«Vəzifə təlimatlarını» kim təsdiq edir və onlara neçə müddətdən bir yenidən baxılmalıdır?Yüklə 47,42 Kb.
tarix15.01.2022
ölçüsü47,42 Kb.
#51300
ƏM test
Sadiq Tullantısız 5, Mirz-yeva-Aid-, S a5, Vaqif qasimov informasiya t hl k sizliyinin saslar D rslik Az , Aqil fiziki ekologiya 2, Aqil fiziki ekologiya 1, Sİ-2, cvblı ƏM test, INSAN SIFETININ TESVIRE ESASEN TANINMASI, FH-da tibbi fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları, referat 6132, İnvestisiya yatırımları və onun növləri

 1. «Vəzifə təlimatlarını» kim təsdiq edir və onlara neçə müddətdən bir yenidən baxılmalıdır?

A) Direktor tərəfindən təsdiq edilir, 2 ildə bir dəfə yenidən baxılır

B) Baş mühəndis təsdiq edir, 2 ildən bir yenidən baxılır

C) Direktor təsdiq edir, 3 ildən bir yenidən baxılır

D) Baş mühəndis təsdiq edir, 3 ildən bir yenidən baxılır

E) «Vəzifə təlimatlarına» yenidən baxılmır

ANSWER:


 1. 1 dəqiqə müddətində neçə dəfə ürəyə masaj və üfürülmə edilməlidir?

A) 50 masaj, 10 üfürmə

B) 55 masaj, 9 üfürmə

C) 60 masaj, 12 üfürmə

D) 65 masaj, 15 üfürmə

E) 70 masaj, 16 üfürmə

ANSWER:


 1. 16 hs-ə qədər tezlikli səs dalğaları necə adlanır?

A) ultrasəslər

B) bənövşəyi

C) infraqırmızı

D) infrasəslər

E) ultrabənövşəyi

ANSWER:


 1. 20 khs-dən yuxarı səs dalğalarına necə adlanır?

A) ultrasəslər

B) bənövşəyi

C) infraqırmızı

D) infrasəslər

E) ultrabənövşəyi

ANSWER:


 1. Adi köpüyün hansı yanğınların söndürülmə xüsusiyyətləri var?

A) soyuducu və izoləedici

B) izoləedici

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı, soyuducu və izolə edici

E) ölçülən müqavimətin tipindən asılı olur

ANSWER:


 1. Aeroportları hansı zərərlilik sinfinə aid etmək olar?

A) III

B) II


C) I

D) II və III

E) II və IV

ANSWER:


 1. Hiqrometr nəyi ölçür ?

A) işıq şiddətini

B) nisbi rütubəti

C) hava axınının hərəəkət sürətini

D) gərginliyi

E) temperaturu

ANSWER:


 1. Akkumulyator otağında işlər nəyin əsəsında aparılır?

A) Sərəncam əsəsında

B) Naryad əsəsında

C) Rəhbərliyin tapşırığı əsəsında

D) Göstəriş əsəsında

E) Tərtib olunmuş qüsur aktı əsəsında

ANSWER:


 1. Akkumulyator otağındakı ventilyasiya sistemi işə başlamazdan neçə saat əvvəl işə qoşulur?

A) 2 saat

B) 1 saat

C) 0.5 saat

D) 3 saat

E) 4 saat

ANSWER:


 1. Anemometrlərin neçə növü var?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Aqreqatların yuyulması həyata keçirilən tikilinin hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 2 m

B) 3 m


C) 3.5 m

D) min 2.5 m

E) 4 m

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hanı peşə xəstəliyidir ?

A) Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnmə

B) atmosfer təzyiqinin dəyişilməsindən törəyən kesson xəstəliyi

C) yaralanma

D) sümüklərin sınması

E) kimyəvi yaxud termiki yanma

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hanı peşə xəstəliyidir ?

A) Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnmə

B) dağ xəstəliyi

C) yaralanma

D) sümüklərin sınması

E) kimyəvi yaxud termiki yanma

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hanı peşə xəstəliyidir ?

A) Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnmə

B) istehsalat tozlarının təsirindən yaranan pnevmokonioz xəstəliyi

C) yaralanma

D) sümüklərin sınması

E) kimyəvi yaxud termiki yanma

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hanı peşə xəstəliyidir ?

A) Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnmə

B) zəhərli maddələrin təsirindən dəri xəstəlikləri

C) yaralanma

D) sümüklərin sınması

E) kimyəvi yaxud termiki yanma

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı havanın rütubətini ölçmək üçün istifadə olunur?

A) termocüt

B) anemometr

C) psixrometr

D) müqavimət termometri

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı havanın rütubətini ölçmək üçün istifadə olunur?

A) termocüt

B) anemometr

C) hiqrometr

D) müqavimət termometri

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı işıqlandırmanı ölçmək üçün istifadə olunur?

A) özüyazan termoqraf

B) anemometr

C) psixrometr

D) hiqrometr

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı süni işıqlandırmanın hesabat üsuluna aiddir?

A) İşıq axını üsulu

B) işıq şiddəti üsulu

C) işıq gərginliyi üsulu

D) xətt üsulu

E) cərəyan üsulu

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı süni işıqlandırmanın hesabat üsuluna aiddir?

A) nöqtə üsulu

B) işıq şiddəti üsulu

C) işıq gərginliyi üsulu

D) xətt üsulu

E) cərəyan üsulu

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı süni işıqlandırmanın hesabat üsuluna aiddir?

A) Vatt üsulu

B) işıq şiddəti üsulu

C) işıq gərginliyi üsulu

D) xətt üsulu

E) cərəyan üsulu

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı süni işıqlandırmanın hesabat üsuluna aiddir?

A) Proyektorla işıqlandırmaqla hesablama üsulu

B) işıq şiddəti üsulu

C) işıq gərginliyi üsulu

D) xətt üsulu

E) cərəyan üsulu

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmək üçün istifadə olunur?

A) termocüt

B) anemometr

C) psixrometr

D) hiqrometr

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmək üçün istifadə olunur?

A) özüyazan termoqraf

B) anemometr

C) psixrometr

D) hiqrometr

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmək üçün istifadə olunur?

A) müqavimət termometri

B) anemometr

C) psixrometr

D) hiqrometr

E) lüksmetr

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı travmadır ?

A) istehsalat tozlarının təsirindən yaranan pnevmokonioz xəstəliyi

B) zəhərli maddələrin təsirindən dəri xəstəlikləri

C) atmosfer təzyiqinin dəyişilməsindən törəyən kesson xəstəliyi

D) sümüklərin sınması

E) Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı travmadır ?

A) istehsalat tozlarının təsirindən yaranan pnevmokonioz xəstəliyi

B) zəhərli maddələrin təsirindən dəri xəstəlikləri

C) atmosfer təzyiqinin dəyişilməsindən törəyən kesson xəstəliyi

D) kimyəvi yaxud termiki yanma

E) Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər

ANSWER:


 1. Aşağıdakılardan hansı travmadır ?

A) istehsalat tozlarının təsirindən yaranan pnevmokonioz xəstəliyi

B) zəhərli maddələrin təsirindən dəri xəstəlikləri

C) atmosfer təzyiqinin dəyişilməsindən törəyən kesson xəstəliyi

D) yaralanma

E) Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər

ANSWER:


 1. Assman psixrometri Avqust psixrometrindən nəyə görə daha dəqiqdir?

A) üzərində olan ventilyatora görə

B) üzərində olan termometrə görə

C) üzərində olan lüksmetrə görə

D) elektrik cərəyanı ilə işlədiyinə görə

E) variantların hamısı səhvdir

ANSWER:


 1. Attestasiyanın keçirilməsi neçə ildən bir aparılır?

A) 10 ildən bir

B) 8 ildən bir

C) 6 ildən bir

D) 5 ildən bir

E) 3 ildən bir

ANSWER:


 1. Aviatəmir zavodlarını hansı zərərlilik sinfinə aid etmək olar?

A) III

B) II


C) I

D) II və III

E) II və IV

ANSWER:


 1. Avqust və Assman psixrometrləri üzərində neçə ədəd termometr olur?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Azaldıcı transformatorda max gərginlik həddi hansıdır?

A) 12 V

B) 24 V


C) 36 V

D) 42 V


E) 48 V

ANSWER:


 1. Azərbaycan respublikası əmək qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışları Azərbaycan respublikasının Əmək Məcəlləsində hansı Maddədə öz əksini tapmışdır ?

A) 2

B) 4


C) 5

D) 6


E) 3

ANSWER:


 1. Bədbəxt hadisə kim tərəfindən uçota alınır?

A) Baş idarənin ƏM xidməti tərəfindən

B) Mənsub olduğu təşkilat tərəfindən

C) DƏM-tərəfindən

D) Həmkarlar ittifaqi tərəfindən

E) Baş idarə tərəfindən

ANSWER:


 1. Bədbəxt hadisələrin təhqiqatını aparmaq üçün sədr kim olmalıdır?

A) DƏM-nin vəzifəli şəxsi

B) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı komitəsinin nümayəndəsi

C) «AZAL» QSC ƏMX-nin əməkdaşı

D) Müəssisənin rəhbərliyi

E) Baş idarənin rəhbərliyi

ANSWER:


 1. Biliyin yoxlanılmasının keçirilməsinə nə qədər qalmış biliyin yoxlamlmasının keçirilmə yeri və vaxtı haqqında işçilər məlumatlandırılmalıdırlar?

A) 1 həftə qalmış

B) 10 gün qalmış

C) 2 həftə qalmış

D) 3 həftə qalmış

E) 1 ay qalmış

ANSWER:


 1. Bilıyin yoxlanılmasına dair vaxtı keçmiş vəsıqəyə malik olan işçilərə elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı qrup verılir?

A) I

B) II


C) III

D) IV


E) V

ANSWER:


 1. Bina və tikililər arası məsafə nə qədər olmalıdir?

A) minimum qarşı binanin hündürlüyü qədər

B) qarşı binanin hündürlüyündən az

C) 1000 m

D) istənilən qədər

E) relyefdən asılı

ANSWER:


 1. Briqada üzvlərini işə buraxmazdan əvvəl texniki tədbirlərin yerinə yetirilməsini ən əsas kim yoxlayır?

A) İşin rəhbəri

B) İş yerini hazırlayan şəxs

C) İşə buraxan

D) İş icraçısı

E) Nəzarətçi

ANSWER:


 1. Bütün dəzgahlarda hansı gərginlikli yerli işıqlandırıcılar olmalıdır?

A) ən çoxu 24V

B) ən azı 24V

C) ən çoxu 36V

D) ən azı 36V

E) ən çoxu 42V

ANSWER:


 1. Çuqun və bürüncdən hazırlanmiş əl alətinin iti kəsici hissələri emal olunan materialdan asılı olaraq hansı bucaq altında itilənməlidir?

A) 90°

B) 70°


C) 60°

D) 45°


E) 30°

ANSWER:


 1. Daimı fəaliyyət göstərən komissiya elektrik təhlükəsızliyı üzrə hansı qrup verilməli olan işçilərin biliklərini yoxlayır?

A) I

B) II


C) III

D) IV


E) V

ANSWER:


 1. Dayaqlarda işləyən zaman mütləq istifadə olunan fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

A) Dielektrik əlcək

B) Rezin çəkmə

C) Qoruyucu kəmər

D) Dielektrik xalça

E) İndikator

ANSWER:


 1. Dəyişən cərəyanın qiymətini maqnit-elektrik sistemli cihazın köməyi ilə bilavasitə ölçmək olarmı?

A) 2 saat

B) 1,5 saat

C) 1 saat

D) 0,5 saat

E) 3 saat

ANSWER:


 1. Dəzgahların arasında olan məsafə nə qədər enində olmalıdır?

A) ən çoxu l m

B) 2 m


C) ən çoxu l,5 m

D) ən azı l,5 m

E) ən azı l m

ANSWER:


 1. Dəzgahların və mexanizmlərin ətrafındakı döşəmə necə olmalıdır?

A) üfüqi, düz və sürüşməyən səth

B) üfüqi, düz və nahamar səth

C) düz və nahamar səth

D) üfüqi, düz səth

E) düz və sürüşməyən səth

ANSWER:


 1. Dielektrik xalçalar hansı qrupa aitdir ?

A) izolyasiya

B) bədəni qoruyan

C) ətrafları qoruyan

D) lamisə orqanlarını qoruyan

E) əlavə qoruyucu

ANSWER:


 1. Digər komissiyalar isə elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı qrup verilməli olan işçilərin biliklərıni yoxlayırlar?

A) I

B) II və daha aşağı

C) III və daha aşağı

D) IV və daha aşağı

E) V

ANSWER:


 1. Divar üçün işığın qayitma norması necədir ?

A) 60-70%

B) 40-50%

C) 30%

D) 30-40%E) 30-50%

ANSWER:


 1. Döşəmə üçün işığın qayitma norması necədir ?

A) 60-70%

B) 40-50%

C) 30%

D) 30-40%E) 30-50%

ANSWER:


 1. Ekran ilə yaradılan işıqlanma nisbəti nə qədər olmalıdır?

A) 3:1

B) 2:1


C) 1:1

D) 1:2


E) 1:3

ANSWER:


 1. Ekranın gözdən uzaqlığı nə qədər olmalıdır?

A) 20-40 sм

B) 20-50 sм

C) 40-60 sм

D) 30-70 sм

E) 40-80 sм

ANSWER:


 1. Elektrik alətlərinin, əl ilə işləyən elektrik maşınlarının, səyyar işıqlandırıcıların və önların köməkçi avadanlıqlarının (transformatorların, çeviricilərin, ayırıcı mühafizə qurğularının, uzadıcı kabellərin və s.-nin) saz və işə yararlı vəziyyətinə nəzarət etmək üçün onların nə vaxtdan bir dövri yoxlanışını yerinə yetirmək lazımdır?

A) ayda 1 dəfə

B) ayda 2 dəfə

C) 2 ayda 1 dəfə

D) 3 ayda 1 dəfə

E) 6 ayda 1 dəfə

ANSWER:


 1. Elektrik cərəyanının hansı qiyməti öldürücüdür?

A) 1 mA

B) 10 mA-dən aşağı

C) 100 mA-dən yuxarı

D) 100 mA-dən aşağı

E) 5 mA

ANSWER:


 1. Elektrik cərəyanının təsirinə məruz qalınması nöqteyi nəzərindən xüsusi təhlükəli şəraiti olan otaqlarda hansı sinil elektrik alətlərindən və elektrik maşmlarından istifadə etmək məqsədə uyğundur?

A) I və II

B) I


C) II

D) III


E) II və III

ANSWER:


 1. Elektrik qurğularının hansı hissələri torpaqlanmalı yaxud sıfırlanmalıdır?

A) Eektrik qurğularının bütün hissələri

B) Acaq dayaqlar torpaqlanmalıdır

C) Torpaqlanmamalıdır

D) Elektrik qurğularının normal rejimdə gərginlik altında olan bütün metallik hissələri

E) Elektrik qurğularının izolyasiyası zədələndikdə gərginlik altına düşə bilən bütün metall hissələri

ANSWER:


 1. Elektrik qurğusunda insan həyatı üçün təhlükəli olan nasazlığı aşkarlayan işçi nəyə borcludur?

A) onu dərhal aradan qaldırmağa, obyektin texniki xidmət və təmirə dair jurnalda müvafıq qeyd etməyə

B) onu dərhal aradan qaldırmağa, sonra birbaşa rəhbərinə məlumat verməyə, həmçinin obyektin texniki xidmət və təmirə dair jurnalda müvafıq qeyd etməyə

C) birbaşa rəhbərinə məlumat verməyə, həmçinin obyektin texniki xidmət və təmirə dair jurnalda müvafıq qeyd etməyə

D) onu dərhal aradan qaldırmağa, həmçinin obyektin texniki xidmət və təmirə dair jurnalda müvafıq qeyd etməyə

E) onu dərhal aradan qaldırmağa, sonra birbaşa rəhbərinə məlumat verməyə

ANSWER:


 1. Elektrolit necə hazırlanır?

A) Turşunu suya tökməklə

B) Suyu turşuya tökməklə

C) Turşu nazik şırnaqla suya tökülür və fasiləsiz şüşə çubuqla qarışdırılır

D) Su nazik şırnaqla turşuya tökülür və fasiləsiz şüşə çubuqla qarışdırılır

E) Fərqi yoxdur

ANSWER:


 1. Emulsiya şəkilli köpük əmələgətirən mayenin tərkibində nə qədər neft kontaktı olmalıdır ?

A) 60%

B) 50%


C) 30%

D) 40%


E) 70%

ANSWER:


 1. Erqanomik sistem nədir?

A) insanın xarici mühitlə qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən, həyatın və əməyin gigiyenik normativlərini, elecə də onların həyata tətbiq edilməsi formalarını hazırlayan sağlamlıq elmi

B) Böyük insan-maşın sistemlərini, onların planlaşdırılmasının elmi əsaslı üsullarını, layihələşdirilməsini, qurulmasını və idarə edilməsini texniki sistem baxımından öyrənən və hazırlayan elmin sərbəst hissəsi

C) Fiziki işlə bərabər, müxtəlif məlumatları dərk edən, dəyişdirən, istehsalat vəzifəsini yerinə yetirərək qərar qəbul edən və bu qərarları həyata keçirən işçi

D) İnsan-operator vasitəsilə həyata keçirilən idarəetmə, nəzarət, proqramlaşdırma, xidmətetmə və s. sistem və komplekslər

E) Əhalinin sağlam əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün elmin gigiyenik tələb və nəticələrinə əsaslanan bütün təcrübi əsasların məcmusu

ANSWER:


 1. ƏM və TT-sı üzrə təlimatlara neçə ildə 1 dəfə baxılmalıdır?

A) İldə bir dəfə

B) 2 ildə bir dəfə

C) 3 ildə bir dəfə

D) 4 ildə bir dəfə

E) 5 ildə bir dəfə

ANSWER:


 1. Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə (peşə) üzrə işçinin yerinə yetirməli olduğu işlərin (xidmətlərin) məcmusu necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əməkyin mühafizəsi

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını müəyyən edən qanunvericiliklər hansı maddədə öz əksini tapmışdır ?

A) Maddə 207

B) Maddə 208

C) Maddə 209

D) Maddə 210

E) Maddə 3

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi elminin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) izolə edici

B) Əmək qanunvericiliyinin əsasları

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi elminin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) izolə edici

B) Sənayedə əməyin gigiyenası və istehsalat sanitariyası

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi elminin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) izolə edici

B) Təhlükəsizlik texnikasının əsasları

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi elminin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) izolə edici

B) Yanğın profilaktikasının əsasları

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi nədir ?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri ( xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer

C) işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədi ilə bu Məcəllədə və digər normativ aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normalı və standartları sistemidir

D) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

E) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları tətbiq edilən iş yerləri hansı maddədə öz əksini tapmışdır?

A) Maddə 207

B) Maddə 208

C) Maddə 209

D) Maddə 216

E) Maddə 222

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi normaları və qaydalarını müəyyən edən qanunvericilik neçə bənddən ibarətdir?

A) 4

B) 5


C) 6

D) 7


E) 3

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin əsas vəzifələri hansı maddədə öz əksini tapmışdır?

A) Maddə 207

B) Maddə 208

C) Maddə 209

D) Maddə 216

E) Maddə 222

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə hansılar daxildir?

A) kollektiv müqavilə

B) əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq normativ aktlarda nəzərdə tutulmuş əməyin təhlükəsizliyi, gigiyenası və yanğına qarşı mühafizə tələblərini öyrənmək, mənimsəmək və onlara əməl etmək

C) kollektiv saziş

D) iş yeri

E) əmək funksiyası

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə hansılar daxildir?

A) kollektiv müqavilə

B) əmək funksiyasını özünü və başqa işçiləri təhlükəyə məruz qoymayacağı təqdirdə icra etmək, şəxsi buraxılışı olmadan qurğularda, dəzgahlarda, partlayış və həyat üçün təhlükəli digər mənbələrdə iş görməmək

C) kollektiv saziş

D) iş yeri

E) əmək funksiyası

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə hansılar daxildir?

A) kollektiv müqavilə

B) verilmiş xüsusi geyimdə və ayaqqabıda işləmək, texnoloji prosesdə, əməyin mühafizəsi üzrə normalarda, qaydalarda və təlimatlarda nəzərdə tutulmuş fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə etmək

C) kollektiv saziş

D) iş yeri

E) əmək funksiyası

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsi və Təhlükəsizlik texnikasına dair peşə təlimatları kim tərəfindən tərtib olunmalıdır?

A) Texniki istehsalat şöbəsi tərəfindən

B) Əməyin mühafizəsi xidməti tərəfindən

C) Struktur bölmənin rəhbərliyi və mütəxəssisi tərəfindən

D) Baş mühəndis tərəfindən

E) Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən

ANSWER:


 1. Əməyin mühafizəsinin əsas prinsipləri hansı maddədə öz əksini tapmışdır?

A) Maddə 207

B) Maddə 208

C) Maddə 209

D) Maddə 216

E) Maddə 222

ANSWER:


 1. Əməyin şəraiti nədir ?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri ( xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer

C) işçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə üçün minimum normaları bu Məcəllədə nəzərdə tutulan, habelə əmək müqaviləsində (kollektiv müqavilədə, sazişdə) tərəflərin özləri müəyyən etdiyi əmək, sosial, iqtisadi normaların məcmuyu

D) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

E) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır

ANSWER:


 1. Fasilə müddəti 1 saatdırsa qida punktuna qədər məsafə nə qədər olmalıdir?

A) 300м – dən az

B) 300м – dən çox

C) 600м – dən az

D) 600м – dən çox

E) 1000 m

ANSWER:


 1. Fincanlı anemometrin ölçmə diapazonu nə qədərdir?

A) 1÷20 m/san

B) 1÷10 m/san

C) 1÷2 m/san

D) 1÷5 m/san

E) 1÷15 m/san

ANSWER:


 1. Fincanlı anemometrlə ölçmə müddəti nə qədər götürülür?

A) 2÷4 dəq

B) 1÷2 dəq

C) 1÷4 dəq

D) 2÷8 dəq

E) 2÷10 dəq

ANSWER:


 1. Gərginlik altında işlədikdə (HX-də işlər istisna olmaqla) iş icrası tərəfindən rəhbərlik edilən briqada üzvü ən aşağı neçənci qrupa malik olmalıdır?

A) I qrupa

B) II qrupa

C) III qrupa

D) IV qrupa

E) V qrupa

ANSWER:


 1. Gərginlik altında olan elektrik qurğularını hansı növ odsöndürücü vasitələrlə söndürmək olar?

A) Dövrədən açmadan karbon dioksid və qumla

B) Köpüklə

C) Dövrədən açmaqla

D) Su ilə

E) Köpükəmələgətirici ilə

ANSWER:


 1. Gərginlik altında qalmış cərəyan daşıyıcı hissələrin müvəqqəti çəpərləmələrində hansı lövhələr asılır?

A) «Keçid Qadağandır»

B) «Qalxma! Öldürər»

C) «Qoşma! Adamlar İşləyir»

D) «Burada İşləmələi»

E) «Dayan! Gərginlik»

ANSWER:


 1. Gərginliyi 1000 V-a qədər olan elektrik qurğularında işlərin aparılması üçün işə buraxan şəxsin elektrik təhlükəsizliyi üzrə neçənci qrupu olmalıdır?

A) I

B) II


C) III

D) IV


E) V

ANSWER:


 1. Gərginliyi 1000V-dan yüksək elektrik qurğularında gərginlik göstəricisi ilə işlədikdə hansı mühafizə vasitələrin istifadəsi tələb olunur?

A) Dielektrik əlcəklər

B) Dielektrik əlcəklər və xalça

C) Dielektrik botılar

D) Tələb olunmur

E) Rezin qaloşlar

ANSWER:


 1. Gərginliyi 1000V-dan yüksək olan qurğularında səyyar torpaqlanmanın qoyulduğu və çıxarıldığı zaman heyət hansı alət və mühafizə vasitələrindən istifadə etməlidir?

A) İzolə edilmiş əltutanlı alətlərdən

B) Mühafizə vasitələrindən istifadə etməyərək

C) Dielektrik çəkmələrdən

D) Dielektrik xalçalardan

E) Dielektrik əlcəklərdən

ANSWER:


 1. Gigiyena nədir ?

A) insanın xarici mühitlə qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən, həyatın və əməyin gigiyenik normativlərini, elecə də onların həyata tətbiq edilməsi formalarını hazırlayan sağlamlıq elmi

B) Böyük insan-maşın sistemlərini, onların planlaşdırılmasının elmi əsaslı üsullarını, layihələşdirilməsini, qurulmasını və idarə edilməsini texniki sistem baxımından öyrənən və hazırlayan elmin sərbəst hissəsi

C) Fiziki işlə bərabər, müxtəlif məlumatları dərk edən, dəyişdirən, istehsalat vəzifəsini yerinə yetirərək qərar qəbul edən və bu qərarları həyata keçirən işçi

D) İnsan-operator vasitəsilə həyata keçirilən idarəetmə, nəzarət, proqramlaşdırma, xidmətetmə və s. sistem və komplekslər

E) Əhalinin sağlam əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün elmin gigiyenik tələb və nəticələrinə əsaslanan bütün təcrübi əsasların məcmusu

ANSWER:


 1. Giriş təlimatı neçə müddətdən bir keçirilməlidir?

A) Ayda 1 dəfə

B) Rübdə 1 dəfə

C) İldə 1 dəfə

D) İşə qəbul olunan zaman

E) 3 ildə 1 dəfə

ANSWER:


 1. Hansı hallarda süni (mexaniki) ventilyasiya nəzərdə tutulur?

A) Təbii ventilyasiya kifayət etmədikdə

B) bəzi hallarda

C) həmişə

D) heç vaxt

E) vurma-sormahallarında

ANSWER:


 1. Hansı hallarda torpaqlanmada bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmayan naqillərin istifadəsinə icazə verilir?

A) Hava xətləri üçün

B) Kabel xətləri üçün

C) Gərginliyi 1000 V-a qədər olan mühərriki qidalandıran kabelin torpaqlanması üçün

D) Qaydalara görə bütün hallarda qadağandır

E) Qaydalara görə məhdidiyətsiz icazə verilir

ANSWER:


 1. Hansı hallarda yanğından mühafizənin işçiləri elektrik qurğusunu ara məsafəni gözləməklə söndürə bilərlər?

A) Bota və rezin əlcəkləri geydikdən sonra

B) Yalnız dielektrik rezin xalçacıq üzərində durduqdan sonra

C) Lülələri torpaqladıqdan sonra

D) İnsanlar qurğudan uzaqlaşdırıldıqdan sonra

E) Su lüləsi torpaqladıqdan, rezin əlcəklər və bota geyildikdən sonra

ANSWER:


 1. Hansı minimum gərginlik həddi öldürücüdür ?

A) 12 V

B) 18 V


C) 24 V

D) 36 V


E) 220 V

ANSWER:


 1. Hansı səsdə qulaq pərdəsi partlaya bilər?

A) 120 dB

B) 140 dB

C) 160 dB

D) 180 dB

E) 200 dB

ANSWER:


 1. Hansı süni işıqlandırmanı hesablama üsuluna aiddir?

A) cərəyan üsulu

B) gərginlik üsulu

C) Vatt üsulu

D) müqavimət üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı süni işıqlandırmanı hesablama üsuluna aiddir?

A) cərəyan üsulu

B) gərginlik üsulu

C) Qrafiki üsul

D) müqavimət üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı süni işıqlandırmanı hesablama üsuluna aiddir?

A) cərəyan üsulu

B) gərginlik üsulu

C) İşıq seli üsulu

D) müqavimət üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı süni işıqlandırmanı hesablama üsuluna aiddir?

A) cərəyan üsulu

B) gərginlik üsulu

C) Nöqtə üsulu

D) müqavimət üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı üsul az dəqiqliyə malik olduğundan yalnız təxmini hesablamalarda işlədilir?

A) Qrafiki üsul

B) Vatt üsulu

C) Nöqtə üsulu

D) İşıq seli üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı üsul elektromaqnit qütbləri arasında yerləşdirilmiş cisimdən keçən maqnit selinin zədəli yerdən əyilib keçməsi prinsipinə əsaslanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Qammaskopiya üsulu

D) defektoskopiya

E) Maqnit defektoskopiya

ANSWER:


 1. Hansı üsul elektromaqnit qütbləri arasında yerləşdirilmiş cisimdən keçən maqnit selinin zədəli yerdən əyilib keçməsi prinsipinə əsaslanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Qammaskopiya üsulu

D) defektoskopiya

E) Maqnit defektoskopiya

ANSWER:


 1. Hansı üsul metal təbəqədən keçən və rentgenskopia lövhəsinə təsir göstərən qamma şüaların nüfuzetmə qabiliyyətinə əsaslanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) fərdi

D) müqavimət

E) Qammaskopiya üsulu

ANSWER:


 1. Hansı üsul ulturasəs dalğalarının ehtizasının əks etdiyi mühitin akustik xassələrinə əsaslanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) fərdi

D) müqavimət

E) Ulturasəs defektoskopiya

ANSWER:


 1. Hansı üsul ulturasəs dalğalarının ehtizasının əks etdiyi mühitin akustik xassələrinə əsaslanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Qammaskopiya üsulu

D) defektoskopiya

E) Ulturasəs defektoskopiya

ANSWER:


 1. Hansı üsul ümumi işıqlandırma zamanı tətbiq edilir?

A) Qrafiki üsul

B) Vatt üsulu

C) Nöqtə üsulu

D) İşıq seli üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı üsul yerli işıqlandırma tətbiq edilir?

A) Qrafiki üsul

B) Vatt üsulu

C) Nöqtə üsulu

D) İşıq seli üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hansı üsulla hesablama apardıqda işıqlanmanın məsafədən, hündürlükdən və düşmə bucağından asılılığını göstərən xüsusi nomoqramlardan istifadə edilir?

A) Qrafiki üsul

B) Vatt üsulu

C) Nöqtə üsulu

D) İşıq seli üsulu

E) heç biri

ANSWER:


 1. Hava axınının hərəkət sürətini olçən qurğu necə adlanır?

A) anemometr

B) psixrometr

C) lüksmetr

D) manometr

E) hiqrometr

ANSWER:


 1. Hava gəmisini anqar darvazasından hansı məsafədə saxlamaq lazımdır?

A) 25 m

B) 10 m


C) 15 m

D) 20 m


E) 30 m

ANSWER:


 1. Hava gəmisini anqara mühərrik tam dayanandan nə qədər vaxt sonra gətirmək lazımdır?

A) 5 dəqiqə

B) 10 dəqiqə

C) 15 dəqiqə

D) 20 dəqiqə

E) 25 dəqiqə

ANSWER:


 1. Hava mexaniki köpüyün davamlılığı nə qədər vaxt olmalıdır ?

A) 30 dəqiqədən az olmamalıdır

B) 20 dəqiqədən az olmamalıdır

C) 10 dəqiqədən az olmamalıdır

D) 3 dəqiqədən az olmamalıdır

E) 5 dəqiqədən az olmamalıdır

ANSWER:


 1. Hava mexaniki köpüyün davamlılığı nəyə deyilir ?

A) alınmış həcmin 20% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

B) alınmış həcmin 10% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

C) alınmış həcmin 4% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

D) alınmış həcmin 3% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

E) alınmış həcmin 30% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

ANSWER:


 1. Hava mexaniki köpüyün tərkibində nə qədər hava vardır ?

A) 90%

B) 50%


C) 30%

D) 40%


E) 70%

ANSWER:


 1. Hava mexaniki köpüyün tərkibində nə qədər köpük əmələgətirən vardır ?

A) 0.2÷0.4%

B) 0.1÷0.2%

C) 0.8÷0.9%

D) 1.2÷1.4%

E) 1.6÷1.8%

ANSWER:


 1. Hava mexaniki köpüyün tərkibində nə qədər su vardır ?

A) 9.6÷9.8%

B) 1÷2%


C) 2.6÷6.8%

D) 19.6÷19.8%

E) 0.6÷0.8%

ANSWER:


 1. Havanın ağırlaşması hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termiki

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. Havanın ionlaşması hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termiki

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. Havanın nisbi rütubətini aşağıdakılardan hansı ölçür?

A) anemometr

B) psixrometr

C) lüksmetr

D) manometr

E) ampermetr

ANSWER:


 1. Hazır məhsullardakı qüsurları aşkara çıxarçmaq üçün hansı üsulundan istifadə olunur?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) fərdi

D) müqavimət

E) defektoskopiya

ANSWER:


 1. İkiqat və ya gücləndirilmiş izolyasiyası oian və torpaqlayıcı elementi olmayan vasitələr hansı sinfə aiddir?

A) I sinif eiektrik alətləri

B) II sinif eiektrik alətləri

C) III sinif eiektrik alətləri

D) IV sinif eiektrik alətləri

E) V sinif eiektrik alətləri

ANSWER:


 1. İldə bir dəfə hansı işçilərin biliyi dövri yoxlanılır?

A) istismarda olan elektrik qurğularma xidmət edən və ya həmin qurğularda sazlama, yaxud da profilaktiki sınaqları yerinə yetirən mühəndis-texniki işçilər, habelə bu cür işlər üçün sərəncamlar hazırlayan və bu işləri təşkil edən işçilər

B) istismarda olan elektrik qurğularma xidmət edən və ya həmin qurğularda sazlama, elektromontaj yerinə yetirən mühəndis-texniki işçilər, habelə bu cür işlər üçün sərəncamlar hazırlayan və bu işləri təşkil edən işçilər

C) istismarda olan elektrik qurğularma xidmət edən və ya həmin qurğularda sazlama, elektromontaj, təmir, yaxud da profilaktiki sınaqları yerinə yetirən mühəndis-texniki işçilər, bu işləri təşkil edən işçilər

D) istismarda olan elektrik qurğularma xidmət edən və ya həmin qurğularda sazlama, elektromontaj, təmir, yaxud da profilaktiki sınaqları yerinə yetirən mühəndis-texniki işçilər, habelə bu cür işlər üçün sərəncamlar hazırlayan və bu işləri təşkil edən işçilər

E) istismarda olan elektrik qurğularma xidmət edən və ya həmin qurğularda sazlama, elektromontaj, təmir, yaxud da profilaktiki sınaqları yerinə yetirən mühəndis-texniki işçilər

ANSWER:


 1. İlkin təlimat kim tərəfindən keçirilir?

A) Baş mühəndis tərəfindən

B) ƏM və TT üzrə mühəndis tərəfindən

C) Müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən

D) Usta tərəfindən

E) Növbətçi tərəfindən

ANSWER:


 1. İnsanın xarici mühitlə qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən, həyatın və əməyin gigiyenik normativlərini, eləcə də onların həyata tətbiq edilməsi formalarını hazırlayan sağlamlıq elmi necə adlanır?

A) iqtisadi

B) gigiyena

C) sosial

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

ANSWER:


 1. İş vaxtı istehsalat zədələnmələrinin və bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün əsas tədbirlər hansılardır?

A) İşin təhlükəsiz görülməsi üçün təşkilatı və texniki tədbirlər

B) İş yerlərində profilaktik yoxlamalar

C) Təhlükəsizlik texnikası gününün keçirilməsi

D) Əks qəza məşqlərinin keçirilməsi

E) Daimi nazarətin olması

ANSWER:


 1. İş yeri ilə displey arası məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 0.5 m

B) 1 m


C) 1.5 m

D) 1.2 m


E) 2m

ANSWER:


 1. İş yeri nədir?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri ( xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer

C) işə götürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi

D) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

E) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır

ANSWER:


 1. İşçi izolyasiyası olan və torpaqlayıcıya qoşulması mümkün olan vasitələr hansı sinfə aiddir?

A) I sinif eiektrik alətləri

B) II sinif eiektrik alətləri

C) III sinif eiektrik alətləri

D) IV sinif eiektrik alətləri

E) V sinif eiektrik alətləri

ANSWER:


 1. İşçi nədir ?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müfaviq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs

C) işə götürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi

D) işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri ( xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer

E) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

ANSWER:


 1. İşçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədi ilə bu Məcəllədə və digər normativ hüquqi aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normaları və standartları sistemi necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əməkyin mühafizəsi

ANSWER:


 1. İşçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əməkyin mühafizəsi

ANSWER:


 1. İşçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum normaları bu Məcəllədə nəzərdə tutulan, habelə əmək müqaviləsində (kollektiv müqavilədə, sazişdə) tərəflərin özlərinin müəyyən etdiyi əmək, sosial və iqtisadi normaların məcmusu necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əmək şəraiti

ANSWER:


 1. İşəgötürən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, hadisənin təhqiqatının aparılması üçün dərhal həmin hadisə baş verən günü hara məlumat verməlidir ?

A) Dövlət Əmək Müfəttişliyinə

B) Fövqəladə Hallar Nazirliyinə

C) Daxili İşlər Nazirliyinə

D) Bələdiyəyə

E) İcra Hakimiyyətinə

ANSWER:


 1. İşəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilə necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əməkyin mühafizəsi

ANSWER:


 1. İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi necə adlanır?

A) əmək kollektivi

B) əmək müqaviləsi

C) müəssisə

D) işçi


E) işəgötürən

ANSWER:


 1. İşəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs necə adlanır?

A) işəgötürən

B) müəssisə

C) işçi

D) əmək kollektivi

E) əmək müqaviləsi

ANSWER:


 1. İşəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə necə adlanır?

A) əmək müqaviləsi

B) işəgötürən

C) işçi

D) müəssisə

E) əmək kollektivi

ANSWER:


 1. İşin icra layihələrini kim tərtib edir?

A) Baş mühəndis

B) ƏM mühəndisi

C) Elmi-Tədqiqat İnstitutu

D) Texniki şöbə

E) Xidmət rəisi

ANSWER:


 1. İşin icra layihəsində nələr göstərilir?

A) Əməliyyat blankı

B) Naryadın nömrəsi

C) Qeydiyyat jurnalının adı

D) Görüləcək işlərin ardıcıllığı

E) Operativ jurnalın qeydiyyatı

ANSWER:


 1. İşin təhlükəsiz aparılması üçün hansı şəxslər məsuliyyət daşıyır?

A) Sex rəisi

B) Operativ personal

C) Usta

D) Naryad üzrə məsul şəxslər

E) TT üzrə mühəndis

ANSWER:


 1. İşıq selinin vahidi nədir ?

A) lüks

B) kandella

C) amper

D) lümen


E) volt

ANSWER:


 1. İşıq şiddətinin vahidi nədir?

A) lüks

B) kandella

C) amper

D) lümen


E) volt

ANSWER:


 1. İşıqlanma neçə növə ayrılır?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. İşıqlanma nədir?

A) vahid səthə düşən işıq seli

B) vahid səthə düşən işıq şiddəti

C) vahid səthə düşən cərəyan şiddəti

D) vahid səthə düşən gərginlik

E) vahid səthə düşən induksiyadır

ANSWER:


 1. İşıqlanmanı hesablamaq üçün k düzəliş əmsalını nə qədər götürmək lazımdır?

A) k=1

B) k=0.4


C) k=0.8

D) k=0.1


E) k=0.2

ANSWER:


 1. İşıqlanmanın vahidi nədir?

A) lüks

B) kandella

C) amper

D) lümen


E) volt

ANSWER:


 1. Istehsalat binalarının əhatəsinə görə hansı ventilyasiyalar vardır?

A) ümumi

B) vasitəli

C) vasitəsiz

D) dolayı

E) bilavasitə

ANSWER:


 1. Istehsalat binalarının əhatəsinə görə hansı ventilyasiyalar vardır?

A) yerli

B) vasitəli

C) vasitəsiz

D) dolayı

E) bilavasitə

ANSWER:


 1. Istehsalat binalarının əhatəsinə görə hansı ventilyasiyalar vardır?

A) qarışıq

B) vasitəli

C) vasitəsiz

D) dolayı

E) bilavasitə

ANSWER:


 1. Istehsalat binalarının havasında əsasən ölçüsü nə qədər olan tozlar movcuddur?

A) 10 mk

B) 2 mk


C) 5 mk

D) 7 mk


E) 3 mk

ANSWER:


 1. İstehsalatda titrəyişlər hansı yollarla aradan qaldırılır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Texnoloji və konstruktiv dəyişiklərlə

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. İstehsalatda titrəyişlər hansı yollarla aradan qaldırılır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Təşkilat-texniki tədbirlərlə

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. İstehsalatda titrəyişlər hansı yollarla aradan qaldırılır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) İzoləedici və titrəyiş azaldan materialların tətbiqi ilə

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. İstehsalatda titrəyişlər hansı yollarla aradan qaldırılır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Fərdi mühafizə vasitələrin tətbiqi ilə

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. Kimyəvi köpük neçə üsulla alınır ?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Kimyəvi köpüyün davamlılığı nə qədər vaxt olmalıdır ?

A) 30 dəqiqədən az olmamalıdır

B) 20 dəqiqədən az olmamalıdır

C) 10 dəqiqədən az olmamalıdır

D) 3 dəqiqədən az olmamalıdır

E) 5 dəqiqədən az olmamalıdır

ANSWER:


 1. Kimyəvi köpüyün davamlılığı nəyə deyilir ?

A) köpüyün davamlılığı alınmış həcmin 20% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

B) köpüyün davamlılığı alınmış həcmin 10% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

C) köpüyün davamlılığı alınmış həcmin 40% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

D) köpüyün davamlılığı alınmış həcmin 30% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

E) köpüyün davamlılığı alınmış həcmin 50% aşağı düşməsinə sərf olunan vaxta deyilir

ANSWER:


 1. Kimyəvi köpüyün hansı yanğınların söndürülmə xüsusiyyətləri var?

A) soyuducu

B) izoləedici

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Kollektiv müqavilə nədir ?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir

C) işə götürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi

D) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

E) işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri ( xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer

ANSWER:


 1. Kollektiv saziş nədir ?

A) mülkiyyətçinin təşkilatı-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüqüqi şəxs və xarici şəxsin filialı, nümayəndəliyi

B) işəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir

C) işə götürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi

D) işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

E) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır

ANSWER:


 1. Konkret obyektin (elektrik qurğularının) texniki xidmətinə səlahiyyət verən vəsiqəsi olmayan şəxslər 1000V-a qədər gərginlik altında işləyən elektrik qurğuları yerləşən otağa yalnız xidmət rəhbərinin (baş mühəndisin) icazəsindən sonra hansı peşə qrupu olan işçilərin nəzarəti altında daxil ola bilərlər?

A) I

B) ən azı II

C) ən azı III

D) ən azı IV

E) V

ANSWER:


 1. Korroziya prossesinin tormozlamaq üçün hansı üsullardan istifadə edilir?

A) mexaniki təsir

B) Zərbəli təsir

C) Hermeriklik

D) heç biri

E) metalın elektrokimyəvi mühafizəsi

ANSWER:


 1. Latun və alüminiumdan hazırlanmiş əl alətinin iti kəsici hissələri emal olunan materialdan asılı olaraq hansı bucaq altında itilənməlidir?

A) 90°

B) 70°


C) 60°

D) 45°


E) 30°

ANSWER:


 1. Lehimləyici lampaya kerosin və ya benzin necə tökülməlidir?

A) onun tutumunun 1/2 hissəsindən çox olmamaq şərti ilə

B) onun tutumunun 1/2 hissəsindən az olmamaq şərti ilə

C) onun tutumunun 1/4 hissəsindən çox olmamaq şərti ilə

D) onun tutumunun 3/4 hissəsindən çox olmamaq şərti ilə

E) onun tutumunun 3/4 hissəsindən az olmamaq şərti ilə

ANSWER:


 1. Lüksmetr neçə ölçmə həddinə malikdir?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Lüksmetrdə uducu işıqlanmanı neçə dəfə azaldır?

A) azaltmır

B) 10


C) 100

D) 1000


E) 5

ANSWER:


 1. MA-da əsas səs generatoru nədir ?

A) hava gəmisi

B) qanadlar

C) mühərrik

D) şassi


E) anqar

ANSWER:


 1. Maddənin vahid kütləsinə düşən enerji şüalanmanın udulan ölçüsü necə adlanır?

A) mexaniki müqavimət

B) Zərbə


C) fərdi yerləbirləşdiricinin sayı

D) müqavimət

E) şüalanma

ANSWER:


 1. Maksimal rütubət nədir?

A) verilmiş temperaturda bir kubmetr havadakı su buxarlarının qramlarla miqdarı

B) verilmiş temperaturda bir kubmetr havanın özündə saxlaya biləcəyi su buxarlarının qramlarla maksimal miqdarı

C) mütləq rütubətin maksimal rütubətə olan nisbətinin faizlə ifadəsi

D) mütləq rütubətin maksimal rütubətə olan hasilinin faizlə ifadəsi

E) verilmiş temperaturda bir kubmetr havadakı su buxarlarının sıxlığının faizlə ifadəsinə

ANSWER:


 1. Maksimal rütubət nəyə deyilir?

A) havada olan su buxarının qramlarla miqdarına

B) havanın mütləq rütubətinin maksimal rütubətə olan nisbətinə

C) havada doymuş su buxarlarının maksimal miqdarına

D) havada olan su buxarının həcminə

E) havada olan su buxarının maksimal temperaturuna

ANSWER:


 1. Mebel üçün işığın qayitma norması necədir ?

A) 60-70%

B) 40-50%

C) 30%

D) 30-40%E) 30-50%

ANSWER:


 1. Metal səthlərə yüksək temperatur şəraitində quru qazların, həmçinin bəzi qeyri – elektrolitlərin təsirindən törəyən korroziya necə adlanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Qammaskopiya üsulu

D) defektoskopiya

E) Kimyəvi korroziya

ANSWER:


 1. Metal səthlərə yüksək temperatur şəraitində quru qazların, həmçinin bəzi qeyri – elektrolitlərin təsirindən törəyən korroziya necə adlanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Kimyəvi korroziya

D) defektoskopiya

E) Maqnit defektoskopiya

ANSWER:


 1. Metalla elktrolit məhsullarının qarışıqları təsirindən yaranan korroziya necə adlanır?

A) mexaniki

B) Zərbə


C) Qammaskopiya üsulu

D) defektoskopiya

E) Eleketrokimyəvi korroziya

ANSWER:


 1. Mexanizmlərin ayrı-ayrı hissələrinin sürtünmə və yeyilməsindən yaranan səslər necə adlanır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Aerodinamik

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. Mənşəyinə görə istehsalat səs-küyü neçə növdə olur?

A) 2

B) 4


C) 6

D) 3


E) 5

ANSWER:


 1. Montyor alətləri neçə müddətdən bir və hansı gərginlikdə sınaqdan keçməlidirlər?

A) İldə 1 dəfə, 2 kV gərginlikdə

B) 6 ayda 1 dəfə, 3 kV gərginlikdə

C) İldə 1 dəfə, 3 kV gərginlikdə

D) 6 ayda 1 dəfə, 6 kV gərginlikdə

E) 2 ildə 1 dəfə, 2,5 kV gərginlikdə

ANSWER:


 1. Mövcud Oaydalara və Əməyin mühəfızəsinə dair qaydalara əlavələr edüdikdə və ya yenidən işləndikdə; Yuxarı təşkilatların tələbi ilə

A) Komissiya tərəfindən təyin olunmuş müddət ərzində biliyin qeyri-kafi qiymətləndirilməsi zamanı; Basqa işə keçirildikdə; Mövcud Oaydalara və Əməyin mühəfızəsinə dair qaydalara əlavələr edüdikdə və ya yenidən işləndikdə; Yuxarı təşkilatların tələbi ilə

B) Basqa işə keçirildikdə; Mövcud Oaydalara və Əməyin mühəfızəsinə dair qaydalara əlavələr edüdikdə və ya yenidən işləndikdə; Yuxarı təşkilatların tələbi ilə

C) Komissiya tərəfindən təyin olunmuş müddət ərzində biliyin qeyri-kafi qiymətləndirilməsi zamanı; Basqa işə keçirildikdə; Yuxarı təşkilatların tələbi ilə

D) Komissiya tərəfindən təyin olunmuş müddət ərzində biliyin qeyri-kafi qiymətləndirilməsi zamanı (lakin birinci yoxlamadan ən azı 2 həftə keçdikdən sonra);

E) Basqa işə keçirildikdə;

ANSWER:


 1. MTİ, fəhlə və qulluqçularla neçə müddətdən bir yanğın-texniki minimim üzrə məşğələlər keçirilməlidir?

A) Rübdə 1 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) İldə 1 dəfə

D) 2 ildə 1 dəfə

E) 3 ildə 1 dəfə

ANSWER:


 1. Müəssisə ərazisində, yaxud ondan kənarda xidməti vəzifənin, yaxud müəssisə rəhbərliyinin göstərişinin icrası zamanı baş verən hadisələr necə adlanır?

A) soyuducu

B) istehsalat zədələnməsi

C) izolə edici

D) soyuducu və qarışdırıcı

E) Yanğın profilaktikasının əsasları

ANSWER:


 1. Müəssisədə könüllü yanğın dəstəsinin tədrisini və məşqlərin keçirilməsini kim planlaşdırır ?

A) Müəssisənin rəhbərliyi

B) FHN-in ərazi üzrə yanğından mühafizə xidməti

C) Müəssisənin öz yanğından mühafizəsi (əgər varsa);

D) KYD-nin rəisi

E) ƏM, Tİ və TT üzrə aparıcı mühəndis

ANSWER:


 1. Müəssisədə və təşkilatlarda işləyən ƏM-si üzrə mühəndislər ixtisasartırma kurslarında neçə ildən bir dəfə biliklərini artırmalıdır?

A) İldə bir dəfə

B) 2 ildə bir dəfə

C) 3 ildə bir dəfə

D) 4 ildə bir dəfə

E) 5 ildə bir dəfə

ANSWER:


 1. Müəssisələrində qurulmuş və avadanlıqların,yaxud texnoloji proseslərin işə buraxılmasından əvvəl əmək mühafizəsi tələblərinin təmin olunmasını nəzərdə tutan nəzarət necə adlanır?

A) mexaniki nəzarət

B) metalın elektrokimyəvi nəzarəti

C) Hermeriklik

D) heç biri

E) Xəbərdarlıq nəzarəti

ANSWER:


 1. Müəssisənin yanğına qarşı məşqləri neçə müddətdən bir keçirilməlidir ?

A) Rübdə 1 dəfə

B) İldə 1 dəfə

C) İldə 2 dəfə

D) İldə 3 dəfə

E) Xüsusi tərtib olunmuş cədvəllə YTK-nın nəzarəti altında ayda 1 dəfə

ANSWER:


 1. Mülki aviasiya müəssisəsində UA-lar üçün əsas nəqliyyat yolu necə çəkilir?

A) 45° – dən çox olmamaqla

B) 15° – dən çox olmamaqla

C) 60° – dən çox olmamaqla

D) 90° – dən çox olmamaqla

E) 30° – dən çox olmamaqla

ANSWER:


 1. Mülkiyyətçinin təşkilati-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüquqi şəxs, onun filialı, nümayəndəliyi necə adlanır ?

A) müəssisə

B) işçi


C) işəgötürən

D) əmək kollektivi

E) əmək müqaviləsi

ANSWER:


 1. Mütləq rütubət nədir?

A) verilmiş temperaturda bir kubmetr havadakı su buxarlarının qramlarla miqdarı

B) verilmiş temperaturda bir kubmetr havanın özündə saxlaya biləcəyi su buxarlarının qramlarla maksimal miqdarı

C) mütləq rütubətin maksimal rütubətə olan nisbətinin faizlə ifadəsi

D) mütləq rütubətin maksimal rütubətə olan hasilinin faizlə ifadəsi

E) verilmiş temperaturda bir kubmetr havadakı su buxarlarının sıxlığının faizlə ifadəsinə

ANSWER:


 1. Mütləq rütubət nəyə deyilir?

A) havada olan su buxarının qramlarla miqdarına

B) havanın mütləq rütubətinin maksimal rütubətə olan nisbətinə

C) havada doymuş su buxarlarının maksimal miqdarına

D) havada olan su buxarının həcminə

E) havada olan su buxarının maksimal temperaturuna

ANSWER:


 1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin respublika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşma necə adlanır?

A) kollektiv müqavilə

B) kollektiv saziş

C) əmək funksiyası

D) iş yeri

E) əməkyin mühafizəsi

ANSWER:


 1. Naryadla işləyərkən briqadanın tərkibi ən azı neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

A) İş icraçısı da daxil olmaqla 2 nəfərdən

B) İş icraçısı da daxil olmaqla 1 nəfərdən

C) İş icraçısı da daxil olmaqla 3 nəfərdən

D) İş icraçısı tək başına işləyə bilər

E) Briqada üzvü III qrupp təkbaşına işləyə bilər

ANSWER:


 1. Nə daxilində nədə ki, xaricində 42V-dan yuxarı gərginlikli elektrik dövrələri olmayan vasitələr hansı sinfə aiddir?

A) I sinif eiektrik alətləri

B) II sinif eiektrik alətləri

C) III sinif eiektrik alətləri

D) İV sinif eiektrik alətləri

E) V sinif eiektrik alətləri

ANSWER:


 1. Nə əsasən beton qarışığı doldurucularının ələnməsində, xırdalanmasında, səpələnən materialların daşınmasında, torpaqqazan maşınlarla işlədildikdə, dağ işlərində və bəzən yardımçı istehsalat müəssisələrində əmələ gəlir?

A) istilik

B) istehsalat tozları

C) radiasiya

D) şüalanma

E) hamısı

ANSWER:


 1. Nə vaxt əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir?

A) işçilərin sayı 100 nəfərdən çox olanda

B) işçilərin sayı 100 -500 nəfər arasında olanda

C) işçilərin sayı 500 -1000 nəfər arasında olanda

D) işçilərin sayı 1000 nəfərdən çox olanda

E) həmişə

ANSWER:


 1. Nə xüsusi zərərli iş şəraitində işçilərə əlavə məzuniyyət, yaxud qısaldılmış iş günü verməklə həyata keçirilir?

A) izolə edici

B) Kompensasiya

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) Yanğın profilaktikasının əsasları

E) hamısı

ANSWER:


 1. Nə zaman yanacaq çənləri boşaldılır bə onlara təsirsiz qaz vurulur?

A) 6 saatdan çox anqar saxlayıcılarında qaldıqda

B) 12 saatdan çox anqar saxlayıcılarında qaldıqda

C) 1 sutkadan çox anqar saxlayıcılarında qaldıqda

D) 36 saatdan çox anqar saxlayıcılarında qaldıqda

E) 2 saatdan çox anqar saxlayıcılarında qaldıqda

ANSWER:


 1. Nisbi rütubəti ölçmək üçün aşağıdakı cihazlardan hansı doğrudur?

A) Nyuton psixrometri

B) Holl psixrometri

C) Avqust psixrometri

D) Tesla hiqrometri

E) Holl hiqrometri

ANSWER:


 1. Nisbi rütubət nəyə deyilir?

A) havada olan su buxarının qramlarla miqdarına

B) havanın mütləq rütubətinin maksimal rütubətə olan nisbətinə

C) havada doymuş su buxarlarının maksimal miqdarına

D) havada olan su buxarının həcminə

E) havada olan su buxarının maksimal temperaturuna

ANSWER:


 1. Nisbi rütubətin vahidi nədir?

A) q

B) kq


C) q/m

D) %


E) mol

ANSWER:


 1. Normal insan qulağı hansı tezlikli səs dalğalarını qavrayır?

A) 5-10hs

B) 10-15hs

C) 30-40hs

D) 16-20hs

E) 25-30hs

ANSWER:


 1. Normaya görə hava mexaniki köpüyün artma nisbəti nə qədər olmalıdır?

A) 10-dan az olmamalıdır

B) 6-dan az olmalıdır

C) 4-dən az olmamalıdır

D) 20-dan az olmamalıdır

E) 2-dan çox olmamalıdır

ANSWER:


 1. Normaya görə kimyəvi köpüyün artma nisbəti nə qədər olmalıdır?

A) 6-dan çox olmalıdır

B) 6-dan az olmalıdır

C) 4-dən çox olmalıdır

D) 4-dan az olmalıdır

E) 2-dan çox olmamalıdır

ANSWER:


 1. Növbədənkənar təlimat hansı müddətdə keçirilməlidir?

A) Rübdə 1 dəfə

B) Ayda 1 dəfə

C) Struktur bölmənin rəhbərinin göstərişi ilə

D) Baş mühəndis təyin edir

E) İşdə qəza, bədbəxt hadisə, yanğın və s. baş verərsə, işçi uzun müddət öz iş yerindən kənarlaşarsa, kobud surətdə ƏM və TT qaydalarını pozarsa

ANSWER:


 1. Növbəti təlimatlar kimin tərəfindən keçirilməlidir?

A) Struktur bölmənin rəhbərliyinin tərəfindən və onun təyinatı ilə müvafiq səlahiyyətlərə malik olan mühəndis-texniki işçi tərəfindən

B) Struktur bölmənin rəhbəri tərəfindən

C) ƏM və TT mühəndisi tərəfindən

D) Usta tərəfindən

E) Baş mühəndis tərəfindən

ANSWER:


 1. Ölçü ştanqı ilə işləyən işçilərin sayı neçə nəfərdən az olmamalıdır ?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6

ANSWER:


 1. Önlük hansı qrupa aitdir ?

A) izolyasiya

B) bədəni qoruyan

C) ətrafları qoruyan

D) lamisə orqanlarını qoruyan

E) əlavə qoruyucu

ANSWER:


 1. Önlük hansı qrupa aitdir ?

A) izolyasiya

B) bədəni qoruyan

C) ətrafları qoruyan

D) lamisə orqanlarını qoruyan

E) əlavə qoruyucu

ANSWER:


 1. Operatorun istirahəti necə təmin edilir?

A) əsas nahar fasiləsi

B) 2 saatdan bir 15 dəqiqəlik fasilə

C) 2 saatdan bir 15 dəqiqəlik fasilə və 1 saatdan bir kompleks hərəkətlər

D) əsas nahar fasiləsi, 2 saatdan bir 15 dəqiqəlik fasilə və 1 saatdan bir kompleks hərəkətlər

E) 1 saatdan bir kompleks hərəkətlər

ANSWER:


 1. Otaq havasının bir neçə dəfə dəyişməsinə nə deyilir?

A) soyutma

B) isitmə

C) qızdırma

D) ventilyasiya

E) işıqlandırma

ANSWER:


 1. Peşə xəstəliyi nədir?

A) Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnmə

B) Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər

C) yaralanma

D) sümüklərin sınması

E) kimyəvi yaxud termiki yanma

ANSWER:


 1. Pnevmatik tapançadan harada istifadə etmək qadağandır?

A) partlayış təhlükəli otaqlarda

B) yanğın təhlükəli otaqlarda

C) partlayış və yanğın təhlükəli otaqlarda

D) qapalı otaqlarda

E) istehsalstda

ANSWER:


 1. Poladdan hazırlanmiş əl alətinin iti kəsici hissələri emal olunan materialdan asılı olaraq hansı bucaq altında itilənməlidir?

A) 90°

B) 70°


C) 60°

D) 45°


E) 30°

ANSWER:


 1. Qanunvericiliklə müəssisənin (idarə , təşkilat və s.) yanğın təhlükəsizliyinə görə kim məsuliyyət daşıyır?

A) FHN-nin yanğından mühafizə xidmətinin ərazi üzrə orqanı

B) Müəssisənin yanğın-texniki komissiyasının sədri

C) ƏM, Tİ və TT üzrə aparıcı mühəndis

D) Könüllü yanğın dəstəsinin rəisi

E) Bilavasitə müəssisənin rəhbəri

ANSWER:


 1. Qaydalar HX-də təmir işləri zamanı briqadanın iş yerində bütün faza naqillərin torpaqlanmasını tələb edir yoxsa yox?

A) Tələb edir

B) Tələb etmir

C) Tələb edir ancaq 1000 V-dan – 110 kV-dək HX-də

D) Tələb edir ancaq 110 kV-dan – 330 kV-dək HX-də

E) Tələb edir ancaq 330 kV-dan və yuxarı HX-də

ANSWER:


 1. Qaydalar və təlimatlara dair biliyin yoxlanılmasından keçməmiş işçilərə elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı qrup verılir?

A) I

B) II


C) III

D) IV


E) V

ANSWER:


 1. Qaynaq işlərinə naryad verməyə kimin hüququ çatır?

A) Struktur bölmənin rəisi (və yə onun vəzifəsini icra edən şəxs)

B) Baş mühəndis

C) Baş mühəndisin sərəncamı ilə inzibati-texniki heyət

D) Təmir briqadasının rəhbəri

E) Sex rəisi və ya onun müavini

ANSWER:


 1. Qazların axması və sızması zamanı baş verən səslər necə adlanır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Aerodinamik

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER:


 1. Qeyri kafi qiymət alan işçilərin neçə aydan sonra bilikləri yoxlanmalıdır?

A) 3 aydan gec olmayaraq

B) 2 aydan gec olmayaraq

C) 1 aydan gec olmayaraq

D) 6 aydan gec olmayaraq

E) 1 ildən sonra

ANSWER:


 1. Qeyri-elektrotexniki ışçilərə elektrik təhlükəsizliyi üzrə I qrup ildə bir dəfə müəssisənin, xidmətin, obyektin elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs və ya onların yazılı göstərişinə əsasən elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı qrupa malik olan işçilər tərəfindən biliyin yoxlanılmasından keçdıkdən sonra verilir ?

A) I

B) ən azı II

C) ən azı III

D) ən azı IV

E) V

ANSWER:


 1. Qeyri-üzvi tozlara nə daxildir?

A) mineral tozlar

B) bitki-ağac

C) bitki

D) ağac


E) hamısı

ANSWER:


 1. Qeyri-üzvi tozlara nə daxildir?

A) kvars

B) bitki-ağac

C) bitki

D) ağac


E) hamısı

ANSWER:


 1. Qeyri-üzvi tozlara nə daxildir?

A) sement

B) bitki-ağac

C) bitki

D) ağac


E) hamısı

ANSWER:


 1. Üzvi tozlara nə daxildir?

A) asbest

B) bitki-ağac

C) bitki

D) ağac


E) hamısı

ANSWER:


 1. Qeyri-üzvi tozlara nə daxildir?

A) metal tozları

B) bitki-ağac

C) bitki

D) ağac


E) hamısı

ANSWER:


 1. Qəza işıqlanmasının avtomatı hansı müddətdən bir yoxlanılır?

A) Hər növbədə

B) Ayda 1 dəfə

C) Cari təmir vaxtı

D) 6 aydan bir

E) 1 ildə 1 dəfə

ANSWER:


 1. Qısa müddətli işlər hansılardır?

A) 1 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər

B) 3 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər

C) 1 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər

D) 3 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər

E) 2 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər

ANSWER:


 1. Qravitasiya ağırlığı hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termik

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. Qulaqlıqdan nə vaxt istifadə edilir ?

A) min 100 dB

B) max 110 dB

C) max 120 dB

D) 120 dB-dən çox

E) max 100 dB

ANSWER:


 1. Qumdan hansı yanğınların söndürülməsində istifadə etmək olmaz?

A) həmişə istifadə edilir

B) heç zaman istifadə edilmir

C) elektrik avadanlığının söndürülməsində

D) yanacağın söndürülməsində

E) bərk yanğının söndürülməsində

ANSWER:


 1. Rütubət hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termik

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. Rütubət hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termiki

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. Rütubət neçə cür olur?

A) 1

B) 2


C) 4

D) 5


E) 3

ANSWER:


 1. Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi qaydaları hansı maddədə öz əksini tapmışdır ?

A) Maddə 207

B) Maddə 208

C) Maddə 209

D) Maddə 210

E) Maddə 222

ANSWER:


 1. Sanitar normalara görə 1 işçiyə nə qədər sahə işçi sahə düşür?

A) 5-5.5 kv.metr

B) 4.5-5 kv.metr

C) 4-4.5 kv.metr

D) 3.5-4 kv.metr

E) 5.5-6 kv.metr

ANSWER:


 1. Sanitar normalara görə 1 işçiyə nə qədər sahə işçi həcm düşür?

A) 9-12 kub metr

B) 10-13 kub metr

C) 13-15 kub metr

D) 13-18 kub metr

E) 14-16 kub metr

ANSWER:


 1. Sanitar normalara görə havanın hərəkət sürəti hansı həddə olmalıdır?

A) 0,1 m/s

B) 0,2 m/s

C) 0,3 m/s

D) 0,4 m/s

E) 0,5 m/s

ANSWER:


 1. Sanitar normalara görə nisbi nəmişlik hansı həddə olmalıdır?

A) 15-85 %

B) 25-75 %

C) 25-60 %

D) 40-85 %

E) 40-60 %

ANSWER:


 1. Sanitar normalara görə temperatur hansı həddə olmalıdır?

A) 15-18 °C

B) 18-21 °C

C) 21-23 °C

D) 15-21 °C

E) 18-30 °C

ANSWER:


 1. Sanitariya nədir ?

A) insanın xarici mühitlə qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən, həyatın və əməyin gigiyenik normativlərini, elecə də onların həyata tətbiq edilməsi formalarını hazırlayan sağlamlıq elmi

B) Böyük insan-maşın sistemlərini, onların planlaşdırılmasının elmi əsaslı üsullarını, layihələşdirilməsini, qurulmasını və idarə edilməsini texniki sistem baxımından öyrənən və hazırlayan elmin sərbəst hissəsi

C) Fiziki işlə bərabər, müxtəlif məlumatları dərk edən, dəyişdirən, istehsalat vəzifəsini yerinə yetirərək qərar qəbul edən və bu qərarları həyata keçirən işçi

D) İnsan-operator vasitəsilə həyata keçirilən idarəetmə, nəzarət, proqramlaşdırma, xidmətetmə və s. sistem və komplekslər

E) Əhalinin sağlam əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün elmin gigiyenik tələb və nəticələrinə əsaslanan bütün təcrübi əsasların məcmusu

ANSWER:


 1. Sex, laboratoriya, anbar, emalatxana və s. iş yerlərində yanğın təhlükəsizli üzrə məsuliyyət kimə həvalə olunur?

A) Bölmələrin rəhbərlərinə və ya vəzifəli şəxsə

B) Könüllü yanğın dəstəsinin (KYD) rəisinə

C) ƏM, Tİ və TT üzrə ararıcı mühəndisə

D) Baş mühəndisə (yanğın-texniki komissiyanın sədri)

E) Bilavasitə müəssisənin direktoruna

ANSWER:


 1. Səs əlehinə taxmalardan nə vaxt istifadə edilir ?

A) min 100 dB

B) max 110 dB

C) max 120 dB

D) 120 dB-dən çox

E) max 100 dB

ANSWER:


 1. Səs-küy təsirindən əmək məhsuldarlığı nə qədər aşağı düşür?

A) 60-70%

B) 50-60%

C) 40-45%

D) 30-40%

E) 10-20%

ANSWER:


 1. Səsin təsiri ilə istehsalat səviyyəsi nə qədər azalır ?

A) 10%-ə qədər

B) 20%-ə qədər

C) 30%-ə qədər

D) 40%-ə qədər

E) azalmır

ANSWER:


 1. Sistemli texnika nədir?

A) insanın xarici mühitlə qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən, həyatın və əməyin gigiyenik normativlərini, elecə də onların həyata tətbiq edilməsi formalarını hazırlayan sağlamlıq elmi

B) Böyük insan-maşın sistemlərini, onların planlaşdırılmasının elmi əsaslı üsullarını, layihələşdirilməsini, qurulmasını və idarə edilməsini texniki sistem baxımından öyrənən və hazırlayan elmin sərbəst hissəsi

C) Fiziki işlə bərabər, müxtəlif məlumatları dərk edən, dəyişdirən, istehsalat vəzifəsini yerinə yetirərək qərar qəbul edən və bu qərarları həyata keçirən işçi

D) İnsan-operator vasitəsilə həyata keçirilən idarəetmə, nəzarət, proqramlaşdırma, xidmətetmə və s. sistem və komplekslər

E) Əhalinin sağlam əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün elmin gigiyenik tələb və nəticələrinə əsaslanan bütün təcrübi əsasların məcmusu

ANSWER:


 1. Skafandr hansı qrupa aitdir ?

A) izolyasiya

B) bədəni qoruyan

C) ətrafları qoruyan

D) lamisə orqanlarını qoruyan

E) əlavə qoruyucu

ANSWER:


 1. Şlemdən nə vaxt istifadə edilir ?

A) min 100 dB

B) max 110 dB

C) max 120 dB

D) 120 dB-dən çox

E) max 100 dB

ANSWER:


 1. Sudan hansı yanğınların söndürülməsində istifadə etmək olmaz?

A) həmişə istifadə edilir

B) heç zaman istifadə edilmir

C) elektrik avadanlığının söndürülməsində

D) yanacağın söndürülməsində

E) bərk yanğının söndürülməsində

ANSWER:


 1. Süni işıqlandırma neçə yerə ayrılır?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Suyun hansı yanğınların söndürülmə xüsusiyyətləri var?

A) soyuducu

B) izolə edici

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) yavaşıdıcı

E) hamısı

ANSWER:


 1. Tam fəaliyyət qabiliyyətli olub işçilərlə əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamaq, ona xitam vermək, yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin (müvəkkil) etdiyi müəssisənin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs necə adlanır?

A) işəgötürən

B) işçi


C) müəssisə

D) əmək kollektivi

E) əmək müqaviləsi

ANSWER:


 1. Tavan üçün işığın qayitma norması necədir ?

A) 60-70%

B) 40-50%

C) 30%

D) 30-40%E) 30-50%

ANSWER:


 1. Təbii işıqlandırma neçə növə ayrılır?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

ANSWER:


 1. Təbii işıqlandırmanın əsas göstəricisi nədir?

A) işıq seli

B) işıqlanmanın orta qiyməti

C) təbii işıqlandırma əmsalı

D) işıq şiddəti

E) induksiya

ANSWER:


 1. Təcrübədə zədələnmələrin tezlik əmsalı neçə nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyənləşdirilir?

A) 1

B) 10


C) 100

D) 1000


E) 10000

ANSWER:


 1. Təhlükəsizlik texnikası xidməti öz fəaliyyətinin təsdiq olunmuş plan əsasında kimin rəhbərliyi ilə həyata keçirir?

A) direktorun

B) sex rəisinin

C) İşçinin

D) heç kimin

E) baş mühəndisin

ANSWER:


 1. Təhlükəsizlik texnikası xidməti öz fəaliyyətinin təsdiq olunmuş plan əsasında kimin rəhbərliyi ilə həyata keçirir?

A) direktorun

B) baş mühəndisin

C) sex rəisinin

D) İşçinin

E) heç kimin

ANSWER:


 1. Təyyarə və avadanlıqların gövdələrinin, onların elementlərinin, birləşmələrinin maye və qaz sızmalarına qarşı müqavimət göstərmək qabiliyyətini xarakterizə edən kəmiyyət necə adlanır?

A) mexaniki təsir

B) Zərbəli təsir

C) Kimyəvi korroziya

D) Eleketrokimyəvi korroziya

E) Hermetiklik

ANSWER:


 1. Tozlar neçə sinfə bölünür?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəbləri əsas neçə qrupa ayırırlar?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Texniki səbəblər

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) təşkilati səbəblər

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Sanitariya gigiyena səbəbləri

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) texnoloji prosesin qeyri mükəmməlliyi-buraya layihənin dəqiq olmaması; avadanlıq, qurğu və mexanizmlərin düzgün quraşdırılmaması; prosesin düzgün aparılmaması

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Avadanlıq və mexanizmlərin nasazlığı

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Avadanlığın istismarı yaxud təmiri zamanı işlədilən alət və tərtibatların nasazlığı

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) Qurğu və avadanlıq yerləşdirilmiş sahənin darısqallığı

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) əməyin qeyri düzgün təşkili, yəni əmək rejiminin səmərəsizliyi, işin gərginliyi

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) iqtisadi

B) iş yerinin, keçidlərin və yolların səliqəsiz saxlanılması

C) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) təhlükəsizlik texnikasının təlimatına əməl edilməməsi

B) iqtisad

C) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) təhlükəli iş üsullarının tətbiqi, əmək intizamının pozulması

B) iqtisad

C) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin sanitariya gigiyena səbəblərinə hansılar aiddir?

A) hava mühitinin zərərli olması

B) iqtisad

C) Çəpərlərin və qoruyucu vasitələrin yoxluğu

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) sosial

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin sanitariya gigiyena səbəblərinə hansılar aiddir?

A) qeyri səmərəli işıqlanma

B) iqtisadi

C) texniki səbəblər

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) sosial

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin sanitariya gigiyena səbəblərinə hansılar aiddir?

A) zərərli şüalanma

B) iqtisadi

C) texniki səbəblər

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) sosial

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin sanitariya gigiyena səbəblərinə hansılar aiddir?

A) səs-küy və titrəyiş

B) iqtisadi

C) texniki səbəblər

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) sosial

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin sanitariya gigiyena səbəblərinə hansılar aiddir?

A) Saniariya və gigiyena qaydalarının pozulması

B) iqtisadi

C) texniki səbəblər

D) işə uyğun gəlməyən alət və tərtibatın tətbiqi

E) sosial

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) Texniki səbəblər

B) iqtisadi

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Ümumi cəhətlərinə görə zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin əsas qrupuna hansılar aiddir?

A) təşkilati səbəblər

B) iqtisadi

C) sosial

D) sosial-iqtisadi

E) hamısı

ANSWER:


 1. Üzvi tozlara nə daxildir?

A) mineral tozlar

B) bitki-ağac

C) kvars

D) sement

E) asbest

ANSWER:


 1. Vahid həcmdə tozun çəkisi və ya verilmiş həcmdə tozcuqların sayı ilə xarakterizə olunan kəmiyyət necə adlanır?

A) tozlanma

B) Havanın tozluluğu

C) çirklənmə

D) radiasiya

E) şüalanma

ANSWER:


 1. Xarici təsir nəticəsində qəflətən baş vermiş zədələnməyə nə deyilir?

A) soyuducu

B) travma

C) izolə edici

D) soyuducu və qarışdırıcı

E) Yanğın profilaktikasının əsasları

ANSWER:


 1. Xidmətlərdə ƏMQ üzrə biliyin yoxlanılmasının keçirilməsinə nə qədər qalmış tədris və məsləhətləşmələr təşkıl edılir?

A) 2 həftə qalmış

B) 1 ay qalmış

C) 2 ay qalmış

D) 3 ay qalmış

E) 6 ay qalmış

ANSWER:


 1. Xüsusi elektrik təhlükəli otaqlarda iş yerinə yetirilərkən isə hansı gərginlikli səyyar elektrik işıqlandırıcılarından istifadə olunmasına icazə verilir?

A) 6V gərginlikli

B) 12V-dan az gərginlikli

C) 12V gərginlikli

D) 36V-dan az gərginlikli

E) 36V gərginlikli

ANSWER:


 1. Xüsusi paltardan nə vaxt istifadə edilir ?

A) min 100 dB

B) max 110 dB

C) max 120 dB

D) 120 dB-dən çox

E) max 100 dB

ANSWER:


 1. Yanğınların söndürülməsi üçün istifadə olunan kimyəvi köpük nədən ibarətdir?

A) inert qazdan

B) benzoldan

C) propandan

D) asetilendən

E) propilendən

ANSWER:


 1. Yenicə işə qəbul olunmuş işçilərə elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı qrup verılir?

A) I

B) II


C) III

D) IV


E) V

ANSWER:


 1. Yorğunluq hansı amillərə aitdir?

A) mexaniki

B) termik

C) elektrik və elektromaqnit

D) kimyəvi

E) psixoloji

ANSWER:


 1. YTK-nın fəaliyyəti hansı rəhbər sənədlərlə nizamlanır?

A) Müəssisənin yanğın təhlükəsizliyindən ümumobyekt təlimatı ilə

B) YTK haqqında əsasnamə ilə

C) «Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» AR-nın qanunu ilə

D) Müəssisə direktorunun əmiri ilə

E) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nizamnaməsi ilə

ANSWER:


 1. Zərbəli əməliyyatlar zamanı yaranan səslər necə adlanır?

A) heç biri

B) infraqırmızı

C) Aerodinamik

D) Zərbəli

E) mexaniki

ANSWER: 1. Zərərli işlərdə, həmçinin xüsusi temperatur, təzyiq, nəmlik və buna oxşar şəraitdə fəhlə və qulluqçulara təmənnasız olaraq xüsusi geyim və başqa mühafizə vasitələrinin verilməsi necə adlanır?

A) izolə edici

B) Neytrallaşdırma

C) soyuducu və qarışdırıcı

D) Yanğın profilaktikasının əsaslarıE) hamısı

ANSWER:
Yüklə 47,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə