Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənəaltı nahiyənin birincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edinYüklə 2,19 Mb.
səhifə15/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

769) Çənəaltı nahiyənin birincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yuxarı molyarlar

B) Yuxarı köpək dişləri

C) Aşağı kəsici dişlər

D) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı III molyar

E) Aşağı premolyarlar və molyarlar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
770) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Dilaltı nahiyə

B) Köpək çuxuru

C) Almacıq nahiyəsi

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Göz yuvası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
771) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Çənə-qanadvari nahiyə

B) Gözyuvasıaltı nahiyə

C) Göz yuvası

D) Gicgahaltı çuxur

E) Gicgah nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
772) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yuxarı köpək dişləri

B) Çənəaltı tüpürcək vəzisi bakterial sialodenit

C) Bucaq venasının tromboflebiti

D) Gözyuvasıaltı nahiyədə olan iltihabi proses

E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
773) Çənəaltı nahiyəsinin qeyri-odontogen absess olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Hematogen

B) Otogen

C) Limfogen

D) Rinogen

E) Tonzilogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
774) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqları

2 – çənənin daxili səthi

3 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntısı

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı
A) I – 3, 4; II – 1, 2

B) I – 1, 4; II – 2, 3

C) I – 2, 4; II – 1, 3

D) I – 1, 3; II – 2, 4

E) I – 1, 2; II – 3, 4
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
775) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı

2 – çənənin daxili səthi

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1, 2; II – 3, 4

B) I – 2, 4; II – 1, 3

C) I – 1, 4; II – 2, 3

D) I – 3, 4; II – 1, 2

E) I – 1, 3; II – 2, 4
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
776) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərini təyin edin.

I – yuxarı

II – aşağı

III – xarici

IV – ön

V – arxa

VI – daxili

1 – çənə çaxəsinin arxa kənərı və medial qanadvari əzələ

2 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

5 – qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

6 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1; II – 2; III – 6; IV – 4; V – 5 VI – 3.

B) I – 6; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 4 VI – 2.

C) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V – 6 VI – 1.

D) I – 3; II – 6; III – 2; IV – 1; V – 5 VI – 4.

E) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 2; VI – 6.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
777) Çənəarxası nahiyəsinin sərhədlərinə aid olmaya anatomik strukturu göstərin.
A) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

B) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin aşağı payı

D) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

E) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstinin əzəlləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
778) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Çənənin daxili səthi

B) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

D) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

E) Gicgah sümüyünün məməyəbənzər çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
779) Çənəarxası nahiyədə lokalizsiya etmir?
A) Xarici yuxu arteriyası

B) Varton axarı

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

E) Daxili vidacı vena
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
780) Çənəarxası nahiyədə lokalizasiya etmir?
A) Xarici yuxu arteriyası

B) Daxili vidacı vena

C) Üz siniri

D) Çeynəmə əzələsi

E) Daxili yuxu arteriyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
781) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yuxarı köpək dişləri

B) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan aşağı üçüncü molyar

C) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı üçüncü molyar

D) Aşağı kəsici dişlər

E) Yuxarı molyarlar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
782) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Göz yuvası

B) Udlaqətrafı nahiyə

C) köpək çuxuru

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Almacıq nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
783) Çənəaltı nahiyənin qeyri - odontogen abses olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Hematogen

B) Tonzilogen

C) Limfogen

D) Rinogen

E) Otogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
784) Qulaqətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı

II – aşağı

III – ön

IV – arxa

1 – xarici qulaq keçəcəyi və çənənin qalxan şaxəsinin arxa kənarı

2 – çənə cisminin aşağı kənarı

3 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

4 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı
A) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 1

B) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4

C) I – 4; II – 2; III – 3; IV – 1

D) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2

E) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
785) Uyğunluğu təyin edin:

I – Qulaqətrafı-çeynəmə

II – Çənəarxası nahiyyə

1 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

2 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 2, 4; II – 1, 3.

B) I – 3, 4; II – 1, 2.

C) I – 1, 4; II – 2, 3.

D) I – 1, 2; II – 3, 4.

E) I – 1, 3; II – 2, 4.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
786) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Spesifik ilthabı xəstəliklərə

B) Distrofik proseslərə

C) Şişəbənzər xəstəliklərə

D) Qeyri - spesifik ilthabı xəstəliklərə

E) Travmatik proseslərə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254
787) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) İmmun sistem xəstəliklərinə

B) Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə

C) Həzm sistemi xəstəliklərinə

D) Sümük sistemi xəstəliklərinə

E) Əzələ sistemi xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 161-182
788) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı mənşəli ilthabi xəstəliklərə aiddir?
A) Parazitar

B) Travmatik zədələnmələr

C) Bakterial

D) İrsi


E) Virus
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254-258
789) Odontogen ilthabı xəstəlikləri əksər hallarda hansı törədicilər yaradır?
A) Solğun treponema

B) Kox çöpləri

C) Aktinomiset

D) Koklar

E) Difteriya çöpü
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
790) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturalarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Odontogen haymorit

B) Kəskin perikoronarit

C) Kəskin periodontit

D) Kəskin limfadenit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
791) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturlarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kəskin limfadenit

B) Kəskin periostit

C) Kəskin perikoronarit

D) Odontogen haymorit

E) Kəskin osteomielit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
792) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə daha çox çənəətrafı yumşaq toxumaları zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin periostit

B) Kəskin odontogen osteomielit

C) Kəskin odontogen limfadenit

D) Odontogen adenofleqmona

E) Kəskin periodontit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
793) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə daha çox regionar limfa aparatı toxumalarını zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin perikoronarit

B) Kəskin periostit

C) Odontogen haymorit

D) Kəskin odontogen osteomiyelit

E) Odontogen adenofleqmona
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
794) Odontogen ilthabi prosesləri daha çox hansi növ bakteriyalar əmələ gətirir?
A) Mikobateriylarla aktinomisetlər

B) Təkcə anaeroblar

C) Təkcə aeroblar

D) Solğun trepomema ilə mikobakteriyalar

E) Aerob anaerobla birlikdə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
795) Odontogen infeksiya odontogen ilthabi xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Periapikal yolla

B) Tənəffüs yolu ilə

C) Cinsi yolla

D) Həzm yolu ilə

E) Qanla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
796) Odontogen infeksiya odontogen ilthabı xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Paradontal yolla

B) Cinsi yolla

C) Həzm yolu ilə

D) Qanla


E) Tənəffüs yolu ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
797) Odontogen infeksiyanın yayılması üçün hansı şərait lazımdır?
A) Xəstənin yaşlı olması

B) Qan təzyiqin yüksək olması

C) Orqanizmin sensibilizasiyası

D) Süd dişlərin vaxtında daimi dişlərlə əvəz olunmaması

E) Vaxtında protezləşmə işlərinin aparılmaması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
798) 11, 21 dişlərdən odontogen infeksiyanın ilkin yayılan istiqaməti (anatomik strukturu) hansıdır?
A) Üst dodaq

B) Haymor boşluğu

C) Gicgah

D) Damaq


E) Yanaq
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280
799) Odontogen ilthabi prosesi nə əmələ gətirir?
A) Vərəm çöpləri

B) Qonokkoklar

C) Bağırsaq klostridiyaları

D) Virulent aeroblar

E) Difteriya çöpləri
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-208
800) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə abses və fleqmonalar hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Sümük və əzələ xəstəliklərinə

B) Piy toxuması və əzələarası sahələr xəstəliklərinə

C) Dəri və dərialtı piy sahələri xəstəliklərinə

D) Əzələ və fassiya xəstəliklərinə

E) Damar və sinir xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-214
801) Çənə - dilaltı novcuğun yuxarı sərhəddini göstərin.
A) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) İçəri qanadabənzər əzələ

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Ağız dibi selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
802) Çənə-dilaltı novcuğun aşağı sərhəddini göstərin:
A) Çənə-dilaltı əzələ

B) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Bayır qanadabənzər əzələ

E) İçəri qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
803) Çənə - dilaltı novcuğun bayır sərhəddini göstərin.
A) Dilaltı - dil əzələsi

B) Dil kökünün əzələləri

C) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

D) Bayır qanadabənzər əzələ

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
804) Çənə - dilaltı novcuğun içəri sərhəddini göstərin.
A) Dilaltı - dil əzələsi

B) Çənə - dilaltı əzələ

C) Ağız dibinin selikli qişası

D) Dil kökünün əzələləri

E) Bayır qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
805) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı kəsik haradan aparılır?
A) Ağız boşluğu tərəfindən 1.5 - 2 sm uzunluğunda

B) Ağız boşluğu tərəfindən 4 - 5 sm uzunluğunda

C) Dil sinirinin və arteriyasının kənarından keçməklə şışkinliyin üzərindən

D) Ağızxarici yolla üz sinirin marginal şaxəsinin kənarından

E) Ağız boşluğu tərəfindən 1 - 1.5 sm uzunluğunda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
806) Dilaltı nahiyənin flelqmonası zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Ağızxarici

B) Ağızdaxili

C) Çənəaltı nahiyədən

D) Xüsusi çənəaltı nahiyədən

E) Dil kökü nahiyəsindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
807) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı çox rast gəlinən törədicilər hansılardır?
A) Aerotolerant anaeroblar

B) Vərəm mikobakteriyaları

C) Stafilokokklar, streptokokklar

D) Şüalı göbələklər

E) Solğun spiroxetlər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
808) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin əmələ gəlməsinə səbəb olan iltihabi proses olan nahiyə hansıdır?
A) 48, 47, 46 və 36, 37, 38 dişlər

B) Yanaq


C) Üst dodaq

D) 18, 17, 16, 26, 27, 28 dişlər

E) Qulaqətrafı limfa vəziləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
809) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlaməti hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

B) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası

C) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

D) Trizm


E) Ağız dibi nahiyəsi toxumalarının ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
810) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlamət hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

B) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası

C) Udqunma zamanı ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması

D) Trizm


E) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
811) Çənə-dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Alt dodağın karbunkulu

B) Çənə-qanadvari nahiyənin absesi

C) İltihabı kontraktura

D) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası

E) Yanağın fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
812) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Subdural nahiyəyə

B) Beynin venoz cibinə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Çənə - qanadvari nahiyəyə

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
813) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?

A) Beynin venoz cibinə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Dil kökünə

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

E) Subdural nahiyəyə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
814) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

B) Haymor cibinə

C) Subdural nahiyəyə

D) Qanadabənzər venoz kələfə

E) Çənəaltı nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
815) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Haymor cibinə

B) Subdural nahiyəyə

C) Udlaqətrafı nahiyəyə

D) Çənə sümüyünə

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
816) Çənə - dilaltı novcuğun absesində ilkin müraciət zamanı ediləcək yardım?

A) İrinli ocağın açılması

B) İynə refleksoterapiyanın təyini

C) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

D) Novokain blokadasının edilməsi

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
817) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Çənə bucağını əhatə edən kəsik

B) Çənə - qanadvari büküş boyunca aparılan kəsik

C) Xüsusi çənəaltı nahiyədən çənənin aşağı kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

D) Çənə - dilaltı novcuğun selikli qişasında çənənin içəri kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

E) Çənəaltı nahiyədə çənənin aşağı kənarına paralel aparılan kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
818) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı zədələnə bilər?

A) Dil siniri

B) Dil

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziD) Almacıq sümüyü

E) Üz arteriyası


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə