Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə27/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla


Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001
7008

Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla


Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001
7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore


Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001
7010

Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili


Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
7013

Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili


Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ili


Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti,

ili

- od staklene vune


ex Glava 71

Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim:


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 7101

Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta


Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 7102,

ex 7103 i ex 7104Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)


Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja
7106, 7108 i 7110

Plemeniti metali:


- Neobrađeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 i 7110,

ili


Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110

ili


Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110, međusobno ili sa prostim metalima- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha


Proizvodnja od neobrađenih plemenitih metala

ex 7107,

ex 7109 i ex 7111Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda


Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenih

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
7117

Imitacije nakita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili


Proizvodnja od delova od prostih metala, neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 72

Gvožđe i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

7207

Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216

Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika


Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206
7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika


Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207
ex 7218, 7219 do

7222


Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od nerđajućih čelika


Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218
7223

Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika


Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika


Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224
7229

Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika


Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224

ex Glava 73

Proizvodi od gvožđa i čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 7301

Talpe

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206

7302

Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina


Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206
7304, 7305 i 7306

Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika


Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307

Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova

Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih („blanks”) proizvoda, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smeju da se koriste
ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 74

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

7401

Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

7402

Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:- Rafinisani bakar

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata


Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra
7404

Otpaci i ostaci, od bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

7405

Predlegure bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 75

Nikl i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 76

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

7601

Aluminijum, sirovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
ili
Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma

7602

Otpaci i ostaci od aluminijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

eh 7616

Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 77

Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS
ex Glava 78

Olovo i proizvodi od olova; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

7801

Sirovo olovo:- Rafinisano olovo

Proizvodnja od „mekanog olova” (buljon olova) ili od „radnog olova”
- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802

7802

Otpaci i ostaci, od olova

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Kataloq: upload -> archive -> files -> lat -> doc
upload -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upload -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
doc -> Republika srbija
doc -> Privremene republika srbija stenografske belešKE

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə