Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çeynəmə fassiyası hansı anatomik strukturları əhatə edir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə18/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

927) Çeynəmə fassiyası hansı anatomik strukturları əhatə edir?
A) Çeynəmə əzələsi və bayır qanadabənzər əzələ

B) Çeynəmə əzələsi və qulaqaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

C) Qulaqaltı tüpürcək vəzisi

D) Çeynəmə əzələsi və çənəaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

E) Qanadabənzər kələf
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
928) Çeynəmə fassiyası öndə hansı fassiyaya keçir?
A) Nəfəsborusu önü

B) Onurğaönü

C) Boyunun səthi fassiyası

D) Yanaq - udlaq

E) Xüsusi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
929) " Corpus Adipozun " hansı fassiya ilə əhatə olunmuşdur?
A) Onurğaönü

B) Xüsusi səthi

C) Yanaq udlaq

D) Çeynəmə

E) Xüsusi dərin
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
930) Boynun bayır üçbucağında neçə üçbucaq var?
A) 5

B) 4


C) 6

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
931) Yuxu üçbucağı yuxarıdan hansı anatomik struktur ilə əhatə olunmuşdur?
A) Qalxan dilaltı əzələ

B) İki qarıncıqlı əzələrin arxa qarıncığı

C) Çənə dilaltı əzələ

D) İki qarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

E) Kürək dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
932) Sellülit nədir?
A) Dərialtı piy və boşluqlu üzvlərin fleqmonası

B) Boşluq üzvlərinin fleqmonası

C) Piy toxumalarının strukturunun dəyişilməsi və orada mübadilə pozuntusu nəticəsində mikrodüyünlərin əmələ gəlməsi

D) Əzələlərin fleqmonası

E) Gözyuvasının fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 273-275
933) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici müalicə

B) Manual terapiya

C) Şüa müalicəsi

D) Sedativ müalicə

E) Simptomatik müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
934) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Dezintoksikasiya

D) Sedativ müalicə

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
935) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Antibakterial müalicə

B) Hipotenziv müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
936) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyaterapiya

B) Elektrokoaqulyasiya

C) Krioterapiya

D) Fizioterapiya

E) Rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
937) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Desensibilizəedici

D) Sedativ müalicə

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
938) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Dezintoksikasiya

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
939) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya daxildir?
A) Manual terapiya

B) Hipotenziv müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Antibakterial müalicə

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
940) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Hipotenziv müalicəsi

C) Sedativ müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
941) Dilin abses və fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Rentgenoterapiya

C) Krioterapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 286
942) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Antibakterial müalicə

B) Sedativ müalicə

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Şüa müalicəsi


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
943) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Antibakterial müalicə

C) Manual terapiya

D) Sedativ müalicə

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
944) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Sedativ müalicəsi

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
945) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Manual terapiya

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
946) Gicgah nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks müalicəyə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Manual terapiya

C) Sedativ müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizəedici müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
947) Üz - çənə nahiyyəsində yumşaq toxumaların irinli iltihabı zamanı proses aşağıdakılardan hansının vasitəsilə baş beyin sinuslarına keçir?
A) Retromolyar vena ilə

B) Üzün köndələn arteriyası ilə

C) Gicgah venası ilə

D) Üz venalarının anastomozları ilə

E) Üz arteriyası ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 347
948) Hansı hallarda göz qapaqlarında bərk konsistesiyalı infiltrasiya ola bilər?
A) Qızılyel zamanı

B) Qarayara zamanı

C) Furunkul zamanı

D) Üz damarların tromboflebiti zamanı

E) Karbunkul zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
949) Hansı hallarda üzdə ağrılı infiltrat “ dartılma ” şəklində ola bilər?
A) Qızılyeldə

B) Noma zamanı

C) Karbunkulda

D) Furunkulda

E) Bucaq venasının tromboflebitində
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
950) Üzün bucaq venasının tromboflebiti zamanı patoloji ocaqda hərarət nə qədər yüksələ bilər?
A) 5 - 6 C°

B) 3 - 4 C°

C) 0,5 - 1,0 C°

D) 4 - 5 C°

E) 1,5 - 2,5 C°
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
951) Mağaralı cibin tromboflebiti zamanı hansı kəllə - beyin sinirinin funksiyası itmir?
A) Üçlü sinirin

B) Blokabənzər sinirin

C) Uzaqlaşdırıcı sinirin

D) Üz sinirinin

E) Gözün hərəki sinirinin
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
952) Hansı halda göz bəbəyinin və göz dibinin venalarının genəlməsi müşahidə edilir?
A) Noma

B) Mağara sinusunun trombozu

C) Mediastenit

D) Bucaq venasının trombozu

E) Qarayara
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
953) Gözün hərəki sinirinin parezi hansı halda müşahidə olunur?
A) Bucaq venasının trombozu

B) Noma


C) Mediastenit

D) Qarayara

E) Mağara sinusunun trombozu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
954) Aşağıdakılardan hansı zamanı eritropoezin zəifləməsi baş verir?
A) Sepsis zamanı

B) Karbunkul zamanı

C) Abses zamanı

D) Fleqmona zamanı

E) Tromboflebit zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
955) Gerke, İvanov, Raviç - Şerbo simptomları aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) Pnevmoniya üçün

B) Sepsis üçün

C) Ağız boşluğunun fleqmonası üçün

D) Tromboflebit üçün

E) Mediastenit üçün
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
956) Gerke sindromu nədir?
A) Daimi öskürəyin olması

B) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

C) Nəfəs aldıqda vidaci çuxur nahiyyəsinin içəri batması

D) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

E) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
957) İvanov simptomu nədir?
A) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

B) Xəstənin məcburi vəziyyəti

C) Döş qəfəsi nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Boynun sinir – damar dəstəsinin yuxarı qaldırılması nəticəsində döşarxası nahiyyədə ağrının artması

E) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
958) Raviç – Şerbo yuqulyar simptomu üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Döş qəfəsində ağrıların artması, təngənəfəslik və disfagiya

B) Daimi öskürəyin olması

C) Nəfəsalma zamanı vidaci oymanın içəri batması

D) Döş qəfəsi nahiyyəsində ödemin əmələ gəlməsi

E) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
959) Döş qəfəsi nahiyyəsində pulsasiya edən, kürəkarxası nahiyyəyə irradiasiya edən və döş fəqərəsi çıxıntılarına basdıqda, qida qəbulu zamanı və dərindən nəfəs aldıqda artan ağrı aşağıdakılardın hansında müşahidə edilir?
A) Arxa mediastinitdə

B) Sepsisdə

C) Ön mediastinitdə

D) Ağız boşluğunun fleqmonasında

E) Ağciyər iltihabında
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
960) Ridinger simptomu nədir?
A) Belin uzun əzələrinin rigidliyi

B) Dərindən nəfəs aldıqda və ya qidanı udmaq istədikdə ağrıların artması

C) Döş sümüyünün perkussiyası zamanı döşarxası nahiyyədə ağrının artması

D) Boynun damar - sinir dəstəsinin yuxarı qalxması nəticəsində ağrıların artması

E) Vidaci oymanın hamarlaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
961) Boynun yan hissəsindən keçən mediastinotomiya hansı yolla aparılır?
A) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin arxa səthi ilə

B) Vidaci oymadan

C) Körpücüyün yuxarı kənarı ilə

D) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön səthinin kənarı ilə

E) Boyun orta xətti ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
962) Septisemiyanın sinonimi nədir?
A) İrinləmiş metastazları olmayan bakterimiya

B) Toksemiya

C) İrinli - iltihabi prosesin əzələlər arası ilə yayılması

D) İrinli - iltihabi prosesin damarlar arası ilə yayılması

E) İrinləmiş metastazları olan daimi bakterimiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
963) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının klinik şəkli necədir?
A) Aşağı ğöz qapağının ödemi

B) Trizm


C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin yumşaq toxumalarında infiltratın olması

E) Dilin hiperemiyası
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
964) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiyasıya etmək lazımdır?
A) Lyudviq anginası ilə

B) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi ilə

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) İlthabi infiltratla

E) Alt dodağın furunkulu ilə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274
965) Ağız boşluğu dibi nahiyəsinə irin əsasən haradan keçir?
A) Gicgahaltı nahiyədən

B) Yanaq nahiyəsinin absesindən

C) Qulaqaltı tüpürcək vəzisindən

D) Çənəaltı tüpürcək vəzisindən

E) Çənə - qanadvari nahiyədən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 273
966) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası ilə olan xəstənin müalicəsinin birinci günündə aşağıdakılardan hansı icra edilir?

A) Masaj


B) İrinliyin açılması

C) Fizioterapiya

D) Analeptiklərin venadaxili yeridilməsi

E) Novokain ilə blokada


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
967) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı xəstədə əsasən nə müşahidə edilir?
A) Hiposalivasiya

B) Dil sinirinin parezi

C) Üz sinirinin üçüncü şaxəsinin parezi

D) Ptoz


E) Udqunmanın çətinləşməsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
968) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının əsas törədiciləri hansılardır?
A) Anaeroblar

B) Spiroxetlər

C) Xlamidilər

D) Göbələklər

E) Vərəm mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
969) Sadalananların hansında intoksikasiya simptomları daha kəskin müşahidə edilir?
A) Üzün və boyunun çürüntülü-nekrotik fleqmonası zamanı

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı

D) Dilaltı fleqmona zamanı

E) Çənəaltı fleqmona zamanı
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
970) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının tipik klinik şəkli necədir?
A) Yuxarı ğöz qapağının ödemi, diplopiya

B) Aşağı göz qapağının ödemi

C) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin ödemi və infiltratı, udqunmanın, tənəffüsün çətinləşməsi, intoksikasiya

D) Gicgah nahiyəsinin ödemi

E) Üst dodağın ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
971) Üzün və boynun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının açılması zamanı kəsik necə aparılır?
A) Ağızdaxili

B) Yanaqda

C) Yaxalıq formasında

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında və yanaqda
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
972) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi daha çox hallarda hansı növ mikobakteriya ilə törədilir?
A) Keçid növ mikobakteriyalar

B) İnsan mikobakteriyaları

C) Öküz mikobakteriyaları

D) Sadə növ mikobakteriyalar

E) Mürəkkəb növ mikobakteriyalar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
973) Üz - çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi zamanı vərəm mikobakteriyalar ilkin zədələnmə ocağından əsasən hansı yolla yayılır?
A) Rinogen

B) Limfogen

C) Urogen

D) Tonzillogen

E) Hemotogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
974) Vərəm qabarcığı nə zaman formalaşır?
A) Orqanizmin tuberkoloproteinə qarşı sensiblizasiya olduğu halda

B) İlkin kontamenasiyası olunduğu halda

C) Vərəm mikobakteriyalarının çoxalması və qranulyomanın formalaşması halında

D) Vərəm mikobakteriyalarının selikli qişa altı qata yayılması halında

E) Vərəm mikobakteriyalarının regionar limfotik şəbəkəyə daxil olduğu halda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
975) Öküz növ vərəm mikobakteriyaları hansı yolla orqanizmə daxil olur?
A) Hava - damcı

B) Kontakt

C) Alimentar

D) Hemotransfuziya

E) Cinsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
976) İlkin vərəm zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyalar orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

B) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolla

C) Piroqov - Valdeyranın limfoid epitelial dairəsinin badamcıqlarından

D) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolla

E) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından təmas yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
977) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yol ilə daxil olur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağınından hematogen yolu ilə

B) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

C) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

D) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

E) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
978) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

C) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

E) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
979) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

C) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
980) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

B) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

C) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

D) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
981) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolla

B) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

C) Piroqov - Valdeyranın limfa epitelial dairənin badamcıqlarından

D) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından hematogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə