Yıl koroner arter hastalığından 330 000/yıl koroner arter hastalığındanYüklə 5,38 Mb.
tarix23.06.2017
ölçüsü5,38 Mb.

330 000/yıl koroner arter hastalığından

 • 330 000/yıl koroner arter hastalığından

 • 250 000/yıl hastane dışı

 • ÖLÜM

 • 55/1000 ani kardiyak ölümAKÖ ün en sık nedeni VF

 • AKÖ ün en sık nedeni VF

 • VF’ye ilk 5 dakika iyi prognoz

 • Acil Medikal Sistemin ulaşımı > 5dak

 • AED önemli

 • Şok öncesi ve sonrası KPR önemli2005 guideline’ları

 • 2005 guideline’ları

 • Özellikli sağlık personeli olmayanlar için basitleştirilmiştir

 • Yaş gruplarına göre teknik farklılıkları azaltılmıştır

 • Yenidoğanlar hariç 30:2 kardiyak masaj/suni solunumSP≠

 • SP≠

  • Her yaş ve tek veya 2 kurtarıcı 30:2
 • SP

  • Erişkin
   • Tek veya 2 kurtarıcı 30:2
  • Çocuk ve infant
   • Tek kurtarıcı 30:2
   • İki kurtarıcı 15:2
AMI

 • AMI

 • Unstabil anjina pektoris

 • Aort diseksiyonu

 • Pulmoner emboli

 • Ösefagus rüptürü

 • Tansiyon pnömotoraks65 yaş üzeri hastaneye başvuruların %60 nedeni AKS

 • 65 yaş üzeri hastaneye başvuruların %60 nedeni AKS

 • Her yıl:

 • > 4 milyon hasta UA ve akut MI

 • > 900,000 hasta PTCA ± stent

Yeni ST...........................%80-90 AMI

 • Yeni ST...........................%80-90 AMI

 • Yeni gelişen Q dalgası.....%90 AMI

 • ST depresyonu ............. ..%50 AMI

 • Erken fatalite hızı........ ST   en yüksek

 • ST   orta

 • T (-)  en düşük

ASA veya diğer antiplatelet ajanlar

 • ASA veya diğer antiplatelet ajanlar

 • O2

 • Analjezikler

 • Antikoagülanlar

 • GP IIb/IIIa inhibitörleriKOAH, iatrojenik

 • KOAH, iatrojenik

 • Dispne, takipne, taşikardi

 • Ağrı tek taraflı, solunumla ilgili

 • Tansiyon pnx  BVD, TA , trakea deviasyonu

 • X-ray, CTKeskin, batıcı

 • Keskin, batıcı

 • Solunum ve postürle değişen ağrı

 • Ateş, dispne

 • Perikardiyal sürtünme sesi

 • ST , T(-), ST 

 • EKOGöğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntıKlasik olarak;

 • Klasik olarak;

  • Ani başlangıçlı
  • Yırtıcı/kesici karakterde
  • Göğüs, sırt ve karın ağrısı
 • Zamanında doğru tanı koymak zor olabilir !!

 • %10 ağrısız, atipik semptomlar

 • (kardiyovasküler ve nörolojik)%80 anormal

 • %80 anormal

 • Hemotoraks (plevraya rüptür)

 • Mediastinal genişleme

  • %25-50 mediastinal genişleme (8cm’den geniş)
  • % 66 anormal aortik knob
  • Ring sign (Aort duvarındaki kalsifikasyonla intima arasında mesafe>5 mm)
  • Sol apikal kep
Diabetes Mellitus

 • Diabetes Mellitus

 • Epilepsi

 • Kc, Böbrek Yetmezliği

 • Maligniteler (Beyin tm,...)

 • Kalp hastalıkları (Aritmiler, KAH,...)

 • Endokrin hastalıklar

 • Psikiyatrik hastalıklarAlkol

 • Alkol

 • Madde bağımlılığı

 • Tütün ürünleriİnsülin

 • İnsülin

 • Beta blokerler

 • Antikolinerjikler

 • Opiatlar

 • SempatomimetiklerSon zamanlarda şikayeti?

 • Son zamanlarda şikayeti?

 • Daha önce benzer durum?

 • Diğer kişilerde benzer şikayetler?

 • Travma hikayesi?

 • Bilinç kaybı nerede oldu?

 • (Olay yerinde ipuçları?)

 • Bilinç kaybı ani mi, yavaş mı gelişti?

 • (Anormal motor hareket?)

 • İlaç kullanma hikayesiHipoglisemi

 • Hipoglisemi

 • Hiperglisemi

 • Üremik koma

 • Hepatik koma

 • Eski SVO

 • EpilepsiGıda intoksikasyonu

 • Gıda intoksikasyonu

 • CO intoksikasyonuHipotermi

 • Hipotermi

 • Hipertermi

 • Hipoksi

 • İlaç kutuları, veda mektubu

 • Elektrik kaçağıVasküler......ANİ

 • Vasküler......ANİ

 • Metabolik....SAATLER

 • İnfeksiyon...GÜNLER, HAFTALAR

 • Tümör.........GÜNLER, HAFTALARIntrakranial sebepler:

 • Intrakranial sebepler:

  • Travma: Diffüz beyaz cevher hasarı, Hematom
  • Vasküler: SAK, İSK, infark, ödem
  • Enfeksiyon: Menenjit, abse, ansefalit
  • Neoplastik: Tümör, ödem
  • Epilepsi
  • Hidrosefali


Ekstrakranial sebepler

 • Ekstrakranial sebepler

  • Metabolik:
   • Hipo/hiper Na,K,Ca
   • Hipo/hiperglisemi
   • Hipo/hipertermi
   • Alkaloz/asidoz
   • Üremi
   • Hepatik koma
   • Porfiri


Endokrin hastalıklar

 • Endokrin hastalıklar

  • Diabetes mellitus
  • Hipopituarizm
  • Adrenerjik kriz (Addison)
  • Hipo/hiperparatiroidizm
  • Hipotiroidi


İlaçlar

 • İlaçlar

  • Sedatifler
  • Antidepressanlar
  • Antikonvülzanlar
  • Anestezikler
  • Antikolinerjikler
  • Opiatlar


Solunum Yetmezliği

 • Solunum Yetmezliği

  • Hipoventilasyon
  • Diffüzyon eksikliği
  • Perfüzyon eksikliği
  • Anemi


Psikiyatrik hastalıklar

 • Psikiyatrik hastalıklar

  • Histeri
  • Katatoni
  • Konversiyon


A-B-C

  • A-B-C


Tiamin 100mg IV

 • Tiamin 100mg IV

 • Naloksan 2-4mg IV

 • Dekstroz 50g IVBenzodiazepin intoksikasyon şüphesi?

 • Benzodiazepin intoksikasyon şüphesi?

 • Flumazenil 0.2mg IV

 • (Total 1.0mg 1 dakika ara ile)Menenjit şüphesi

 • Menenjit şüphesi

 • Antibiyotik

 • (III. Kuşak sefalosporin Ampisilin)KİBAS, herniasyon şüphesi

 • KİBAS, herniasyon şüphesi

 • Mannitol 1g/kg IV

 • Acil cerrahi müdaheleSVO

 • SVO

 • Destek tedavi

 • Erken dönemde

 • trombolitiklerHepatik koma

 • Hepatik koma

 • Oral alım kesilir

 • Kan amonyak düzeyini düşürmeye yönelik tedaviİlaç intoksikasyonları

 • İlaç intoksikasyonları

  • Gastrik dekompresyon
  • Eliminasyonun hızlandırılması
  • Antidotlar


Hipoglisemi kan şekeri seviyesinin hücrenin enerji ihtiyacını karşılamayacağı düzeye düşmesi

 • Hipoglisemi kan şekeri seviyesinin hücrenin enerji ihtiyacını karşılamayacağı düzeye düşmesi

 • Erkeklerde < 55 mg/dl

 • Kadınlarda < 35 mg/dlFazla insülin, antidiyabetik

 • Fazla insülin, antidiyabetik

 • Yetersiz besin

 • Kimyasal zehirlenme (metil alkol)

 • Karaciğer yetmezliği

 • Üremi koması

 • İnsüline benzer hormon salgılayan tümörlerCilt soğuk, soluk ve terli

 • Cilt soğuk, soluk ve terli

 • Açlık hissi

 • Ağız çevresi ve ellerde karıncalanma

 • Sinirlilik ve titreme

 • Taşikardi, taşipne

 • Baş dönmesi ve baş ağrısıHavayolu ve solunum (ABC)

 • Havayolu ve solunum (ABC)

 • Oksijen

 • % 50’lik dextroz puşe

 • % 10-20’lik dextroz (Şuur açılana kadar)

 • 1 mg glukagon (Glukoz verilemiyorsa)

 • *GlucaGenHypoKit 1mg flk (sc, im, iv)

 • Şuuru açık hastalarda şekerli içeceklerDiyabette 2. sıklıkta görülen acil durum

 • Diyabette 2. sıklıkta görülen acil durum

 • Tanısı konmamış hastalar ilk DKA komasıİnsülin veya OAD ilacını almama

 • İnsülin veya OAD ilacını almama

 • Diyet düzensizliği

 • İnsülin metabolizmasını bozan problemler

  • Enfeksiyon, ameliyat, travma,…


Polidipsi, poliüri

 • Polidipsi, poliüri

 • Stupor – Koma

 • Karın, baş ve kas ağrıları

 • Bulantı, kusma

 • HalsizlikHavayolu ve solunum (ABC), oksijen

 • Havayolu ve solunum (ABC), oksijen

 • Kan şekeri 250 mg/dl’nin üzerinde ise genellikle dehidratasyon vardır

 • ilk 1 saatte 1000-2000 ml sıvı infüzyonu

 • 500 ml/saat hızda idame

 • Sıvı kaybı ortalama VA’nın %10

 • İlk 4-5 saatte yarısı verilmelidirİnsülin replasmanı

 • İnsülin replasmanı

  • 0.1-0.15 Ü/kg iv bolus
  • 0.1 Ü/kg idame
  • KŞ 250-300 mg/dl %5 dextroz + İnsülin


Potasyum *(Potasyum Klorür %7.5 - %22.5)

 • Potasyum *(Potasyum Klorür %7.5 - %22.5)

  • K<4.5 mEq/L….20-40 mEq/L 2-3st
 • Bikarbonat *(Sodyum Bikarbonat %8.4)

  • pH<6.9-7.0


Kan basıncında artış ile birlikte akut hayatı tehdit edici durumlar

 • Kan basıncında artış ile birlikte akut hayatı tehdit edici durumlar

 • Diyastolik kan basıncı >130 mmHg

Kontrolsüz hipertansiyon

 • Kontrolsüz hipertansiyon

 • Sıklıkla altta yatan renal arter darlığı

 • Retinal hemorajiler

 • Eksuda

 • Papil ödemi

 • Renal tutulum (malign nefroskleroz)

Kan basıncındaki ani ve ciddi yükselmeye bağlı olarak hiperperfüzyon ve beyin ödemi bulguları

 • Kan basıncındaki ani ve ciddi yükselmeye bağlı olarak hiperperfüzyon ve beyin ödemi bulguları2-6 saat içinde diyastolik KB’nı 100-105 mmHg

 • 2-6 saat içinde diyastolik KB’nı 100-105 mmHg

 • Agresif bir tedavi otoregülasyon sınırının altında iskemik hadiselere (inme veya MI) neden olabilir.Nitroprussid

 • Nitroprussid

  • 0,25-0,5 mcg/kg/dk
  • Max=10 mcg/kg/dk
 • Nitrogliserin

  • 5-20g/dak.
  • 5 dk’da 5 g/dk artır
Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi

 • Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi

 • Böbreğin vücut homeostazını sağlaması için gerekli glomerüler ve tübüler işlevlerinin akut olarak azalmasıdırPrerenal azotemi

 • Prerenal azotemi

 • (%55-60)

 • Renal - intrinsik- ABY

 • (%35-40)

 • En sık tipi iskemik ya da toksik ATN

 • Postrenal azotemi

 • <%5Hipovolemi

 • Hipovolemi

  • Hemoraji
  • Gastrointestinal kayıplar
  • Hipoproteinemi
  • Yanıklar
  • Tuz kaybına neden olan
   • Renal
   • Adrenal hst


Glomerulonefritler

 • Glomerulonefritler

  • Poststreptokoksik
  • SLE
  • Membranoproliferatif
  • İdiopatik hızlı ilerleyen (RPG)


Akut tübüler nekroz

 • Akut tübüler nekroz

  • Ağır metaller
   • (Au, Hg, Bi)
  • Kimyasal maddeler
  • İlaçlar
  • Hemoglobinüri, myoglobinüri
  • Şok
  • İskemi


Obstrüktif üropati

 • Obstrüktif üropati

  • UP darlık
  • Ureterosel
  • Uretral valv
  • Tümör
 • Vezikoüreteral reflü

 • Edinsel

  • Taş
  • Pıhtı


İskemi

 • İskemi

 • Nefrotoksinler

 • İskemi + NefrotoksinlerGlomerüler filtrasyon hızında azalma

 • Glomerüler filtrasyon hızında azalma

 • Oligüri >2 yaş 400 ml / gün <2 yaş 0.5 ml / kg / saat

 • Böbrek fonksiyonlarında bozulmaSu ve tuz yüklenmesi bulguları

 • Su ve tuz yüklenmesi bulguları

  • Hipertansiyon, kalp yetmezliği, ödem
 • Hiperpotasemi bulguları

  • Aritmi - EKG değişiklikleri
  • Kardiak arrest
 • Asidoz bulguları

  • Takipne
  • Dolaşım kollapsı


Kalsiyum- fosfor metabolizma bozk

 • Kalsiyum- fosfor metabolizma bozk

  • Tetani, konvülziyon
 • Nitrojenöz atıkların toksik etkisi (üremi)

  • İştahsızlık, bulantı, kusma
  • Kanama diyatezi
  • (peteşi, purpura, epistaksis, melena)
  • Ansefalopati
  • (uyuklama, konfüzyon, hallüsinasyon, koma)
Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi

 • Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi

 • Asidozun düzeltilmesi

 • Üremik komplikasyonların düzeltilmesi

 • Kullanılan ilaçların ayarlanması

 • Beslenme durumunun düzeltilmesi

 • Renal Replasman Tedavisi
Yüklə 5,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə