Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı struktur zədələnə bilər?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə16/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

819) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı struktur zədələnə bilər?
A) Dil

B) Almacıq sümüyü

C) Üz arteriyası

D) Dil arteriyası

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
820) Dilin abses və fleqmonaları daha çox hansı qeyri - odontogen səbəbdən yaranır?
A) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

B) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti

C) Dilin travması

D) Alt dodağın furunkulu

E) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
821) Dilin abses və fleqmonalarının yaranmasında aşağıda sadalanan qeyri - odontogen səbəblərdən hansının rolu daha böyükdür?
A) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

B) Kəskin tonzillit

C) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

D) Alt dodağın furunkulu

E) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
822) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Üzün asimmetriya

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

D) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
823) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

B) Dilin ödemi və infiltratı

C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

E) Üzün asimmetriya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
824) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Üzün asimmetriyası

B) Udqunma zamanı ağrı

C) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

D) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
825) Aşağıdakılardan hansı dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hesab edilir?
A) Üzün asimmetriyası

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Tənəffüsün çətinləşməsi

D) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

E) Çənəaltı nahiyənin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
826) Dilin abses və fleqmonaları ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Ağız dibi fleqmonası ilə

C) Alt dodağın karbunkulu ilə

D) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

E) İltihabı kontraktura ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
827) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Subdural nahiyəyə

B) Beynin venoz cibinə

C) Ağızdibi nahiyəsinin yumşaq toxumalarına

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinə

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
828) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya aşağıdakı hansı nahiyəyə yayılır?
A) Beynin venoz cibinə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Subdural nahiyəyə

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

E) Çənəaltı nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
829) Dilin abses və fleqmonalarında ilkin müraciət zamanı hansı yardım göstərilməlidir?
A) İrinli ocağın açılması

B) Novokain blokadasının edilməsi

C) İynə refleksoterapiyanın təyini

D) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
830) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizasiyaedici

B) Hipotenziv мüalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
831) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya müalicəsi

B) Hipotenziv müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Sedativ müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
832) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə hansı müalicə daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Antibakterial müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Hipotenziv Müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
833) Dilin cismində olan infeksiyanın yayılma yollarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?
A) Fassiyalararası sahədən

B) Əzələ lifləri boyunca

C) Sinir lifləri boyu

D) Təmas yolu ilə

E) Limfogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
834) Aşağıdakılardan hansı dil kökünün fleqmonasında aparılan kəsik növüdür?
A) Orta şaquli kəsik

B) Çənəaltı kəsik

C) Ağızdaxili kəsik

D) Translingual kəsik

E) Yaxalıqvari kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
835) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Krioterapiya

B) Fizioterapiya

C) Kimyəvi dərman müalicəsi

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
836) Dilin limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin aşağı hissəsində

B) Dilin arxa 1/3 hissəsində

C) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin ortasında

D) Çənəaltı nahiyədə

E) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin yuxarı hissəsində
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
837) Dilin limfa düyünü limfanı haradan alır?
A) Dilin orta 1/3 hissəsindən

B) Dilin ön 1/3 hissəsindən

C) Dilin ön, orta, arxa 1/3 hissəsindən

D) Dilin arxa 1/3 hissəsindən

E) Çənəaltı nahiyədən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
838) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Elektrokoaqulyasiya

B) Fizioterapiya

C) Rentgenoterapiya

D) Krioterapiya

E) Kimyəvi dərman müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
839) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Manual terapiya

C) Hipotenziv müalicə

D) Dezintoksikasiya müalicəsi

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
840) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Sedativ müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Antibakterial müalicə

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
841) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Manual terapiya

C) Sedativ müalicə

D) Hipotenziv müalicə

E) Desensibilizasiyaedici
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
842) Dilaltı nahiyənin yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

B) Çənə cisminin içəri səthi

C) Dil əzələləri

D) Ağız dibi selikli qişası

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
843) Dilaltı nahiyənin aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə-dilaltı əzələ

B) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

C) Çənə cisminin içəri səthi

D) Dil əzələləri

E) Ağız dibi selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
844) Dilaltı nahiyənin bayır sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

B) Dil əzələləri

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Ağız dibinin selikli qişası

E) Çənə cisminin içəri səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
845) Dilaltı nahiyənin içəri sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə cisminin içəri səthi

B) Ağız dibi selikli qişası

C) Dil əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
846) Dil kökünün yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Yumşaq damaq

C) Dilin yan əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Dil əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
847) Dil kökünün aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Qırtlaq qapağı

C) Dil əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Dilin yan əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
848) Dil kökünün bayır sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

B) Çənə - qanadvari büküşlər

C) Dilin yan əzələləri

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Dilin əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
849) Çənə - dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Alt dodağın karbunkulu ilə

B) Çənə - qanadvari nahiyənin absesi ilə

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) İltihabi kontraktura ilə

E) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
850) Dilin abses və fleqmonası aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Alt dodağın karbunkulu ilə

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Ağız dibinin fleqmonası ilə

E) İltihabi kontraktura ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
851) Gözyuvasıaltı nahiyənin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Armudabənzər çıxıntının kənarı

B) Gözyuvasının yuxarı kənarı

C) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Gözyuvasının aşağıkənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
852) Gözyuvasıaltı nahiyənin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Çənə sümüyü

B) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

C) Armudabənzər çıxıntının kənarı

D) Göz yuvasının aşağı kənarı

E) Almacıq - əng tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
853) Gözyuvasıaltı nahiyənin daxili sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

B) Almacıq - əng tikişi

C) Gözyuvasının aşağıkənarı

D) Əng sümüyün çıxıntısı və armudabənzər dəliyin kənarı

E) Armudabənzər dəliyin kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
854) Gözyuvasıaltı nahiyənin xarici sərhədi hansıdır?
A) Almacıq sümüyü

B) Almacıq - əng tikişi

C) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

D) Gözyuvasının aşağıkənarı

E) Armudabənzər çıxıntının kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
855) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi və yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı sərhədi

B) Almacıq - gicgah tikişi

C) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
856) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

B) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

C) Almacıq - gicgah tikişi

D) Yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı şöbəsi

E) Almacıq - əng tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
857) Almacıq nahiyəsinin ön sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

B) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

C) Almacıq - gicgah tikişi

D) Almacıq - əng tikişi

E) Göz yuvasının xarici divarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
858) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Gözyuvasının aşağı kənarı

B) Gicgah nahiyəsinin ön, aşağı şöbəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

C) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

D) Almacıq - gicgah tikişi

E) Almacıq - əng tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
859) Gözyuvası nahiyəsinin sərhədlərini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

B) Almacıq sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı, göz yaşı sümüyü, almacıq - əng tikişi

C) Almacıq sümüyü, almacıq - əng tikişi, retrobulbar toxumalar, gözyaşı sümüyü

D) Göz yuvasının divarları

E) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
860) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Çənənin aşağı kənarı

B) Göz yuvasının aşağı kənarı

C) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

D) Əng sümüyünün alveoli çıxıntısının aşağı kənarı

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
861) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

B) Çənənin aşağı kənarı

C) Əng sümüyünün alveol çıxıntısının aşağı kənarı

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) Göz yuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
862) Yanaq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çeynəmə əzələsinin arxa kənarı

B) Çənə bucağı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) Çənənin aşağı kənarı

E) Çeynəmə əzələnin ön kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
863) Göz yuvasının fleqmonası zamanı erkən ağırlaşma hansıdır?
A) Üz sinirinin parezi

B) Kserostomiya

C) Görmə qabiliyyətinin itməsi

D) Göz qapağının çevrilməsi

E) Diplopiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
864) Yanaq nahiyəsi fleqmonasının əmələ gəlməsinə hansı törədicilər səbəb olur?
A) Vərəm mikobakteriyaları

B) Şua göbələkləri

C) Difteriya cöpləri

D) Solğun spiroxetlər

E) Fakultativ və obliqat anaeroblar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
865) Yanaq nahiyəsinin odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi hansı dişlərdir?
A) Aşağı yan kəsicilər

B) Yuxarı və aşağı azı dişləri

C) Aşağı birinci premolyarlar

D) Yuxarı köpək dişləri

E) Yuxarı mərkəzi kəsicilər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
866) Yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?
A) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

B) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

C) Yanaq nahiyyəsinin nevusu

D) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

E) Yanaq nahiyyəsinin travmatik hematoması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
867) Aşağıdakılardan hansı yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbidir?
A) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

B) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

C) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

D) Yanaq nahiyəsinin spesifik limfadeniti

E) Yanaq nahiyyəsinin nevusu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
868) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Udqunma aktının pozulması

B) Yanağın hiperemiyası və ağrılı infiltratın olması

C) Dişləmin pozulması

D) Ağızın sərbəst açılması

E) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
869) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Udqunma aktının pozulması

B) Sərbəst ağızın açılması

C) Dişləmin pozulması

D) Yuxarı və aşağı göz qapaqlarının ödemi

E) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
870) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası

B) Ağız dibinin fleqmonası

C) Alt dodağın karbunkulu

D) Çənəaltı nahiyənin fleqmonası

E) Göz yuvasının fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
871) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə xəstənin müraciəti zamanı mütləq nə etmək lazımdır?
A) İynərefleksterapiyası tətbiq etmək

B) Fizioterapevtik müalicə tətbiq etmək

C) Analeptikləri təyin etmək

D) İrinli ocağın açılması

E) Novokainlə blokada etmək
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə