Vaka sürecinde svk 8 yaşında allYüklə 1,68 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix03.02.2017
ölçüsü1,68 Mb.

Santral Venöz Kateter

Hem. Güliz Karataş 

Hacettepe Ped KİT Ünitesi 


VAKA sürecinde SVK 

8 yaşında ALL        

TANI : 8/2010 

RELAPS 1/2011               KİT 6/2011 

7/2011


3/2013  

+55.gün             +13.ay    hafif kGVHH

Santral venöz

Port kateter devam  Port kateter

Çift lümenli Hickman

Hickman

Port 

(Tek lümenli)

kateter yerleştirildi             çıkarıldı              çıkarıldı


ALL’li çocuk hastalarda 

SVK kullanımı

ALL’li hastalarda kemoterapi sürecinde  SVK kullanımı gerekli.Pediatric Oncology Group (POG) protocol 9201 ile tedavi edilen  362/697 hasta incelenmiş.  25.haftada değerlendirilmiş.

İndüksiyon tedavisin ilk 15 günü içinde SVK takılanlar ile indüksiyon başladıktan en az 15 gün sonrasında SVK  takılan hastalar  karşılaştırılmış. 

ve <15gün (erken ) yerleştirilen grupta enfeksiyon  kan kültürü pozitifliği oranı

daha yüksek bulunmuş.

Ayrıca port kateterler ile Hickman kateterler karşılaştırılmış:Hickman kateterler ile

kan kültürü pozitifliği oranı daha yüksekTromboz riski daha yüksek

Kateter çıkarılma gereği daha fazla 

Sonuç: İnternal (port )kateter ALL li hastalarda  kemoterapi sürecinde 

eksternal olanlara göre daha avantajlı.

McLean JCO 2005


HKHN sürecinde 

SVK kullanımı

HKHN sürecinde hastalarda en az 2 yoldan damar yolu erişimi gereklidir. 

SVK takılması rutin bir uygulamadır.

Pediatrik Hem-onk ve HKHN hastaları  (281 hasta) incelenmiş. • Hickman kateter

ile port katetere göre  :

Enfeksiyon daha yüksek 

(1000 kateter gününde 4656 epizod; port ile 1451 epizod)

ve 

daha erken   (50 gün Hickman,  100 gün port  ile)

Özellikle: 

gram- ,polimikrobial ve mikobakteri

enfeksiyonları  oranı

daha yüksek bulunmuş. 

Mekanik komplikasyon ve çıkarılma daha yüksek 

Daha kısa süre kullanım olanağı 

O nedenle genel öneri: Hickmana göre port tercih edilmesi yönünde….KİT sürecinde  ise Hickman kullanımı  çoğu zaman gerekiyor.               

J Hosp Infect.

2006; A

dler A


,

KATETER TAKILMA ENDİKASYONLARI

• Uzun dönem ıv tedavi 

• Sık kan alımı 

• Total paranteral beslenme (TPN)  

• Kan ürünleri 

• Kemoterapi 

• Antibiotikler

• Diyaliz / PlazmaferezMyeloablatif rejim verilen HKHN hastalarında tek lümenli port 

yeterli olamayacağı için çoğu zaman çift lümenli SVK ‘ler

yerleştirilmektedir.

HKHN sürecinde 

SVK kullanımı

SVK çeşitleri

İnternal: İmplante port kateterEksternal:  1.Tünelli  kalıcı (Hickman) kateterler

2. Tünelsiz geçici kateterler

3. Pıcc line (Perkütan) 

periferden yerleştirilen kateterler


TÜNELLİ KALICI(HICKMAN)KATETERLER

AVANTAJLAR

• Enfeksiyon riski tünelsiz

geçici katetere göre daha  

düşüktür. Ancak implante

porta göre yüksektir.

• Birden fazla infüzyon

verilmesi 

• Kan alımı kolaylığı ;ağrı 

yaşanmaz 

• Yumuşak yapıdadır DEZAVANTAJLAR

• Tünel enfeksiyon riski  

mevcut

• Damarlarda darlık• Tromboz riski

• Uzun süreli kullanım için 

uygun değil


TÜNELSİZ GEÇİCİ KATETERLER

AVANTAJLAR

Damar yolu kısıtlı hastalarda

Yerleştirme ve yenisiyle  

değiştirme kolay 

Kısa süreli tedavilerde

DEZAVANTAJLAR

• Enfeksiyon riski yüksek 

• Yerinden çıkma riski yüksek 

• Sık pansuman değişikliği 

• Konforsuz 


İMPLANTE(PORT) KATETERLER

AVANTAJLAR

• Evde tedavide bakım 

kolaylığı 

• Cilt altına yerleştirilmiş 

olması

DEZAVANTAJLAR

• İğne yerleşim sırasında 

kanama 

• Enfeksiyon  • Ağrı

PERİFERİK (PICC LİNE) KATETERLER

AVANTAJLAR

• Maliyeti düşük 

• Enfeksiyon riski düşük 

• Periferal vene yerleştirilirDEZAVANTAJLAR

• Merkez deneyimiPERİFERİK (PICC LİNE) KATETERLER

AFEREZ KATETERLERİ

Hickman kateter lümeni yumuşaktır, ayrıca dar ve uzun olduğu

için aferez esnasında çekim için uygun değildir. 

Aferez işlemi için  uygun olan kateterler sert, kısa olmalı,

lümeni geniş olmalı.


• SVK yerleştirilmesi hekim sorumluluğunda

• Bakımı  hemşirenin sorumluluğundadır. 

Sağlanan uygun bakım hem enfeksiyonu     

hem de katetere bağlı diğer komplikasyonların 

gelişme oranını etkilemektedir.

KATETER BAKIMIPANSUMAN DEĞİŞİM SIKLIĞI 

*

Steril gazlı bezle yapılan pansumanlar 48 saatte bir *

Şeffaf örtü kullanılan pansumanlar haftada bir

*

Pansuman  kirlendiğinde , ıslandığında, açıldığında, kanama olduğunda  hemen değiştirilmelidir.

*

Kapak değişimi haftada bir kirlendiğinde ise hemen yapılmalıdır.KATETER HEPARİNİZASYONU

• 1ml  Serum fizyolojik 100 ünite Heparin içerecek şekilde(100 

ü/1ml ) uygulanmalıdır.

• Heparin(100 ü/ 1ml) her bir lümene 2.5 ml olarak 24 saatte bir 

verilmeli.

• Kataterden sürekli infüzyon varsa heparinli bakıma gerek 

yoktur.

*  Kateterden iv puşe uygulamaları 10 ml enjektörle yapılmalı, daha küçük enjektörler (1ml,2ml,5ml) sadece tedavi 

uygulamalarında kullanılmalıdır. SANTRAL VENÖZ KATETERLERDE BAKIM SIKLIĞI

Kateter Tipi

Atılan Kan Volümü 

Heparinli SF Volümü

Heparinleme Sıklığı

Tünelli Kateterler

(Hickman)

1-3ml


2-4 fr = 1ml

6-8fr  = 3ml

3 ml

10u/ml


Her kullanımdan sonra ya 

da 


en az 24 saatte bir

Tünelsiz Kateterler

(Juguler)   

1-2 ml


2-3 ml

10 u/ml


24 saatte bir

Port Kateterler

İğne takılı

3-5 ml


3-5 ml

10 u/ml


Her kullanımdan sonra ya 

da 


en az 24 saatte bir

Port Kateter

İğnesiz

3-5 ml


3-5 ml

100 u/ml


3-4 haftada bir

PICC Kateterler

2&3 fr

4fr ve üzeri

1 ml


2 ml

2-3 ml


10 u/ml

Her kullanım sonrası ya da     

en az  2 fr 8 saatte 1 kez

3 fr üzeri 12saatte 1kezDiyaliz/Aferez Kateterleri

40kg ve üzeri

3 ml


1000 u/ml

Haftada 3 kezDiyaliz/Aferez Kateterleri

40kg ve daha az

3 ml


100 u/ml

Haftada 3 kezVAKA – SVK KOMPLİKASYONLARI 

- Hickman kateterde mekanik sorun: 

Kateter lümeninde tıkanıklık oluştu.

Akciğer grafisi-ECHO

-Heparin uygulaması

- TPA  1cc/  1mg olacak şekilde sulandırılarak 

lümeni dolduracak şekilde 0.5 ml/1ml verildi. 

tekrar kontrol edildi.

-Tromboz ve diğer mekanik sorun gelişmedi


KATETER ÇIKIŞ 

YERİ ENFEKSİYONU 

-<2 cm deri kısmında 

kızarıklık

-Hassasiyet  

-Şişkinlik

-Pürülan akıntı

-Ateş

-katater çıkış yeri eksudasında

mikroorganizma üremesiCEP (POCKET) 

ENFEKSİYONU 

-İmplante edilebilen kateterin rezervuarı 

üzerindeki deride hassasiyet 

-Eritem


-Endurasyon

-Nekroz (bazen )

-Deri altı cepte pürülan eksuda


KATETERE BAĞLI 

KAN DOLAŞIMI 

ENFEKSİYONLAR

-Ateş


-Titreme/ üşüme

-Hipotansiyon 

-Taşikardi 

-Başka bir enfeksiyon 

odağı saptanmayan 

kateter lümeninden ve 

periferik venden alınan 

kanda aynı 

mikroorganizmaların 

üremesi


TÜNEL 

ENFEKSİYONU

-Kateterin giriş yerinden  

2cm uzaktaki bölgede 

deri altında tünel 

boyunca kızarıklık  

-Şişlik   

-Ağrı

Kateterin çıkartılmasını gerektirir.

VAKA – SVK KOMPLİKASYONLARI 

Hastada  HKHN öncesi dönemde :

Hickman takılmadan önce (port takılı iken): 

10 ay içinde: Toplam  4 kez nötropenik ateş,  invaziv fungal

enfeksiyon ve 1 kez port kaynaklı bakteriyemi (staf epidermidis)

geçirmiş.

Hickman yerleştirildikten sonra: 

KİT sonrası +7.gün ateşli dönemde alınan kültürlerde 

kateter her iki lümeninde, portta ve periferde staf. epidermidis

saptandı. Antibiyotik tedavisi sonrasında negatifleşti.

Hickman kateterin takılı olduğu yaklaşık 2 aylık 

süreçte tekrarlama olmadı.SVK ÇIKARTILMASI

- Kateter ihtiyacının bitmesi  durumunda en kısa zamanda 

- Bazı enfeksiyonlar  (Psödomonas gibi patojenik mikroorganizmalar, 

fungal ajan,atipik mikrobakteri veya tedavi ile düzelmeyen kültür üremesi 

varsa) kateterin çıkartılması gerekir.   

- Düzeltilemeyen mekanik sorunlar.   

VAKA  SÜRECİNDE     

SVK(HİCMAN) KATETERİ  KİT sonrası +55. GÜNDE    SVK(PORT)KATETERİ  KİT sonrası +13. AYINDA ÇIKARTILDI     

Document Outline

 • Slide Number 1
 •   VAKA sürecinde SVK 
 •            ALL’li çocuk hastalarda SVK kullanımı
 •       HKHN sürecinde SVK kullanımı
 • KATETER TAKILMA ENDİKASYONLARI
 •       HKHN sürecinde SVK kullanımı
 • TÜNELLİ KALICI(HICKMAN)KATETERLER
 • TÜNELSİZ GEÇİCİ KATETERLER
 • İMPLANTE(PORT) KATETERLER
 • PERİFERİK (PICC LİNE) KATETERLER
 • PERİFERİK (PICC LİNE) KATETERLER
 • AFEREZ KATETERLERİ
 • KATETER BAKIMI
 • PANSUMAN DEĞİŞİM SIKLIĞI 
 • KATETER HEPARİNİZASYONU
 • SANTRAL VENÖZ KATETERLERDE BAKIM SIKLIĞI
 •       VAKA – SVK KOMPLİKASYONLARI
 • KATETER ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU 
 • CEP (POCKET) ENFEKSİYONU 
 • KATETERE BAĞLI KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLAR
 • TÜNEL ENFEKSİYONU
 •       VAKA – SVK KOMPLİKASYONLARI
 • SVK ÇIKARTILMASI


Yüklə 1,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə