Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Gicgah – çənə oynağı artritinin müalicəsində kortikosteroidlərdən istifadə nəyə əsaslanır ?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə6/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

233) Gicgah – çənə oynağı artritinin müalicəsində kortikosteroidlərdən istifadə nəyə əsaslanır ?
A) Sinovial membrana inhibitoz effekt

B) İltihab əleyhinə effekt

C) Ağrıkəsici effekt

D) Sedativ effekt

E) Ağrıkəsici və iltihab əleyhinə effekt
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


234) Hemofiliyanın səbəbi nədir ?
A) VIII faktor defisiti

B) Vitamin K defisiti

C) Von Villebrand faktor defisiti

D) Autoimmun mexanizm

E) Protrombin problemi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


235) Hansı halda laxtalanma müddəti normadan artıq olur ?
A) Maliqnant neytropeniya

B) Pernisioz anemiya

C) Trombositopeniya

D) Leykemiya

E) Hemofiliya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


236) Hemofiliyalı xəstədə əməliyyat vaxtı qanaxmanı kompensasiya etmək üçün nə köçürülməlidir?
A) Təzə donmuş plazma

B) Təzə qan

C) VIII faktor konsentratı

D) IX faktor konsentratı

E) Ringer məhlulu
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


237) Hemofiliyalı xəstənin əməliyyat sonrası təyinatına nə məqsədəuyğun sayılır ?
A) Aminokapron turşusu

B) Ringer məhlulu

C) Vitamin K

D) Mansel məhlulu

E) VIII Faktor kriopresipitatı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


238) Hansı halda laxtalanma müddəti normal olduğu halda qanaxma müddəti normadan artıq olur ?
A) Henoç – Şonleyn purpurası

B) Teleangiektaziya

C) Pernisioz anemiya

D) Hemofiliya

E) Von Villebrand xəstəliyi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


239) Ortopantomoqraf aparatını kim yaratmışdır ?
A) Kell

B) Namata

C) Hounsfeld

D) Rentgen

E) Villiam
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


240) Üz siniri üz nahiyəsinə hansı dəlikdən çıxaraq yayılır ?
A) Bizəbənzər dəlik

B) Oval


C) Spinozum

D) Laserum

E) Yumru
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


241) Çənəaltı tüpürcək vəzin sekretomotor lifləri hansıdır ?
A) n. Chordatympani

B) n. Glossopharyngeal

C) n. Lingual

D) n. Oculomotorius

E) n. İnferior alveolar
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4

Tarix: 10.10.2014 19:40:34


242) Gicgah – çənə oynağı hansı sinirlə innervasiya olunur ?
A) Maxillar

B) Lingual

C) Mandibular

D) Fasial

E) Auriculotemporal
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


243) Submandibulyar qanqlion hansıdır ?
A) Parasimpatik sentral qanqlion

B) Venoz qanqlion

C) Limfatik qanqlion

D) Simpatik sentral qanqlion

E) Parasimpatik periferal qanqlion
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


244) Mağaralı cibin trombozuna səbəb olan sifətin venaları hansılardır ?
A) Supratrochlear, fasial

B) Fasial, linqual, labial

C) Fasial, anqular, nazofrontal, oftalmik

D) Fasial, maksillar – pteriqoid kələf

E) Retromandibular, frontal
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


245) Dişsiz çənə qan təminatını haradan alır ?
A) Əng arteriyası

B) Periosteum

C) Aşağı alveol arteriyası

D) Linqual arteriya

E) Mental arteriya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


246) Çənənin aşağı alveol arteriyası ilə qidalanmayan hissəsi hansıdır ?
A) Çənə bucağı

B) Oynaq çıxıntısı

C) Alveol çıxıntısı

D) Çənə cismi

E) Tac çıxıntısı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


247) Universal donor hansı qan qrupu sayılır ?
A) AB + (IV)

B) B + (III)

C) O + (I)

D) A + (II)

E) A + və O +
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5

Tarix: 10.10.2014 19:40:35


248) Əgər xəstənin penisillinə allergiyası varsa, ona hansı antibiotik verilə bilər ?
A) Metronidazol

B) Sefalosporin

C) Eritromisin

D) Klindamisin

E) Gentamisin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -11

Tarix: 10.10.2014 19:40:36


249) Hamilə qadınlara nə üçün tetrasiklin verilə bilməz ?
A) İonotrofik effekt yaradır

B) Kalsiumun təsirini sıfıra endirir

C) Kalsiumun xelatlarını yaradır

D) Qanı durulaşdırır

E) Kalsiumun təsirini dəyişir
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -12

Tarix: 10.10.2014 19:40:36


250) Reyes sindromu hansı dərmanın uzun müddət istifadəsi nəticəsində yaranır ?
A) Parasetamol

B) Metronidazol

C) İbuprofen

D) Aspirin

E) Nimesulid
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -13

Tarix: 10.10.2014 19:40:36


251) Kəskin parasetamol zəhərlənməsi hansı dozada baş verir ?
A) 10 qm/kq

B) 8 qm/kq

C) 6 qm/kq

D) 9, 5 qm/kq

E) 7 qm/kq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -13

Tarix: 10.10.2014 19:40:36


252) Hansı virus stomatoloqlar üçün ən qorxulu sayılır ?
A) HİV, Herpes simplex

B) Herpes simplex, Herpes zoster

C) Koksaki, HİV

D) Herpes zoster, Hepatit B

E) HİV , Hepatit B
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -14

Tarix: 10.10.2014 19:40:36


253) “Fumigation” dedikdə nə anlaşılır ?
A) Kreslonun dezinfeksiyası

B) Əməliyyat otağının döşəməsinin dezinfeksiyası

C) Alətlərin dezinfeksiyası

D) Əllərin sterilizasiyası

E) Kiçik əməliyyat otağının tavanı, döşəməsi və divarlarının dezinfeksiyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -15

Tarix: 10.10.2014 19:40:37


254) Stomatoloji xəstələr arasında ən çox yoluxucu virus hansıdır ?
A) Hepatit A və E

B) Hepatit A, B və C

C) Hepatit E

D) Hepatit B və C

E) Hepatit E və C
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -15

Tarix: 10.10.2014 19:40:37


255) İti və kəsici alətlər necə sterilizasiya edilir ?
A) Qlutaraldehidlə

B) Spirtlə

C) Potassium permanqanatla

D) Formaldehidlə

E) Xloraminlə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -16

Tarix: 10.10.2014 19:40:37


256) Hansı halda yerli anestetikin istifadəsi qəti əks göstərişdir ?
A) Hipertoniya

B) Bronxial astma

C) Revmatizm

D) Şəkərli diabet

E) Hipertireodizm
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -19

Tarix: 10.10.2014 19:40:37


257) Yerli anestetikin tərkibindəki antioksidant hansıdır ?
A) Epinefrin

B) Adrenalin

C) Sodium xlorid

D) Sodium – meta bisulfit

E) Metilparaben
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -19

Tarix: 10.10.2014 19:40:37


258) Qaraciyər sirrozu olan xəstəyə ən münasib yerli anestetik qrupu hansıdır ?
A) Maskalı

B) Amid qrup

C) Ester qrup

D) Ümumi anesteziya

E) Sedasiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


259) Yerli anestetikin təsir mexanizmi haqqında qəbul edilən nəzəriyyə hansıdır ?
A) İrsi – yoluxucu nəzəriyyə

B) “Gate – control “ (qapı – yoxlama) nəzəriyyəsi

C) Spesifik reseptor nəzəriyyəsi

D) Trans – membran neytrallaşma nəzəriyyəsi

E) Membran keçiriciliyi nəzəriyyəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


260) Əgər xəstədə yerli anestetikə qarşı tamamilə allergiya varsa, əvəzedici kimi hansı dərman istifadə edilə bilər ?
A) Xlorfeniramin maleit

B) Benzalkonium xlorid

C) Ketamin hidroxlorid

D) Difenhidramin hidroxlorid

E) Sodium xlorid
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


261) Yerli anestetikin tərkibində olan metilparabenin funksiyası nədir ?
A) Antibakterial

B) Antioksidant

C) Qoruyucu

D) Antiseptik

E) Antifunqal
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


262) Əgər xəstədə anafilaktik şok baş verərsə ilk yeridiləcək dərman hansıdır ?
A) Dezifillin

B) Deksametazon

C) Eufillin

D) Antihistamin

E) Adrenalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -22

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


263) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) sinonimi nədir ?
A) Kəskin alveo osteiti

B) Yuva osteomieliti

C) Xronik alveolit

D) Kəskin osteomielit

E) Deformans osteiti
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -26

Tarix: 10.10.2014 19:40:38


264) İkincili qanaxma nə qədər müddət sonra baş verir ?
A) 1 həftə

B) 6 saat

C) 12 saat

D) 48 saat

E) 24 saat
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -26

Tarix: 10.10.2014 19:40:39


265) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) patogenezini kim tədqiq etmişdir ?
A) Birn

B) Hilton

C) Kelly

D) Bells


E) William
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -28

Tarix: 10.10.2014 19:40:39


266) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) törədicisi hansıdır ?
A) Pnevmokokk

B) Qonokokk

C) Stafilokokk

D) Streptokokk

E) Treponema denticola
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -28

Tarix: 10.10.2014 19:40:39


267) Çənənin radiasiyaya uğramış nahiyəsində cərrahi müdaxilə üçün ən optimal zaman hansıdır ?
A) Radioterapiyadan 4 – 6 həftə sonra

B) Radioterapiya kursu dövründə

C) Radioterapiyadan dərhal sonra

D) Radioterapiyadan 3 ay sonra

E) Radioterapiyadan 6 ay – 1 il sonra
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -29

Tarix: 10.10.2014 19:40:40


268) Çəkilmiş dişin yuvası üçün istifadə olunan transplantant materialı hansıdır ?
A) Hidroksiapatit

B) Kalsium sulfat

C) Kalsium xlorid

D) Kalsium fosfat

E) Kalsium karbonat
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -30

Tarix: 10.10.2014 19:40:40


269) Gicgah – çənə oynağı ankilozunun cərrahi müalicəsində üz sinirini zədələməmək şərtilə aparılacaq kəsik hansıdır ?
A) Hemikoronal

B) Post aurikular

C) Endural

D) Çənəaltı

E) Alkayat və Bramley
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -34

Tarix: 10.10.2014 19:40:40


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə