Xx əsin əvvəlində əldə edilən texniki nailiyyətlərYüklə 5,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/10
tarix03.02.2017
ölçüsü5,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
Registr 
 

 
ABŞ 226, 278, 411 
Adaptiv idarəetmə 476 
AEG 429, 467 
Axın xətti 408, 451 
Alüinium 335 
Almaniya 306 
Almaz 432, 434 
Almaz ucluq 253 
Android 495 
Anosov 331 
Antik dövr 39 
Arbalet 138, 181 
Arximed 49 
Arximed vinti 54 
Aristotel 40 
Artilleriya 250 
Asılqan 
mexanizmlər 
428 
Assur qrupu 373 
Assurlar 29 
Astrolab 113 
At dəmir yolu 274 
Avtomat 495 
Avtomatik sistem 447 
Avtomatlaşdırma 441 
Avtomobil 355 
Avtomobil sənayesi 449 
Azıx mağarası 19 
 

 
Babil 29 
Barlov çarxı 341 
Bakı 364, 510 
Baldvin, Matias 284 
Banu Musa 118 
Barıt 141 
Barlov, Peter 341 
Baş ötürmə 431 
Bebbij, Çarls 396, 456 
Bekman 12, 307 
Bens 357 
 
 
Benyamin, 
Huntsman 
230 
Benzin 354 
Benzin mühərriki 354 
Bertold Şvarç 141 
Bertoud 252 
Bessemer 
konvertoru 
333 
Bessemmer, Henri 332 
Bərk xəlitə 436 
Biruni 112 
Birunkuççio,  Vannokkio 
182 
Bizanslı Filon 77 
Bleroit təyyarəsi 362 
Bleroit, Louis 362 
Boloniya 159 
Borziq, Auqust 313 
Brama, Yozef 255 
Bruklin körpüsü 367 
Brunel, Mark 259 
Buxar arabası 267 
Buxar çəkici 264 
Buxar çəni 239  
Buxar gəmisi 290 
Buxar qatarı 325 
Buxar  maşını  73,  235, 
240 
Buxar topu 179 
Buxar turbini 352 
Bul riyaziyyatı 457 
Bul, Qeorq 457 
Buldoq 425 
Burğulama  43  ,  148, 
173, 186, 224, 237, 
304 
Burr 338 
Buz Çeçil 420 
Bürünc 31, 401 
Bürünc top 141 
 

 
CAP 491 
Ceyms Foks 258 
Ceyms Vatt 236, 446 
Cəbr 111 
 
CİM 480 
CNC- dəzgahı  475 
Con Vilkinson 237 
Corc Bedson 337 
Corc Stivenson 242 
 
Ç 
 
ÇAQ 490 
Çarx 199, 205 
Çarxqolu 170 
Çayzinq, Haynrih 216 
Çebışev 371 
Çerepanovlar 325 
Çevik istehsal 481, 485 
Çevirgəc 345 
Ceyms Vatt 236, 446 
Çəkic 145 
Çin 227 
Corc stivenson 242 
Çoxməqsədli dəzgah 
    
490 
Çoxşpindelli torna  
dəzgahı 379, 381 
Çoxşpindelli burğulama  
  
dəzgahı 302 
Çuqun 401 
Çuze 457 
 

 
DAAD 517 
Dağ mədən maşınları 
Dağ mədənləri 187, 310 
Dal bucaq 395 
Dartıcı traktor 425 
Dartma 436 
Darvaza 211 
Daş alət 15, 20 
Daş kömür 230 
Daş ucluq 22 
Daşların 
burğulanması 
23 
Daxili  yanma  mühərriki 
357 
Daymler 355 
Dəmir 34 

Registr 
534 
 
Dəmir filizi 34 
Dəmir  istehsalı  35,  232, 
275 
Dəmir kəski 392 
Dəmir ördək 444 
Dəmir töküyü 147 
Dəmir top 147 
Dəmir  yolu  274,  285, 
328 
Deval, Qeorq 496 
Dəyirman 166, 205, 217 
Dəzgahqayırma 
254, 
374, 413 
Dizel yanacağı 359 
Dizel, Rudolf 359 
Differentsial 
birləşmə 
357 
Dioptra 65 
Dirsəkli val 134, 208 
Dişli çarx 106, 161, 207, 
223 
Dizel mühərriki 359 
DNC- dəzgahı  472 
Dolivo-Dobrovolski 342 
Domna sobası 330 
Dönən kran 94, 195, 348 
Dönən şayba 94 
Dördtaktlı mühərrik 355 
Döyüş  maşınları  80,  60, 
178 
Drossel 119 
Dünya  sərgisi  294,  302, 
317, 335, 338 
Düşən çəkic 144 
 

 
Edison, Tomas 345 
Edmund Kartvrayt 234 
Ekskovator 430 
Elektrik cərəyanı 340 
Elektrik  enerjisi  341, 
414 
Elektrik maşınları 340 
Elektrik  mühərriki  341, 
416, 419, 435 
Elektrik stansiyası 345 
 
Elektrodinamo 345 
Elektromaqnit 341 
Elektromexaniki  ötürmə 
342 
Elektron hesablama 
maşını 458 
Elektronika 449 
Elektrik 340 
Eli Vitni 287 
Elmi texniki inqilab 441 
Elmlər akademiyası 157, 
307 
Emal mərkəzi 466, 483 
Enerji 144 
Enerji mənbələri 144 
ENİAC 458 
Etienne Lenur 352 
Etienne mühərriki 353 
EXAPT dili 478 
Engineering jurnalı 305 
Eymoz Vitney 301 
 
Ə 
 
Əhməd Əl-Həsən 108 
Əkinçilik 2 
Əl Xorəzm 111 
Əl Qəzvin 116  
Əl-Cəzari 125 
Əl-üz yuyan 84 
Əlvan metal 335 
Əməyin təşkili 409 
Əyri silindrli nasos 209 
 

 
Fabrik 242 
Faradey, Mixael 341 
Fars 109 
Fasiləsiz yayma 337 
Fərdi ötürmə 415 
Ford  Motor  Company 
408 
Ford, Henry 408 
Fordson 425 
Fransa 266 
Françiz Pratt 301 
 
Frederik Teylor 378, 406 
Frez dəzgahı 263, 289 
Fridrix Völer 335 
Fritç Huber 425  
Fulton 259 
 

 
Generator 345 
Gəmiçilik 39 
Gildemeister 380 
 

 
Harri Ferqusson 426 
Hartman 315 
Hassvel 339 
Haydelberq 220 
Heron 64 
Hesablama maşını 455 
Hesablama texnikası 454 
Həmkarlar təşkilatı 406 
Hərb maşınları 178 
Hidravlik pres 338 
Hidroturbin 352 
Hill, Donald 108 
Hikmət evi 109 
Hollert 456 
Holztapfell 384 
Homo habilis 15 
Homo sapiens 19 
Huqo Yunkers 363 
 

 
Xəncər 33 
Xətti idarəetmə 473 
 
İ 
 
İbn əl Hətəmi 115 
İbn Sina 109 
İdarəetmə  sistemi  429, 
473 
İdsi körpüsü 366 
İdsi, Ceyms 366 
İkarus175 

Registr 
535 
 
İncəsənət  mühəndisləri 
154 
İnduksiya 413 
İngiltərə 228 
İnterpolyator 470 
İpəyirən maşın 234 
İpəyirmə 234 
İSO 437 
İstehsalın  elmi  təşkili 
402 
 

 
Jözell 397 
 

 
Kabab maşını 166 
Kalmers, Ales 425 
Kaman 23, 38 
Kardan birləşməsi 203 
Kardan valı 203 
Kardano, Jeralamo 198 
Karno 359 
Katapult 101 
Kavasaki 500 
Keramika 435 
Kəhraba 340 
Kənd təsərrüfatı 
maşınları 423 
Kəsici alətlər 398 
Kəski 392, 396 
Kəsmə qüvvəsi 400 
Kəsmə sürəti 392, 434 
Kibernetika 443 
Kiçik  seriyalı  istehsal 
485 
Kilit 132 
Kimya 137, 335 
Kinematika 369 
Kitab çapı 136, 155 
Kitab çarxı 210 
Klapan 75, 200 
Klarenval 400 
Klement,  Yozef  261, 
395 
Klepsidra 61 
 
Klermont 290 
Kobalt 432 
Koks 230, 268, 281 
Kolba 239 
 
Kolt, Samuel 292 
Kompyüter 480, 490 
Komutator 344 
Kondensator 241 
Korlis 297 
Korobat 90 
Kort 231 
Kouer, Eduard 331 
Köçürmə  frez  dəzgahı 
429 
Köməkçi bucaq 396 
Kömür istehsalı 268 
Körpü kranı 349 
 
Kran 93, 347 
Ktesibios 58 
Kuyno 267 
Kütləvi istehsal 406, 416 
 

 
Qallileo Qaliley 10 
Qara  metallurgiya  281, 
335 
Qarşılıqlı 
əvəzolunma 
287, 437 
Qaynaq 36, 417 
Qaz mühərriki 355 
Qədim Şərq mədə-
niyyəti 27, 38 
Qızıl 32 
Qobustan 21 
Qrafiki dinamika 372 
Qrup ötürmə 415 
Qustav Laval 351 
Qustav Zellenqer 403 
 

 
Laboratoriya 344 
Labulye 368 
Lampa 70, 83, 123 
Lans traktoru 360 
 
Leonardo da Vinçi 157 
Lift 346 
Lokomobil 423 
Lokomotiv  243,  283, 
313 
 
Loman 432 
Lövhəli burğu 43 
 

 
Maqnit lentlər 469 
Mancanaq 241 
Manufaktura 321 
Marçelli 55 
Martin Piere 332 
Martin üsulu 276 
Maşın 92, 144, 204 
Maşın hissələri 368 
Maşınqayırma  8,  245, 
314, 412 
Maşınqayırma 
texnologiyası 11, 512 
Maşınşünaslıq 368 
Modsli 254 
Maybax 355 
Mediçi 157 
Mexaniki saat 152 
Mexaniki 
texnologiya 
401 
Mersedes 356 
Mesopotamiya 2, 27 
Metal 30 
Metal döymə 31, 34, 196 
Metal emalı 330 
Metallurgiya  233,  333, 
412 
Məftildartma 146 
Məişət texnikası 418 
Məlikov, Cavad 365 
Mərkəzdənqaçma 
tənzimləyici 445 
Mərkəzləşdirmə 392 
Mərkəzləyici 
tərtibat 
167 
Mikroelektronika 460 
Mikroprosessor 476, 502 

Registr 
536 
 
Milan 198 
Mis 30, 334 
Misir 3, 29 
Mişarlama 22, 162, 218 
Mohr 372 
Morze 290, 301 
 
Mövla-zadə 517 
Musey məktəbi 40, 58 
Mürəkkəb qabı 85 
Müstəvi pardaqlama 439 
 

 
Nartov Andrey 248 
Nasmif, Çeyms 258, 395 
Nazimçarx 185 
NC- dəzgahı  469 
NC proqramı 479 
Neft 365 
Neft 
maşınqayırması 
365 
Nəqledici 484 
Nəzəri mexanika 372 
Nikolaus Otto 354 
Nizə 18 
Numerical Control 461 
Nürnberqli Rudolf 146 
Nyukomen, Tomas 235 
Neft-mədən 
avadanlığı 
509 
 

 
Obuxov 332 
Odlu silah 141 
Odometr 66 
Oxatan sağanaq 141 
Optimallaşdırma 396 
Otto mühərriki 354 
Otto von Kuerike 235 
Otto Lilienthal 361 
Ovçu 2 
 
Ö 
 
Ölçü qurğuları 440 
 
Östred,  Hans  Kristian 
341 
Ötürmə  165, 199 
Ötürmə sistemi 430 
Özüsazlanan dəzgah 394 
 

 
Paltaryuyan maşın 420 
Pambıq  229,  235,  280, 
287 
Pambıq istehsalı 280 
Pambıq sənayesi 279 
Papin, Denis 235 
Pappos 102 
Paraşüt 177 
Pardaqlama  153,  172, 
213  ,  219  ,  438, 
517 
Parsons, Çarlz 351 
Paskal, Blaize 454 
Patent 233, 288 
Patron 254 
Perfokart 462 
Peterburq 323 
Pərçimləmə 44 
Pərli burğular 149 
Pifaqor 39 
Piksi Antonio 343 
Pinol 265 
Plastiklik 
nəzəriyyəsi 
390 
Platon 39 
Plutarx 49 
Pnevmatik katapult 60 
Pnevmatika 58, 67, 77 
Polad 331 
Polipast 51 
Politexnik 
məktəbləri 
272, 312 
Postprosessor 477 
PPS 494 
Presləmə 214, 294 
Proxuta 69 
Proqramlaşdırma 474 
Ptolomey 40 
Pudlinq üsulu 231 
 

 
Radial burğulama 
dəzgahı 383 
Ramelli, Aqostino 204 
 
Rasionallaşdırma 411 
Rele 458 
Reno 503 
Renessans 154 
Revolver  torna  dəzgahı 
292, 300, 377 
Rezin üzlük 357 
Rəqəmli idarəetmə 461 
Riçard Arkrayt 234  
Riçard Trevitik 242 
Riyaziyyat 28, 111 
Robot 494 
Roberts&Cie 262 
Robotla frezləmə 507 
Robototexnika 494 
Roket 243 
Roma 45 
Rotor 343 
Rölo mexanizmləri 370 
Rusiya 321, 412 
Rüllman 372 
 

 
Saat 129 
Saat yayı 152 
Salomon de Qaus 220  
Sayğac 456 
SCARA robotu 501 
Scientic  Amerika  jurnalı  
305 
Sellers Villam 294 
Senzorlar 504 
Sənaye inqilabı 226 
Sənaye robotu 496 
Sənayeləşmə 266 
Sərt proqramlar 448 
Sienna 149 
Sıxılmış hava 60 
Silah 331 
Silindrik vint 105 

Registr 
                                                                537 
 
Simens 344 
Simens-Martin  üsulu 
333 
Sirakusi 49 
Sivri daş 16  
Smeaton 236
 
Soba 35 
Sonsuz vint 374 
 
Spenser, Kristofer 300 
Spiral burğu 301 
Su avtomatı 67, 124 
 
Spesifik iş 401 
Spiral 107 
Su çarxı 86, 96,187 
Su dəyirmanı 98 
Su nasosu 58, 72, 127, 
202,  163,  193, 
221 
Su orqanı 59, 75 
Su saatı 59 
Su vinti 54, 201 
Support 248, 254, 257 
Suvarma sistemi 27 
Sürgüqolu 126 
Sürüşən diyircək 482 
 
Ş 
 
Şlezinqer 404 
Şpindel 254, 262 
Şprits 71 
Ştamplama 196, 338   
Şumerlər 29 
Şüşə  qab 82 
 

 
Tağıyəddin 133 
Taksametr 99 
Tapança 299 
Texniki məktəb 270 
Texnologiyaya 
giriş 
308 
Termiki emal 230 
Tesla Nikola 342  
 
 
Tezkəsən alət poladı  
378  
Təmir 
emalatxanası            
509 
Təyyarə 361 
Tigel üsulu 331 
Time 387, 402 
Toxucu maşın 242 
Teylor nəzəriyyəsi 407  
Tomas Saveri 235 
Topların  hazırlanması 
236 
Torna  dəzgahı    36, 
169, 225 
Tozsoran 422 
Tökmə formaları 33 
Tökmə  texnologiyası 
33 
Traktor 360, 424 
Tramvay 347 
Transver  xətti  448, 
453 
Tranzistor 460 
Trebuşet 140 
Treska, Henri 388 
Tsimmerman 315 
Tutqac 397, 403 
Türkiyə 125 
Tyu 250  
 

 
Uçan maşın 174 
Unimate robotu 500 
Universal frez  
dəzgahı 301 
Universal pardaq  
 
dəzgahı 299 
Üfürgəc 183 
Üstyonuş dəzgahı 260, 
262, 318   
Ütü 418  
 

Vokoso 444, 494 
Videman 108, 118 
Vilhem Laybnis 455 
 
Velo avtomobili 357 
Vertolyot 177 
 Vitruvi 9, 89 
Vittenbauer 372 
Vittorio Zonça 211 
 Voigtlender 433 
Vrayt qardaşları 361 
 

 
Yakob Leypold 8 
 
Yakobi Herman 342 
Yakobi mühərriki 341 
Yanğınsöndürən 216 
Yayma üsulu 336  
Yazı 29 
Yerdəyişən stollar 410 
Yığma robotu 502 
Yiv normativi 296 
Yivkəsən  dəzgah  169, 
256 
Yonqarçıxarma 
389, 
394 
Yonqarəmələgəlmə 
prosesi 387 
Yozef Virtvoz 258 
Yumrucuq  208,  300, 
379 
Yunanıstan 39,44  
Yükləmə 
məntəqəsi 
489 
Yükləmə tərtibatı 487 
 

 
Zirehli maşın 181 
Zirehli  paltarlar  137, 
145 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil mənbələri 
538 
 
 
Şəkil mənbələri: 
Aquliera Muzeyi, İtaliya 

 şəkil:  1.18. 
American 
Science 
and 
Invention: 

Pictorial 
History  
Mitchell  Wilson,  Simon  and  Schuster,  New  York,  1954; pp.  78-83 

  şəkillər: 
2.32, 2.34. 
Agricola,  Georg  (von  Hoover,  Herbert).  De re  metallica , Verlag   Kessinger ,  
2003 , 638 S. - şəkillər:  1.137

1.144. 
Archimedes in www.anderegg-web.ch 

şəkillər: 1.20, 1.25, 1.26. 
Archiv in www.ibm.com 

 şəkil: 3.9. 
Beck, Th. Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues. Reprograf. Nachdr. d. 
Ausg. Berlin 1899, Hildensheim : Oms, 1970, 559 S. 

  şəkillər:    1.55

1.60, 
1.62, 1.101

1.111, 1.120, 1.126, 1.121, 1.123, 1.146

1.150. 
Beck,  Th..  “Philon  von  Byzantium”,  in  Beiträge  zur  Geschichte  der  Technik 
und Industrie, II, 1911, S. 64

77 

 şəkillər:  1.43

1.53. 
Bechstein, E., Hesse, S. Aus der Geschichte der Automatisierungstechnik. VEB 
Verlag Technik Berlin, 1974  

 şəkillər: 3.1

3.3, 3.27. 
Белянин П.Н. Промышлeнные роботы. М., Машиностроения, 1975, 400 с. 

 şəkil: 3.34. 
Biringuccio,  V.  De  la  pirotechnia.  Venedig  1540.  Übersetzt  ins  Deutsche  von 
O.Johannsen. Braunschweig 1925.

 şəkillər:  1.132

1.135. 
Bramly,    S.  Leonardo  da  Vinci.  (Broschiert).  Verlag:  Rowohlt  Tb.;  Aufl.6., 
1995, 564 S. 

 şəkillər: 1.100. 
Brentjes,  B.,  Richter,  S.,  Sonnemann,  R.  Geschichte  der  Technik.  1.  Aufl. 
Verlag  Ed. Leipzig , 1978, 501 S. 

 şəkillər: 3.4, 3.5, 3.26. 
Brooklyn Bridge, New York, Currier & Ives print of 1877. Library of Congress 
Prints  and  Photographs  Division,  reproduction  number:  LC-USZC2-3409  – 
şəkillər: 2.88.  
Buxbaum,  B.  „Die  Amerikanische  Werkzeugmaschinen  und  Werkzeugbau  im 
achtzenten und neunzehnten Jahrhundert“, Beiträge zur Geschichte der Technik 
und Industrie, 10(1920), 121

155

 şəkillər: 2.36

2.40, 2.42

.45.  
Cipolla, B. Europäische Wirtschaftsgeschichte. Bd.4. Stuttgart, 1977. 

  şəkil: 
2.29. 
Сoломенцев, А. Гибкие производственные системы Японии. Москва,  

Şəkil mənbələri 
539 
 
«Машиностроение», 1987. - şəkil: 3.29. 
Donald  R  Hill.  Studies  in  Medieval  Islamic  Technology.  Edited  by  David  A 
King, Ashgate Variorum collected studies series, 1998, p. 253. 

 şəkillər: 1.79, 
1.81

1.83, 1.85

1.87. 
Döbler,  H.  7000  Jahre  frühe  technische  Kultur.  Bd.  1.  Vom  Ackerbau  zum 
Zahnrad. Verlag: Rowohlt; 1969, 251 S.

 şəkillər: 1.5, 1.7, 1.9. 
Elektro-Anzeiger, Jg.20, N.17,1967

 şəkil:  2.72. 
EFA-Museum für Deutsche Automobilgeschichte – şəkil: 2.77. 
Feldhaus,  F.M.  Die Technik  der  Antike  und  des  Mittelalters.  Potsdam  1931.

 
şəkil: 1.14. 
Fernand Braudel, Ernest Labrousse. Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich 
im  Zeitalter  der  İndustrialisierung.  1789-1880.  Band  2,  Athenäum  Verlag  in 
Frankfurt am Mainz, 1998, 458 S.  

 şəkil:  2.30. 
Feldenkirchen,  W.    Werner  von  Siemens.  Erfinder  und  internationaler 
Unternehmer. Piper-Verlag, München, 1996.

 şəkil: 2.69. 
Folz,  F.J.  Über  die  Anfänge  der  Zerspanforschung.  Düsseldorf  VDİ-Verlag, 
1980 – şəkil: 2.105, 2.110, 2.132.  
Furgac, 
I., 
Mertins, 
K
Flexible 
Automatisierung 
in 
Frankreich. 
ZwF77(1982)11,    S.548

553. – şəkillər:  3.37
÷
3.39. 
Gasmotor System Lenoir, um 1861. Quelle: Meyer's Konversationslexikon von 
1872

 şəkil: 2.75. 
Häuser.  K.  Erste  Anwendungen  nummerischer  Steuerungen.    Werkstatt  und 
Betrieb 117, 1984. – şəkil: 3.15. 
Holtzapffel,  Ch.  Turning  and  mechanical  manipulation.  Vol  II:  The  principles 
of construction, action and application of cutting tools used by hand and also of 
machines  derived  from  the  hand  tools.  London:  Holzapffel&Co.,  1846  – 
şəkillər: 2.108, 2.109. 
Hüseynov,  M.  Daş  dövrü.  Dərs  vəsaiti.  Azərbaycan  Dövlət Universiteti,  1975, 
164 səh. 

 şəkil: 1.6. 
Ирина Тойдорова . Царев токарь. Cпециализированный информационный 
журнал „Мир Металла", 2006 

 şəkil: 2.13. 
İchbian,  D.  Roboter.  Geschichte-Technik-Entwicklung.  Verlag  Knesebeck, 
2005, 540 S. 

 şəkillər: 3.33, 3.35. 3.36. 

Şəkil mənbələri 
540 
 
Kaiser,  Walter.  Geschichte  des  Ingenieurs.  Ein  Beruf  in  sechs  Jahrtausenden. 
Hanser Verlag, 2006, 351 s.

 şəkil: 2.28. 
Katalog der Fa.Hermle – şəkil: 3.23. 
KennedyAlex  B.W.  The  Berlin  Kinematic  Models  An article  in  Engineering, 
V. 22, pp. 239-240. London: Design Council, 1876 

 şəkil: 2.90.  
K.  Kempf.  "U.S.  Army  Photo",  from  K.  Kempf,  "Historical  Monograph: 
Electronic  Computers  Within  the  Ordnance  Corps"  The  ENIAC,  in  BRL 
building  328.  Left:  Glen  Beck  Right:  Frances  Elizabeth  Snyder  Holberton 

 
şəkil: 3.11. 
Knight E.H. American Mechanical Dictionary., vol.2., 1876 

 şəkil: 2.34. 
Kriesel,  W.,  Rohr,  H.,  Koch,  A.  Geschichte  und  Zukunft  der  Mess-  und 
Automatisierungstechnik. Düsseldorf: VDI Verlag 1995 – şəkil: 3.3. 
Laboulaye,  Ch.  Pierre  Lefebvre  de  Traité  de  cinématique,  ou  Théorie  des 
mécanismes. A Text Book Paris, E. Lacroix, 1861 – şəkil: 2.89. 
Ламан, Г.К. Развитие техники волочения металлов. М., Издательство АН 
СССР, 1963

şəkillər: 2.58

2.60.  
Leonardo da Vinci: Tagebücher und Aufzeichnungen, (Hrsg.: Theodor Lücke), 
Paul List Verlag, Leipzig 1953 (3. Aufl.), 954 S.

 şəkillər: 1.112, 1.113, 1.115, 
1.117

 1.119, 1.124, 1.125, 1.127

1.131.  
Lindgren,  U.  Europäische  Technik  im  Mittelalter  800-1400.  Tradition  und 
Innovation. Verlag: Mann, Berlin; 4 Aufl., 1996, 644 S. 

 şəkil: 1.91. 
Manual of Magnetism, 1849 

 şəkillər: 2.61,2.62. 
Martha  Teach  Gnudi.  The  Various  and  Ingenious  Machines  of  Agostino 
Ramelli:  A  Classic  Sixteenth-Century  Illustrated  Treatise  on  Technology 
(Paperback)  by  Agostino  Ramelli,  Publisher:  Dover  Publications;  Reprint 
edition (September 1994), pp. 608. 

 şəkillər: 1.155

1.162. 
Matschoss,  C.  Ein  Jhrhundert  deutscher  Maschinebau  von  der  mechanischen 
Werkstätte  bis    zur  deutschen  Maschinefabrik  (1819

1919).  Berlin,  1919 

 
şəkillər: 2.70, 2.71. 
Metall Atelier firması, AFR 

 şəkil: 1.24 . 
Mercedes-Benz Museum Stuttgart –  şəkil: 2.78. 
Meyers Konversations – Lexikon 6. Auflage, 1902-1908 

  şəkillər:2.56, 2.57. 
Мир-Бабаев М.Ф., Фукс И.Г., Матишев В.А. Иностранный капитал в  

Şəkil mənbələri 
541 
 
нефтяном  деле  России  (Апшерон  до  1917  г.)//Наука  и  технология 
углеводородов. – 2000. - №5. - С.75 - 80. – şəkil: 2.86. 
Mommertz, 
K.H. 
Bohren, 
Drehen 
und 
Fräsen. 
Geschichte 
der 
Werkzeugmaschinen. Reinberk bei Hamburg, 1981. 

  şəkillər:  1.95

1.98,  2.5, 
2.6, 2.22, 2.24 
Museum in Stuttgart-Bad Cannstatt Werkstatt Gottlieb Daimler 

 şəkil: 2.77. 
Münxen Texniki Muzeyi 

 şəkil: 1.8.  
Naval, N. Roboter-Praxis, Würzburg: Vogel Verlag, 1989. – şəkil: 3.40. 
Nasmyth,  J.  Remarke  on  the  introduction  of  the  slide  principle  in  tools  and 
machines  employed  in  the  production  of  machinery.  In  Appendix  B  of 
Robertson  Buchanan,  Practical  essays  on  mill  works  and  other  machinery. 
London, J.Weale, 1841 – şəkillər: 2.106, 2.107.  
Nicholson,  J.T.  Experiments  with  a  lathe-dynamometer.  Am.Soc.Mech.Energ. 
Tans. 25(1904), S.637-684 – şəkil: 2.113. 
Nuthammer, F. Ein- und Mehrphasen-Wechselstrom-Erzeuger. Verlag S.Hirzel, 
Leipzig 1906 

 şəkillər: 2.64, 2.65. 
Philo of Byzantium. Pneumatica. Dr.Lüdwig reichert Verlag, Wiesbaden, 1974 

 şəkillər: 1.42a,b 
Richard Shelton Kirby at al. Engineering in History. Dover Publications INC., 
New York, 1990, 530 p. 

 şəkillər: 2.4, 2.8, 2.74, 2.83, 2.84.  
Roe,  J.W.  English  and  American  Toolbuilders.  London/New  York  1926 

 
şəkil: 2.20. 
Preuss, E. George Stephenson. Fachbuchverlag Leipzig 1987.

 şəkil: 2.11. 
Sellergen, G. Das Messen des Wiederstandes der Metalle bei Anwendung von 
Schneidestählen.  Zeitschr.  Des  össter.  Ing.-  und  Architekt.-Vereins  68  (1896) 
H.32, S.473

478  

 şəkil:  2.112. 
Sezgin,  F.  u.a.    Wissenschaft  und  Technik  im  Islam.Band  V,  Verlag:  Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. Jahr, 2003. 

 şəkillər: 1.76

1.78, 
1.80.Schmidt,  W.    Herons  von  Alexandria  Druckwerke  und  Automatentheater. 
Leipzig: Teubner, 1899 

 şəkillər:  1.29

1.36, 1.37, 1.39

1.41. 
Schuschardin, S.W. u.a. Allgemeine Geschichte der Technik von den Anfängen 
bis 1870. VEB Verlag Fachbuchverlag Leipzig, 1981. 334 S. 

 
şəkillər: 
1.70

1.72, 2.15

2.18, 2.91. 

Şəkil mənbələri 
542 
 
Schlesinger,  G.  Die  Fortschritte  der  deutschen  Stahlwerke bei  der  Herstellung 
hochlegierter  Schnellarbeitsstähle.  Stahl  und  Eisen  33(1913),  S.  929  –    şəkil: 
2.114. 
Science Museum London 

 şəkil: 2.23. 
Scientific American, Ausg.26/1882 

 şəkil: 2.68. 
Spur, G. Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen: Eine 
kulturgeschichtliche  Betrachtung  der  Fertigungstechnik.  Hanser  Verlag, 
München  1991,  628  s. 

  şəkillər:  1.10,  1.15,  1.17,  1.19,  1.94,  1.112,  1.119, 
2.1,2.2,  2.3,  2.19,  2.21,  2.10,  2.26,  2.47,  2.48,  2.50,  2.51,  2.53,  2.92

2.100. 
2.127, 2.128, 3.6, 3.10, 3.14, 3.16

3.18, 3.24, 3.25 
Streit, K.W. Geschichte der Luftfahrt. Küzelsau, 1976 – şəkil: 2.85.  
Тиме  И.  Сопротивление  металлов  и  дерева  при  резании.  Петербург,  изд. 
Демаков. 1870 – şəkillər: 2.101

2.103, 2.111. 
Troitzsch,  U.  Technik  -  von  den  Anfängen  bis  zur  Gegenwart.Braunschweig: 
Westermann,  1982,  640  S. 

  şəkillər:  1.1

  1.4,  2.46,  2.67, 2.76, 2.113

2.125, 
2.82, 3.7, 3.8. 
Wiedeman,  E.  Zur  Mechanik  und  Technik  bei  den  Arabern.  In:  Aufsätze  zur 
arabischen Wissenschaftsgeschichte Bd.1, S. 1483-1516. 

 şəkillər: 1.74, 1.75. 
Weigold, 
M.; 
Stein, 
S
"Trendbericht: 
Spanende 
Bearbeitung  mit 
Industrierobotern.  Werkstatt  und  Betrieb  5  (2006),  S.  34-42.  –    şəkillər:  3.41, 
3.42. 
Wittig,  F.  Maschinenmenschen.  Königshausen  &  Neumann,  1997.  –  şəkil:  
3.31. 
1922 Locomotive Cyclopedia of American Practice 

 şəkillər: 2.31. 
Zworykin, A.А. Geschichte der Technik. 2.Aufl. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 
1974 – şəkillər: 2.72, 2.80, 2.126.  
Железные дороги СССР. Прошлое и настоящее / Сост. и спец. съемка Б. С. 
Баратова.- М.: Планета, 1989.- 199 с.: цв. Ил.

 şəkillər: 2.54, 2.55, 2.61. 
 
 

Dr.-Ing.  Rezo  Əliyev  1992-ci  ildə
Azərbaycan 
Texniki 
Universitetinin 
”Maşınqayırma  texnologiyası,  metal-
kəsən  dəzgahlar  və
alətlər”
ixti-
sasını
bitirmişdir. 
1992

1995-ci 
illərdə həmin  universitetdə mühən-
dis-tədqiqatçı
vəsifəsində
çalışmış-
dır.  1995-ci  ildə Frayberg TU-də elmi 
staj  kecmək  üçün  Alman Akademik 
Mübadilə
Xidmətinin
(DAAD) 
birillik  təqaüdünə layig  görülmüşdür. 
1995

1997-ci  illərdə Frayberq  TU-də
alət itiləmə texnologiyasının yüksək sürətli frezləməyə inteqrasiyası ilə
məşğul  olmuşdur.  1997-ci  ildə Frayberg  TU-nin  doktoranturasında 
təhsilini  davam  etdirmək  üçün  Saksoniya  dövlətinin  üçillik  təqaüdünə
layiq  görülmüşdür.  05.01.2001-ci  ildə doktoranturada  təhsilini  başa 
vurduqdan  sonra  yüksək  sürətli  frezləmə
sahəsində
yazdığı
dissertasiyanı
müdafiə
edərək  doktor-mühəndis  elmi  dərəcəsini 
almışdır.  2001-ci  ildən  ACTech  GmbH  firmasında  (Frayberq,  AFR) 
mühəndis  tədqiqatçı vəzifəsində çalışır  və eyni  zamanda  elmi 
müəssisələr  ilə birgə aparılan  elmi-tədgigat  işlərinə rəhbərlik  edir. 
Məşğul 
olduğu 
sahələr: 
kəsmə
prosesinin 
dinamikası

optimallaşdırılması, 
HSC 
emalı
üçün 
alətlər 

CAD/CAM 
texnologiyası, 
Rapid 
Manufacturing 

ölçmə
üsullarıdır. 
Maşınqayırmada  məşğul  olduğu  sahələr  üzrə Avropa  və ABŞ-da 
qeydiyyatdan  keçmiş ondan  çox  patentin  və 50-dən  artıq  elmi 
məqalənin müəllifidir. Bu azərbaycan oxucularına təqdim  olunan sayca 
üçüncü kitabıdır.  Tərcümeyi  halı 2007-ci  ildə ABŞ-da  çap  olunmuş
Who’s  Who  in  Science  and  Engineering  2008-2009” kitabına  daxil 
edilib. Əlaqə ünvanı: r_alijew@hotmail.com

Document Outline

  • hisse 15
  • hisse 16
  • hisse 17
  • hisse 18
  • hisse 19
  • hisse 20
  • Arxa uz


Yüklə 5,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə