Yillik ders planiYüklə 60,01 Kb.
tarix28.01.2017
ölçüsü60,01 Kb.
#6562

ALİ KUŞÇUİLKOKULU 4-A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


ÜNİTE NUMARASI

TARİH

(DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

1.ÜNİTE

15-16.09.2014

2

GEOMETRİ

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

1.Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.

2.Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterirAÇIYI İSİMLENDİRME

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

[!] Açı formal olarak tanımlanmaz.

[!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin, açının çizimi ile elde edilen şekil yani ““ veya “” sembolü olduğu vurgulanır. Yandaki I. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “O” veya “” sembolü ile gösterilir.

[!]Açıyı, köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır.


17-18.09.2014

2

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

3.Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar

AÇILARI ÖLÇELİM
[!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları; kapının yarı açık, tam açık, kapalı durumları vb. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün, uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır.

22-23.09.2014

2

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

5.Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

6.Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol ederAÇI ÇİZELİM
[!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.

ÜNİTE NUMARASI

TARİH

DERS SAATİ

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

1.ÜNİTE

24-25.09.2014

2
AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.


AÇILARIN ÇEŞİTLERİ
[!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü (  ) kullandırılır.[!] Dik açının ölçüsünün 90 ve doğru açının ölçüsünün 180 olduğu buldurulur. [!] Dar açının 0 ile 90, geniş açının 90 ile 180 arasında olduğu vurgulanır.

[!] Açıları, s(Â) = 90 veya s(Â) = 180 biçiminde göstermeleri sağlanır.

[!] Açı ölçüsünün en az 0 ve en fazla 180 olduğu vurgulanır


29-30.09.2014

2

ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1.Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.

2.Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirirİSİM VERELİM
[!]Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendirilirken harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

[!]Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "Δ" kullandırılır.

[!] Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.

[!] Uçları A, B olan doğru parçası; veya ile temsil edildiğinde uzunluğu, sırasıyla AB veya ile gösterildiği belirtilir.01.10.2014

1

ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

4.Köşegeni belirler

Komşu olmayan köşeler
Kenar ile köşegen arasındaki fark vurgulanır. Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir.

02-08.10.2014

2

ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

6.Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.

7.Üçgeni iç açılarının ölçülerinin toplamını belirlerİç açılarına göre üçgenler
[!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.

Modeldeki açıların karışmaması için üçgen köşelerin düz kestirilmez.ÜNİTE NUMARASI

TARİH

SÜRE (DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

1.ÜNİTE

09.10.2014

1
ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

3.Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.


Kare mi, Dikdörtgen mi?
[!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.


13.10.2014

1

ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

8.Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer

Kare, Dikdörtgen ve Dik Üçgen
Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez.

14-15.10.2014

2

Simetri

1.Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.


Simetri doğrusunu belirleme

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6, 10, 12)

[!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

[!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.16-20.10.2014

2

Örüntü ve süslemeler

1.Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

Geometrik süsleme

 Örüntü ve Süslemeler

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6, 10, 12

Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır.

2.ÜNİTE

21-22.10.2014

2

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

5.Bir örtüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar

Ritmik tekrar eden sayılar

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6, 12)

Bir örtüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.

Örüntü şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yapılır.23-27-30.10.2014

3

VERİ

SÜTUN GRAFİĞİ

1.Sütun grafiğini oluşturur

2.Sütun grafiğini yorumlar.Grafiğim sütun olsun.

`Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5)

`Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6)

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3,4)

`Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4.2)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Kazanım 12)


[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

[!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.

[!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.

[!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir.

[!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlanabilir.

[!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır.


ÜNİTE NUMARASI

TARİH

(DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

2.ÜNİTE

03-04-05.11.2014

3

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

1.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur yazar.

2.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

DOĞAL SAYIYI MODELLEYELİM
[!] En büyük ve en küçük 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar buldurulur.

[!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.

[!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.

[!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.06-10.11.2014

2

DOĞAL SAYILAR

3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.

BASAMAK DEĞERLERİNDEN SAYIYI BUL.
[!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır.

11.11.2014

1

DOĞAL SAYILAR

6.En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.

SAYILARI SIRALAYALIM, FARKLI SAYILAR OLUŞTURALIM

Uzunlukları ölçme

[!] Sıralamalarda sembol kullandırılır.

[!] Önce iki sayı, sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak sıralatılır.12-13.11.2014

2

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

TOPLAMA İŞLEMİNİ YAPALIM

`Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3)[!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.

[!] İşlemlerin doğruluğu, hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.17-18.11.2014

2

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

ÇIKARMA İŞLEMİNİ YAPALIM

`Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3)


[!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır.

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.


2.ÜNİTE

19-20.11.2014

2

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

4.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

TOPLAMINI BULALIM

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)


[!] Ardışık doğal sayılar, ardışık tek ve çift doğal sayıların her biriyle işlemler yaptırılır.

[!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!]Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.


24-25.11.2014

2

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

4.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.[!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!]Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

Doğal sayılarla en çok üç işlemil problemler çözdürülür ve kurdurulur.
ÜNİTE NUMARASI

TARİH

(DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

3.ÜNİTE

26-27.11 –

01-02-03-04.12.20146

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000 en çok dokuz katı olan sayılarla kısa yoldan çarpar

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100,1000 ile zihinden çarpar.


ÇARPMA İŞLEMİNİ YAPALIM
[!] Basamak tablolarından yararlandırılır.

[!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır.

[!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir.

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır.08-09-10-11-15.12.2014

5

SAYILAR


DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

2.Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

3.Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.Bölüştürelim.

 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 24)

[!]Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir.

[!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır.

[!] Bölme işlemleri, yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır.


16-17.12. 2014

2

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ÇARPIMI TAHMİN EDELİM
Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanabilir.

18-22-23-24-25.12.2014

5

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

4.Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder.ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

1.Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.BÖLÜMÜ TAHMİN EDELİM.
Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanabilir.

Bölen 1 basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir.29-30-31.12.2014 02.01.2015

4

ÖLÇME

TARTMA

1.Tonnun kullanıldığı yerleri belirler

2.Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.Madde miktarını nasıl buluruz?

`Fen ve Tekn. dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kaz. 3.3)


[!] Ton, “ t” ile gösterilir.

[!] Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümlerÜNİTE NUMARASI

TARİH

SÜRE (DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

3.ÜNİTE

05-06.01.2015

2
Tartma

3.Ton, kilogram,gram,miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Problemi Çözelim
Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içinde olmalıdır.

07-08-12-13-14.01.2015

5

SAYILAR

Doğal Sayılar

Doğal sayılarda toplama işlemi

Doğal sayılarda çıkarma işlemi


4.Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

2.Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

2.En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.


TAHMİN ETMEK İÇİN YUVARLA

 Uzunlukları Ölçme (Kazanım 2)
 Zamanı Ölçme (Kazanım 2)

[!]Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.
[!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini gerektiren durumlara örnekler verdirilir.

15-19-20-21-22.01.2015

4

Doğal sayılarla toplama işlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi3.Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

3.Üç basamaklı doğal sayılardan, 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.ZİHİNDEN İŞLEM YAP,BİNGOYU BUL.
[!] Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır.
ÜNİTE NUMARASI

TARİH

SÜRE (DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

4.ÜNİTE

09-10-11-12.02.2015

4

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

1.Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.

2.Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.

3.Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.


Litre ve Mililitre ilişkisi

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)
`Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3.5)


[!]1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir.

[!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır.

16-17.02.2015

2

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

4.Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Litre ve mililitrenin kullanıldığı problemler.18-19-23-24.02.2015

4

SAYILAR

Kesirler

1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

2.Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.KESİRLERİ TANIYALIM
[!] Paydanın, bütünün kaç eş parçaya (yani kesrin birimine) bölündüğü, payın bu parçalardan (yani kesrin biriminden) kaç tanesinin alındığı anlamında olduğu vurgulanır.

[!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.

[!] Basit, bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.

4.ÜNİTE

25-26.02 – 02-03-04.03.2015

5
Kesirler

3. Kesirleri karşılaştırır.

4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar

5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.


KESİRLERİ KARŞILAŞTIRALIM,

SIRALAYALIM


[!] Karşılaştırma sonucunu <, > ve = sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır.

[!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit, basit- tamsayılı, tam sayılı- bileşik vb.) arasında yaptırılır.

[!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır.

[!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir.

[!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı, bir basamaklı olmalıdır.

[!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin, payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.

[!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.

[!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.

Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıklar içinde kalınır.


05-09.02.2015

2
Kesirler

6. Birçokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.


KESİR KADARINI BULALIM

 Zamanı Ölçme
Uzunluk Ölçme

[!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır.

[!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. Sonra işlemler yaptırılır.

4.ÜNİTE

10-11-12.03.2015

3

ÖLÇME

ZAMANI ÖLÇME

1.Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.

2.Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
SAAT KAÇ?

 Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

(Kazanım 6, 7, 20)

 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam(Kazanım 7, 23)

 Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20)[!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. Örneğin; 15.38’in , “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor.” anlamına gelmesi gibi.

[!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır.

[!] Saat, dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.

[!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde dönüşümler yaptırılır.16-17-18.03.2015

3

ÖLÇME

ZAMANI ÖLÇME

3.Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar

4. Zaman ve ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.HANGİ GÜN?

`Sosyal Bilgiler dersi “İyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2)

`Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54)

Kariyer bilinci geliştirme )Kaz. 20)


[!] “Bir ay 4 haftadır.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz.

[!] Artık yıl açıklanır.

Bu sınıf sınırlıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur.


19-23-24-25-26-30.03.2015

6

ÖLÇME

ALAN

1.Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

2.Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.

3.Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.


ALANLARINI ÖLÇELİM
[!] Alan ölçme hesaplamalarında niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır.

[!] El, ayak, çiçek, yaprak vb. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün, birer tahmin olduğu vurgulanır.
ÜNİTE NU

TARİH

(DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

5.ÜNİTE

31.03.2015

1

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

1.Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.


Karşılaştıralım
[!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır.

[!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur.1-2-6.04.2015

3

Uzunlukları Ölçme

2.Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

3.Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.

4.Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.


HANGİSİYLE ÖLÇELİM?

`Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 3, 4)

[!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları içerisinde dönüşümler yaptırılır.

[!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır.

[!] Ondalık kesir gösterimini gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur.


7.04.2015

1

Uzunlukları Ölçme

5.Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.


8-9.04.2015

2

Uzunlukları Ölçme

6.Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.[!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içinde kalınarak seçilir.

13-14.04.2015

2

GEOMETRİ

Üçgen, kare ve dikdörtgen

5.Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır

ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRALIM15-16-20-21-22-27-28-29.04.2015

8

SAYILAR

Ondalık Kesirler

1.Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.

2.Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.

3.Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.KESİRDEN ONDALIK KESRE

 Uzunlukları Ölçme (Kazanım 2)
 Sıvıları Ölçme (Kazanım 2)

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır
5.ÜNİTE

30.04 – 04.05.2015

2

SAYILAR

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.


KESİRLERİ TOPLAYALIM
[!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.

[!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır.

[!]Basit- basit, basit-bileşik, bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.

[!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.

[!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır.


5-6.05.2015

2

SAYILAR

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

1.Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar

KESİRLERİ ÇIKARALIM
[!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Basit- basit, basit-bileşik, bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.

[!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.

[!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde SAYILARişlem yaptırılır.

Basit,bileşik,basit-basit,bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi pay,payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.7-11.05.2015

2

SAYILAR

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

2.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

KESİRLERLE İLGİLİ PROBLEMLER


6.ÜNİTE

12-13.05.2015

2

VERİ

Olasılık

1.Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.

Olası mı?

` Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

[!] Öğrencilere, olası bazı olayların “kesin ve imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur.

14-18.05.2015

2

ÖLÇME

Çevre

1.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.

3.Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.Kenar uzunluklarını topla.
[!] Çevre uzunlukları hesaplatılan düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.

[!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz.20-21.05.2015

2

Çevre

2.Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.


Kenar uzunlukları ve çevre uzunlukları
[!] Karenin çevre uzunluğunu;

Ç=4bir kenar uzunluğu,


Dikdörtgenin çevre uzunluğunu;

Ç=(2uzun kenar)+(2kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır.22-25.05.2015

2

Çevre

4.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Düzlemsel şekillerinçevre uzunlukları ile ilgili problemler26-27.05.2015

2

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler

1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

Basit yapılar oluşturalım

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6,10, 12)

[!] İzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır.

[!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.

[!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir.

ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

SÜRE (DERS SAATİ)

ÖĞRENME

ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

6.ÜNİTE

28.05 – 01.06.2015

2

SAYILAR

Doğal sayılarla çarpma işlemi

5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

Yarışalım.Kısa yoldan bulalım
[!]5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen; 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir.

2-3.06.2015

2

Doğal sayılarla çarpma işlemi

2.Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.

Çarpım değişti mi?
[!] Üç çarpanlı işlemlerde, çarpanlar parantezle gruplandırılır. İşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır.


4-8.06.2015

2

Doğal sayılarlabölme işlemi

5.İki adımlı işlemleri yapar.

Adım adım sonuca ulaşalım
[!] İşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.

[!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!]Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır.


9-10-11.06.2015

3

Doğal sayılarla çarpma işlemi
Doğal sayılarla bölme işlemi


7. Doğal Sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar

6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar

[!] Doğal sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.
[!] İşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.
[!] Problemler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.
[!] En az biri bölme olmak üzere toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.
[!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur.
` Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

Girişimcilik (Kazanım 29-30)Sınıf Öğretmeni Okul Müdürü
Yüklə 60,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə