Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych określa niepełnosprawność jako trwałą lub okresowąYüklə 5,66 Mb.
tarix22.05.2017
ölçüsü5,66 Mb.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych określa niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

 • Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym;

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;

 • Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i  kulturowymi uwarunkowaniami.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZ badań statystycznych wynika, że wskaźnik osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi 14,3% (5,5 mln). Dla województwa małopolskiego jest to 18,2%, dla powiatu myślenickiego 18,6%, a dla gminy Sułkowice 17,8% mieszkańców. W gminie Sułkowice zamieszkuje więc 2730 osób niepełnosprawnych, z czego 1012 w samym mieście.

 • Z badań statystycznych wynika, że wskaźnik osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi 14,3% (5,5 mln). Dla województwa małopolskiego jest to 18,2%, dla powiatu myślenickiego 18,6%, a dla gminy Sułkowice 17,8% mieszkańców. W gminie Sułkowice zamieszkuje więc 2730 osób niepełnosprawnych, z czego 1012 w samym mieście.

 • dane: GUS 2002.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoKonwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 13 grudnia 2006 roku zwraca uwagę na cztery priorytety, które mają zapewnić równość osobom niepełnosprawnym w społeczeństwie. Są to:

 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 13 grudnia 2006 roku zwraca uwagę na cztery priorytety, które mają zapewnić równość osobom niepełnosprawnym w społeczeństwie. Są to:

 • promocja praw osób niepełnosprawnych oraz poszanowanie ich godności;

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegomożliwość swobodnego przemieszczania się w otoczeniu wolnym od barier dla osób niepełnosprawnych, do informacji i usług komunikacyjnych;

 • możliwość swobodnego przemieszczania się w otoczeniu wolnym od barier dla osób niepełnosprawnych, do informacji i usług komunikacyjnych;

 • wspieranie organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne poprzez "Dobrowolny Fundusz na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" (UN Voluntary Found on Disability);

 • włączenie tematyki niepełnosprawności do wszystkich kwestii związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym państw.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPomoc dla niepełnosprawnych:

 • Pomoc dla niepełnosprawnych:

 • PFRON – programy indywidualne i instytucjonalne, np. PEGAZ 2003, KOMPUTER DLA HOMERA, PITAGORAS 2007, STUDENT II, UCZEŃ NA WSI i inne.

 • PCPR – działalność WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacją barier architektonicznych, w komunikowani się i technicznych, rehabilitacja dzieci

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • i młodzieży, dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

 • PUP – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie i przekwalifikowanie;

 • OPS – różne formy świadczeń, pomoc socjalna, zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia niepieniężne i inne.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGłówne cechy sprzyjające marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych:

 • Główne cechy sprzyjające marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych:

 • Indywidualne - trudna sytuacja materialna, niski poziom dochodów i zaspokajania potrzeb życiowych, relatywnie najniższy poziom wykształcenia lub nawet jego brak;

 • Społeczne - słabość otoczenia instytucjonalnego, ograniczone więzi społeczne, stygmatyzujące wzorce kulturowe i uprzedzenia społeczne;

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCywilizacyjne – niski poziom infrastruktury technicznej, brak dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, niedorozwój infrastruktury społecznej, w tym zdrowotnej i edukacyjnej.

 • Cywilizacyjne – niski poziom infrastruktury technicznej, brak dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, niedorozwój infrastruktury społecznej, w tym zdrowotnej i edukacyjnej.

 • Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W., Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, IFiS PAN, Raport z badań 2008, s.6.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPolityka integracji społecznej na obszarach wiejskich i małych miast charakteryzuje się występowaniem następującego syndromu:

 • Polityka integracji społecznej na obszarach wiejskich i małych miast charakteryzuje się występowaniem następującego syndromu:

 • Słabe samorządy;

 • Minimalizacja działań;

 • Ograniczenie się do działalności opiekuńczo-socjalnej oraz działań doraźnych.

 • Tamże, s. 119.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie badań w Małopolsce:

 • Podsumowanie badań w Małopolsce:

 • 77% osób niepełnosprawnych w wieku 18-65 lat pozostaje bez pracy. Samorządy szacują ich na 37%.

 • Główny wysiłek w uzyskaniu pomocy leży po stronie niepełnosprawnego (67% niepełnosprawnych nigdy nie była odwiedzona przez pracownika OPS).

 • W poszukiwaniach skupiają się na najbliższych OPS.

 • Instytucje powiatowe są bardzo rzadko kojarzone z pomocą niepełnosprawnym (17%).

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDziałania w zakresie rehabilitacji społecznej podejmowane są częściej niż w przypadku rehabilitacji zawodowej, ale ich skala jest wiele mniejsza niż oczekiwania niepełnosprawnych.

 • Działania w zakresie rehabilitacji społecznej podejmowane są częściej niż w przypadku rehabilitacji zawodowej, ale ich skala jest wiele mniejsza niż oczekiwania niepełnosprawnych.

 • Wsparcie udzielane przez samorządy gminne najczęściej mają charakter pomocy podstawowej – choć najbardziej potrzebnej, to nie adresowanej specyficznie do niepełnosprawnych. Korzystają z niej tylko osoby kwalifikujące się do pomocy społecznej lub socjalnej.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Dane statystyczne pochodzą z opracowania:

 • Morysińska A., Kołakowska Z., Makowska E., Sochańska-Kawiecka M., Zespół Badań Społecznych Pentor Research International S.A., Gmino jaka jesteś? Synteza porównawcza wyników z badań samorządów oraz z badań osób niepełnosprawnych. Województwo małopolskie., Wydawca PFRON, Warszawa, grudzień 2006 r.

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Renta socjalna - od 1 marca 2009 r. 567,08 zł

 • Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej):

 • • od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. - 955,70 zł

 • • od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. - 924,50 zł

 • • od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. -934,20 zł

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 • „Krok w lepsze jutro” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoYüklə 5,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə