Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə29/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
8439

Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8441

Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući mašine za sečenje svih vrsta

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8443

Štampači za kancelarijske mašine (npr. za mašine za automatsku obradu podataka, mašine za obradu teksta itd.)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8444 do 8447

Mašine iz ovih tarifnih brojeva za upotrebu u tekstilnoj industriji

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 8448

Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8452

Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:- Mašine za šivenje (samo zatvorena petlja) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili ne preko 17 kg uključujući motor

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,

- kod koje vrednost svih materijala bez porekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i

- kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom


- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8456 do 8466

Mašine alatke, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8469 do 8472

Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
8480

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
8482

Kotrljajni ležajevi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različitih po sastavu materijala, u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
ex 8486

- Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme i njihovi delovi i pribor


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika- Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, ravnanjem, sečenjem, i njihovi delovi i pribor- Mašine alatke za obradu kamena, keramike, betona, azbestcementa i sličnih mineralnih materijala ili za obradu stakla na hladno i njihovi delovi i pribor- Šablonski aparati pogodni za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosetljivim materijama; njihovi delovi i pribor- Kalupi, za livenje pod pritiskom ili brizganjem


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
- Mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8487

Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
ex Glava 85

Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka; delovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8504

Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 8517

Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tar. br. 8443, 8525, 8527 ili 8528

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8519

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8522

Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8523

Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, „pametne kartice” („smart cards”) i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37:- Nesnimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika- Snimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
- Matrice i masteri za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
- Kartice za detekciju („proximity cards”) i pametne kartice („smart cards”) sa dva ili više elektronska integrisana kola


Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
- Pametne kartice („smart cards”) sa jednim elektronskim integrisanim kolom


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

ili


Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, osim onih navedenih u čl. 3.


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi)


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8526

Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8527

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:- Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika- Ostali monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa monitorima i projektorima, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471


Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8535

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone preko 1000 V

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:- Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
- Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:-- od plastične mase


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
-- od keramike


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
-- od bakra


Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

8537

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8541

Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove)

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8542

Elektronska integrisana kola:- Monolitna integrisana kola

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

ili


Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, osim onih navedenih u čl. 3.


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- Multičipna integrisana kola koja su delovi mašina i aparata, nepomenuta niti obuhvaćena na drugom mestu u ovoj glavi


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostala

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za lampe, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
8546

Električni izolatori od bilo kog materijala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8547

Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u celini od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala, obložene izolacionim materijalom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
8548

Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:- Elektronski mikrosklopovi


Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 86

Šinska vozila i njihovi delovi; železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
8608

Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje saobraćajem na železničkim ili tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, aerodromima ili u lukama; njihovi delovi


Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 87

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim:


Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila


Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:

-- do 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika
-- preko 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
-- ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika


8715

Dečja kolica i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 88

Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 8804

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika


Glava 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskog trupa iz tar. br. 8906


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 90

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9002

Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9004

Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 9005

Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9006

Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9007

Filmske kamere i filmski projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9014

Ostali navigacioni instrumenti i aparati

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9015

Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9016

Vage osetljivosti ne preko 5 centigrama, uključujući sa tegovima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari, disk kalkulatori); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9018

Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 9018

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9020

Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9024

Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9026

Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili ostalih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9027

Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima); instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:- Delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9029

Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9031

Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9033

Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
ex Glava 91

Časovnici i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
9105

Ostali časovnici

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9109

Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9110

Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9111

Kutije za lične časovnike i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9112

Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:- Od prostih metala, uključujući pozlaćene, posrebrene ili platirane plemenitim metalima


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 92

Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Glava 93

Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 94

Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 9401 i ex 9403

Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom presvlakom mase 300 g/m2 ili manje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili


Proizvodnja od pamučne presvlake, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom:

- da vrednost presvlake nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika, i

- da su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9405

Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
9406

Montažne zgrade

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf

ex Glava 96

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla


Proizvodnja od „obrađenih” materijala za rezbarenje iz istog tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 9603

Metle, četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
9605

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela

Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

9608

Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod
9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 9613

Upaljači sa piezo paljenjem

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula


Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

Glava 97

Predmeti umetnosti, kolekcija i starina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
(1) Za specijalne uslove koji se odnose na „specifične procese ” videti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3

(2) Za specijalne uslove koji se odnose na „specifične procese ” videti Uvodnu napomenu 7.2

(3) U napomeni 3. uz Glavu 32 se kaže da je reč o preparatima koji se koriste za bojenje svih materijala ili kao sirovina u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da ti preparati nisu svrstani u bilo koji drugi tarifni broj u Glavi 32.

(4) Pod grupom se podrazumeva bilo koji deo tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen polukolonom.

(5) U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala svrstanih u tarifne brojeve od 3901 do 3906, i od materijala svrstanih u tarifne brojeve od 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje samo na onu grupu materijala koja u proizvodu dominira težinom.

(6) Veoma providnim će se smatrati sledeće folije: folije čija je optička propustljivost, merena prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2 %.

(7) Za specijalne uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, videti Uvodnu napomenu 5.

(8) Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

(9) Videti Uvodnu napomenu 6.

(10) Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične ili gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), videti Uvodnu napomenu 6.

(11) SEMI – Semiconductor Equpment and Materials Institute Incorporated.

(12) Ovo pravilo se primenjuje do 31.12.2005.


Kataloq: upload -> archive -> files -> lat -> doc
upload -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upload -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
doc -> Republika srbija
doc -> Privremene republika srbija stenografske belešKE

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə