Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyasıYüklə 387,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix26.12.2016
ölçüsü387,83 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4   5

Sıra

№si


T e s t l ə r

Testin çətlik 

dərəcəsi (asan (A); 

orta (O) və çətin 

(Ç)) olmaqla hər 

bir testin 

qarşısında 

yazılmalı

İstifadə 

edilmiş 


ədəbiyyat

1

Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyası b.e.ə. IY əsrdə hansı ellinizm ölkəsinə bölünmüşdür?

       A) Yunanıstan, Makedoniya, Bosfor çağlığı, Periqam, 

Vifiniya,Triqiyu, Kanpadokya, Atropatenu

       B) Yunanıstan, Makedoniya, Vifiniya,Tri

O

1.səhifə -52

 Tibb tarixi hansı inkişaf məhələlərini keşmişdir?

A) Emprik, Desk siptiv, Analitik, Sintetik və  ya  inteqrativ 

B) Emprik, Analitik, Sintetik 

C) Desk siptiv, Analitik

D) Sintetik, Desk siptiv, Analitik

E) Analitik və  Sintetik 

O

1.səhifə -53

 Tibb tarixi hansı dövrlərə bölünür?                                       A) 

İbtidai icma, Quldarlıq, Feodalizim, Kapitaliz, Sosializm

B) Qədim dövr, Orta dövr, Müasir dövr                               C) 

İbtidai icma,Quldarlıq, Feodalizm, Kapitalizm

D) Quldarlıq, Feodalizm, Kapitalzm, Sosializm

E) Qədim və an qədim dövr 

O

1.səhifə -64

 Tibb tarixini öyrənmək üçün hansı mənbələrdən istifadə 

olunur?

        A) Yazılı mənbələr, maddi mənbələr, etnoqrafik, şifahi ədəbiyyat və folklor, sinqvistika, kinosənədlər,  fotosənədlər

         B) Yazılı mənbələr, maddi mənbələr, etnoqrafik, şifahi 

ədəbiyyat və folklor, sinqvistika, fotosənədlər

          C) Yazılı mənbələr, maddi mənbələr,  şifahi ədəbiyyat 

və folklor, sinqvistika, kinosənədlər,  fotosənədlər

          D) Yazılı mənbələr, maddi mənbələr, etnoqrafik, şifahi 

ədəbiyyat və folklor, sinqkinosənədlər,  fotosənədlər

          E) Yazılı mənbələr, etnoqrafik, şifahi ədəbiyyat və 

folklor, sinqkinosənədlər,  fotosənədlər

Ç

1.səhifə -75

      İbtidai era hansı dövrlərə bölünür?

        A) Çiçəklənmə dövrü

        B) İbtidai əmiyyətin  təşəkkülü, çiçəklənməsi,  dağılması

        C) Çiçəklənmə və dağılma dövrü

        D) Təşəkkülü və dağılması

        E) Çiçəklənməsi və təşəkkülü

Ç

1.səhifə -8           Test - Tibb tarixi fənnindən Tibb fakültəsinin I kurs 

Müalicə işi  ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur.6

  Tarix elmində insanın əmələ gəlməsi haqqında hansı 

hipotezalar vardır?

        A) Monogenez

        B) Poligenez

        C) Monogenez və Poligenez

        D) Meymundan əmələ gəlmə

        E)Meymuna bənzər

A

1.səhifə -107

Formalaşmaqda olan cəmiyyət  öz inkişafını  hansı mərhələdə  

keçirmişdir?

        A) Ən qədim insanlar - Arxantroplar və Qədim insanlar - 

Paleontroplar                         

        B) Ən qədim insanlar və müasir insanlar

        C) İnsan əmlə gəlməsi mərhələsi

A

1.səhifə -108

 İbtidai cəmiyyətin dağılması hansı formada baş vermişdir?

            A) Pariarxat

            B) Mariarxat

            C) Patriarxat və Matriarxat

            D) Poligenez

            E) Monogenez

         O

1.səhifə -16

9

 Azərbaycan ərazisində  insanlar hansı dövrdə mövcud idi?            A) Paleolit

            B) Neolit

            C) Mezozoy

            D) Palezoy

            E) Ən qədim dövr

O

1.səhifə -1810

İbtidai dövrdə təbabət   hansı təcrübəyə  əsaslanırdı?        

        A) Bitkilərlə müalicəyə

        B) Emprik bitkilər və həkimlik təcrübəsinə

        C) Bitkilərlə müalicə və dini etiqada

        D) Masaj  və hamamadan istifadə

        E) Ara həkimlərinin təcrübəsinə

        Ç

 1. səhifə-18

11

 İlkin sinıfi təbəqələşmə hansı dövlətdə yaranmışdır?         A) Qərbi Avropa

         B) Mərkəzi avropa

         C) Şumer və Misirdə

         D) Amerika 

         E) Çində

         O

 1. səhifə-19

12

12. Klinopis yazı nə deməkdir?         A) Hərflərlə işarə

         B) Xətlərlə işarə

         C) Əşyalarla işarə

         D) Möhürlərlə işarə 

         E) Nöqtələrlə işarə

A

 1. səhifə-2113

Şumer təbibləri  dərman kimi hansı bitkilərdən istifadə 

edirdilər?

A) Xardal, kəklikotu, ağ şam, gavalı

B) Alma, ərik

C) Qara şam, əncir

D) Ağ  şam, əncir                                                                     E) 

Tut


       A

 1. səhifə-21

14

A.Daxilə qəbul edilən,buxarla verilən                                         B.Daxilə qəbul edilən,buxarla verilən və xaricəişlənən 

dərmanlar                                                                               

C.Su ilə udulan dərmanlar                                                       

D.Süd ilə udulan dərmanlar                                                      

E.Buxarla verilən dərmanlar           

O

 2. səhifə-5315

 Babilistanda müdriklik və həkimlik  sənətinin himayəçisi 

hansı Allah hesab edilirdi? 

            A) Anu

            B) Enli

           C) Ea/ Eya

           D) Aşşur  banapal

           E) Annu və enli

O

 1. səhifə-2316

Yer altı dünyanın sahibi  hansı ilahədir?

            A) Eres kiqal

            B) Şamaş

            C) Şin

            D) İştar

            E) Qula

O

 1. səhifə-2317

Qədim Mesopotamiyada həkimlik hansı formada 

formalaşmışdır?

           A) Asutu  

           B) Aşiputu

           C) Asutu- Aşiputu

           D) Ninqişzida

           E) Qula

O

 1. səhifə-2418

Qədim Misirdə ilk pilləli piramida hansı həkim memarın 

layihəsi ilə tikilmişdir?

A) İmxoterin 

B) Momegon

C) Kerodot

D) Plentarx

E) Aslan


Ç

 1. səhifə-2819

 Misirlilərin dinində ən müqəddəs heyvan hansıdır?

            A) At 

            B) İt

            C) İlan

            D) Əgdaha

            E) Aslan

A

 1. səhifə-2020

Hindistanda  həkimliyin tarixi hansı dövrlərə bölünür?

A) Xarrap sivilizasiya, veda, klassik dövr

B) Klassik dövr və yeni dövr

C) Xarrap və klassik dövr

D) Klassik və veda dövrü

E) Vedav ə yeni dövr

O

 1. səhifə-3321

Rigveda da hansı xəstəliklər haqqında məlumat verilmişdir?

          A) Cüzan

          B) Cüzam,vərəm, qanaxma

          C) Cüzam qanaxma

          D) İltihabi xəstəliklər

          E) Qanaxmalar

O

 1. səhifə-3422

 Çaraka-samxita da dərmanlarda neçə bölmə üçün istifadə 

edilirdi?

         A) 10         B) 9         C) 8        D) 7            E) 3

O

 1. səhifə-3523

Tibet həkimləri neçə növ xəstəlik bilirdilər?

A) 1616        B) 1500      C) 2000        D) 1000        E) 1800

O

 1. səhifə-3924

 Çin təbabətinin əsasını təşkil edən ccen-tszyu hansı 

terapiyadır?

         A) Dərmanla müalicə 

         B) Falçılıqla müalicə

         C) İynə batırma-

         D) Xalq təbabəti terapiyası

         E) Cərrahiyyə

O

 1. səhifə-4325

Çin həkimləri nəbzi neçə növünü ayırd edirdilər?

          A) 10           B) 8         C) 7         D) 9          E) 11

Ç

 1. səhifə-4126

Qədim Yunanıstan tarixi neçə dövrə bölünür?

         A) Egey, Polisönü, Polis, Klassi,Ellinizm dövr 

         B) Egey, Polisönü, Polis, Klassi

         C) Polisönü, Polis, Klassi, Ellinizm dövrü

         D) Egey, Polisönü,  Klassi, Ellinizm dövr 

         E) Egey,  Polis, Klassi, Ellinizm dövr 

Ç

 1. səhifə-4427

Yunanıstanda b.e.ə. şəfa verici Allah necə adlanırdı?

A) Qigeya       B) Panakey          C) Asklepiy                       D) 

Maxaon     E) Podali

Ç

 1. səhifə-4628

  Təbabətin atası sayılan «Hipoqkat» harada anadan olmuşdur?

A) Kos adası                                                                                                         

B) Kroton                                                                                  

C) Knid                                                                                    D) 

Sisilya                                                                        E)İtaliya

      A

 1. səhifə-4929

Qədim Yunasıtanda  b.e.ə. 460-371- cı illərdə materializmin ən 

görkəmli nümayəndəsi kim olmuşdur?         

A) Demokrit     B) Heraklit      C) Hippokrat                        D) 

Pifaqor         E) Platon

Ç

 1. səhifə-4730

 «Hipokrat Küliyyatına» həkimlik etikasına aid neçə əsər 

daxildir ?

          A) «And», «Qanun», Həkim haqqında», ləyaqətli 

davranış haqqında, «Təlimat»

          B) «Qanun»,«And»,

          C) «Həkim haqqında»,) «And», «Qanun»,

          D) ləyaqətli davranış haqqında, «Həkim haqqında»,

          E) «Təlimat», Həkim haqqında», «And»,

O

 1. səhifə-5131

 Qədim Yunanıstanda ilk dəfə görmə sinirinin çarpazlaşmasını, 

eşitmə kanalını kim təsvir etmişdir ?

       A) Alkmeon          B) Pifaqor         C) Plafon                D) 

Hipokrat           E) Demokrit

O

 1. səhifə-6132

 Yunanıstanda anatomiya və cərrahiyənin surətli inkişafı hansı 

dövrü əhatə etmişdir?

A) Ellinizm             B) Klassik            C) Polisönü                        

D) Polis                 E)Eqnu

O

 1. səhifə-5233

33. İsgəndəriyyə məktəbində təsviri anatomiyanını banisi kim 

olmuşdur?

A) Herofil            B) Pifaqor            C) Platon                      D) 

Hippokrat       E) Alkmeon

Ç

 1. səhifə-5334

Qədim Yunanıstanda beyin quruluşunun, onun mədəciklərinin 

və beyin qişalarının quruluşunun təsvirini kim vermişdir?

A) Erazistrat           B) Herokil      C) Hippokrat                   D) 

Pifaqor             E) Platon

O

 1. səhifə-5435

Herofil özünün göz haqqında əsərində hansı məlumatları 

vermişdir?

      A) Göz qapaqları, dairəvi əzələlər, göz yaşı vəziləri

      B) Kirpiklər, ağlı qisa, dairəvi əzələlər

      C) Şüşəvari cisim, göz qapaqları, tor qişası

      D) Billur, göz bəbəyi, piqment

      E) Göz siniri, çöpcüklər

O

 1. səhifə-5336

 Qədim Romada tibbin inkişafının hansı dövrləri ayırd edilir?

      A) Çar, Respublika

      B) Çar, Respublika, imperiya

      C) Qədim, çar dövrü

      D) Ən qədim, qədim yeni

      E) İmperiya, respublika

A

 1. səhifə-5437

Qədim İtalyada ilk peşəkar həkimlər kimlər olub?

A) Tacirlər            B) Kahinlər             C) Qullar                  D) 

Falçılar         E) Zəncilər

A

 1. səhifə-5538

 Qədim ədəbiyyatda sorana məxsus hansı məşhur əsərlər 

vardır?

       A) Uşaq xəstəlikləri       B) Mamalıq. Ginekologiya və uşaq xəstəlikləri

       C) Mamalıq və daxili xəstəliklər

       D) Uşaq xəstəlikləri və dəri xəstəliyi

       E) İltihabi və daxili xəstəliklər

O

 1. səhifə-6139

 Qalenin ürəyin quruluşundakı səhv fikri hansıdır?

       A) Ürək çəpərini qan üçün keçici hesab edərək-qanın 

maneəsiz sağdan sola keçəcəyini qeyd etmişdir

        B) Ürəyin 4 kamerasının olmaması

        C) Ürəyin içərisində qan olmaması

        D) Ürəyin 2 mədəciyinin olmaması

        E) Ürəyin 2 qulaqcığının olmaması

Ç

 1. səhifə-6240

 Qalenə görə ruh və həyat pnevması harada yerləşir?  

        A) Qara ciyərdə - ürəkdə

        B) Ürəkdə - böyrəkdə

        C) Beyində – ürəkdə

        D) Ağ ciyərdə - qara ciyərdə

        E) mədə-bağırsaqlarda

Ç

 1. səhifə-6241

Qədim dövrdə Azərbaycan ərazisində b.e.ə. I minillikdə hansı 

dövlət yerləşmişdir?

       A) Manna    B) Midiya

       C) Alropatena  D) Albaniya

       E) Roma

O

 1. səhifə-6342

Avesta hansı kitabların cəmindən ibarətdir?

      A) Vendidal və həkimlik materiyası

      B) Vendidal,Yasna,Vispred və Xorda vesta

      C) Venadidal, Baş yaralan haqqında

      D) Qədim təbabət haqqında, Yasina

      E) Vendidal, Yasina

O

 1. səhifə-6343

Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyası 

b.e.ə. IY əsrdə hansı ellinizm ölkəsinə bölünmüşdür?

       A) Yunanıstan, Makedoniya, Bosfor çağlığı, Periqam, 

Vifiniya,Triqiyu, Kanpadokya, Atropatenu

       B) Yunanıstan, Makedoniya, Vifiniya,Triqiyu

       C) Bosfor çağlığı, Periqam, Kanpadokya, Atropatenu

       D) Vifiniya,Triqiyu, Yunanıstan, Makedoniya, Bosfor 

çağlığı,

       E) Triqiyu, Kanpadokya, Yunanıstan, Makedoniya, Bosfor 

çağlığı

Ç

 1. səhifə-6444

«Təbiət haqqında» əsərin müəllifi kimdir?

A) Alkmeon               B) Pifaqor           C) Platon                 D) 

Təbriz                   E) Kars

A

 1. səhifə-6445

 Konstantinopol şəhəri indi necə adlanır?                                

A) İzmir      B) Ankara      C) İstanbul       D) Kars         E) 

Antalya


A

 1. səhifə-66

46

«Sinopsis» əsərinin müəllifi kimdir?A) Hippokrat            B)Perqamlı Oribasiy           C) Oribasey             

D) Qalen                   E) Platon

O

 1. səhifə-6747

 Bizans imperiaysında ilk monastırlar harada yaranmışdır?

      A)Yunanıstanda V əsrdə

      B) Misirdə IV əsrdə

      C) Suriyada V əsrdə 

      D) Fələstin VII əsrdə 

      E) Çində III əsrdə

O

 1. səhifə-6848

Qədim rus dövləti  nə vaxt və hansı ad altında  yaranmışdır?

       A) IX əsrdə Kiyer-Rus dövlət

       B) YII əsrdə Xristian dövləti

       C) YII əsrdə rus dövlət

       D) YI əsrdə Baltik dövləti

       E) IX əsrdə Rus

O

 1. səhifə-6949

 Rusiya tarixində xristianlıq neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1020              B) 1010            C) 900                              D) 

988                E) 780

O

 1. səhifə-6950

Qədim Rus dövlətində ilk kitabxana nə vaxt və kim tərəfindən 

yaradılmışdır?

       A) 1037-Knyaz Yaroslar Mudriy

       B) 1050-Vladimr Muran

       C) 1045 Nanoxmatin

       D) 1053 Mistislav

       E) 1040 Vladimir

O

 1. səhifə-6951

 Rusiyada neçənci əsrdə kütləvi qırğın törədən epidemiya 

yayılmışdır?

A) XI-XYIII əsrdə    B) IX-XI əsrdə           C) X-XI                   

D) XII-XV               E) XY-XYI

Ç

 1. səhifə-7152

Neçənci əsdrə Rus şəhəri Moskva ətrafında birləşərək vahid 

dövlət yaratdı?

A) XIII – XIY                B) X-XI                 C) X-XIII                

D) XI-XII                   E) IX-XI

O

 1. səhifə-7353

 İslam dininin formalaşması nə zaman qurtardı?

        A) 622     B) 610     C) 599     D) 410     E) 560

A

 1. səhifə-7354

İslam dininin yaradıcısı olan Məhəmməd peyğəmbər nə vaxt 

anadan olub və nə zaman vəfat edib?

A) 593-672                 B) 570-632                 C) 560-650                 

D) 580-610                 E) 575-635

A

 1. səhifə-7355

 Ərəb xilafəti tarixində neçə dövr ayırd edilir?

        A) 4          B) 3         C) 8         D) 7          E) 5

O

 1. səhifə-7456

 Ərəb xilafətində ən görkəmli həkim kim olmuşdur?

   A) Zəkəriyyə ƏR-Razi     B) Əl Mavili

   C) İbn Əl-Paysan            D) İbn Əl İsa

   E) İbn Əl Nafis

O

 1. səhifə-7657

 «Kitab Əl Navi» kitabının müəllifi kimdir?

A) Ər Razi               B) Əl Nasir               C) İbn Əli                    

D) Əbu Bəkir           E) İbn Sina

O

 1. səhifə-7758

 «Optika üzrə taraktat» əsərinin müəllifi kimdir?

         A) İbn Əl Parysan

         B) İbn Əli

         C) Əbu Bəkr

         D) İbn Əl İsa

         E) İbn Əl Nasir

O

 1. səhifə-7759

 Ərəb dövlətində «Ammar Cərrahiyə əməliyyatı» müalicə üsulu 

hansı xəstəliklərdə istifadə olunur?

A) Qara ciyər          B) Öd               C) Katarakda              D) 

Oynaq                E) Mədə

O

 1. səhifə-7760

İlk dəfə kiçik qan dövranını kəşf edən ərəb dilli həkim kim 

olmuşdur?

         A) İbn an Nafisin

         B) İbn Əl Haysom

         C) Əbu Bəkr

         D) İbn Əl İsa

         E) İbn Əli

O

 1. səhifə-7861

 Ərəblərdə «Xəstəxana» sözü hansı dildən götürülüb?

A) Türk                   B) Alman                         C) Fars                   

D) İngilis                 E) Fransız

A

 1. səhifə-7962

 Müsəlman aləmində ilk xəstəxana neçəncc ildə hansı xəstələr 

üçün tikilmişdir?

     A) 707-ci ildə cu zamlı xəstələr

     B) 710-cu ildə şikəştlər üçün

     C) 700-cü ildə göz xəstəsi üçün

     D) 701-ci ildə vərəmlər üçün

     E) 711-ci ildə korlar üçün

O

 1. səhifə-7963

Əbu Əli İbn Sina neçənci ildə və harada anadan olmuşdur?

     A) 990-cı ildə Buraxanıda

     B) 980-ci ildə Afşana kəndində

     C) 969 Xorasanda

     D) İranda

     E) 990 Ərdəbildə

Ç

 1. səhifə-8064

 İbn Sina 20 il müddətində hansı kitabı yazıb qurtarmışdır?

     A) Tibb qanunu

     B) Tibbi biliklər

     C) Tibbi yeniliklər

     D) Tibbin əsasları

     E) Tibb tarixi

O

 1. səhifə-8065

 Azərbaycanda feodalizm quruluşu neçənci əsrdə 

formalaşmışdır?

A) III-IX                 B) IX-Y                 C) Y-YI                  D) 

III-Y                  E) III-YII

Ç

 1. səhifə-8266

İsa Ur Raqi, Ömər Osman oğlu, Nəsrəddin Tusi hansı dövlətin 

görkəmli xadimləridilər?

A) Azərbaycanın           B) Ərəbistanın                                 C) 

Bizans                      D) İran          E) Çin

O

 1. səhifə-8267

Nəsrəddin Tusi neçənci ildə harada anadan olmuşdur?

       A) 1201-ci ildə Tuş şəhərində 

       B) 1201-ci ildə Hidistanda

       C) 1100-cü ildə Ərdəbildə

       D) 1201-ci ildə Bizansda

       E) 1101-ci ildə Çində

A

 1. səhifə-8468

 Azərbaycan ərazisində qanlı döyüşlər hansı dövrləri əhatə 

edir?

      A) X-XI              B) XIII-XYII            C) XI-XII                D) XII-XIII              E) XIII-XI

O

 1. səhifə-8569

Çində feodalizm quruluşu nə zaman formalaşdı?

A) IY-Y             B) III-IY            C) YI-YII                       D) X-

XI             E) IX-XI

O

 1. səhifə-8870

Çində ilk tibbi məktəb neçənci ildə yaradılmışdır və necə 

adlanır?

     A) 619-cu ildə Gen akademiyası

     B) 618-ci ildə İmperator tibb akademiyası

     C) 620-ci ildə Tszcu məktəbi

     D) 640-cı ildə Suri məktəbi

     E) 655-ci ildə Tay məkətbi

O

 1. səhifə-8971

Çində ilk dəfə bürünc heykəl nə zaman hazırlanıb?

      A) 1010          B) 1027       C) 1033          D) 1021            

C) 1011


O

 1.səhifə-89

72

 Avropada ilk dəfə meyitləri yarıb insan orqanizminin quruluşunu öyrənən kim olmuşdur?

      A) Leonardo da Viçinin

      B) A.Vezaliy

      C) Qalen

      D) Yakob Sulviy

      E) Padian

O

 1.səhifə-9873

 «Kontagiya, kontaqioz xəstəliklər və onların müalicəsi» 

əsərini kim yazmışdır?

       A) Çirolamo Frakastro

       B) L.Viçinin

       C) A.Vezoliy

       D) Qalin

       E) Padian

O

 1.səhifə-10274

 Amerika neçənci ildə Kim tərəfindən kəşf edilmişdir?

      A) 1492-ci ildə Kolumb

      B) 1400-cü ildə Vinçini

      C) 1100 Qalin

      D) 1400-cü ildə Paduan

      E) 1500-ci ildə Frakastro

A

 1.səhifə-10975

 Amerikada tibb tarixini öyrənmək üçün hansı məktəblərdən 

istifadə olunur?                                               A) Piktoqrafiya 

və yeroqlif yazılar

       B) Yazılı mənbələr

       C) Şifahi mənbələr

       D) Foto sənədəlr

       E) Paptisuzlar

O

 1.səhifə-11076

 Yerli əhali Amerikaya haradan gəlmişdir?

        A) Asiyadan

        B) Avropadan 

        C) Peru ərazisindən

        D) Meksikadan 

        E) İtaliyadan

A

 1.səhifə-10977

 Avropalılar Amerika qitəsinə hansı xəstəlikləri gətirmişdilər?

      A) Çiçək, qızılca, göy öskürək, qripp

      B) Vərəm

      C) Cuzam

      D) İltihabi xəstəliklər

       E) Qan xəstəlikləri

Ç

 1.səhifə-113
Yüklə 387,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə