Yatış gerekiyorsa gerekçeleri açıkça anlatılmalı, çevreye ve kendisine zarar verebilme riski belirtilmelidirYüklə 208,5 Kb.
tarix07.07.2017
ölçüsü208,5 Kb.


Yatış gerekiyorsa gerekçeleri açıkça anlatılmalı, çevreye ve kendisine zarar verebilme riski belirtilmelidir.

 • Yatış gerekiyorsa gerekçeleri açıkça anlatılmalı, çevreye ve kendisine zarar verebilme riski belirtilmelidir.

 • Yasal sorumluluktan bahsetmeli ve tek başına ya da güvenlik görevlisi eşliğinde güç kullanarak seçenekleri anlatılmalıdır.

 • Güvenlik görevlisinin refakat gerekçesi anlatılmalıdır.

 • Mutlaka üzeri aranmalıdır.


Acilde tedavinin reddi ya da servise götürülme yaygın tetikleyicidir.

 • Acilde tedavinin reddi ya da servise götürülme yaygın tetikleyicidir.

 • Davranışlardaki ani değişiklikler, intoksikasyon varlığı, içerde güneş gözlüğü kullanımı uyarı olarak değerlendirilmelidir.

 • Şiddet içeren sözler daima ciddiye alınmalı ve sorgulanmalıdır.Ajitasyon, anksiyete, gerginlik, hiperaktivite veya eksitasyonda hızlı trankilizasyon uygulanır:

 • Ajitasyon, anksiyete, gerginlik, hiperaktivite veya eksitasyonda hızlı trankilizasyon uygulanır:

  • Kas içi antipsikotik (haloperidol, klorpromazin, zuklapentiksol akufaz, olanzapin, ziprasidon,)
  • Benzodiazepinler (diazepam oral, lorazepam kas içi, midazolam kas içi)
  • Antipsikotik+Benzodiazepin kombinasyonu


Psikotik hastaların acile başvurusu genellikle şu nedenlerle olur:

 • Psikotik hastaların acile başvurusu genellikle şu nedenlerle olur:

  • Psikiyatrik: ajitasyon, varsanıda artış, tuhaf davranışlar, ileri düzeyde sosyal çekilme, katatoni, apati,
  • Diğer tıbbi: malnütrisyon veya başka ektanılar,
  • Sosyal: uygunsuz yaşam koşulları, kendisi ve çevresi için tehlikelilik olabilir.
 • Başvuru her zaman asıl psikiyatrik hastalığa bağlı değildir.Hastayı destabilize eden nedenler:

  • Hastayı destabilize eden nedenler:
   • Tedavi uyumsuzluğu
   • Yan etkiler (distoni, akatizi, idrar güçlüğü)
   • Madde kullanımı
   • Depresyon ve suisid eğilimi


Hemen tüm akut psikotik akut dönemlerde şiddet davranışı artar. Psikotik hastaların tehlikelilik ve suç davranışını öngörmek mümkün değildir.

  • Hemen tüm akut psikotik akut dönemlerde şiddet davranışı artar. Psikotik hastaların tehlikelilik ve suç davranışını öngörmek mümkün değildir.
  • Damgalamadan önlem almak önemlidir.
  • Tedavi ekibi, hastalıkla hangi unsurların etkileşimi sonucunda tehlikeli bir davranışın ortaya çıkabileceğini değerlendirmelidir.


Acilde manik eksitasyon olduğunda;

 • Acilde manik eksitasyon olduğunda;

 • Güvenlik çağırılmalı,

 • Eksite hasta diğerlerinden ayrılmalı,

 • Hasta önce sözel olarak yatıştırılmaya çalışılmalı,

 • Hızla sakinleştirmek amacıyla tedavi uygulanıp gerekirse güvenliğini sağlamak için yatak tespitine alınmalıdır.

 • J Battaglia Drugs 2005Eksitasyonu yatıştırmak amacıyla:

  • Eksitasyonu yatıştırmak amacıyla:
 • ABD’de 911 kodlu tedavi uygulanmaktadır:

 • 9mg Haloperidol, 1mg Cogentin ve 1 mg Lorazepam

 • Ülkemizde de aslında benzer bir tedavi önceleri “kokteyl” sonra da 1-1-2 koduyla yapılmaktadır. Benzer şekilde acil sağlık numarasıyla 112 olarak da kodlanabilir:

 • 2 amp (10mg) Haloperidol, 1 amp (25mg) Klorpromazin ve 1 amp (5mg) Biperidenİntihar acil psikiyatri açısından önemli ancak ele alınıp önlenmesi güçlükler taşır.

  • İntihar acil psikiyatri açısından önemli ancak ele alınıp önlenmesi güçlükler taşır.
  • İyi bir öngörü ve eş zamanlı yaklaşımla genellikle önlenebilir.
  • İyi bir klinik değerlendirme için hekimin empatik olabilmesi gerekir; fakat, çaresizlik duygusu empatik olabilmeyi de zorlaştıracaktır.


Tekrarlayan intihar öyküsü tedavi ekibinde korku ve öfke uyandırabilir. Yansız değerlendirme zorlaşır. Risk, terapötik bir yaklaşımın yerini cezalandırıcı yaklaşımın alabilmesidir.

  • Tekrarlayan intihar öyküsü tedavi ekibinde korku ve öfke uyandırabilir. Yansız değerlendirme zorlaşır. Risk, terapötik bir yaklaşımın yerini cezalandırıcı yaklaşımın alabilmesidir.
  • Hekim bazen hastanın intihar düşüncesinden hiç söz etmemeye çalışır. Oysa, intihar mutlaka konuşulabilmeli, tabu olarak algılanmamalıdır. Konuşmak hastanın aklına bu düşünceyi getirmek anlamına gelmez.
  • Hekim kendi öznel duygularının farkında olmalı ve bunun görevini engellemesine izin vermemelidir.


İntiharla ilgili değerlendirme sırasında, ciddiyet sırasıyla şu hastalara dikkat edilmelidir:

 • İntiharla ilgili değerlendirme sırasında, ciddiyet sırasıyla şu hastalara dikkat edilmelidir:

 • Daha önce girişimde bulunmuş hastalar

 • İntihar düşüncesini dile getiren hastalar

 • Diğer yakınmalarla gelen ama görüşmede intihar düşüncelerini dile getirenler

 • İntihar düşüncesini inkar eden ancak suisid potansiyeli olduğunu gösterir şekilde davranan hastalarİntiharla ilgili olarak tüm tehditler ciddiye alınmalıdır:

 • İntiharla ilgili olarak tüm tehditler ciddiye alınmalıdır:

 • 1. Ümitsizlikten söz eden hastalarda intihar düşüncesi değerlendirilmeli,

 • konuşmayan hastaların ailesiyle görüşülmelidir.

 • 2. Sık kaza geçirme öyküsü olan hastalar araştırılmalıdır.

 • 3. Depresif iken aniden düzelenlere çok dikkat edilmelidir.

 • 4.İntihar potansiyeli olduğu düşünülen hasta değerlendirme yapılıncaya

 • kadar acilde tutulmalı ve bu süreç ayrıntılı biçimde belgelenmelidir.İntihar girişimiyle acile başvuran hastalar:

 • İntihar girişimiyle acile başvuran hastalar:

 • Ayaktan izlenmek üzere eve gönderilebilir.

 • Genel hastanede dahiliye veya cerrahi servislerine yatırılır, psikiyatri konsültasyonu yapılır.

 • Açık psikiyatri servisine yatırılır.

 • Kapalı psikiyatri servisine istemli yatırılır.

 • Zorunlu yatış yapılır.

 • Her durumda adli sonuçları olabileceğinden iyi bir kayıt ve belgeleme gerekir.Psikososyal kriz nedeniyle acile başvuranların çoğunluğu “Borderline” hastalardır ve tedavileri daha güçtür.

 • Psikososyal kriz nedeniyle acile başvuranların çoğunluğu “Borderline” hastalardır ve tedavileri daha güçtür.

 • Sorunları daha belirsizdir, aşırı talepkar / aşırı bağımlıdırlar (daha uzun görüşme isteği bulunur).

 • Tedavi ekibinde karmaşık duygular yaratırlar ve ekibi manipule etme eğilimleri belirgindir.

 • Dürtü denetimleri zayıftır ve duygusal olarak instabildirler.Acil psikiyariye başvuran hastaların % 25 ‘i Borderline kişiliktir.

 • Acil psikiyariye başvuran hastaların % 25 ‘i Borderline kişiliktir.

 • Çoğu 31-50 yaş arası kadın hastalardır.

 • Ek psikiyatrik tanı ve madde kullanımı sıktır.

 • Sosyal destek sistemleri zayıftır, %90’nı acile tek başına gelir. Hastane yatışları çoktur.

 • Hostil ve şüphecidirler, işbirliğine girmezler.Kriz çoğunlukla hastanın hayatındaki gerçek veya algısal bir terk edilmenin sonucudur.

 • Kriz çoğunlukla hastanın hayatındaki gerçek veya algısal bir terk edilmenin sonucudur.

 • İntihar düşüncesi veya davranışı ile self-mutilasyon olabilir.

 • Dezorganizasyon ve anksiyete: Psikoz benzeri semptomlar ve disosiasyon

 • Artmış impulsivite

 • Duygusal labilite: Yoğun öfke, homisid riskiTutum içerikten önemli olabilir.

 • Tutum içerikten önemli olabilir.

 • Bekleme süresini kısaltın ve güvenli bir yerde görüşü.

 • Yatış kararı çıkmazsa hasta kendini reddedilmiş hissedebilir. empatik ancak sınır koyucu olun.

 • Hastanın bütün sorunlarının acilde çözülmeyeceği anlatılmalı.Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalar doğru bilgi vermezler.

 • Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalar doğru bilgi vermezler.

 • Zayıf impuls kontrolü ve engellenme eşiğinin düşük olması nedeniyle hızlı ve kararlı bir yaklaşım olmalı.

 • Hem suçlu hem güçlü tutum takınırlar.

 • Koşulları istedikleri gibi belirlemek isterler, beklemeye tahammülleri yoktur.

 • Kendisi geldiyse ikincil kazançları araştırılmalıdır: madde isteği, adli kazanç, askerlik durumu..Bazen tek başına konuşmak yeter.

 • Bazen tek başına konuşmak yeter.

 • Oral uygulama tercih edilmeli.

 • Anksiyetede lorazepam 1-2 mg tercih edilir.

 • Ajitasyon varsa IM uygulama yapılır.

 • Alprazolam, paradoksal dizinhibisyon yaptığı için tercih edilmez.Acil semptomatik tedavi gerekebilir:

 • Acil semptomatik tedavi gerekebilir:

 • Kendine fiziksel zarar verme

 • Yoğun öfke ve şiddet

 • Psikoz benzeri semptomlar

 • İlaç uygulaması:

 • Mümkünse açıklama yapılmalı,

 • Gerektiği için,

 • Cezalandırıcı bir tutumla değil,

 • Etkinin geç olmasına rağmen oral ilaç tercih edilmeli.

 • Major psikiyatrik bozukluk saptanırsa etkin tedavi planı

 • Lorazepam+Haloperidol

 • Kısa süreli yatış

 • Acilde uzun süreli ilaç tedavisi planlanmamalı.Kısa ve sık görüşmeler planlayın,

  • Kısa ve sık görüşmeler planlayın,
  • Sık doktor değiştirmemesi için empatik olun,
  • Fiziksel belirtilere değil psikososyal sorunlara odaklanın, psikoterapi önerin,
  • Psikotropları az kullanın, tıbbi test ve girişimleri en aza indirin,
  • Canını yakmayın!
  • Ne (ve neden öyle) hissettiğinizi kendinize soru.
Ciddiye alın ve diğer olasılıkları dışlayın,

  • Ciddiye alın ve diğer olasılıkları dışlayın,
  • Empatik olmayı deneyin,
  • Küçümsemeyin,
  • Yüzleştirmeyin,
  • Hedefi beslemeyin,
  • Psikoterapi için yüreklendirin ve destekleyin.


 • Açıkça İstemli Hedefe

 • Yapay Boz Hayır Evet Hayır

 • K. yaralama Genellikle Evet Bazen

 • Konversiyon Hayır Hayır Evet

 • Temaruz Hayır Evet EvetHastalığın

    • Hastalığın
  • Mekanizması Motivasyonu
 • Yapay Boz Bilinçli Bilinç dışı

 • Konversiyon Bilinç dışı Bilinç dışı

 • Temaruz Bilinçli Bilinçli
Yüklə 208,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə