Vliv operace katarakty na zorné pole u fdt perimetrieYüklə 2,36 Mb.
səhifə1/5
tarix23.12.2016
ölçüsü2,36 Mb.
  1   2   3   4   5

Masarykova univerzita v Brně

Lékařská fakultaVLIV OPERACE KATARAKTY NA ZORNÉ POLE U FDT PERIMETRIE

Diplomová práce


Vedoucí diplomové práce : Autorka:

MUDr. Karolína Skorkovská, PhD. Bc. Iva Hutyrová

obor Optometrie

Brno 2009

BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE :


Jméno a příjmení autora : Iva Hutyrová, Bc.

Název diplomové práce : Vliv operace katarakty na zorné pole pomocí FDT perimetrie ( Effect of cataract extraction in visual field in FDT perimetry )

Pracoviště : FN U Svaté Anny, Brno

Vedoucí diplomové práce : MUDr. Karolína Skorkovská, PhD.

Rok obhajoby diplomové práce : 2009
Souhrn : Šedý zákal způsobuje snížení zrakové ostrosti, oslnění, snížení kontrastní citlivosti, myopizaci oka, monokulární diplopii a v neposlední řadě má také vliv na zorné pole. Jedinou možnou léčbou je v případě katarakty odstranění zkalené čočky a implantace umělé nitrooční čočky. Cílem diplomové práce bylo zjistit jaký má operace šedého zákalu vliv na zorné pole vyšetřované pomocí FDT perimetrie 2. generace.

K vyšetření byl použit projekční Snellenův optotyp a perimetr Humphrey Matrix. Statistická analýza byla provedena v programu Statistica 8.0. Studie ukázala, že můžeme hodnotit vliv extrakce katarakty pomocí FDT perimetrie 2. generace lépe než na FDT perimetrii 1. generace.


Klíčová slova : FDT Perimetrie, katarakta, operace katarakty, perimetrie, zorné pole

Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Karolíny Skorkovské, PhD. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.

V Brně dne .......................... Podpis :


Poděkování
Na začátek bych chtěla velice poděkovat MUDr. Karolíně Skorkovské, PhD. za konzultace a podnětné rady. Dále bych chtěla poděkovat personálu Očního oddělení a Refrakčního centra ve Fakultní nemocnici U Svaté Anny v Brně za umožnění výzkumu a poskytnutí pacientů. Také bych chtěla poděkovat rodině a přátelům za podporu.

SEZNAM ZKRATEK :
 1. arteria

asb apostilb, jednotka jasu

CNS Centrální nervová soustava

CPSD/CLV corrected PSD/ corrected LV

Cyc/deg cykly na úhlový stupeň – jednotka prostorové frekvence

FDT Frequency Doubling Technology

GHT Glaucoma Hemifield test

Hz Hertz

IOL intraocular lens, nitrooční čočka

MD mean deviation, průměrná odchylka

n. nervus

NO neurooftalmologie

NKZO nejlépe korigovaná zraková ostrost

NZO naturální zraková ostrost

OVD ophtalmic viscosurgical devices, viskochirurgické nástroje

PSD/LV pattern standard deviation/loss of variance

SD směrodatná odchylka

SF krátkodobá fluktuace

SS studovaný soubor

ZEST Zippy Estimate of Sequential Testing – rychlý odhad postupných testů

ZO zraková ostrost

ZP zorné pole
Poznámka : V seznamu nejsou uvedeny symboly a zkratky obecně známé nebo

používané jen ojediněle s vysvětlením v textu


OBSAH :

 1. Úvod - 9 -

 2. Katarakta a její typy - 10 -

  1. Senilní katarakta - 12 -

   1. Nukleární katarakta - 12 -

   2. Kortikální katarakta - 13 -

   3. Zadní subkapsulární katarakta - 14 -

   4. Přední subkapsulární katarakta - 14 -

  1. Další typy katarakt - 14 -

 1. Operace katarakty - 16 -

  1. Vyšetření nemocných s kataraktou - 16 -

  2. Indikace k operaci katarakty a předoperační vyšetření - 17 -

  3. Fakoemulzifikace - 18 -

   1. Průběh operace katarakty metodou fakoemulzifikace - 19 -

  4. Základní typy umělých nitroočních čoček ( IOL ) - 21 -

 2. Vyšetření zorného pole ( Perimetrie ) - 23 -

  1. Zorné pole - 23 -

  2. Princip perimetre - 23 -

  3. Orientační vyšetření zorného pole - 24 -

   1. Zkouška světelné projekce - 24 -

   2. Test „podání rukou“ - 24 -

   3. Počítání prstů - 24 -

   4. Vyšetření zorného pole konfrontační zkouškou - 24 -

   5. Obrysová obličejová perimetre - 25 -

   6. Amslerova mřížka - 25 -

   7. Kampimetrie ( Bjerrumovo plátno, tangentová síť ) - 25 -  1. Rozdělení perimetre - 26 -

   1. Kinetická ( izopterová, topografická ) perimetre - 26 -

   2. Statická perimetrie ( počítačová perimetrie ) - 28 -

    1. Parametry spolehlivosti ( reliability factors – RF ) - 29 -

    2. Výsledky vyšetření - 31 -

   1. Nové metody automatické perimetre - 32 -

  1. Frequency doubling technology perimetrie - 35 -

   1. FDT perimetr a Humphrey Matrix - 36 -

  2. Faktory ovlivňující výsledky vyšetření ZP - 40 -

 1. Studie - 42 -

  1. Úvod - 42 -

  2. Metody - 43 -

   1. Studovaný soubor - 43 -

   2. Vyšetření zrakové ostrosti - 43 -

   3. Vyšetření zorného pole - 44 -

  3. Výsledky - 47 -

  4. Diskuze - 53 -

  5. Souhrn - 55 -

 1. Závěr - 56 -

 2. Použitá literatura - 57 -

 3. Přílohy - 59 -


Význačný německý fyziolog Hermann Helmholtz ( 1821 – 1894 ) prý prohlásil, že by tak nedokonalý optický přístroj, jakým je lidské oko, pozemskému optikovi vrátil. Přestože uplynulo více než jedno století, nikdo tak obdivuhodný nástroj nevyrobil.

Nepotřebujeme vědět „jak“ nebo „kam“, ale existuje jedna otázka,

kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme : „Proč to dělám?“

Paulo Coelho


Yüklə 2,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə