Zk-03-2016-12, př. 1 Počet stran: 116


Pracovníci u poskytovatelů zdravotních služebYüklə 3,11 Mb.
səhifə9/25
tarix18.12.2016
ölçüsü3,11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

5.6Pracovníci u poskytovatelů zdravotních služeb


Koncem roku 2013 pracovalo ve zdravotnictví Kraje Vysočina 10 211 zaměstnavatelů a zaměstnanců v evidenčním přepočteném počtu. Z tohoto počtu připadlo na organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví 12,1 %, na organizace řízené krajem 49,9 %, na organizace spravované městem či obcí 0,9 % a na privátní zařízení 36,9 %. Z celkového počtu pracovníků náleželo 99,8 % do rezortu zdravotnictví, ostatní do rezortu vnitra a rezortu spravedlnosti.

Odborní zdravotničtí pracovníci představovali 86,2 % z celkového evidenčního počtu pracovníků u poskytovatelů zdravotních služeb kraje. Z nich činil podíl lékařů 17,3 %, zubních lékařů 3,5 %, farmaceutů 3,2 %, zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD) 55,7 %, zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 3,7 %, zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 15,1 % a jiných odborných pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí 1,5 %. Na jednoho lékaře a zubního lékaře připadlo 2,7 ZPBD, z toho 2,1 všeobecné sestry a porodní asistentky. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel kraje v průměru vychází 29,9 lékařů, 6 zubních lékařů a 76 všeobecných sester a porodních asistentek.Graf : Struktura všech zaměstnanců v evidenčním počtu pracovníků ve zdravotnických zařízeních kraje

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu ve zdravotnictví s odměňováním podle platných předpisů o platu činil v kraji 26 826 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se celkový průměrný plat zvýšil o 1 %. Průměrný plat lékařů a zubních lékařů dosáhl 55 327 Kč, průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek činil 25 453 Kč. V České republice činil průměrný měsíční plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu s odměňováním podle platných předpisů o platu 30 174 Kč. 2Přepočtený počet zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen „NEHB“), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „NEJI“), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „NENM“), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „dále jen NEPE“) a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen „NETR“):

Tabulka : Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2014
NEHB

NEJI

NENM

NEPE

NETR

Farmaceuti

6,09

8,83

5,66

3,69

4,81

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté

2,17

1,08

0,00

4,00

4,00

Lékaři a zubní lékaři

145,12

185,32

130,23

93,24

135,56

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

67,09

88,30

69,15

40,02

52,63

Všeobecné sestry, porodní asistentky

455,16

593,75

379,80

275,42

416,84

Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením

130,65

178,90

132,91

95,49

132,32

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí

24,91

31,25

23,90

22,75

23,00

Dělníci a provozní pracovníci

111,20

115,52

52,73

70,03

45,44

THP

59,34

74,96

62,80

59,00

60,22

CELKEM

1 001,73

1 277,91

857,18

663,64

874,82

K 31. 12. 2013 bylo v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v kraji vedeno 1 556 lékařů v evidenčním počtu, muži a ženy téměř stejným dílem, 311 zubních lékařů, z toho 67 % žen. Nejpočetnější věkovou skupinou byli lékaři a lékařky ve věku 50–59 let, kteří tvořili čtvrtinu všech lékařů. Průměrný věk lékařů byl 49,8 let, lékařek 47,2 let. V nejčetnější věkové skupině 50–59 let se nacházelo 31 zubních lékařů a 71 zubních lékařek, což je třetina všech zubních lékařů v kraji. Průměrný věk zubních lékařů dosáhl 52,8 a zubních lékařek 50,7 roku.

Z 288 farmaceutů v evidenčním počtu tvořily ženy 83 %. Většina farmaceutů měla jako hlavní obor činnosti veřejné lékárenství. V nejpočetnější věkové skupině 40–49 let se nacházela více jak čtvrtina všech farmaceutů. Průměrný věk farmaceutů byl 42,4 roku.3Je obecně známým faktem, že populace v Evropě i České republice stárne, přičemž tento negativní trend se nevyhýbá ani lékařům. Věková struktura poskytovatelů zdravotní péče patří mezi nejvýznamnější hrozby. Demografické stárnutí lékařů je celorepublikovým problémem. Dle údajů VZP skupina lékařů ve věku 50-64 let zaujímá 40 % z celkového počtu úvazků. Tato nerovnoměrnost je hrozbou především s ohledem na budoucí vývoj, přičemž dostupnost zdravotní péče může být ohrožena už v krátkodobém horizontu. Generace mladších lékařů není natolik početně silná, aby je byla schopna dostatečně nahradit.

Tabulka : Průměrný věk lékařů ambulantní péče v kraji

 

Průměrný věk

Celkový počet lékařů

Počet lékařů nad 60 let

Počet lékařů nad 60 let %

Praktické lékařství pro děti a dorost

58,3

94

41

43,6

Praktické lékařství pro dospělé

55,9

237

88

37,1

Zubní lékařství

55,9

266

122

45,9

Gynekologie a porodnictví

55,4

62

21

33,9

Chirurgie

58,2

39

14

35,9

Vnitřní lékařství

56,7

84

29

34,5

Psychiatrie

56,8

36

11

30,6

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

55,4

26

5

19,2

Kromě věku lékařů jsou dalším rizikem stres a syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Od pracovníků ve zdravotnictví se očekává mimořádná míra empatie. Zdravotničtí pracovníci, kteří přicházejí do styku s pacienty, jsou opakovaně svědky strádání, bolesti, a to pochopitelně ovlivňuje jejich psychiku.

Zdravotnictví, jako i jiné pomáhající obory, vytváří předpoklad toho, že zde nejde o zaměstnání, ale spíše o poslání a službu. To nutně vede k přetěžování, stanovování nereálných nároků a velkému tlaku na sebe sama. Časté změny v systému poskytované péče, legislativní problematika, stupňující se tlak na odbornost jsou spolu s výše uvedeným hlavními zdroji vyhoření.

Podrobným výzkumem této oblasti byly ze strany zdravotnických pracovníků identifikovány tři základní faktory, kterými jsou

Personální poddimenzovanost

Nedostatek materiálně – technického vybavení

Nedostatečné finanční ohodnocení

Dále byly identifikovány následující oblasti potíží: pocity frustrace, psychosomatické potíže související s dlouhodobou zátěží, chronická únava, pocit napětí.

Čerpání náborových příspěvků určených pro stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků umožnila Rada kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 přijetím usnesení č. 0241/06/2010/RK. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.


5.6.1Motivace zdravotnického personálu – stipendia a náborové příspěvky


Zdravotnické zařízení zřizované krajem Vysočina může, za účelem zajištění dostatečných lidských zdrojů potřebných pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, nabídnout zájemcům stipendia nebo náborový příspěvek. Poskytovatelem stipendia nebo náborového příspěvku je zdravotnické zařízení zřizované Krajem Vysočina. Zdravotnické zařízení může požádat Kraj Vysočina o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s vyplácením stipendií a náborových příspěvků. Ve chvíli, kdy krajský úřad obdrží žádost zdravotnického zařízení na úhradu náborového příspěvku spojenou s přijetím nového zaměstnance, připraví z doložených podkladů žádajícího zařízení materiál ke schválení do rady kraje. Takto získané finanční prostředky mohou zdravotnická zařízení kraje využít k získání lékařů těch oborů, které nejsou pro nové ani stávající lékaře dostatečně atraktivní.4

Vzhledem k situaci stavu dostupnosti lékařů i nelékařského personálu v ČR, která není příznivá, je cílem především udržení a motivace stávajícího personálu nejen nemocnic, zvýšení atraktivity těchto povolání včetně vytvoření podmínek pro další vzdělávání a rozvoj kvalifikací. Předpokladem je i efektivní nábor a důsledné využívání dostupných personálních zdrojů v Kraji Vysočina.
Yüklə 3,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə