Virüs özellikleriYüklə 445 b.
tarix15.03.2017
ölçüsü445 b.
#11389Virüs özellikleri

 • Virüs özellikleri

 • Epidemiyoloji

 • Bulaş yolları

 • Riskli-taranması gerekenler

 • Semptomlar

 • Laboratuar tanısı

 • Akut HBV tanısı

 • Kronik HBV tanısı

 • Genel serolojik tablo

 • Tedavi

 • İzlem

 • KorunmaB tipi hepatit, serum hepatiti, uzun kuluçka süreli hepatit olarak adlandırılan hastalığın etkenidir.

 • B tipi hepatit, serum hepatiti, uzun kuluçka süreli hepatit olarak adlandırılan hastalığın etkenidir.

 • Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada akut ve kronik hepatitler, siroz ve hepatoselüler karsinomanın en önemli nedenidir.

 • Blumberg isimli araştırıcı ilk defa 1967’de Avustralyalı bir hasta serumunda Avustralya antijeni olarak adlandırdığı HBsAg’yi tanımlamıştır.

 • Dane isimli araştırıcı ise 1970 yılında tam virus partikülünü tanımlamıştır.

 • Hepadnaviridae ailesinde yer alır.

 • Diğer virüslerden farklı olarak kanda tam ve eksik virus partikülleri halinde bulunur.42 nm çapındadır.

 • 42 nm çapındadır.

 • Küresel görünümdedir.

 • En dışta yüzey antijeni olan HBsAg kılıfı bulunur.

 • HBsAg kılıfının altında HBcAg kor antijeni bulunur.

 • En iç kısımda ise DNA’dan oluşan genomik yapı yer alır.

 • İç kısımda internal örtülü antijen olan HBeAg yer alır.

 • Virüse ait DNA polimeraz, protein kinaz enzimleri bulunur.

Yüksek ısıya dayanıklıdır.

 • Yüksek ısıya dayanıklıdır.

  • 600C’de 10 saat
  • Kaynatılmayla 1 dakika
  • Otoklavda 15-20 dakikada ölürler.
 • % 70 etil alkol ile muamelede 2-3 dakika

 • Sodyum klorid ile muamelede 10 dakikada ölürler.

 • 30-320C 6 ay , -200C yıllarca canlı kalabilir.Yedi genotipi bulunur.

 • Yedi genotipi bulunur.

 • Genotip A,B,C,D,E,F,G

  • Gentip A : Kuzey Avrupa
  • Genotip B,C :Asya
  • Genotip D : Akdeniz ülkeleri
  • Genotip E : Afrika
  • Genotip F : Orta Amerika
  • Genotip G : Yeterli veri yoktur
 • Ülkemizde genotip D sık görülür.Hangi yolla vücuda girerse girsin virus kan dolaşımına karışır.

 • Hangi yolla vücuda girerse girsin virus kan dolaşımına karışır.

 • Kandaki serum albuminlerine bağlanır.

 • Oluşan kompleks virusu karaciğere taşır.

 • Karaciğer hücrelerinde bol miktarda replike olur.

 • Tam ve eksik partikülleri oluşur.

 • Kan yoluyla vücuda yayılım gösterir.

 • Tükrük, sperma, vaginal salgılar, anne sütü gibi vücut salgılarında bulunur.

 • Virüs en yoğun kanda bulunur.

Enfeksiyondan 3 gün sonra karaciğerde replikasyon başlar.

 • Enfeksiyondan 3 gün sonra karaciğerde replikasyon başlar.

 • Semptomların ortaya çıkışı 2-6 ay sonra olur.

 • Süre kişinin direncine, alınan virus sayısına, giriş yoluna bağlıdır.

 • Sitopatolojik etki oluşturmadığı için semptomlar geç gelişir.

 • Oluşan hasar hepatositlerin immun yıkımına bağlıdır.

 • Yeterli immun yanıt gelişmezse sitoliz ve karaciğer harabiyeti olmaz.

 • Bu durumda taşıyıcılık söz konusu olur.Hücresel immünite ve yangı enfeksiyonun sonlanmasında önemlidir.

 • Hücresel immünite ve yangı enfeksiyonun sonlanmasında önemlidir.

 • Klinik belirtili akut enfeksiyonlar çabuk iyileşir.

 • Karaciğer parankim dokusu kendini yeniler.

 • Hafif seyirli olgularda kronikleşme fazladır.

 • T hücre yetersizliği olanlarda inatçı enfeksiyon oluşumu sık görülür.

 • Vücutta antijen antikor birleşimi immun kompleks oluşumuna yol açar.

 • Oluşan bu immun kompleksler ekstra hepatik bulgulara yol açar.

 • Vaskulit, artralji, döküntü, böbrek problemleri gibi ekstra hepatik tablolar ortaya çıkar.Tüm dünyada ~350 milyon kişi taşıyıcı

 • Tüm dünyada ~350 milyon kişi taşıyıcı

 • Ülkemizde taşıyıcılık oranı ~%5

 • Ülkemizde ~3-4 milyon kişi taşıyıcı

 • Ülkemizde yılda ~15.000 kişi gelişen komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmektedir.

 • Dünyada her yıl hepatit B enfeksiyonuna bağlı olarak ~ 1-2 milyon insan ölmektedir.Virus başlıca parenteral yolla ve infekte serum, semen ve tükrük gibi vücut sıvılarıyla temas sonucunda bulaşır.

 • Virus başlıca parenteral yolla ve infekte serum, semen ve tükrük gibi vücut sıvılarıyla temas sonucunda bulaşır.

 • Kan ve kan ürünleri nakli,

 • Kontamine cerrahi malzemeler ve enjektörler,

 • Cinsel ilişki,

 • Kan ve vücut sıvıları ile temas,

 • Kanla kontamine olan eşyaların ortak kullanımı ile bulaşır.

 • Serumda HBe antijeninin bulunması çoğunlukla fazla miktarda virus varlığına ve dolayısıyla yüksek bulaşma riskine işaret eder.El sıkışmak,

 • El sıkışmak,

 • Dokunmak,

 • Yanaktan öpüşmek gibi günlük normal temas gibi sosyal ilişkilerle ve gıdalarla bulaşmaz.Sağlık çalışanları,

 • Sağlık çalışanları,

 • Orta/yüksek endemisite (prevalans ≥ %2) bölgelerinde doğanlar, yaşayanlar veya bu bölgelerden göç edenler;

  • KHB hastalarıyla aynı evde kalanlar ve cinsel teması olanlar,
  • İV. ilaç bağımlıları ve sürekli kan ürünlerini alanlar,
  • Eşcinseller, çok eşli heteroseksüeller ve HIV+ hastalar,
  • Kronik karaciğer hastalığı olanlar, (HIV/HCV enfekte)
  • Hemodiyaliz hastaları,
  • İmmunsupresif tedavi alanlar,
  • Gebeler ve HBV ile enfekte anneden doğan bebekler


Hepatit B virüsü ile enfekte kişilerde asemptomatik enfeksiyondan fulminan hepatite kadar varabilen semptomlar görülür.

 • Hepatit B virüsü ile enfekte kişilerde asemptomatik enfeksiyondan fulminan hepatite kadar varabilen semptomlar görülür.

 • Virus ile temas edenlerin % 20’sinde akut enfeksiyon gelişir.

 • % 80’inde klinik bulgu görülmez.

 • Bu tür kişiler taramalarda antikor pozitifliği ile saptanır.HBsAg’nin 6 aydan uzun sürmesi kronikleşmeyi veya sağlıklı taşıyıcılığı gösterir.

 • HBsAg’nin 6 aydan uzun sürmesi kronikleşmeyi veya sağlıklı taşıyıcılığı gösterir.

 • Hafif başlangıçlı vakalar daha yüksek oranda kronikleşir.

 • İmmun sistemi yetersiz olanlarda ve bebeklerde sık görülür.

 • Kronikleşme durumu :

  • Yenidoğanlarda % 90
  • Bebeklerde % 50
  • Çocuklarda % 20
  • Erişkinlerde % 5 dolayındadır.
 • Kronikleşen olgularda herhangi bir klinik bulgu ve karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmezse sağlıklı taşıyıcılık söz konusu olur.

 • Sağlıklı taşıyıcılık ve kronik hepatit ayrımı karaciğerin histolojik yapısı ile anlaşılır.

 • Karaciğerde oluşan fibrozise göre sınıflandırma yapılır.Tanıda kullanılan biyokimyasal testler;

 • Tanıda kullanılan biyokimyasal testler;

 • ALT-AST

 • ALP

 • GGT

 • LDH

 • Bilirubinler

 • Protrombin zamanı

 • Hemogram

 • Serum proteinleriKC hücre hasarının önemli göstergesidir

 • KC hücre hasarının önemli göstergesidir

 • Normal serum düzeyleri 30-40 IU/L den az

 • Hepatositte AST mitokondrial(%80) ve sitozol(%20) içerisinde bulunur.

 • ALT ise sitozolle sınırlıdır. Her iki enzimde kana, karaciğer hücre membranı hasarlandığında , fazla miktarda salınırlar.

 • Viral hepatitlerde inflamatuvar yanıt, genellikle plazma membranına yönelik olduğundan, ALT düzeyleri AST düzeylerinden daha yüksek olmaktadır.Klinik belirtilerin ortaya çıkmasından 1-2 gün önce yükselmeye başlar, 3-10 gün sonra en yüksek düzeylerine erişir.

 • Klinik belirtilerin ortaya çıkmasından 1-2 gün önce yükselmeye başlar, 3-10 gün sonra en yüksek düzeylerine erişir.

 • Akut hepatit B de transaminaz düzeyleri 500-3000 IU/l arasında değişir.Akut viral hepatit B de serum bilirubin düzeyleri çok değişkendir.

 • Akut viral hepatit B de serum bilirubin düzeyleri çok değişkendir.

 • Hepatitin şiddeti, genel olarak bilirubin düzeyiyle ilişkiliyse de birçok durumda böyle bir ilişki saptanamayabilir.

 • Total serum bilirubin düzeyi genellikle 10 mg/dl nin altındadır, bazı olgularda 20 mg/dl ya da daha üzerine de çıkabilir, genelde direk bilirubin hakimiyeti vardır.Akut viral hepatitlerde genel olarak ALP ve GGT düzeyleri normalin iki katını aşmaz.

 • Akut viral hepatitlerde genel olarak ALP ve GGT düzeyleri normalin iki katını aşmaz.

 • Bu iki test kolestazın varlığını ve derecesini saptamakta yardımcıdırlar.

 • Aynı membran bölümlerinde bulunan ALP ve GGT’nin birlikte ölçümü, bu yükselişlerin kaynağının karaciğer olduğunu belirler.Karaciğer tarafından sentezlenen pıhtılaşma faktörlerine (1,2,5,7,10) ihtiyaç duyulur.

 • Karaciğer tarafından sentezlenen pıhtılaşma faktörlerine (1,2,5,7,10) ihtiyaç duyulur.

 • Hepatoselluler hasara bağlı protrombin zamanı uzamasını kolestazdan ayırmak klinikte önem taşır. Bu amaçla K vitamini kullanılır hepatoselluler hasar varsa protrombin zamanı kısalmaz.Akut Viral Hepatit B de ALT ve AST ye göre daha az olmak üzere serum LDH aktivitesi artar.

 • Akut Viral Hepatit B de ALT ve AST ye göre daha az olmak üzere serum LDH aktivitesi artar.Akut viral hepatit B de globulin düzeyinde bir artış da olabilir.

 • Akut viral hepatit B de globulin düzeyinde bir artış da olabilir.

 • Serum albumin düzeyleri karaciğerin bu proteini sentezleme yeteneğinin göstergesidir. Akut viral hepatitte normaldir.

 • Kronik hepatit B de ise albumin düzeyi karaciğer hasarına bağlı olarak, azalmış sentez sonucu düşük bulunur.

 • Prognozda gösterge olarak kullanılır.Serolojik testler;

 • Serolojik testler;

 • HBsAg

 • Anti HBc Total

 • Anti HBcIgM

 • Anti HBs

 • HBeAg

 • Anti HBe

 • HBV DNAİlk bakılması gereken göstergedir.

 • İlk bakılması gereken göstergedir.

 • Virusa ait yüzey antijenidir.

 • Akut enfeksiyonlarda ilk beliren antijendir.

 • Semptomlardan 1-2 hafta öncesinde saptanabilecek düzeye ulaşır.

 • 2-12 hafta pozitiflik devam eder.

 • 6 ayı geçen pozitiflik kronikleşmeye işaret eder.Hepatit B kor antijenine karşı oluşan antikordur.

 • Hepatit B kor antijenine karşı oluşan antikordur.

 • Genelde IgG’lerden oluşur.

 • Klinik bulgularla birlikte pozitifleşir.

 • Ömür boyu pozitiflik devam eder.

 • Bu antikorun pozitifliği kişinin tam virus partikülü ile karşılaştığını gösterir.

 • Akut enfeksiyolarda, kronik enfeksiyonlarda ve taşıyıcılarda pozitiftir.Hepatit B kor antijenine karşı oluşan IgM sınıfı antikordur.

 • Hepatit B kor antijenine karşı oluşan IgM sınıfı antikordur.

 • Klinik bulgularla birlikte pozitifleşir.

 • 6-24 ay içinde negatifleşir.

 • Akut ve yeni geçirilmiş enfeksiyonu gösterir.Virusun özünde yer alan internal antijendir.

 • Virusun özünde yer alan internal antijendir.

 • Erimiş halde kanda bulunur.

 • HBsAg ile birlikte pozitifleşir.

 • HBsAg’den daha önce negatifleşir.

 • Kanda yüksek düzeyde virus olduğunu gösterir.

 • Kişinin bulaştırıcılığın yüksek olduğunu gösterir.HBe antijenine karşı oluşan antikordur.

 • HBe antijenine karşı oluşan antikordur.

 • HBsAg kaybolmadan ve HBeAg negatifleştikten sonra oluşur.

 • Viral replikasyonun azaldığını gösterir.

 • Bulaştırıcılığın azaldığına işaret eder.HBsAg’ye karşı oluşan antikordur.

 • HBsAg’ye karşı oluşan antikordur.

 • HBsAg negatifleştikten 2-3 ay sonra pozitifleşir.

 • Ömür boyu kalıcıdır.

 • Geçirilmiş enfeksiyonu gösterir.

 • Aşılanan kişilerde de pozitiftir.

 • Tek başına anti HBs pozitifliği her zaman enfeksiyon geçirildiği anlamına gelmez.

 • Kişinin hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışık olduğunu gösterir.Virus varlığının en iyi göstergesidir.

 • Virus varlığının en iyi göstergesidir.

 • Aktif replikasyonun takibini sağlar.

 • HBeAg’den daha güvenlidir.

 • Tedavinin izlenmesinde önemlidir.

 • Viral yükün belirlenmesini sağlar.HBsAg virusa ait ilk saptanan antijendir.

 • HBsAg virusa ait ilk saptanan antijendir.

 • HBV ile temastan 6-12 hafta sonra HBsAg ve HBeAg ortaya çıkmasıyla primer HBV enfeksiyonu serolojik olarak belirlenebilir.

 • Virusla temastan ortalama 10 hafta sonra klinik belirtiler ortaya çıkar.

 • Bu dönemde enzim yüksekliği saptanır.

 • AntiHBc IgM antikorları saptanır.HBsAg’nin ortaya çıkmasından kısa süre sonra HBeAg ortaya çıkar.

 • HBsAg’nin ortaya çıkmasından kısa süre sonra HBeAg ortaya çıkar.

 • HBeAg nin varlığı; bulaşıcılık, infektivite ve viral replikasyon ile ilişkili,

 • Akut enfeksiyonun iyileşme döneminde aminotransferazlar normale döner,

 • HBeAg kaybolur, antiHbe oluşur.

 • HBeAg ve antiHbe aynı anda pozitif olabilir.HBcAg’ni serumda saptamak güçtür.

 • HBcAg’ni serumda saptamak güçtür.

 • AntiHBc IgM akut enfeksiyonda,

 • Akut enfeksiyonun pencere döneminde saptanır.

 • AntiHBc IgM antikoru kronik HBV enfeksiyonunun akut alevlenmeleri sırasında da pozitif bulunabilir.

 • AntiHBc IgM düzeyi 12-48 hafta içinde düşerken antiHBc IgG düzeyi yükselir ve ömür boyu serumda kalabilir.AntiHBc IgG ve AntiHBs antikorlarının beraber saptanması hastalığın geçirildiğinin ve bağışıklık oluştuğunun göstergesidir.

 • AntiHBc IgG ve AntiHBs antikorlarının beraber saptanması hastalığın geçirildiğinin ve bağışıklık oluştuğunun göstergesidir.

 • AntiHBs ; aşılama sonrasında

 • Hepatit B Ig verilmesi,

 • Kan transfüzyonu,

 • Anneden bebeğe pasif olarak da geçebilir.

 • Bazen HBsAg ve AntiHBs birlikte saptanabilir. İki farklı suşla karşılaşmayı gösterir.

Kronik Hepatit B enfeksiyonu, HBV yüzey antijeni (HBsAg)’nin en az 6 ay serumda saptanması olarak tanımlanır.

 • Kronik Hepatit B enfeksiyonu, HBV yüzey antijeni (HBsAg)’nin en az 6 ay serumda saptanması olarak tanımlanır.

 • Kronik HBV infeksiyonunun tanısı, serumda HBV infeksiyonunun serolojik ve virolojik göstergeleri ile karaciğer hastalığının biyokimyasal ve histolojik göstergelerinin birlikte değerlendirilmesi esasına dayanır.HBsAg (+) >6 aydan uzun süreli

 • HBsAg (+) >6 aydan uzun süreli

 • HBeAg pozitif hastalarda serum HBV DNA > 20.000 IU/mL,

 • HBeAg negatif hastalarda HBV DNA > 2000 IU/mL olması

 • Kalıcı veya aralıklı ALT / AST yüksekliği

 • Karaciğer biyopsisi: Orta yada ileri düzeyde nekroz ve enflamasyonun gözlendiği kronik hepatitHBsAg (+) 6 aydan uzun süreli

 • HBsAg (+) 6 aydan uzun süreli

 • HBeAg (-) / Anti HBe (+)

 • HBV DNA < 2000 IU/ ml

 • ALT ve AST düzeyi sürekli olarak normal

 • Karaciğer biyopsisinde hepatite özgü bulguların görülmemesi.İnaktif HBsAg taşıyıcılığı ile ALT:N HBeAg (-) KHB ayrımı ilk değerlendirmede yapılamaz.

 • İnaktif HBsAg taşıyıcılığı ile ALT:N HBeAg (-) KHB ayrımı ilk değerlendirmede yapılamaz.

 • Bu ayrım için 1 yıllık izlemeye gereksinim duyulur.

 • 3 ayda bir ALT (5 kez)

 • 2 kez HBV DNA düzeyi (başta ve 12. ayda)Akut infeksiyonlarda HBsAg kaybolmuştur, ancak antiHBs henüz oluşmamıştır.(pencere dönemi),

 • Akut infeksiyonlarda HBsAg kaybolmuştur, ancak antiHBs henüz oluşmamıştır.(pencere dönemi),

 • HBsAg nin saptanamayacak düzeyde var olduğu kronik infeksiyonlar ,

 • HBV antijenlerine karşı humoral yanıtta bir bozukluk olması ve diğer antikorların oluşamaması,

 • AntiHBs’nin zaman içinde kaybolmuş olması;

 • ya da özellikle diyabetliler ile böbrek hastalarında sık görülen bir durum olan antiHBs oluşturamama söz konusudur.HBsAg negatif olguda HBV DNA’nın pozitif olmasıdır.

 • HBsAg negatif olguda HBV DNA’nın pozitif olmasıdır.

 • HBV DNA <2000 IU/ml (dalgalanmalar gösterir)

 • Nedanleri; S gen mutasyonu, HBV içeren kompleksler, konak yanıtında azalma, koenfeksiyonAkut Enfeksiyon

 • Akut Enfeksiyon

  • İstirahat ve aşırı aktivitelerden kaçınma
  • Gerektiğinde destek tedavisi
 • Kronik Enfeksiyon

  • Genelde interferon kullanımı
  • Antiviral ilaç kullanımı
  • HBeAg anti HBe dönüşümü % 40-45


Kronik hepatit B’de HBV DNA düzeyi dalgalanma gösterebileceği için, HBV DNA düzeyinin tek ölçümü ile inaktif HBsAg taşıyıcılığı tanısı koyulmamalıdır.

 • Kronik hepatit B’de HBV DNA düzeyi dalgalanma gösterebileceği için, HBV DNA düzeyinin tek ölçümü ile inaktif HBsAg taşıyıcılığı tanısı koyulmamalıdır.

 • Hastalar ilk yıl 3 ay arayla ALT yönünden izlenmelidir.

 • ALT seviyesi normal devam eden olgularda ise 6-12 ayda bir ALT düzeyi ölçülmelidir.

 • İnaktif HBsAg taşıyıcılarında HBV DNA düzeyi 6-12 ay ara ile ölçülmelidir.

 • Hepatosellüler kanser (HSK) için 6 ayda bir kez US ve AFP kontrolü ile izlem yapılmalıdır.

 • Transaminazlarda yükselme saptanırsa HBV-DNA bakılmalıdır.Protrombin zamanının uzaması

 • Protrombin zamanının uzaması

 • Hipoalbuminemi

 • Bilirubin yükselmesi (direk bilirubin)

 • AFP yükselmesiAST > ALT

 • AST > ALT

 • Trombosit sayısında zamanla yavaş yavaş düşme

 • Globulinlerde artış→ Protein elektroforezinde poliklonal gamapati

 • AP veya GGT artışı

 • AFP artışıGenel önlemler

 • Genel önlemler

 • Aktif immünizasyon

 • Pasif immünizasyonEnfekte kan ve kan ürünlerinin naklinin engellenmesi,

 • Enfekte kan ve kan ürünlerinin naklinin engellenmesi,

 • Kontamine materyalin kullanılmaması

 • Kan ile deri ve mukozal temasın engellenmesi,

 • Cinsel yolla bulaşın engellenmesi,

 • Taşıyıcı anneden bebeğe geçişin engellenmesi,

 • Virusla karşılaşıldığında gerekli önlemin alınması.Temas bölgesi derhal bol sabunlu su ile yıkanmalı,

 • Temas bölgesi derhal bol sabunlu su ile yıkanmalı,

 • Sıkma, emme, kanatmaya çalışma şeklinde travmatize edilmemelidir.

 • Mümküse hemen hastanın ve temas edenin serolojik göstergeleri incelenmelidir.

 • Temas eden negatif ise aşı uygulaması yapılır.

 • Hasta negatif ise başka önlem alınmaz.

 • Hasta pozitifse temas edenin hepatit göstergelerine göre önlem alınır.En geç 72 saat içinde immun globulin uygulanır.

 • En geç 72 saat içinde immun globulin uygulanır.

 • Aynı zamanda HBV aşısı yapılır.

 • Aşı şeması tamamlanır.HBsAg pozitifse başka önlem alınmaz.

 • HBsAg pozitifse başka önlem alınmaz.

 • Anti HBs pozitifse düzeyine bakılır.

 • Düzey düşükse aşılama yapılır.Hemen aşı yapılır.

 • Hemen aşı yapılır.

 • Serolojik göstergeler araştırılır.

 • Hasta pozitif ise immunglobulin yapılır.

 • Temas eden pozitif ise önlem alınmaz.

 • Negatif ise aşı şeması tamamlanır.Aşı uygulaması ile elde edilir.

 • Aşı uygulaması ile elde edilir.

 • Plazma aşısı ve rekombinant aşı vardır.

 • Genellikle 3 doz uygulanır.

 • 0.1. ve 6. aylarda yapılır.

 • 0.1.2.12. aylarda da yapılabilir.

 • En az 5 yıl koruyuculuk sağlar.

 • Aşılananların % 95’inde bağışıklık oluşur.

 • Sigara kullananlarda, aşırı şişman olanlarda, immun sistemi zayıf olanlarda bağışıklık oluşmayabilir.HBsAg pozitiflerden elde edilir.

 • HBsAg pozitiflerden elde edilir.

 • HBsAg’ler ayrıştırılır.

 • İnaktive edilir.

 • Günümüzde kullanılmamaktadır.Gen teknolojisiyle elde edilir.

 • Gen teknolojisiyle elde edilir.

 • S geni maya hücrelerine

 • rekombine edilir.

 • Bu mayalar besiyerinde bol miktarda üretilir.

 • Maya hücreleri parçalanır.

 • HBsAg kısmı ayrıştırılarak saflaştırlır.

 • Bu şekilde aşı hazırlanır.Hepatit B immunglobulinler(HBIG) ile yapılır.

 • Hepatit B immunglobulinler(HBIG) ile yapılır.

 • Anti HBs pozitif kişilerden elde edilir

 • Hepatit B ile temas edenlere ilk 48 saat içinde yapılır.

 • Aktif bağışıklamaya zaman kazanılır.

 • HBV ile temas eden kişilere ve

 • HBV’li anneden doğan bebeklere yapılır.Tüm yeni doğanlar

 • Tüm yeni doğanlar

 • 10 yaş civarına kadar çocuklar

 • Risk altındaki kişiler

  • Sağlık personeli
  • Hemodiyaliz hastaları
  • Sürekli transfüzyon yapılanlar
  • HBV taşıyıcısı kişi ile aynı evi paylaşanlar
  • Damar içi uyuşturucu kullananlar
  • Homoseksüeller
  • Genelev kadınları
  • Endemik bölgelere uzun süreli seyahata çıkanlar


Düzenli kontrolün önemini hastaya anlatmayı

 • Düzenli kontrolün önemini hastaya anlatmayı

 • Aile taramasını

 • HCC riskini

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği

 • HEPATİT VİRUSLARI VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI; Prof. Dr. Ömer POYRAZ

 • Viral Hepatitler; Prof. Dr. Fehmi TABAK


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə