Üzeyir hacibəYLİYüklə 2,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/21
tarix01.12.2016
ölçüsü2,34 Mb.
#541
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

İKİNCİ PƏRDƏ 

 

H ə s ə n  x a n--  

Bu inqilab törədəni 

Asardım mən öz əlim ilən. 

Ehsan paşa ilə barışmaq gərək, 

İttifaqa girib, çalışmaq gərək.  

 

P o l a d--        

Ehsan paşa gəlir, yarı yoldadır.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Tədarük görün, tez qabağa çıxın. 

Mina ibriqlərə şərab doldurun, 

Mina ibriqlərə şərab doldurun, 

Şərab, şərab, şərab, şərab, şərab, şərab!... 

Payəndaz döşəyin o gələn yola, 

Bəzənsin qadınlar, salsın qol-qola, 

Geysin rəqqasələr təzə paltarın, 

Paşaya göstərin ölkənin varın. 

Bütün adamları çağır, ver xəbər, 

Onu aldadalım bəlkə bir təhər. 

Doğrudur, düşmənik, neyləyim fəqət

İndi sülhə girmək eyni məsləhət, eyni məsləhət, eyni məsləhət. (2 dəfə)  

Gərək axır qoyam bu üsyanlara,  

Hər gün bir müsibət doğur xanlara.  

Mina ibriqlərə şərab doldurun, 

Mina ibriqlərə şərab doldurun, şərab doldurun, 

Şərab doldurun, şərab, şərab, şərab,  

Şərab, şərab, şərab!...  

Payəndaz döşəyin o gələn yola, 

Bəzənsin qadınlar, salsın qol-qola,  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

188 


 

Geysin rəqqasələr təzə paltarın,  

Paşaya göstərin ölkənin varın. 

 

P o l a d--   

Ehsan paşa gəlir, əmriniz nədir? 

 

H ə s ə n  x a n--  

Böyük ehtiramla qonağı gətir. 

 

X o r-- 


 

Bizə xoş gəldin, paşa! 

Dünya durduqca yaşa! 

Uzun illər sür dövran, 

Belə sür dövran.Səfa gəldin sən bizim ölkəyə, 

Sür belə bir dövran. 

 

H ə s ə n  x a n--  

Çox səfa gəlmisən, Ehsan paşa həzrəti,  

Mən təqdir edərəm böylə hörməti. 

 

E h s a n  p a ş a--  

Məhrəbalar sənə, məhəbbətli xan,  

Məhəbbət sənə bəslərəm hər zaman. 

 

H ə s ə n  x a n--  

Bizim dostluğumuz olduqca saf. 

 

E h s a n  p a ş a--        

Olduqca saf.  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

189 


 

H ə s ə n  x a n-- 

       

Yoxdur aramızda heç bir ixtilaf.   

E h s a n  p a ş a-- 

 

Heç bir ixtilaf. Olmasın yerindən bir-iki kəndim.  

 

H ə s ə n  x a n--        

Rəiyyət dinc olsun.  

 

E h s a n  p a ş a--        

Bu sözü bəyəndim.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Bu sözü bəyəndim. 

 

H ə s ə n  x a n  v ə  E h s a n  p a ş a--  

Bu sözü bəyəndim.  

Onu aldadalım bəlkə bir təhər.  

Doğrudur, düşmənik, neyləyim fəqət,  

İndi sülhə girmək eyni məsləhət,  

Eyni məsləhət, eyni məsləhət. 

 

H ə s ə n  x a n--       

İçək badəni bu şərəflərə.  

 

X o r-- 


      

İçək badəni bu şərəflərə.  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

190 


 

H ə s ə n  x a n-- 

 

Gəlsin rəqqasələr, Gəlsin rəqqasələr, çalsın, oynasın.                    

 

R ə q s   

H ə s ə n  x a n-- 

 

Əmr edin, təlxək gəlsin, Bizi guldursun, ha, ha, ha, ha!... 

 

Q o ş u n l a r içəri daxil olurlar.   

X o r (qoşunlar)-- 

 

Xan cənabları, xan cənabları!  Koroğlu, Koroğlu, Koroğlu.  

Vergi yığdıq kəndlilərdən,  

Getdi aldı Koroğlu,  

Vurdu, döydü, yıxdı, əzdi,  

Zərbə çaldı Koroğlu.  

Dörd beşillik vergiləri  

Güclə, zorla döydük, aldıq,  

Cəza verdik, dama saldıq,  

Başlar yardıq, nə var aldıq:  

Çox qızıllar, çox gümüşlər,  

Çox cəvahir talan oldu,  

Viran oldu, bada getdi,  

Bada getdi, bada getdi,  

Hər nə vardı, xandan ötrü  

Hədyə, sovqat bada getdi,  

Həmlə etdi, zərbə çaldı,  

Qoşunlara Koroğlu,  

Əzdi, tökdü, yaman günə  

Saldı bizi Koroğlu. 

Qırdı bizi, lüt eylədi,  

Yamanca şil-küt eylədi,  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

191 


 

Bir əlac edin bu dərdə,  

Qalmışıq belə, əlac edin,  

Əlac edin, əlac edin,  

Əlac edin, əlac edin! 

 

H ə s ə n  x a n--        

Daha bəsdir!  

 

T ə l x ə k--        

Kimdir məni çağıran?  

 

H ə s ə n  x a n--  

Kor oğlu! 

Kor oğlunun çıxışları qəti tədbir istər, 

 

E h s a n  p a ş a--         

Kor oğlunun çıxışları qəti tədbir istər.  

 

H ə s ə n  x a n  v ə  E h s a n  p a ş a--        

Əlac, əlac!... 

H ə s ə n  x a n-- 

 

Çıxın gedin, çıxın gedin,  Qalsın bəylər, əyanlar.  

Məsələ olduqca çətin məsələ,  

Ölkəni quldur, qaçaq almış ələ,  

Koroğludur başçıları onların,  

Qorxusu yox xandan o məlunların.  

Yığmışdır başına quldurdan, oğrudan;  

Qorxunc bir təhlükə olmuşdur doğrudan.  

Tezliklə biz gərək, bir çarə eyləyək.  

Koroğlunu öldürmək, məhv etdirmək!... 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

192 


 

E h s a n  p a ş a-- 

 

Göndərək Koroğlunu tutmaq üçün min nəfər.  O məlunu tutub gətirsin, müxtəsər. 

 

B i r i n c i  ə y a n--  

Lazım olmaz min nəfər,  

Beş yüz kifayət edər.  

Məncə beş yüz olsa da, 

Bəs min nəfərə, bəs. 

 

İ k i n c i  ə y a n--  

Burda müşkül bir iş yox,  

Gərək Koroğlunu məhv edək. 

 

T ə l x ə k (gülür)--        

Ha, ha, ha!...  

 

H ə s ə n  x a n--        

Təlxək!  

 

E h s a n  p a ş a--  

Ehtiyatla iş görmək gərək,  

Güclü qoşun göndərək.  

Koroğlunu məhv etmək, öldürmək.  

 

İ b r a h i m  x a n--  

Sərkərdələr getsin,  

Onu məhv eləsinlər. 

Bu xalqa dərs olsun.  

Düşmənə bir zərbə çalsın,  

Bir əsər qalmasın. 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

193 


 

B i r i n c i  ə y a n-- 

 

Sürətlə getmək, tutmaq onu,  Tutub məhv etmək. 

 

H a m ı--  

Sürətlə onu öldürmək,  

Məhv etmək, məhv etmək, öldürmək. 

                

(Təlxək gülür.)  

 

H ə s ə n  x a n--  

Təlxək, bu nə gülməkdir,  

Bu nə istehza?! 

 

H a m ı--  

De görək sən bir! 

 

Tə l x ə k--  

Axı necə mən gülməyim  

Bu cür axmaq sözlərə;  

Dəli edib Koroğlu,  

Salıb sizi düzlərə.  

Koroğlunun üstünə  

Göndərirsiz min əsgər,  

Amma onu tutmağa  

Kifayətdir bir nəfər.  

 

H a m ı--  

Bir nəfər? 

 

T ə l x ə k--  

Bir nəfər! 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

194 


 

I.Koroğlunun bir atı var, (2 dəfə) 

Qırat deyərlər adına. (2 dəfə) 

Qırat yaman gündə yetər (2 dəfə) 

Koroğlunun imdadına. (2 dəfə) 

Koroglunun imdad?na, hey!... 

Koroğlunun imdadına. (2 dəfə) 

 

II.Bir nəfər igid gərək, (2 dəfə) Atın oğurlasın onun. (2 dəfə) 

Bu kələk yaxşı kələk. (2 dəfə) 

Afərin ustadına! (2 dəfə) 

Afərin ustad?na, hey!... 

Afərin ustadına! (2 dəfə) 

 

III. Bura gəlcək tutun onu, (2 dəfə)  Bağlayın əl-ayağın. (2 dəfə)  

Bu kələk yaxşı kələk.  

Afərin ustadına! (2 dəfə)  

Afərin ustad?na, hey!... 

Afərin ustadına! (2 dəfə) 

 

E h s a n  p a ş a--  

Təlxəkdə ki, yox həya üzündə,  

Lakin çox ağıllıdır sözündə;  

Tək bircə nəfər gedərsə, bəsdir,  

Qırat gətirilsə, cəng əbəsdir. 

 

B i r i n c i  ə y a n--  

Çox doğru danışdı burda təlxək,  

At gəlsə, gələr Koroğlu bişək. 

 

İ k i n c i  ə y a n--  

Atsız yaşamaz Koroğlu bir an,  

Dönməz o yəqin ki, Qıratından. 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

195 


 

H ə s ə n  x a n-- 

 

Hər kimsə Koroğlu səngərindən  Qıratı tutub gətirsə,  

Məndən ənam alacaq, böyük bir ənam.  

Kimdir, kimdir bu işə verən sərəncam? 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Bir şərt ilə mən gedib gətirrəm. 

 

H ə s ə n  x a n-  

Qəlbin nəyi istəyirsə verrəm.  

 

H ə m z ə  b ə y--  

Hər əmrin olursa hazıram mən,  

Qorxmam, gedərəm, Nigarı versən.  

Müddətdir mən aşiqəm Nigarə,  

Mən tapmamışam bu dərdə çarə,  

Hər əmrin olursa hazıram mən,  

Qırat gələcək, Nigarı versən. 

 

H ə s ə n  x a n--  

Verdim, sözüm üstə durmuşam mən,  

Toy başlanacaq Qırat gəlirkən.  

Çağırın Nigarı! Möhtərəm paşa,  

İndi siz bir baxın o göz, o qaşa.  

 

E h s a n  p a ş a--  

Bəh, bəh, üzündə var bahar, bu qızın;  

Yolunda can qoymaq yarar bu qızın. Bəh, bəh!... 

 

H ə s ə n  x a n--  

Həmzə bəy özü bir böyük qəhrəman, 

Qıratın dalınca gedir sabahdan.  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

196 


 

O səni istəyir, mən də razıyam,  

Qıratı gətirsə, iş olsun tamam.  

Mərhəmətli paşa, buyurun gedək,  

Dostluğumuz üçün kəsək duz-çörək.  

 

N i g a r--  

Polad, Eyvazı tap, gətir, amandır!  

Tez ol! 

 

P o l a d--        

Bu saat.  

 

N i g a r--  

Tez ol! Əhvalım yamandır. 

Mən iztirab içindəyəm. (2 dəfə) 

Nədir bu dərd, nədir bu qəm? 

Gərək kəsək o əlləri.... 

Bu həyasız, bu həyasız xanlardan bir gün 

Azad ola insan, insan, insan!  

 

N i g a r ı n  a r i y a s ı--  

Hanı o günlərim,  

Səfalı dəmlərim? 

Yazıq Nigar, yazıq Nigar, 

Bütün bahar əsir ikən bu evdə sən, 

Nə sevgi var, nə yar. 

Yox ahuzarımı eşitdirən yara, 

Keçirdiyim həyat geçəm kimi qara; 

Dedim gələr bahar, 

Olar yanımda yar, 

O yarımdan məni ayırdı ruzigar. 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

197 


 

Qəfəsdədir Nigar, 

Qəfəsdədir Nigar, 

Nə bir nəfər kömək verən, 

Nə dindirən, nə rəhm edən, 

Mənə. Bu eşq, bu məhəbbət, 

Əsiri-dami-zülmət; 

Bu dərdü qəm, bu möhnət, 

Bu ayrılıq, bu firqət, 

Bütün düşüncə, həsrət, 

Yazıq Nigara qismət! 

Eyvaz çıxır. 

 

N i g a r--  

Eyvaz, amandır, 

Eyvaz durma, get Rövşənin yanına,  

Dayanmadan gedib, xəbər ver ona,  

Keçəl Həmzə gəlir Qır atı çalsın,  

Əvəzində xandan Nigarı alsın. 

 

E y v a z--  

Həmin saat yola düşüm,  

Qanad açıb uçum, gedim. 

 

N i g a r, P o l a d, E y v a z--  

Zəfər bizim, zəfər bizim olsun, olsun!... 

 

PƏRDƏ 


 

 

  

__________________Milli Kitabxana___________________ 

198 


 

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ 

 

X o r-- 


 

Çənlibel ölkəm, hər yeri möhkəm, möhkəm. 

Quş keçə bilməz bu səngərlərin üstündən, 

Qəsd edə bilməz bu yerlərə heç bir düşmən. 

Qəhrəmanlar yurdu Çənlibel

Basılmaz bir ordu Çənlibel. 

Məskən saldıq Çənlibeldə, hey.... 

Əlbir olduq Çənlibeldə, 

Çənli-çənli, Çənlibeldə, Çənlibeldə hey.... 

Koroğlu vurdu, yıxdı, qırdı, 

Tökdü xan-paşaları; 

Azad etdi yoxsulları, 

Qurtardı dərddən, qurtardı qəmdən, 

Dərddən, qəmdən, zalım xanların zülmündən, 

Zalım xanların zülmündən, hey!... 

Çənlibel ölkəm, hər yeri möhkəm, möhkəm, 

Quş ötə bilməz bu səngərlərin üstündən, 

Qəsd edə bilməz bu yerlərə heç bir düşmən. 

Qəhrəmanlər yurdu Çənlibel, 

Basılmaz bir ordu Çənlibel, 

Çənli bel, Çənli bel.... 

Məskən saldıq Çənlibeldə, hey.... 

Düşmən vurduq Çənlibeldə, hey.... 

Əlbir olduq Çənlibeldə, Çənlibeldə, Çənlibeldə hey.... 

Koroğlu vurdu, yıxdı, qırdı, 

Tökdü xan-paşaları,Azad etdi yoxsulları, 

Qurtardı dərddən, qurtardı qəmdən, 

Dərddən, qəmdən, zalım xanların zülmündən, 

Zalım xanların zülmündən, hey!... 

 

K o r o ğ l u--  

Darmadağın eyləmişəm xanın qoşunlarını,  

Ölkəsini dağıtmışam, almışam canlarını,  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

199 


 

Talan edib qoymamışam daş üstündə daşını,  

Həsən xanlar ala bilməz Kor oğlunun başını.  

Mərd igidlər nərə çəksin davada.... 

 

X o r-- 


       

Hey!... Hey!...  

 

K o r o ğ l u--  

Şikar etsin tərlan kimi havada,  

Dövran etsin misri qılınc davada,  

Bağırsaq cəmdəyə dolanmaq gərək. 

 

X o r-- 


       

Hey.... Hey!... (2 dəfə)  

 

K o r o ğ l u--  

Dövran etsin misri qılınc davada,  

Bağırsaq cəmdəyə dolanmaq gərək.  

Koroğludur içən düşmən qanını,  

Nərəsindən davalarda tanını.  

Qırın vəzirlərin, tutun xanını,  

Leş-leş üstə bir-bir qalanmaq gərək.  

Qırın vəzirlərin, tutun xanını,  

Leş-leş üstə bir-bir qalanmaq gərək. 

 

X o r--  

Koroğlusan, mərd oğlusan, (2 dəfə)  

Sənsən məzlum xalqın dostu,  

Xanların qatil düşmanı,  

Cox sag ol!... 

 

K o r o ğ l u--  

Xanlarından zülm görmüş ermənilər, gürcülər,  

Başlayıb üsyana; bizlərdən gəlib yardım dilər.  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

200 


 

Ermənilər, gürcülər, kürdlər--bu miskin kəndlilər. 

Mən gətirdim bu camaat yoldaş olsun sizlərə,  

Xan cəfasından qaçanlar qoy qoşulsun bizlərə.  

Əlbir olsunlar bu yoxsullar bizimlə bir kərə,  

Müttəfiq qüvvətlə zərbə endirmək düşmənlərə,  

Qan içən düşmənlərə,  

Məhv edən düşmənlərə,  

Zülm edən düşmənlərə. 

 

X o r--  

Hər kəs olsa yoxsuldan,  

Qaçmış olsa bəy-xandan,  

Gəlsin, hər nə məzlum var,  

Gəlsin, Çənlibeldə yeri var.  

Gəlsin, hər nə məzlum var,  

Gəlsin, Çənlibeldə yeri var, hey!... 

 

K o r o ğ l u--  

Çənlibeldə zülm olmaz,  

Burda xan-bəy yaşamaz.  

Azad olmaq istəyən gəlsin,  

Rahat olmaq istəyən gəlsin.  

Azad olmaq istəyən gəlsin,  

Rahat olmaq istəyən gəlsin. 

 

H a m ı--  

Burda hər kəs qardaşdır, 

Bir-birilə yoldaşdır. 

Böylə bir söz verdik, 

Əhdi-peyman etdik; 

Mülkədara qarşı, zülmkara qarşı, 

Hiyləgərə qarşı saldırmaq, məhv etdirmək. 

 

K o r o ğ l u--        

Hey ... saldırmaq, məhv etdirmək.  

 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

201 


 

X o r-- 


 

Cümlə mülkədarı, cümlə zülmkarı,  

Cümlə hiyləkarı məhv etdirmək. 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Yandım, allah (2 dəfə)  

Ver bir içim su.... 

 

X o r--        

Kimdir bu, kimdir bu?  

 

H ə m z ə  b ə y--  

Mən yazığam, siz mənə rəhm edin,  

Mən fağıram, siz mənə rəhm edin.  

Bir kəsim yox, siz mənə rəhm edin.  

Mənə gəlin rəhm edin, rəhm edin.... 

 

X o r--  

Rədd ol get! 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Yazığam. 

 

X o r-- 


 

Rədd ol get! 

 

H ə m z ə  b ə y--        

Yazığam.  

 

X o r-- 


       

Hiyləgər, rəzil adam, rədd ol get!  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

202 


 

H ə m z ə  b ə y-- 

 

Yazığam.  

X o r-- 


 

Rədd ol get! 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Yazığam. 

 

X o r-- 


 

Bədsifət, səfil adam. 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Mən yazığam, rəhm edin siz mənə,  

Gəlin mənə rəhm edin bir kərə.  

Mən fağıram rəhm.... 

 

K o r o ğ l u--  

Dayan! Kimsən, nəçisən, sənətin nədir?  

Bura belə gəlməkdə məqsədin nədir? 

 

H ə m z ə  b ə y--  

 

Sənətim atlara baxmaqdır,  Bu yolda çox mahirəm.  

Xanların zülmündən qaçmışam,  

Sənə, sənə mailəm. 

 

K o r o ğ l u--  

Aparın bunu tövləyə, 

İş görsün orada fəraqət; 

Hər gün, hər gecə Qıratı  

Bəslətsin, eyləsin rahət. 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

203 


 

 

X o r--  

Rövşən, sən əbəs yerə eylədin bunu qəbul,  

Səndən çıxmayan bir iş, ehtiyatsız bir üsul....  

Bəlkə xan tərəfindən gəlmiş olsun bu füzul. 

 

K o r o ğ l u--  

Cəsus olsaydı əgər, verərdi xəbər Nigar,  

Bunda olsaydı xətər, Nigar eylərdi xəbər,  

Gözləyir o yar məni, gözləyir Nigar məni,  

Düşdü yadıma Nigar, getdi əldən ixtiyar.  

Sən çək orda min cəfa,  

Biz görək burda səfa, ax....  

Gəl, Nigar!... 

Sevdim səni mən, ey Nigarım,  

Rəna gözəlim, şən baharım.    

Sevdim səni, canan!  

Lakin zülmükar xan, 

Xalqın qatil düşməni  

Əsir etmişdir səni.  

Ondan müşküldür ayrı düşmək,  

Lakin çətindir bu görüşmək.  

Oldum bu yolda mən  

Öz-özümə düşmən,  

Ayrı düşdüm səndən,  

Mən ayrı düşdüm səndən, hey....  

Səndən mən, hey.... Səndən mən, hey ... səndən mən!... 

Dönmərəm bu yoldan,  

Xof etmərəm xandan,  

Məqsəddən keçmərəm, ölərəm, 

Keçərəm canımdan.  

Ölsün düşmən, bu üsyandan  

Qurtarmasın yaxasın.  

Dağılsın, kor olsun kainat,  

Onda nə zövq var, nə həyat.  

Bu aləm sevgilər, məhəbbət  

Yaratsın, yaratsın, hey!...  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

204 


 

Sevdim səni mən, ey Nigarım,  

Rəna gözəlim, şən baharım.  

Sevdim səni, yarım,  

Sənsən mənim canım.  

Olmaz özgə sevgilim səndən,  

Ayrı səndən, ayrı səndən, 

Ayrı dusdum, Nigar!...  

X o r   (baslar)-- 

 

Gəlsin düdükçülər,  Çıxsın oyunçular,  

Şadlıq edək bu gün,  

Həm çənlibelçilər. 

 

R ə q s  

X o r-- 


 

Əhdimiz üstə durduq, 

Burda biz qardaş olduq. 

Xanlara qarşı üsyan 

Tədbirini biz qurduq, qurduq, qurduq. 

 

H ə m z ə  b ə y--  

Qırat mənimdir, 

Yansın Koroğlu, həm Nigar 

Mənimdir, yansın Kor oğlu, ha, ha, ha.... 

 

X o r-- 


 

Qırat oğurlandı, Qırat oğurlandı.  

Alçaq, xain insan. 

Qırat oğurlanmış, yırtıcı bir heyvan,  

Yırtıcı, qanmaz heyvan, heç çıxmaz yaddan,  

Apardı səni insafsız düşman, hey ... amansız düşman! 

Qırat, Qırat, Qırat!...  

 

PƏRDƏ  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

205 


 

DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ 

 

 X a n ə n d ə q ı z-- 

 

Saqi, benure-bade bərəfruz came-ma (2 dəfə)  Mütrüb, be gu ke, kare-cahan şod bekame-ma. (2 dəfə) 

Bekame-ma ... aman ey ... aman ey ...  

 

Q ı z l a r  x o r u--  

Yarım hey ... yarım ey .... 

 

X a n ə n d ə  q ı z--  

Aman ey ... aman, aman, bekame-ma, bekame-ma. 

 

Q ı z l a r  x o r u--  

Əhsən qara saçlara, qara qaşlara, 

Qara gözlərə, qara xallara. 

Məcnun kimi yar məni saldı çöllərə, 

Saldı dillərə, yaman hallara, yaman hallara. (2 dəfə) 

 

X a n ə n d ə  q ı z--  

Ma dər piyale əkse-ruxi-yar dideim,  

Ey bixəbər ze ləzzəte-şurbe-modame-ma.  

Aman ey, aman ey, aman ey....  

Yarım ey, yarım ey, aman ey, aman....  

Modame-ma, modame-ma. 

 

Q ı z l a r  x o r u--  

Əhsən qara saçlara, qara qaşlara, 

Qara gözlərə, qara xallara. 

Məcnun kimi yar məni saldı çöllərə, 

Saldı dillərə, yaman hallara, yaman hallara. 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

206 


 

R ə q s. 

 

Q ı z l a r  x o r u--  

Gözəl xanım, sən mənim canım, naz eyləmə.  

Bizimlə sən bir şirin söhbət-saz elə,  

Kərəm qıl gəl, lütfünü bizdən az eləmə,  

Sən bir gülsən, gəl xəzanimi yaz elə,  

Naz elə, bala, saz elə, bala, yaz elə, bala, hey!... 

 

R ə q s.  

K o r o ğ l u n u n çıxışı.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Bu kimdir, nəçidir?  

 

E h s a n  p a ş a--        

Aşığa bənzəyir.  

 

H ə s ə n  x a n--  

İzinsiz girdin sən tez içəri,  

Səlam vermədin nədən ötəri? 

 

K o r o ğ l u--  

Səlam verdim, səlamım almadılar,  

Səlam kəssin bəyi də, ya xanı da. 

 

H ə s ə n  x a n--        

Aşıqsansa əgər, hünərini göstər.  

 

K o r o ğ l u--  

Göstərim, izin verin. 

Çünki oldun dəyirmançı, 

Çağır gəlsin dən, Koroglu. Balam hey!... __________________Milli Kitabxana___________________ 

207 


 

Səni gördüm, aşiq oldum, 

Dərdə saldın canımı. 

Ala gözlər, dadlı sözlər, 

Qara qaşlar, işvə-nazlar.... 

Can alan yar tökdü nahaq qanımı, 

Nədir əmrin, tacidarım, sərvərim?... 

Nazlı yarım, gülüzarım, işvəkarım, hey.... 

Nədir əmrin, qəddi rəna dilbərim! 

Gecə-gündüz ayrılıqdan 

Yandım hicran dərdinə. 

Səni görsəm, nazlı yarım, 

Gedər əldən ixtiyarım. 

Səni görsəm, gülüzarım, 

İftixarım, nazlı dilbərim, hey.... 

Gərək aşiq yar yolunda 

Qalmasın can dərdinə. 

Ala gözlər, dadlı sözlər, 

Qara qaşlar, işvə nazlar.... 

Can alan yar tökdü nahaq qanımı. 

Nədir əmrin, tacidarım, sərvərim? 

Nazlı yarım, gülüzarım, işvəkarım, hey.... 

Nədir əmrin, qəddi rəna dilbərim?... 

Gecə-gunduz hey!... 

Gecə-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna.  

Geçə-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna.  

Səni görsəm, nazlı yarım,  

Gedər əldən ixtiyarım.  

Səni görsəm, gülüzarım,  

İftixarım, nazlı dilbərim, hey....  

Gərək aşiq yar yolunda  

Qalmasın can dərdinə.  

Ala gözlər, dadlı sözlər,  

Qara qaşlar, işvə nazlar....  

Can alan yar tökdü nahaq qanımı,  

Nədir əmrin, tacidarım, sərvərim?  

Nazlı yarım, gülüzarım, işvəkarım, hey....  

Nədir əmrin, qəddi rəna dilbərim?...  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

208 


 

H a m ı-- 

       

Afərin!   

H ə s ə n  x a n-- 

       

Aşıq olmağına aşıqdır.   

E h s a n  p a ş a--       

Aşıq olmağına aşıqdır.  

 

X o r--        

Qəzəlləmə söylə!  

 

K o r o ğ l u--  

Koroğlunun Qıratını gözəllərəm mən çox 

(kənara) 

 

Görüm Qırat burdadır, ya yox!   

H ə s ə n  x a n-- 

      

Koroğlunu tanıyırsan?   

K o r o ğ l u-- 

           

Tanıyıram!  

 

H ə s ə n  x a n--        

Qıratını tanıyırsan?  

 

K o r o ğ l u--        

Tanıyıram!  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

209 


 

H ə s ə n  x a n-- 

 

Sən indi ki, tanıyırsan,  Bir gözəlləmə söylə, söylə! 

 

K o r o ğ l u--  

Eşitsin xanlar, paşalar,  

Eşitsin bəylər, ağalar,  

Eşitsin xanlar, paşalar,  

Eşitsin bəylər, ağalar,  

Eşitsin arif atalar

Eşitsin şənin Qıratın (2 dəfə) 

Eşitsin şənin (2 dəfə)  

Eşitsin şənin Qıratın.  

Qanadlı quşdur, at deyil,  

Bir ildırımdır elə bil.  

Yeri, yatağı, oynağı  

Çənlibeldir Qıratın.  

Çənlibeldir, (2 dəfə)  

Çənlibeldir Qıratın.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Aşıq, tərifini etdiyin Qırat,  

Koroğludan bizə edilib sovqat.  

Neçə gündür ki, at tolamda yatır, 

Yeyir, içir və şıllaq atır, ha, ha, ha....  

 

K o r o ğ l u--  

Ola bilməz bu iş, sən aldanmısan, 

Ayrı düşməz Qırat çün Koroğludan.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Polad, Qıratı get çıxar toladan,  

Onda görək, kimdir adam aldadan?  


__________________Milli Kitabxana___________________ 

210 


 

Aldatmış olsa məni Həmzə,  

Bəlkə, doğratdıraram onu tikə-tikə. 

 

E h s a n  p a ş a--  

Aşıq, bir şikəstə! 

 

K o r o ğ l u--  

Oxuram, baş üstə, baş üstə! 

 

Ç a l ı r.  

Nazlı yarım, vəslə çatdım. 

Keçdi hicran günləri. 

Aşiqəm mən, kuyi-dilbər, 

Vəsli-canan istərəm. 

Vəsli-canan, dərdi-hicran, (2 dəfə) 

Zülfü reyhan, qəlbi viran, 

Dil pərişan günləri. 

 

 

II  

Bir qanadsız bülbüləm mən,  

Dərdə düşmüş sünbüləm.  

Aşiqəm mən, kuyi-dilbər,  

Vəsli-canan istərəm,  

Vəsli-canan, vəsli-canan,  

Dərdi-hicran, vəsli canan,  

Zülfü reyhan, qəlbi viran,  

Dil pərişan günləri.  

 

X o r--  

Yaxşı, yaxşı, bağla qolların.  

Möhkəm örtün qaçmaq yolların.  

Hər nə var silahını alın,  __________________Milli Kitabxana___________________ 

211 


 

Xəncərinin gordasın salın.  

Alın onun bütün malın.  

Yanında beş nəfər qalın.  

 

H ə s ə n  x a n--  

Axtarırdım səni göydə, yerdə düşdün əlimə. 

Əmr edərəm doğrasınlar səni dilim-dilimə. 

Səfil rəiyyət, rəzil kəndli, 

Yox eylərəm sizi, qırram, 

Bu kimi xain əgər min olsa, 

Minin də boynunu vurram. 

Koroğlu, Koroğlu, Koroqlu,     

Ha, ha, ha, ha.... (2 dəfə)  

Onu sən bil ki, mən məmləkətin xanıyam,  

Mənə kəc baxsa gər, kəndlinin düşmanıyam.  

Verə bilməz mənim keyfimə heç bir məlal,  

Nə Koroğlu, nə Koroğlu, nə şil oğlu, nə lal.  

Axtarırdım səni göydə, yerdə düşdün əlimə,  

Əmr edərəm doğrasınlar səni dilim-dilimə.  

 

Ə y a n l a r--  

Afərin, Həmzə bəy!  

Sözlərin doğru çıxdı, afərin!  

Rədd olar, məhv olar, bir kərə  

Başımızdan bu bəla. 

 

H ə s ə n  x a n--  

Nigarı verdim sənə mən, 

Həmzə, Nigar sənindir, al, 

Halal malındır. 

Nigar gözəldir, ədası qəmzə, 

Nigar sənindir, 

Al, o yar sənindir. 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

212 


 

H a m ı-- 

 

Nigar gözəldir, ədası qəmzə,  Nigar sənindir, al,  

Nigar sənindir, al.  

Sevgili, nazlı dilbərim,  

Gəlsin Nigar, tez gəlsin Nigar,  

Tez gəlsin Nigar. 

 

N i g a r--  

Ax ... bu nə müsibət! 

 

K o r o ğ l u--  

Elədin xəyanət! 

 

H ə s ə n  x a n--  

Nigar, Həmzə bəyin göstərdiyi şanlı rəşadət,  

Bizi şad eylədi, verdi sənə fəxri səadət. 

 

T ə l x ə k (daxil olur)--  

Nay, nay, nay!... 

Mən demədim bəsdir ona bir nəfər?! 

Getsə kifayətdir Ömər ya Səfər; 

Mən deyən oldu yenə də müxtəsər, 

Bəxtəvərəm, bəxtəvərəm, bəxtəvər. 

İstədilər göndərələr üstünə on min pələng, 

Mənsə dedim bəsdir ona getsə keçəl Həmzə bəy. 

 

F ə r r a ş--  

Xan sağ olsun! 

Mahaldan gətirdilər bir nəfər, 

Bizlərdən Koroğluya aparırmış xəbərlər. 

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

213 


 

H ə s ə n  x a n-- 

 

Kim göndərirmiş onu?  

F ə r r a ş-- 

 

Əsla deməz, gizlədir, Nə qədri versən əzab, 

Ölsə də dinmir, demir.  

 

N i g a r--       

Ah!... 


 

H ə s ə n  x a n-- 

       

Səni kim göndərib, de görüm, alçaq?!   

E y v a z-- 

 

Vurun, öldürün, demərəm ancaq.   

H ə s ə n  x a n-- 

       

Cəlladı çağırın.   

N i g a r-- 

 

Qoyun mən deyim, Kimin göndərdiyin sizə söyləyim.  

 

H ə s ə n  x a n--        

Kim imiş göndərən?  

 

N i g a r--  

Göndərən mənəm. 

Bunu anlayın, mən sizə düşmənəm!  

 


__________________Milli Kitabxana___________________ 

214 


 

H a m ı-- 

       

Belə bəs, belə bəs, belə, belə!...  

N i g a r-- 

 

Bir görün, mən sizə nə deyəcəyəm hələ. Bir yığın zülmkar, bir yığın cəllad, 

Təsir etməz sizə bu qədər fəryad, (2 dəfə) 

Sərxoş etmiş sizi zülmün nəşəsi. 

Narahat eyləməz məzlum naləsi. (2 dəfə) 

Bir gün gələcəkdir intiqam günü, 

Kəsəcək zalimin başının üstünü. 

Bu gün əzilənlər əzər sizləri, 

Xan zülmündən qurtararlar bizləri, 

Qurtararlar bizləri! 

 

Ə y a n l a r--  

Rədd edilsin, məhv edilsin, öldürülsün xainə,  

Qoy cəza görsün, xəyanət eyləmişdir xaninə! 

 

H ə m z ə--  

Ax! Qəlbimdəki məhəbbət  

Döndü, oldu bir nifrət ol xainə! 

 

Ə y a n l a r--        

Ay tutun, qoymayın! (5 dəfə)  

 

H ə s ə n  x a n--  

Ay tutun, qoymayın, tez Koroğlunu,  

Tez tutun, qoymayın, öldürün onu! 

 

X o r--  

Ay tutun, qoymayın! (5 dəfə) 

Ay tutun, qoymayın, tez Koroğlunu, 

Tez tutun, qoymayın, öldürün onu! __________________Milli Kitabxana___________________ 

215 


 

 

İ b r a h i m  x a n--  

Xan sağ olsun!  

Polad verdi Qıratı,  

Mindirib Koroğlunu, tez qaçırtdı. 

 

H ə s ə n  x a n--      

Bu üç xainin də kəsilsin başı!  

 

H a m ı--  

Cəzaya verilsin qohumu, qardaşı! 

 

N i g a r, P o l a d, E y v a z--Koroglu sag olsun!...  

PƏRDƏ 


 

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə