Üst solunum yolu ve üRİner sistem infeksiyonlarinda alternatif tedaviler önereliMYüklə 1,48 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix02.07.2017
ölçüsü1,48 Mb.

ÜST SOLUNUM YOLU VE ÜRİNER 

SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA 

ALTERNATİF TEDAVİLER ÖNERELİM 

Mİ? 

 

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 

Lancet Infect Dis 

2014 

FİTOTERAPİ 

• Tüm dünyada doğaya dönüş, yeşil ilaç akımıyla 

birlikte  önemi  artan  ve  popüler  hale  gelen 

‘Bitkilerle    Tedavi’    infeksiyonların  tedavisinde 

de geniş bir yer tutmaya başlamıştır.  


 

 

• Üst  solunum  yolu  infeksiyonları  ve  üriner  sistem infeksiyonları en sık karşılaşılan infeksiyon hastalıkları 

arasındadır.  ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI 

 

 

• Kan Jang® (KJ) oral solüsyonu  

• Justicia adhatoda - Ayıpençesigiller 

 

• Echinacea purpurea Moench -  Ekinezya Moench kökü  

• Eleutherococcus senticosus - Sibirya ginsengi  

 

Antitussive effect of a fixed combination of Justicia adhatoda,  Echinacea purpurea and Eleutherococcus 

senticosus  extracts in patients with acute upper respiratory tract infection:  A comparative, randomized, 

double-blind, placebo-controlled study. 

Barth A and et al. Phytomedicine 22 (2015);1195-1200.   

• Randomize, çift kör, plasebo kontrollü  

• 18 – 65 yaş arası toplam 177 hasta 

 

• Kan Jang oral solüsyonu • Bromheksin (BH) (mukolitik) 

• Plasebo 

 

• Komplike olmayan üst solunum yolu infeksiyonları • Anti-tussif etki 

• Öksürük frekansında belirgin azalma (p<0.001) 

 

• Yan etkiler ve hematolojik sonuçlara göre güvenilirlik   

• KJ ve BH öksürüğü plasebodan daha efektif rahatlatıyor (p<0.001) 

 

• KJ grubunda 3. ve 4. günlerde belirgin olmak üzere daha hızlı iyileşme (p<0.001) 

 

• KJ iyi tolere edilebilirlik ve güvenlik profiline sahip  

• Anlamlı anti-tussif etkisinden dolayı mevcut veriler ÜSYİ’nlarında 

KJ’nin terapötik kullanımını desteklemekte 


• Sineol (okaliptus ağacından elde edilen esansiyel yağ) 

 

 • Miritol (mersin ağacından elde edilen bitkisel madde) 

  

 • Çuha çiçeği  

 

 • Afrika sardunyası kökü 

 

 Herbal medicines against respiratory diseases--traditional empiricism or pharmacological 

evidence? Kajal L and et al. Med Monatsschr Pharm. 2014 Nov;37(11):394-9. 

 

• Sinüzit ve bronşit tanılı 455 olgu 

 

• Plasebo kontrollü, randomize çalışma  

• Semptomlar (öksürük) 

 

• Vital bulgular (Vücut ısısı)   

• Tüm bitkisel ürünler plaseboya göre anlamlı şekilde etkili 

(p<0.001) 

 

• Önemli yan etki yok  

 

 Herbal medicines against respiratory diseases--traditional empiricism or pharmacological 

evidence? Kajal L and et al. Med Monatsschr Pharm. 2014 Nov;37(11):394-9. 

 

 

 

• Bioaron C(®)  

 

• Aloe Arborescens Mill - Testere Kaktüs  

 

 • Aronia melanocarpa Elliot - Rus yaban mersini 

 

  

• Vitamin C 

 

Antiviral activity of an aqueous extract derived from Aloe arborescens Mill.  against a broad 

panel of viruses causing infections of the upper respiratory tract. 

Glatthaar-Saalmüller B et al. Phytomedicine 2015 Sep 15;22(10):911-20. 

 


• Viral ÜSYİ (Adenovirus, RNA virusları) 

 

• Plak azaltma testleri   

• Virus kaynaklı sitopatik etkinin saptanması için 

testler 

 

Antiviral activity of an aqueous extract derived from Aloe arborescens Mill.  against a broad panel of viruses causing infections of the upper respiratory tract. 

Glatthaar-Saalmüller B et al. Phytomedicine 2015 Sep 15;22(10):911-20. 

 


 

• İnfluenza A ve İnfluenza B viruslarına karşı belirgin bir etkinlik  

 

• Picornaviridae familyasına ait zarfsız RNA virusları olan insan rinovirus ve coxsackievirus replikasyonunu inhibe  

 

• Paramyxoviridae ailesine ait solunum yolu sinsisyal virusu (RSV) ve  influenza virusunu zayıf test maddesi ile bloke  

 

• Zarfsız DNA virusu olan Adenovirus’a karşı antiviral aktivite  Antiviral activity of an aqueous extract derived from Aloe arborescens Mill.  against a broad 

panel of viruses causing infections of the upper respiratory tract. 

Glatthaar-Saalmüller B et al. Phytomedicine 2015 Sep 15;22(10):911-20. 

 


• Ban Lan Gan (BLG) granülü 

 

• İsatis kökü ; Çivit otu , turpgillerden   

 

• Randomize, çift kör, kontrollü  klinik çalışma  

• 177 kişi;  18-65 yaş 

                     36 saattir semptomu olan  

                     Koltuk altı vücut ısısı ≥38.0°C 

                     İnfluenza virusu (tip A / B) testi pozitif 

 

 Efficacy and safety of Ban-Lan-Gen granules in the  treatment of seasonal influenza: study 

protocol for a randomized controlled trial. Li ZT et al. Trials. 2015 Mar 28;16:126. 

 

• BLG granülleri, oseltamivir ve plasebo 

  

• 5 günlük tedavi  

• 1, 3, 5, 7 ve 21  gün sonra izlem 

 

• Semptomlar,  hasta uyumu   

• Viral antikor seviyeleri ölçülmüş  

 

 

Efficacy and safety of Ban-Lan-Gen granules in the  treatment of seasonal influenza: study protocol for a randomized controlled trial. Li ZT et al. Trials. 2015 Mar 28;16:126. 

• BLG granülleri semptomları geriletmede oseltamivir  

    ve plasebodan anlamlı şekilde daha etkili (p<0.05) 

 

• Daha hızlı etkinlik göstermekte (p<0.05)  

• Önemli bir yan etki yok 

 

• Etkili ve güvenilir  

 

Efficacy and safety of Ban-Lan-Gen granules in the  treatment of seasonal influenza: study 

protocol for a randomized controlled trial. Li ZT et al. Trials. 2015 Mar 28;16:126. 

• Çok merkezli, prospektif,  açık etiketli çalışma 

 

• Sinupret ile 14 günlük tedavinin etkinliği ve güvenilirliği              -Kuzu kulağı otu 

 

             -Mine çiçeği 

 

             -Çuha çiçeği 

 

             -Mürver çiçeği  

 

A prospective open-label study to assess the efficacy and safety of a herbal medicinal product (Sinupret) in patients with 

acute rhinosinusitis. Passali D et al. ORL J Otorhinolaryngol Rel. Spec. 2015;77(1):27-32.  

• Sinüs boşluğundaki membranların fizyolojik fonksiyonunu korumak 

için kullanılır.  

• 60 hasta; Akut rinosinüzit tanısı 

 

• Sinupret - İntranasal flutikazon furoat  (kortikosteroid)  

• Etkinlik değerlendirmesi Majör semptom değerleri 

 

• Güvenlik değerlendirmesi İstenmeyen olaylar, vital bulgular ve laboratuar değerleri 

 

 A prospective open-label study to assess the efficacy and  safety of a herbal medicinal product (Sinupret) in patients with 

acute rhinosinusitis. Passali D et al. ORL J Otorhinolaryngol Rel. Spec. 2015;77(1):27-32.  

 

• Sinupret intranasal steroidden anlamlı derecede daha etkili 

(p<0.05) 

 

•  Herhangi bir istenmeyen etki yok  

• Laboratuar değerlerinde bozulma yok 

 

• Vital bulgularda patolojik değişiklik yok  

A prospective open-label study to assess the efficacy and  safety of a herbal medicinal product (Sinupret) in patients with 

acute rhinosinusitis. Passali D et al. ORL J Otorhinolaryngol Rel. Spec. 2015;77(1):27-32.  

• 14806 tane kronik rinosinüzit olgusu  - 1 yıl boyunca izlem 

 

• Yaş, cinsiyet, ko-morbiditeler açısından benzer olgular  

 

• 10512 olgu medikal tedavi (+) • 4294  olgu bitkisel kaynaklı ürün (+)  

 

 • En çok; Melekotu 

 

                   Manolya çiçeği  

 

 

 

 

 

Adjunctive traditional Chinese medicine therapy  for patients with chronic rhinosinusitis: a population-based study. 

Yen HR and et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Mar;5(3):240-6. 

 


• Bitkisel  ürün  kullananlarda  çok  daha  az  oranda    fonksiyonel 

endoskopik sinüs cerrahisi ihtiyacı  

     (95% confidence interval [CI], 0.15 to 0.20)  

 

  

Adjunctive traditional Chinese medicine therapy  for patients with chronic rhinosinusitis: a population-

based study. Yen HR and et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Mar;5(3):240-6. 

 


 

 

• Kırmızı ginseng   

 

 • İnfluenza A virusu  üzerine in vivo ve in vitro etkileri 

 

  

Immunomodulatory activity of red ginseng against influenza A virus infection. 

Lee JS and et al. Nutrients. 2014 Jan 27;6(2):517-29.  

 


 

• İnsan akciğer epitel hücrelerinin influenza A virus infeksiyonu 

sırasında sağlam kalma oranını artırmış. 

 

• İnfluenza A virusu tarafından oluşturulan reaktif oksijen türlerini etkileyerek pro-inflamatuar sitokinler olan IL-6 ve IL-8 oluşumunu 

azaltmış. 

 

• Antiviral sitokin olan IFN-γ üretimini artırmış.  

• Farelerde bronşial lümenin inflamatuar hücreler tarafından 

infiltrasyonunu azaltmış. 

 

 Immunomodulatory activity of red ginseng against influenza A virus infection. 

Lee JS and et al. Nutrients. 2014 Jan 27;6(2):517-29.  

 


• Ekim 2012 - Şubat 2012 tarihleri ​​arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Pediatri Polikliniğine başvuran 214 hasta 

 

• Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hırıltılı solunum • Üst ya da alt solunum yolu infeksiyonu tanısı  

 

• %93.7 oranında alternatif tedavi kullanımı  -  %62.7 ilaç tedavisi öncesi    

• En sık öksürük için, ikinci sıklıkta ateş için 

 

• En sık  saf bal %30.6   

• Eğitim durumu ile ilaç dışı uygulamaların kullanım sıklığı arasında anlamlı bir  

      ilişki yok  

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda  Alternatif Tedavi Uygulamaları 

Özkan G ve ark. Journal of Current Pediatrics / Guncel Pediatri . Apr2013, Vol. 11 Issue 1, p23-26.  

 


 

• Propolis en önemli arı ürünlerinden birisidir.  

 

• Propolis yapışkan bir madde olup, bal arıları tarafından bitkilerden toplanan ve mumla karıştırılarak kovan içerisinde birçok amaca 

yönelik olarak kullanılan bir maddedir.  

 

• Propolisin güçlü dezenfektan etkisi bulunmakta ve bu etki kovan ile petek gözlerinin dezenfeksiyonunu sağlamaktadır.  

Isolation and Identification of Antimicrobial Compounds in Brazilian Propolis.  

Aga H and et al. 2014 Biochem. 58:945–946.  

• Flavonoidler ve terpenler oldukça kuvvetli antioksidan ve 

antisteril etkili  

 

• Flavanoidlerin bazıları çok çeşitli bakteri türlerine etkili   

• Sinamik asit ve  olustülerik asit, gram (+) ve gram (-) bakterilere 

karşı güçlü antimikrobik etkili 

  

• %70’lik alkolde eriyen kısımları antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında bu ilaçların etkisini artırdığını  

 

 Propolis: Recent Advances in Chemistry and Plant Orijin. Bankova V and et al.  2010. Apidologie. 31:3-15. 

Antibacterial Diterpenic Acids from Brazilian Propolis. Z.Bankova V and et al.  2011 Naturforsch. 51: 277–280. 

 

 

• Viruslara karşı son derece etkili  

• Bioflavonoid protein örtüsünü tutar ve içinde kilitlenen virusların enzim 

salgılamasını ve çoğalmasını önler. 

 

• Luteolin; anti-viral etkili  

• Quercetin; anti-viral etkili 

 

• Isopentyl ferulate; anti-influensa virus A/Hong Kong (H3N2) etkili, hemagglutininlerin in vivo üretiminin inhibe edilmesi 

 

 Chemical Constituents of Brazilian Propolis and Their Cytotoxic Activities.  

Banskota A and et al. 2008 Prod. 61: 896–900.  

• Kaemperol-7,4’-dimethyl ether; anti-mikotik 

 

• Ermanin; anti-mikotik  

• Galangin; bakteriostatik aktivite, anti-mikrobiyal ve anti-mikotik,  

     anti-helicobacter pylori 

 

• Pinochembrin; bakteriostatik aktivite, anti-küf, anti-blastomycetes, anti-mikotik, anti-candida, anti-helicobacter pylori 

 

 

Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Upper Egypt Propolis.  Hegazi A and et al. 2011 Z. Naturfors. 56:82-88. 

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of European Propolis. Hegazi A and et al. Z. Naturfors. 55:70-75. 

 


• Pinosylvin (3,5-dihydroxystilbene); anti-mikrobiyal etki  

                                                                    anti-mikotik etki 

 

• Ferulic asit; anti-bakteriyel etki  

• Isoferulic asit; anti-Staphylococcus aureus 

 

• Benzoik asit; bakteriostatik ve bakterisit etki   

• Cinnamic asit; anti-Staphyloccocus aureus 

 

 

 

Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Upper Egypt Propolis.  Hegazi A and et al. 2011 Z. Naturfors. 56:82-88. 

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of European Propolis. Hegazi A and et al. Z. Naturfors. 55:70-75. 

 


ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI 

 

• Kızılcık 

 

 

• Fasulye yaprağı  

 

• Huş ağacı yaprakları  

 

• Altınbaşak otu   

 

 

 

 

Herbal medicines against urinary tract infections—traditional empiricism or pharmacological evidence? 

Bastigkeit M and et al. Med Monatsschr Pharm. 2015 Feb;38(2):42-7. 

 

 


• Randomize, plasebo kontrollü çalışma 

 

• Semptomatik üriner sistem infeksiyonu olan 1225 olgu  

• Plaseboya göre tüm bitkisel ürünler anlamlı şekilde daha 

etkili (p<0.01) 

 

• En etkili olan kızılcık ve huş ağacı yaprağı  

• Önemli bir istenmeyen etki yok 

 

 

 

 

 

Herbal medicines against urinary tract infections—traditional empiricism or pharmacological evidence? 

Bastigkeit M and et al. Med Monatsschr Pharm. 2015 Feb;38(2):42-7. 

 

 


 

• Vaccinium macrocarpon – Kızılcık  

 

• Üropatojenik  E. coli’nin neden olduğu komplikasyonsuz       üriner sistem infeksiyonlarında in vitro aktivite 

 

In vitro activity of vaccinium macrocarpon (cranberry) on urinary tract pathogens in uncomplicated urinary tract infection. 

Bukhari and et al. J Ayub Med Coll Abbottabad 2015 Jul-Sep;27(3):660-3 Cranberry juice for prophylaxis of urinary tract infections – Conclusions from clinical experience and research 

Rainer and et al.  Phytomedicine Volume 15, Issue 9, 3 September 2008, Pages 653–667 

 

 

  

 


 

• 96 kültür pozitif olgu 

• Sıvı besiyerine E.coli  izolatları inokule edilip 24 saat boyunca  

     37 ° C'de inkübasyon  

• Konsantre Vaccinium macrocarpon bu besiyerlerine eklenmiş 

• E. coli izolatları Vaccinium macrocarpon’a duyarlı (p <0.001)  

• Vaccinium macrocarpon E. coli'ye karşı antibakteriyel etkilidir. 

 

  

 

In vitro activity of vaccinium macrocarpon (cranberry) on urinary tract pathogens inuncomplicated urinary tract infection. 

Bukhari and et al. J Ayub Med Coll Abbottabad 2015 Jul-Sep;27(3):660-3 

 

 

  

• Kurutulmuş mısır özütü 

 

• Komplike olmayan üriner sistem infeksiyonları  

• Özellikle hidroalkolik özünün üropatojenik Escherichia coli’lerin  

mesane hücrelerine yapışmasını inhibe ettiği belirlenmiş. 

 

• Anti-adezif etkili 4 farklı ekstre;                    C-glikosidik flavon derhamnosylmaysin 

                   3'-deoxyrhamnosylmaysin  

                   3'-O-methylderhamnosylmaysin  

                   Apiferol 

                                                      

 

Traditionally used medicinal plants against uncomplicated urinary tract infections:  Are unusual, flavan-4-ol- and 

derhamnosylmaysin derivatives responsible for  the antiadhesive activity of extracts obtained from stigmata of  

Zea mays L. against uropathogenic E. coli and Benzethonium chloride as frequent contaminant faking potential 

antibacterial activities? Rafsanjany N and et al.  Fitoterapia 2015 Sep;105:246-53.  

 


• Cochrane 

• Chinese Biomedical Literature Database 

• China Network on Knowledge Infrastructure 

  

• Antibiyotik ve plasebo kontrollü randomize çalışmalar  • Yarı-randomize çalışmalar değerlendirme dışı 

• Tüm meta-analizler % 95 güven aralıkları (CI) ile  sonuçlar için 

rölatif risk (RR) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 Chinese herbal medicine for treating recurrent urinary tract infections in women. 

Flower A and et al. Cochrane Database Syst. Rev. 2015 Jun 4;6:CD010446 

 


• Teke otu 

 

 • Meyan kökü 

 

 • Melek otu 

 

 • Mantar meşesi 

 

 • Kuşkonmaz 

 

• 7 randomize, plasebo kontrollü çalışma 

• 542 kadın hasta verisi  

• Antibiyotik – bitkisel ürün;  282 kadın hasta, 3 çalışma  

• Bitkisel ürünler akut üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) tedavisinde 

çok daha etkili (RR 1.21, 95% CI 1.11 to 33) 

• Tekrarlayan ÜSİ oranları bitkisel ürün kullananlarda daha az   

     (RR 0.28, 95% CI 0.09 to 0.82) 

 

 

 

Chinese herbal medicine for treating recurrent urinary tract infections in women. 

Flower A and et al. Cochrane Database Syst. Rev. 2015 Jun 4;6:CD010446 

 


• Antibiyotik – antibiyotik+bitkisel ürün; 120 kadın hasta verisi  

                                                                           2 çalışma 

 

• Kombine tedavinin akut idrar yolu infeksiyonu için etkinlik oranı       çok daha yüksek (RR 1.24,% 95 CI 1.04 1.47)  

 

• Tekrarlayan infeksiyon daha düşük oranlarda        (RR 0.53,% 95 CI 0.35 0.80)  

 

  

 

Chinese herbal medicine for treating recurrent urinary tract infections in women. 

Flower A and et al. Cochrane Database Syst. Rev. 2015 Jun 4;6:CD010446 

 


• Bitkisel ürünlerin karşılaştırılması 

• 80 kadın hasta verisi   

• Altın göz otu en etkili ürün  

    (RR 1.28,% 95 CI 1.03 - 1.57) 

• Hiçbir çalışmada yan etkiye rastlanmamış 

 

Chinese herbal medicine for treating recurrent urinary tract infections in women. 

Flower A and et al. Cochrane Database Syst. Rev. 2015 Jun 4;6:CD010446 

 


• Fitoterapinin üriner sistem infeksiyonu, ürolitiazis,  erektil 

disfonksiyon  ve kronik prostatit / kronik pelvik ağrı tedavisindeki  

etkinliği 

 

• Medline  • Cochrane  

• 2011 – 2014  

 

• İn vitro ve in vivo tüm randomize, plasebo kontrollü çalışmalar • 86 çalışma  

Phytotherapy  in urology. Current scientific evidence of its application  in urolithiasis, chronic pelvic pain, erectile 

dysfunction and urinary tract infections. Moran E and et al. Actas Urol Esp. 2013 Mar;37(3):174-80 

• Polen özü 

 

• Kızılcık  

• Melek otu 

 

 

• Tekrarlayan  üriner sistem infeksiyonları, kronik prostatit  tedavisinde oldukça etkin 

 

• Diğerlerinde etkisi kısıtlı ya da etkisiz   

 

  

Phytotherapy in urology. Current scientific evidence of its application  in urolithiasis, chronic pelvic pain, erectile 

dysfunction and urinary tract infections. Moran E and et al. Actas Urol Esp. 2013 Mar;37(3):174-80 

• Semptomatik  üriner sistem infeksiyonu  

 

• 33  böbrek yetmezlikli kadın hasta   

• İdrar kültürü 

 

• Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa  

• Kızılcık - Altınbaşak otu 

 

• Klinik ve laboratuar olarak takip   

 

 

 

Chinese herbal medicine: a safe alternative therapy for urinary tract infection in patients with renal insufficiency. Tong Y 

and et al.  Afr J Tradit Complement Altern Med. 2011 Dec 29;9(2):266-70 

 

 


• 10 gün boyunca her 100 ml kreatinin başına 1 miligram bitkisel ürün 

 

• % 68.7 primer patojen eradike  

• 2 hastada nüks (6 ve 8 gün tedavi) 

 

• 30 hastada hiçbir istenmeyen etki yok  

• 2 hastada bulantı (% 6.67) (tedavi sonrası düzelme)  

 

• 1 hastada karaciğer enzimlerinde hafif yükselme (% 3.33)       ( 2 haftada düzelme) 

 

   

 

 

 

Chinese herbal medicine: a safe alternative therapy for urinary tract infection in patients with renal insufficiency.  

Tong Y and et al.  Afr J Tradit Complement Altern Med. 2011 Dec 29;9(2):266-70 

 

 


 

 

• Çoklu ilaca dirençli üropatojen mikroorganizmalar  

• P. aeruginosa  

• Staphylococcus epidermidis  

• Serratia marcescens 

• Enterobacter cloaceae 

• Citrobacter koseri  

• Citrobacter freundii  

 

Antibacterial activity of selected medicinal plants against multiple  antibiotic resistant uropathogens: a study from Kolli 

Hills, Tamil Nadu, India. Narayanan AS and et al. Benef Microbes 2011 Sep;2(3):235-43.  


 

 

 • NCCLS kriterleri kullanılarak  ve Çoklu  Antibiyotik Direnci (MAR) 

endeks değerleri  hesaplanarak değerlendirme  

 

• Şifalı bitkiler kloroform, metanol, aseton, etanol ve sabunlaşma prosedürü ile ekstre  

 

• İnhibitör aktivite analizi disk difüzyon yöntemi ile test  Antibacterial activity of selected medicinal plants against multiple  antibiotic resistant uropathogens: a study from Kolli 

Hills, Tamil Nadu, India. Narayanan AS and et al. Benef Microbes 2011 Sep;2(3):235-43.  

• Tüm mikroorganizmalara karşı en yüksek inhibitör aktivite sırayla; 

    


Neem ağacı (mauna benzer bir ağaç) 

 

       Hilal otu (Tinospora cordifolia 

 

       Astım otu (Euphorbia hirta Linn

 

      Sinameki (Cassia javanica Linn)  

 

       Bektaşi üzümü  (Phyllanthus niruri Linn

 

Antibacterial activity of selected medicinal plants against multiple  antibiotic resistant uropathogens: a study from Kolli Hills, Tamil Nadu, India. Narayanan AS and et al. Benef Microbes 2011 Sep;2(3):235-43.  

• Maksimum zon boyutu 46.3 mm ile bektaşi üzümü metanol ekstraktı 

ile Pseudomonas aeruginosa’ya karşı  

 

• Kuşkonmaz – Su keneviri  dirençli patojenlere karşı en az aktivite  

• Bitkilerin sabunlaştırılmış lipidleri en  fazla antibakteriyal aktivite 

 

• P. aeruginosa Staphylococcus epidermidis bitkilere  en hassas   

• Serratia marcescens, Enterobacter cloaceae, Citrobacter koseri ve Citrobacter freundii  en az hassas 

 

Antibacterial activity of selected medicinal plants against multiple  antibiotic resistant uropathogens: a study from Kolli Hills, Tamil Nadu, India. Narayanan AS and et al. Benef Microbes 2011 Sep;2(3):235-43.  

• Üropatojenik Escherichia coli - Karahindiba (Lactuca indica L.)  

 

• Hücre kültürü modeli   

• Doğrudan antibakteriyel aktivite yok 

 

• Mesane epitel hücrelerindeki bakteri kolonizasyonu azalmış  

• Bakteriyel yapışmadaki azalma karahindibaya maruz kalan  hücrelerdeki 

azalmış fokal adezyon kinaz aktivitesine bağlanmış. 

 

Lactuca indica extract interferes with uroepithelial infection by Escherichia coli. 

Luthie P and et al. J Ethnopharmacol. 2011 Jun 1;135(3):672-7 

 


 

 

 

 

 

Antimicrobial activity of Hibiscus sabdariffa extract against uropathogenic strains isolated from recurrent urinary tract 

infections. Issam A and et al.  Asian Pacific Journalof Tropical Disease Volume 4, Issue 4, August 2014, Pages 317–322. 

 

 • Hibiscus sabdariffa – Hibiskus, Kerkede (Ebegümecigiller familyasından) 

 

  

• Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlarından  izole edilen üropatojenik suşlar 

üzerindeki antimikrobiyal etkisi ve biyofilm üzerine etkisine bakılmış 

  

• 6 tane  Escherichia coli izolatı  

• 2 tane Klebsiella pneumoniae izolatı  

 

• Broth mikro dilüsyon yöntemi ile  CLSI kriterlerine göre minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) 

belirlenerek duyarlılıklar değerlendirilmiş • 8 izolatın da MİK sonuçlarına göre zaman bağımlı öldürme eğrileri 

çizilmiş. 

 

• İzolatların  biyofilm oluşturma kapasitesi  mikrotitre plağı testi ile değerlendirilmiş. 

 

• Biyofilm tespiti kristal viyole boyama yöntemi kullanılarak yapılmış.  

• MİK değerleri; 0.5 - 4 mg/ml  

 

• MBK değerleri; 8 - 64 mg/mL   

• Her iki bakteri için de bakteriyostatik etki  

 

• Tüm izolatların biyofilm üretimi inhibe edilmiş  (%8 - % 60)       ( E.coli’de daha belirgin) 

 

  

 

 

Antimicrobial activity of Hibiscus sabdariffa extract against uropathogenic strains isolated from recurrent urinary tract 

infections. Issam A and et al.  Asian Pacific Journalof Tropical Disease Volume 4, Issue 4, August 2014, Pages 317–322. 

 

 Probiyotikler 

• Vajina ve üriner sistem florası birçok bakteriyel suşun denge 

içerisinde olduğu bir sistemdir. 

 

 • Laktobasiller menopoz öncesindeki dönemlerde kadınların sağlıklı 

vajinal mikroflorasındaki dominant mikroorganizmalardır  

 

Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler Gürsoy O ve ark.  Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 

43(1):189-196 Probiotic agents to protect the urogenital tract against infection.  Reid, G. 2011. Am. J. Clin. Nutr, 73 (Suppl): 437-443. 

Probiotics and non-intestinal infectious conditions.  Vrese, M. and J. Schrezenmeir. 2012. British Journal of Nutrition 88 

(Suppl. 1): 59-66. 

 


 

• Probiyotiklerin ve özellikle laktobasillerin üriner sistem infeksiyonlarındaki 

muhtemel etki mekanizmaları;  

 

            -anti-tutunma faktörleri sentezlemeleri ve tutunma için yarış   

           - pH stabilizasyonu ile hidrojen peroksit ve bakteriosinler  

             gibi patojenleri inhibe eden bileşiklerin üretimi 

 

           - poliaminlerin yıkılması   

           - immün sistemin düzenlenmesi ve uyarılması  Can bacterial interference prevent infection? Reid G and et al. 2011. Trends in Microbiol., 9(9): 424-428. 

Oral probiotics can resolve urogenital infections.  Reid G and et al. 2011 FEMS Immunology and Medical Microbiology, 30: 

49-52. 


• Lactobacillus  fermentum  B-54  ve  RC-14  ile  Lactobacillus  rhamnosus  GR-1’nin 

kombinasyon  halinde  kullanımları  üzerine  yapılan  çalışmalarda  söz  konusu 

mikroorganizmaların ürogenital sistemde kolonize olabildikleri belirlenmiştir.  

 

• Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, E coli 0157, toksik Staphylococcus aureus, B grubu  Streptokoklar,  Enterococcus  faecalis  ve  üropatojenik  E.  coli  gibi  çok  sayıda 

intestinal ve ürogenital patojenin gelişme ve ilgili sistem mukozalarına tutunmalarına 

karşı antagonistik etkiler göstermektedir. 

 

• Bu probiyotiklerin ağız yoluyla veya vajinadan alınmasının üriner sistem infeksiyonları ile bakteri ve mayaların neden olduğu vajinit riskinin azaltılmasında güvenli bir şekilde 

kullanılabilecekleri tespit edilmiştir. Oral use of Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. Fermentum RC-14 significantly alters vaginal flora: randomised, placebo-

controlled trial in 64 health women.  Reid G and et al. FEMS Immunology and Medical Microbiology, 35: 131-134. 

 

 

 • Doğal ve bitkisel ilaçların bilinçsizce alınması sakıncalıdır.  

 

  

 


 

 

“Yaşam için yarıştığımız mikroorganizmalar bu gezegen 

üzerindeki etkilerini daha da fazla hissettireceklerdir”  

 

Dr. Joshua Lederberg                       1988 Nobel Tıp Ödülü Töreni

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə