Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Oroantral fistula zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə16/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

754) Oroantral fistula zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Fistul yolundan əng cibinin hər gün antiseptik işlənməsi

B) Qoruyucu lövhənin hazırlanması

C) Fistul yolunun plastikası ilə radikal haymorotomiya

D) Koaqulyatorla fistul yolunun bağlanması

E) Fistul yolunun körpüyəbənzər protezlə bərpası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
755) Radikal haymorotomiya zamanı naqil anesteziyasının hansı növü tətbiq edilmir?
A) Kəsici

B) Mandibulyar

C) Tuberal

D) İnfraortbital

E) Palatinal
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Üz-çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri . Abses və fleqmonalar

756) Çənələrin kəskin periostiti zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Antikoaqulyant terapiya

B) Kimyaterapiya

C) Krioterapiya

D) Rentgenoterapiya

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
757) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparat hansıdır?
A) Linkomisin

B) Ampisillin

C) Streptomisin

D) Kanamisin

E) Penisillin
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
758) Çənələrin kəskin odontogen osteоmielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Korqlikon

B) Metilurasil

C) Eritromisin

D) Kanamisin

E) Levamikol
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
759) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulyasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Pentoksil

B) Kanamisin

C) Korqlikon

D) Eritromisin

E) Levamikol
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
760) Çənələrin xroniki odontogen ostemieliti olan xəstələrdə sekvestrin formalaşması zamanı seçilən müalicə taktikası nədən ibarət olmalıdır?
A) Sekvestrektomiya

B) Manual terapiya

C) Antibiotik müalicəsi

D) Səbəbkar diş nahiyəsində periostotomiya

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
761) Aşağıdakı preparatlardan hansı çənələrin xroniki osteomielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparatlar sırasına aiddir?
A) Linkomisin

B) Kanamisin

C) Eritromisin

D) Ampisilin

E) Penisillin
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
762) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Udlaqətrafı nahiyyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqlar

2 – çənənin daxili səthi

3 – medial qanadvari əzələ və qulaqətrafı tüpürcək vəzinin udlaq payı

4 – çənə-qanadvari tikiş
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 2, 4; II – 1, 3

C) I – 1, 2; II – 3, 4

D) I – 1, 3; II – 2, 4

E) I – 3, 4; II – 1, 2
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287
763) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı;

II – aşağı;

III – xarici;

IV – ön;

V – arxa.

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

2 – ikiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı

3 – çənə cisminin daxili səthi

4 – çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyanın səthi layı

5 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı
A) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V - 1

B) I – 2; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 4

C) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V - 5

D) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1; V - 5

E) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 2
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
764) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

B) Çeynəmə əzələsi

C) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

D) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

E) Çənə cisminin daxili səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
765) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Çənənin qalxan şaxəsinin daxili səthi

B) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

C) Çənə cisminin daxili səthi

D) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

E) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
766) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Bizvari çıxıntı

B) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

C) İkiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı

D) Çənə - dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

E) Çənə cisminin daxili səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
767) Çənəaltı üçbucağda lokalizasiya olunmur?

A) Stenon axacağı

B) Limfatik düyünlər qrupu

C) Üz venası

D) Çənəaltı tüpürcək vəzisi

E) Üz arteriyası


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287
768) Çənəaltı üçbucaqda aşağıdakılardan hansı lokalizasiya etmir?
A) Üz venası

B) Limfa düyünləri qrupu

C) Üz arteriyası

D) Bartalion axarı

E) Çənəaltı tüpürcək vəzisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
769) Çənəaltı nahiyənin birincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Aşağı premolyarlar və molyarlar

B) Yuxarı molyarlar

C) Yuxarı köpək dişləri

D) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı III molyar

E) Aşağı kəsici dişlər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
770) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Dilaltı nahiyə

B) Köpək çuxuru

C) Almacıq nahiyəsi

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Göz yuvası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
771) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Gözyuvasıaltı nahiyə

B) Çənə-qanadvari nahiyə

C) Gicgah nahiyəsi

D) Gicgahaltı çuxur

E) Göz yuvası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
772) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Bucaq venasının tromboflebiti

B) Çənəaltı tüpürcək vəzisi bakterial sialodenit

C) Epidemik parotit

D) Yuxarı köpək dişləri

E) Gözyuvasıaltı nahiyədə olan iltihabi proses
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
773) Çənəaltı nahiyəsinin qeyri-odontogen absess olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Otogen

B) Tonzilogen

C) Rinogen

D) Hematogen

E) Limfogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
774) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqları

2 – çənənin daxili səthi

3 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntısı

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 1, 2; II – 3, 4

C) I – 3, 4; II – 1, 2

D) I – 2, 4; II – 1, 3

E) I – 1, 3; II – 2, 4
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
775) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı

2 – çənənin daxili səthi

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 1, 2; II – 3, 4

C) I – 1, 3; II – 2, 4

D) I – 3, 4; II – 1, 2

E) I – 2, 4; II – 1, 3
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
776) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərini təyin edin.

I – yuxarı

II – aşağı

III – xarici

IV – ön

V – arxa

VI – daxili

1 – çənə çaxəsinin arxa kənərı və medial qanadvari əzələ

2 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

5 – qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

6 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 6; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 4 VI – 2.

B) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 2; VI – 6.

C) I – 1; II – 2; III – 6; IV – 4; V – 5 VI – 3.

D) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V – 6 VI – 1.

E) I – 3; II – 6; III – 2; IV – 1; V – 5 VI – 4.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
777) Çənəarxası nahiyəsinin sərhədlərinə aid olmaya anatomik strukturu göstərin.
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin aşağı payı

B) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

C) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

D) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

E) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstinin əzəlləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
778) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

B) Gicgah sümüyünün məməyəbənzər çıxıntısı

C) Çənənin daxili səthi

D) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
779) Çənəarxası nahiyədə lokalizsiya etmir?
A) Daxili vidacı vena

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Varton axarı

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
780) Çənəarxası nahiyədə lokalizasiya etmir?
A) Çeynəmə əzələsi

B) Daxili yuxu arteriyası

C) Daxili vidacı vena

D) Üz siniri

E) Xarici yuxu arteriyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
781) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Aşağı kəsici dişlər

B) Yuxarı köpək dişləri

C) Yuxarı molyarlar

D) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı üçüncü molyar

E) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan aşağı üçüncü molyar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
782) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Udlaqətrafı nahiyə

B) Almacıq nahiyəsi

C) Göz yuvası

D) köpək çuxuru

E) Gözyuvasıaltı nahiyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
783) Çənəaltı nahiyənin qeyri - odontogen abses olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Rinogen

B) Otogen

C) Hematogen

D) Limfogen

E) Tonzilogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
784) Qulaqətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı

II – aşağı

III – ön

IV – arxa

1 – xarici qulaq keçəcəyi və çənənin qalxan şaxəsinin arxa kənarı

2 – çənə cisminin aşağı kənarı

3 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

4 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı
A) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4

B) I – 4; II – 2; III – 3; IV – 1

C) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2

D) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1

E) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 1
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
785) Uyğunluğu təyin edin:

I – Qulaqətrafı-çeynəmə

II – Çənəarxası nahiyyə

1 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

2 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1, 2; II – 3, 4.

B) I – 2, 4; II – 1, 3.

C) I – 1, 3; II – 2, 4.

D) I – 3, 4; II – 1, 2.

E) I – 1, 4; II – 2, 3.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
786) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Spesifik ilthabı xəstəliklərə

B) Distrofik proseslərə

C) Şişəbənzər xəstəliklərə

D) Qeyri - spesifik ilthabı xəstəliklərə

E) Travmatik proseslərə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254
787) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Əzələ sistemi xəstəliklərinə

B) Sümük sistemi xəstəliklərinə

C) Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə

D) Həzm sistemi xəstəliklərinə

E) İmmun sistem xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 161-182
788) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı mənşəli ilthabi xəstəliklərə aiddir?
A) Bakterial

B) Travmatik zədələnmələr

C) Virus

D) İrsi


E) Parazitar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254-258
789) Odontogen ilthabı xəstəlikləri əksər hallarda hansı törədicilər yaradır?
A) Difteriya çöpü

B) Koklar

C) Solğun treponema

D) Aktinomiset

E) Kox çöpləri
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
790) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturalarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kəskin periodontit

B) Odontogen haymorit

C) Kəskin perikoronarit

D) Kəskin limfadenit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
791) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturlarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Odontogen haymorit

B) Kəskin perikoronarit

C) Kəskin osteomielit

D) Kəskin limfadenit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
792) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə daha çox çənəətrafı yumşaq toxumaları zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin odontogen limfadenit

B) Kəskin odontogen osteomielit

C) Kəskin periostit

D) Kəskin periodontit

E) Odontogen adenofleqmona
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
793) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə daha çox regionar limfa aparatı toxumalarını zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin odontogen osteomiyelit

B) Odontogen haymorit

C) Kəskin periostit

D) Kəskin perikoronarit

E) Odontogen adenofleqmona
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
794) Odontogen ilthabi prosesləri daha çox hansi növ bakteriyalar əmələ gətirir?
A) Təkcə aeroblar

B) Solğun trepomema ilə mikobakteriyalar

C) Aerob anaerobla birlikdə

D) Mikobateriylarla aktinomisetlər

E) Təkcə anaeroblar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
795) Odontogen infeksiya odontogen ilthabi xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Periapikal yolla

B) Tənəffüs yolu ilə

C) Həzm yolu ilə

D) Qanla


E) Cinsi yolla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
796) Odontogen infeksiya odontogen ilthabı xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Həzm yolu ilə

B) Qanla


C) Paradontal yolla

D) Cinsi yolla

E) Tənəffüs yolu ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
797) Odontogen infeksiyanın yayılması üçün hansı şərait lazımdır?
A) Vaxtında protezləşmə işlərinin aparılmaması

B) Süd dişlərin vaxtında daimi dişlərlə əvəz olunmaması

C) Orqanizmin sensibilizasiyası

D) Xəstənin yaşlı olması

E) Qan təzyiqin yüksək olması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
798) 11, 21 dişlərdən odontogen infeksiyanın ilkin yayılan istiqaməti (anatomik strukturu) hansıdır?
A) Üst dodaq

B) Yanaq


C) Haymor boşluğu

D) Damaq


E) Gicgah
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280
799) Odontogen ilthabi prosesi nə əmələ gətirir?
A) Virulent aeroblar

B) Difteriya çöpləri

C) Vərəm çöpləri

D) Qonokkoklar

E) Bağırsaq klostridiyaları
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-208
800) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə abses və fleqmonalar hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Piy toxuması və əzələarası sahələr xəstəliklərinə

B) Damar və sinir xəstəliklərinə

C) Dəri və dərialtı piy sahələri xəstəliklərinə

D) Sümük və əzələ xəstəliklərinə

E) Əzələ və fassiya xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-214
801) Çənə - dilaltı novcuğun yuxarı sərhəddini göstərin.
A) Ağız dibi selikli qişası

B) İçəri qanadabənzər əzələ

C) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Bayır qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
802) Çənə-dilaltı novcuğun aşağı sərhəddini göstərin:
A) Bayır qanadabənzər əzələ

B) İçəri qanadabənzər əzələ

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

E) Çənə-dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə