Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Ən çox sınmaya məruz qalan üz sümüyü hansıdır?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə3/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

127) Ən çox sınmaya məruz qalan üz sümüyü hansıdır?
A) Almacıq

B) Əng


C) Damaq

D) Burun


E) Çənə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301

Tarix: 10.10.2014 19:40:15


128) Çənənin ən çox sınmaya məruz qalan nahiyəsi hansıdır ?
A) Simfizial

B) Bucaq


C) Kondilus

D) Tac çıxıntı

E) Cismi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301

Tarix: 10.10.2014 19:40:15


129) Uşaqlarda kondilus nahiyəsinin zədəsi zamanı ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Artrit

B) Ağrı


C) Ankiloz

D) Abses


E) Qlenoid çuxurun divarının sınığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -305

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


130) Çənənin subkondilyar nahiyəsinin sınığında kondilus hansı tərəfə yönəlir?
A) Posterolateral

B) Bilateral

C) Anterolateral

D) Anteromedial

E) Posteromedial
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -305

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


131) Çənə sınıqlarında bimaksilyar şinalarla immobilizasiya neçə həftə davam etməlidir?
A) 4-6 həftə

B) 3-5 həftə

C) 6-8 həftə

D) 8-10 həftə

E) 2-4 həftə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -308

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


132) Diplopiya hansı sınıqlar zamanı rast gəlinir ?
A) Çənə sınıqlarında

B) Le-For I sınığında

C) Kəllə-sifət ayrılmasında

D) Əng-almacıq kompleksi

E) Burun sınıqlarında
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -314

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


133) Sagittal split osteotomiya çənənin hansı nahiyəsində aparılır ?
A) Mərkəzi

B) Cisim


C) Simfizial

D) Şaxə


E) Bucaq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


134) Sagittal split osteotomiyanın vertikal subkondilyar osteotomiyadan üstün cəhətləri hansıdır?
A) Dişləm pozulması baş vermir

B) Ağızdaxili olduğu üçün çənəaltı çapıq olmur

C) Çənədə böyük dəyişiklik baş verir

D) Alveol sinirinin zədələnmə şansı azdır

E) Həm mandibulyar retroqnatiyanı həm də mandibulyar proqnatiyanı aradan qaldırır
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


135) Mandibulyar retroqnatiya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) Çəp subkondilyar osteotomiya

B) Şaxədə sagittal split osteotomiya

C) Le – For I tipli osteotomiya

D) “C” tipli osteotomiya

E) Şaxədə horizontal osteotomiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:16


136) Bimaksilyar protruziya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) Dörd premolyar dişlərin çəkilməsi və ön alveolyar seqmentin repozisiyası

B) Əng arxa osteotomiya

C) “C” tipli osteotomiya

D) Çəp osteotomiya

E) Çənə şaxəsində osteotomiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:17


137) Yuxarı ağıl dişini çıxararkən əng tuberi sınmışdır, ancaq periostdan tam ayrılmayıb.Müalicə taktikasını seçin:
A) Qankəsicilər təyin etmək

B) Tuberi yerində stabilizə etmək

C) Tuberə toxunmamaq

D) Tuberi götürüb yaranı tikmək

E) Tuberi götürüb, həmin nahiyəni tamponada etmək
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:17


138) Abbey- Estlander dilimi hansı defektin bərpasında istifadə edilir ?
A) Yanaq

B) Burun


C) Dodaq

D) Dil


E) Damaq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:17


139) Xəstədə sağtərəfli gicgah-çənə oynağı nahiyəsində ağrı və həssaslıq müşahidə edilir, açıq dişləm vardır, çənə sağa tərəf meyllənmişdir. Diaqnozu müəyyən edin?
A) İkitərəfli bucaq nahiyəsinin sınığı

B) Çənənin sağ kondilus nahiyəsinin sınığı

C) Çənənin sol bucaq nahiyəsinin sınığı

D) Çənənin sağ bucaq nahiyəsinin sınığı

E) Çənənin sol kondilus nahiyəsinin sınığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:17


140) Əgər xəstədə ikitərəfli kondilus nahiyəsinin yerini dəyişmiş sınığı varsa hansı kliniki əlamət rast gəlinir ?
A) Sağtərəfli açıq dişləm

B) III sinif retroqnatiya

C) Arxa dişlərin kontaktının qeyri-mümkünlüyü

D) Ön açıq dişləm, çənənin protruziyasının qeyri-mümkünlüyü

E) Soltərəfli açıq dişləm
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:17


141) Aşağıdakılardan hansında açıq dişləm rast gəlinir ?
A) Sol bucaq nahiyəsinin sınığı

B) Burun sümüyünün sınığı

C) Almacıq nahiyəsinin sınığı

D) İkitərəfli kondilus nahiyəsinin sınığı əngin horizontal sınığında

E) Sağ bucaq nahiyəsinin sınığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:18


142) Çənənin bucaq nahiyəsində olan sınığın ideal müalicəsi hansıdır ?
A) Sümükdaxili osteosintez

B) Mil ilə osteosintez

C) Bimaksilyar şinaların qoyulması

D) Sapandvari sarğının qoyulması

E) Çənənin aşağı kənarına mini lövhənin bərkidilməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:18


143) Çənə sınıqlarında istifadə edilən mini lövhələri fiksə edən vintlərin uzunluğu neçə mm olmalıdır ?
A) 4 mm

B) 5mm


C) 2mm

D) 6mm


E) 3mm
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:18


144) Le – For III sınığının sinonimi aşağıdakılardan hansıdır ?
A) Əng almacıq sınığı

B) Etmoidal sınıq

C) Kraniofasial ayrılma

D) Piramidal sınıq

E) Querrin sınıq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:18


145) Floating (üzən) maxilla termini hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Le – For II sınığı

B) Le – For I və ya Querrin sınağı

C) Əng- almacıq sınığı

D) Le – For III sınığı

E) Kraniomandibulyar ayrılma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:18


146) Moon face (aypara sifət) hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Le For II sınığı

B) Le For III sınığı

C) Əng-almacıq sınığı

D) Orbital sınığı

E) Le For I sınığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


147) Aşağıdakılardan hansı Le – For I sınığı üçün xarakterikdir ?
A) Burundan qanaxma

B) Əng cibinə qanaxma

C) Ekzoftalm

D) Qulaqdan qanaxma

E) Beyin onurğa mayesi rinorreyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


148) Aşağıdakılardan hansı Le – For II sınığı üçün xarakterik deyil ?
A) Beyin onurğa mayesi rinorreyası

B) Enoftalm

C) Dişləmin pozulması

D) Paresteziya

E) Dişləm pozulması və paresteziya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


149) Orbitanın hansı divarı ən zəif sayılır ?
A) Medial divar

B) Dibi


C) Damı

D) Lateral divar

E) Dibi və medial divarı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


150) Gillies üsulu ilə almacıq sınığının reduksiyası harada aparılır ?
A) Köpək çuxurunda

B) Supraorbital nahiyədə

C) Gicgah çuxurunda

D) İnfratemporal çuxurda

E) İnfraorbital çuxurda
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


151) Çənəaltı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı hansı sinirlər zədələnə bilər?
A) Linqual və hipoqlossal

B) Fasial və qlossofaringial

C) Hipoqlossal və qlossofaringial

D) Linqual və qlossofaringial

E) Linqual və fasial
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:19


152) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin pleomorfik adenomasının müalicəsi hansıdır ?
A) Dərin parotidektomiya

B) Radikal parotidektomiya

C) Superfisial parotidektomiya

D) Konservativ müalicə

E) Total parotidektomiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


153) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnə bilər ?
A) Ənsə siniri, hipoqlossal , chorda tympani

B) Çənəaltı tüpürcək vəzi

C) Üz arteriyası

D) Çeynəmə fassiyası

E) Fasial və aurikulotemporal sinir
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


154) Aşağıdakılardan hansında insizional biopsiyanın aparılması göstərişdir ?
A) Diş ətinin 0, 5 sm Fibroması

B) Yumşaq damağın 3 sm leykoplakiyası

C) Dilin 4 sm hemangioması

D) Çənənin 1, 5 sm eksostozu

E) Sərt damağın 1,2 sm törəməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


155) “ İnvolucrum” nədir ?
A) Sekvestr

B) Yeni sağlam sümük

C) Sklerozlaşmış sümük

D) Ölü sümük

E) Əvvəlki sağlam sümük
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


156) Sərt damağın absesi hansı dişin infeksiyasının nəticəsində baş verir ?
A) Molyar

B) Yan kəsici

C) Mərkəzi kəsici

D) Köpək dişi

E) Premolyar
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


157) Əngin ön dişlərindən infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində mağaralı cibin trombozu baş verir ?
A) Üz arteriyası

B) Vidaci vena

C) Göz venası

D) Qanadabənzər kələf

E) Bucaq arteriyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:20


158) Yuxarı molyar dişlərin çıxarılması zamanı köklərdən biri əng cibinin içərisinə keçərsə həkimin taktikası necə olmalıdır ?
A) Radikal haymorotomiya yolu ilə kökün xaric edilməsi və fistul yolunun plastikası

B) Diş yuvasını tamponada etmək

C) Diş yuvasına drenaj qoymaq

D) Antibiotik təyin etmək

E) Diş yuvasını genəldərək kökün çıxarılması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:21


159) Hansı dişin çıxarılması zamanı kökün əng cibinə düşməsi daha çox rast gəlinir ?
A) II molyar

B) I premolyar

C) II premolyar

D) I molyar

E) Köpək
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:21


160) Retensiyalı yuxarı köpək dişini cərrahi yolla çıxarmaq üçün damaq nahiyəsində kəsik necə aparılmalıdır ?
A) Aypara kəsik aparılır

B) “Y” şəkilli kəsik aparılır

C) Horizontal kəsik aparılır

D) Kəsik orta xətt üzrə aparılır

E) Kəsik bir tərəfdə II premolyardan başlayaraq dişlərin boyun nahiyəsindən keçməklə əks tərəfdə II premolyara qədər aparılmalıdır
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:21


161) Restensiya olunmuş köpək dişi hansı ağırlaşma törədə bilər ?
A) Ankilozlaşa bilər

B) Əng cibində perforasiya edə bilər

C) Kökü tam formalaşmaya bilər

D) Hipersementoz ola bilər

E) Qonşu dişlərin kökünü zədələyir
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:21


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə