Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Parodontitin orta dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edinYüklə 2,19 Mb.
səhifə10/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

515) Parodontitin orta dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edin:
A) 6 mm qədər

B) 5 mm qədər

C) 2 mm qədər

D) 6 mm artıq

E) 4 mm qədər
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371
516) Parodontitin ağır dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edin:
A) 6 mm artıq

B) 5 mm qədər

C) 6 mm qədər

D) 4 mm qədər

E) 2 mm qədər
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371
517) Paradontal cibinin hansı dərinliyi açıq küretaja göstərişdir?
A) 4 mm qədər

B) 4 mm artıq

C) 2 mm qədər

D) 3 mm qədər

E) 6 mm artıq
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-509
518) Paradontal cibinin hansı dərinliyi bağlı küretaja göstərişdir?
A) 4 mm-ə qədər

B) 2 mm-ə qədər

C) 6 mm-ə qədər

D) 3 mm-ə qədər

E) 4 mm-dən artıq
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-509
519) Gingivoplastika nədir?
A) Retensiya olunmuş dişin üzərində olan diş ətinin götürülməsi

B) Diş implantatının üstünün açılması

C) Dəri çapığının Z - plastikası

D) Diş ətin konturunun bərpası

E) Paradontal cibin aradan qaldırılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511
520) Radikal gingivektomiyaya göstəriş hansıdır?
A) Sümük rezorbsiyasının olmaması

B) Üfüqi atrofiya

C) Diş əti və sümük ciblərlə alveol sümüyün iltihab mənşəli rezorbsiyası

D) Hipertrofik gingivit

E) Dərinliyi 4 mm qədər olan paradontal ciblər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511
521) Hansı somatik patologiya zamanı parodont toxumaları zədələnir?
A) Angina

B) Şəkərli diabet, revmatik (birləşdirici toxuma) xəstəliklər

C) Stenokardiya

D) Arterial hipertenziya

E) Qrip
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511
522) Paradontoloji cərrahiyyədə Vidmanın əməliyyatı nədən ibarətdir?
A) Dişin çıxarılmasından sonar diş yuvasının küretajı

B) Küretaj və gingivoplastika

C) Dilim əməliyyatla açıq küretaj

D) Gingivektomiya ilə küretaj

E) Qapalı küretaj
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511
523) Gingiviti parodontitdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət hansıdır?
A) Diş - diş əti birləşməsinin itməsi

B) Patoloji ciblərdən pioreya

C) Diş - diş əti birləşməsinin zədələnməməsi

D) Alveol sümüyünün rezorbsiyası

E) Diş ətinin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371-372
524) Diş implantatı nədir?
A) Autoplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

B) Çıxarılan və çıxarılmayan stomatoloji protezlərin dayağı kimi əng və çənə sümüyünə yerləşdirilən süni diş köküdür

C) Ksenoplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

D) Heteroplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

E) Yaxın qohumdan götürülüb pasientin çənəsinə bərkidilən diş transplantatıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 653-657
525) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Dişlərin distopiyalı olması

C) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

D) Sağlam diş cərgəsində bir dişin itirilməsi (xüsusən frontal hissədə)

E) Çox saylı kariesli dişlərin olması
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
526) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Diş sırasının dişlərin həddən artıq sıx olması

B) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) 4 və ya daha çox hüdudlanan diş cərgəsi defekti

E) Dişlərin distopiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
527) Diş implantasiyayasına göstəriş hansıdır?
A) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

B) Dişlərin konvergensiyası

C) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

D) Dişsiz çənələr, həmçinin alveol çıxıntının atrofiyaya uğraması

E) Dişlərin distopiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
528) Diş implantasiyayasına göstəriş hansıdır?
A) Dişlərin distopiyası

B) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

D) Tam adentiyada akrilat tərkibli protezlərə yüksək hissiyatın olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
529) Diş implantasiyasının ümumi nisbi əks göstərişi hansıdır?
A) Hematoloji və immunoloji xəstəliklər

B) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

D) Xroniki qastrit və qastroduodeniti

E) Kompensasiya olunmuş diabet
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
530) Diş implantasiyasına ümumi nisbi əks göstəriş hansıdır?
A) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

B) Şəkərli diabet kompensasiya dövründə

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Şəkərli diabet dekompensasiya dövründə
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
531) Diş implantasiyasına mütləq əks göstəriş hansıdır?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

B) Şəkərli diabet kompensasiya dövründə

C) Kəskin yoluxucu xəstəliklər

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
532) Diş implantasiyasının nisbi əks göstərişi hansıdır?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

B) Xroniki qastrit və qastroduodenit

C) Çənə sümüklərinin osteoporozu

D) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

E) Kompensasiya olunmuş diabet
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
533) Diş implantasiyasının mütləq əks göstərişi hansıdır?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

B) Pasiyentin psixiki qeyri - stabilliyi

C) Kompensasiya olunmuş diabet

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
534) Aşağıdakılardan hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Alkoqolizm və narkomaniya

B) Kompensasiya olunmuş diabet

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Aşağı ətrafvenalarının varikoz genişlənməsi
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
535) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Kompensasiya olunmuş diabet

B) Xroniki qastrit və qastroduodenit

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

D) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

E) Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
536) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

B) Kompensasiya olunmuş diabet

C) Hamiləlik dövrü

D) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

E) Xroniki qastrit və qastroduodenit
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
537) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin distopiyası

B) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması

C) Tütünçəkmə (gündə 20-dən artıq)

D) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
538) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

B) Ağız boşluğu gigiyenasının qeyri-kafi olması

C) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması

D) Dişlərin konvergensiyası

E) Dişlərin distopiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
539) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin distopiyası

B) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) Diş əti xəstəlikləri, parodontit, stomatit

E) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
540) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Dişlərin distopiyası

C) Çox saylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

D) Çox saylı körpüvari protezlərin olması

E) Parafunksional vərdişlər (bruksizm,dişlərin qısılması)
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
541) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması

B) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

C) Dişlərin distopiyası

D) Qan xəstəlikləri

E) Dişlərin konvergensiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
542) Hansı diş implantasiyasının planlaşdırılmasının əsas məqsədinə aiddir?
A) Xəstənin istəyini yerinə yetirmək

B) Ən bahalı implant növünü və protez növünü seçmək

C) Qoyulan implantların sayını maksimuma çatdırmaq

D) Protezləmənin optimal variantının təyin etmək

E) Terapevtik müalicəni minimuma yendirmək
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
543) Diş implantasiyasının planlaşdırılmasının əsas məqsədi nədir?
A) Ən bahalı implant növünü və protez növünü seçmək

B) Xəstənin istəyini yerinə yetirmək

C) İmplantatların sayını və ölçülərini müəyyən etmək

D) Qoyulan implantların sayını maksimuma çatdırmaq

E) Terapevtik müalicəni minimuma yendirmək
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
544) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

B) Xroniki qastrit və qastroduodenit

C) Kəllə sümüklərinin inkişafının tam başa çatmaması (17 yaşa qədər)

D) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

E) Kompensasiya olunmuş diabet
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
545) Hansı diş implantasiyasında həlledici rol oynayır?
A) Ağız boşluğunda kariesli dişlərin olması

B) Üz- skeleti sümüklərinin konfiqurasiyası

C) Pasiyentin vərdişləri

D) Diş implantlarının sistem növü

E) İmplant qouyulacaq yerdə sümük toxumasının həcmi və arxitektonikası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
546) İmplantatı hər tərəfdən əhatə edən sümüyün qalınlığı ən azı neçə mm olmalıdır?
A) 5 mm

B) 2 mm


C) 1 mm

D) 0, 5 mm

E) 3 mm
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
547) Yanaşı qoyulan iki implantatın mərkəzi arasındakı məsafəni təyin edin:
A) 7 mm

B) 5 mm


C) 9 mm

D) 6 mm


E) 8 mm
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
548) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifata(XBT) görə diş implantasiyası aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) Allotransplantasiya

B) Heterotransplantasiya

C) Homotransplantasiya

D) Eksplantasiya

E) Autotransplantasiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 653
549) Sümük toxumasının implantatının yivlərinə keçməsi prosesi necə adlanır?
A) Sümük regenerasiyası

B) Reparativ osteogenez

C) Osteointeqrasiya

D) Osteogenez

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 956
550) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Ənənəvi ortopedik müalicə metodları ilə diş - çənə sisteminin funksional və estetik bərpasının mümkün olmaması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

D) Dişlərin konvergensiyası

E) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 956
551) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) Dişlərin itirilməsi və çeynəmə funksiyasının pozulması ilə əlaqədar mədə - bağırsaq xəstəliyinin olması

E) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
552) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Tam adentiyada yüksək qusma refleksinin olması

B) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

C) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

D) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
553) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Birtərəfli və ya ikitərəfli 3 və ya daha çox hüdudlanmayan diş cərgəsinin defekti

D) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954
554) Kəskin seroz odontogen periostit anlayışına nə daxildir?
A) Sümüküstü toxumanın nekrozu

B) Sümüküstü toxumanın proliferativ proseslər nəticəsində qalınlaşması

C) Sümüküstü toxumanın kəskinləşmiş periodontitə uyğun olan reaktiv iltihabı

D) Ağız boşluğunun selikli qişasının kəskin kataral dəyişiklikləri

E) Sümüküstü altı irinli ocağın formalaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
555) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin:

A) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsilə

B) Zədələnmiş üz dərisi vasitəsilə

C) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsi ilə

D) Folkman və havers kanalları boyunca

E) Fallopi kanalları vasitəsi ilə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
556) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

B) Destruksiya olunmuş alveol çıxıntısının divarından

C) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsi ilə

D) Zədələnmiş üz dərisindən

E) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
557) Kəskin irinli odontogen periostitin əsas əmələ gətirici amilini təyin edin:
A) Xəstənin yaşı

B) Xəstənin cinsi

C) Xəstədə mövcud olan böyrək patologiyası

D) Çənələrin vaskulyarizasiyası

E) Stafilokoka qarşı mikrob sensibilizasiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
558) Hansı bakterial agent kəskin irinli odontogen periostiti əmələ gətirir?
A) Vərəm çöpləri

B) Difteriya çöpləri

C) Qonokok

D) Bağırsaq klostridiləri

E) Qeyri - patogen stafilokok
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
559) Paraallergik reaksiyalara aid olmayan amili göstərin.
A) Bakterial sensibilizasiya

B) Emosional gərginlik

C) İstilənmə

D) Soyuma

E) Fiziki gərginlik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
560) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı əmələ gələn yumşaq toxumaların ödeminin həcmi nədən asılıdır?
A) Diş tacının dağılma dərəcəsindən

B) İrinli ocaq nahiyəsində sinir kələfinin strukturundan

C) Pulpa kamerasının həcmindən

D) Diş köklərinin anatomiyasından

E) İrinli ocaq nahiyəsində venoz kələfin strukturundan
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
561) Çənələrdə sümüküstü toxumanın magistral növ venoz kələfinin mövcud olduğu nahiyəni təyin edin.
A) Orbitanın aşağı kənarı

B) Sərt damaq

C) Əng sinusunun ön lövhəsi

D) Əngin frontal nahiyəsi

E) Çənənin bucaq nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
562) Kəskin odontogen periostit zamanı iltihabi kontrakturanın dərəcəsini tapın və uyğunluğu təyin edin:

I. dərəcə

II. dərəcə

III. dərəcə

1 – ağzın açılması 1 sm qədər məhduddur

2 – ağzın açılması zəif məhduddur

3 – ağzın sərbəst açılması qeyri - mümkündür
A) I – 3; II – 1; III – 2.

B) I – 2; II – 3; III – 1.

C) I – 2; II – 1; III – 3.

D) I – 1; II – 3; III – 2.

E) I – 1; II – 2; III – 3.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
563) Damaq absesi hansı növ patologiyaya aiddir?
A) Kəskin odontogen haymorit

B) Kəskin odontogen periostit

C) Yumşaq toxumaların fleqmonaları

D) Yumşaq toxumaların irinli-nekrokit prosesləri

E) Kəskin odontogen osteomielit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
564) Kəskin odontogen periostit zamanı irinli ocağın hansı lokalizasiyası zamanı kollateral ödem hesabına üzün assimetriyası qeyd olunmur?
A) Sərt damaq nahiyəsində

B) Əngin frontal nahiyəsində

C) Çənənin bucaq nahiyəsində

D) Əng sinusunun ön lövhəsində

E) Göz yuvasının aşağı kənarında
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
565) Kəskin odontogen periostitdən fərqli olaraq xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı aşağıdakılardan hansı qeyd olunmur?
A) Dişin müsbət perkussiyası qeyd edilir

B) İltihab prosesi yalnız səbəbkar dişin kök zirvəsində lokalizasiya edir

C) İltihab prosesi səbəbkar dişdən sümüküstü toxumaya yayılır

D) Yumşaq toxumalarının kollateral ödemi baş verir

E) Ağrılar üçlü sinirin şaxələri boyunca yayılır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
566) Çənənin daxili səthində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit hansı növ patologiya ilə oxşardır?
A) Aşağı molyarların kəskin qanqrenoz pulpiti

B) Dil kökünün fleqmonası

C) Aşağı kəsici dişlərin generalizasiya olunmuş paradontiti

D) Yanaq nahiyəsinin kəskin odontogen absesi

E) Dilaltı tüpürcək vəzisinin kəskin iltihabi prosesi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
567) Çənənin dil tərəfində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit zamanı hansı anatomik struktur heç vaxt zədələnmir?
A) Selikli qişa

B) Çənənin daxili kortikal səthi

C) Volkman kanalları

D) Dilaltı tüpürcək vəzisi

E) Sümüküstü nahiyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
568) Çənənin kəskin seroz periostiti zamanı səbəbkar diş funksional və estetik əhəmiyyət daşımırsa, mütləq aparılan manipulyasiyanı göstərin:
A) Yalnız səbəbkar dişin çıxarılması

B) Səbəbkar dişin çıxarılması və periostotomiya

C) Səbəbkar dişin tacının estetik bərpası

D) Yalnız periostotomiya

E) Fizioterapevtik müalicənin aparılması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə