Xəbər bülleteni №40


Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsiYüklə 3,41 Mb.
səhifə2/5
tarix09.12.2016
ölçüsü3,41 Mb.
1   2   3   4   5

Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsi


03.08.2016

referendum 1Transparency.az Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsini təqdim edir.

Sentyabrın 26-da Azərbaycan Konstitusiyasında dəyişikliklər üzrə ümumxalq səsverməsi (referendum) keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində konstitusiyanın 25-dən çox maddəsində dəyişikliklər təklifi yer alır. Eyni zamanda ana qanuna bir neçə yeni maddə təklif olunur.

Dəyişikliklər prezident seçilmək üçün 35, deputat olmaq üçün 25 yaş şərtlərini aradan qaldırır, dövlət başçısının səlahiyyət müddətini 5 ildən 7 ilə artırır. Dövlət başçısına növbədənkənar prezident seçkisi elan etmək, parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir. Başqa bir yenilik vitse-prezidentlər postlarının təsisini nəzərdə tutur. Layihəyə görə, birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Növbədənkənar prezident seçkisi zamanı dövlət başçısının səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edəcək.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiqlədiyi təqvim planına görə, referendum üzrə təşviqat qrupunun qeydə alınması üçün sənədlərin təqdimatı avqustun 22-də başa çatır. Sentyabrın 3-dən 25-dək təşviqat kampaniyası aparılacaq (Təqvim planı).


 “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında” referendum aktı (Layihə)

1. 9-cu maddənin I hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“I. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr yaradır. Silahlı Qüvvələr Azərbaycan Ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir.”.

2. 24-cü maddədə:

2.1. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda I hissə əlavə edilsin:

“I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.”;

2.2. III hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Hüquqlardan sui-istifadəyə yol verilmir.”.

3. 25-ci maddədə:

3.1. III hissənin birinci cümləsində “milliyyətindən” sözü “etnik mənsubiyyətindən” sözləri ilə, ikinci cümləsində “milli” sözü “etnik” sözü ilə əvəz edilsin;

3.2. aşağıdakı məzmunda VI hissə əlavə edilsin:

“VI. Fiziki və əqli qüsurları olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar.”.

4. 29-cu maddədə:

4.1. V hissə VII hissə hesab edilsin;

4.2. aşağıdakı məzmunda V və VI hissələr əlavə edilsin:

“V. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur.

VI. Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər.”.

5. 32-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda VI, VII və VIII hissələr əlavə edilsin:

“VI. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır.

VII. Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz.

VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, toplanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri qanunla müəyyən edilir.”.

6. 36-cı maddədə:

6.1. II hissədən “və digər silahlı birləşmələrdə” sözləri çıxarılsın;

6.2. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:

“IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokaut qadağandır.”.

7. 47-ci maddənin III hissəsində “sosial” sözündən sonra “və hər hansı digər meyara əsaslanan” sözləri əlavə edilsin.

8. 49-cu maddənin II hissəsində “etməklə” sözündən sonra “, ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərtilə,” sözləri əlavə edilsin.

9. 53-cü maddənin I hissəsində “heç bir halda” sözləri çıxarılsın və “vətəndaşlığından” sözündən sonra “(onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə halları istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

10. 56-cı maddənin III hissəsində “seçkilərdə iştirak etmək” sözləri “seçilmək” sözü ilə əvəz edilsin.

11. 57-ci maddənin I hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Hərbi qulluqçular bu hüquqdan yalnız fərdi qaydada istifadə edə bilərlər.”.

12. 58-ci maddənin IV hissəsinin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi, cinayət hesab edilən digər məqsədlər güdən və ya cinayətkar üsullardan istifadə edən birliklər qadağandır.”.

13. 59-cu maddədə:

13.1. maddənin mətni I hissə hesab edilsin və həmin hissədən “qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada” sözləri çıxarılsın;

13.2. aşağıdakı məzmunda II hissə əlavə edilsin:

“II. Dövlət sahibkarlıq sahəsində yalnız dövlət maraqlarının, insan həyat və sağlamlığının müdafiəsi ilə bağlı tənzimlənməni həyata keçirir.”.

14. 60-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 60. Hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatı

I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.

II. Hər kəsin hüququ var ki, onun işinə qərəzsiz yanaşsınlar və həmin işə inzibati icraat və məhkəmə prosesində ağlabatan müddətdə baxılsın.

III. Hər kəsin inzibati icraat və məhkəmə prosesində dinlənilmək hüququ vardır.

IV. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.”.

15. 68-ci maddədə:

15.1. maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Özbaşınalıqdan müdafiə və vicdanlı davranış hüququ”;

15.2. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin;

15.3. aşağıdakı məzmunda I və IV hissələr əlavə edilsin:

“I. Hər kəsin dövlət orqanlarının ona münasibətdə özbaşınalığı istisna edən vicdanlı davranışına hüququ vardır.”;

“IV. Dövlət, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə, dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır.”.

16. 71-ci maddənin II hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:

“Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır.”.

17. 85-ci maddənin I hissəsində “yaşı 25-dən aşağı olmayan” sözləri “seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

18. 89-cu maddənin I hissəsinin birinci bəndinin 5-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda 6-cı və 7-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“6) bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin III hissəsinin tələbini pozduqda;

7) deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud surətdə pozduqda.”.

19. Aşağıdakı məzmunda 981-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 981. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin eyni çağırışı bir il ərzində iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda onlara üzvlüyə namizədləri iki dəfə təqdim edildikdən sonra, qanunla müəyyən edilmiş müddətdə təyin etmədikdə, habelə bu Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrində, 96-cı maddəsinin II, III, IV və V hissələrində, 97-ci maddəsində göstərilən vəzifələrini aradan qaldırıla bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxır.

II. Növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildən az ola bilər. Bu halda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbəti seçkilər növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddətinin beşinci ilinin noyabr ayının birinci bazar günü keçirilir.”.

20. 100-cü maddədən “Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan,” sözləri çıxarılsın.

21. 101-ci maddənin I hissəsində “5” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilər.”.

22. Aşağıdakı məzmunda 1031-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 1031. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentləri

1. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.

2. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təyin edilir.”.

23. 105-ci maddədə:

23.1. I hissənin birinci cümləsində “üç ay ərzində” sözləri “60 gün müddətində” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə əvəz edilsin;

23.2. II hissədə “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə, “səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri” sözləri “müəyyən etdiyi ardıcıllıqla Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Birinci vitse-prezident statusu almış olur və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini” sözləri ilə əvəz edilsin;

23.3. III hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“III. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş naziri icra edir.”;

23.4. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:

“IV. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri icra edir. Həmin səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin başqa vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında qərar qəbul edir.”.

24. Aşağıdakı məzmunda 1061-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 1061. Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı

I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin şəxsiyyəti toxunulmazdır.

II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.

III. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.

IV. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.”.

25. Aşağıdakı məzmunda 1081-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 1081. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin təminatı

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir.”.

26. Aşağıdakı məzmunda 1101-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 1101. Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu vitse-prezidentə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə verə bilər.”.

27. 121-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Baş nazirin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı rəhbəri vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təyin edilir.”.

28. 126-cı maddənin I hissəsində “Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilərdə” sözləri “Seçkilərdə” sözü ilə əvəz edilsin.

29. Aşağıdakı məzmunda 1461-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 1461. Bələdiyyələrin məsuliyyəti

Bələdiyyələr, bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə, bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyırlar.”.

Sabiq mer 12 il yarım həbs cəzası aldı

03.08.2016

urlashovRusiyanın Yaroslavl şəhərinin sabiq meri Yevgeni Urlaşov 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Novator.az xəbər verir ki, sabiq mer külli miqdarda rüşvət almaqda təqsirli bilinib.

Yaroslavl Vilayət Məhkəməsinin avqustun 3-də çıxardığı hökmə əsasən, Urlaşov 60 milyon rubl cərimə də ödəməlidir.

Yevgeni Urlaşov 2013-cü ilin iyulunda həbs olunub. İttihama əsasən, 2012-2013-cü illərdə Urlaşov, onun köməkçisi Aleksey Lopatin və bələdiyyə sifarişini yerinə yetirən agentliyin direktoru Maksim Poykalaynen “Radostroy” tikinti şirkətinin direktoru Sergey Şmelyevdən bələdiyyə layihəsində iştiraka görə 18 milyon rubl tələb ediblər. Urlaşov Şmelyevi hədələyərək bildirib ki, rüşvət verməsə, bələdiyyə müqaviləsi üzrə “Radostroy” şirkətinə çatmalı olan pul ödənməyəcək.

İstintaq Uraşovun “Yardostroy” şirkətinin baş direktoru Eduard Avdalyandan da 17 milyon rubl rüşvət aldığını müəyyən edib. Rüşvət Yaroslavl Şəhər Yol Xidmətinin səhm nəzarət paketinin “Yardostroy” şirkətinə verilməsi ilə bağlı qərarın çıxarılmasına təsir etmək məqsədilə tələb olunub.

Məhkəmənin 3 avqust qərarı ilə Urlaşovun sabiq köməkçisi Aleksey Lopatinə 7 il həbs verilib.

İşin üçüncü iştirakçısı Maksim Poykalaynen 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Valyuta ehtiyatı və pul bazası: 7 aylıq göstəricilər

03.08.2016amb 12016-cı ilin 7 aylıq yekununa görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 4 milyard 162,9 milyon ABŞ dolları həcmində valyuta ehtiyatı olub. Transparency.az bildirir ki, iyul ayında valyuta ehtiyatı 121 milyon manat azalıb. 6 aylıq hesabatda valyuta ehtiyatı 4 milyard 283,9 milyon ABŞ dolları həcmində göstərilmişdi.

Mərkəzi Bankın hesabatına əsasən, pul bazasında 51,3 milyon manat azalma var. İyulun 1-nə pul bazasının həcmi 7 milyard 689,4 milyon manat idi, avqustun 1-nə göstərici 7 milyard 638,1 milyon manata düşüb.

Ötən il Azərbaycan manatı iki dəfə devalvasiyaya uğrayıb və dollar qarşısında 78 qəpikdən 1 manat 55 qəpiyə qalxıb. Hazırda 1 ABŞ dollarının rəsmi kursu 1,5915 manatdır.

2016-cı ilin valyuta hərraclarında Mərkəzi Bankdan 835,4 milyon dollar alınıb. Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ilin hərraclarında satdığı valyutanın həcmi isə 2 milyard 856,5 milyon dollardır.

Ermənistanın xarici ticarətində 2,7% artım var

03.08.2016gosterici 12016-cı ilin yanvar-iyun aylarında Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsi 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,7% artaraq 2 milyard 272,5 milyon dollara çatıb. Novator.az-ın məlumatına görə, Milli Statistika Xidməti avqustun 3-də belə hesabat yayıb.

Rəsmi hesabata əsasən, 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında Ermənistanın ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,7% artaraq 814,9 milyon dollar olub, idxal isə 3,7% azalaraq 1 milyard 457,5 milyon dollara düşüb. Xarici ticarətdə 642,6 milyon dollarlıq mənfi saldo yaranıb.

2016-cı ilin ilk 6 ayında Ermənistanın Rusiya ilə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətdə 12,4% artıb.

Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, hesabat dövründə Ermənistanın MDB ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmində 8,3%, Avropa İttifaqı dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsinin həcmində 1,7% artım qeydə alınıb. Ermənistanın digər ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin həcmi isə 0,1% faiz azalıb.

1252 layihəyə 73,2 milyon manat ayrılıb

03.08.2016layihe 1Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vəsaitlərin istifadəsi haqqında hesabat yayıb. Transparency.az-ın məlumatına görə, hesabatda bildirilir ki, fond bu ilin ilk 6 ayında sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, xidmət (infrastruktur) sahələrinin inkişafı sahələri üzrə 1252 layihəyə 73 milyon 234,8 min manat vəsait ayırıb. Layihələr çərçivəsində 3189 iş yerinin açılacağı gözlənir.

Qurumun maliyyə vəsaiti ayırdığı layihələrin 1224-ü kiçik həcmli, 13-ü orta həcmli, 15-i böyük həcmli kreditlərə aiddir. Kiçik həcmli kreditlər üzrə ümumilikdə 10 milyon 453,8 min manat, orta həcmli kreditlər üzrə 3 milyon 350 min manat, böyük həcmli kreditlər üzrə 59 milyon 431 min manat maliyyə vəsaiti verilib.

Kiçik həcmli kreditlər hesabına 1733, orta və iri həcmli kreditlər hesabına isə müvafiq olaraq 366 və 1090 iş yerinin yaranacağı bildirilir.

Azər Qasımlı: “Referendum aktında ən çox üzərinə gediləsi müddəalar…”

03.08.2016

azer qasimli 1
Sentyabrın 26-da Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər üzrə referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində konstitusiyanın 25-dən çox maddəsində dəyişiklik təklifi yer alır. Ana qanuna bir neçə yeni maddə də təklif olunur (Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsi).

Dəyişikliklər prezident seçilmək üçün 35, deputat olmaq üçün 25 yaş şərtlərini aradan qaldırır, dövlət başçısının səlahiyyət müddətini 5 ildən 7 ilə artırır. Dövlət başçısına növbədənkənar prezident seçkisi elan etmək, parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir. Başqa bir yenilik vitse-prezidentlər postlarının təsisini nəzərdə tutur. Layihəyə görə, birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Növbədənkənar prezident seçkisi zamanı dövlət başçısının səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edəcək.

Transparency.az-ın məlumatına görə, müxalif REAL Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, siyasi ekspert Azər Qasımlı yazır ki, referendum aktında ən çox üzərinə gediləsi müddəalar prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi, prezident olmadıqda onun səlahiyyətlərinin birinci vitse-prezidentə keçməsidir: “Birinci dəyişiklik hakimiyyət bölgüsünü ciddi şəkildə zədələyəcək. Qanunverici hakimiyyət tamamilə icraedici hakimiyyətin başında duran şəxsdən asılı olacaq, iki hakimiyyət arasında balans pozulacaq. Hazırkı konstitusiyada prezidentin veto, parlamentin isə impiçment hüququ var. İndi belə çıxır ki, əgər parlament prezidenti istefaya göndərmək istəsə, ikincisi daha çevik davranıb parlamenti buraxacaq. Belə bir durum məntiqsiz və hətta komikdir. Nəticədə parlamentin sistemdaxili heç bir önəmi qalmır, o, institut kimi ciddi şəkildə zəiflədilir, prezidentin qərarına bağlı olur.

Prezidentin səlahiyyətlərinin birinci vitse-prezidentə keçməsinə gəldikdə, bu dəyişiklik də xalqdan gələn legitimliyi ciddi şəkildə zədələyir. Vitse-prezidenti xalq seçmir və xalqın seçmədiyi şəxs ana yasaya görə dövlət başçısının funksiyalarını yerinə yetirəcək. Yəni hüquqi baxımdan birinci vitse-prezident institutu yaradılır, lakin legitimliyi olmur. Bu da nonsensdir. Təsəvvür edin, prezidentə istədiyi qədər vitse-prezident təyin etmək səlahiyyəti verilir, o da parlament üzvləri qədər özünə vitse-prezident təyin edir. Nəticədə xalq legitimliyi zədələnir, çünki ondan mandat almayan adam dövlət başçısı ola bilər. Baş nazirin sistemdaxili çəkisi demək olar ki, heçə endirilir. Onu prezident təyin edir, legitimliyi zədələnmiş parlament təsdiq edir, lakin parlamentin təsdiq etmədiyi bir şəxs ondan bir pillə yuxarıda olur”.

Azər Qasımlının fikrincə, dəyişiklik nəticəsində ölkə monarxiya ilə hüququn arasında qalacaq: “Bir tərəfdən konstitusiya olacaq, digər tərəfdən bir nəfərə həddindən artıq böyük, hətta dünyadakı monarxiyalarda olduğundan da böyük səlahiyyət veriləcək. Monarxiyalarda hakimiyyət təyinatla deyil, irsən keçir. Bizdə isə referendumdan sonra prezidentə dövlət başçısını faktiki olaraq təyinetmə hüququ veriləcək”.

9 il öncə təsis olunmuş mükafat ləğv edildi

04.08.2016

prezident-fermanPrezident İlham Əliyev “Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 4 sentyabr 2007-ci il sərəncamını ləğv edib. Avqustun 3-də imzalanan yeni sərəncamla ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi və ən yaxşı müəllim mükafatları üçün dövlət büdcəsində hər il nəzərdə tutulan vəsait təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldiləcək.

Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinə təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrantların məbləğini və ayrılması şərtlərini, o cümlədən vəsaitlərin verilmə prosedurlarını, monitorinqin aparılmasını, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələbləri üç ay müddətində təsdiq etməyi tapşırıb.

Avronun kursu düşüb, dollar və rubl bahalaşıb

04.08.2016valyuta 1Mərkəzi Bank avqustun 4-də ABŞ dollarını yenə bahalaşdırıb. 1 dolların rəsmi kursu 1,5915 manatdan 1,5947 manata qalxıb.

Rusiya rublunun rəsmi məzənnəsində də yüksəliş var. Ötən gün 0,0238 manata satılan 1 rubl indi 0,0240 manata təklif olunur.

Avroda isə ucuzlaşma qeydə alınıb. Transparency.az-ın məlumatına görə, 1 avronun rəsmi kursu 1,7845 manatdan 1,7775 manata düşüb.

Ötən il Azərbaycan manatı iki dəfə devalvasiyaya uğrayıb və dollar qarşısında 78 qəpikdən 1 manat 55 qəpiyə qalxıb. Manatın kursunu sabit saxlamaq üçün 2016-cı ilin valyuta hərraclarında Mərkəzi Bank 835,4 milyon dollar, Dövlət Neft Fondu 2 milyard 856,5 milyon dollar xarici valyuta satıb.

Lizinq hesabatı

04.08.2016

Dövlət Statistika Komitəsi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlarının lizinqə verilməsi və lizinq yolu ilə satılması haqqında hesabat yayıb. Transparency.az-ın məlumatına görə, hesabatda qeyd olunur ki, 2016-cı ilin birinci yarısında “Aqrolizinq” ASC-nin xətti ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına ümumilikdə 22,5 milyon manat dəyərində 296 ədəd müxtəlif növ traktor, 121 ədəd taxılyığan kombayn, 106 ədəd kotan, 31 ədəd ot dırmığı, 19 ədəd bağarası frez, 13 ədəd ot və küləş presləyən maşın, 8 ədəd otbiçən və 141 ədəd digər kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqları satılıb və verilib.

texnika 1

Hüquqların dövlət qeydiyyatının orta müddətləri açıqlanıb

04.08.2016

emlak komitesi
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi hüquqların dövlət qeydiyyatının orta müddətləri ilə bağlı açıqlama yayıb. Transparency.az-ın məlumatına görə, açıqlamada qeyd olunur ki, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” qanuna bu il aprelin 29-da qüvvəyə minmiş dəyişikliklərə əsasən, hüquqların dövlət qeydiyyatı müddəti 20 gündən 10 iş gününədək qısaldılıb.

Hazırda ilkin qeydiyyat üçün tam müddət 15 gündür. Təkrar qeydiyyat üçün tam müddət 10 gün müəyyən edilib.

Tarif (Qiymət) Şurasının qərarına uyğun olaraq hüquqların dövlət qeydiyyatının qanunla müəyyən edilmiş müddətlərinin üçdə iki və üçdə bir müddətində icra edilməsi ilə bağlı seçimləri də mövcuddur.

İlkin qeydiyyatda üçdə bir nisbətində tezləşmə ilə icra müddəti 10 gün, üçdə iki nisbətində tezləşmə ilə icra müddəti 5 gündür. Təkrar qeydiyyatda üçdə bir nisbətində tezləşmə ilə icra müddəti 7 gün, üçdə iki nisbətində tezləşmə ilə icra müddəti 3 gün müəyyən olunub.

Ünvanlı dövlət sosial yardımı ləğv olunurmu?

04.08.2016elman babayev 1Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Elman Babayev ünvanlı dövlət sosial yardımı və özünüməşğulluq proqramları haqqında açıqlama verib. Transparency.az-ın məlumatına görə, nazirliyin saytında yayılan rəsmi açıqlamada deyilir ki, aztəminatlı ailələr ünvanlı dövlət sosial yardımından bu il fevralın 15-dən tətbiqinə başlanmış Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS) vasitəsilə heç bir məmur müdaxiləsi olmadan, tam şəffaf şəraitdə faydalanır: “VEMTAS ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə əhaliyə xidmətlərin müasir və şəffaf, məmur-vətəndaş təmasları olmadan, vətəndaşlar üçün çevik və rahat şəkildə həyata keçirilməsini tam təmin edir. Sosial yardımların təyinatı prosesi avtomatlaşdırılmış qaydada, yəni hansısa bir məmurun iradəsindən asılı olmadan həyata keçirilir”.

Elman Babayev bildirib ki, VEMTAS sistemi bu il 75268 nəfər ailə üzvü olan 18855 ailəyə avtomatlaşdırılmış qaydada ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edib.

Şöbə müdiri prezidentin 16 mart 2015-ci il sərəncamı ilə ünvanlı dövlət sosial yardımlarının təyinat müddətinin bir ildən iki ilədək uzadıldığını vurğulayıb: “Hazırda ünvanlı sosial yardım alan ailələr də həmin sərəncamın imzalandığı vaxtdan sonra iki illik müddətə yardım təyin olunanlardır və ona görə də onlardan heç birinə bu il ərzində ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi dayandırılmayacaq”.

Elman Babayev bildirib ki, prezident İlham Əliyevin 7 aprel 2016-cı il sərəncamı ilə aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğunun təmin olunmasına yönəlmiş işlər aparılır: “Sərəncamla qeyd olunan məqsəd üçün ayrılmış 6 milyon manat vəsait hesabına ölkə üzrə təqribən 1400 ailənin özünüməşğulluğu təmin ediləcək. Əmək qabiliyyətli ailə üzvləri olan belə ailələr üçün kiçik ailə təsərrüfatları yaradılması ilə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək. Bu istiqamətdə işlərin dolğun və məqsədyönlü şəkildə tənzimlənməsi üçün “İşaxtaran vətəndaşların özünüməşğulluq fəaliyyətinin təşkili tələbləri” hazırlanaraq təsdiq edilib. Özünüməşğulluq layihələrinə cəlb olunacaq vətəndaşlara biznesin təşkili ilə bağlı təlimlər də keçiriləcək, onlara biznes fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı məsləhətlər veriləcək”.

Yaxın vaxtlarda aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğunun təmin olunması istiqamətində praktik işlərə başlanacağını qeyd edən Elman Babayev bununla da aztəminatlı ailələr üçün dayanıqsız passiv sosial təminat tədbirlərindən dayanıqlı aktiv məşğulluq proqramlarına keçiləcəyini bildirib: “Özünüməşğullluq proqramına bunun üçün müvafiq potensialları, əmək qabiliyyətli üzvləri olan aztəminatlı ailələrin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur və bu proqramın icrası ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramının dayandırılmasını şərtləndirmir. Özlərindən asılı olmayan səbəblərdən yoxsulluq vəziyyətində yaşayan, məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunmaq üçün potensialları olmayan ailələrin dövlətin sosial yardımları ilə təmin edilməsi prosesi də davam etdiriləcək”.

Elektron hökumət reytinqi: Azərbaycan 56-cı ölkədir

04.08.2016

elektron hokumet 1BMT elektron hökumət xidmətləri həyata keçirən ölkələrin reytinqini açıqlayıb. Məruzəyə əsasən, elektron hökumət reytinqinə Böyük Britaniya, Avstraliya və Cənubi Koreya öncüllük edirlər. ABŞ bu sahədə 12-ci yerdədir.

APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan elektron hökumət reytinqinin 56-cı pilləsində qərar tutur.

Azərbaycanın qonşularından Rusiya 35-ci, Gürcüstan 61-ci, Ermənistan 87-cidir.

MDB ölkələrindən Qazaxıstan elektron hökumət reytinqinin 33-cü, Tacikistan 139-cu, Türkmənistan 140-cı pilləsində yer alır.

Prezident “Sovetski”də yol-nəqliyyat infrastrukturunun təməlini qoyub

04.08.2016

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, prezident İlham Əliyev avqustun 4-də Bakının Yasamal rayonunun keçmiş “Sovetski” ərazisində yeni yol-nəqliyyat infrastrukturunun təməlini qoyub. Dövlət başçısına ərazidə “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin apardığı yenidənqurma və abadlıq işləri barədə məlumat verilib. Ərazidə aparılacaq işlərin birinci mərhələsində 26 hektarda yolların salınması və abadlıq işlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. Buraya 23 hektar sahədə yaşıllaşdırma və abadlıq, 3 hektar sahədə isə avtomobil yollarının tikintisi işləri daxildir.

“Azəravtoyol” ASC-nin sədri Saleh Məmmədov dövlət başçısına layihənin icrası ilə bağlı məlumat verib. Bildirilib ki, 3827 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsi sahibləri müvafiq qaydada kompensasiya ilə təmin ediliblər. Ümumilikdə 219 obyekt üzrə vətəndaşlar yaşayış sahəsi ilə təmin olunublar.

Keçmiş “Sovetski” ərazisində satın alınan obyektlərdən 249-nun söküntüsü davam edir. Burada ümumi uzunluğu 6 kilometrdən çox olan 5 küçədə əsaslı şəkildə yenidənqurma işləri aparılacaq. Yenidənqurma işləri Balababa Məcidov, Abdulla Şaiq, Mirzəağa Əliyev küçələrində, Füzuli küçəsinin davamında və Nəriman Nərimanov küçəsində həyata keçiriləcək.

sovetski 1

sovetski 2

Sabirabad: 55 sahibkara güzəştli kredit verildi

04.08.2016

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu avqustun 4-də Sabirabadın Qaratəpə kəndində işgüzar forum keçirib. Forum çərçivəsində Sabirabad və ətraf rayonlardan olan 55 sahibkara 833 min manat güzəştli kredit verilib. Əsasən heyvandarlıq, pambıqçılıq, taxılçılıq, balıqçılıq, meyvə şirələrinin istehsalı sahələrinin inkişafına yönəldiləcək kreditlərin reallaşdırılması hesabına 80-dən çox yeni iş yerinin açılması mümkün olacaq.

Rəsmi məlumata görə, 100-ə yaxın sahibkarın iştirak etdiyi forumda çıxış edən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev qeyd edib ki, 2016-cı ildə 1460 sahibkara 78,3 milyon manat güzəştli kredit ayrılıb: “Bu kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin reallaşdırılması 3500-dən çox yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verir. Ümumilikdə isə indiyədək Aran iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 12400-dən çox investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 488 milyon manat güzəştli kredit verilib”.

Forum çərçivəsində rayonda güzəştli kreditlər hesabına yaradılmış müasir istixana kompleksinə və meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsinə baxış keçirilib.forum 1

forum 2

Bu il manata 3 milyard 741,3 milyon dollar xərclənib

04.08.2016

manatAvqustun 4-də Dövlət Neft Fondu valyuta hərracına 50 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait çıxarıb və 28 banka 49,4 milyon dollar satıb. Transparency.az bildirir ki, bununla Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ilin valyuta hərraclarında satdığı xarici valyutanın həcmi 2 milyard 905,9 milyon dollara çatıb.

Ötən il Azərbaycan manatı iki dəfə devalvasiyaya uğrayıb və dollar qarşısında 78 qəpikdən 1 manat 55 qəpiyə qalxıb. Hazırda 1 dolların rəsmi kursu 1,5947 manatdır.

Manatın kursunu sabit saxlamaq üçün bu il keçirilən valyuta hərraclarında Mərkəzi Bankdan 835,4 milyon dollar alınıb. Dövlət Neft Fondunun satdığı xarici valyuta ilə birlikdə manata 3 milyard 741,3 milyon dollar xərclənib.

Ermənistanın baş prokuroru istefa verdi

04.08.2016

gevork kostanyan 1
Ermənistanın baş prokuroru Gevork Kostanyan istefa verib.

Novator.az-ın məlumatına görə, Gevork Kostanyanın köməkçisi baş prokurorun səhhəti ilə əlaqədar istefa verdiyini açıqlayıb, amma məsələnin detallarına varmayıb.

Gevork Kostanyan baş prokuror postunu 2013-cü ildən tuturdu. O həmçinin Ermənistan hökumətinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində səlahiyyətli nümayəndəsidir.

6 ayda Azərbaycanı 972 min nəfər əcnəbi ziyarət edib

04.08.2016

2016-cı ilin mayında Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı ötən illə müqayisədə 30 dəfə artıb. AZƏRTAC Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə istinadla belə xəbər yayıb.

Xəbərdə qeyd olunur ki, son 6 ayda Rusiya, Avropa, ərəb ölkələrindən, İran və MDB-dən gələn əcnəbi qonaqların sayı artıb: “Cari ilin 6 ayında Azərbaycana 972 min nəfər əcnəbi gəlib. Bu rəqəmin içində üstünlük ilk növbədə Rusiya vətəndaşlarının, daha sonra İran, Türkiyə və ərəb ölkələrinin payına düşür”.

turistler 1

Müharibə əlillərinə və şəhid ailələrinə yeni evlər təqdim olunub

04.08.2016

ev 1
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Cəlilabad rayonunda 8 yeni fərdi yaşayış evini Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin istifadəsinə verib. 4 ev Qarabağ müharibəsi əlillərinə, 4 ev şəhid ailələrinə təqdim olunub.

Avqustun 4-də yayılan rəsmi məlumata görə, yaşayış evlərinin təqdim olunması tədbirində çıxış edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktor müavini Əminə Seyidzadə deyib ki, prezidentin 20 iyun 2014-cü il sərəncamına əsasən, müxtəlif bölgələrdə fərdi və çoxmənzilli yaşayış evləri, həmçinin hazır yaşayış binalarından alınaraq təmir etdirilmiş mənzillər istifadəyə verilir: “Bu ilin ötən dövründə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 223 nəfər şəxsə, o cümlədən 140 nəfər Qarabağ müharibəsi əlilinə, 83 şəhid ailəsinə müasir tələblərə cavab verən yeni mənzillər təqdim edib”.

“Şəffaflıq Azərbaycan” açıq hökumət planı ilə bağlı yeni hesabat verdi

04.08.2016tedbir 1
Avqustun 4-ü Bakıdakı “Avropa” otelində “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planının monitorinqinin nəticələri əsasında hazırladığı 3-cü hesabat (Hesabat) təqdim edilib.

ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində hazırlanan hesabatı tədbir iştirakçılarına təşkilatın eksperti Rəcəb İmanov çatdırıb. Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planının qəbul edilməsi ilə Azərbaycan hökumətinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin 9 istiqamət üzrə qruplaşdırıldığını deyən ekspert 3-cü qiymətləndirici monitorinqin məqsədlərini açıqlayıb:

— 2015-ci ilin yanvar-dekabr dövrü ərzində Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planında planlaşdırılan öhdəliklərin icra səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;

— Milli Fəaliyyət Planının icrasının son dövrü ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sahəsində başlıca çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılmasına töhfə vermək üçün tövsiyələrin hazırlanması.

Rəcəb İmanov hesabatın təqdimatı zamanı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göndərilən sorğular, onların ümumi icra səviyyəsi, qiymətləndirmə, proses boyu dövlət orqanlarının fəaliyyətində aşkar olunan qüsurlar, həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün ekspertlər qrupunun hazırladığı tövsiyələr haqqında məlumat verib.

Tədbirdə monitorinqin göstəricilərinin mövcud mənzərəni nə qədər obyektiv və doğru təsəvvür yaratdığı sualına cavab verən hüquqşünas, ekspert qrupunun üzvü Ələsgər Məmmədli proses boyu istifadə edilən ölçü meyarlarına diqqət çəkib: “Bəzən statistik nəticələrlə ümumi mənzərəni tam aydın təsəvvür etmək mümkün olmur. 20 faizə qədər göstərici zəif, 20 faizdən 70 faizə qədər göstərici orta, 70 faizdən yuxarı göstərici yaxşı kimi qiymətləndirilib. Qiymətləndirmənin orta səviyyəni göstərməsinə səbəb əslində orta həddin 20-70 aralığında müəyyənləşdirilməsidir. Bir çox halda göstəricilər 20 civarında olub. Metodologiya rəqəmləri orta kimi göstərsə də, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının hesabatlılığının təqdim olunan nəticəsi 31 faizi keçmir.

Gündəlik qarşılanan bir sıra ciddi problem var. Bir çox qurumlarda informasiya sorğularının elektron formada cavablandırma xidməti işləmir. Bu prosesə nəzarət mexanizmi dörd ildir müəyyən edilib, amma nəticə 90-100 olmalı ikən 30-da qərarlaşıb. İnformasiya sorğularının cavablandırılmasına nəzarət edən qurum olan Ombudsman Aparatı 7 iş günündə cavablandırlamlı olduğu sorğuya 45 günə cavab verir. Bu aspektdə çoxlu problem var.

İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması, dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi, normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri üzrə xeyli problem var. Ədliyyə Nazirliyinin E-qanun.az saytında normativ hüquqi akta mart ayında edilən dəyişikliyi tapa bilmirəm. Halbuki, qanunvericiliyə görə, hüquqi akt 24 saat ərzində yenilənməlidir. Bu problemlərin həlli, cəmiyyətə açıqlıq hər birimizin mənafeyinə uyğundur”.

Monitorinqin vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması, mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması istiqamətlərində ekspert kimi çalışan Qubad İbadoğlu həmin sahələrdə göstəricilərin yüksək olduğunu qeyd etsə də, ümumi vəziyyətin ürəkaçan olmadığını vurğulayıb: “Xüsusilə yerli icra hakimiyyəti səviyyəsində icra səviyyəsinin çox aşağı olması ümumi qiymətləndirmənin nəticələrinə mənfi təsir göstərir. Bu istiqamətdə sorğularımız cavablandırılmayıb. Bu təbəqə demək olar ki, Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planından məlumatsızdır.

Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yeni fəaliyyət planında dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeni fəaliyyət istiqamətləri qoyulmalıdır. Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması dövlət orqanları ilə ekspert qrupu arasındakı koordinasiyadan da çox asılıdır. Hər bir halda biz rəsmi sorğu əsasında əldə etdiyimiz nəticələri qiymətləndiririk”.

Tədbirdə yekun hesabatın avqust ayının sonunda təqdim ediləcəyi bildirilib.

Vergi islahatlarının istiqamətləri təsdiqlənib

05.08.2016

prezident-11Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərini təsdiqləyib. Avqustun 4-də imzalanan sərəncam vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsini də nəzərdə tutur.

Vergilər Nazirliyi üç ay müddətində 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri nəzərə alınmaqla vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb prezidentə təqdim etməlidir.

Dövlət başçısı nazirliyə vergi yoxlamalarının, xüsusilə kameral vergi yoxlamalarının qanunla müəyyən edilmiş tələblərə əməl olunmaqla qısa müddətdə başa çatdırılması üzrə inzibatçılığı təkmilləşdirməyi; vergi yoxlamalarında vergi ödəyicilərinin iştirakını təmin etməyi; elektron auditin tətbiq dairəsini genişləndirməyi və başqa məsələləri də tapşırıb.

Ədliyyə Nazirliyi üç ay müddətində Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması və dövlət büdcəsindən yayındırılmış vergi borclarının alınması ilə bağlı icra olunmayan məhkəmə qərarlarının icrası məqsədilə qanunvericiliyin bu sahədə tələbini pozan şəxslər barəsində tədbirlərin daha operativ şəkildə həyata keçirilməsini, bununla bağlı icraat prosesinin sadələşdirilməsi istiqamətində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin verilməsini və icra olunmamış məhkəmə qərarlarının sayının azaldılması üçün daha çevik mexanizmlərin müəyyən edilməsini təmin etməlidir.

Transparency.az bildirir ki, 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri belə müəyyən edilib:

– qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə vergi ödəyicilərinin optimal gəlirliliyini təmin etmək və investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə vergi yükünün azaldılması və inzibatçılığın yüngülləşdirilməsi;

– kiçik və orta sahibkarlığı stimullaşdırmaq, pərakəndə ticarətdə rəqabət mühitini təmin etmək və vergi yükünü optimallaşdırmaq məqsədilə pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinin əlavə dəyər vergisi üzrə vergitutma obyekti malların satış qiyməti ilə malgöndərənlərə ödənilən qiymət arasındakı fərq (ticarət əlavəsi) hesab edilərək, verginin həmin məbləğdən hesablanması ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi;

– topdan və pərakəndə ticarətlə məşğul olan vergi ödəyicilərini fərqləndirən meyarların müəyyən edilməsi;

– Azərbaycanı turistlər üçün cəlbedici ölkəyə çevirmək və bütövlükdə turizm sektorunu inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması (“Tax free”) sisteminin hava limanından başqa digər sərhəd buraxılış məntəqələrində də tətbiq olunması;

– beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla diferensiallaşdırılmış əlavə dəyər vergisi dərəcələri tətbiq edilməli olan malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısı və həmin mallar (işlər, xidmətlər) üzrə əlavə dəyər vergisinin dərəcələrinin müəyyən edilməsi;

– vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında əməkdaşlıq münasibətlərini daha təkmil müstəviyə gətirmək, vergi öhdəliklərini daha dəqiq müəyyən etmək və proqnozlaşdırmaq üçün beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan “vergi öhdəliklərinin hüquqi nəticələr doğurmazdan əvvəl vergi orqanları ilə razılaşdırılması” (“Advance tax ruling”) qaydasının müəyyən edilməsi;

– kameral vergi yoxlamaları zamanı aydın, şəffaf və ədalətli hesablama metodologiyasının tətbiqi və kameral vergi yoxlamalarının həyata keçirilməsinin vergi bəyannamələrinin təqdim edildiyi gündən sonrakı 30 gün müddəti ilə məhdudlaşdırılması (müəyyən edilməlidir ki, kameral vergi yoxlamaları vergi bəyannamələri təqdim edildikdən sonra növbəti 30 gün müddətində həyata keçirilməlidir və bu müddət başa çatdıqda həmin bəyannamələr üzrə kameral vergi yoxlamaları həyata keçirilə bilməz);

– vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq məqsədilə beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan ictimai məlumatlandırma (“Whistleblow”) mexanizminin hazırlanması;

– vergi ödəyicilərinin vergi risklərini minimuma endirmək və vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq məqsədilə beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan “Könüllü vergi açıqlaması” (“Voluntary tax disclosure”) sisteminin tətbiqi və təşviqi mexanizminin hazırlanması;

– ölkə iqtisadiyyatında şəffaflığı artırmaq, maliyyə intizamını gücləndirmək və vergitutma bazasını genişləndirmək məqsədilə nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılması və nağd əməliyyatların məhdudlaşdırılması;

– beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinin xərclərini süni şəkildə artırması (transfer qiymətləndirmə) hallarını aradan qaldırmaq məqsədilə qanunvericilik bazasının yaradılması;

– beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları tətbiq edilmədən həyata keçirilən fəaliyyət sahələrinin dairəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və nəzarət-kassa aparatları tətbiq etmədən fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin vergi öhdəliklərinin aylıq sabit vergi formasında müəyyən edilməsi;

– vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək və inzibati xərclərini azaltmaq məqsədilə dövlət orqanlarına verilən hesabatların sadələşdirilməklə elektron qaydada vahid mərkəzdən paylanması üçün beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan “Vahid hesabat standartı” (Common Reporting Standard) sisteminin tətbiq olunması mexanizminin hazırlanması;

– Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq sazişlərin inzibatçılığı qaydalarının sadələşdirilməsi;

– şəffaflığı artırmaq və vergitutma bazasını genişləndirmək üçün beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan “rəqəmsal iqtisadiyyatın” (digital economy) vergiyə cəlb edilməsi;

– vergi ödəyicilərinin apardığı əməliyyatlarda elektron qaimə-faktura sisteminin tətbiqi;

– kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq edilən vergi güzəştlərinin əhatə dairəsini dəqiq müəyyənləşdirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə sərhədlərin müəyyən edilməsi;

– ölkənin hüdudlarından kənarda əldə olunmuş gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasında şəffaflığı təmin etmək və səmərəli vergi nəzarəti həyata keçirmək üçün digər dövlətlər arasında maliyyə məlumatlarının avtomatik mübadiləsi məqsədilə hökumətlərarası müqavilələrin bağlanması;

– vergi ödəyicisinin vergitutma obyektlərini şəffaf şəkildə vergiyə cəlb etmək və vergitutma bazasının gizlədilməsinin qarşısını almaq məqsədilə vergi qanunvericiliyində hüquqlardan sui-istifadə əleyhinə müddəaların (“Anti-avoidance rules”) beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması;

– Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin vergi güzəşti olan xarici ölkələrdə və ya onların vergi güzəşti tətbiq olunan ərazilərində (ofşorlarda) fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri ilə əməliyyatlarına səmərəli vergi nəzarəti mexanizmlərinin qurulması;

– İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Qlobal Forumu çərçivəsində vergi sahəsində şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə yüksək beynəlxalq reytinq əldə etmək və bu reytinqi daima saxlamaq məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi.

Qiyməti tənzimlənən dərmanların sayı 9 min 850-yə çatdı

05.08.2016derman 1Tarif (qiymət) Şurasının 4 avqust iclasında daha 219 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiqlənib. Bununla qiyməti təsdiq edilən dərman vasitələrinin sayı 9 min 850-yə çatıb (Siyahı).

7 min 347 dərman vasitəsi təsdiq edilmiş qiymətlərlə satışdadır, digər 2 min 503 dərman vasitəsinin yeni qiymətləri isə sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Sentyabrın 1-dən qiymətləri təsdiq edilməyən dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin satışı yalnız həmin dərmanların qiymətləri təsdiq olunduqdan sonra həyata keçirilə bilər.

Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi prosesi bir il əvvəl başlayıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə, indiyədək Tarif Şurasının 10 iclasında idxal dəyəri ilə ifadədə 44 faiz dərman vasitəsinin qiyməti 2 dəfədən çox, 25 faizinin qiyməti 3 dəfədən çox, ümumilikdə 90 faizdən çoxunun qiyməti endirilib.

Transparency.az bildirir ki, Azərbaycanda dövlət tənzimlənməsi tətbiq edilən qiymətlərin (tariflərin), xidmət haqlarının, yığımların dövlət tənzimlənməsi kollegial icra hakimiyyəti orqanı olan Tarif Şurasının səlahiyyətindədir. Şuraya iqtisadiyyat naziri sədrlik edir. Onun üzvləri maliyyə, vergilər, ədliyyə, energetika, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar, kənd təsərrüfat, səhiyyə, təhsil, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlərinin müavinləri, eləcə də Dövlət Gömrük və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura komitələri sədrlərinin müavinləridir.

Dairə seçki komissiyaları yenidən formalaşdı (Üzvlər)

05.08.2016msk_1_2Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının yenidən təşkili barədə qərar çıxarıb. Bu, Seçki Məcəlləsinin tələbindən irəli gəlib. Qanuna görə, dairə seçki komissiyaları bilavasitə seçkilərdən (referendumdan) əvvəl yaradılarsa, səsvermə gününə azı 50 gün qalmış təşkil edilməlidir.

MSK-nın 4 avqust iclasında 124 dairənin seçki komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib. 90 saylı Ağdaş dairəsinin seçki komissiyası iyunun 18-də Milli Məclisə keçirilmiş təkrar seçki ərəfəsində formalaşdırılıb.

Transparency.az bildirir ki, dairə seçki komissiyaları 9 üzvdən ibarətdir. 3 üzvün namizədliyini deputatları Milli Məclisdə çoxluq təşkil edən siyasi partiyanı Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən komissiya üzvləri, 3 üzvün namizədliyini deputatları Milli Məclisdə azlıq təşkil edən siyasi partiyaları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən komissiya üzvləri, 3 üzvün namizədliyini isə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan Milli Məclis deputatlarını Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən komissiya üzvləri təqdim edir.

Sentyabrın 26-da Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər üzrə referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində konstitusiyanın 25-dən çox maddəsində dəyişiklik təklifi yer alır. Ana qanuna bir neçə yeni maddə də təklif olunur (Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsi).

Dəyişikliklər prezident seçilmək üçün 35, deputat olmaq üçün 25 yaş şərtlərini aradan qaldırır, dövlət başçısının səlahiyyət müddətini 5 ildən 7 ilə artırır. Dövlət başçısına növbədənkənar prezident seçkisi elan etmək, parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir. Başqa bir yenilik vitse-prezidentlər postlarının təsisini nəzərdə tutur. Layihəyə görə, birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Növbədənkənar prezident seçkisi zamanı dövlət başçısının səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edəcək.

MSK-nın 4 avqust iclasında referendumla bağlı səsvermə bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanması qaydası təsdiq olunub və 5 milyon 280 min 924 seçki bülleteninin mətbəə üsulu ilə hazırlanması qərara alınıb.
Yüklə 3,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə