Yayinlar kitap ve broşÜRYüklə 48 Kb.
tarix11.12.2016
ölçüsü48 Kb.
YAYINLAR

KİTAP VE BROŞÜR:

 1. Erdine S, Dinçer S., kolorektal kanserlerde ağrı sorunu. (Ed.) Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C. Kolon ve rektum kanserleri. İstanbul, Türk kolon ve rektum cerrahisi derneği, 2010.

 2. Özyalçın S, Dinçer S., Boyun ve omuz ağrıları. (Ed.) Tüzüner F. Anestezi, Yoğun bakım ve Ağrı. Ankara, MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2009.

 3. Dinçer S., Obez hastaların perioperatif tedavisine fizyolojik temelli yaklaşım. (Çeviri ed. Akpir K., Tuğrul S.), Klinik Yoğun Bakım. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi, 2009.

 4. Dinçer S., Akut Endokrin Hastalıklar. (Çeviri ed. Akpir K., Tuğrul S.), Klinik Yoğun Bakım. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi, 2009.

 5. Dinçer S., Periferal kompratman sendromu dahil, multitravma. (Çeviri ed. Akpir K., Tuğrul S.), Klinik Yoğun Bakım. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi, 2009.

 6. Özyalçın N.S., Dinçer S., Çocukluk çağında nöropatik ağrı. Ed. Tan E. Nöropatik ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2009.

 7. Özyalçın S, Dinçer S., The role of radiofrequency in chronic low back pain. Eds. Rawal N, Ivani G., Highlights in regional anaesthesia and pain therapy XVII. Switzerland, Kenes International, 2008.

 8. Rejyonal Anestezi Atlası. Brown DL., (Çeviri ed. Özyalçın S, Dinçer S.). İstanbul, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008.

 9. Özyalçın S, Dinçer S., Kanser ağrısında opioid kullanımı. Ed. Özyalçın S. Palyatif bakım. İstanbul, 2007.

 10. Özyalçın S, Dinçer S., Çocuklarda ağrı ve etik. Ed. Namal A, Öncel Ö., Terminal dönemde çocuk: Etik sorunlar. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2006.

 11. Talu GK, Dinçer S., Amputasyon sonrası ağrı. (Çeviri ed. Erdine S.) Ağrı tedavisi el kitabı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2006.

 12. Dinçer S, Özyalçın S., Yaşlılarda ağrı. (Çeviri ed. Erdine S.) Ağrı tedavisi el kitabı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2006.

 13. Ağrının sırları. Kanner R., (Çeviri ed. Özyalçın S, Dinçer S.). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005.

 14. Dinçer S, Özyalçın S., Opioid analjezikler. Ed. Özyalçın S. Akut ağrı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2005.

 15. Dinçer S, Özyalçın S., Akut ağrıda adjuvan analjezik ilaçların kullanımı. Ed. Özyalçın S. Akut ağrı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2005.

 16. Baran İ, Dinçer S., Akut ağrı kontrolünde rejyonal anestezi uygulamaları. Ed. Özyalçın S. Akut ağrı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2005.

 17. Dinçer S, Talu GK., Yanıkta ağrı kontrolü. Ed. Özyalçın S. Akut ağrı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2005.

 18. Rejyonal anestezi. Erdine S. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005.

 19. Dinçer S, Özyalçın S., Santral bloklarda kullanılan iğne, kateter ve setler. Ed. Şahin Ş. Santral ve periferik sinir blokları el kitabı. İstanbul, Logos tıp yayıncılığı, 2004.

ULUSAL MAKALELER

 1. Dinçer S, Özyalçın S., Diabetik nöropatik ağrıda girişimsel yöntemler. Doktor, Ekim-Kasım 2009.

 2. Özyalçın S, Dinçer S., Kompleks rejyonal ağrı sendromu. Nöropsikiatri arşivi, 46(2): 2009.

 3. Özyalçın S, Dinçer S, Hacıhanefioğlu M., Ozonun ağrı tedavisinde kullanımı. Clinic Medicine, Mart 2009.

 4. Özyalçın S, Dinçer S., Nöropatik ağrı tedavisinde stimülasyon yöntemleri. Doktor, Aralık 2008-Ocak 2009.

 5. Dinçer S, Özyalçın S., Diabetik nöropatik. Doktor, Ekim-Kasım 2008.

 6. Özyalçın S, Dinçer S., Boyun ağrısı nedenleri ve minimal invaziv girişimler. Doktor, Ağustos-Eylül 2007.

 7. Özyalçın S, Dinçer S., Yaşlılarda ağrı. Klinik Gelişim, 20(3), 2007.

 8. Özyalçın S, Dinçer S., Çocuklarda ağrı. Klinik Gelişim, 20(3), 2007.

 9. Özyalçın S, Dinçer S., Nöromodülasyon. Klinik Gelişim, 20(3), 2007.

 10. Konakçı M, Dinçer S, Özyalçın S., Ağrı tedavisinde adjuvan ilaç kullanımı. Doktor, Aralık 2006-Ocak 2007.

 11. Konakçı M, Dinçer S, Özyalçın S., Diyabetik nöropati. Doktor, Ekim- Kasım 2006.

 12. Özyalçın S, Dinçer S., Nöropatik ağrı tedavisi. Doktor, Haziran- Temmuz 2006.

 13. Güçyetmez B, Dinçer S, Özyalçın S., Akciğer kanserinde ağrı kontrolü. Doktor, Nisan- Mayıs 2006.

 14. Özyalçın S, Dinçer S., Tanısal sinir blokları. Doktor, Şubat- Mart 2006.

 15. Özyalçın S, Dinçer S., Yaşlılarda ağrı. Türkiye Klinikleri, 2(5), 2006.

 16. Dinçer S, Özyalçın S., Kadın ve ağrı. Doktor, Aralık 2005-Ocak 2006.

 17. Dinçer S., Nonsteroid antienflamatuarların kullanımındaki son durum. Doktor, Haziran-Temmuz 2005.

 18. Dinçer S, Özyalçın S., Bel ağrılarında yeni bir tedavi yaklaşımı: Nükleoplasti. Doktor, Ekim- Kasım 2005.

 19. Dinçer S, Özyalçın S., Kanser ağrısı. Doktor, Ekim- Kasım 2004.

ULUSAL BİLDİRİLER

 1. Kanser hastalarında kaçak ağrının (Breakthrough) giderilmesinde fentanil pastil kullanımının etkinliği. Dinçer S, Talu G, Özyalçın S, Erdine S. TARK 2009.

 2. Bilateral trigeminal nevralji şikayeti olan bir hasta: Olgu sunumu. Talu G, Dinçer S, Erdine S, Özyalçın S. TARK 2009.

 3. Etiyolojilerine göre epidural nöroplasti uygulamasının etkinliği. Talu GK, Dinçer S, Özyalçın S, Erdine S. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi kongresi 2008.

 4. Epidural nöroplasti uygulamalarında görülen komplikasyonlar. Talu GK, Erdine S, Dinçer S, Özyalçın S. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi kongresi 2008.

 5. Sekonder trigeminal nevraljide kranium MRI-Angiografi!nin spesifitesi-Olgu sunumu. Dinçer S, Talu GK, Özyalçın S, Erdine S. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi kongresi 2008.

 6. RFT uygulanan trigeminal nevraljili hastalarda gözlenen komplikasyonlar. Erdine S, Talu GK, Özyalçın S, Dinçer S. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi kongresi 2008.

 7. Torakal ve Lomber Epidural anestezi uygulamalarının anestezi ihtiyacı üzerine etkileri. Güçyetmez B, Şentürk M, Dinçer S, Yıldırım Ş, Menda F, Özkan T, Denkel T, Kapir K. TARK 2003.

 8. Torakal ve Lomber Epidural anestezi uygulamalarının solunum fonksiyon testleri üzerine etkileri. Güçyetmez B, Şentürk M, Dinçer S, Yıldırım Ş, Kavlak E, Karadeniz M, Denkel T, Kapir K. TARK 2003.

 9. Hasta Kontrollü Analjezide kullanılan farklı antiemetiklerin postoperatif emezise olan etkileri. Kobal D, Dinçer S, Özkan T, Özyalçın S. TARK 2002.

 10. Ayaktan ortopedik vakalarda remifentanil- propofol kombinasyonunun, alfentanil- propofol kombinasyonu ile karşılaştırılması. Güneş D, Koltka K, Aktan A, Dinçer S, Küçükay S, Pembeci K. TARK 2000.

ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER

 1. Cervical epidural steroid injections. Talu GK, Özyalçın S, Dinçer S, Erdine S. WIP 2009

 2. The effect of 12 gr transdermal fentanyl treatment in patients with non-cancer pain. Dincer S, Talu GK, Özyalçın S, Erdine S. WIP 2009.

 3. Treatment of postherpetic neuralgia; Our one years results. Dinçer S, Talu GK, Özyalçın S. WIP 2009.

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 1. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 15-18 Mayıs 2009.

 2. Nöropatik ağrı sempozyumu, 19-22 Mart 2009.

 3. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 12-15 Haziran 2008.

 4. 9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs 2007.

 5. Ağrı Eğitim Toplantıları, 26 Ocak 2007.

 6. VIII. Bölgesel Ağrı Sempozyumu, 02-03 Aralık 2006.

 7. Pain in Europe V, September 13-16, 2006.

 8. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslar arası Kongresi, TARK 2002.

 9. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000.

 10. 12 th International Intensive Care Symposium, May 18-20, 2000.

 11. Anestezİstanbul toplantıları, Ağrı tedavisinde yenilikler. TaksimHill Hotel-İstanbul, 06.02.2009 (Konuşmacı).


Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə