Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Dişlərin çıxarılmasına yerli əks göstəriş hansıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə10/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

443) Dişlərin çıxarılmasına yerli əks göstəriş hansıdır?
A) Parenximatoz orqanların kəskin xəstəliyi

B) Yoluxucu xəstəliklər(qrip, difteriya, qızılyel, pnevmoniya, kəskin respirator xəstəliklər)

C) Mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri (beyin qan dövranın kəskin pozulması, meningit, ensefalit)

D) Ürək - damar sistemi xəstəlikləri (miokard infarktı,hipertonik kriz,ürəyin işemik xəstəliyi,kəskin septik endokardit)

E) Gingivit, stomatit, xeylit, tonzillit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 100-101
444) Miokard infarktı keçirdikdən sonra dişin planlı qaydada çıxarılması nə vaxt aparılır?
A) Üç - altı aydan sonra

B) Bir - iki ildən sonra

C) Bir- iki aydan sonra

D) Altı - yeddi həftədən sonra

E) Dörd - beş həftədən sonra
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 100-101
445) Dişlərin çıxarılmasına göstəriş olduqda hansı müayinələr aparılır?
A) Vizual, klinik

B) Biokimyəvi

C) İmmunoloji

D) Kompyuter tomoqrafiyası

E) Laborator
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 102
446) Dişlərin çıxarılması zamanı sinir sistemi labil olan pasiyentlərdə premedikasiyada hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Antikoaqulyantlar

B) Trankvilizatorlar

C) Antibiotiklər

D) Hipotenziv preparatlar

E) Ağrıkəsicilər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 90-91
447) Düz kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Yuxarı kəsici dişlər

B) Yuxarı molyarlar

C) Yuxarı premolyarlar

D) Aşağı premolyarlar

E) Ağıl dişi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 104-105
448) Yuxarı mərkəzi və yan kəsici dişlər üçün kəlbətinlər hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?
A) Tutacaqların zirvəsinin formasına görə

B) Tutacaqları arasındakı məsafəyə görə

C) Tutacaqlarının dərinliyinə görə

D) Əl tutan dəstəsinə görə

E) Tutacaqlarının ölçüsünün eninə görə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 104
449) Tutacaqları eyni formada, nisbətən ensiz dayaz, bir - birinə toxunmayan və kənarları yarımdairəvi olan S - vari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Aşağı premolyarlar

B) Yuxarı premolyarlar

C) Aşağı köpək dişləri

D) Ağıl dişləri

E) Yuxarı molyarlar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 104
450) Tutacaqları enli, dərin sağ tutacağı üzərində dişcik olan, o biri tutacağı yarımdairəvi formada olan və tutacaqları arasındakı məsafə böyük olan S-vari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Aşağı köpək dişlər

B) Yuxarı kəsici dişlər

C) Sol yuxarı I və II molyarlar

D) Aşağı molyarlar

E) Yuxarı premolyarlar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 104-105
451) Dəstəsi boyun hissədən uzadılmış, tutacaqları eyni formada, qısa, enli və yuxarıda dəyirmiləşmiş eyni zamanda bir qədər çuxur olan nizəvari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Yuxarı köpək dişlər

B) Aşağı III molyarlar

C) Aşağı premolyarlar

D) Yuxarı III molyarlar

E) Yuxarı yan kəsici dişlər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 105-106
452) Tutacaqları enli, dərin sol tutacağı üzərində dişcik olan, o biri tutacağı yarımdairəvi formada olan və tutacaqları arasındakı məsafə böyük olan S-vari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) yuxarı kəsici dişlər

B) yuxarı sağ I - II molyarlar

C) yuxarı köpək dişləri

D) yuxarı ağıl dişləri

E) aşağı premolyarlar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 104-105
453) Aşağı dişlər əsasən hansı alətlə çıxarılır?
A) Düz kəlbətinlə

B) Dimdikvari kəlbətinlə

C) Nizəvari kəlbətinlə

D) Krampon kəlbətinlə

E) S-vari kəlbətinlə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 107
454) Tutacaqları ensiz və bir-birinə toxunmayan dimdikvari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Yuxarı molyarlar

B) Aşağı premolyarlar

C) Aşağı kəsici dişlər

D) Aşağı molyarlar

E) Yuxarı kəsici dişlər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 107
455) Tutacaqları enli və aralarındakı məsafə nisbətən böyük olan dimdikvari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Yuxarı molyarlar

B) Yuxarı premolyarlar

C) Aşağı molyarlar

D) Aşağı köpək dişləri və premolyarlar

E) Yuxarı kəsici dişlər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 107
456) Tutacaqları çox enli, aralarındakı məsafə böyük və hər iki tutacağı üzərində dişcik olan dimdikvari kəlbətinlə hansı diş çıxarılır?
A) Aşağı premolyarlar

B) Aşağı molyarlar

C) Yuxarı molyarlar

D) Aşağı kəsici dişlər

E) Yuxarı premolyarlar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 107
457) Ağızın açılması məhdud olduqda aşağı ağıl dişi (III molyar) hansı alət ilə çıxarılır?
A) Düz kəlbətinlə

B) Krampon kəlbətinlə

C) Horizantal kəlbətinlə

D) S-vari kəlbətinlə

E) Nizəvari kəlbətinlə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 107
458) Yuxarı kəsici, köpək və premolyar dişlərin kökləri hansı alət ilə çıxarılır?
A) Horizontal kəlbətinlə

B) Dimdikvari kəlbətinlə

C) Tutacaqları toxunmayan S-vari kəlbətinlə

D) Bucaqlı elevatorla

E) Tutacaqları toxunan,ensiz nazik düz və S-vari kəlbətinlə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 106
459) Aşağı ağıl dişi sümükdən tam çıxmışdır,vertikal vəziyyətdədir və tacın ön qabarcığı üzərini örtən qalın papaqcıq altından hissəvi görünür, tez-tez perikoronaritlə ağırlaşır. Müalicə taktikasını seçin:
A) Antibiotiklər təyin olunur

B) Diş çıxarılır

C) Diş tacını tam açmaqla üzərindəki papaqcıq kəsilib götürülür

D) Diş tacı ətrafındakı selikli qişaya 2%-li yod məhlulu çəkilir

E) Ağız boşluğu antiseptiklərlə işlənilir
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
460) Aşağı ağıl dişi mezioanqulyar vəziyyətdədir, tacı sümükdən tam çıxmayıb və öndən 7- ci dişin boynuna söykənir. Tez-tez perikoronaritlə və retromolyar abseslə ağırlaşır. Ağıl dişinin çıxarılma üsulunu seçin:
A) Əvvəl düz və Leklyuz elevator ilə qaldırılır sonra isə dimdikvari kəlbətinlə laxladılaraq çıxarılır

B) Əvvəl düz və Leklyuz elevator ilə qaldırılır sonra isə horizontal kəlbətinlə laxladılaraq çıxarılır

C) Əvvəl 7-ci diş çıxarılır və sonra isə ağıl dişi çıxarılır

D) Çəkic və iskənə ilə ağıl dişi bölünərək çıxarılır

E) Üstündəki sümük papaqcıq və 7-ci dişə söykənən ağıl dişinin tac hissəsi borla tamamilə götürülür, sonra düz ya Leklyuz elevator ilə ehtiyatla qaldırılaraq çıxarılır
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
461) Ağıl dişi mezioangulyar vəziyyətdədir, sümükdən tam çıxıb, lakin tacın mezial hissəsi 7-ci dişin tacına söykənir və papaqcıqlala örtülüdür, vaxtaşırı perikoranaritlə ağırlaşır, 6-cı dişin tacı tam dağılmış vəziyətindədir. Müalicə taktikasını seçin:
A) Ağıl dişi çıxarılır

B) Papaqcıq kəsilib götürülür

C) Antibakterial terapiya

D) Papaqcıq kəsilib götürülür və 6-cı diş çıxarılır

E) Ağız boşluğu antiseptiklərlə işlənilir
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
462) Ağıl dişi vertikal vəziyyətdədir, lakin tacın arxa hissəsi retromolyar nahiyədə çənə sümüyünün kənarına söykənir. Mezial qabarcıq görünür, tacın üzəri papaqcıqla örtülüdür. Tez-tez perikoronaritə səbəb olur, 7-ci diş sağlamdır. 6-cı dişin tacı tamamilə dağılmışdır. Müalicə taktikasını seçin:
A) Papaqcıq kəsilib götürülür və 6-cı diş çıxarılır

B) Antibakterial müalicə təyin olunur

C) Ağız boşluğu antiseptiklərlə işlənilir və tac üzərindəki selikli qişaya 2%-li yod məhlulu çəkilir

D) Papaqcıq kəsilib götürülür

E) Ağıl diş çıxarılır
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
463) Ağıl dişi vertikal vəziyyətdədir, lakin tacın arxa hissəsi çənə şaxəsindədir. 6-cı və 7-ci dişlər intakdır. Diş tacının üzəri papaqcıqla örtülüdür. Tez-tez iltihabi ağırlaşmalara səbəb olur. Müalicə taktikasını seçin.
A) Papaqcıq kəsilib götürülür

B) Ağız boşluğu antiseptiklərlə işlənilir

C) Ağıl dişi çıxarılır

D) Tac ətrafı selikli qişaya 2%-li yod məhlulu çəkilir

E) Antibakterial müalicə təyin olunur
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
464) Ağıl dişi distoanqulyar vəziyyətdədir. Diş tacının ön qabarcığı sümükdən çıxmışdır. Tacın qalan hissəsi çənə şaxəsinin ön kənarı ilə örtülüdür. Diş tacı papaqcıqla örtülüdür.Tez-tez ağrılara və iltihabi ağırlaşmalara səbəb olur. Müalicə taktikasını seçin:
A) Ağıl dişi çıxarılır

B) Ağız boşluğu interferonla işlənilir

C) Papaqcıq kəsilib götürülür

D) Diş tacı ətrafı selikli qişaya 2%-li yod məhlulu çəkilir

E) Antibakterial müalicə təyin olunur
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
465) Ağıl dişi horizontal vəziyyətdə sümüyün daxilindədir, tez-tez ağrılara səbəb olur. Müalicə taktikasını seçin.
A) Antibakterial müalicə təyin olunur

B) Selikli qişaya 2%-li yod məhlulu çəkilir

C) Papaqcıq kəsilib götürülür

D) Ağıl dişi çıxarılır

E) Ağrıkəsicilər təyin olunur
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-248
466) Dişlərin çıxarılması zamanı dərhal baş verən ağırlaşmalara hansı aiddir?
A) Alveolit

B) Diş kökünün və tacın sınması

C) Haymorit

D) Periostit

E) Osteomielit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
467) Dişlərin çıxarılması zamanı dərhal baş verən ağırlaşmalara hansı aiddir?
A) Parotit

B) Haymor cibinin dibinin perforasiyası

C) Üçlü sinirin nevralgiyası

D) Gicgah - çənə oynağının artriti

E) Gicgah - çənə oynağının ankilozu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 133
468) Dişlərin kəlbətinlə çıxarılması zamanı dərhal baş verən ağırlaşmalara nə aiddir?
A) Çənə sınığı

B) Üçlü sinirin nevralgiyası

C) Gicgah-çənə oynağının artriti

D) Parotid

E) Dərialtı emfizema
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 132
469) Aşağı III molyarı çıxararkən dərhal hansı ağırlaşma baş verə bilər?
A) Çənə sınığı

B) Periostit

C) Osteomielit

D) Sinusit

E) Alveolit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 132
470) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ağırlaşmalar hansıdır?
A) Alveolit

B) Dişin udulması və ya tənəffüs yollarına düşməsi

C) Parodontit

D) Osteomielit

E) Periostit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137
471) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ağırlaşmalar hansıdır?
A) Dişin və ya diş kökünün yumşaq toxumalara yeridilməsi

B) Osteomielit

C) Sinusit

D) Alveolit

E) Üçlü sinirin nevralgiyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
472) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ümumi ağırlaşma hansıdır?
A) Hipertonik kriz

B) Osteomielit

C) Sinusit

D) Çənənin sınması

E) Alveolit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
473) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ümumi ağırlaşma hansıdır?
A) Şok

B) Sinusit

C) Periostit

D) Osteomielit

E) Alveolit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
474) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ümumi ağırlaşma hansıdır?
A) Haymor cibinin perforasiyası

B) Osteomielit

C) Sinusit

D) Bayılma

E) Alveolit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
475) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən ümumi ağırlaşma hansıdır?
A) Osteomielit

B) Kollaps

C) Sinusit

D) Alveolit

E) Periostit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
476) Dişlər çıxarılan zamanı baş verən yerli ağırlaşma hansıdır?
A) Qonşu dişin çıxığı və çıxarılması

B) Osteomielit

C) Sinusit

D) Periostit

E) Parotit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
477) Diş çıxarılan zamanı baş verən yerli ağırlaşma hansıdır?
A) Parotit

B) Periostit

C) Alveolit

D) Antoqonist dişin tacının zədələnməsi

E) Osteomielit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 130
478) Diş çıxarılan zamanı baş verən yerli ağırlaşma hansıdır?
A) Sinusit

B) Osteomielit

C) Alveolit

D) Periostit

E) Alveol çıxıntısının bir hissəsinin sınması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 131
479) Diş çıxarılan zamanı baş verən yerli ağırlaşma hansıdır?
A) Alveolit

B) Sinusit

C) Osteomielit

D) Əng qabarının sınması

E) Kollaps
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 155
480) Diş çıxarılan zamanı baş verən yerli ağırlaşma hansıdır?
A) Periostit

B) Diş ətinin və ağız boşluğunun yumşaq toxumalarının zədələnməsi

C) Sinusit

D) Alveolit

E) Osteomielit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 131
481) Dişlərin çıxarılması zamanı baş verən yerli ağırlaşmalara hansı aiddir?
A) Osteomielit

B) Bayılma

C) Çənənin çıxığı

D) Otit


E) Perikoronorit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 132
482) Aşağı molyar dişlərin çıxarılması zamanı baş verən yerli və yaxın ağırlaşmalara nə aiddir?
A) Sinusit

B) Bayılma

C) Periostit

D) Alveolit

E) Aşağı alveol və ya dil sinirinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 136
483) Dişlər çıxarıldıqdan sonra baş verən qanaxmaya yerli səbəb hansı sayılır?
A) Yumşaq toxumaların və sümük toxumasının zədələnməsi

B) Hemofiliya xəstəliyi

C) Diş kökünün bir hissəsinin yuvada qalması

D) Atrerial hipertenziya

E) Qaraciyərin kəskin sirrozu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137
484) Dişlər çıxarıldıqdan 1 - 2 saat sonra baş verən qanaxmanın yerli səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Verlqof xəstəliyi

B) Anestetikin tərkibində olan adrenalin-hidroxlorid və ya epinefrin

C) Trombositopenik purpura

D) Atrerial hipertenziya

E) Leykoz
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137
485) Dişlər çıxarıldıqdan sonra qanaxmanın ümumi səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Enterokolit

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) A avitaminozu

D) C və K avitaminozları

E) Xroniki bronxit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137-138
486) Dişlər çıxarıldıqdan sonra qanaxmanın ümumi səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Hemofiliya xəstəliyi

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Xroniki qastrit

D) Yumşaq toxumların zədələnməsi

E) A vitamininin avitaminozu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137-138
487) Dişlər çıxarıldıqdan sonra qanaxmaya ümumi səbəb nə sayılır?
A) A vitamininin avitaminozu

B) Xroniki pankreatit

C) Verlqof, Osler - Randyu sindromu

D) Sümük toxumasının zədələnməsi

E) Öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137-138
488) Dişlər çıxarıldıqdan sonra qanaxmanın ümumi səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Yuxu gətirici preparatların qəbulu

B) Antibiotiklərin qəbulu

C) Antikaoqulyantların qəbulu

D) Trankvilizatorların qəbulu

E) Antihistamin preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 137-138
489) Dişlər çıxarıldıqdan sonra baş verən yerli ağırlaşmalara nə aiddir?
A) Əng cibi dibinin açılması

B) Əng qabarının sınması

C) Diş kökünün yumşaq toxumalara yeridilməsi

D) Alveolit, alveolonevrit

E) Çənənin sınması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 141
490) Dişlərin çıxarılmasından sonra baş verən yerli ağırlaşmalara nə aiddir?
A) Çənənin sınması

B) Diş yuvasının məhdud osteomieliti

C) Əng qabarının sınması

D) Ağız boşluğunun yumşaq toxumalarının zədələnməsi

E) Çənənin çıxması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 143
491) Sağ əli ilə işləyən həkim aşağı sağ kiçik və böyük azı dişlərini çıxaran zaman harada dayanır?
A) Xəstənin arxasında

B) Xəstənin sağında və bir qədər arxasında

C) Xəstənin önündə sağında

D) Xəstənin önündə solunda

E) Xəstənin solunda, arxasında
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 118-119
492) Hər iki çənədə çox saylı diş çıxarılmasının icra edilmə ardıcılığını təyin edin:
A) Əvvəlcə yuxarı dişlər bir tərəfdə sonra aşağı dişlər eyni tərəfdə

B) Əvvəlcə aşağı dişlər hər iki tərəfdə

C) Əvvəlcə yuxarı dişlər bir tərəfdə , aşağı dişlər əks tərəfdə

D) Əvvəlcə aşağı dişlər bir tərəfdə, yuxarı dişlər əks tərəfdə

E) Əvvəlcə aşağı dişlər bir tərəfdə sonra yuxarı dişlər eyni tərəfdə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 110-114
493) Aşağı dişləri çıxararkən yerləşmədə pasiyentlə həkimin qarşılıqlı vəziyyətini təyin edin.
A) Həkimin çiyin oynağı aşağı dişlərin okklüziya səviyyəsində

B) Həkimin başı aşağı dişlərin okklüziya səviyyəsində

C) Həkimin aşağı sallanmış qolunun bilək oynağı aşağı dişlərin okklüziya səviyyəsində

D) Həkimin yuxarı qaldıldırılmış qolunun dirsək oynağı aşağı dişlərin okklüziya səviyyəsində

E) Həkimin aşağı sallanmış qolunun dirsək oynağı aşağı dişlərin okklüziya səviyyəsində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 113-114
494) Yuxarı dişləri çıxararkən yerləşmədə pasiyentlə həkimin qarşılıqlı vəziyyətini təyin edin:
A) Həkimin çiyin oynağı yuxarı dişlərin okklüziya səviyyəsində

B) Həkimin aşağı sallanmış qolunun dirsək oynağı yuxarı dişlərin okklüziya səviyyəsində

C) Həkimin yuxarı qaldıldırılmış qolunun bilək oynağı yuxarı dişlərin okklüziya səviyyəsində

D) Həkimin başı yuxarı dişlərin okklüziya səviyyəsində

E) Həkimin yuxarı qaldıldırılmış qolunun dirsək oynağı yuxarı dişlərin okklüziya səviyyəsində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 113
495) Retensiya olunmuş yuxarı ağıl dişini çıxaran zamanı baş verən ağırlaşmalara hansı aiddir?
A) Periostit

B) Dişin göz yuvasına itələnməsi

C) Dişin qanad - damaq çuxuruna itələnməsi

D) Haymorit

E) Dişin haymor cibinə itələnməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 135-136
496) Retensiya olunmuş aşağı ağıl dişi hansı vəziyyətdə olduqda onu çıxarmaq üçün kəsik hansı ağız xarici yolla aparılır?
A) Horizontal

B) Mezo – anqulyar

C) Bukko - linqval

D) Disto – anqulyar

E) Çənə kanarından aşağıda və çənə kənarında
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 241-244
497) Diş çıxarıldıqdan sonra yuvadakı qranulasion toxuma, qranuloma, sümük və diş qırıntıları hansı alətlə təmizlənir?
A) Düz elevatorla

B) İskənə ilə

C) Əyri elevatorla

D) Hamarlayıcı ilə

E) Kiçik, iti cərrahi qaşıqla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 128-129
498) Üçüncü aşağı molyar çıxarılarkən baş verən uzaq ağırlaşma hansıdır?
A) Alveolit

B) Üz sinirinin parezi

C) Dərialtı qranuloma

D) Diplopiya

E) Çənənin sınması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 141
499) Normada diş çıxarıldıqdan sonra sıxıcı tampon altında yuva qan laxtası ilə dolur və qanaxma nə vaxta dayanır?
A) 5 - 10 dəqiqəyə

B) 12 - 15 dəqiqəyə

C) 20 - 25 dəqiqəyə

D) 26 - 30 dəqiqəyə

E) 16 - 18 dəqiqəyə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 138-139


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə