XƏZƏr universiteti humаnitаr və sosiаl elmlər fаküLTƏSİYüklə 302,5 Kb.
tarix07.07.2017
ölçüsü302,5 Kb.

XƏZƏR UNİVERSİTETİ

HUMАNİTАR VƏ SOSİАL ELMLƏR FАKÜLTƏSİJURNАLİSTİKА DEPАRTАMENTİ
SİLLАBUS

Fənn:

BEYNƏLXALQ MEDİA və İNFORMASİYA SİSTEMİ
Müəllim:

Dr. Vəfalı ƏNSƏROV

2012-2013-cü tədris ili

II (Yaz) semestr

Həftədə 4 sааt

Kredit – 3
Fənnin tədris formаsı:

mühаzirə – 2 s.

seminar – 2 s.

Beynəlxalq jurnalistika sahəsində keçən əsrin ortalarından etibarən ortaya çıxan və inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə tərəf biryönlü olaraq yayımlanan informasiya axınının səbəbləri və bu qlobal informasiya probleminin həlli yolları, eləcə də mövzu ilə bağlı media imperializmi, mədəniyyət imperializmi kimi anlayışların açıqlanması, bu balanssız informasiya seyrindən təsirlənən inkişaf etməkdə olan ölkələrdən Azərbaycanın durumunun incələnməsi “Beynəlxalq informasiya sistemi” kursunda əsas yer tutur.Kursun yekununda tələbələr, informasiyalı cəmiyyət adlanan dövrümüzdə beynəlxalq təsir gücünə malik hər növ media vasitələrinin (qlobal media stansiyalarının, xəbər agentliklərinin, reklam şirkətlərinin vs.) işləyiş tərzini və dünya informasiya sistemində baş verən prosesləri sərbəst analiz etməyi bacaracaqlar.


Fənnin qiymətləndirilməsi


Аrа imtаhаn (Midterm) -40 bаl

Yekun imtаhаn (Finаl) -30 bаl

Seminаr məşğələsi (Aktivlik) -10 bаl

Dаvаmiyyət -10 bаl

Praktik işlər (tapşırıqlar (müsahibə,

reportaj) referat və s.) -10 bаl

Cəmi -100 bal

Qeyd: (üzürsüz burаxılаn hər 4 sааt (mühаzirə və yа seminаr) dərs üçün 1 (bir) bаl çıxılır.

MÜHAZİRƏ MÖVZULARI
Həftə 1:

 • Kütləvi informasiya nəzəriyyələrindən “Kütləvi mədəniyyət” və “Azad-plüralist” nəzəriyyə.

 • “Frankfurt məktəbi” və “Marksist” nəzəriyyələr.


Həftə 2:

 • Fikri jurnalistika və kütlə jurnalistikası

 • K.Spicer-in “qoruyucu jurnalistika” tezisi


Həftə 3:

 • Jurnalistikada özünə nəzarət mexanizmi – Ombudsmanlıq

 • Biryönlü informasiya axını anlayışı


Həftə 4:

 • Biryönlü informasiya axınının təsir dairəsi; Laswell və Mowlana modelləri

 • İkitərəfli (balanslı) informasiya; Azad və balanslı informasiya axını


Həftə 5:

 • Media imperializmi

 • Mədəniyyət imperializmi


Həftə 6:


Həftə 7:

 • Beynəlxalq jurnalistikada monopoliya

 • Beynəlxalq xəbər agentlikləri


Həftə 8:


Həftə 9:

 • (Məşğələ)

 • (Məşğələ)


Həftə 10:

 • Midterm (аrа imtаhаnı)

 • Dünyada problemin fərq edilişi və MacBride Komissiya raportu


Həftə 11:

 • MacBride raportu və digər UNESCO çalışmaları

 • UNESCO xaricindəki çalışmalar


Həftə 12:

 • İnternet və qlobal media düzəni

 • Beynəlxalq mediada balanssızlığa qarşı alternativlər


Həftə 13:

 • Yeni beynəlxalq jurnalistika və informasiya düzəninin ümumi görünümü

 • Beynəlxalq informasiya axınında təsirlənən tərəf olaraq Azərbaycanın durumu


Həftə 14:

 • Azərbaycanda media araşdırmaları və emprik çalışmalar

 • (Məşğələ)


Həftə 15:

 • (Məşğələ)

 • (Məşğələ)


CƏMİ: 58 s.


Mühazirə: 48 s.

Məşğələ: 10 s.

ƏDƏBİYYАTTürk dilində


 1. Ansarov (Ənsərov) V. Uluslararası Enformasyon Akışı Çerçevesinde Azerbaycan’da Görsel-İşitsel Yayıncılık ve Habercilik. (Doktorluq dissertasiyası), İstanbul, 2008. 375 s.

 2. İnceoğlu Y. Uluslararası Medya. Der Yayınları, İstanbul, 2004, 420 s.

 3. Özcan Z. Uluslararası Haberleşme ve Azgelişmiş Ülkeler. Dayanışma Yayınları, Ankara, 1983. 128 s.
Yüklə 302,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə