 Asperger Sendromu  Genç LiderlerYüklə 37,5 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü37,5 Kb.
#16155

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Asperger Sendromu   Genç Liderler 

Haftanın Bazı Başlıkları

 

  

 

  

 

  

 

2014 / 2015 ‐ SAYI: 10

 

Asperger Sendromu


      

      


TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ                                                                                2014/2015 ‐ SAYI: 10 

 

 2

 

Asperger Sendromu

 

 

Asperger  Sendromu  sosyal  etkileşimde  bozulmalar veya  eksiklikler  bunun  yanında  sınırlı  ya  da 

alışılmışın dışında ilgi alanları ya da davranışlar ile 

kendini gösteren, Yaygın Gelişimsel Bozukluk içinde 

yer alan bir sendromdur (McPartland & Klin, 2006). 

 

Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger’den  gelmektedir.  Asperger,  1944  yılında,  tedavi 

için  gelen sözel  olmayan  iletişim  becerileri  eksik, 

yaşıtlarıyla empati kuramayan  ve  fiziksel  olarak  sakar  olan 

çocukları  tanımlamıştır.  Elli  yıl  sonra  Asperger  Sendromu Hastalıkların  ve  İlgili  Sağlık  Sorunlarının  Uluslararası İstatistiksel  Sınıflaması'nda  (ICD‐10)  ve Ruhsal  Bozuklukların  Tanısal  ve  Sayımsal  Sınıflandırması'nda  (DSM‐

IV) Asperger bozukluğu olarak tanınmıştır (Wikipedia, 2014).  

 

DSM IV’e göre Asperger Sendromunun tanı kriterleri 

 

Aşağıda Asperger Sendromu ile birlikte görülen tanı kriterlerine yer verilmiştir.   

A. 

Aşağıdakilerden en az ikisinde olmak üzere sosyal etkileşimde niteliksel bozulma 1. 

Sosyal etkileşimi yönlendirmek için gerekli olan, sözel olmayan davranışlarda eksiklikler  2. 

Yaşına uygun akran ilişkileri geliştirmede başarısızlık  3. 

Diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olmama  4. 

Toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme  

 

B. 

Aşağıdakilerden  en  az  birinin  varlığı  ile  kendini  gösteren  davranış,  ilgi  ve  etkinliklerde  sınırlı,  basmakalıp  ve 

yineleyici davranış örüntülerinin olması:  

1. 

İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı, bir ya da birden fazla basmakalıp ve sınırlı 

ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma  

2. 

Özgül,  işlevsel  olmayan,  alışageldiği  üzere  yapılan  gündelik  işlere  ya  da  törensel  davranış  biçimlerine  hiç 

esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma  

3. 

Basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örn. parmak şıklatma, el çırpma ya da burma ya da karmaşık 

tüm vücut hareketleri)  

4. 

Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma  

 

C. 

Bu  bozukluk,  toplumsal,  mesleki  alanlarda  ya  da  önemli  diğer  işlevsellik  alanlarında  klinik  olarak  belirgin  bir 

sıkıntıya neden olur. 

 

D. 

Dil  gelişiminde  klinik  açıdan  önemli  genel  bir  gecikme  yoktur  (örn.  2  yaşına  gelindiğinde  tek  tek  sözcükler,  3 

yaşına gelindiğinde iletişim kurmaya yönelik cümleler kullanılmaktadır). E. 

Bilişsel  gelişmede  ya  da  yaşına  uygun  kendi  kendine  yetme  becerilerinin  gelişiminde,  uyumsal  davranışta 

(toplumsal  etkileşim  dışında)  ve  çocuklukta  çevreyle  ilgilenme  konusunda  klinik  açıdan  belirgin  bir  gecikme 

yoktur. 


      

      


TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ                                                                                2014/2015 ‐ SAYI: 10 

 

 3

 

F. 

Başka özgül bir” yaygın gelişimsel bozukluk” ya da” şizofreni” için tanı ölçütleri karşılanmamaktadır. 

 

 Ebeveyn ve Öğretmenlere Öneriler 

 

Asperger sendromu olan çocuk ve ergenlere yaklaşımda ebeveynlere ve öğretmenlere şu noktalar hatırlatılabilir (Williams K. , 1995);  

Asperger  sendromu  olan  çocuk  ve  ergenler  için  sürprizler  içermeyen,  öngörülebilir  ve  güvenli  bir  ortam 

sağlayın.   

Günlük rutin etkinlikleri net bir şekilde tanımlayın.  

Olası  değişimleri  (ör,  öğretmen  değişikliği,  sıra  değişikliği)  en  aza  indirin. Asperger  sendromu  olan  çocuk  ve 

ergenler için sürprizler içermeyen, öngörülebilir ve güvenli bir ortam sağlayın.  

Yenilik öncesi (ör, yeni bir öğretmen, arkadaş, vb.) onu hazırlamaya çalışın.   

Diğer çocuklar tarafından alaya ve aşağılanmaya maruz kalmamasına özen gösterin.   

Olumlu davranışlarını, becerikli yönlerini destekleyin ve ödüllendirin.   

Özgüvenini destekleyecek sorumluluklar verin.   

Sosyal etkileşimi içeren etkinliklerde yol gösterici olun.   

Belirli sosyal durumlarda nasıl tepkiler vermesi gerektiğini ezberletebilirsiniz.   

Takıntılı bir şekilde bir konuya odaklanmasını kısıtlayın, gerektiğinde uyarın.   

Motivasyonunun düşük olduğu durumlarda onun ilgi alanlarına hitap ederek iletişime başlayabilirsiniz.   

Dikkatini yoğunlaştırabilmesine yardımcı olmak için görevleri daha küçük parçalara ayırın.   

Zamanını düzenlemede zorlukları olabileceğinden uzun süreçleri ödevler vermeyin.   

Sınıfta  ön  sıralarda  oturtun  ve  olabildiğince  onunla  göz  temasını  sürdürün.  Gerektiğinde  onun  katılımını 

beklemeden söz verin.   

Zaman  zaman  gerçekçi  olmayan  hayalleri  ve  düşünceleri  olabilir.  Özellikle  birebir  kaldığınızda  gerçekleşmesi 

imkansız yaklaşımlarını sosyal ortamlarda ifade etmemesi konusunda konuşabilirsiniz.   

Öğrenme aşamasında görsel materyalleri ve uygulamalı etkinlikleri daha çok kullanın. Örnekler verin, modeller 

geliştirin, önce birlikte yapın.   

Hareket  ve  denge  sorunları  olabileceğinden  zorlanacağı  ödevler  vermemeye  özen  gösterin.  Yarışmacı  spor 

etkinliklerinden daha çok bireysel becerilerini geliştirebileceği sporlara yönlendirin.   

Sınavlarda  ya  da  ondan  istenen  bir  ödevde  yönergelerinizi  olabildiğince  net  iletin  ve  anlayıp  anlamadığını 

kontrol edin.   

Onun bireysel becerileri ve ilgi alanlarını dikkate alan mesleki beceriler edinmesi konusunda yardımcı olun.   

Bazı  konuları  anlayamaması  ve  inatlaşması  sizi  zaman  zaman  sinirlendirebilir,  sabrınızı  taşırabilir.  Bu  tür 

duygulara karşı hazırlıklı olun.  

Duygusal  dalgalanmalarını,  dikkat  düzeyini,  uyku  ve  iştahını,  öfke  düzeyini  izleyin  ve  not  alın.  Gerektiğinde 

psikiyatrıyla paylaşın.   

Çevresel stres etkenlerinden kolaylıkla etkilenebildiklerini unutmayın. Örneğin, okulda bir kavga yaşandığında 

diğer öğrencilerden çok daha fazla etkilenebilir ve anlaşılmaz tepkiler verebilir. Bu nedenle stresin yoğunlaştığı 

dönemlerde onu daha dikkatli gözleyin.  

 

KAYNAKÇA 

Klin, A., Volkmar, F., & Sparrow, S. S. (2000). Asperger Syndrome. New York: Guildford Press. 

McPartland, J., & Klin, A. (2006). Asperger's syndrome. Adolescent Medicine Clinics , 17(3), 771‐788. 

Wikipedia. (2014). 02 14, 2014 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Asperger_sendromu adresinden alındı 

Williams,  K.  (1995).  Understanding  the  student  with  Asperger  Syndrome:  Guidelines  for  teachers.  Focus  on 

Autistic Behavior, 10, 9‐16. 

 


      

      


TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ                                                                                2014/2015 ‐ SAYI: 10 

 

 4

 

Genç Liderler 

 

TED Bursa Koleji ve 118‐K Yönetim Çevresi Federasyonu mensubu Bursa Koza Lions Kulübü işbirliği 

ile  bu  yıl  üçüncüsü  düzenlenen  “Genç  Liderler  Hizmet  Ödülü”  etkinliğinde,  22  TED  Bursa  Koleji 

öğrencisi sertifikalarını aldı. 

 

TED  Bursa  Kolejinde  gerçekleştirilen  ödül  töreninde TED  Bursa  Koleji  Lise  Müdürü  Sami  Sarıoğlu,  Bursa 

Koza Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney ve çok sayıda 

öğrenci hazır bulundu. 

 

Ödül  töreninin  açılış  konuşmasını  yapan  Lise Müdürümüz Sami Sarıoğlu, sosyal hizmet projelerinin 

öğrencilere  kattığı  nitelikleri  ve  topluma  karşı 

duyarlılıklarını  arttırdığını  belirtirken,  Koza  Lions 

Kulübüne  ve  tüm  katılımcılara  teşekkürlerini  iletti. 

Sarıoğlu, ayrıca, bu başarıyı gösteren TED Bursa Koleji 

Lise  öğrencilerini  de  tebrik  etti.  Daha  sonra  bir 

konuşma  yapan  Bursa  Koza  Lions  Kulübü  Başkanı 

Ayşe  Güney,  başarılı  öğrencilere  teşekkür  ederken, 

“Lions  Clubs  International  Genç  Liderler  Hizmet 

Ödülünü  aldıkları  için  onları  tebrik  ettiğini  belirtti. 

Hizmet için ayırmış oldukları saatler ile toplumu daha yaşanacak hale getirerek örnek olduklarını belirten Güney, 

“Ailenize, arkadaşlarınıza, yerel Lions kulüplerine ve toplumumuza hizmet etmek için bu projelere katıldınız, sizleri 

tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

 

TED  Bursa  Koleji  ile  Bursa  Koza  Lions  Kulübünün  beraber  yürütmüş  oldukları  bu  çalışmada  öğrenciler,  CAS etkinlikleri  çerçevesinde  yapmış  oldukları  başarılı  sosyal  sorumluluk  çalışmaları  sayesinde  hem  kendi  kişisel 

gelişimlerine katkıda bulundular hem de beraber çalıştıkları kişilerin hayatlarında farkındalık yaratmış oldular. 

 

 

  

 

 
Yüklə 37,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə