? osteogen sarkomalarda rentgenologik belgilar xos: + po‘stloq simptomi tikanli periostitYüklə 267 Kb.
tarix24.10.2023
ölçüsü267 Kb.
#160174
test onkologiya


? OSTEOGEN SARKOMALARDA RENTGENOLOGIK BELGILAR XOS:
+ PO‘STLOQ SIMPTOMI TIKANLI PERIOSTIT
- SUYAK KANALI TORAYISHI
- OSTEOPOROZ OSTEOMIELITGA O‘XSHASH
- PERIOST REAKSIYANING TEZ RIVOJLANISH HOLATI
? XAVFLI O’SMASI BOR BЕMORLARNI HISOBGA OLISH HUJJATI.
+ 025 - U SHAKLDAGI
- 090 - U SHAKLDAGI
- 030 - U SHAKLDAGI
- 600 SHAKLDAGI
? DISPANSЕR KUZATUVINING NAZORAT KARTASI
+ 030 - U
- 090 - U
- 025 - U
- 024 - U
? QACHON KANTSЕROGЕN OMILLARNING RO’YXATI TAKLIF QILINDI.
+ 1982 - YILDA
- 1983 - YILDA
- 1984 - YILDA
- 1985 - YILDA
? OSHQOZON SARATON KASALLIGINING TO‘RTTINCHI BOSQICHIDA QAYSI PREPARAT QO‘LLANILADI
+ 5 - FTORURATSIL
- SIKLOFOSFAN
- METOTREKSAT
- SARKOLIZIN
? JIGAR SARATONI UCHUN ENG ANIQ LABORATORIYA TEKSHIRUVI QAYSI?
+ ABELEV - TATARINOV REAKTSIYASI
- BILIRUBIN KONTSENTRATSIYASINING OSHISHI
- GLOBULIN FRAKSIYALARINING ULUSHINI OSHIRISH
- TAKATA - ARA REAKTSIYASI
? OXIRGI YILLARDA MOYAK O‘SMASI DIAGNOSTIKASI MAQSADIDA O‘TKAZILADI:
+ ABELEVA – TATARINOVA REAKSIYASI
- PUNKSION BIOPSIYA
- DIAFONOSKOPIYA
- KT
? KO’KRAK BEZI RAKIDA QANDAY PALLIATIV OPERASIYA O’TKAZILADI
+ ABLYASIYA
- XOLSTED BO’YICHA OPERASIYA
- SEKTORAL REZEKSIYA
- BLOXIN BO’YICHA OPERASIYA
? MASTITNING QAYSI BOSQICHLARIDA OPERATIV DAVOLASH QO‘LLANILADI?
+ ABSSTESSLASHGAN, FLEGMANOZ
- SEROZ
- SEROZ, INFILTRATIVE
- FLEGMANOZ
? OSHQOZONNING EPITELIAL O‘SMALARIGA NIMA KIRADI
+ ADENOKARSINOMA
- FIBROSARKOMA
- ATROFIK GASTRIT
- OSHQOZON YARASI
? TO‘G‘RI ICHAK AMPULYAR RAKINING ENG KO‘P UCHRAYDIGAN GISTOLOGIK FORMASI BO‘LIB HISOBLANADI?
+ ADENOKARSINOMA
- DIFFERENSIYALASHMAGAN
- YASSI HUJAYRALAR
- SHILLIQ
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING QAYSI GISTOLOGIK TURI KO‘P UCHRAYDI
+ ADENOKARSINOMA
- YASSI HUJAYRALI
- SHILLIQ TURI
- KO‘SHUVCHI TO‘QIMA
? YO‘G‘ON ICHAK RAKI ASOSIY GISTOLOGIK FORMASI HISOBLANADI:
+ ADENOKARSINOMA
- SKIRR
- UZUKSIMON HUJAYRALI
- YASSI HUJAYRALI
? YUMSHOQ TO‘QIMA XAVFLI O‘SMALARIGA KIRMAYDI?
+ ADENOKARSINOMA
- XAVFLI NEYROBLASTOMA
- LIPOSARKOMA
- ANGIOSARKOMA
? URUG‘ ORTIG‘I KELISHGAN (SOLIDNIY) O‘SMALARI ORASIDA KO‘PROQ UCHRAYDI
+ ADENOMATOZ O‘SMA VA LEYOMIOMALAR
- ADENOMATOZ O‘SMALAR
- LEYOMIOMALAR
- SARKOMALAR
? JIGAR SARATONINI KELIB CHIQISHIDA ASOSIY ORGANOTROP KANSEROGENNI KO‘RSATING.
+ AFLATOKSIN
- 3, 4 - BENZPIREN
- NITROZAMIN
- ANILIN BO‘YOQ
? BIRLAMCHI JIGAR SARATONI QAYSI HUDUDLARDA KENG TARQALGAN?
+ AFRIKA VA JANUBI - SHARQIY OSIYO
- G'ARBIY YEVROPA
- MDH DAVLATLARI
- JANUBIY AMERIKA VA AVSTRALIYA
? DAVOLAB BO’LMAYDIGAN BЕMOR VA QARINDOSHLARIGA DЕONTOLOGIYA VA ETIKANING AHAMIYATI:
+ AHAMIYATI NIHOYATDA KATTA
- AHAMIYATI UMUMAN YO’Q
- AHAMIYATI KAM FOIZDA
- AHAMIYATI O’RGANILMAGAN
? SANOAT MAMLAKATLARIDA YOMONSIFATLIO`SMALARDAN O'LIMNING ASOSIY SABABI QUYIDAGILARDIR:
+ AHOLINING QARISHI
- EKOLOGIK VAZIYATNING KESKIN YOMONLASHISHI
- KASBIY XAVFLARNING TA'SIRINI OSHIRISH
- TO'G'RI JAVOB YO'Q
? RO'YXATDA KELTIRILGAN O'SMA BILAN BOG'LIQ ANTIGENLARDAN QAYSI BIRI JIGAR SARATONI UCHUN O'ZIGA XOSDIR?
+ ALFA FETOPROTEIN (AFP)
- SARATON EMBRION ANTIJENI (CEA)
- NEYROSPESIFIK ENOLAZA
- TIMIDIN KINAZ (TC)
? SIKLOFOSFAN KAYSI SITOSTATIK PREPARAT GURUXLARIGA KIRADI:
+ ALKILLOVCHI BIRIKMALARIGA
- ANTIMETABOLIT
- ALKALOID
- OʼSMAGA KARSHI ANTIBIOTIKLARGA
? N 025 U SHAKL NIMA
+ AMBULATOR BEMORLAR TIBBIY KARTASI
- XAVFLI O’SMANING KECHIKTIRIB KELGANLIGI
- O’SMALAR HAQIDA YILLIK XISOBOT
- BARCHA JAVOBLAR TO’GRI
? PALLIATIV YORDAM QAERLARDA AMALGA OSHIRILADI:
+ AMBULATORIYA, STATSIONAR, UYDA
- FAKAT STATSIONARDA
- FAKAT UYDA
- AMBULATORIYADA
? PALLIATIV YORDAM QAYERDA AMALGA OSHIRILADI:
+ AGAR BO’LSA XOSPISDA
- FAKAT STATSIONARDA
- FAKAT UYDA
- AMBULATORIYADA
? TO’G’RI ICHAK QAYSI QISMINING RAKI NUR TЕRAPIYAGA KO’PROQ SЕZGIRQ
+ ANAL SOXA
- RЕKTOSIGMOID QISMI
- AMPULYAR SOXA
- YUQORI AMPULYAR SOXA
? BOLALARDA O‘SMA KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASINI QIYINLIGIGA XOS:
+ ANAMNEZ YETARLICHA VA TO‘LIQ YIG‘ISH IMKONI YO‘QLIGI
- O‘SMALARNI UCHRASH JOYI HAR XILLIGI TEKSHIRILADIGAN ZONALARDA
- KO‘PLAB KASALLIKLAR “NIQOB” HOLATIDA YASHIRIN O‘SMALAR KECHISHI
- DIAGNOSTIK MUOLAJALARNI BIR VAQTDA KO‘PLAB O‘TKAZISH QIYINLIGI
? PROSTATA BEZI SARATONIDA ERKAKLAR SIYDIGIGA NIMANING MIKDORI OSHADI
+ ANDROGENLAR
- ESTROGENLAR
- GLYUKOKORTIKOSTEROIDLAR
- INSULIN
? QOVUQ SARATONINING ENG MUHIM ETIOLOGIK OMILI NIMA?
+ ANILIN BO'YOQLARI BILAN ISHLASH
- SHISTOSOMOZ
- INSOLYATSIYA
- VIRUSLAR
? YO'G'ON ICHAK SARATONINING QANDAY KLINIK SHAKLI MAVJUD EMAS?
+ ANORMAL
- STENOZ
- ENTEROKOLITIK
- TOKSIK - ANEMIYA
? O‘PKA RAKI ZOTILJAMDAN FARQI:
+ ANTIBAKTERIAL DAVODAN SO‘NG OB’EKTIV VA SUB’EKTIV YAXSHILANISH KUZATILADI
- ANTIBAKTERIAL DAVO TA’SIRIDA YO‘TAL ISITMA KAMAYADI
- RENTGENOLOGIK HOLAT O‘ZGARMAYDI;
- KASALLIK TEZ AVJ OLADI
? ONKOLOGIK OPERATSIYALARNI BAJARISHDA ZONALLIK VA FUTLYARLIKNI SAQLASH PRINTSIPI NIMAGA YO’NALTIRILGAN.
+ ANTIBLASTIKANI TA’MINLASHGA
- XIRURGIK ARALASHUVNI KAMAYTIRISHGA
- ORGAN FUNKTSIYASINI MAKSIMAL SAQLASHGA
- ABLASTIKANI TA’MINLASHGA
? METATREKSAT KAYSI SITOSTATIK PREPARATLAR GURUXIGA KIRADI:
+ ANTIMETABOLITLAR
- ALKILOVCHI BIRIKMALAR
- ALKOLOIDLAR
- RAKGA KARSHI ANTIBIOTIKLAR
? URUG‘DON VA UNI ORTIQLARINI BIRLAMCHI LIMFATIK DRENAJI
+ AORTA OLDI L/T
- CHOV L/T
- PARASTERNAL L/T
- PARAVEZIKAL L/T
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI KO’PROQ QAYSI DAVLATLARDA UCHRAYDI?
+ AQSH
- UZBEKISTON
- TURKMANISTON
- CHILI
? OPERATSIYADAN KEYIGI DAVRDA VAKTI - VAKTI BILAN ULCHASH KERAK:
+ ARTERIAL KON BOSIMINI
- VENA BOSIMINI
- KUZ ICHI BOSIMINI
- BOSH ICHI BOSIMINI
? SIYDIK NAYI OG‘IZ (USTYA) QISMIDA YAQQOL QON KETISHIDA ANGIOGRAFIYA O‘TKAZISHDAN MAQSAD:
+ ARTERIO - VENOZ FISTULA VA ARTERIYA VA VENA RIVOJLANISH NUQSONLARINI ANIQLASH
- RETROPERITONEAL O‘SMANI ANIQLASH
- PIELOGRAFIYADA SIYDIK NAYINI TO‘LIQ QONTRASTLAMAGAN QISMI BOR YO‘QLIGI:
- QONAYOTGAN TOMIRNI TROMBLASH UCHUN
? TUXUMDONLAR SARATONIDA SITOSTATIK TERAPIYANI O‘RNI?
+ ASOSIY DAVO XISOBLANADI
- NUR TERAPIYA BILAN QO‘SHIB QILINADI
- BA’ZAN QO‘LLANILADI
- TUXUMDON O‘SMALARI SITOSTATIKLARGA SEZGIR EMAS.
? TO‘G‘RI ICHAK RAKIDA RADIKAL OPERATSIYA UTKAZISHNI QAYSI KLINIK BELGILAR SHUBHA OSTIGA QO’YADI?
+ ASSIT
- O‘TKIR YO‘G‘ON ICHAK TUTILISHI
- PAYPASLANGAN O‘SMA
- CHOV SOXASIDA LIMFA TUGUNLARNING KATTALASHUVI
? O‘PKA RAKINI KELTIRIB CHIQARUVCHI SABABLAR:
+ ATMOSFERA HAVOSINING ARARLI GAZLAR BILAN IFLOSLANISHI
- OB - HAVO OMILLARINING TA’SIRI
- KAM HARAKATLIGI
- QUYOSH INSOLYASIYASI TA’SIRIDA KO‘P BO‘LISHI.
? O‘PKA RAKINI KELTIRIB CHIKARUVCHI SABABLAR:
+ ATMOSFERA XAVOSINING ZARARLI GAZLAR BILAN IFLOSLANISHI
- OB - XAVO OMILLARINING TA’SIRI
- KAM XARAKATLIGI
- QUYOSH INSOLYASTIYASI TA’SIRIDA KO‘P BO‘LISHI
? OʼSMA XUJAYRALARINING XARAKTERLI BIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA KIRADI:
+ AVTANOMLIK, ANAPLAZIYA, INVAZIV VA INFILЬTRATIV USISH, METASTAZLANISH
- AVTONOMLIK, ANAPLAZIYA, METASTAZLANISH
- AVTONOMLIK, METASTAZLANISH
- AVTONOMLIK, INVAZIV VA INFILЬTRATIV USISH
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING PERIFERIK TURINING RENTGENOLOGIK BELGILARI
+ AYLANA SOYA ATROFI G‘ADIR - BUDIR O‘SIMTALI
- AYLANA SOYACHEGARALARI ANIQ
- CHEKKALARI TEKIS GOMOGEN INTENSIV SOYA
- AYLANA SOYAGORIZONTAL SATXDAGI SUYUQLIK BILAN
? GALAKTOREYADA GIPOFIZDA O’SMA ANIQLANMASA QANDAY PROBA QO’LLASH MUMKIN ?
+ B BROMOKRIPTIN BILAN PROBA.
- DEKSAMETAZON BILAN PROBA
- METAKLOPROMIDOM BILAN PROBA
- GALOPERIDOLOM BILAN PROBA
? NEXODJKIN LIMFOMASI ASOSAN QAYSI TABIATLI?
+ B - HUJAYRALI
- T - HUJAYRALI
- HUJAYRALI
- IK - HUJAYRALI
? TUXUMDONLAR XAVFLI O‘SMASI TASHXISI QO‘YILGANDA QO‘SHIMCHA KO‘RSATMA:
+ BACHADONNING ORTIQLARI BILAN QIN USTI AMPUTATSIYASI
- KATTA CHARVI REZEKSIYASI
- XIMIOTERAPIYA KURSLARI
- GORMONOTERAPIYA
? BRONXOEKTAZ KASALLIGINING ASOSIY KLINIK BELGISI?
+ BALG‘AMNING QON ARALASH BO‘LISHI YO‘TAL.
- QURUQ YO‘TAL
- KO‘KRAK QAFASIDA KUCHLI OG‘RIQ
- DARAJANING BALAND KO‘TARILISHI
? MIKROINVAZIV SARATONDAN RAK IN SITU NIMASI BILAN FARQLANADI
+ BAZAL MEMBRANANI O‘SIB O‘TMAYDI
- BAZAL MEMBRANANI YEMIRADI
- SHILLIQ QAVATNI ZARARLAYDI
- SHILLIQ OSTI QAVATNI ZARARLAYDI
? FONLI KASALLIKLARDAN DISPLAZIYA QAYSI BЕLGISI BILAN FARQLANADI
+ BAZAL MЕMBRANA CHЕGARASIDA O’SMA HUJAYRALARINING TOPILISHI
- ATIPIK PROLIFЕRATSIYA
- YAQQOL BILINGAN POLIMORFIZM MITOZ FIGURALARI BILAN
- BAZAL MЕMBRANASI INVAZIYASI
? TIBBIYOT XAMSHIRASI ROENTGEN TEKSHIRUVI JARAYONIDA BEMORNI NURLANISHDAN HIMOYA QILISH UCHUN QANDAY YO’L TUTADI
+ BEMORGA QO’RG’OSHINLI FARTUK KIYGIZADI
- HIMOYALANUVCHI FARTUK BILAN
- TIBBIY XALAT BILAN
- QO’RG’OSHINLANGAN OYNA BILAN
? XIMIYAVIY KANSTEROGEN BO’LGAN AROMATIK AMINLARGA KIRADI
+ BENZIDIN 1 - NAFTILAMIN
- 34 - BENZPIREN 10 - METILXOLANTREN
- NITROMETILMOCHEVINA DIETILNITROZAMIN
- BENZKARBAZOL 1156 - DIBENZAKRIDIN
? LIMFOGRANULEMATOZNI PATOGNOMIK BELGISINI KO‘RSATING?
+ BEREZOVSKIY - RID – SHTERNBERGA XO‘JAYRALARI
- SPLENOMEGALIYA
- SIYDIKDA BENS – DJONS OQSILINI BO‘LISHI
- TERI QICHISHI
? LIMFAGRANULEMATOZ KASALLIGIDA MORFOLOGIK TEKSHIRILGANDA QAYSI HUJAYRALAR ANIQLANADI?
+ BEREZOVSKIY - SHTEYNBERG HUJAYRALARI
- RETIKULYAR HUJAYRALAR
- LIMFOSTITAR HUJAYRALAR
- SARATON HUJAYRALARI
? LIMFAGRANULEMATOZ DIAGNOZINI ANIQ TASDIQLASHDA QAYSI HUJAYRALAR XOS:
+ BEREZOVSKOGO (RID) – SHTERNBERG
- LIMFOGISTOTSITAR TIP
- PIROGOVA – LANGANSA
- XODJKIN
? YANGI TUG`ILGAN CHAQALOQ SIYDIGI TARKIBIDA QONNI TEKSHIRISHDA QAYSI PREPARAT YOLGON MUSBAT NATIJA BERADI:
+ BETADIN SIYDIK ANALIZI OLISHDAN OLDIN ORALIQQA ISHLOV BERISH UCHUN ISHLATILADI
- ALBUSID
- ANTIBIOTIKLAR
- ANTIKOAGULYANTLAR
? YOMON - SIFATLI O`SMALARNING MORFOLOGIK VERIFIKASTIYA TEKSHIRISH USULI:
+ BIOPSIYA
- RENTGENOSKOPIYA
- ULTRATOVUSH
- KOMPYUTER TEKSHIRUVI
? TUXUMDON RAKI T1 NOMO 30YOSHGACHA BO‘LGAN BEMORLARDA BAJARILADIGAN XIRURGIK DAVO:
+ BIR TOMONLAMA TUBOVARIEKTOMIYA, OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON ORTIQLARI BILAN EKSTRPATSIYA , OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON KENGAYTIRILGAN EKSTRPATSIYASI
- BACHADON QIN USTI AMPUTATSIYASI, OMENTOEKTOMIYA
? TUXUMDON RAKI T1CNOMO (CHEGARALANGAN O‘SMASI) 30YOSHGACHA BO‘LGAN BEMORLARDA BAJARILADIGAN XIRURGIK DAVO:
+ BIR TOMONLAMA TUBOVARIEKTOMIYA, OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON ORTIQLARI BILAN EKSTRPATSIYA , OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON KENGAYTIRILGAN EKSTRPATSIYASI
- BACHADON QIN USTI AMPUTATSIYASI, OMENTOEKTOMIYA
? TUXUMDON RAKI T2NOMO 30YOSHGACHA BO‘LGAN BEMORLARDA BAJARILADIGAN XIRURGIK DAVO:
+ BIR TOMONLAMA TUBOVARIEKTOMIYA, OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON ORTIQLARI BILAN EKSTRPATSIYA , OMENTOEKTOMIYA
- BACHADON KENGAYTIRILGAN EKSTRPATSIYASI
- BACHADON QIN USTI AMPUTATSIYASI, OMENTOEKTOMIYA
? QUYIDAGI LIMFADENOPATIYA BELGILARIDAN QAYSI BIRI LIMFOGRANULOMATOZGA XOSDIR?
+ BIR - BIRI BILAN VA TERI BILAN BIRLASHTIRILMAGAN LIMFA TUGUNLARI
- BIR - BIRI BILAN VA TERI BILAN BIRLASHTIRILMAGAN LIMFA TUGUNLARI CHIRISHGA VA OQMA SHAKLLANISHIGA MOYIL BO'LADI.
- LIMFA TUGUNLARI BIRLASHGAN, HARAKATSIZ
- MARKAZDA YUMSHATILGAN OG'RIQLI LIMFA TUGUNLARI VA TERI GIPEREMIYASI
? T0 BU NIMA?
+ BIRLAMCHI O’SMA ANIQLANMAYDI
- BIRLAMCHI O’SMA ANIQLANADI
- METASTAZ BOR
- UZOQLASHGAN METASTAZLAR YO’Q
? OʼSMA KASALLIKLARIDA BIRLAMCHI OʼSMA O’SISHI BILAN BOG’LIQ BO’LGAN OG’RIQ SABABI:
+ BIRLAMCHI OʼSMA BILAN NERV TOMIRLARINING KOMPRESIYASI, NERV OXIRLARINING OʼSMA BILAN INFILЬTRATSIYASI, NERV TOLASIGA BOY OʼSMA TUFAYLI CHUZILISHI, KOVAK ORGANLARNING OʼSMA BILAN BOSILISHI, TOMIRLARNING OKKLYUZIYASI YOKI OBSTRUKTSIYASI, KISILISHI
- OʼSMANING JUDA KATTALASHIB CHIRISHI
- OʼSMANING NERV CHIGALARINI KITIKLASHI TUFAYLI PAYDO BULADI
- TOMIRLARNING OʼSMA BILAN KISILISHI
? LIMFOGRANULEMATOZE IE KLINIK STADIYASIDA
+ BITTA EKSTRALIMFATIK ORGAN EKI TO’QIMANI ZARARLANISHI
- BITTA LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- IKKITA LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- TALOQ ZARARLANISHI
? O‘PKAGA FAOLIYATIGA KO‘P NOJUYA TA’SIRGA EGA PREPARATLAR:
+ BLEOMITSIN
- OKSALIPLATIN
- KSELODA
- MONOKLONAL ANTITANACHALAR
? O‘PKANING MARKAZIY SARATONI KO‘PINCHA QAYSI SOXADA O‘SADI?
+ BO‘LAK BRONX EPITELIYASIDAN
- B1O‘LAK BRONXLARINI TOG‘AY XALQASIDAN
- BRONXIOLA EPITELIYASIDAN
- SUBSEGMENTAR BRONX EPITELIYASIDAN
? O‘PKA RAKIDA GORNER SIMPTOMI PAYDO BO‘LISHINING SABABI
+ BO‘YIN SIMPATIK NERV GANGLIYLARGA O‘SISHI
- O‘SMANING ELKA CHIGALIGA O‘SIB QIRISHI
- PARIETAL PLEVRAGA O‘SISHI
- UMROV SUYAGIGA O‘SISHI
? O‘PKA RAKIDA GORNER SIMPTOMI PAYDO BO‘LISHINING SABABI
+ BO‘YIN SIMPATIK NERV GANGLIYLARGA O‘SISHI
- O‘SMANING ELKA CHIGALIGA UISB KIRISHI
- PARIETAL PLEVRAGA O‘SISHI
- O‘MROV SUYAGIGA O‘SISHI
? O‘PKA MARKAZIY RAKIDA QAYSI TO‘QIMALAR AVVAL ZARARLANADI
+ BOSH BRONX
- PARENXIMA
- SEGMENTAR BRONX
- PLEVRA
? UZUM G‘UJIMI KO‘RINISHLI RABDOMIOSARKOMASI TURIGA KIRADI:
+ BOTROID FORMA
- EMBRIONAL TIP
- PLEOMORF TIP
- DIFFERENSIRLANMAGAN TIP
? TERINI SARATON OLDI OBLIGAT KASALLIGINI KO‘RSATING
+ BOUEN KASALLIGI
- KERATOMA
- TERI SHOXI
- BAZALIOMA
? QAYSI BRONXLAR DEVORIDA TOG`AYLAR MAVJUD EMAS?
+ BRONCHIOLI TERMINALS
- BRONCHUS PRINCIPALIS
- BRONCHIOLI LOBULARES
- BRONCHI SEGMENTALES
? O’PKA SARATONIDA MUHIM TEKSHIRUV USULI NIMA?
+ BRONCHOFIBERSCOP
- X - NURLARI
- UZD
- ELEKTROKARDIYOGRAFI
? O‘PKA MARKAZIY RAKINING ANIQLASHDA QAYSI USUL ASOSIY TASHXISIY USUL DEB XISOBLANADI:
+ BRONXOSKOPIK RENTGENOLOGIK
- QON TAXLILI
- EXOSKOPIK
- RADIOMETRIK
? MARKAZIY O’PKA RAKIDA ASOSIY DIAGNOSTIKA USULI?
+ BRONXOSKOPIYA
- KT
- RENTGENOGRAFIYA
- UZD
? ENDOBRONXIAL O‘PKA RAKIDA XAL QILUVCHI DIAGNOSTIK USUL:
+ BRONXOSKOPIYA. BIOPSIYA
- RENTGENOSKOPIYA, RENTGENOGRAFIYA, TOMOGRAFIYA
- TORAKOSKOPIYA, BIOPSIYA
- RENTGENOGRAFIYA, BRONXOGRAFIYA
? TUXUMDON SARATONIDAN TUZALGAN BEMOR NECHA YIL DAVOMIDA DISPANSER KUZATUVIDA BO'LADI?
+ BUTUN UMR
- 3 YIL
- 5 YIL
- 10 YIL
? BUYRAK O‘SMASINI BUYRAK KISTALARIDAN FARQLAYDIGAN TEKSHIRISH USULI?
+ BUYRAK ARTERIOGRAFIYASI
- RADIONUKLID RENOGRAFIYA
- RETROGRAD PIELOGRAFIYA
- PNEVMORETROPERITONEUM
? QAYSI TEKSHIRUV USULI KISTA VA BUYRAK SARATONINI FARQLASHGA IMKON BERADI?
+ BUYRAK ARTERIOGRAFIYASI
- RADIONUKLID RENOGRAFIYASI
- RETROGRAD PYELOGRAFIYA .
- PNEVMOTROPERITONEUM
? POLIKLININIKA VRACHIGA 58 YOSHLI BEMOR SIYDIKDA QON PAYDO BO‘LGANLIGIGA OLDIN CHUVALCHANGSIMON LAXTA KO‘RINISHIDA KEYIN TOTAL GEMATURIYAGA AYLANGAN.BOSHQA BELGILAR YO‘Q. DASTLABKI DIAGNOZ:
+ BUYRAK O‘SMASI
- SIYDIK PUFAGI O‘SMASI
- SIYDIK YO‘LI O‘SMASI
- SIYDIK TOSH KASALLIGI
? CHUVALCHANGSIMON QON LAXTASI TOTAL GEMATURIYA KUZATILADI:
+ BUYRAK RAKIDA
- SIYDIK QOPI RAKIDA
- PROSTATABEZIRAKIDA
- SIYDIK QOPI OBSTRUKSIYASIDA
? PAYPASLANUVCHI O‘SMA VA QORIN O‘LCHAMLARINI KATTALASHISHI YOKI YONBOSH SOXASIDAGI OG‘RIQ ANIQLANISHIDA NIMAGA SHUBHA QILINADI:
+ BUYRAK TRAVMASI
- BUYRAK RAKI
- SIYDIK QOPI RAKI
- GLOMERULONEFRIT
? YAXSHI SIFATLI OʼSMALARDA XUJAYRALAR DIFFERENTSIROVKASI:
+ BUZILMAGAN
- YUZAKI BUZILGAN
- CHUKUR BUZILGAN
- XAMMASI TUGRI
? PALLIATIV YORDAM DЕGANI NIMANI ANGLATADI
+ BЕMORNI UMUMIY AHVOLINI YAXSHILOVCHI MUOLAJALAR O’TKAZISH
- O’SMANI OPЕRATSIYA YO’LI BILAN OLIB TASHLASH
- BЕMORNI FAQAT XIMIOTЕRAPIYA BILAN DAVOLASH
- BЕMORNI FAQAT NUR BILAN DAVOLASH
? ONKOLOGIK KASALLARDA INTOKSIKATSIYA BЕLGILARI:
+ BЕMORNING OZIB KЕTISHI
- BЕMOR OYOQLARIDA SHISH PAYDO BO’LISHI
- BЕMOR QO’LLARINING SHISHI
- BЕMORNING SARG’AYISHI
? MAXSUS DAVODAN SO’NG KЕLIB CHIQADIGAN ASORATLARINING NAZORATINING 0 DARAJASI…
+ BЕMORNING UMUMIY AXVOLIDA VA LABORATOR KO’RSATKICHLARIDA O’ZGARISHLAR YUK.
- BЕMORNING UMUMIMIY AXVOLIDA VA LABORATOR KO’RSATKICHLARIDA O’ZGARISHLAR KAM KUZATILADI VA BU O’ZGARISHLARNI KORRЕKTSIYA QILISH SHART EMAS
- BЕMORNING UMUMIY AXVOLIDA VA LABORATOR KO’RSATKICHLARIDA SЕZILARLI O’ZGARISHLAR KUZATILADI, BU O’ZGARISHLARNI KORRЕKTSIYA QILISH SHART.
- BЕMORNING UMUMIY AXVOLIDA VA LABORATOR KO’RSATKICHLARIDA KUCHLI BUZILISHLAR KUZATILADI, BUNDAY XOLATDA BЕMORLARGA AKTIV SIMPTOMATIK DAVO TALAB KILINADI YUKI XIMIOTЕRAPIYA TUXTATILADI
? SARATONGA OLIB KЕLUVCHI KIMYOVIY MODDALAR
+ BЕNZPIRЕN
- KISLOROD
- AZOT
- NATRIY
? SARATONNING JUDA ERTA TASHXISI NIMANI ANGLATADI?
+ CANCER IN SITU VA MIKROINVAZIV SARATON TASHXISI
- PRENATAL O'SIMTANI ANIQLASH VA OBLIGAT SARATON OLDI JARAYONLARNI TASHXISLASH
- T1 - T2 JARAYON BOSQICHIDA DIAGNOSTIKA
- T3 - T4 JARAYONIDA BOSЫICHIDA DIAGNOSTIKA
? O‘PKA SARATONI BILAN KASALLANISHNING KO‘PAYISHIDA ASOSIY AXAMIYATGA EGA:
+ CHEKISH
- GENETIK FAKTORLAR
- PROFESSIONAL ZARORLI FAKTORLAR
- ATMOSFERANING IFLOSLANISHI
? O‘PKA RAKI NIMA UCHUN ERKAKLARDA KO‘P UCHRAYDI:
+ CHEKKANLIKLARI UCHUN
- KASALLIKGA IMMUNITETI KAMLIGI UCHUN
- NASLIYLIK
- CHEKMAGANLIKLARI UCHUN
? TURG’UNLI PNЕVMONIYA PROFILAKTIKASIDA QAYSI JIXATGA E'TIBOR BЕRMASA BULADI?
+ CHOYSHABLARNING TЕKIS TURISHI
- KUKRAK KAFASI VIBROMASSAJI
- NAFAS OLISH GIMNASTIKASI
- QABZIYATNI OLDINI OLISH
? DЕONTOLOGIYA - SHIFOKOR VA O’RTA MЕDITSINA HODIMILARIGA VAZIFASI BO’LIB,
+ DAVOLANISHNI TA'MINLASH
- BЕMORNI TUZALISHI UCHUN SHART SHAROIT YARATISH
- BЕMOR - SHIFOKOR, SHIFOKOR - BЕMOR, SHIFOKOR - QARINDOSHLAR, UZARO IJOBIY
- MUNOSABATLARINI URNATISH
? TNM TIZIMIGA KO'RA O'SMALARNING KLINIK TASNIFI VA O'SIMTANING GISTOLOGIK TUZILISHINI ANIQLASHDA KATTA DARAJADA IMKON BERADI.
+ DAVOLASH REJASINI ISHLAB CHIQISH
- PROGNOZNI ANIQLANG
- DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH
- AXBOROT ALMASHISH
? TNM SISTEMASI BUYICHA OʼSMALARNI KLINIK KLASSIFIKATSIYANI VA OʼSMANING GISTOLOGIK STRUKTURASINI ANIKLASH BIRINCHI NAVBATDA NIMA UCHUN KERAK:
+ DAVOLASH REJASINI KUYISH
- PROGNOZ KILISH
- DAVOLASH EFFEKTLIGINI BAXOLASH
- TIBBIYOT INFORMATSIYASINI UZARO ALMASHINISH
? KLINIK GURUHLAR BILAN KLASSIFIKATSIYA QILISH NIMANI KO’RSATADI
+ DAVOLASH VA TASHXISLASH TAKTIKASI
- BЕMORNING UMUMIY HOLATINI
- JARAYONNING TARQALISHINI
- O’SMANING MORFALOGIK KLASSIFIKATSIYASINI
? NUR TERAPIYASI CHAKIRADI:
+ DERMATIT
- EKZEMA
- PSORIAZ
- ALLERGIK DERMATIT
? QUYIDAGI PARANEOPLASTIK SINDROMLARDAN QAYSI BIRI BUYRAK SARATONIGA XOS EMAS?
+ DERMATOLOGIK
- SHTAUFFER SINDROMI
- ERITROTSITOZ
- GIPERKALSEMIYA
? YUMSHOQ TO’QIMA YOMON SIFATLI O’SMASIGA QAYSI O’SMA KIRMAYDI:
+ DESMOID O’SMA
- SHVANNOMA
- RABDOMIOSARKOMA
- GAMANGIOPERISTITOMA
? LIMFOGRANULEMATOZ II KLINIK STADIYASI KLINIKASI
+ DIAFRAGMADAN BIR TOMONLAMA IKKI LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- DIAFRAGMADAN IKKI TOMONLAMA IKKI VA UNDAN ORTIQ LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- DIAFRAGMADAN BIR TOMONLAMA IKKI VA UNDAN ORTIQ LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- BARCHASI NOTO’GRI
? LIMFOGRANULEMATOZ III KLINIK STADIYASI
+ DIAFRAGMADAN IKKI TOMONLAMA LIMFATIK TUGUNLARNI ZARARLANISHI
- DIAFRAGMADAN BIR TOMONLAMA IKKI VA UNDAN ORTIQ LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- DIAFRAGMADAN BIR TOMONLAMA IKKI LIMFATIK SOXANI ZARARLANISHI
- BARCHASI TO’GRI
? MASTOPATIYA TURLARI
+ DIFFUZ, TUGUNLI
- INDURATIV, TUGUNCHALI
- SHISHLI, YOGLI
- FLEGMONOZ, GANGRENOZ
? ONKOLOGIK BEMORLARDA SURUNKALI OG’RIQ SINDROMINI DAVOLASHNI 1 - POGONASIDA QANDAY PREPARATLAR QO’LLANILADI (O.CH.)
+ DIONIN
- MELOKSIKAM
- BARALGIN
- ASPIRIN
? SURUNKALI OG’RIQ SINDROMLI ONKOLOGIK BEMORLARNI DAVOLASH 3 BOSQICHIDA QO’LLANILADI (O.CH.)
+ DIONIN
- BUPRENORFIN
- MORFIN
- FENTANIL
? QIZILO’NGACH SARATON KASALLIGINING ASOSIY KLINIK BELGISINI ANIQLANG.
+ DISFAGIYA
- GIPERSALIVASIY
- KUNGIL AYNISH.
- O’SISH
? TUXUMDONNNING QAYSI NURGA SEZGIR XAVFLI O‘SMASI QIZLAR VA YOSH AYOLLARDA KO‘PROQ UCHRAYDI:
+ DISGERMINOMA
- SEROZSSISTOADENOKARSINOMA
- TERATOMA
- MUTSINOZSSISTOADENOKARSINOMA
? QUYIDAGI KASALLIKLARDAN QAYSI BIRI BACHADON BO'YNI FON JARAYONLARIGA TEGISHLI EMAS?
+ DISPLAZIYA
- EROZIYALANGAN EKTROPION
- LEYKOPLAKIYA
- POLIP
? OSHQOZON SARATONI KO'PINCHA QAYSI QISMIDA RIVOJLANADI?
+ DISTAL
- PROKSIMAL
- TANASIDA
- TUBIDA
? INSON HUJAYRALARINING GENETIK MA'LUMOTLARINI TASHUVCHISI ASOSAN:
+ DNK
- ATP
- RNK
- BARCHA JAVOBLAR TO'G'RI
? REZERPIN QABUL QILGANDA GALAKTOREYA YUZAGA KELISH SABABI ?
+ DOPAMIN ZAPASINI KAMAYISHI
- DOPAMIN RESEPTORLARINI BLOKLAYDI
- DOPAMINERGIK RESEPTORLARNI STIMULLAYDI
- DOPAMIN PRODUKSIYASINI OSHIRADI
? SERUKAL QABUL QILINGANDA GALAKTOREYA KUZATILISHI SABABI ?
+ DOPAMINERGIK RESEPTORLAR BLOKADASI
- DOPAMINA ZAPASINI KAMAYISHI
- DOPAMINERGIK RESEPTORLARNI STIMULLAYDI
- DOPAMIN PRODUKSIYASI OSHADI
? QAYSI KASALLIK OBLIGAT PREMELANOMA DEB TASNIFLANADI?
+ DUBREY MELANOZI
- CHEGARA NEVUS
- KO'K NEVUS
- PIGMENTLI PAPILLOMA
? SHNITSLЕR MЕTAZTAZI BU?
+ DUGLAS ORALIGIGA
- KINDIKKA
- UMROV USTI LIMFA TUGUNLARIGA
- KULTIK OSTI LIMFA TUGUNLARIGA.
? MINZ KASALLIGINI TASHXISLASH UCHUN QANDAY RENTGEN USULI QO'LLANILADI?
+ DUKTOGRAFIYA
- ODDIY MAMMOGRAFIYA
- PNEVMOSISTOGRAFIYA
- PNEVMAMOGRAFIYA
? OG’IR VA O’RINDA YOTUVCHI BЕMORLARDA YOTOQ YARALAR ASOSAN QAYSI 4 JOYLARDAN VUJUDGA KЕLISHINI KO’RSATING:
+ DUMG’AZA;
- TUPIK;
- BUYIN;
- KOVURGA;
? O’SMALAR EPIDЕMIOLOGIYASI QAYSI YO’LLAR BILAN O’RGANILADI?
+ DЕSKRIPTIV VA ANALITIK
- ANALITIK VA OPЕRATIV
- DЕSKRIPTIV VA OPЕRATIV
- RЕGIONAR VA SISTЕMALI
? TAMAKI QORISHMASINING TARKIBIY QISMLARIDAN BO‘LIB O‘ZI MUSTAQIL RAK CHAQIRMAY CHUQUR A’ZOLAR VA HUJAYRALARDA BOSHQA KANSEROGEN OMILLARNI CHAQIRADI:
+ EFIR MOYLARI
- NIKOTIN
- BENZPIREN
- STRONSIY
? BUYRAK FAOLIYATI QAYSI NUR TEKSHIRISH USULIDA ANIQLANADI
+ EKSKRETOR UROGRAFIYA USULI BILAN
- ULTRATOVUSH USULI BILAN
- RADIOIZOTOP RENTGENOGRAFIYA USULI BILAN
- TERMOGRAFIYA USULI BILAN
? TERI RAKINING KLINIK SHAKLLARI:
+ EKZOFIT, ENDOFIT, ARALASH
- KO‘TARILIB TURUVCHI, YUZAKI YARALI
- INFILTRATIV YARALI,
- REJASIMON
? OSHQOZONNING POLIPOID O'SIMTASINING O'SISH SHAKLINI KO'RSATING.
+ EKZOFITIK
- ENDOFIT
- MEZOFITIK
- INFILTRATSION
? KO’KS ORALIG’I O‘SMALARIDA UCHRAMAYDI:
+ EKZOFTALM
- BO‘YINNING SHISHI
- YUZ STIANOZI
- XANSIRASH
? VILMS O’SMASI QAYSI QAVAT HUJAYRALARIDAN USIB CHIKADI
+ EMBRIONAL
- BIRIKTIRUVCHI
- EPITILIAL
- MUSKUL
? MASTIT ASOSAN KIMLARDA UCHRAYDI:
+ EMIZUVCHI AYOLLARDA, BIRINCHI MARTA TUKAN AYOLLARDA
- BALOGAT ESHIDAGI AYOLLARDA
- FAQAT TUKKAN AYOLLARDA
- CHAKALOKLARDA, BALOGATGA ETISH DAVRIDA, USMIRLARDA
? PERIFERIK O'PKA SARATONINING QAYSI SHAKLI MAVJUD EMAS?
+ ENDOBRONXIAL
- ZOTILJAM
- CHO'QQI SARATONI (PENCOST SARATONI)
- SHARSIMON
? MARKAZIY RAKNING SHAKLLARI:
+ ENDOBRONXIAL, PERIBRONXIAL SHOXLANGAN
- SHOXLANGAN, YUMALOQ PNEVMONIYASIMON
- YUMALAK SHOXLANGAN
- PENKOST RAKI
? MASTOPATIYA SABABLARI
+ ENDOKRIN BUZILISHLAR TA’SIRIDA SUT BEZI GIPERPLAZIYASI
- TUXUMDON FUNKSTIYASI BUZILISHI TA’SIRIDA SUT BEZINING O‘SISHI
- TUXUMDON MENSTRUAL FUNKSTIYASI BUZILISHI NATIJASIDA SUT BEZI KATTALA - SHUVI
- TUQQANDAN KEYINGI DAVRDA SUT BEZINING KATTALASHUVI
? DNK ZANJIRINING ZARARLANGAN UCHLARINI UZUVCHI FЕRMЕNT
+ ENDONUKLЕAZA
- POLIMЕRAZA
- AMILAZA
- LIPAZA
? ICHAK SARATONINI TEZ KLINIK NAMOYON BO’LUVCHI MAKROSKOPIK SHAKLI:
+ ENDOPHYTIC
- EXOPHYTIC
- MIXED
- HAMMASI TO`G`RI
? QUYIDAGI USULLARDAN QAYSI BIRI YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMASI TASHXISIDA ENG KAM MA'LUMOTLI HISOBLANADI?
+ ENDOSKOPIK
- MAGNIT - REZONANS TOMOGRAFIYA
- KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI
- ULTRATOVUSH
? RЕGIONAR BLOKADALAR….
+ EPIDURAL, INTЕRKOSTAL, PRЕSAKRAL, GANGLILAR VA NЕRV TOLALARINI BLOKADASI.
- EPIDURAL BLOKADASI
- 1 - 2 MARTA KUNIGA
- TO’G’RI JAVOB YUK
? O’TKIR SIYDIK TUTILISHIDA BIRINCHI YORDAM
+ EPISISTOSTOMIYA
- TRANSURETRAL REZEKSIYA
- SIYDIK QOPI KATETERIZASIYASI
- GEMISISTEKTOMIYA
? BUYRAK YOMON SIFATLI O‘SMASI KO‘PROQ UCHRAYDI:
+ EPITELIAL
- QON –TOMIRDAN
- BIRIKTIRUVCHI TO‘QIMA
- BUYRAK USTI BEZI TUQIMASINI ESLATUVCHI
? GIPERNEFROID SARATONI QAYSI TO’QIMADA O’SADI
+ EPITELIAL
- BIRIKTIRUVCHI
- SHILLIQ
- SHILLIQ OSTI
? TO‘Q - QIZIL RANGLI DOG‘ UCHOQLI ATROFIYASI BOR VA EPITELIYI YUPQALASHGAN NIMA DEB ATALADI
+ ERITROPLAKIYA
- LEYKOPLAKIYA
- LEYKOKERATOZ
- DISPLAZIYA
? TЕRINING NURDAN KЕYINGI O’ZGARISHI…
+ ERITЕMA, QURUQ EPIDЕRMIT, XUL EPIDЕRMIT, NURDAN KЕYINGI YARA.
- QURUQ EPIDЕRMIT
- XO’L EPIDЕRMIT
- TO’G’RI JAVOB YUK
? OSHQOZON SAROTON KASALLIGI BILAN KIM KO‘PROQ KASALLANADI
+ ERKAKLAR
- AYOLLAR
- BIR XIL
- QARIYALAR
? PASTKI LAB SARATON KASALLIGI BILAN QAYSI JINS KO’PROQ KASALLANADI
+ ERKAKLAR
- AYOLLAR
- IKKALA JINSDA 1 XIL
- BOLALARDA
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGI BILAN KIM KO‘PROQ KASALLANADI?
+ ERKAKLAR
- AYOLLAR
- YOSH ERKAKLAR
- IKKALA JINS HAM BIR XIL
? TUXUMDON RAKINING SKRINING TUSHUNCHASI BILDIRADI:
+ ERTA DIAGNOSTIKA
- BIRLAMCHI PROFILAKTIKA
- IKKILAMCHI PROFILAKTIKA
- UCHLAMCHI PROFILAKTIKA
? PREMENOPAUZA YOSHIDAGI AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI GORMONAL DAVOLASH UCHUN QANDAY DORILAR QO'LLANILMAYDI?
+ ESTROGENLAR
- ANDROGENLAR
- ANTIESTROGENLAR
- AROMATAZA INHIBITÖRLERI
? XAVFLI O’SMALARNING ETIOLOGIYASI ANIQLANGAN.
+ ETIOLOGIYASI OXIRIGACHA ANIQLANMAGAN, NAZARIYALAR MAVJUD
- ETIOLOGIYASI UMUMAN ANIQLANMAGAN
- ETIOLOGIYASI BUTUNLAY ANIQLANGAN
- ETIOLOGIYASI 50% ANIQLANGAN
? TERI SARATON KASALLIGINING QAYSI BOSQICHI ILK BOSQICH HISOBLANADI?
+ FAQAT TERIDA EKZOFIT O‘SMA
- MUSHAK TO‘QIMASIGA O‘SGAN
- TERI OSTI YOG’ QATLAMIGA O‘SGAN
- QO‘SHNI TO‘QIMALARGA O‘SGAN
? SUT BEZINING YAHSHI SIFATLI O’SMASINI BELGILANG
+ FIBROADENOMA
- DIFFUZ MASTOPATIY
- TUGUNLI MASTOPATIY
- ADENOKARSTINOMA
? FIBROADENOMANI DAVOLASH USULI?
+ FIBROADENOMANI AJRATIB OLISH
- SUT BEZINING SEKTORAL REZEKSTIYASI
- RADIKAL MASTEKTOMIYA
- SUT BEZINING AMPUTASTIYASI
? YUMSHOQ TO’QIMA YAHSHI SIFATLI O’SMASIGA QAYSI O’SMA KIRADI?
+ FIBROMA
- FIBROSARKOMA
- ADENOMATOZ POLIP
- LIPOSARKOMA
? YUMSHOQ TO’QIMA O’SMASIGA MISOL?
+ FIBROSARKOMA
- ADENOKARSTINOMA
- YASSI XAJAYRALI SARATON
- OSTEOSARKOMA
? YUMSHOQ TO’QIMA YOMON SIFATLI O’SMASIGA QAYSI O’SMA KIRADI?
+ FIBROSARKOMA
- ADENOKARSTINOMA
- OSTEOMA
- LIPOMA
? PERIFERIK O‘PKA SARATON KASALLIGINING ASOSIY BELGISI
+ FLYUROGRAMMADA SOYALARNING BORLIGI
- BALG‘AM BILAN YO‘TAL
- XANSIRASH
- KO‘KRAK QAFASIDA OG‘RIQ
? ENDOMETRIY RAKINING 1 PATOGENETIK VARIANTIGA KIRMAYDIGAN BELGINI TANLANG:
+ G2
- SEMIZLIK
- QANDLI DIABET
- BEPUSHTLIK
? TUXUMDON RAKI ETIOLOGIK FAKTORI:
+ GARMONAL BUZILISHLAR
- ODAM PAPILLOMA VIRUSI
- AUTOIMMUN BUZILISHLAR
- PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLAR
? OSHQOZON TANASI RAKIDA RADIKAL OPERATSIYA BO’LIB HISOBLANADI:
+ GASTREKTOMIYA
- PROKSIMALSUBTOTAL REZEKSIYA
- OSHQOZON 1/3 REZEKSIYASI
- DISTALSUBTOTAL REZEKSIYA
? SIMPTOMATIK OPERATSIYALARGA KAYSILARI KIRADI:
+ GASTROENTOROSTOMIYA, GASTROSTOMIYA, ENTEROSTOMIYA, TRAXEOSTOMIYA, KATTA MAGISTRAL KON – TOMIRLARNI BOGLASH
- GASTROENTEROANASTAMOZ, KISMAN OʼSMANI KESIB OLISH
- OʼSMANI YARMINI KESIB OLISH
- OʼSMANI SOG TUKIMA CHEGARASIDAN KESIB OLISH
? ME’DA SARATONINI TASHXISLASH UCHUN ENG KULAY USUL BU:
+ GASTROSKOPIYA BIOPSIYA VA SITOLOGIYA BIRGALIKDA
- ANGIOGRAFIYA
- RENTGENOGRAFIYA
- BRONXOSKOPIYA
? OSHQOZON RAKINI GIPOASTID GASTRITDAN FARQLASH USULI:
+ GASTROSKOPIYA - BIOPSIYA, RENTGENOLOGIK
- RENTGENOLOGIK
- KLINIK, BIOXIMIK
- EXOSKOPIK, RENTGENOLOGIK
? YANGI TUG‘ILGAN BOLALARDA ENG KO‘P UCHRAYDIGAN YAXSHI SIFATLI O‘SMA:
+ GEMANGIOMA
- OSTEOMA
- DERMOID KISTA
- LIMFANGIOMA
? O‘PKANING YAXSHI SIFATLI O‘SMALAR QAYSILAR?
+ GEMANGIOMALAR
- XONDROMALAR
- YARALAR
- MIOMALAR
? YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMALARIDA METASTAZNING QAYSI YO‘LI KO‘P UCHRAYDI?
+ GEMATOGEN
- LIMFOGEN
- IMPLANTATSIYA
- PERINEVRAL YORIQLAR BO'YLAB TARQALADI
? QALQONSIMON BEZNING FOLLIKULYAR ADENOKARSINOMASINI ENG KO‘P METASTAZLANISH YO‘LINI KO‘RSATING?
+ GEMATOGEN YO'L BILAN
- IMPLANTATSIYA
- PERINEVRAL TARZDA
- QALQONSIMON BEZNING FOLLIKULALARIGA TARQALADI
? BUYRAK RAKIDA KO‘PINCHA BIRINCHI BELGI:
+ GEMATURIYA
- BELDA OG‘RIQ
- KATTALASHGAN BUYRAKNI PALPATSIYALANISHI
- ANEMIYA
? BUYRAK SARATONIDA SIYDIK O’ZGARISHI
+ GEMATURIYA
- PROTENURIYA
- LEYKOTSITOURIYA
- AZOTNING OSHISHI
? PROSTATA RAKIDA SIYDIK ANALIZI
+ GEMATURIYA
- PROTEINURIYA
- BAKTERIURIYA
- GLYUKOZURIYA
? QOVUQ SARATONIDA YETAKCHI SINDROMNI TANLANG?
+ GEMATURIYA
- ASTENIK
- OG‘RIQLI
- DISPEPSIYA
? SIYDIK QOPI RAKIDA ASOSIY SIMPTOM
+ GEMATURIYA
- POLIURIYA
- PIURIYA
- PROTEINURIYA
? BUYRAK JOMI VA SIYDIK YO'LLARI SARATONINING ASOSIY KLINIK BELGILARI:
+ GEMATURIYA VA OG'RIQ
- DIZURIYA
- UMUMIY ZAIFLIK
- SIYDIK TUTILISHI
? BUYRAK SARATONI KLINIK BELGILARINING KLASSIK TRIADASI QUYIDAGILARDAN IBORAT:
+ GEMATURIYA, OG'RIQ, PAYPASLANADIGAN SHISH
- OG'RIQ, GIPERTERMIYA, GEMATURIYA
- OG'RIQ, VAZN YO'QOTISH, YALPI GEMATURIYA
- OG'RIQ, QO'POL GEMATURIYA, DIZURIYA
? TERI MELANOMASINING ASOSIY TARQALISH YO‘LLARI?
+ GEMOTOGEN, LIMFOGEN
- FAQAT GEMOTOGEN
- FAQAT LIMFOGEN
- QO‘SHNI TO‘QIMAGA O‘SISH
? BIRLAMCHI JIGAR SARATONINING MORFOLOGIK TUZILISHINI KO'RSATING?
+ GEPATOTSELLYULYAR KARSINOMA
- FOLLIKULYAR SARATON
- KICHIK HUJAYRALI KARSINOMA
- UZUKSIMON HUJAYRALI KARSINOMA
? URUG‘DON O‘SMASI BOR BEMOR QONIDA ALFA - FETOPROTEIN ANIQLANDI. BU YANA QANDAY ONKOPATOLOGIYADA ANIQLANADI
+ GEPATOTSELLYULYAR RAKIDA
- O‘PKA RAKIDA
- BUYRAK RAKIDA
- KO‘KRAK BEZI RAKIDA
? BUYRAKNING SARATONI QIYOSIY TAHXISI NIMA BILAN QILINADI
+ GIDRONEFROZ
- TO’G’RI ICHAK RAKI
- JIGAR RAKI
- TALOQ RAKI
? O’TUVCHI XARAKTERGA EGA PAYPASLANUVCHI ULCHAMLI BUYRAK VA GEMATURIYA KUZATILADI:
+ GIDRONEFROZDA
- BUYRAK POLIKISTOZIDA
- BUYRAKRAKIDA
- BUYRAK VENALARI TROMBOZIDA
? MOYAKNI KISTOZ KENGAYISHIGA XARAKTERLI:
+ GIDROSELE
- URUGDON O’SMASI
- SPERMATOSELE
- VARIKOSELE
? QUYIDAGI KASALLIKLARDAN QAYSI BIRI TERINI FAKULTATIV RAK OLDI HISOBLANADI?
+ GIPER - VA DISKERATOZ
- PIGMENTLI KSERODERMIYA
- BOWEN KASALLIGI
- PEDJET KASALLIGI
? OSHQOZONNI ASOSIY RAK OLDI KASALLIKLARIGA KIRADI. QUYIDAGIDAN TASHQARI :
+ GIPERATSID GASTRIT
- SURUNKALI ATROFIK GASTRIT
- YARA KASALLIGI
- OSHQOZON POLIPOZI
? QUYIDAGIKASALLIKLARDANQAYSIBIRIOSHQOZONNIRAKOLDIKASALLIGIEMAS?
+ GIPERATSID GASTRIT
- PERNITSITOZ ANEMIYA
- ATROFIK GASTRIT
- GIPERTROFIK GASTRIT
? MASTOPATIYANING RIVOJLANISHIDA NIMA ASOSIY ROL UYNAYDI?
+ GIPERESTEROGENIZASTIYA
- GIPERMASKULINIZASTIYA
- GIPERXOLESTERINEMIYA
- GIPOESTEROGENIZASTIYA
? TUXUMDON RAKIGA XOS:
+ GIPERESTRAGENIZATSIYA
- GIPOEESTROGENIZATSIYA
- NORMAGENIZATSIYA
- ANESTROGENIZATSIYA
? ONKOLOGIK KASALLIKLARDA KO'PINCHA KUZATILADI:
+ GIPERKOAGULYATSIYA
- NORMOKOAKULYATSIYA
- GIPOKOAGULYATSIYA
- BARCHA VARIANTLAR BIR XIL CHASTOTADA UCHRAYDI
? OPERATSIYADAN KEYIN 1 - CHI KUNDA ODATDA KUZATILADI:
+ GIPERTERMIYA
- GIPOTERMIYA
- SOCHNING TUKULISHI
- BUGIMLARDA XARAKATNING SUSAYISHI
? KO‘PINCHA GALAKTOREYA AMENORREYA BILAN BIRGA KECHISHI BOG‘LIQ:
+ GIPOFIZ O‘SMASI
- BACHADON BO‘YNI RAKI
- TUXUMDON KISTOZI
- KALQONSIMON BEZI RAKI
? ONKOLOGIK KASALLARDA KO’PINCHA KUZATILADI
+ GIPЕRKOAGULYATSIYA
- GIPOKOAGULYATSIYA
- NORMOKOAGULYATSIYA
- HAMMA VARIANTLAR TЕNG UCHRAYDI
? LIMFAGRANULEMATOZNING OXIRGI DIAGNOZI QAYSI USULNI QO’LLASH BILAN AMALGA OSHIRILADI?
+ GISTOLOGIK
- KLINIK
- RENTGENOLOGIK
- EXOGRAFIK
? TUXUMDON RAKINING DIAGNOSTIKASI ASOSLANADI:
+ GISTOLOGIK
- KOLPOSKOPIYA
- GISTEROSKOPIYA
- LAPAROSKOPIYA
? OG’IZ BO’SHLIG’I SARATON KASALLIGIDA QAYSI TEKSHIRISH YULI TASHXISNI ANIQ TASDIKLAYDI?
+ GISTOLOGIYA VASSITOLOGIYA
- PAYPASLASH
- KURUV
- RENTGENOGRAFIYA
? O‘PKA SARATON KASALLIGIDA ANIQLANGAN RENTGENOLOGIK BELGI
+ GOLSKNEXT - YAKOBSON BELGISI
- O‘PKA SEGMENTI ATELEKTAZI
- PLEVRA BO‘SHLIG‘IDA SUYUQLIK PAYDO BO‘LISHI
- DIAFRAGMA CHUQQISI NING RELAKSATSIYASI
? TUXUMDON RAKINING ETIOLOGIK FAKTORI:
+ GORMONAL BUZILISH
- ODAM PAPILOMA VIRUSI
- AUTOIMMUN BUZILISH
- PSIXOEMOTSIONAL BUZILISH
? ENDOMETRIUM SARATONI UCHUN ENG KAM XAVF OMILI NIMA?
+ GORMONAL BUZILISHLAR
- IRSIYAT
- IMMUNITETNING PASAYISHI
- 2 - SEROTIPLI HERPES VIRUSI BILAN INFEKTSIYA
? TOMOKSIFEN KAYSI SITOSTATIKLARGA KIRADI:
+ GORMONAL PREPARATLAR
- ANTIMETABOLITLAR
- OʼSMAGA KARSHI ANTIBIOTIKLAR
- ALKALOIDLAR
? QANDAY DORI VOSITALARI KANSЕROGЕNLIK XUSUSIYATGA ЕGA
+ GORMONLAR
- ANTIBIOTIKLAR
- YURAK GLIKAZIDLAGI
- GЕPATOPROTЕKTORLAR
? TO’QIMADA YO’TILGAN IONLASHTIRUVCHI NURLANISHNI ULCHOV BIRLIGINI AYTING
+ GREY
- KYURI
- RENT
- RAD
? DNK EGALI VIRUSLARGA KIRADI?
+ GЕRPЕS, ЕPSHTЕYN - BAR
- RЕTROVIRUS
- GRIPP, DЕPOVIRUS
- TO’G’RI JAVOB YO’Q
? YO`G`ON ICHAKNI INGICHKA ICHAKDAN FARQI:
+ HAUSTRA COLI
- VILLI COLI
- FOLLICULI LYMPHATICI AGGREGATI
- TUNICA MUCOSA
? SARATON KASALLIGIGA CHALINGANLAR UCHUN SIMPTOMATIK TERAPIYANING ASOSIY MAQSADI NIMA?
+ HAYOT SIFATINI YAXSHILASH
- BEMORNING TO'LIQ TIKLANISHI
- KEYINGI RADIKAL DAVOLASH UCHUN ZARUR SHART - SHAROITLARNI YARATISH
- BARQAROR REMISSIYAGA ERISHISH
? SARATON DISPANSERI ASOSIY ASOSIY HISOBOT HUJJAT HISOBLANADI:
+ HAYOTDA BIRINCHI MARTA SARATON TASHXISI QO'YILGAN BEMOR HAQIDA XABARNOMA
- BEPARVOLIK PROTOKOLI
- TIBBIY KARTADAN OLINGAN KO'CHIRMA
- DISPANSER KUZATUV KARTASI
? SHISH PAYDO BO'LISHIGA YORDAM BERADI:
+ HUJAYRA IMMUNITETINING PASAYISHI
- IMMUNITET HOLATI O'SMALARNING PAYDO BO'LISHIGA TA'SIR QILMAYDI
- SHISH PAYDO BO'LISHIGA IMMUNITETNING TA'SIRI BAHSLI
- TO'G'RI JAVOB YO'Q
? O’SMANING GORMONAL RЕGULYATSIYASI ASOSAN AMALGA OSHADI:
+ HUJAYRA MЕMBRANASIDAGI GORMONAL RЕTSЕPTORLAR ORQALI
- GЕNЕTIK APPARATGA TO’G’RIDAN - TO’G’RI TA'SIRI
- SITOPLAZMAGA TO’G’RIDAN - TO’G’RI TA'SIRI
- SITOPLAZMADAGI RЕTSЕPTORLAR ORQALI
? SUT BEZINI REZEKSIYASI VA LIMFADENEKTOMIYA (BLOXIN OPERATSIYASI) QANAQA OPERATSIYALAR GURUXIGA KIRADI?
+ I BOSQICHDA RADIKAL
- PALLIATIV
- KENGAYTIRILGAN
- KO‘SHMA
? MEHNAT QILISHGA YAROQLI BO’LMAGAN VA BOSHQALARNING YORDAMISIZ YASHAB KETOLMAYDIGAN BEMORLARGA NECHANCHI GURUH NOGIRONLIGI TAYINLANADI
+ I GURUH
- II GURUH
- IV GURUH
- III GURUH
? ERTA SARATON " TUSHUNCHASI NIMANI ANGLATADI?
+ I VA TARQATISH BOSQICHIDA SARATON
- II BOSQICHDA SARATON
- III - A BOSQICHIDA SARATON
- RAKOLDI KASALLIKLAR)
? MORFLOGIK BACHADON BO‘YNI O‘SMASI BAZAL MEMBRANADAN 3MM CHIQQANDA QUYIDAGI BOSQICH BO‘LADI
+ IA
- IB
- IIA
- IIB
? OʼSMA OLDI KASALLIKLARI BILAN OG’RIGAN BEMORLAR KLINIK GURUXI:
+ IB
- IIB
- II
- IIA
? BOUEN KASALLIGI QAYSI KLINIK GRUPPAGA KIRADI?
+ IB KLINIK GRUPPA
- II KLINIK GRUPPA
- IIA KLINIK GRUPPA
- III KLINIK GRUPPA
? ONKOLOGIK BEMORLARDA TOLERANTLIK CHAQIRMAYDIGAN OPIATLARNI NOJUYA TA’SIRI
+ ICH QOTISHI
- KUNGIL AYNISH VA KAYD QILISH
- UYKUCHANLIK
- SIYDIK TUTILISHI
? YO’G’ON VA TO’GRI ICHAK O’SMALARINI QAYSI ASORATIDA VAAL SIMPTOMI KUZATILADI:
+ ICHAK TUTILISHI
- PERFORASTIYA
- OQMA XOSIL BO’LISHI BILAN PENETRASTIYA
- METASTAZLASH
? YO’GON ICHAK RAKINING ENG KO’P UCHRAYDIGAN ASORATI
+ ICHAK TUTULISHI
- O’SMA PERFORASTIYASI
- YALLIGL’ANISH QUSHILISHI BILAN ABSTESS VA FLEGMONANING RIVOJLANISHI
- ICHAKDAN MASSIV QON KETISH
? BRONXOEKTAZ KASALLIGINING KO‘PROQ UCHRAYDIGAN ASORATI:
+ ICHKI ORGANLAR AMILOIDOZI
- PLEVRA EMPIEMASI
- O‘PKA ABSSESSI
- O‘TKIR O‘PKA - YURAK
? YAKINDA JOYLASHGAN REGIONAR LIMFATIK TUGUNLARDA YAKKA - YAKKA XARAKTCHAN METASTAZLAR BERGAN KATTA BULMAGAN 2SMDAN KATTA EMAS, OʼSMA BOSKICHI:
+ II
- III
- IV
- V
? QAYSI KLINIK GURUHGA XAVFLI O’SMASI BOR, MAXSUS DAVOLANISH, SHUNINGDЕK, RADIKAL DAVOLANISHI ZARUR BO’LGAN BЕMORLAR KIRADI
+ II . GURUX
- 1A KL.GURUX
- IIIKL GURUX
- IVKL GURUX
? XAVFLI OʼSMA DIAGNOZI KUYILGAN VA RADIKAL DAVOGA MUXTOJ BEMORLAR KAYSI KLINIK GURUXGA KIRADI:
+ II A KLINIK GURUXI
- I B KLINIK GURUXI
- I KLINIK GURUXI
- I A KLINIK GURUXI
? KAVAK VENA VA DARVOZA VENALARIGA TA'SIR QILMASDAN JIGARNING ANATOMIK YARMIDAN TASHQARIGA CHIQMAYDIGAN 5 SM VA UNDAN ORTIQ DIAMETRLI YAKKA TUGUN SHAKLIDAGI, O'SMA JIGAR SARATONINING QAYSI BOSQICHIGA MANSUB?
+ II BOSQICH
- I BOSQICH
- III BOSQICH
- III B BOSQICH
? QAYSI KLINIK GURUHDAGI RADIKAL USUL BILAN DAVOLANISHADI
+ II KL. GURUH
- 1A KL.GURUH
- III KL GURUH
- IV KL GURUH
? RADIKAL DAVOGA MUXTOJ BULGAN XAVFLI OʼSMA BILAN OGRIGAN BEMORLAR KLINIK GURUXI:
+ IIA
- III
- IV
- IA
? SARATON KASALLIGINING VIZUAL - MAVJUD LOKALIZATSIYASI BILAN BEPARVOLIK PROTOKOLI (27 - 2U SHAKLI) YOMONSIFATLI O`SMA BO'LGAN BEMORLARDA TO'LDIRILADI:
+ III BOSQICH
- I BOSQICH
- II BOSQICH
- INTRAEPITELIAL KARSINOMA
? TERI SARATON KASALLIGI KO‘PROQ KIMLARDA UCHRAYDI?
+ IKKALA JINSDA BIR XIL, OQ TANLILARDA
- ERKAKLARDA, QORA TANLILARDA
- AELLARDA, OQ TANLILARDA
- BOLALARDA, QORA TANLILARDA
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING MARKAZIY TURINING RENTGENOLOGIK BELGILARI
+ ILDIZ OLDI SOYASINING CHEKKALARI QUYOSH SHU’LASIGA O‘XSHAYDI (SINDROM VOSXODYASHEGO SOLNSA)
- ILDIZ OLDI SOYASI O‘PKA CHUQQISI BILAN YO‘LCHA BILAN BOG‘LANGAN
- O‘PKA PARENXIMASINING YUQORI ILDIZ OLDI SOYASI UCHBURCHAK SHAKLIDA
- ILDIZ OLDI SOYASI ELLIPS SHAKLIDA
? QAYSI MUASSASA ONKOLOGIK BЕMORLARNI HISOBGA OLISHDA MARKAZ HISOBLANADI
+ ILMIY TЕKSHIRISH INSTITUTI
- POLIKLINIKA
- ONKOKABINЕTLAR
- SHAHAR KASALXONASI
? DIARЕYADA DAVO TAKTIKASI
+ IMMODIUM SXЕMA BILAN 4 MG (2 KAP) BЕRILADI, 2 MG DAN (1 KAP) XAR 2 SOATDA BЕRILADI.
- NIZORAL 1 TABLЕTKADAN KUNIGA
- AMFOTЕRITSIN INGALYATSIYA SHAKLIDA, 1% LI MЕTILIN SINKANING SUVLI ERITMASI
- XAMMASI TO’G’RI
? QAYSI KASALLIK OSHQOZONNI RAK OLDI KASALLIGI EMAS?
+ IMMUNITET TANQISLIGI
- PERNITSIOZ ANEMIYA
- ATROFIK GASTRIT
- OSHQOZON REZEKTSIYASIDAN KEYIN
? LIMFOMALAR VERIFIKASTIYASIDA YAKUNIY DIAGNOSTIK USULNI KO’RSATING
+ IMMUNOGISTOXIMIK
- RENTGENOLOGIK
- STITOLOGIK
- ENDOSKOPIK
? PSIXOGЕN OG’RIQ DЕB NIMAGA AYTILADI
+ INDIVIDUAL EMOTSIONAL TA'SIR NATIJASIDA YUZAGA KЕLADI. DЕPRЕSSIYA, OGIR STRЕSS, KURKUV, ISTЕRIYA, OG’RIQ VASVASASI, GALLYO’TSINATSIYALAR
- OG’RIQ RЕTSЕPTORLARINING TA'SIRLANISHIDAN (YALLIGLANI, JAROXAT) KЕLIB CHIQADIGAN OG’RIQKA AYTILADI
- TO’G’RI JAVOB YUK
- OG’RIQKA QARSHI DAVOLASH TURINI TANLASHDA O’SMA JARAYONINING BOSQICHLARIGA E'TIBOR BЕRILADI
? OSHQOZON - ICHAK TRAKTINING PAST DIFFERENSIALLASHGAN. O‘SMALARI QAYSI HUSUSIYATGA EGA
+ INFILTRATIV O‘SADI
- EKZOFIT O‘SADI
- ARALASH O‘SADI
- EKZOORGAN O‘SADI
? GASTROINTESTINAL TIZIMNING DIFFERENSIYASTIYASI PAST O'SMALARI ASOSAN:
+ INFILTRATSION O'SISH ;
- EKZOFIT O'SISHI;
- ARALASH O'SISH;
- BU TURLARNING BARCHASI BIR XIL CHASTOTADA UCHRAYDI;
? XAVFLI OʼSMA KASALLIKLARI BILAN BEMORLARGA OPERATSIYADAN KEYIGI DAVRDA KUPINCHA KULLANILADI:
+ INFUZION TERAPIYA
- SUNʼIY NAFAS
- TOZALOVCHI XUKNA
- АUTOGEMOTERAPIYA
? QAYSI OMIL OG'IZ BO'SHLIG'I SARATONINING PAYDO BO'LISHIGA YORDAM BERMAYDI?
+ INSOLYATSIYA
- SURUNKALI TRAVMA
- SURUNKALI TERMAL KUYISHLAR
- SURUNKALI KIMYOVIY KUYISHLAR
? QUYDAGILARDAN QAYSI BIRI ENDOMETRYA SARATONI UCHUN XAVF OMILLARI XISOBLANMAYDI:
+ INSON PAPILLOMAVIRUSI INFEKTSIYASI
- TUG'MASLIK
- OVULYATSIYA ETISHMASLIGI
- ESTROGENLARDAN FOYDALANISH
? LIMFOMALARNING BOSQICH TASNIFIGA KO'RA B MEZONI NIMA?
+ INTOKSIKATSIYANING KLINIK BELGILARI MAVJUDLIGI
- LIMFADAN TASHQARI ORGANLARNING SHIKASTLANISHI
- LIMFADENOPATIYA MAVJUDLIGI
- IKKI TOMONLAMA LIMFA TUGUNLARINING SHIKASTLANISHI
? LIMFOMALARNING BOSQICHLASHDA «A» MEZONI NIMANI ANGLATADI?
+ INTOKSIKATSIYANING KLINIK BELGILARINING YO'QLIGI
- BIR TOMONLAMA LIMFA TUGUNLARINING SHIKASTLANISHI
- LIMFADAN TASHQARI ORGANLARNING SHIKASTLANISHI YO'Q
- JARAYONNING BIOLOGIK FAOLLIGINING PAST KO'RSATKICHLARI
? OPERATSIYADAN KEYIN YAKIN VAQTLARDA PAYDO BULADIGAN NAFAS YETISHMOVCHILIGI SABABI:
+ INTUBATSIYA CHAKIRGAN LARINGOTRAXEIT
- BOSH BRONXLAR OBTURATSIYASI
- PLEVRIT
- ANGINA
? PAST DIFFERENSIALLASHGAN BACHADON TANASI RAKIGA XOS:
+ INVAZIV O‘SISH
- GEMATOGEN METASTAZ
- IMPLANTATSION METASTAZ
- NOINVAZIV O‘SISH
? С - R IN SITU DA STORMANI ZARARLANISH CHUQURLIGI?
+ INVAZIYA KUZATILMAYDI
- 0, 5 MM
- 1MM
- 2 MM
? TUXUMDON RAKINING YO‘G‘ON ICHAKKA O‘SIB O‘TGANINI ANIQLASH USULI:
+ IRRIGOSKOPIYA
- KOLPOSKOPIYA
- SISTOSKOPIYA
- REKTOSKOPIYA
? JIGARDA METASTATIK O’CHOG’I BO’LGAN O’SMA QAYSI BOSQICH DEB BAXOLANADI?
+ IV
- III
- I
- II
? UZOKDAGI ORGANLARGA METASTAZ BERUVCHI, ATROFTAGI ORGAN VA TUKIMALARGA USIB KIRUVCHI KATTA ULCHAMLI 10SMDAN KATTA OʼSMA, OʼSMA BOSKICHI:
+ IV
- V
- III
- II
? QAYSI KLINIK GURUHGA XAVFLI O’SMANING KЕCHKI BOSQICHIDAGI, FAQAT SIMPTOMATIK DAVOLANISHGA TЕGISHLI BЕMORLAR KIRADI
+ IV GURUX
- III KL GURUX
- II KL. GURUX
- 1A KL.GURUX
? LIMFOGRANULOMATOZDA JIGARNING DIFFUZ SHIKASTLANISHI QAYSI BOSQICHGA TEGISHLI?
+ IV BOSQICH
- II B BOSQICHI
- III A BOSQICH
- III B BOSQICHI
? OG’IZ BO’SHLIG’I SARATON KASALLIGI QAYSI YO’L BILAN DAVOLANSA RADIKAL HISOBLANADI?
+ JARROHLIK
- NUR BILAN DAVOLASH
- MURAKKAB YUL BILAN
- KRIODESTRUKSIYA
? PEDJET SARATON KASALLIGINING ASOSIY DAVOLASH YULI?
+ JARROHLIK
- TERAVEVTIK
- NUR
- KIMYOVIY DORILAR
? TERI OBLIGAT SARATON OLDI KASALLIKLARINI DAVOLLASH YO‘LLARI?
+ JARROHLIK
- KIMYOVIY DORILAR BILAN
- NUR BILAN
- NUR+KIMYO
? ENDOMETRIYA SARATONINI ASOSIY DAVOLASH USULI?
+ JARROXLIK
- NUR
- SITOSTATIK DAVO
- GORMONAL TERAPIYA
? KO‘NDALANG CHAMBAR ICHAKDAGI YAXSHI SIFATLI O‘SMALARNING ASOSIY DAVOLASH YO‘LI
+ JARROXLIK
- KONSERVATIV
- KIMEVIY DORILAR BILAN
- NUR BILAN
? OSHQOZON OSTI BEZI SARATONI I BOSQICHIDA DAVO USULI
+ JARROXLIK
- NUR
- NUR+KIMYO
- MONOXIMIOTERAPIYA
? OSHQOZON YAXSHI SIFATLI NOEPITELIAL O‘SMALARINING ASOSIY DAVOLASH YO‘LI
+ JARROXLIK
- KUZATUV
- NUR BILAN
- KIMEVIY DORILAR BILAN
? OSHQOZONNING YAXSHI SIFATLI EPITELIAL O‘SMALARINI DAVOLASH USULLARI
+ JARROXLIK
- KIMEVIY DORILAR BILAN
- KUZATUV
- NUR BILAN DAVOLASH
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING ILK BOSQICHIDA ASOSIY DAVOLASH YO‘LI
+ JARROXLIK
- NUR BILAN .
- DORILAR BILAN
- HAMMASINI QO‘SHIB
? QIZILO’NGACH YAHSHI SIFATLI O’SMALARINI DAVOLDASH USULINI KO’RSATING:
+ JARROXLIK AMALIYOTI
- NUR TERAPIY
- XIMIOTERAPIY
- KOMBINASIYALASHGAN DAVO
? O‘PKA SARATON KASALLIGI QAYSI A’ZOGA KO‘PROK UZOKLASHGAN METASTAZ BERADI
+ JIGAR
- PERIGASTRAL LIMFATIK TUGUNLARI
- QALQONSIMON BEZ
- TUXUMDONLAR
? GORMONAL BALANS BUZILISHI RIVOJLANISHIGA TA’SIR KO’RSATMAYDI.
+ JIGAR SARATONI
- TUXUMDONLAR SARATONI
- BACHADON TANASI SARATONI
- SUT BEZI SARATONI
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING GEMATOGEN METASTAZI QAERDA KO‘PROK UCHRAYDI
+ JIGAR, O‘PKADA
- TOS SUYAKLARIDA
- ORQA MIYA
- NAYSIMON SUYAKLARDA
? YO'G'ON ICHAK SARATONINING GEMATOGEN METASTAZLARI QAYERDA KO‘P UCHRAYDI?
+ JIGARGA
- TOS SUYAGIDA
- MIYAGA
- MINTAQAVIY LIMFA TUGUNLARIGA
? ONKOLOGIK KASALLIKLAR PAYTIDA VA DAVOLANISH VAQTIDA YO’QOTILGAN YOKI KESKIN CHEGARALANGAN A’ZO VA SISTEMALAR FAOLIYATINI TIKLASHGA QANDAY REABILITATSIYA KIRADI
+ JISMONIY
- PSIXOLOGIK
- MEHNAT
- BIOLOGIK
? OSHQOZONNING YAXSHI SIFATLI O‘SMALARINING JOYLASHUVIGA KASALLIKNING KLINIK BELGILARI ORASIDAGI BOG‘LIQLIQLIK BORMI
+ JOYLASHUVIGA BOG‘LIQ
- BOG‘LIQ EMAS
- KAM BOG‘LIQ
- O‘SMANING KATTALIGIGA BOG‘LIQ
? MASTOPATIYANI KONSERVATIV DAVOLASH USULLARI
+ KALIY YODINING SUVDAGI ERITMASI VA PROGESTERON
- MASSAJ FIZIOTERAPIYA ANTIBIOTIKLAR
- PROGESTERON FIZIOTERAPIYA
- ANTIBIOTIKLAR FIZIOTERAPIYA KALIY YODINING SUVDAGI ERITMASI
? OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRDA KUZATILADI:
+ KAMKONLIK
- TROMBOTSITOZ
- EOZINOFILIYA
- LIMFOPENIYA
? QAYSI KASALLIKLAR QIZILO‘NGACH SARATON OLDI KASALLIGIGA KIRMAYDI?
+ KARDIYANING AXALAZIYASI
- QIZILO‘NGACHNING SIL KASALLIGI
- QIZILO‘NGACHNING ZAXM KASALLIGI
- QIZILO‘NGACH POLIPLARI
? RAK DAVRLARI:
+ KASALIKNI KLINIK BELGILARI PAYDO BULGUNCHA DAVR, KASALIKNING KLINIK BELGILARI PAYDO BULGANDAN KEYINGI DAVR
- FAKULЬTATIV, OBLIGAT
- SUBMIKROSKOPIK
- MAKROSKOPIK
? SUT BEZI SARATON KASALIGIDA UZOQLASHGAN NATIJALAR NIMALARGA BOG’LIQ?
+ KASALLIK BOSQICHIGA, BEMORNING ESHIGA VA KLINIK TURIGA
- XECH NARSAGA
- FAQAT KLINIK TURIGA
- FAQAT KASALLIK BOSQICHIGA
? OG’RIQNING KЕLIB CHIKISHIDA NIMALARGA E'TIBOR BЕRISH KЕRAK?
+ KASALLIK VA OG’RIQ TARIXIGA
- PAYDO BO’LISH SHAROITIGA,
- SABABLARIGA, KUCHAYISHI YUKI SЕKINLASHISHIGA, DAVOMIYLIGIGA, XARAKTЕRIGA
- XAMMASI TO’G’RI
? TASNIFDAGI "B" BELGISI (AYOL JINSIY ORGANLARINING O'SMALARI BUNDAN MUSTASNO), ODATDA, XARAKTERISTIKADA QO'LLANILMAYDI:
+ KASALLIKNING I BOSQICHI
- KASALLIKNING II BOSQICHI
- IIIKASALLIKNING III BOSQICHI
- KASALLIKNING IV BOSQICHI
? RADIKAL JARROHLIKDAN SO'NG ENG YUQORI 5 YILLIK OMON QOLISH DARAJASI KUZATILADI:
+ KATTA DUODENAL PAPILLA SARATONI UCHUN
- OSHQOZON OSTI BEZI BOSHINING SARATONI UCHUN
- EKSTRAHEPATIK O'T YO'LLARINING SARATONI UCHUN
- ME'DA OSTI BEZI TANASI SARATON
? TERINI FAKULTATIV RAK OLDI XOLATINI KO‘RSATING.
+ KERATOMA
- BOUEN KASALLIGI
- BAZALIOMA
- MIKROKARSINOMA
? QIZILO'NGACH SARATONINING QANDAY GISTOLOGIK SHAKLI MAVJUD EMAS?
+ KICHIK HUJAYRALI KARSINOMA
- SKVAMOZ HUJAYRALI KARSINOMA
- ADENOKARSINOMA
- UZUKSIMON SARATON
? XALQARO TASNIF BO'YICHA LIMFOGRANULOMATOZNING QANDAY GISTOLOGIK VARIANTI MAVJUD EMAS?
+ KICHIK HUJAYRALI VARIANT
- NODULYAR SKLEROZ
- ARALASH HUJAYRALI VARIANT
- LIMFOGISTIYOSITIK VARIANT
? MEDIASTINAL O'PKA SARATONINI DAVOLASH QANDAY?
+ KIMYO - NUR TERAPIYASI
- JARROHLIK
- OPERATSIYADAN OLDINGI NUR TERAPIYASI + JARROHLIK
- JARROHLIK + AD’YUVANT KIMYOTERAPIYA
? QAYSI AYOLLAR SUT BEZI SARATON KASALLIGI BILAN KAM KASALLANADI?
+ KO‘P EMIZGANLAR
- KAM EMIZGANLAR
- UMUMAN EMIZMAGANLAR
- ERTA TURMUSHGA CHIQQANLAR
? LIMFOGRANULEMATOZNING ASOSIY KLINIK SIMPTOMLARI (ORTIQCHASINI CHIQARING.)
+ KO’NGIL AYNISH VA QAYT QILISH
- TANA XARORATINI KUTARILISHI
- TERI QICHISHISH
- TERLASH
? O'SIMTA BO'LGAN BEMORLARNI TEKSHIRISHDA TERMOGRAFIK USUL ENG KO'P MA'LUMOT BERADI:
+ KO'KRAK
- QORIN BO'SHLIG'I ORGANLARI
- O'PKA
- QALQONSIMON BEZ
? YO‘G‘ON ICHAK POLIPLARINING DIAGNOSTIKASIDA NISBATAN ISHONCHLI USULLARDAN BIRI
+ KOLONOSKOPIYA
- RENTGENOLOGIK PERORAL BARIY YUBORIB TEKSHIRISH
- IRRIGOSKOPIYA
- AHLATNI YASHIRIN SHILLIQQA TEKSHIRISH
? KOLOREKTAL SARATONDA ENG INFORMATIV USUL:
+ KOLONOSKOPIYA BIOPSIYA BILAN
- RAQAMLI REKTAL TEKSHIRISH
- SIGMOIDOSQOPI
- IRRIGOSCOPY
? TERI SARATON KASALLIGINI MAHALLIY TARQALGAN TURLARIDA QO‘LLANILADIGAN SAMARALI DAVO USULI?
+ KOMBINASTIYALASHGAN YUL BILAN
- KIMYOVIY
- NUR BILAN
- JARROHLIK
? NEFROBLASTOMANI DAVOLASH:
+ KOMPLEKS
- FAQAT JARROHLIK
- NUR
- FAQAT KIMYOTERAPEVTIK
? DIFFUZ KO'KRAK SARATONINI DAVOLASH USULI QANDAY?
+ KONSERVATIV (RADIATSION - KIMYOTERAPIYA VA GORMONAL TERAPIYA)
- JARROHLIK
- IMMUNOTERAPIYA
- NUR + JARROHLIK
? ENDOMETRIYANI RAK OLDI KASALLIKLARNI ZAMONAVAIY DAVO USULINI KO‘RSATING
+ KRIODESTRUKSIYA
- QO‘SHMA DAVO
- NUR DAVOSI
- IMMUNOTERAPIYA
? MOYAK SARATONIDA SABABCHI BULUVCHI OMIL
+ KRIPTORXIZM
- ADENOMA
- PROSTATA BEZI YALIGLANISHI
- SIYDIK YULLARI YALIGLANISHI
? OSHQOZONNING TUXUMDONDAGI MTSLARINING NOMI
+ KRUKENBERG
- PIROGOV
- VIRXOV
- SHNITSLER
? O‘PKA YAXSHI SIFATLI O‘SMALAR KLINIKASI?
+ KUCHLI ISITMA BILAN KECHADI
- KLINIKASI KAM RIVOJLANGAN
- TASODIFAN ANIQLANADI.
- KLINIKA BERMAYDI
? JIGAR SARATONIGA XOS BO‘LMAGAN KLINIK BELGINI KO‘RSATING?
+ KURVUAZE SIMPTOMI
- SARIQLIK
- ASSIT
- ISITMA OSHISHI
? SIMPTOMATIK MEDIKAMENTOZ USULLARIGA KIRADI:
+ KUVVATLANTIRUVCHI, OG’RIQ KOLDIRUVCHI, KUSISHGA KRSHI DORILAR, PSIXATROP DORILAR VA YALLIGLANISHGA KARSHI DORILAR
- OG’RIQ GA KARSHI DORILAR
- KUVVATLANTIRUVCHI DAVO
- PSIXOTERAPIYA
? OSHQOZON ANTRAL QISMI SARATON KASALLIGI XARAKTERLI EMAS:
+ KUYISH HISSI
- TUXUM PALAG‘DASI XIDI
- EGAN OVQAT BILAN QUSISH
- QUSISHDAN KEYIN OHVOLINING YENGILLASHISHI
? O’SMA PROGRЕSSIYASI – BU
+ KЕTMA - KЕT BORADIGAN SIFATLI O’ZGARISHLAR SЕRIYASI VA O’SMA XUJAYRALAR MIQDORINING TO’XTOVSIZ O’SIB BORISHIGA AYTILADI.
- KЕTMA - KЕT BORADIGAN SIFATSIZ O’ZGARISHLAR SЕRIYASI
- O’SMA XUJAYRALAR MIQDORINING TO’XTOVSIZ O’SIB BORISHIGA AYTILADI
- TO’G’RI JAVOB YUK
? TUXUMDON RAKINING BIRLAMCHI DIAGNOSTIKASIDA BAJARILADI:
+ LAPARASKOPIYA
- GASTOSKOPIYA
- UZI
- REKTOSKOPIYA
? TO‘G‘RI ICHAK METASTAZLANGAN SARATONING TIPIK CHEGARASINI ANIQLASHDA QO‘LLANILADI
+ LAPAROSKOPIYA
- LABORATOR MALUMOTLAR
- TO‘G‘RI ICHAKNI KUL BILAN TEKSHIRISH
- REKTOROMANOSKOPIYA
? YO’G’ON ICHAK METASTAZLANGAN SARATONING TIPIK CHEGARASINI ANIQLASHDA QO‘LLANILADI
+ LAPAROSKOPIYA
- LABORATOR MALUMOTLAR
- TO‘G‘RI ICHAKNI QO‘L BILAN TEKSHIRISH
- REKTOROMANOSKOPIYA
? O‘PKA RAKINING JIGAR SHAKLINI JIGAR BIRLAMCHI RAKIDAN QAYSI TEKSHIRUV USULI ERDAMIDA FARQLAYMIZ:
+ LAPAROSKOPIYA, GISTOLOGIK
- RENTGENOLOGIK
- KLINIK VA RENTGENOLOGIK
- EXOSKOPIYA
? QUYIDAGI OPERATSIYALARDAN QAYSI BIRI SIMPTOMATIK EMAS?
+ LARINGEKTOMIYA
- GASTROSTOMIYA
- GASTROENTEROANASTOMOZ
- TRAXEOSTOMIYA
? JIGAR BOYLAMLARINI KO`RSATING?
+ LIG.FALCIFORME, LIG.HEPATOGASTRICUM
- LIG.TERES, LIG.PORTAE HEPATIS
- LIG.FALCIFORME, LIG.VESICAE FELLEAE
- LIG.QUADRATUM, LIG.CORONARIUM
? ORTOGRAD LIMFOGEN METASTAZ HISOBLANADI:
+ LIMFA OQIMI METASTAZ
- LIMFA OQIMIGA QARSHI METASTAZ
- IKKALASI HAM
- TO`G`RI JAVOB YOQ
? PROSTATA BEZI ILK REGIONAR MTS QAYERGA BERADI.
+ LIMFA TUGUNLARGA
- JIGARGA
- TALOQ
- O’PKA
? LIMFAGRANULEMATOZNING IA BOSQICHI UCHUN XOS BO‘LGAN BELGILAR?
+ LIMFA TUGUNLARINING BIR GURUXINI KATTALASHUVI
- KO'KS ORALIGI L/TUGUNLARINING KASALLANISHI
- LIMFA TUGUNLARINING 2 EKI 3TA GURUXINING KASALLANISHI
- TALOQNING KASALLANISHI
? QALQONSIMON BEZINING PAPILYAR ADENOKARSINOMASINI METASTAZLANISH YO‘LINI KO‘RSATING?
+ LIMFOGEN
- GEMATOGEN
- IMPLANTATSION
- PERINEVRAL
? QIZILO'NGACH SARATONI METASTAZINING ASOSIY YO'LI QANDAY?
+ LIMFOGEN
- IMPLANTATSIYA
- ARALASHGAN
- PLEVRAGA TARQALISHI
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGIDA QAYSI YO‘L BILAN METASTAZLANISH KO‘PROQ UCHRAYDI?
+ LIMFOGEN
- KONTAKTLI
- GEMOTOGEN
- RETROGRAT
? YO‘G‘ON ICHAK SARATONING ASOSIY MTASTAZLANISH YO‘LI?
+ LIMFOGEN
- IMPLANTATSION
- KONTAKT
- METASTAZ BERMAYDI
? LIMFOGRANULOMATOZNING SANAB O'TILGAN GISTOLOGIK VARIANTLARIDAN QAYSI BIRI ENG MAQBUL?
+ LIMFOGISTIYOSITIK
- ARALASH HUJAYRA
- LIMFOIDLARNING KAMAYISHI
- DIFFUZ FIBROZ
? QAYSI PATOLOGIYA UCHUN ISITMA XARAKTERLI
+ LIMFOGRANULEMATOZ
- SURUNKALI MASTIT
- KO’KRAK BEZI RAKI I - II STADIYA
- OSHQOZON RAKI
? XODJKIN LIMFOMASIGA QAYSI KASALLIKLAR KIRADI?
+ LIMFOGRANULEMATOZ
- RETIKULOSARKOMA
- LIMFOSARKOMA
- FOLLIKULYAR LIMFOMA
? KO’KS ORALIG’I LIMFO TUGUNLARINING IZOLYASTIYALASHGAN ZARARLANISHI KO’PROQ KUZATILADI
+ LIMFOGRANULEMATOZDA
- LIMFOSARKOMADA
- RETIKULOSARKOMADA
- PLAZMASTITOMADA
? ONKOLOGIK BEMORNI KASALLIK IV BOSQICHIDAN (DAVOLANISHDAN KEYIN) III KLINIK GRUPPAGA O’TQAZISH MUMKIN –
+ LIMFOGRANULEMATOZDA
- QIZILO’NGACH SARATONIDA
- TUXUMDONLAR RAKIDA
- ME’DA SARATONIDA
? MEDIKAMENTOZ DAVOLASH MUSTAKIL VA EFFEKTIV DAVOLASH USULI SIFATIDA QO’LLANILADI
+ LIMFOGRANULEMATOZDA.
- SIYDIK PUFAGI SARATONIDA
- ME’DA SARATONIDA
- BUYRAK SARATONIDA
? LIMFOGRANULOMATOZNING SANAB O'TILGAN GISTOLOGIK VARIANTLARIDAN QAYSI BIRINI PROGNOZI YAXSHI EMAS?
+ LIMFOID OZISH
- LIMFOGISTEOSTITAR
- NODULYAR SKLEROZ
- LIMFOID USTUNLIGI
? LIMFOGRANULOMATOZDA JARAYONNING BIOLOGIK FAOLLIGINI ANIQLASHDA QUYIDAGI KO'RSATKICHLARDAN QAYSI BIRI HISOBGA OLINMAYDI?
+ LIMFOPENIYA
- QONDA FIBRINOGEN DARAJASINING 5 G / L DAN OSHISHI
- QONDA BETA2 - GLOBULINLAR KONTSENTRATSIYASINING 10 G / L DAN OSHISHI
- ECHT 30 MM / SOAT DAN ORTIQ
? LIMFOGRANULEMATOZNI GISTOLOGIK FORMALARINI ANIQLANG (ORTIQCHASINI CHIQARING.)
+ LIMFORETIKULYAR
- LIMFOGISTEOSTITAR
- NODULYAR SKLEROZ
- ARALASH HUJAYRALI
? NOXODJKIN LIMFOMASI TERMINIGA SINONIMNI TOPING
+ LIMFOSARKOMA
- FIBROADENOMA
- LIMFADENOPATIYA
- LGM.
? YUMSHOQ TO’QIMA YAHSHI SIFATLI O’SMASIGA QAYSI O’SMA KIRADI?
+ LIPOMA
- FIBROSARKOMA
- OSTEOMA
- LIPOSARKOMA
? YUMSHOQ TO’QIMA YOMON SIFATLI O’SMASIGA QAYSI O’SMA KIRADI?
+ LIPOSARKOMA
- YASSI XAJAYRALI SARATON
- FIBROMA
- OSTEOMA
? QANDAY KASALLIKLAR YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMASI BILAN BOG'LIQ EMAS?
+ LYELL SINDROMI
- GARDNER SINDROMI
- RECKLINGAUSEN KASALLIGI
- BURNEVILLE KASALLIGI
? HAR QANDAY REGIONAR BO’LMAGAN LIMFA TUGUNLARIDA METASTAZLAR QUYIDAGI SHAKLDA TASNIFLANADI:
+ M1
- NX
- NI - 3
- N0
? PASTKI TORAKAL QIZILO'NGACH SARATONI UCHUN HAR IKKI TOMONDA 5TA SUPRAKLAVIKULYAR LIMFA TUGUNNI METASTATIK ZARALANISHI QAYSI QATORDA KO'RSATADIGAN TO'G'RI BELGINI TANLANG.
+ M1
- N1
- N2
- N3A
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGIDA KOMPLEKS DAVOLASH ASOSAN QAYSI TURDA QO‘LLANILADI?
+ MAHALLIY TARQALGAN TURIDA
- KAM QUVVATLI BEMORLARDA
- QARIYALARDA
- YURAK XASTALIGI BOR BEMORLARDA
? O‘PKA RAKI QAYSI LOKALIZATSIYASIDA KO‘PROQ TRIADA KUZATILADI: YO‘TAL QON TUFLASH VA NAFAS SIQISHI
+ MARKAZIY RAK
- PERIFERIK RAK
- DIAFRAGMA VA KO‘KRAK DEVORIGA O‘TGAN PERIFERIK RAK
- RAK PENKOSTA
? ONKOLOGIYA XIZMATINING ASOSIY TARKIBIY BO'LINMALARI QUYIDAGILARDAN IBORAT, BUNDAN MUSTASNO:
+ MARKAZIY TUMAN KASALXONALARI
- TUMAN ONKOLOGIYA XONALARI
- KO'RISH XONALARI
- ONKOLOGIK DISPANSERLAR
? II KLINIK GURUHGA KIRUVCHI BEMORLAR:
+ MAXSUS DAVOGA MUXTOJ BULGAN XAFLI OʼSMA BILAN OGRIGAN BEMORLAR
- RADIKAL DAVOGA MUXTOJ BULGAN BEMORLAR
- AMALIY JIXATDAN SOGLOMLAR
- OʼSMA OLDI KASALIKLARI BILAN OGRIGAN BEMORLAR
? NXL EKSTRONODAL ZARARLANISHI KO’PROQ
+ ME’DA ICHAK TRAKTI
- TERI
- SUYAK
- SUT BEZI
? OSHQOZON OSTI BEZINING BOSHCHA QISMI SARATON KASALLIGINING ASOSIY BELGISI NIMA
+ MEXANIK SARG‘AYMA
- OG‘RIQ
- QUSISH
- OZISH
? O‘PKA RAKINING PATALOGOANOTOMIK TURLARI:
+ MILIAR KARSINOMATOZ
- ENDOBRONXIAL
- SHARSIMON
- PERIBRONXIAL
? KO'KRAK BEZI SARATONI GORMON TERAPIYASIDA QANDAY DORILAR ISHLATILMAYDI?
+ MINERALOKORTIKOIDLAR
- ANDROGENLAR
- ESTROGENLAR
- PROGESTINLAR
? O‘SMA JARAYONINING MAHALLIY TARQALISHI (KASALLIK BOSQICHI) HAQIDA ENG OB'EKTIV MA'LUMOTNI OLISH MUMKIN?
+ MINTAQAVIY LIMFA APPARATI BILAN REZEKTSIYA QILINGAN (OLIB TASHLANGAN) ORGANNI PATOMORFOLOGIK TEKSHIRISH BILAN
- BEMORNI KLINIK TEKSHIRISH PAYTIDA
- RENTGEN TEKSHIRUVI
- ENDOSKOPIK TADQIQOT USULLARIDAN FOYDALANGANDA
? TAKSOLNING(PLATITAKSELA) TA’SIR DOIRASI BOG‘LIQ:
+ MITOZ DAVRIDA MIKRONAYCHA PARALICHI BILAN
- MITOZ FAZASINING AKTIVLASHISHI
- MITOXONDRIY LIZISI
- ENDOPLAZMATIK RETSEPTORLARNING EZILISHI
? PEDJET KASALLIGINI DIFFERENSIAL TASHXISLASHDA QAYSI USUL HAL QILUVCHI HISOBLANADI?
+ MORFOLOGIK
- KO'KRAKNI ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI
- MAMMOGRAFIYA
- DUKTOGRAFIYA
? YUMSHOQ TO‘QIMA SARKOMALARINI ANIQLASH UCHUN NIMALAR QILISH KERAK?
+ MORFOLOGIK TEKSHIRISH
- KLINIK KURUV
- KASALLIK TARIXINI ANIQLASH
- KOMPLEKS TEKSHIRISH
? MOYAK YOMON SIFATLI O‘SMASI ASOSIY SIMPTOMI:
+ MOYAKNING KATTALASHISHI
- OG‘RIQ SINDROMI
- SIYDIK TUTILISH BELGILARI
- PATOLOGIK AJRALMALAR
? PATOLOGIK HOSILANING NAFAQAT ATROF - TO‘QIMAGA ALOQASINI BALKI TO‘QIMA DEFEKTI MAVJUDLIGINI KO‘RSATA OLADIGAN TEKSHIRUV
+ MRT
- UTT
- DOPLEROGRAFIYA
- KT
? O'PKA SARATONI UCHUN QAYSI GISTOLOGIK VARIANT XOS EMAS?
+ MUTSINOZ
- KICHIK HUJAYRA
- SKVAMOZ
- ADENOKARSINOMA
? URUG‘DON CHUVALCHANG O‘SIMTASI DEB NIMAGA AYTILADI
+ MYULLEROV PROTOKINI QOLDIG‘I
- VOLFOV PROTOKINI KOLDIG‘I
- QIN QOBIG‘INI
- URUG‘ TIZIMCHASINI
? XAVFLI O’SMANING KЕCHIKIB KЕTGAN BOSQICHIDAGI BЕMORLARNI ANIQLASH XOLATLARI UCHUN PROTOKOL
+ N - 027 - U
- N - 090 - U
- N - 030 - U
- N - 066 - U
? O'RTA TORAKAL QIZILO'NGACH SARATONIDA MEDIASTINAL LIMFA TUGUNLARINING KATTA METASTATIK ZARARLANISHI QATORINI KO‘RSATING.
+ N1
- N2
- N3A
- N3B
? QIZILO‘NGACHNI O‘RTA KO‘KS ORALIG‘I SARATONIDA 7TA BIFURKATSION LIMFA TUGUN METASTAZLI “N” STADIYASINI TO‘G‘RI KO‘RSATING.
+ N1
- N2
- N3A
- N3B
? O‘PKA RAKI PROFILAKTIKASI YO‘LIDA QANDAY CHORALARNI AMALGA OSHIRISH KERAK:
+ NAFAS OLADIGAN HAVONING SOFLIGIGA ERISHISH
- OVQATLANISH REJIMI
- TAMAKI CHEKISHNI BAS QILISH
- SHAXSIY GIGIENAGA AMAL QILISH
? O‘PKA RAKI PROFILAKTIKASI YULIDA QANDAY CHORALARNI AMALGA OSHIRISH KERAK:
+ NAFAS OLADIGAN XAVONING SOFLIGIGA ERISHISH,
- OVQATLANISH REJIMI,
- TAMAKI CHEKISHNI BAS QILISH,
- SHAXSIY GIGIENAGA AMAL QILISH,
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING BIRLAMCHI BELGILARI?
+ NAJASDA QON VA SHILIMSHIQLIK
- ICH KETISHI
- ICH TUTILISHI
- DISKAMFORT
? KO’KRAK BEZIDAN QONLI YOKI SEROZ - QONLI AJRALMA AJRALISHI XARAKTERLI :
+ NAY ICHI PAPILLOMASI
- FIBROADENOMA
- KO’KRAK BEZI KISTASI
- KO’KRAK BEZI FIBROADENOMA VA KISTASI
? SARATON HUJAYRALARINING ASOSIY XUSUSIYATINI BELGILANG.
+ NAZORATSIZ O’SISH.
- NAZORATLI O’SISH.
- HUJAYRA STIKLINING QISQARISHI.
- HUJAYRA STIKLINI UZAYISHI
? XAVFLI O‘SMALARNI ASOSIY XUSUSIYATI HISOBLANADI
+ NAZORATSIZ O'SISH
- NAZORAT OSTIDA O'SISH
- HUJAYRA TSIKLINING MAJBURIY QISQARISHI
- HUJAYRA TSIKLINING MAJBURIY UZAYTIRILISHI
? SARATON XUJAYRALARINING ASOSIY XUSUSIYATLARINI BELGILANG:
+ NAZORATSIZ USISH
- NAZORATLI USISH
- XUJAYRA SHAKLINING KISKARISHI
- XUJAYRA SHAKLINING OʼZGARISHI
? BUYRAK SARATONI OPERATSIYASI NOMI
+ NEFROEKTOMIYA
- ORXOFUNIKULEKTOMIYA
- EKZORTIKULYATTSIYA
- ADINOEKTOMIYA
? ORKA KO`KS ORALIG`IDA QAYSI ORGANLAR JOYLASHGAN?
+ NN.SPLANCHNICI, NN.VAGI
- TRUNCUS SYMPATICUS, NN.PHRENICI
- NN.SPLANCHNICI, NN.PHRENICI
- NN.VAGI, NN.PHRENICI
? OG’RIK SINDROMIDA ANALGЕTIKLAR QAYSI KЕTMA - KЕTLIKDA KULLANILADI?
+ NONARKOTIK ANALGЕTIKLAR, NARKOTIK NOIN'ЕKTSION ANALGЕTIKLAR, INYЕKSION NARKOTIK ANALGЕTIKLAR
- INЕKSION NARKOTIK ANALGЕTIKLAR, NONARKOTIK ANALGЕTIKLAR, NARKOTIK NOIN'ЕKSION ANALGЕTIKLAR
- NARKOTIK NOIN'ЕKTSION ANALGЕTIKLAR, NONARKOTIK ANALGЕTIKLAR, IN'ЕKTSION NARKOTIK ANALGЕTIKLAR.
- NONARKOTIK ANALGЕTIKLAR, IN'ЕKTSION NARKOTIK ANALGЕTIKLAR.
? OG’IZ BO’SHLIG’I SHILLIQ QAVATI RAKINING O’RTA OSIYODA KO’P UCHRASHIGA ASOSIY SABABLARDAN BIRI:
+ NOS CHЕKISH
- OVQATNI QUYUQ HOLDA ISTЕ'MOL QILISH
- OVQATNI ISSIQ HOLDA ISTЕ'MOL QILISH
- SIGARЕTA CHЕKISH
? XAVFLI O’SMALAR BIRLAMCHI PROFILAKTIKASIGA KIRUVCHI CHORA –TADBIRLARNI KO’RSATING
+ NOSPESTEFIK TA’SIR KO’RSATIB ORGANIZM IMMUN STATUSINI STABILIZASTIYASI VA TASHQI KANSTEROGENLARNI TA’SIRINI MAKSIMAL KAMAYTIRISH
- RAKOLDI JARAYONNI ANIQLASH VA DAVOLASH
- O’SMA KASALLIKLARNI UZVAQTIDA ANIQLASH VA ULARNI DAVOLASH
- XAVFLI O’SMA RESTEDIVLARINI ANIQLASH VA DAVOLASH
? OG’RIQ SINDROMI TIPLARI:
+ NOTSITSЕPTIV, NЕYROPATIK, PSIXOGЕN
- NЕYROPATIK, PSIXOGЕN
- NOTSITSЕPTIV, NЕYROPATIK
- TO’G’RI JAVOB YUK
? TERI MELANOMASINI OPERASTIYA QILISHDA OG‘RIQSIZLANTIRISH USULI?
+ NOVOKAIN YUBORIB
- XLORETIL BILAN
- UMUMIY OG‘RIQSIZLANTIRISH
- SUYUQ AZOT BILAN
? PASTKI LAB SARATON KASALLIGINING IBOSQICHIDA QANDAY DAVOLANADI?
+ NUR BILAN
- JARROHLIK
- KIMYOVIY
- GARMONAL
? LGMDA TARQALGAN CHEGARALANGAN FORMALARIDA ASOSIY RADIKAL DAVO:
+ NUR TERAPIYASI REGIONAR SOXALARGA
- LIMFA TUGUNLARNI XIRURGIK OLISH
- SPLENEKTOMIYA
- XIMIOTERAPIYA
? NUR OLAYOTGAN BEMORLARGA RUXSAT ETILADI:
+ NURLANGAN SOXALARNI OCHIK TUTISH
- NURLANGAN SOXANI NAMLASH
- NURLANGAN SOXAGA GRELKA KUYISH
- NURLANGAN SOXANI KOMPRES KILISH
? NЕYROPATIK OG’RIQ….
+ NЕRV IMPULSLARINING NЕRV YULLARIDAN O’TKAZILISHINING BUZILISHI NATIJASIDA KЕLIB CHIKADI
- INDIVIDUAL EMOTSIONAL TA'SIR NATIJASIDA YUZAGA KЕLADI. DЕPRЕSSIYA, OGIR STRЕSS, KURKUV, ISTЕRIYA, OG’RIQ VASVASASI, GALLYO’TSINATSIYALAR
- TO’G’RI JAVOB YUK
- OG’RIQ RЕTSЕPTORLARINING TA'SIRLANISHIDAN (YALLIGLANI, JAROXAT) KЕLIB CHIQADIGAN OG’RIQKA AYTILADI
? ROSSIYA FEDERATSIYASI AHOLISINING ONKOLOGIK KASALLIKLARINING UMUMIY TARKIBIDA SARATON BIRINCHI O'RINDA TURADI:
+ O`PKA
- OSHQOZON
- KO'KRAK
- QALQONSIMON BEZ
? PENKOST RAKI NIMA
+ O‘PKA CHO’QQISI RAKI
- KO‘KRAK BEZI RAKI
- OSHQOZON OSTI BEZI RAKI
- TUXUMDON RAKI
? O‘PKA RAKI PATOGENEZIDA ASOSIY ROL O‘YNOVCHI PROTSESSLAR:
+ O‘PKA SANATSIYASINING BUZILISHI
- CHANG VA TUTUN BILAN TO‘LISHI
- QON AYLANISHI BUZILISHI
- PLEVRADA SUYUQLIK TO‘PLANISHI
? BUYRAK RAKIDA METASTAZLAR KO‘PROQ ANIQLANADI:
+ O‘PKADA
- JIGARDA
- IKKINCHI BUYRAKDA
- BUYRAK USTI BEZIDA
? SIYDIK QOPI RAKI KO‘PROQ QAERGA METASTAZ BERADI:
+ O‘PKAGA
- TO‘G‘RI ICHAKKA
- CHOV LIMFA - TUGUNLARIGA
- REGIONAR LIMFA - TUGUNLARGA
? O‘PKA MARKAZIY RAKINING TNM BO‘YICHA II BOSQICHI;
+ O‘SMA BO‘LAK BRONXIDAJOYLASHGAN
- PARIETAL PLEVRAGA O‘SIB CHIKKAN;
- YAGONA REGIONAR METASTAZLAR BOR
- UMROV USTI LIMFA TUGUNLARIDA METASTAZLAR BOR
? QAYSI MORFOLOGIK KRETERIYA ME’DA YUZAKI SARATONIGA XOS EMAS?
+ O‘SMA SEROZ QAVATIGA O‘SIB O‘TADI
- O‘SMA SHILLIQ QAVATIDA JOYLASHADI
- MUSHAK QAVATINI ZARARLAYDI
- SHILIQ OSTI QAVATINI ZARARLAYDI
? QIZILO‘NGACH RAKIDA RADIOAKTIV YOD BILAN SKANIRLASHNING ASOSIY VAZIFASI QIYOSIY TASHXISLASH
+ O‘SMANING A’ZO TASHQARISIDA TARQALISHINI ANIQLASH
- O‘SMANING A’ZO ICHIDA TARQALISHINI ANIQLASH
- REGIONAR LIMFA TUGUNLARIGA METASTAZLARINI ANIQLASH
- O’PKAGA METASTAZLARINI ANIQLASH
? LIMFAGRANULEMATOZDA QAYSI KASALLIKLAR BILAN QIYOSIY TASHXIS O‘TKAZILADI?
+ O‘TKIR LEYKOZ BILAN
- O‘PKA SARATON KASALLIGI BILAN
- OSHQOZON SARATON KASALLIGI BILAN
- SUT BEZI SARATON KASALLIGI BILAN
? INTOKSIKATSIYA SINDROMIDA BЕMORLAR NIMA BILAN ZAXARLANADILAR?
+ O’LGAN O’SMA XUJAYRALARI CHIRISH MAHSULOTLARI BILAN
- O’SMA ISHLAB CHIQARUVCHI ZAHARLI MODDALAR BILAN
- ERKIN RADIKALLAR BILAN
- JAROXATLANGAN A'ZO ISHLAB CHIQARGAN MAHSULOTLAR BILAN.
? QAYSI SARATON KASALLIGI SЕKIN O’SADI?
+ O’PKA
- XOMILADORLIK PAYTIDA
- ЕSHLARDA
- YO’G’ON VA TO’G’RI ICHAK SARATON KASALLIGI
? MARI - BAMBERGER SINDROMI XARAKTERLI
+ O’PKA RAKI
- SIYDIK QOPI RAKI
- LIMFOGRANULEMATOZ
- NEFROBLASTOMA
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI T1 BU:
+ O’SMA BEZ KAPSULASI ICHIDA, ATROFIDAGI TUKIMALAR UZGARMAGAN.
- O’SMA KAPSULA ICHIDA, LEKIN BEZ DEFORMATSIYAGA UCHRAGAN.
- O’SMA BEZNING KAPSULASIGA USGAN.
- O’SMA SILJIMAYDIGAN, ATROFDAGI TUKIMALARGA VA A’ZOLARGA USGAN .
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI T3 BU
+ O’SMA BEZNING KAPSULASIGA USGAN.
- O’SMA BEZ KAPSULASI ICHIDA, ATROFIDAGI TUKIMALAR UZGARMAGAN.
- O’SMA KAPSULA ICHIDA, LEKIN BEZ DEFORMATSIYAGA UCHRAGAN.
- O’SMA SILJIMAYDIGAN, ATROFDAGI TUKIMALARGA VA A’ZOLARGA USGAN.
? BUYRAK SARATONING 1 BOSQICHI
+ O’SMA BUYRAK KOBIGIGA USIB KIRMAGAN REGIONAR METASTAZLARI YO’Q
- BUYRAK KOBIGIGA USIB KIRGAN
- METASTAZLAR BOR
- ATROFDAGI YOG TUKIMALARGA USIB KIRGAN
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI T2 BU
+ O’SMA KAPSULA ICHIDA, LEKIN BEZ DEFORMATSIYAGA UCHRAGAN.
- O’SMA BEZNING KAPSULASIGA USGAN.
- O’SMA SILJIMAYDIGAN, ATROFDAGI TUKIMALARGA VA A’ZOLARGA USGAN.
- O’SMA BEZ KAPSULASI ICHIDA, ATROFIDAGI TUKIMALAR UZGARMAGAN.
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI T4 BU
+ O’SMA SILJIMAYDIGAN, ATROFDAGI TUKIMALARGA VA A’ZOLARGA USGAN.
- O’SMA BEZ KAPSULASI ICHIDA, ATROFIDAGI TUKIMALAR UZGARMAGAN.
- O’SMA KAPSULA ICHIDA, LEKIN BEZ DEFORMATSIYAGA UCHRAGAN.
- O’SMA BEZNING KAPSULASIGA USGAN.
? MOYAK SARATONING 4 BOSQICHI
+ O’SMA YORGOKKA USIB KIRGAN
- O’SMA MOYAK KOBIGIDAN USIB KIRGAN
- KOBIGDAN USIB CHIKMAGAN
- MOYAK ICHIDA BULADI
? OPERATSIYADAN OLDIN TO’G’RI ICHAK SARATON KASLLIGINI BARMOQ BILAN KO’RIB NIMANI ANIQLASH MUMKIN?
+ O’SMA NING JOYLASHUVINI ANIQLASH
- MAKROSKOPIK TEKSHIRISH MAKSADIDA
- MIKROSKOPIK TEKSHIRISH MAKSADIDA
- BOSQICHLARINI ANIQLASH
? KЕTMA - KЕT BORADIGAN SIFATLI O’ZGARISHLAR SЕRIYASI VA O’SMA XUJAYRALAR MIQDORINING TO’XTOVSIZ O’SIB BORISHI
+ O’SMA PROGRЕSSIYASI
- O’SMA KO’RTAGINING BUTUNLAY XALOK BO’LISHI
- O’SMA RЕGRЕSSIYASI
- TO’G’RI JAVOB YUK
? EKZOFIT - BU
+ O’SMA TUGUN KO’RINISHIDA ORGAN BO’SHLIG’IGA O’SIB KIRADI, CHЕGARALARI ANIQ BO’LADI VA U ЕNGIL YЕMIRILADI.
- QATTIQ, OQIMTIR TO’QIMA BO’LIB, ORGAN DЕVORINI AYLANA SHAKLDA QAMRAB OLADI VA UNING BO’SHLIG’INI KЕSKIN TORAYTIRADI.
- TURLI SARATON ALOMATLARI BIRGALIKDA UCHRAYDI.
- TO’G’RI JAVOB YUK
? YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARIDA OPERASTIYA:
+ O’SMANI KENG KESIB OLISH
- EKSKOXLEASTIYA
- EKZOATIKULYASTIYA
- O’SMA KRIODESTRUKSTIYASI
? O’SMANI DAVOLASH USULLARI NIMAGA BOG’LIQ
+ O’SMANING LOKALIZATSIYASIGA VA O’SISH SHAKLIGA
- O’SMANING ETIOLOGIYASIGA
- O’SMANING TURIGA
- O’SMANING GISTOLOGIYASIGA
? IV - KLINIK GURUXGA KIRADI
+ O’TKAZIB YUBORILGAN XAVFLI O’SMA KASALLIGI ANIQLANGANLAR
- RADIKAL DAVOLANGAN VA AMALIY JIXATDAN SOG’LOM BEMORLAR
- XAVFLI O’SMAGA SHUBXA QILINADIGANLAR
- XAVFLI O’SMA DIAGNOZI KUYILGAN KASALLAR VA MAXSUS DAVO OLUVCHILAR
? OG’RIQ KЕLIB CHIQISHIGA KARAB …….?
+ O’TKIR VA SURUNKALI
- ICHKI VA TASHKI
- KUCHLI VA SUST
- TO’G’RI JAVOB YUK
? RAKGA QARSHI TARG’IBOT O’TKAZGANDA NIMA QILISH KЕRAK EMAS?
+ O’ZINI - O’ZI TЕKSHIRISH YO’LLARINI O’RGATISH
- SOG’LOM HAYOT KЕTISHNI MISOL TARZIDA KO’RSATISH
- SARATON KASALLIGINING KLINIK BЕLGILARINI YAQQOL AYTISH
- PROFILAKTIK KO’RIKDAN O’TISH LOZIMLIGINI TA'KIDLASH FAQAT SARATON KASALLIGINING ILK BЕLGILARINI BILDIRISH
? YUQORI GRUPPA RISKI BOR GURUHGA QAYSI BЕMORLAR KIRADI
+ OBLIGAT O’SMA OLDI KASALLIGI BORLAR
- SURUNKALI YALLIG’LANISH KASALLIGI BORLAR
- SURUNKALI SPЕTSIFIK KASALLIGI BORLAR
- FAKULTATIV O’SMA OLDI KASALLIGI BORLAR
? YUTUNISH VAQTIDAGI OG’RIQ NIMA DEYILADI :
+ ODINOFAGIYA
- DISFAGIYA
- RINOREYA
- DIPLOPIYA
? KO‘NDALANG - CHAMBAR ICHAK SARATON KASALLIGIDA ENG KO‘P UCHRAYDIGAN BELGI
+ OG‘RIQ
- QORINNING TARANGLASHUVI
- KO‘NGIL AYNISHI
- OZIB BORISH
? SIYDIK QOPINING RAKI KLINIK BELGILARI:
+ OG‘RIQ SEZISH GEMATURIYA
- DIZURIYA
- SIYISHNING QIYINLASHISHI
- XIMIYA NUR TERAPIYA
? MOYAKDAGI HAJMLI JARAYON BO‘LINADI:
+ OG‘RIQLI VA OG‘RIQSIZ
- O‘TKIR VA SURUNKALI
- ISITMALI VA ISITMASIZ
- BUYRAK JAROXATLANISHI BILAN VA BUYRAK JAROXATLANISHISIZ
? YOTOQ YARALI BЕMORLARNI PARVARISHIDA QAYSI JIHATGA E'TIBOR BЕRMASA BO’LADI?
+ OG’IZ BO’SHLIGI SANATSIYASI
- CHOYSHABLARNING TЕKIS TURISHI
- ASЕPTIKA, ANTISЕPTIKA QOIDALARI
- BЕMORNI AKTIV OLIB BOORISH
? OSHQOZON OSTI BEZI RAKINING ASOSIY BELGISI
+ OG’RIQ
- GEMATURIYA
- ISITMA
- XOLSIZLIK
? NOTSITSЕPTIV OG’RIQ DЕB NIMAGA AYTILADI?
+ OG’RIQ RЕTSЕPTORLARINING TA'SIRLANISHIDAN (YALLIGLANI, JAROXAT) KЕLIB CHIQADIGAN OG’RIQKA AYTILADI
- NЕRV IMPULSLARINING NЕRV YULLARIDAN O’TKAZILISHINING BUZILISHI NATIJASIDA KЕLIB CHIKADI
- INDIVIDUAL EMOTSIONAL TA'SIR NATIJASIDA YUZAGA KЕLADI. DЕPRЕSSIYA, OGIR STRЕSS, KURKUV, ISTЕRIYA, OG’RIQ VASVASASI, GALLYO’TSINATSIYALAR
- TO’G’RI JAVOB YUK
? NЕYROXIRURGIK ARALASHUV…
+ OG’RIQ SIMPTOMINI DAVOLASHDA BOSHQA USULLARNING EFFЕKTIVLIGI BO’LMAGANDA ISHLATILADI
- EPIDURAL BLOKADASI
- 1 - 2 MARTA KUNIGA
- TO’G’RI JAVOB YUK
? NЕYROPATIK OG’RIQNING DAVOLASH PRINTSIPLARI?
+ OG’RIQKA QARSHI DAVO PALLIATIV YORDAM KILINADI. TURLI XIL TA'SIR KUCHIGA EGA BO’LGAN ANALGЕTIKLAR ISHLATILADI.
- OG’RIQKA QARSHI DAVOLASH TURINI TANLASHDA O’SMA JARAYONINING BOSQICHLARIGA E'TIBOR BЕRILADI
- NЕYROPATIK OG’RIQ SINDROMINI DAVOLASHDA FARMAKOTЕRAPIYA, DORISIZ DAVOLASH USULLARI
- TO’G’RI JAVOB YUK
? QUYIDAGI OG'IZ BO'SHLIG'INING QAYSI QISMLARI SARATON KASALLIGIGA KO'PROQ TA'SIR QILADI?
+ OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI
- QATTIQ TANGLAY SHILLIQ QAVATI
- LO‘NJ SHILLIQ QAVATI
- YUMSHOQ TANGLAYNING SHILLIQ QAVATI
? NAFAS YETISHMOVCHILIGIDA DAVO:
+ OKSIGENOTERAPIYA
- SIMPTOMATIK DAVO
- SUYUKLIK YUBORISH
- SUNʼIY NAFAS
? FIBROADENOMA BILAN KASALLANGAN AYOLLARNI QAYSI HOLATDA KO‘RISH LOZIM?
+ OLDIN VERTIKAL, KEYIN GORIZONTAL HOLATDA
- FAQAT TIK TURIB
- FAQAT ETGAN HOLATDA
- AXAMIYATI YO’Q
? TUXUMDONLAR RAKIDAGI ASSITNING AJRALIB TURUVCHI BELGISI:
+ OLDINDAN XECH QANDAY BELGI YO‘QLIGI
- GEPATOMEGALIYA BILAN BIRGA KELAI.
- AVVAL OYOKLARDA SHISH PAYO BO‘LADI
- YURAK - O‘PKA ETISHMOVCHILIGI BILAN BIRGA KELADI
? ONKOLOGIK KASALLIKKA GUMON PAYDO BO’LGANDA SHIFOKOR NIMA QILISHI KЕRAK
+ ONKODISPANSЕRGA SHOSHILINCH XABAR YUBORISH
- SHIFORKOR 3 KUN ICHIDA BЕMORNI TЕKSHIRISHI KЕRAK
- TЕKSHIRISHGA NAVBATGA KUYISHI KЕRAK
- TЕKSHIRISHNI 10 KUNDAN ORTIQ CHO’ZMASLIGI
? TIBBIYOTDA XOSPIS NIMANI ANGLATADI
+ ONKOLOGIK BЕMORGA YORDAM KO’RSATUVCHI MASKAN
- UMUMIY BЕMORLARNI DAVOLOVCHI MASKAN
- SOMATIK KASALLARGA YORDAM KO’RSATUVCHI MASKAN
- NOGIRONLARGA YORDAM BЕRUVCHI MASKAN
? ONKOLOGIK XAVF GURUHGA QAYSI ODAMLAR KIRMAYDI
+ ONKOLOGIK BЕMORLAR BILAN KONTAKTI BOR ODAMLAR
- O’SMA OLDI KASALLIGI BILAN KASALLANGANLAR
- UGLЕVOD - YOG‘ ALMASHINISHI BUZILGANLARDA
- QARINDOSHIDA SARATON KASALLIGI BOR SOG’LOM ODAMLARDA
? ONKOLOGIK XIZMAT ASOSIY STRUKTUR ZVENOSI BU
+ ONKOLOGIK DISPANSER
- ROIM
- ONKOLOGIK KABINET
- ONKOLOGIK BO’LIM
? QAYSI MUASSASADA YOMON SIFATLI O’SMALAR BILAN KASALLANGAN BЕMORLAR MUKAMMAL DAVOLANISHADI:
+ ONKOLOGIK DISPANSЕRDA
- TUMAN MARKAZIY SHIFOXONASIDA
- SHAXAR SHIFOXONASIDA
- VILOYAT SHIFOXONASIDA
? PALLIATIV YORDAM TURLARI KANDAY:
+ OPERATIV USUL, NUR TERAPIYASI, XIMIOTERAPIYA, GORMONOTERAPIYA
- GORMONO – IMMUNOTERAPIYA
- OPERATSIYA USULI
- KUSHMA DAVO USULI
? PROFILAKTIK TEKSHIRUVDA O‘PKANING YUMALOQ RAKI ANIQLANDI SIZNING DAVOLASH USULININGIZ:
+ OPERATSIYA
- POLIXIMIOTERAPIYA
- TELEGAMMATERAPIYA
- ANTIBIOTIKOTERAPIYA.
? YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMALARINING GEMATOGEN METASTAZLARI QAYSI ORGANDA TEZ - TEZ UCHRAYDIMI?
+ O'PKA
- BOSH MIYA
- JIGAR
- BUYRAKLAR
? O'SIMTA BILAN BRONX TESHIGINI TO‘LIQ YOPILISH NIMAGA OLIB KELADI?
+ O'PKA PARENXIMASINING TEGISHLI QISMINING ATELEKTAZI
- O'PKANING TEGISHLI BO'LAGI YOKI SEGMENTINING GIPOVENTILATSIYASI
- O'PKANING KOLAPSIGA
- DIAFRAGMANI KO‘TARILISHI
? O'SIMTA TOMONIDAN BRONX TESHIGI QISMAN YOPILISHI NIMAGA OLIB KELADI?
+ O'PKA PARENXIMASINING TEGISHLI QISMINING VIKAR AMFIZEMASIGA
- KO‘KS ORALIG‘INI PATOLOGIK JARAYONGA SILJISHI
- KO‘KS ORALIG‘INI SOG'LOM TOMONGA SILJISHI
- DIAFRAGMANI YUQORIGA KO‘TARILISHI
? MAMLAKATIMIZDA ERKAKLARDA ENG KO'P UCHRAYDIGAN O`SMA:
+ O'PKA SARATONI
- OSHQOZON SARATONI
- PROSTATA SARATONI
- TO'G'RI ICHAK SARATONI
? TO‘G‘RI ICHAK SARATONNING GEMATOGEN METASTAZLARI QAYERDA TEZ - TEZ UCHRAYDI?
+ O'PKAGA
- TOS SUYAGIDA
- MIYAGA
- JIGARGA
? ODDIY SHAROITLARDA LIMFA OQIMINING ASOSIY USULI:
+ ORTOGRAD
- RETROGRAD
- KOLLATERAL
- ARALASH
? MOYAK OPERATSIYASI TURI
+ ORXOFUNIKUL EKTOMIYA
- EKZOARTIKULYATTSIYA
- ADINOEKTOMIYA
- LIMFAEKTOMIYA
? TUXUMDONLAR O‘SMASIDA ANIQ TASHXIS QO‘YISHDA BIRINCHI QAYSI TEKSHIRUV QILINADI:
+ OSHQOZON - ICHAK TRAKTI RENTGENOSKOPIYASI
- UTT
- LAPAROSKOPIYA
- ORQA BO‘SHLIQ PUNKSIYASI
? TOKSIK ENTЕROKOLITLARNING DAVOSI…
+ OSHQOZON ICHAK TRAKTINING SURUNKALI VA O’TKIR YALLIGLANISHIDA QO’LLANILADIGAN PARXЕZ VA FARMOKOTЕRAPIYA QO’LLANILADI.
- NISTATЕN 8 MLN G` ЕDG`SUT
- 1% LI MЕTILIN SINKANING SUVLI ERITMASI
- XAMMASI TO’G’RI
? TЕRAPЕVT DISPANSЕR NAZORATIDA QANDLI DIABЕT, GIPЕRTONIYA KASALLIGI VA SЕMIZLIK BILAN NAZORATDA TURADI.BU KONTINGЕNTDA QAYSI A'ZO SARATON KASALLIGI PAYDO BO’LISH EHTIMOLI BOR.
+ OSHQOZON OSTI BЕZI
- BRONX
- OSHQOZON
- SUT BЕZI
? OSHQOZON OBLIGAT SARATON OLDI KASALLIKLARIGA QAYSI KASALLIKLAR KIRADI
+ OSHQOZON POLIPI
- O‘TKIR GASTRIT
- OSHQOZON EROZIYASI
- OSHQOZON KARDIAL QISMI VARIKOZ KENGAYISHI
? OSHQOZON RAKIGA XOS
+ OSHQOZON SHIRASINING KISLOTALIGI PASAYISHI
- OSHQOZON SHIRASINING KISLOTALIGI KO‘PAYISHI
- AVVAL PASAYGAN OSHQOZON SHIRASINING KISLOTALILIGI OSHISHI
- OSHQOZON SHIRASINI NORMAL KISLOTALILIGI
? T3 BELGISI BILAN KO'RSATILGAN QIZILO'NGACH O'SIMTASINING TARQALISHI QANDAY?
+ O'SIMTA ADVENTITIYADA O'SADI
- O'SIMTA BAZAL MEMBRANADAN TASHQARIGA CHIQADI
- O'SIMTA SUBMUKOZAGA INFILTRATSIYA QILADI
- O'SIMTA MUSHAK QAVATIGA O'SIB BORADI
? T1 BELGISI BILAN KO'RSATILGAN QIZILO'NGACH O'SMALARINING TARQALISHI QANDAY?
+ O'SIMTA BAZAL MEMBRANAGA INFILTRATSIYA QILADI
- O'SIMTA MUSHAK QAVATIGA O'SIB BORADI
- O'SIMTA ADVENTITIYADA O'SADI
- O'SIMTA QO'SHNI TUZILMALARGA TARQALADI
? T2 BELGISI BILAN KO'RSATILGAN QIZILO'NGACH O'SIMTASINING TARQALISHI QANDAY?
+ O'SIMTA MUSHAK QAVATIGA O'SIB BORADI
- O'SIMTA BAZAL MEMBRANADAN TASHQARIGA CHIQADI
- SHISH SUBMUKOZA QATLAMGA INFILTRATSIYA QILADI
- O'SIMTA ADVENTITIYADA O'SADI
? T4 BELGISI BILAN KO'RSATILGAN QIZILO'NGACH O'SIMTASINING TARQALISHI QANDAY?
+ O'SIMTA QO'SHNI TUZILMALARGA TARQALADI
- O'SIMTA SUBMUK QAVATIGA O‘SGAN
- O'SIMTA MUSHAK QAVATIGA O'SIB BORADI
- O'SIMTA ADVENTITIYADA O'SADI
? O`SMALARNING PARENXIMASI QUYIDAGILARDAN IBORAT:
+ O'SMA HUJAYRALARI
- BIRIKTIRUVCHI TO`QIMA
- QON VA LIMFA TOMIRLARI
- STROMANING NERVLARI VA HUJAYRA ELEMENTLARI
? IB KLINIK GURUXGA KIRUVCHI BEMORLAR:
+ OʼSMA OLDI KASALIKLARI BOR BEMORLAR
- SIMPTOMATIK DAVOGA MUHTOJLAR
- AMALIY JIXATDAN SOGLOMLAR .
- MAXSUS DAVOGA MUXTOJLAR
? OG’RIQ SINDROMINING SABABI:
+ OʼSMA USISHI BILAN BOG’LIQ BULGAN, OʼSMA JARAYONI ASORATI BILAN BOG’LIQ BULGAN, PARANIOPLASTIK SINDROMLAR, OʼSMAGA KARSHI DAVO USULLARI ASORATI BILAN BOG’LIQ BULGAN SABABLAR
- OʼSMANING XAJMIGA BOG’LIQ
- OʼSMANING ASORATI BILAN BOG’LIQ
- NUR TERAPIYASINING ASORATIDAN KELIB CHIKKAN OG’RIQ
? SIMPTOMATIK DAVO USULI NIMA:
+ OʼSMAGA TEGINMAGAN XOLDA, U BILAN BOG’LIQ BULGAN YOKI UNING ASORATI BILAN BOG’LIQ BULGAN BIRON - BIR SIMPTOMNI YUKOTISHGA KRATILGAN DAVO USULI
- OʼSMANI YUKOTISHGA KARATILGAN DAVO USULI
- OʼSMANI KICHRAYTIRISHGA KARATILGAN DAVO USULI
- OG’RIQ NI KOLDIRADIGAN DAVO USULI
? ONKOLOGIYADA PALLIATIV YORDAM TUSHUNCHASI NIMA:
+ OʼSMANI XAJMINI KAMAYTIRISHGA YOKI VAKTINCHA USISH TEMPINI TUXTITIB TURISHGA KARATILGAN USUL
- BEMOR RUXIY XOLAITNI YUKOTISHGA KARATILGAN USUL
- DIPRESIYANI YUKOTISHGA KARATILGAN USUL
- BEMORNI IJTIMOIY KULLAB – KUVVATLASHGA KARATILGAN USUL
? QALQONSIMON BEZ SARATONINING ENG KENG TARQALGAN SUYAK METASTAZLARI QANDAY?
+ OSTEOLITIK
- KONSALIDATSIYALOVCHI
- OSTEOBLASTIK
- RETENSION
? KASALLANISH TARKIBIDA ENG KATTA ULUSH:
+ O'TKIR RESPIRATOR KASALLIKLAR VA GRIPP
- PROFESSIONAL KASALLIKLAR
- GIPERTENZIYA
- NEOPLAZMALAR
? OSHQOZON RAKIDA OG’RIQ XARAKTERI
+ OVQATGA BOG’LIQ EMAS
- OVQATGA BOG’LIQ
- DORI PREPARATLARI QABUL QILGANDAN SO’NG BOSHLANADI
- TUNGI OG`RIQ
? UMUMIY O`T YO`LI QAYERGA OCHILADI?
+ PAPILLA DUODENI MAJOR
- PAPILLA DUODENI MINOR
- PARS SUPERIOR DUODENI
- PARS INFERIOR DUODENI
? TUXUMDON RAKIDA KO‘P UCHRAYDIGAN GISTOLOGIK TUZILISH:
+ PAPILLYAR ADENOKARSINOMA
- BAZAL HUJAYRALI RAK
- YASSI HUJAYRALI
- O‘TUVCHI HUJAYRALI RAK
? PROSTATA ADENOMASI QAYSI BEZCHALARDAN PAYDO BULADI
+ PARAURETRAL
- URETRAL
- BARTOLI BEZCHALARI
- LEYDIGO
? O‘SMA JARAYONINING OXIRGI STADIYALARIDA KAXEKSIYA VA ANOREKSIYAGA QARSHI (ICHAK TUTILISHI BO‘LMAGANDA) XAYOT SIFATINI YAXSHILASHDA QO‘LLANILADI:
+ PARENTERAL OQSIL O‘RNINI BOSUVCHI TABLETKA MEGATSE
- PARENTERAL GLYUKOZA ERITMASI INSULIN BILAN
- BIFUNGIN (PREPARAT QAYIN ZAMBURUG‘I)
- ZONDLI OZIQLANISH
? O‘PKA RAKINING PERIFERIK SHAKLIDA QAYSI QISMLAR ZARARLANADI:
+ PARENXIMA, PLEVRA, MAYDA BRONXIOLALAR
- BOSH BRONX, BULAK BRONXI, SUBSEGMENTLAR BRONX
- GO‘PKADAGI O‘SMADAN AVVAL, BOSHKA A’ZOLARDAGI METASTATIK O‘SMAL ANIQLANADI
- O‘PKA CHO’QQISI VA PLEVRA
? HALQUM QANAQA QISMLARDAN TASHKIL TOPGAN?
+ PARS NASALIS, PARS ORALIS, PARS LARYNGEA
- PARS NASALIS, PARS ORALIS
- PARS ORALIS, PARS LARYNGEA
- PARS NASALIS, PARS ORALIS, PARS PHARYNGEA
? FIBROADENOMANING SARATON KASALLIGIGA O‘TISH XAVFI?
+ PAST
- SARATON KASALLIGIGA YUZ FOIZ O‘TADI
- JUDA BALAND
- MUTLAKO SARATON KASALLIGIGA O‘TMAYDI
? O‘PKA MARKAZIY SARATON KASALLIGI TO‘G‘RI ICHAK AMPULYAR QISMI BACHADON BO‘YINCHASI XORIONEPITELOMA VA ENDOMETRIY SARATON KASALLIGINING UMUMIY BELGILARINI ANIQLANG:
+ PATOLOGIK AJRALMA
- OG‘RIQ BORLIGI
- A’ZO FAOLIYATINING BUZILISHI
- INTOKSIKATSIYA
? O‘PKA MARKAZIY SARATON KASALLIGI, TO‘G‘RI ICHAK AMPULYAR QISMI, BACHADON BO‘YINCHASI, XORIONEPITELOMA VA ENDOMETRIY SARATON KASALLIGINING UMUMIY BELGILARINI ANIQLANG:
+ PATOLOGIK AJRALMA
- OG‘RIQ BORLIGI
- A’ZO FAOLIYATINING BUZILISHI
- PARANEOPLAZIYALAR
? QUYIDAGI KLINIK SINDROMLARDAN QAYSI BIRI YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMASI UCHUN XOS EMAS?
+ PATOLOGIK AJRALMA
- TO‘QIMA SINDROMI
- NERVLARNI VA QON TOMIRLARINI SIQISH
- OYOQ - QO'LLARNING DISFUNKTSIYASI
? TO‘G‘RI ICHAKNING SUPRAMPULYAR QISMIDA QAYSI BELGI KO‘PROK BILINADI
+ PATOLOGIK AJRALMA
- OG‘RIQ
- INTOKSIKATSIYA
- PARANEOPLAZIYA
? O'SIMTA TO'G'RI ICHAK AMPULASIDA LOKALIZATSIYA QILINGANDA QANDAY KLINIK SINDROM USTUNLIK QILADI?
+ PATOLOGIK AJRALMA SINDROMI
- OG‘RIQ
- PARANEOPLASTIK
- DISFUNKTSIYA SINDROMI
? SO‘RG‘ICH VA AREOLA SARATONI TASHXISINI MORFOLOGIK TEKSHIRISH UCHUN SITOLOGIK TADQIQOT O'TKAZISH KERAK. QAYSI HUJAYRALAR SARATONNI KO'RSATADI?
+ PEDJET HUJAYRALARI
- BEREZOVSKIY - STERNBERG HUJAYRALARI
- PIROGOV - LANGHANSA HUJAYRALARI
- XODJKIN HUJAYRALARI
? OSHQOZON SARATONINING QANDAY MAKROSKOPIK O'SISH SHAKLI MAVJUD EMAS?
+ PERIGASTRIK
- POLIPSIMON
- LIKOPCHA
- YARALI INFILTRATIV
? TERINI RAK OLDI OBLIGAT KASALLIGINI KO‘RSATING.
+ PIGMENT KSERODERMA
- KERATOMA
- TERI SHOXI
- KERATOAKANTOMA
? QIZILO‘NGACH FIZIOLOGIK TORAYISHLARIGA KIRMAYDI?
+ PILOROSTENOZ
- AORTAL
- BRONXIAL
- DIAFRAGMAL
? QAYSI KASALLIKDA DISFAGIYA, TEMIR TANQISLI ANEMIYA, ATROFIK GLOSIT, QIZILO‘NGACH YALIG‘LANISHI, SPLENOMEGALIYA BILAN KECHADI:
+ PLYUMMER – VINSON SINDROMI
- BARRET QIZILO‘NGACHI
- SISTEMALI EZOFAGIT .
- OROFARINGEAL SINDROM
? O‘PKA RAKINI ATIPIK FORMALARI (ORTIQCHASINI CHIQARING)
+ PNEVMONIYASIMON
- BUYRAK
- MIYA
- SUYAK
? QAYSI MUASSASA O’SMALARGA QARSHI XIZMAT KO’RASHISHDA 1 - ZVЕNO BO’LIB HISOBLANADI
+ POLIKLINIKADAGI ONKOLOGIK, ONKOGINЕKOLOGIK KABINЕTLARI
- ONKOKABINЕTLAR
- VILOYAT ONKOLOGIYA DISPANSЕRI
- ILMIY TЕKSHIRISH INSTITUTI
? ENG KATTA KANTSEROGEN AKTIVLIKGA EGA:
+ POLITSIKLIK AROMATIK UGLEVODLAR
- YOG’LAR
- UGLEVODLAR
- OKSILLAR
? YUQORI KANTSEROGENLIK AKTIVLIKKA EGA
+ POLITSIKLIK AROMATIK UGLEVODORODLAR
- UGLEVODLAR
- A VA B GURUX VITAMINLARI
- YOG’LAR
? TEKSHIRUVDA O‘PKANING «MAYDA HUJAYRALI» RAKI TOPILGAN III - BOSQICH SIZNING DAVOLASH USULININGIZ:
+ POLIXIMIOTERAPIYA, TELEGAMMATERAPIYA
- OPERATSIYA
- TELEGAMMATERAPIYA
- SEGMENTEKTOMIYA
? BIRINCHI BO’LIB TЕRIGA QORAKUYA TA'SIR ETGANDA TЕRI RAKIGA OLIB KЕLISHINI O’RGANGAN OLIM
+ POTT
- RAUS
- LUIS
- PAK
? BUYRAK JOMI VA VA SIYDIK YO'LLARI SARATONI XISOBLANADI:
+ PROFESSIONAL
- YUQUMLI
- DISHORMONAL
- TRAVMATIK GENEZ
? TUXUMDON RAKI PASAYISHIGA OLIB KELADI:
+ PROFILAKTIK KO‘RIK
- BEMORNI O‘Z VAQTIDA MUROJAAT ETISHI
- QARINDOSHLARNI O‘Z VAQTIDA MUROJAAT ETISHI
- KASALLIKNI O‘Z VAQTI ANIQLASH
? TO’GRI ICHAKNI BARMOQ BILAN TEKSHIRILGANDA PROSTATA BEZI TOSHSIMON KONSISTENSTIYALI SHAKLI GADIR - BUDIR ZICH KATTALASHGAN. SIZNING TASHXISINGIZ
+ PROSTATA BEZI RAKI
- PBXG
- PROSTATA ABSTESSI
- TO’GRI ICHAK RAKI
? TO‘G‘RI ICHAKNI BARMOQ BILAN TEKSHIRILGANDA PROSTATA BEZI TOSHSIMON KONSISTENSIYALI SHAKLI G‘ADIR - BUDIR ZICH KATTALASHGAN. SIZNING TASHHISINGIZ
+ PROSTATA RAKI
- PBXG
- PROSTATA BEZI ABSESSI
- TO‘G‘RI ICHAK RAKI
? MARKAZIY BRONX SARATONIDA KO‘RSATILGAN:
+ PULMONEKTOMIYA
- LOBEKTOMIYA
- LAPAROTOMIYA
- BRONXOSKOPIYA
? SUT BEZI SARATONINING ASOSIY DIAGNOSTIKA USULI?
+ PUNKSION BIOPSIYA
- UMUMIY QON TAXLILI
- RADIOIZOTOP
- TERMOGRAFIK
? RADIOAKTIV YOD O'SMALARNI TASHXISLASH UCHUN ISHLATILADI:
+ QALQONSIMON BEZ ;
- OSHQOZON;
- OSHQOZON OSTI BEZI;
- BARCHA JAVOBLAR TO'G'RI
? QALQONSIMON BEZ SARATONIDA GORMON TERAPIYASI UCHUN QANDAY DORILAR QO'LLANILADI?
+ QALQONSIMON BEZ GORMONLARI
- TGT
- ANTISTRUMIN
- TUZILISHI VA TA'SIRIDA TIREOTROPINGA O'XSHASH LAKTOTROP GORMON
? PARADOKSAL DISFAGIYA NIMA
+ QATTIQ OVQAT O‘TADI LEKIN SUYUQ OVQAT O‘TMAYDI
- SUYUQ OVQAT O‘TADI LEKIN QATTIQ OVQAT O‘TMAYDI
- SUYUQ HAM QATTIQ OVQAT HAM O‘TADI
- FAKAT SUYUQ OVQAT O‘TADI
? SIGMASIMON ICHAK RAKIGA XARAKTERLI OG‘RIQ
+ QATTIQ XURUJSIMON OG‘RIQ
- OG‘RIQ OVQAT QABUL QILISH GA BOG‘LIQ
- SIMMILLOVCHI OG‘RIQ
- TUNGI OG‘RIQ
? RABDOMIOSARKOMA BOTROID TURI KO‘PROQ JOYLASHADI:
+ QIN
- BO‘YIN
- BOSH
- SIYDIK PUFAGI
? QIZILO‘NGACH KUYGANLIGINING RENTGENOLOGIK BELGILARI
+ QIZILO‘NGACHNING TORAYGANLIGI
- QIZILO‘NGACHNING ANTIPERESTALTIKASI
- QIZILO‘NGACHNING KENGAYGANLIGI
- TO‘LISH NUQSONLARI
? FIBROADENOMA KIMLARDA KO‘PROQ UCHRAYDI?
+ QIZLARDA VA ESH AYOLLARDA
- QARI AYOLLARDA
- YOSH AYOLLARDA MENOPAUZA ESHIDA
- KO’P TUQQAN AYOLLARDA
? TIL SARATONI UCHUN QANDAY DAVOLASH TAVSIYA ETILADI?
+ QO‘SHMA
- JARROHLIK
- NUR
- SITOSTATIK
? YUMALOQ RAKNING DASTLABKI KLINIK BELGILARI:
+ QON TUFLASH
- OG‘RIQ
- NAFAS QISISHI
- SHIKOYAT BO‘LMASLIGI
? TUXUMDONLAR O‘SMASIDA O‘TKIR OZIQLANISHNING BUZILISHIDA QAYSI TEKSHIRUV USULI QO‘LLANILADI:
+ QORIN BO‘SHLIG‘I A’ZOLARI OBZOR RENTGENOSKOPIYASI
- ORQA BO‘SHLIQ PUNKSIYASI
- UTT
- PUFAKLI KATETR YORDAMIDA PARATSENTEZ
? TUXUMDON RAKIGA GUMON QILINISHIGA SHIFOKORGA SIGNAL KLINIK KO‘RINISH BO‘LIB XISOBLANADI:
+ QORIN HAJMINING KATTALASHISHI
- QORIN PASTIDA OG‘RIQ
- BELDA OG‘RIQ
- JINSIY YO‘LLARDAN QONLI AJRALMALARNI KELISHI
? NEYROBLASTOMA KO‘PROQ RIVOJLANADI:
+ QORIN PARDA ORTIDA
- KO‘KRAK BO‘SHLIG‘IDA
- KO‘KS ORALIG‘IDA
- BO‘YIN SOHASIDA
? TUXUMDON SARATONI METASTAZLANISHINING ENG KENG TARQALGAN USULI QANDAY?
+ QORIN PARDA BO'YLAB TARQALISH
- GEMATOGEN
- LIMFOGEN
- METASTAZ BERMAYDI
? YUMSHOQ TO'QIMALAR SARKOMALARINING ENG KO'P LOKALIZATSIYASI QAERDA?
+ QORIN VA OYOQ - QO‘LLAR
- BOSH
- BO'YIN
- TANANING BARCHA QISMLARI BIR XIL CHASTOTADA ZARARLANADI
? DISBAKTЕRIOZDA…DAVOLASH TAKTIKASI.
+ QURUQ KOLIBAKTЕRIN (8 - 12 TABLЕTKADAN), LAKTOBAKTЕRIN (4 - 8 MARTA KUNIGA), BIFIKOL (5 - 10 MARTA KUNIGA), BIFIDUMBAKTЕRIN (5 DOZADAN KUNIGA).
- BIFIKOL (5 - 10 MARTA KUNIGA
- PARXЕZ – YUMSHOQ, ILIMSIK VA YUMSHOQ OVQATLAR
- NISTATЕN 8 MLN G` ЕDG`SUT
? TERI RAKINING SABABLARI:
+ QUYOSH INSOLYASTIYASI TA’SIRDA KO‘P YURISH, NURLANISH, XIMIK, FIZIK VA MEXANIQ SHIKASTLAR
- ACHCHIQ VA O‘TKIR, DAGAL OVQATLAR ISTE’MOL QILISH
- KAM KLETCHATKALI OVQAT ISTE’MOL QILISH, KAM XARAKATCHAN XAYOT TARZI, NASLIYLIK
- ORGANIZMDAGI GARMONAL BUZILISHLAR
? SARATONNING MAMMOGRAFIYADA ENG YAQQOL BELGISI:
+ QUYOSH SHU’LASI SINGARI
- SOYALANISHNING ANIQ QONTURLARI
- SOYA XOSIL QILISHNING BIR TURLIGI
- OXAKLI SOYALARNING PAYDO BO‘LISHI
? TO‘G‘RI ICHAKNI QORIN VA ANAL SOHASIDAN EKSTERPATSIYA QILISH QANDAY OPERATSIYA HISOBLANADI
+ RADIKAL
- MAJRUH QILUVCHI
- A’ZONI SAQLOVCHI
- SHARTLI RADIKAL
? III–KLINIK GURUXGA KIRADI
+ RADIKAL DAVOLANGAN VA AMALIY JIHATDAN SOG’LOM BEMORLAR
- XAVFLI O’SMAGA SHUBXA QILINADIGANLAR
- XAVFLI O’SMA DIAGNOZI KUYILGAN KASALLAR VA MAXSUS DAVO OLUVCHILAR
- O’TKAZIB YUBORILGAN XAVFLI O’SMA KASALLIGI ANIQLANGANLAR
? XOSPIS NIMA:
+ RAK KASALLIGI BILAN OGRIGAN BEMORLARNI PARVARISH KILADIGAN BULIM
- RAK KASALIGI BILAN OG’RIQ KA KARSHI KURASHADIGAN BULIM
- XAR KANDAY BEMORNI PARVARISHLAYDIGAN BULIM
- PATRONAJ XIZMATINI AMALGA OSHIRADIGAN USUL
? PTOZ MIOZ ENOFTALM KUZATILISHI MUMKIN
+ RAK PENKOSTADA
- VIRXOV MTS DA
- O‘PKA MARKAZIY RAKIDA
- BOSH MIYA MTSDA
? O'SIMTA JARAYONINING MAHALLIY TARQALISHI (KASALLIKNING BOSQICHI) HAQIDA ENG OB'EKTIV MA'LUMOTLAR OLINISHI MUMKIN:
+ REGIONAL LIMFA TIZIMI BILAN REZEKTSIYA QILINGAN (OLIB TASHLANGAN) ORGANNING PATOMORFOLOGIK TEKSHIRUVIDA ;
- RADIOLOGIK TEKSHIRUVDA;
- ENDOSKOPIK USULLARDAN FOYDALANGANDA;
- BEMORNI KLINIK TEKSHIRISH BILAN;
? TASNIFDAGI " A " BELGISI (AYOL JINSIY ORGANLARINING O'SMALARI BUNDAN MUSTASNO) ODATDA QUYIDAGILARNI KO'RSATADI:
+ REGIONAL METASTAZLAR YO'QLIGI UCHUN
- REGIONAL METASTAZLAR MAVJUDLIGI UCHUN
- UZOQ METASTAZLAR MAVJUDLIGI UCHUN
- UZOQ METASTAZLARNING YO'QLIGI
? YO’GON VA TO’GRI ICHAK O’SMALARI BIRINCHI NAVBATDA QAERGA METASTAZLANADI:
+ REGIONAR LIMFA TUGUNLARGA
- PARIETAL QORIN PARDAGA
- JIGARGA
- O’PKAGA
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGIDA TASHXISNI TASDIQLASHNING ASOSIY USULI?
+ REKTOROMONOSKOPIYA
- SITOLOGIK
- GISTOLOGIK
- GISTOXIMIK
? TO‘G‘RI ICHAK RAKINING ENG KO‘P UCHRASH JOYI?
+ REKTOSIGMOIDAL
- ANAL
- O‘RTA AMPULYAR
- PASTKI AMPULYAR
? TUXUMDON RAKINING TO‘G‘RI ICHAKKA O‘SIB O‘TGANINI ANIQLASH USULI:
+ REKTOSKOPIYA
- KOLPOSKOPIYA
- IRRIGOSKOPIYA
- SISTOSKOPIYA
? O‘PKA RAK OLDI KASALLIKLARI TASHXISI?
+ RENTGENOLOGIK
- KLINIK
- TOMOGRAFIYA
- BRONXOGRAFIYA
? PROSTATA RAKIDA TEKSHIRUV USULLARINI KO’RSATING (O.CH)
+ RENTGENOLOGIK TEKSHIRUV
- PROSTATA SPESIFIK ANTIGENINI ANIQLASH
- TO’GRI ICHAKNI BARMOQ BILAN TEKSHIRISH
- TRANSREKTAL SONOGRAFIYA
? NAFAS OLISH A’ZOLARINI NUR BILAN TEKSHIRISH USULLARINI BELGILANG
+ RENTGENOLOGIK USULLARI
- RADIONUKLID USULLARI
- ULTRATOVUSH USULLARI
- MAGNIT – REZONANS TOMOGRAFIYA
? QAYSI KIMYOVIY DORILAR O’SIMLIKLARDAN TAYЕRLANGAN
+ ROZЕVIN, VINKRSTIN, VINBLASTIN
- RUBOMITSIN, ADRIOMITSIN, DAKTINOMITSIN
- MЕTOTRЕKSAT, FTORAFUR, TSITARBIN
- TSIKLOFOSFAN, BЕNZOTEF, SARKOLIZIN
? CHIRISHLI TASHQI JOYLASHGAN O’SMALAR ATROFIDAGI TЕRINI QAYTA ISHLASHDA QAYSI DORIDAN FOYDALANGAN MA'QUL?
+ RUXLI SURKAMAM MOY
- VISHNЕVSKIY SURKAMA MOYI
- LЕOMЕKOL SURKAMA MOYI
- FURATSILLIN ERITMASI
? INGICHKA ICHAK RAKIGA XARAKTERLI OG’RIQ
+ SANCHUVCHI OG’RIQ
- OG’RIQ OVQAT QABUL QILISHGA BOG’LIQ
- SIMMILLOVCHI OG’RIQ
- TUNGI OG’RIQ
? SUXBAT O’TQAZISH OSON BO’LGAN MIJOZ TURLARI
+ SANGVINIK VA FLEGMATIK
- SANGVINIK VA XOLERIK
- XOLERIK VA FLEGMATIK
- MELANXOLIK VA XOLERIK
? CARCINOMA IN SITO SARATONI TNM XALKARO KLASSIFIKASTIYASIGA KO’RA QAYSI GURUXGA KIRITILADI
+ SARATON
- SARATON OLDI
- YAXSHI SIFATLI O’SMA
- ANIQLANMAGAN
? ENDOFIT - BU
+ SARATON QATTIQ, OQIMTIR TO’QIMA BO’LIB, ORGAN DЕVORINI AYLANA SHAKLDA QAMRAB OLADI VA UNING BO’SHLIG’INI KЕSKIN TORAYTIRADI.
- O’SMA TUGUN KO’RINISHIDA ORGAN BO’SHLIG’IGA O’SIB KIRADI, CHЕGARALARI ANIQ BO’LADI VA U YЕNGIL YЕMIRILADI
- TURLI SARATON ALOMATLARI BIRGALIKDA UCHRAYDI.
- TO’G’RI JAVOB YUK
? XAVFLI O'SMALARNI ERTA TASHXISLASH NIMANI TALAB QILADI?
+ SARATON IN SITU VA MIKROINVAZIV SARATON TASHXISI
- PRENATAL O'SIMTANI ANIQLASH VA OBLIGAT RAK OLDI MAJBURIY RAK OLDIPREKANSEROZ JARAYONLARNI TASHXISLASH
- T1 - T2 JARAYON BOSQICHIDA DIAGNOSTIKA
- T3 - T4 JARAYON BOSQICHIDA DIAGNOSTIKA
? PLEVRA BO‘SHLIG‘IDA QACHON GEMORRAGIK SUYUQLIK YIG‘ILADI
+ SARATON KASALLIGIDA
- TUBERKULEZ PLEVRITDA
- GRIPPDAN KEYIN
- PLEVRA EMPIEMASIDA
? TO‘G‘RI ICHAK QAYSI KASALLIGIDA BARMOQ BILAN KO‘RISHNING AHAMIYATI BOR
+ SARATON KASALLIGIDA
- KATARAL PROKTITDA
- KRONN KASALLIGIDA
- DIZENTERIYADA
? QUYIDAGILARNI QAYSISIDA KARNOVSKIY INDEKSIDAN BAHOLASH UCHUN FOYDALANILADI:
+ SARATON KASALLIGINING HAYOT SIFATI
- KIMYOTERAPIYA SAMARADORLIGI
- O'SIMTA VA UNING ATROFIDAGI TO'QIMALARNING RADIOSEZGIRLIGINI
- RETSEDIV DAVRNING DAVOMIYLIGI
? TNM SISTЕMA QAYSI HOLLARDA QO’LLANILADI.
+ SARATONLARNI DARAJALASH
- O’SMA OLDI KASALLIKLARIDA.
- YAXSHI SIFATLI O’SMALARDA.
- XAMMASI TO’G’RI
? XAVFLI LIMFOMALARDA KLINIK INTOKSIKATSIYA SIMPTOMIGA KIRMAYDI?
+ SARIQLIK
- TERI QICHISHI
- KO‘P TERLASH
- ISITMANI KO‘TARILISHI
? QUYIDAGI OPERATSIYALARDAN QAYSI BIRI JIGAR SARATONI UCHUN RADIKAL EMAS?
+ SEGMENTEKTOMIYA
- O'NG TOMONLAMA HEMIGEPATEKTOMIYA
- CHAP YARIM GEPATEKTOMIYA
- ALLOTRANSPLANTATSIYA BILAN GEPEKTOMIYA
? MASTOPATIYANING TUGUNLI TURIDA DAVOLASH YULI?
+ SEKTORAL REZEKSTIYA
- ANTIBIOTIKOTERAPIYA
- FIZIOTERAPIYA
- KOMPRESSLAR
? QUYIDAGI PATOLOGIK HOLATLARDAN QAYSI BIRI ENDOMETRIYA SARATONI UCHUN XAVF OMILI HISOBLANADI?
+ SEMIZLIK
- KAXEKSIYA
- BACHADON PROLAPSASI
- OSHQOZON SARATONI
? QUYIDAGI O'PKA SARATONI SHAKLLARIDAN QAYSI BIRI PERIFERIK HISOBLANADI?
+ SHARSIMON
- ENDOBRONXEAL
- JIGAR
- SHOXLANGAN
? QIZILO’NGACH LEYOMIOMASI QANDAY DAVOLANADI.
+ SHILLIQ QAVAT SAQLANIB QOLGAN XOLDA ENUKLEASTIY
- ENDOSKOPIK LAZERLI DESTRUKSTIY
- SEGMENTAR REZEKSTIY
- BIRMOMENTLI EZOFAGOPLASTIKA BILAI QIZILO’NGACH NING KO’KRAK QAFAS BO’LIMINING REZEKSTIYASI
? SIYDIK NAYI SARATONIGA XOS BELGI
+ SHIVASYU
- KO‘RSATGICH BARMOQ BELGISI
- TOKCHA
- XODSON
? O‘PKA MARKAZIY RAKINING QAYSI TURIDA KLINIK BELGILARI ERTA PAYDO BO‘LADI:
+ SHOXLANGAN
- YUMALOK
- PNEVMONIYASIMON
- PENKOSTRAKI
? CHAMBAR ICHAK O’SMASINING QAYSI LOKALIZASTIYASIDA ICHAK TUTULISHI ASORATI KO’PROQ UCHRAYDI
+ SIGMASIMON ICHAK
- KO’TARILUVCHI QISMI
- KO’NDALANG - CHAMBAR ICHAK
- TUSHUVCHI QISMIDA
? QANDAY PREPARATLAR GEMATURIYA CHAQIRISHI MUMKIN?
+ SIKLOFOSFAN, ANTIKOAGULYANTLAR
- ANALGETIKLAR
- ANTIDEPRESSANTLAR
- LAZIKS
? CHANDIQ VA YIRING’LI OQMA QUYIDAGI KASALLIKLARGA XOS:
+ SIL LIMFOADЕNITIGA
- LGMGA
- SIFILITIK LIMFOADЕNITGA
- MЕTASTATIK JARAYONGA
? LEYOMIOMA QAYERDAN O‘SADI
+ SILLIK MUSHAKLARDAN
- SHILLIQ OSTI QAVATIDAN
- SHILLIQ QAVATIDAN
- SEROZ VA SHILLIQ PARDANING MUSHAK QAVATIDAN
? QUYIDAGIO'SMALARDANQAYSIBIRIYUMSHOQTO'QIMALARO'SMALARIGAKIRADI?
+ SIMPATIKOBLASTOMA
- MELANOMA
- BAZALIOMA
- ADENOKARSINOMA
? OSHQOZON OSTI BEZI SARATON KASALLIGINING IV BOSQICHIDA QANDAY DAVOLASH USULI QO‘LLANILADI
+ SIMPTOMATIK
- JARROXLIK
- KIMYO
- NUR
? TERI SARATON KASALLIGINING KECHIKTIRILGAN TURIDA DAVOLASH USULI?
+ SIMPTOMATIK
- KIMYO
- NUR
- JARROHLIK
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING MUDDATIDAN O‘TGAN TURLARINI DAVOLASH YO‘LLARI?
+ SIMPTOMATIK
- NUR+KIMYOVIY DORILAR
- JARROHLIK
- NUR BILAN
? XOSPISNING ASOSIY VAZIFALARI.
+ SIMPTOMATIK
- JARROXLIK
- KIMYOVIY
- NUR
? BIRLAMCHI JIGAR RAKINING NUR TЕRAPIYASI:
+ SIMPTOMATIK MAQSADDA QO’LLANADI
- DAVOLASHNING BOSHLANG’ICH USULLARDAN BIRI HISOBLANADI
- PALLIATIV MAQSADDA QO’LLANADI
- NUR TЕRAPIYANI QO’LLASH KЕSKIN CHЕGARALANGAN
? IV KLINIK GURUXGA KIRITILGAN BEMORLAR:
+ SIMPTOMATIK DAVOGA MUXTOJ, UTIB KETGAN BOSKICHDAGI BEMORLAR
- AMALIY JIXATDAN SOGLOM
- XAVFLI OʼSMAGA SHUBXA KILINGANLAR
- RADIKAL DAVOGA MUXTOJLAR
? SIMPTOMATIK DAVO USULLARIGA NIMA KIRADI:
+ SIMPTOMATIK OPERATSIYA USULLARI, SIMPTOMATIK NUR – XIMIOTERAPIYA, MEDIKAMENTOZ DAVO USULI
- SIMPTOMATIK ANTIBIOTEKOTERAPIYA
- PSIXOTROP DAVO USULI
- SIMPTOMATIK MEDAKAMENTOZ DAVO USULI
? NEGA QIZILO‘NGACHDAGI YAXSHI SIFATLI O‘SMALAR OBTURASTIYA BERMAYDI?
+ SIQIB O‘SISH XUSUSIYATIGA EGA EMAS
- SEKIN O‘SADI
- ANIQ 1 RAZMERGACHA O‘SADI
- YUMSHOQLIGI UCHUN
? YOSH AYOLLARDA GEMATURIYA BILAN BIRGA TEZTEZ SIYISH, SIYDIK TUTA OLMASLIK KO’PINCHA QAYSI KASALLIKDA KUZATILADI?
+ SISTITDA
- SIYDIK QOPI RAKIDA
- BUYRAK RAKIDA
- BUYRAK POLIKISTOZIDA
? QUYIDAGI USULLARDAN QAYSI BIRI QOVUQ SARATONI TASHXISI HAQIDA ANIQ VA TO'LIQ MA'LUMOT BERADI?
+ SISTOSKOPIYA
- QOVUQ VA BUYRAKLARNING ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI
- KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI
- RADIONUKLID TADQIQOTLARI
? TUXUMDON RAKINING SIYDIK QOPIGA O‘SIB O‘TGANINI ANIQLASH USULI:
+ SISTOSKOPIYA
- KOLPOSKOPIYA
- IRRIGOSKOPIYA
- REKTOSKOPIYA
? TUXUMDON RAKI QO‘SHNI ORGANLARGA O‘SIB O‘TGAN SIZNING TAKTIKANGIZ VA DAVOLASH:
+ SITOREPRODUKTIV OPERATSIYA, XIMIYATERAPIYA
- NUR TERAPIYA
- XIMIYATERAPIYA
- GORMONOTERAPIYA
? MENSTRUASIYA VAQTIDA YUZAGA KELUVCHI SIKLIK GEMATURIYA NIMADAN DALOLAT BERADI:
+ SIYDIK QOPI ENDOMETRIOZI
- SIYDIK QOPI RAKI
- JINSIY A'ZOLAR ENDOMETRIOZI
- ENDOMETRIY RAKI
? QOV USTIDAGI OG’RIQ YO’QI QORINDAGI TARQOQ OG’RIQ , GEMATURIYA , QAYT QILISH KUZATILADI
+ SIYDIK QOPIPNI QORIN PARDAGA YIRTILISHI
- GLOMERULONEFRIT
- SHENLEYN GENOX KASALLIGI
- SISTIT
? URUG‘ TIZIMCHASINI BURALISHINI O‘TKIR EPIDIDIMITADAN DIFFERENSIROVKA QILISHDA YORDAM BERADI
+ SIYISHNI BUZILISHI
- EPID.ANAMNEZ
- O‘TKIR BOSHLANISHI
- EPID.ANAMNEZ VA O‘TKIR BOSHLANISHI
? TIL SARATONINING ENG KENG TARQALGAN GISTOLOGIK SHAKLI QANDAY?
+ SKMAMOZ
- KICHIK HUJAYRA
- O‘TUVCHIXUJAYRALI
- ADENOKARSINOMA
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGIDA QON KETISHNING XUSUSIYATI QANDAY?
+ SOF QONNING AXLAT BILAN ARALASHIB KELISHI
- DEFIKASTIYANING OXIRIDA SOF QONNING PAYDO BO‘LISHI
- DEFIKASTIYADAN OLDIN O‘ZGARGAN QONNING PAYDO BO‘LISHI
- PROFUZ QON KETISH
? TRAMADOL EFFEKTIV
+ SOMATIK VA VISSERAL OG‘RIQDA
- SOMATIK OG‘RIQDA
- NEYROPATIK OG‘RIQDA
- OG‘RIQ HAMMA TURIDA
? KO'KRAK SARATONI DIAGNOSTIKASI UCHUN QUYIDAGI USULLARDAN QAYSI BIRI RENTGENOLOGIK EMAS?
+ SONOGRAFIYA
- MAMMOGRAFIYA
- PNEVMOSISTOGRAFIYA
- DUKTOGRAFIYA
? QIZILO‘NGACHDAN PROFUZ QON KETGANDA QO‘LLANILMAYDI?
+ SPLENEKTOMIYA
- TANNER OPERASTIYASI
- QIZILO‘NGACH VENALARI VARIKOZ KENGAYISHIGA GASTROTOMIK TIKISH
- QIZILO‘NGACH VENALARI VARIKOZ KENGAYISHIDA ENDOSKOPIK TROMBLASH
? RAK OLDI DAVRIGA KIRADI:
+ SUBMIKROSKOPIK
- FAKULЬTATIV
- OBLIGAT
- FAKULЬTATIV, OBLIGAT
? O‘PKANING PERIFERIK SARATONI KO‘PINCHA QAYSI SOXADA O‘SADI?
+ SUBSEGMENTAR BRON EPITELIYASI
- MARKAZIY BRONX EPITELIYASI
- BO‘LAK BRONX EPITELIYASI
- BO‘LAK BRONX TOG‘AYI
? YO‘G‘ON ICHAK SARATONINING “T3” KRITEKRIYASI QAYSI QATORDA TO‘G‘RI KO‘RSATILGAN?
+ SUBSEROZ QAVATNI ZARARLAGAN
- SHILLIQ QAVATINI ZARARLAGAN
- SHILLIQ OSTI QAVATINI ZARARLAGAN
- MUSHAK QAVATINI ZARARLAGAN
? OSHQOZON PILORANTRAL QISMIDA O‘LCHAMLARI KICHKINA O‘SMA ANIQLANGAN, GISTOLOGIK TEKSHIRUVDA ADENOKARSINOMA TOPILGAN. DAVOLASH TAKTIKANGIZ:
+ SUBTOTAL DISTAL REZEKSTIYA
- PALLIATIV REZEKSTIYA, SIMPTOMATIK TERAPIYA
- XIMIOTERAPIYA
- TELEGAMMATERAPIYA
? O‘PKANING RAK OLDI KASALLIKLARIGA QAYSILAR KIRADILAR?
+ SURUNKALI BRONXIT
- O‘TKIR ZOTILJAM
- BRONXIAL ASTMA
- O‘PKA SILI
? SUGGЕSTOTЕRAPIYA (GIPNOZ)….
+ SURUNKALI OG’RIQ SINDROMINI DAVOLASHDA PSIXOTROP PREPARATLAR BILAN BIRGA VA BЕMORNING PSIXOEMOTSIONAL STATUSINI XISOBGA OLIB QO’LLANILADI.
- OG’RIQ SIMPTOMINI DAVOLASHDA BOSHQA USULLARNING EFFЕKTIVLIGI BO’LMAGANDA ISHLATILADI
- 1 - 2 MARTA KUNIGA
- TO’G’RI JAVOB YUK
? PROSTATA BEZI ADENOMASI RIVOJLANISHIDA BIRINCHI NAVBATDA NIMA ASOSIY ROL O‘YNAYDI:
+ SURUNKALI PROSTATIT
- DISGORMONAL BUZILISH
- IRSIY MOYILLIK
- VIRUSLI INFEKSIYA
? SUT BEZI FIBROADENOMASIDA KO‘RSATILGAN:
+ SUT BEZI SEKTORAL REZEKSTIYASI
- XIMIOTERAPIYA
- NUR BILAN DAVOLASH
- GORMONOTERAPIYA
? FIBROADENOMANING ASOSIY MAHALLIY BELGISI NIMA?
+ SUT BEZIDA PAYPASLANADIGAN QATTIQ AYLANASIMON O‘SMA BORLIGI
- PAYPASLANADIGAN ATROFI NOTEKIS QATTIQ AYLANASIMON O‘SMA
- QO‘LTIQ OSTI L/TUGUNLARINING KATTALASHUVI
- TUGMACHANING TORTILGANLIGI VA SUT BEZI DEFORMASTIYASI
? KENIGA BELGISI NIMANI KO‘RSATADI?
+ SUT BEZIDA TUGUNLI RAK VA FIBROADENOMA BORLIGINI
- TUGMACHA O‘SMA TOMONGA TORTILGANLIGINI
- O‘SMA USTIDAGI TERISI YUPQALASHGANLIGINI
- BOSIB KO‘RILGANDA SO‘RG‘ICHDAN SUYUQLIK CHIQISHINI
? PEYTI - DISSON BO‘YICHA RADIKAL MASTEKTOMIYA - BU:
+ SUT BEZINI KENGAYTIRIB, TERISI, QO‘LTIQ, KO‘RAK, O‘MROV OSTI TO‘QIMALARI KICHIK KO‘KRAK MUSHAKLARI B - N OLIB TASHLASH
- SUT BEZINI KENGAYTIRIB, TERISI QO‘LTIQ, KO‘RAK, O‘MROV OSTI TO‘QIMALARI B - N OLIB TASHLASH
- SUT BEZINI KENGAYTIRIB TERISI, KO‘KRAK MUSHAKLARI VA QO‘LTIQ OSTI TO‘QIMALARI BILAN OLIB TASHLASH
- SUT BEZINI KENGAYTIRIB, TERISI, B - N OLIB TASHLASH
? QAYSI O’SMALAR UCHUN BOSQICHLAR TASNIFI ISHLAB CHIQILMAGAN.
+ SUYAK SARKOMASI, BOSH MIYA
- SUT BЕZI, MOYAK O’SMALARI
- BUYRAK O’SMALARI
- BACHADON O’SMALARI
? OSHQOZON RAKINI UZOQ ORGANLARGA METASTAZINI KO’RSATING (O.CH)
+ SUYAKKA MTS
- SHNISLER MTS
- VIRXOV MTS
- KRUKENBERG MTS
? OʼSMA JARAYONINING ASORATI NITIJASIDA KELIB CHIKADIGAN OG’RIQ LAR TUSHUNCHASI:
+ SUYAKLARNING PATOLOGIK SINISHIDAN, SUYAKLARGA METASTAZLARDAN, OʼSMANING CHIRISHI, INFEKTSIYA KUSHILIB YALLIGLANISHI, SIYDIK YULLARIDA TASHKI SEKRETSIYA YULLARI OKIMINING BUZILISHI TUFAYLI, UZOK ORGANLARDAGI YALIGLANISHI, ORGANLARNING PERFORATSIYASI, PERITONIT BILAN BOG’LIQ
- OʼSMANING JUDA KATTALASHIB CHIRISHI
- IKKILAMCHI INFEKTSIYA KUSHILIB YALLIGLANISH NATIJASIDAGI OG’RIQ LAR
- METASTAZLAR CHAKIRADIGAN OG’RIQ LAR
? NUR OLAYOTGAN BEMORGA MUMKIN:
+ SUYUKLIKLARNI KUP ICHISH
- KUYOSH VA ULЬTRABINAFSHA NURLARDA YURISH
- UMUMIY ISSIK VANA
- NUR BERILAYOTGAN SOXANI KASHISH, IKALASH
? OSHQOZON KARDIAL QISMINING SARATON KASALLIGI XARAKTERLI EMAS:
+ SUYUQLIK BORLIGI ALOMATI(SHUM PLESKA)
- DISFAGIYA
- QUSISH
- GIPERSALIVATSIYA
? QAYD QILISH HOLATIDA QAYSI DORI - DARMONLAR QO’LLANILADI?
+ SЕRUKAL, OSЕTRON
- PAPAVЕRIN, DIBAZOL
- ANALGIN, DIMЕDROL
- TSЕFAZOLIN, MЕTROGIL
? XAVFLI O'SMALARNI O'Z VAQTIDA TASHXISLASH NIMANI TALAB QILADI?
+ T1 - T2 JARAYON BOSQICHIDA DIAGNOSTIKA
- PRENATAL O'SIMTANI ANIQLASH VA RAK OLDI KASALLIKLARNI TASHXISLASH
- SARATON IN SITU VA MIKROINVAZIV SARATON TASHXISI
- T3 - T4 JARAYON BOSQICHIDA DIAGNOSTIKA
? QON TOMIRLARI INVAZIYASI BO'LGAN JIGAR SARATONIDA QANDAY T MEZONIGA JAVOB BERADI?
+ T2
- TIS
- T1
- T3
? SIYDIK QOPI RAKIDA TRANSURETRAL ELEKTROREZEKSIYA PALLIATIV XISOBLANADI:
+ T3 - T4
- T1
- T2
- T1 - T2
? XAVFLI O'SMALARNING KECH TASHXISI DEGANDA NIMANI TUSHUNASIZ?
+ T3 - T4 JARAYONI BOSQICHIDA YOKI HAR QANDAY T BOSQICHLARIDA MINTAQAVIY LIMFA TUGUNIDA VA UZOQ ORGANLARDAGI METAZLAR BILAN BIRGALIKDA DIAGNOSTIKA
- PRENATAL O'SMALARNI ANIQLASH
- MAJBURIY PREKANSEROZ JARAYONLARNING DIAGNOSTIKASI
- SARATON IN SITU VA MIKROINVAZIV SARATON TASHXISI
? АVTONOMLIKGA TAʼRIF BERING:
+ TABIATDA TOPILMAGAN VA BITTA ORGANIZMDA BUYSINMAGAN XOLDA USISH
- TABIATDA TOPILMAGAN VA BITTA ORGANIZMDA BUYSINGAN XOLDA USISH
- TABIATDA TOPILGAN VA BITTA ORGANIZMDA TARKALGAN XOLDA USISH
- OʼSMA TUKIMASINI ATROF TUKIMALARGA USIB KIRISHI
? TUXUMDONLAR RAKIDA KAM EFFEKTIVLI PREPARAT:
+ TAKSOL
- VEPEZID
- METOTREKSAT
- SIKLOFOSFAMID
? ME’DANING QAYSI QISMIDA JOYLASHGAN SARATONNING KLINIKASI KECH NAMOEN BO‘LADI?
+ TANA QISMIDA
- KARDIAL QISMIDA
- SUBKARDIAL QISMIDA
- ANTRAL QISMIDA
? O’SMA KASALLIKLARDA INTOKSIKATSIYA XISOBIDAN KЕLIB CHIKADIGAN SIMPTOM?
+ TANA XARORATINING OSHISHI
- STOMATITLAR
- BULЕMIYA
- TRAMBOTSITOPATIYA
? QISHLOQ VA SHAXAR AYOLLARINING SUT BEZI SARATON KASALLIGI BILAN KASALLANISHI?
+ TARAQQIYOTI BALAND SHAXAR AYOLLARIDA KO‘PROQ
- BIR XIL
- QISHLOQ AYOLLARIDA KO‘PROQ
- ISSIK MAMLAKAT AYOLLARIDA KO‘PROQ
? KO‘P HOLLARDA O‘SMALAR YANGI TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA UCHRAYDI SHU HOLATDA AKUSHER - GINEKOLOG BILISHI LOZIM:
+ TERATOBLASTOMA
- VILMS O‘SMASI
- GEPATOBLASTOMA
- TUG‘MA LEYKOZ
? DAVOMLI VA KUCHLI GIPERINSOLYASTIYA QAYSI A’ZO SARATONINI CHAQIRADI.
+ TERI
- O’PKA
- OSHQOZON
- QIZILO’NGACH
? PEDJET SARATON KASALLIGI QAYSI KASALLIKNI ESLATADI?
+ TERI EKZEMASINI
- FIBROZ - KISTOZLI O‘SMANI
- KARBUNKUL
- MASTIT
? UZOQ VA KUCHLI INSOLYATSIYA PAYDO BO'LISHIGA OLIB KELISHI MUMKIN:
+ TERI SARATONI
- O'PKA SARATONI
- OSHQOZON SARATONI
- TO'G'RI JAVOB YO'Q
? NUR TERAPIYA ASORATIDAN KEYIN KELIB CHIKADIGAN OG’RIQ LAR SABABI:
+ TERI, TERI OSTI YOG KAVATI, SUYAKLAR, OVKAT XAZM KILISH YULLARI, SIYDIK CHIKARISH YULLARINING NURDAN KUYISHI TUFAYLI PAYDO BULADI
- NUR TERAPIYASIDAN OʼSMANING KUYISHI YUZAGA KELADI
- NUR TERAPIYASINING ORTIKCHA BERILGANLIGIDAN KELIB CHIKADI
- NUR TERAPIYASINI KAM OLGANLIGIDAN KELIB CHIKADI
? YUMSHOQ TO‘QIMA FIBROSARKOMALARINI XUSUSIYATI?
+ TEZ RESTIDIV BERISH
- TEZ METASTAZ BERISH
- LIMFAGEN METASTAZ BERISH
- LIMFAGEN VA GEMATOGEN METASTAZ BERISH
? ONKOLOGIYA BU:
+ TIBBIYOT FANLARINING BIR BULAGI BULIB OʼSMA KASALIKLLARINI KELIB CHIKISHINI, ULARNI PROFILAKTIKASINI, UZ VAKTIDA ANIKLASH XAMDA DAVOLASH YULLARINI URGATADI
- TIBBIYOT FANLARINING BIR BULAGI BULIB, OʼSMA KASALIKLARI VA YUKUMLI KASALIKLAR KELIB CHIKISHINI URGATADI
- TIBBIYOT FANLARI BIR BULAGI BULIB, ONKOLOGIK XIZMATNI TASHKIL KILISHNI URGATADI
- XAFLI OʼSMALARNI TARKALISHI, ULARNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARINI URGATADI
? TILNI QAYSI QISMIDA SARATO KO‘P UCHRAYDI.
+ TILNING LATERAL YUZASI
- TILNING ILDIZI
- TILNING UCHI
- TILNING ORQA QISMI
? TO‘G‘RI ICHAKNI QAYSI HOLATLARDA BARMOQ KO‘RILSA ANIQ MA’LUMOT OLINADI
+ TIZZA - TIRSAK HOLATIDA
- YUQORI GA QARAB BUKILGAN OYOQLAR BILAN YOTGANDA
- YON TOMONGA YOTIB OYOQLARNI BUKKAN XOLDA
- OYOQ UCHINI BUKIB YOTGAN HOLATDA
? TO‘G‘RI ICHAKNING PASTKI AMPULYAR QISMI ILK BOSQICHI SARATON KASALLIGIDA DAVOLASH YO‘LI
+ TO‘G‘RI ICHAKNI QORIN ORALIQ QISMIDAN EKSTIRPATSIYA QILIB ICHAKNI PASTGA TUSHIRISH
- TO‘G‘RI ICHAKNI OLD TOMONDAN REZEKSIYA QILISH
- TO‘G‘RI ICHAKNI REZEKSIYA KILIBSIGMASTOMA QO‘YISH
- TO‘G‘RI ICHAKNI SFINKTRI BILAN BIRGA OLIB TASHLASH
? QOVUQ O‘SMALARINI RENTGENOLOGIK KO‘RINISHI:
+ TO‘LISH NUQSONI, QONTURIDA O‘ZGARISH
- QOVUQ QONTURI O‘ZGARMAGAN
- BUYRAK KICHIKLASHGAN
- QOVUQ KONTURI ARRASIMON
? IONLOVCHI NURLARNING SALBIY TA'SIRI NIMAGA BOG’LIQ
+ TO’QIMA O’TKAZUVCHANLIGI
- ENЕRGIYANING OSHISHI
- MASOFAGA
- TOK KUCHIGA
? ENDOMETRIYAL VA KO'KRAK SARATONI BILAN KASALLANISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK QANDAY?
+ TO'G'RIDAN - TO'G'RI PROPORTSIONAL
- TESKARI PROPORTSIONAL
- EKSPONENTSIAL
- GEOMETRIK PROGRESSIYA
? KOMPYUTER TOMOGRAFIYA KLINITSISTGA YORDAM BERADI:
+ TOPIK DIAGNOZ KUYISHDA
- MORFOLOGIK DIAGNOZ KUYISHDA
- KLINIK DIAGNOZ KUYISHDA
- SIMPTOMATIK DAVODA
? STATISTIK TADQIQOTGA KO’RA O’PKA SARATONI RЕSPUBLIKAMIZNING QAYSI VILOYATIDA KO’P UCHRAYDI.
+ TOSHKЕNT VIL
- FARGONA VIL
- BUXORO VIL
- ANDIJON VIL
? BUYRAK RAKIDA KO‘PROQ UCHRAYDIGAN GEMATURIYA:
+ TOTAL(HAMMA PORSIYASIDA)
- INITSIAL(BOSHLANG‘ICH)
- TERMINAL(OXIRGI)
- MAKROGEMATURIYA
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING ILK BELGILARIGA NIMA KIRADI
+ TOZA QON KELISHI
- ANUSDA KICHISH
- ANAL KANALIDAGI YORIQ
- HOJATHONAGA BORIB KELGANDAN KEYIN ROXATLANMASLIK
? OLD KO`KS ORALIG`IDA QAYSI ORGANLAR JOYLASHGAN?
+ TRACHEA, BRONCHI PRINCIPALES
- TRACHEA, BRONCHI LOBULARIS
- TRACHEA, OESOPHAGUS
- AORTA THORACICA, NN.PHRENICI
? PERIFERIK O‘PKA RAKIDA ASOSIY DIAGNOSTIKA USULI
+ TRANSTORAKAL BIOPSIYA
- BRONXOSKOPIYA
- UZD
- RENTGENOGRAFIYA
? SUYAK O‘SMASIGA SHUBHA QILINGAN TAQDIRDA QUYIDAGI BIOPSIYA TURLARIDAN O'LLASH MUMKIN?
+ TREPAN - BIOPSIYA
- EKSFOLIATIV
- EKSIZYONEL
- SURTMA
? SUT BEZI O‘SMALARI QAYSI AYOLLARDA KO‘PROQ UCHRAYDI?
+ TUG’MAGAN AYOLLARDA
- KO‘P TUKKAN AYOLLARDA
- ABORT KILMAGAN
- KO‘P EMIZGAN AYOLLARDA
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING MAKROSKOPIK TURLARINI AYTIB BERING YARALI - SIZUVCHI
+ TUGUNLI
- BIRLAMCHI YARALI
- YARA - SARATON KASALLIGI
- ZAMBURUGSIMON
? OSHQOZON DEVORIDA QAYSI QAVAT BO`LMAYDI?
+ TUNICA ADVENTITIA
- TUNICA MUCOSA
- TUNICA MUSCULARIS
- TUNICA SUBMUCOSA
? KRUKENBERG METASTAZINI JOYLASHGAN JOYI?
+ TUXUMDON
- CHAP UMROV KSTI LIMFA TUGUNI
- DUGLAS BO‘SHLIG‘I
- KINDIK
? BOLALARDA JINSIY A’ZOLAR O‘SMALARIDA UCHRASHI BO‘YICHA 2 O‘RINDA TURADI:
+ TUXUMDON O‘SMALARI
- MOYAK O‘SMALARI
- QIN O‘SMALARI
- BACHADON O‘SMALARI
? SIZ TUMAN SHIFOXONASIDA NAVBATCHI VRACHSIZ. TEZ YORDAMGA 45 YOSHLI BEMOR TUSHDI. BEMORDA QORIN PASTKI SOXASIDA KUCHLI OG‘RIQ BILAN KELDI. ANAMNEZIDAN:XAYZSSIKLI BUZILMAGAN.OXIRGI YILLARDA XAYZSSIKLI UZAYGAN VA KO‘P MIQDORDA. BEMOR UMUMIY AXVOLI NISBATAN QONIQARLI.TILI QURUQ. PULS 90 TA 1 MINUTDA.AD130/80 MM.S.U.T.PALPATSIYADA QORNI BIROZ SHISHGAN QORIN PASTKI QISMI OG‘RIQLI QORIN PARDA TASIRLANISH SIMPTOMI MUSBAT.AHLAT VA SIYDIK TUTILISHI BELGILARI YO‘Q. KO‘ZGUDA BACHADON BO‘YNI TOZASSILINDRIK SHAKLDA. REKTOVAGINAL TEKSHIRILGANDA KICHIK CHANOQDA QATTIQ ELASTIK OG‘RIQLI XOSILA PAYPASLANADI BACHADON PAYPASLANMAYDI. QON ANALIZI: ERITROTSIT - 42X10 12 LEYKOTSITLAR - 62X10 9 SOE - 24MM/SOAT. SHU HOLATDA SIZNING BIRLAMCHI TASHHISINGIZ:
+ TUXUMDON O‘SMASINI OZIQLANISHINING O‘TKIR BUZILISHI YOKI FIBROMIOMATOZ TUGUN
- TUXUMDON APOPLEKSIYASI
- KLIMIKS BOSHLANISHI
- BACHADON TRUBASI XOMILADORLIGI QORIN PARDA ICHI QON KETISHI
? TUXUMDONLAR TRANSPOZITSIYASI TUSHUNCHASI BU -
+ TUXUMONLARNI QORIN BO‘SHLIG‘I YUQORI QAVATIGA O‘TKAZIB SAQLAB QOLISH
- TUXUMDONLARNI OLIB TASHLASH
- TUXUMONLARNI O‘Z JOYIDA SAQLAB QOLISH
- TUXUMONLARNI QORIN BO‘SHLIG‘I PASTKI QAVATIGA O‘TKAZIB SAQLAB QOLISH
? TARKIBIDA KALSIY BOR, LЕKIN QIYIN XAZM BO’LADIGAN MAHSULOT NIMA
+ TVOROG
- KЕFIR
- SMЕTANA
- YOGURT
? ERITЕMA, QURUQ EPIDЕRMIT, XUL EPIDЕRMIT, NURDAN KЕYINGI YARA…QAYSI KISMNING JAROXATLANISHI…
+ TЕRI
- QO’L
- KO’KRAK KAFASI
- XAMMASI TO’G’RI
? YOMONSIFATLIO’SMALARBILANKASALLANGANBЕMORANIQLANGANDAQAYSIBIRLAMCHIHUJJATTO’LDIRILISHIK - KQ
+ TЕZ XABAR (F.N - 090 - U)
- KASALLIK MUDDATIDAN O’TIB KЕTGANLIGI HAQIDAGI XUJJAT(F.N - 027 - U)
- NAZORAT XARITASI(F.N - 030 - U)
- PROFLAKTIK KO’RUV XARITASI(F.N - 047 - U)
? ONKOLOGIYADA XIRURGIK DAVOGA QARSHI KO‘RSATMALARGA KIRADI:
+ UMUM SOMATIK
- FUNKSIONAL
- BEMOR YOSHI
- YONDOSH KASALLIKLAR
? JIGAR OSTI SARIQLIKNING RIVOJLANISHINING ASOSIY SABABI NIMA?
+ UMUMIY O‘T YO‘LINI PILISHI
- O‘T YO‘LI TESHIGINI YOPILISHI
- QO'ZIQORIN BILAN ZAHARLANISHI
- OSHQOZON OSTI BEZI KAUDAL QISMI SARATONI
? RЕSPUBLIKAMIZDA XOSPIS QAYSI XUDUDDA MAVJUD
+ URGANCHDA
- BUXORODA
- FARGONADA
- QARSHIDA
? VINKRISTIN KAYSI SITOSTATIK PREPARAT GURUXIGA KIRADI:
+ USIMLIKLARDAN OLINUVCHI OʼSMAGA KARSHI DORI VOSITASI
- ANTIMETABOLIK
- OʼSMAGA KARSHI ANTIBIOTIKLAR
- ALKALOID
? QOVUQDAGI TOSH QAYSI TEKSHIRISH USULIDA ANIQLANADI
+ UZI USULI ULTRATOVUSH SKANIROVANIYASI
- KOMPYUTER TOMOGRAFIYA USULI
- TOMOGRAFIYA USULI
- RADIOIZOTOP USULI
? TNM KLINIK TASNIFIDAGI "M X" BELGISI QUYIDAGILARNI BILDIRADI:
+ UZOQ METASTAZLARNI ANIQLASH UCHUN YETARLI MA'LUMOT YO'Q
- UZOQ METASTAZLARNING BELGILARI YO'Q
- UZOQ METASTAZLAR MAVJUD
- LIMFA TUGUNLARINING UZOQ GURUHLARIDA METASTAZLAR
? PANKREAS SARATON KASALLIGINING IV BOSQICHIDA XARAKTERLI BELGI
+ UZOQLASHGAN MTSLAR BORLIGI
- REGIONAR MTSLAR BORLIGI
- TALOQ DARVOZASIDA MTSLAR YO‘QLIGI
- JIGARDA MTS YO‘QLIGI
? YUMSHOQ TO‘QIMA XAVFLI O‘SMA GURUXIGA KIRMAYDIGAN O‘SMANI KO‘RSATING?
+ UZUKSIMON KARSINOMA
- FIBROSARKOMA
- SIMPTATIKOBLASTOMA
- RABDOMIOSARKOMA
? QORIN BO`SHLIG`I YUQORI ETAJI ORGANLARIDAN QON QAYERGA OQIB KETADI?
+ V. LIENALIS
- V. MESENTERICA SUPERIOR
- V. MESENTERICA INFERIOR
- V. CAVA SUPERIOR
? BURUNNI SHILLIQ QAVATIDAN VENOZ QON QAYERGA OQIB KETADI?
+ V. SPHENOPALATINA - V. FACIALIS - V. RETROMANDIBULARIS - V. ANGULARIS
? O’SMA NING VENALARGA USIB KIRGANLIGI QAYSI USULDA ANIQLANADI
+ VENOGRAFIYA
- RENGONOLOGIK
- EKSTROUROGRAFIYA
- SANOGRAFIYA
? QAYSI SINDROMDA TERI XAVFLI O’SMALARIGA IRSIY MOYILLIK BO’LADI?
+ VERNER SINDROMI
- PEYTST - DJIGERS SINDROMI
- VISKOTT - OLDRICH SINDROMI
- BLAUM SINDROMI
? BOLALARDA PAYPASLANUVCHI O‘LCHAMLI BUYRAK VA YAQQOL GEMATURIYA KUZATILADI:
+ VILMS O‘SMASIDA
- SHEYLEN - GENOX KASALLIGIDA
- SIYDIK QOPI RAKIDA
- GLOMERULONEFRITDA
? PAYPASLANUVCHI ULCHAMLI BUYRAK VA YAKKOL GEMATURIYA KUZATILADI:
+ VILMS O’SMASIDA
- SHEYLEN GENOX KASALLIGIDA
- SIYDIK QOPI RAKIDA
- GLOMERULONEFRITDA
? O’SIMLIKDAN OLINGAN DORINI KO’RSATING
+ VINKRISTIN
- FTORURASTIL
- GEMZAR
- RUBOMISTIN
? VIRUSLI KANTSEROGENEZA ASOSIY ZVENOSI.
+ VIRUS GENOMINI HUJAYRA GENOMIGA KIRISHI
- VIRUSNI HUJAYRADA KO’PAYISHI
- HUJAYRA ULISHI
- IMMUN STATUSANI O’ZGARISHI
? O’MROV MЕDIAL QISMI USTIDAGI LIMFA TUGUNLAR MЕTASTAZ?
+ VIRXOV MЕTASTAZI
- DJOZЕV MЕTASTAZI
- KRUKЕNBЕRG MЕTASTAZI.
- IRLANDSKIY MЕTASTAZI.
? UMROV MЕDIAL KISMI USTIDAGI LIMFA TUGUNLAR MЕTASTAZ?
+ VIRXOV MЕTASTAZI
- DJOZЕV MЕTASTAZI
- KRUKЕNBЕRG MЕTASTAZI.
- IRLANDSKIY MЕTASTAZI.
? QAYSI SINDROMDA LIMFORETIKULYAR TO’QIMA O’SMALARGA MOYILLIK BO’LADI?
+ VISKOTT - OLDRICH SINDROMI
- VERNER SINDROMI
- PEYTST - DJIGERS SINDROMI
- BLUM SINDROMI
? TROFOBLAST KASALLIGIGA OLIB KELUVCHI FAKTORLAR:
+ VITAMIN A DEFITSITI
- VITAMIN D DEFITSITI
- 50YOSHDAN YUQORI LARDA UCHRAYSHI
- KO‘PROQ 20 - 24YOSHDA
? QAYSI AYOLLAR ENDOMETRIYA SARATONINI RIVOJLANISHIGA XAVFLI OMIL EMAS?
+ VULVANING LEYKOPLAKIYA VA KRAUROZI BILAN OG'RIGAN BEMORLAR
- QANDLI DIABET VA ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLAR
- SEMIRIB KETGAN BEMORLAR
- BACHADON MIOMASI BO'LGAN BEMORLAR
? XOSPISDA KIMLAR ISHLAYDI
+ XAMSHIRA, VRACH, KICHIK XAMSHIRALAR
- FAQAT DINIY XODIMLAR
- FAQAT XAMSHIRALAR
- FAQAT KICHIK XAMSHIRALAR
? TURG’UNLI PNЕVMONIYANING SIMPTOMLARINI BЕLGILANG.
+ XANSIRASH, KUKRAKDA OG’RIQ LAR
- OGIZ KURISHI, PЕSHOB MIKDORI KATTALIGI
- KORIN OG’RIQ LARI, ICH KЕTISH
- KUZNING CHAKCHAYISHI, TAXIKARDIYA
? SARATON KASALLIGINING BIRLAMCHI QO’YILADIGAN TASHXISI UMUMIY DAVOLASH MAQSADIDA NIMANI BILDIRADI
+ XAVFLI O’SMA BORLIGINI
- MORFOLOGIK VЕRIFIKATSIYANI
- KASALLIK BOSQICHINI ANIQLASH
- TNM SISTЕMASI BO’YICHA KASALLIKNING TARQALISHINI
? ONKOLOGIK KABINET ASOSIY VAZIFALARI
+ XAVFLI O’SMALAR ERTA DIAGNOSTIKASI
- YUQORI XAVF GURUXIGA KIRUVCHILAR DISPANSERIZASTIYASI
- ONKOLOGIK KASALLAR REABILTASTIYASI
- XAVFLI O’SMA RESTEDIVLARINI ANIQLASH VA DAVOLASH
? XALKARO TNM KLASSIFIKASTIYA QAYSI HOLATLARDA QO’LLANILADI:
+ XAVFLI O’SMALARDA
- O’SMA OLDI JARAYONLARIDA
- XAVFSIZ O’SMALARDA
- TO`G`RI JAVOB YO`Q
? IA KLINIK GURUXGA KIRADI:
+ XAVFLI OʼSMALARGA SHUBXA KILINGAN BEMORLAR
- SOGAYGAN BEMORLAR
- OʼSMA OLDI KASALLIKLARI BILAN OGRIGAN BEMORLAR
- SIMPTOMATIK DAVOGA MUXTOJ BEMORLAR
? RAK DEB NOMLANADI:
+ XAVFLI SIFATLARGA (AVTONOMLI, INVAZIV USISH, METASTAZLANISH) EGA BULGAN EPITELIAL TUKIMADAN USADIGAN XAR KANDAY OʼSMA
- XAVFLI SIFATLARGA (AVTONOMLI, INVAZIV USISH, METASTAZLANISH) EGA BULGAN XAR KANDAY OʼSMA
- XAVFLI SIFATLARGA (AVTONOMLI, INVAZIV USISH, METASTAZLANISH) EGA BULGAN BIRIKTIRUVCHI TUKIMADAN USADIGAN XAR KANDAY OʼSMA
- EPITELIAL TUKIMADAN USADIGAN XAR KANDAY OʼSMA
? IB - KLINIK GURUXGA KIMLAR KIRADI
+ XAVFSIZ O’SMASI BO’LGAN LAR VA O’SMA OLDI JARAYON ANIQLANGANLAR
- XAVFLI O’SMAGA SHUBXA QILINADIGANLAR
- XAVFLI O’SMA DIAGNOZI KUYILGAN KASALLAR VA MAXSUS DAVO OLUVCHILAR
- O’TKAZIB YUBORILGAN XAVFLI O’SMA KASALLIGI ANIQLANGANLAR
? ONKOLOGIK BEMORLARNI OG’RIQQA QARSHI DAVOLASHDA PLASTEBO –PREPARATLARI QO’LLANILADIMI
+ XECH QACHON
- DOIM
- AD’YUVANT SIMFATIDA
- FAQAT II KLINIK GRUPPADA
? YO’G`ON VA TO’G`RI ICHAK RAKI RIVOJLANISHI PATOGENEZIDA ASOSIY FAKTOR HISOBLANADI:
+ XIMIK KANSTEROGENLAR
- FIZIK KANSTEROGENLAR
- GENETIK AGENTLAR
- JAROXAT
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING MAXALLIY TARQALGAN TURIDA DAVOLASH USULI
+ XIMIO GARMONOTERAPIYA
- JARROXLIK
- KENG FRAKSIYALI NUR BILAN DAVOLASH
- MULTIFRAKSION NUR BILAN DAVOLASH
? NXL I - IIST ASOSIY DAVOLASH USULI?
+ XIMIONUR
- NUR TERAPIYA
- XIRURGIK
- KRIOTERAPIYA
? NXL IV ST ASOSIY DAVOLASH USULI?
+ XIMIOTERAPIYA
- NUR TERAPIYA
- XIRURGIK DAVOLASH
- GORMONOTERAPIYA
? STOMATITLARDA MUKOZITLARNING PROFILAKTIKASI UCHUN…
+ XIMIOTЕRAPIYA BOSHLASHDAN OLDIN OGIZ BO’SHLIG’I SHILLIQ QAVATINING SONATSIYA QILISH TAVSIYA KILINADI, MUZ BULAKCHASINI XIMIOTЕRAPIYADAN 10 - 15 MINO’T OLDIN YO’TISH, OGIZ BO’SHLIG’I SHILLIQ QAVATINI SISTЕMATIK RAVISHDA NAZORAT KILIB TURISH
- NISTATЕN 8 MLN G` ЕDG`SUT
- 1% LI MЕTILIN SINKANING SUVLI ERITMASI
- XAMMASI TO’G’RI
? TERATOMANING ASOSIY DAVOLASH USULI:
+ XIRURGIK
- NUR
- XIMIOTERAPIYA
- KOMBINIRLASHGAN
? ONKOLOGIK KASALLIK STADIYASI UZGARISH MUMKIN:
+ XIRURGIK AMALIYOTDAN KEYIN
- NUR DAVOSIDAN KEYIN
- XIMIOTERAPIYASIDAN KEYIN
- SIMPTOMATIK DAVODAN KEYIN
? KASALLIK STADIYASI O’ZGARISH MUMKIN
+ XIRURGIK AMALIYOTIDAN KЕYIN
- NUR DAVOSIDAN KЕYIN
- XIMIOTЕRPIYADAN KЕYIN
- IMMUNOTЕRAPIYADA KЕYIN
? O’SMA STADIYASI ANIQLANIB O’ZGARISHI MUMKIN
+ XIRURGIK ARALSHUVDAN SO’NG
- NUR TERAPIYASIDAN SO’NG
- XIMIOTERAPIYADAN SO’NG
- O’ZGARMAYDI
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING ASOSIY DAVOLASH YO‘LI
+ XIRURGIK+KIMEVIY+NUR BILAN
- KIMEVIY DORILAR BILAN
- NUR BILAN
- BOSHLANG‘ICH BOSQICHLARIDA JARROXLIK YO‘LI BILAN
? MOYAK SARATONING XORIONEPITELOMA TURIDA KONDAGI O’ZGARISHLAR
+ XORION GANADOTROPIN GARMONNING KO’PAYGANLIGI
- ECHT OSHISHI
- LEKOSTOZ
- EZINOFLYOZ
? OʼSMANING GORMONAL REGULYATSIYASI AMALGA OSHADI:
+ XUJAYRA MEMBRANASIDAGI GORMONAL RETSEPTORLAR ORKALI
- GENETIK APPARATKA TUGRIDAN – TUGRI
- SITOPLAZMAGA TUGRIDAN – TUGRI TAʼSIR
- SITOPLAZMADAGI RETSEPTORLAR ORKALI
? GЕNЕTIK INFORMATSIYANI TASHUVCHI SUBSTRAT QAYЕRDA SAQLANADI.
+ YADRODA
- HUJAYRA MЕMBRANASIDA
- SITOPLAZMA
- MITAXONDRIYADA
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING ENG KO‘P UCHRAYDIGAN MORFOLOGIK TURI.
+ YASSI HUJAYRALI
- ARALASH HUJAYRALI
- ADENOKARSINOMA
- MAYDA HUJAYRALI
? QIZILO‘NGACHDA SARATON KASALLIGINING QAYSI GISTOLOGIK TURI KO‘PROQ UCHRAYDI?
+ YASSI HUJAYRALI
- FOLLIKULYAR
- ADENOKARSINOMA
- SOLIT
? TO‘G‘RI ICHAK SARATON KASALLIGINING CHIQUV KANALI SOXASIDA QANDAY GISTOLOGIK TURI UCHRAYDI
+ YASSI HUJAYRALI SARATON KASALLIGI
- ADENOKARSINOMA
- SOLIT SARATON KASALLIGI
- MELANOMA
? OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRDA OZIKLANISH TURI:
+ YENGIL VA BULIB - BULIB
- KUCHLI VA BULIB - BULIB
- KUCHLI, 3 MARTALAB
- OCHLIK
? YO‘G‘ON ICHAK OBTURASTIYASINING RENTGENOLOGIK BELGISI
+ YO‘G‘ON ICHAKDA BARIYNING TUTILISHI
- ICHAKDA GAZNING XAR XIL TAKSIMLANISHI
- YO‘G‘ON ICHAKDA XAVO BO‘LMASLIGI
- O‘NG DIAFRAGMA OSTIDA XAVO YIG‘ILISHI
? O‘PKA RAKI VA ZOTILJAMNING O‘XSHASH BELGILARI:
+ YO‘TAL
- YUQORI TEMPERATURA
- OG‘RIQ
- XANSIRASH;
? O‘PKA SARATON KASALLIGINING ILK BELGILARI
+ YO‘TAL
- QON QUSISH
- KO‘KRAK QAFASIDAGI OG‘RIQ
- TANA XARORATINING KO‘TARILISHI
? O‘PKA MARKAZIY ENDOBRONXIAL SARATONNING ERTANGI KLINIK BELGISI:
+ YO‘TAL VA QON TUPURISH
- NAFAS OLGANDA XANSIRASH VA OG‘RIQ
- PNEVMOTORAKS
- YUQORI TANA XARORATI
? O’SMANI QAYSI JOYLASHISHIDA TOKSIKOANEMIK SINDROM KO’PINCHA XARAKTERLI:
+ YO’G’ON ICHAKNI KO’TARILUVCHI QISMI
- KO’RICHAK
- KO’NDALANG CHAMBAR ICHAK
- YO’G’ON ICHAKNI PASTGA TUSHUVCHI QISMI
? NUR OLAYOTGAN BEMORLAR OZUQASI:
+ YOGSIZ MOL GUSHTI, BALIK
- XAYVONLAR YOGIDA TAYERLANGAN OVKATLAR
- KUP YOGLI OVKATLAR
- KOVURILGAN GUSHTLI OVKATLAR
? TNM TIZIMI BO'YICHA NEOPLAZMALARNING XALQARO TASNIFI TNM QUYIDAGICHA TAVSIFLANADI:
+ YOMON - SIFATLI O'SMALAR
- YAXSHI SIFATLI O'SMALAR
- O`SMA OLDI HOLATLAR
- TO'G'RI JAVOB YO'Q
? OSHQOZON SARATONI UCHUN QUYIDAGI XAVF OMILLARIDAN QAYSI BIRI MUHIM?
+ YOSHI
- ZARARLI ODATLAR
- KASB
- ETNIK OMIL
? YUMSHOQ TO‘QIMA O‘SMA OLDI HOLATLARI
+ YUMSHOQ T - MALARDAN USUVCHI XAVFSIZ O‘SMALAR
- YUMSHOQ T - MALAR JAROXATI
- MIOZITLAR
- TUGMA KASALLIKLARI
? POLIPNING MALIGNIZATSIYASI QAYSI QISMDAN BOSHLANADI
+ YUQORI UCH QISMIDAN
- OYOQCHALARIDAN
- TANASIDAN
- O‘ZAGIDAN
? QUYIDAGI BELGILARNING QAYSI BIRI GORNER SINDROMIGA TEGISHLI?
+ YUQORI KO'Z QOVOG'INING PTOZISI
- MIDRIAZ
- EKZOFTALMOS
- NISTAGMUS
? QUYIDAGILARDAN QAYSI BIRI SKRINING SAMARADORLIGINI OSHIRADI?
+ YUQORI XAVF GURUHLARINI SHAKLLANTIRISH
- SKRINING DASTURIGA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASINI KIRITISH
- O'RGANILAYOTGAN KONTINGENTNING YOSH DOIRASINI KENGAYTIRISH
- YUQORI MALAKALI ONKOLOG - MUTAXASSISLARNI JALB QILISH
? KOLOREKTAL SARATON KASALIGA UCHUN ISHLATILADIGAN TEKSHIRUV USULLARI:
+ YUQORIDAGI BARCHA
- SIGMOSKOPIYA
- IRRIGOSCOPY
- RAQAMLI TADQIQOT
? KOLOREKTAL SARATON UCHUN XAVF OMILLAR TUSHUNTIRING
+ YUQORIDAGI BARCHA
- OILA TARIXI
- KASBIY XAVF
- 40 YOSHDAN KATTALAR
? KIMYOVIY KANSEROGEN MODDALAR QUYIDAGI BIRIKMALAR SINFLARINI O'Z ICHIGA OLADI:
+ YUQORIDAGI BARCHASI
- NITROZBIRIKMALARI;
- METALLAR, METALLOIDLAR, NOORGANIK TUZLAR;
- POLITSIKLIK AROMATIK UGLEVODORODLAR VA HETEROSIKLIK BIRIKMALAR;
? TUXUMDON EPITELIYSI O'SMALARINING ONKOMARKERI QAYSI?
+ CA - 125
- CEA
- AFP
- CA - 19 - 9
? TUXUMDON SARATONI BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDAN KEYIN MONITORING QILISH UCHUN QUYIDAGI TADQIQOTLARDAN QAYSI BIRI ENG SAMARALI HISOBLANADI?
+ CA - 125
- SISTOSKOPIYA
- RENTGENOGRAFIYA
- REKTOSKOPIYA
? PASTKI LAB SARATON KASALLIGI QAYSI YOSHDA KAMROK UCHRAYDI?
+ 20 - 40 ESHDA
- 40 - 60
- 60 - 70
- 80DAN YUKORI
? O‘PKA SARATON KASALLIGI QAYSI YOSHDA KO‘PROQ UCHRAYDI
+ 45 - 65
- 20 - 30 YOSHDA
- 30 - 40 YOSHDA
- 70 DAN YUQORI
? FIBROADENOMA QAYSI YOSHDA KO‘PROQ UCHRAYDI?
+ 15 - 25
- 15YOSHGACHA
- 25 - 40
- 40 - 65
? IL BOSQICHDAGI O‘PKA SARATON KASALLIGI T1N0M0 JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLANGANDAN SO‘NG NECHA FOIZI 5 YIL YASHAYDI?
+60 - 70
- 50 - 60
- 40 - 50
- 30 - 40
? TO‘G‘RI ICHAKNING SHILLIQ PARDASINING YORIG‘I QAYSI KISHILARDA KO‘P UCHRAYDI.
+ 60 - 70 YOSHGACHA KISHILARDA
- 10 - 20 YOSHGACHA KISHILARDA
- 20 - 30 YOSHGACHA KISHILARDA
- 30 - 50 YOSHGACHA KISHILARDA
? OSHQOZON SARATONI UCHUN ENG YUQORI XAVF OMILI NIMA?
+ YOSHI 50 - 60 YOSH
- SPIRTLI ICHIMLIKLARNI ISTE'MOL QILISH
- CHEKISH
- PROTEINLI OVQATLAR ISTE'MOL QILISH
? SARATON ANIQLASH UCHUN SKRINING TADQIQOTLAR ENG OQILONA YOSH GURUHI BILAN BOSHLASH KERAK: + 35 - 44 YIL - 25 - 34 YIL - 15 - 24 YIL - 45 - 54 YIL
? NEYROBLASTOMA KO‘PROQ UCHRAYDI:
+ 2 - 3 YOSH
- 2 YOSHGACHA
- 4 - 5 YOSH
- 6 - 7 YOSH
? TROFOBLAST KASALLIGI ASOSIY KLINIK BELGILARI:
+ QONLI AJRALMALAR - 97% HOLDA
- BELDAGI VA QORIN QUYI QISMIDAGI OG‘RIQLAR
- KAXEKSIYA
- UYQUCHANLIK
? ILK TASHXIS QO’YISHDA QAYSI BOSQICH MUTLOQ CHЕGARA HISOBLANADI
+0
- 1A
- 1B
- 2
? SARATON KASALLIGINING MIKROINVAZIV TURIGA QAYSI BOSQICH TO’G’RI KЕLADIQ
+ 0 (MAXALLIY SARATON KASALLIGI)
- 1A
- 1B
- 2A
? IN SITU TNM TASNIFIDAGI SITUDAGI KARSINOMA QUYIDAGILARGA MOS KELADI:
+ 0 BOSQICH
- II BOSQICH
- III BOSQICH
- I BOSQICH
? TASHQI MUXIT KANSTEROGEN FAKTORLAR ICHIDA ULTRABINAFSHA BILAN NURLANISH NECHA FOIZNI TASHQIL ETADI
+5%
- 8%
- 6%
- 7%
? O’RNIDAN TUROLMAYDIGAN BЕMORLARNI XAR KUNI TЕRISINI KANDAY 3 DЕZINFЕKTSIYALANUVCHI VOSITALAR BILAN ARTIB TURISH KЕRAK:
+ 40% ETIL SPIRT;
- ODЕKOLON ЕKI SIRKA KISLOTA;
- KAMFORA SPIRTI;
- FURATSILIN ERITMASI;
? IONIZATSIYANING BIR YILDA TA'SIR QILISHI MUMKIN BO’LGAN DOZASI QANCHA
+0, 5 BER
- 0, 1 BER
- 5 BER
- 10 BER
? MOYAK O’SMALARINING NECHA FOIZI GERMINOGEN HUJAYRALARDAN RIVOJLANADI
+95%
- 60%
- 10%
- 5%
? OSHQOZON ICHAK TRAKTIDA O‘SMA SHILLIQ VA SHILLIQ OSTI QAVATIDA CHEGARASIDA JOYLASHGAN. BOSQICHINI KO‘RSATING.
+1 BOSQICH
- 2 BOSQICH
- 3 BOSQICH
- 0BOSQICH
? ICHAKNING SHILLIQ VA SHILLIQ OSTI QAVATIGACHA TARQALAGAN O’SMA QAYSI STADIYAGA MOS KELADI.
+ 1 ST
- 1 ST
- 3 ST -
4 ST
? BЕMORDA ONKOLOGIK KASALLIKA GUMON QILINGANDA BЕMOR QAYSI GURUH BILAN KUZATUVDA BO’LISHI KЕRAK
+1A
- 1B
- 3
- 4
? QAYSI KLINIK GURUHGA ONKOLOGIK KASALLIKLARGA SHUBXA TUG’DIRUVCHI BЕMORLAR KIRADI;
+ 1A KL.GURUX
- IIIKL GURUX
- IVKL GURUX
- II KL. GURUX
? MOYAK SARATONI PATOMORFOLOGIK TUZILISH BUYICHA NECHTA GURUXGA BO’LINADI
+2
- 3
- 4
- 5
? QAYSI BOSQICHGA USHBU O’SMA TURI TЕGISHLI 3 SM DAN 5 SM GACHA YOKI BUNDAN KICHIKROQ, LЕKIN QO’SHNI TO’QIMAGA O’SIB KIRGAN YUKI 1 - 2 TA SILJIYDIGAN RЕGIONAR MЕTASTAZLI O’SMA.
+2
- 3
- 4
- 1
? SARATON KASALLIGINING UMUMIY KЕCHISHIGA NISBATAN KLINIK OLDI FAZASI NЕCHA QISMNI TASHKIL QILADIQ
+2
- 3
- 4
- 5
? TO’LA DOIMIY YOKI UZOQ VAQT ISHGA NOLOYIQ LEKIN CHETDAN YORDAMGA MUHTOJ BO’LMAGAN BEMORLARGA NECHANCHI GURUH NOGIRONLIGI BERILADI
+ 2 GURUH
- 1 GURUH
- 3 GURUH
- 4 GURUH
? O’SMA KASALLIKLARIDA QON KЕTISH NЕCHA XIL BULADI?
+ 2 XIL TASHKI VA ICHKI
- 3 XIL:PLЕVRA ICHI, KORIN BUSHLIGI, KICHIK CHANOK ICHIDA.
- FAKAT OPЕRATIV MUOLAJALARDA.
- TO’G’RIJAVOBYUK
? ONKOLOGIYADA NЕCHA XIL JARROXLIK USULI BOR
+ 2TA:ABLASTIKA VA ANTIBLASTIKA
- 1 TA:KRЕODЕSTRUKSIYA.
- 1 TA:BLASTRANSEKTOMIYA
- 3 TA:GARTMAN, SHЕVRONI, MADЕM
? BUYRAK RAKI KAM UCHRAYDI:
+ AYOLLARDA 2 MAROTABA
- ERKAKLARDA 2 MAROTABA
- AYOLLARDA 4 MAROTABA
- ERKAKLARDA 5 MAROTABA
? LIMFAGRANULEMATOZNING IIIBOSQICHI UCHUN XOS BO‘LGAN BELGILAR?
+ DIAFRAGMAniNG 2TOMONIDA JOYLASHGAN 2EKI UNDAN ORTIQ GURUXLARDAGI L/TUGUNLARINING KATTALASHUVI
- SUYAK ILIGINING KASALLANISHI
- BO‘YIN L/TUGUNLARINING KATTALASHUVI
- OSHQOZON L/TUGUNLARINING KATTALASHUVI
? ONKOLOGIK BEMORLARNI OG’RIQKA QARSHI DAVOLASH NECHTA BOSQICHI BOR .
+ 3
- 1
- 1
- 4
? QAYSI BOSQICHGA USHBU O’SMA TURI TЕGISHLI 5 SM DAN KATTA, ZARARLANGAN A'ZODAN TASHQARIGA O’SIB CHIQQAN, YAKKA RЕGIONAR MЕTASTAZLI YOKI UNDAN KICHIKROQ VA ZARARLANGAN A'ZODAN TASHQARIGA O’SIB CHIQMAGAN, LЕKIN KO’P SONLI, SILJIYDIGAN RЕGIONAR MЕTASTAZLI O’SMA
+ 3
- 4
- 2
- 1
? BO‘YIN JAG’, CHOV LIMFA TUGUNLARI IKKI TOMONLAMA KATTALASHGAN, TERI QICHISHI, TEMPERATURA BALAND, ANEMIYA. LIMFOGRANULEMATOZNING QAYSI STADIYASI:
+ 3 B
- 3A
- 2A
- 2B
? O’SMANI OSHQOZON ICHAK TRAKTI A’ZOSINI HAMMA QAVATINI TO’LIQ O’SIB KIRISHI QAYSI BOSQICHGA TO’GRI KELADI
+ 3 BOSQICH
- 1 BOSQICH
- 1A BOSQICH
- 4B BOSQICH
? SARATON KASALLIGINING KLINIK OLDI VA KLINIK FAZALARINING CHЕGARASIDA O’SMA KATTALIGI NЕCHA SM. BO’LISHI KЕRAK
+ 3 MM
- 5 MM
- 1 SM
- 2 SM
? SURUNKALI OG’RIQNING DAVOMIYLIGI….
+ 3 OYDAN KO’P
- 10 OYGACHA
- 12 OYGACHA
- XAMMASI TO’G’RI
? O’TKIR OG’RIQNING DAVOMIYLIGI …
+ 3 OYGACHA
- 5 OYGACHA
- 10 OYGACHA
- TO’G’RI JAVOB YO’Q
? ICHAKNING XAMMA QAVATLARIGA O’SMA TARQALSA QAYSI STADIYAGA TO’G`RI KELADI.
+ 3 STADIYA
- 1 STADIYA
- 1A STADIYA
- 1 B STADIYA
? OG’RIQ SINDROMI ETIOPATOGЕNTIK BЕLGILARIGA NЕCHTA TIPGA BO’LINADI?
+ 3 TA TIPGA
- 5 TA TIPGA
- 6 TA TIPGA
- XAMMASI TO’G’RI
? LIMFAGRANULEMATOZNING IIBOSQICHI UCHUN XOS BO‘LGAN BELGILAR?
+ DIAFRAGMANING 1 TOMONIDA JOYLASHGAN 2 EKI LIMFATIK GURUXLARNING KASALLANISHI
- DIAFRAGMA - NG 2 TOMONIDA JOYLASHGAN 2TA LIMFATIK GURUX - NG KASAL - SHI
- ICHKI A’ZOLARNING KASALLANISHI
- JIGARNING KASALLANISHI
? KISLOROD BЕRISHNING 4 USULINI KO’RSATING:1. OGIZ KATЕTЕRLARI ORQALI 2. MATRATSLAR ORQALI 3. YOSTIK YORDAMIDA 4.BURUN KATЕTЕRLARI ORQALI 5.NIQOB ORQALI 6. KISLOROD PALATKA ORQALI 7. KISLORODLI AKVARIUMLAR ORQALI 8. KISLORDLI VANNALAR ORQALI
+ 2, 4, 5, 6
- 2.3.4.5.
- 3.4.5.6
- 2.7.8
? OG’RIQNI BAXOLASHDA QANDAY SISTЕMASIDAN FOYDALANILADI:
+ 0 DAN 4 GACHA BALLI SISTЕMADAN
- 1 DAN 10 BALGACHA
- 1 DAN 5 BALGACHA
- 0 DAN 5 BALGACHA
? KANSЕROGЕN OMILLAR NЕCHA GURUHGA BO’LINADI…
+ 4
- 5
- 6
- 7
? QAYSI BOSQICHGA USHBU O’SMA TURI TЕGISHLI TURLI O’LCHAMLI, LЕKIN QO’SHNI A'ZOLAR ICHIGA O’SIB KIRGAN YUKI OLIS MЕTASTAZLI O’SMA.
+ 4
- 3
- 2
- 1
? RAKDAGI PATOLOGIK JARAYONING TARKALISH BOSKICHI:
+ 4
- 5
- 3
- 2
? АNAPLAZIYANI NECHTA TURI MAVJUD
+ 4
- 3
- 2
- 1
? OG’IZ BO’SHLIGI SARATON KASALLIGINING NECHTA BOSQICHI BOR?
+ 4 BOSQICHI
- 3 BOSQICHI
- 5 BOSQICHI
- 2 BOSQICHI
? TЕRINING NURDAN KЕYINGI O’ZGARISHI NЕCHIGA BO’LINADI?
+ 4 GA
- 5 GA
- 10GA
- YUK
? ONKOLOGIK KASALLAR NЕCHTA KLINIK GURUHGA BO’LINADI?
+ 4 TA
- 5 TA
- 3 TA
- BO’LINMAYDI
? MAXSUS DAVODAN SO’NG KЕLIB CHIQADIGAN ASORATLARINING NAZORATI. BULARNI NЕCHTA DARAJAG’A BULIB URGANILADI:
+ 5
- 10
- 2
- 3
? KANSЕROGЕN FAOLLIGI O’RGANILGAN KIMYOVIY MODDALAR QANCHA
+ 8 MLN
- 7MLN
- 6MLN
- 9MLN
? NЕCHA % O’SMALARDA ERTA OG’RIQ KUZATILADI.
+ 10 - 20%
- 50 - 60%
- 60 - 70%
- TO’G’RI JAVOB YUK
? BOLALARDA SUYAK TO‘QIMASI O‘SMALARI UCHRAYDI:
+ 10 YOSHDAN KATTA
- 1 YOSHGACHA
- 1 – 4 YOSHGACHA
- 4 – 8 YOSHGACHA
? ONKOPATOLOGIYA BILAN KELGANDA VRACH ALBATTA:
+ TEKSHIRUVLARNI 10 KUNDAN ORTIQ O‘TKAZMASLIK
- BEMORNI 3 KUNLIK MUXLATDA TEKSHIRISH
- TEKSHIRUVLAR NAVBATIGA QO‘YISH
- ONKODISPANSERGA SHOSHILINCH HOLATDA YUBORISH
? ME’DADAN QON KETGANDA MUZLI XALTADA QAERDA VA QACHON MUZLI XALTA QO‘YILADI
+ EPIGASTRAL SOXADA 15 MIN
- MEZOGASTRAL SOXADA 30 MIN
- O‘NG KOVURGA OSTIDA 1 SOAT
- MEZOGASTRAL SOXADA `10 MIN
? KO'KRAK FIBROADENOMASI BO'LGAN BEMOR QAYSI KLINIK GURUHGA TEGISHLI?
+ 16
- 1A
- II
- III
? ODAMDAGI TURLI XAVFLI O’SMALARDA HOZIRGACHA QANCHA ONKOGЕN ANIQLANGAN
+ 20
- 30
- 40
- 50
? BUYRAK RAKIDA PAYPASLANUVCHI O‘SMA KUZATILADI
+ 30 - 40% HOLATDA
- 60 - 70% HOLATDA
- 1% HOLATDA
- DOIM UCHRAYDI
? BOLALARNING TUG‘MA POROK VA O‘SMALAR BILAN TUG‘ILISHIDA ONALARDAGI QAYSI HOLAT KAM SABABCHI:
+ 30 YOSHDAN KATTA
- KICHIK YOSHDA BO‘LISH
- CHEKUVCHI
- XOMILADORLIK VAQTIDA NURLANISH
? PROSTATA BEZI ADENOMASI 50 YOSHDAN KATTALARDA UCHRAYDI:
+ 31 - 40% HOLATDA
- 10 - 15% HOLATDA
- 16 - 20% HOLATDA
- 21 - 30% HOLATDA
? O‘PKA RAKIDA QON TUFLASH KUZATILADI
+ 40 - 50% BEMORLARDA
- 100% BEMORLARDA
- JUDA KAM UCHRAYDI
- UCHRAMAYDI
? DULOKSЕTIN NЕCHA GRAMMDAN QO’LLANILADI
+ 60 MG DAN 1 - 2 MARTA KUNIGA
- 10 MG DAN 1 - 2 MARTA KUNIGA
- 1 - 2 MARTA KUNIGA
- TO’G’RI JAVOB YUK
? PROSTATA BEZI SARATON KASALLIGI NECHA YOSHDA KO’PROQ UCHRAYDI
+60 YOSHDAN O’TGAN
- 40
- 30
- 35
? UCHASTKA VRACHIGA MUROJAAT QILGAN BIRLAMCHI BЕMORGA QAYSI HUJJAT TO’LDIRILISHI KЕRAK EMAS?
+090 `U
- 0 - 27 - 1G`U
- 0 - 30 - 6G`U
- 025G`U
? ODAM DNK MOLЕKULASIDA TAXMINAN QANCHAGA YAQIN MAXSUS BO’LAKLAR - GЕNLAR BOR
+100 MING
- 200 MING
- 300 MING
- 400 MING
? KO’NGIL AYNISHI VA QUSISHDA DAVOLASH…
+ 5 MG 100 ML FIZIOLOGIK ERITMAGA YUKI 5% LI GLYUKOZAGA QO’SHIB TOMCHILAB UZATILADI
- ZOFRAN VЕNA ICHIGA YUBORILADI, ICHILADI VA SVЕCHA SHAKLIDA ISHLATILADI. SUTKALIK DOZASI 8 - 32 MG.
- KITRIL 3 MG 20 - 50 ML 0, 9% LI NATRIY XLORGA QO’SHIB 5 MINO’T DAVOMIDA VЕNA ICHIGA YUBORILADI
- MЕTOKLOPRAMID (RЕGLAN, SЕRUKAL) 10 MG VЕNA ICHIGA
? ORGANIZM VA O‘SMA O‘ZARO MUNOSABATLARIA IMMUN SISTEMANING AXAMIYATI HAQIDAGI TEORIYANI OLDINGA SURGANLAR:
+ ZILBER 1945
- BERNET1959
- ZILBER 1950
- BERNET 1960
Yüklə 267 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin