Zk-03-2016-12, př. 1 Počet stran: 116Yüklə 3,11 Mb.
səhifə3/25
tarix18.12.2016
ölçüsü3,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2.3Zdravotní péče


Ambulantní i lůžková zdravotní péče v Kraji Vysočina splňuje nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb ve všech oborech péče. Klíčovou roli v lůžkové péči i v odborné ambulantní péči hrají nemocnice zřizované Krajem Vysočina. Pro období 2015 až 2020 se nepředpokládají žádné zásadní změny v síti poskytovatelů zdravotní péče.

Pro obory všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je rizikem nedostatek zájemců o práci praktických lékařů mimo velká města a vysoký věkový průměr praktických lékařů.

Všechny nemocnice poskytují lůžkovou péči v základních zdravotních oborech a většině ostatních oborů. Tím je zajištěna velmi dobrá dostupnost vysoce odborné péče v celém Kraji Vysočina.

Rozšiřovat by se do budoucna měla především následná a rehabilitační péče ve všech nemocnicích. Měla by vzniknout ucelená síť komplexní paliativní péče v kraji.

U řady oborů bude docházet k vyšší specializaci jednotlivých nemocnic, a tím i k centralizaci kapacit a výkonů. Může tak dojít k omezení lůžkové péče v některých nemocnicích například v oborech urologie, oftalmologie nebo infekční lékařství.

Psychiatrická péče by se měla přesouvat z institucí více do komunity, jak předpokládá připravovaná reforma psychiatrické péče.


2.4eHealth


Kraj Vysočina je dlouhodobě lídrem aktivit v elektronizaci zdravotnictví na krajské úrovni. I do budoucna je záměrem zavádět nové a progresivní technologie a řešení podporující vyšší efektivitu a lepší organizaci péče a přinášející vyšší komfort pro občany Kraje Vysočina. Aktivity v následujícím období se v této oblasti zaměří především na zlepšení informovanosti pacientů a pečujících osob, podporu spolupráce zdravotních a sociálních služeb, vytvoření nástrojů podporujících práci zdravotníků i sociálních pracovníků a zlepšení řízení resortu zdravotnictví v Kraji Vysočina.

2.5Akční plán


Pro realizaci tohoto Strategického plánu rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020 bude dále rozpracován Akční plán (kapitola 7.) do jednotlivých aktivit, projektů a úkolů. Plnění akčního plánu bude pravidelně sledováno a vyhodnocováno Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a v relevantních případech také Radou Kraje Vysočina.

3)SWOT analýza

3.1SWOT analýza zdravotnictví v Kraji Vysočina


STRENGHTS (silné stránky)

WEAKNESSES (slabé stránky)

dobrý zdravotní stav obyvatelstva

rovnoměrně rozložená síť nemocnic a stanovišť ZZS

dostatečné pokrytí sítě odbornými ambulancemi

v rámci ČR nadprůměrná implementace a využívání elektronického zdravotnictví (eHealth)

kontinuální řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče v souvislosti s akreditací nemocnic a zaváděním akreditačních standardů

jednotný ekonomický systém (ERP) u všech poskytovatelů zdravotních služeb Kraje Vysočina
špatný technický stav některých pavilonů nemocnic

zastarávající přístrojové vybavení

nedostatečně efektivní způsob řízení zdravotnických organizací zřizovaných krajem

chybějící komplexní systém vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví

vysoká (historická) zadluženost nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

chybějící provázaní sítě zdravotních a sociálních služeb

nedostatečné spolupráce mezi jednotlivými obory v kraji, včetně rozmisťování speciální přístrojové techniky

neexistence optimální kapacity a specializace poskytované zdravotní péče v jednotlivých oborech

nedostatečné nasazení moderních prostředků ICT

nedostatečný rozvoj oboru geriatrie

delší čekací lhůty na vybrané plánované výkony a vyšetření


OPPORTUNITIES (příležitosti)

THREATS (hrozby)

vznik nových technologií, metod a postupů využitelných ve zdravotnictví

zájem obyvatel v oblasti preventivní ochrany zdraví a zdravého životního stylu

možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

zvýšení provázanosti mezi vzdělávací soustavou a poskytovateli zdravotních služeb

podpora kraje při odborném i manažerském vzdělávání pracovníků

transformace pobytových zařízení zřizovaných krajem poskytujících péči ohroženým dětem a dětem zejména do věku tří let

vyšší využívání ICT s cílem snížit administrativní zátěž


nepříznivá věková struktura, kapacita a odbornost zdravotnického personálu v nemocnicích i u privátních lékařů (zejména praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost a stomatologové – lokální nedostupnosti), včetně nedořešeného systému odborné přípravy

složitý a nestabilní systém financování zdravotnictví bez možnosti střednědobého plánování

stárnutí obyvatelstva – tlak na strukturu a kapacitu poskytované zdravotní péče v jednotlivých oborech

vysoká administrativní zátěž, neefektivní využívání ICT, neexistence národních standardů

omezená míra spolupráce a vyjednávání poskytovatelů zdravotních služeb a kraje se zdravotními pojišťovnami

minimální vliv kraje na tvorbu sítě poskytovatelů zdravotních služeb

nedostatečná spolupráce s pracovišti vyššího typu

neukončený proces odborné akreditace oborů

neexistence dlouhodobé koncepce státní zdravotní politiky

nedostatečné legislativní opora pro zajištění LPS

odchod kvalifikovaného zdravotnického personálu do soukromých subjektů, fakultních nemocnic nebo do zahraničí

odliv pacientů z regionu v rámci mezikrajové migrace - snížení konkurenceschopnosti poskytovatelů zdravotních služeb

omezená dostupnost ambulantní péče v odpoledních hodinách

omezení bezpečnosti pacienta, ale i zdravotnických pracovníků v důsledku nevhodných či neexistujících předpisů, postupů či metod

Yüklə 3,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə