1. temeljni postopki oživljanja odraslih zgodovina oživljanja


KAJ ŠE MORAMO UPOŠTEVATI?Yüklə 245,59 Kb.
səhifə2/3
tarix28.04.2017
ölçüsü245,59 Kb.
#16333
1   2   3

KAJ ŠE MORAMO UPOŠTEVATI?

• Kaj ce zlomimo rebro(a)?  nadaljujemo z oživljanjem

• Menjavanje reševalcev na 1 - 2 min

• Cim krajše pavze med masažami in vpihi
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
odrasel

otrok

dojenček

Novorojenček

Razmerje

30:2

15:2 (30:2)

15:2 (30:2)

3:1

Vpih/min

10

12

12-20

20

Dolžina vpiha

1s

1-1,5s

1-1,5s

1-1,5s

Masaže/min

100

100

100

140 (vsaj 120)

Globina

vsaj 5 cm

1/3 prsnega koša

1/3 prsnega koša

1/3 prsnega koša

Začetek

masaža

5 vpihov

5 vpihiv

masaža

Klic 112

takoj

po 1 min

po 1 min

/


SPLOŠNI ALGORITEM OŽIVLJANJA

• Standardizirano ukrepanje

• Vsak clan reanimacijskega tima že vnaprej ve kaj je potrebno in kaj se bo delalo

• Delo tece brez nepotrebnih zastojev - ucinkovitejše delo tima

• Glede na razlog za zastoj srca (podhladitev, utopitev...) – vcasih potrebni še dodatni posegi
REVERZIBILNI VZROKI

4H

• Hipoksija (100 % kisik)• Hipovolemija (krvavitve, opekline.., nadomešcanje tekocin (kristaloidi), vec venskih pristopov)

• Hipo/hiperkaliemija ((hipokalciemija, acidemija); laboratorij, motnje ritma; torsades de point; široki GRS, negativni T-val; 10% kalcijev klorid - 10 ml venozno)

• Hipotermija (ogrevanje, ogrete tekocine, grelne obloge)

4T

• Tenzijski pnevmotoraks (razbremenilna punkcija prsnega koša)• Tamponada srca (punkcija perikarda; UZ pregled in kontrola med posegom)

• Toksini (motnje zavesti, motnje dihanja, antidoti?)

• Trombembolija ((npr.pljucna embolija); dispneja, nizka saturacija ob dodanem kisiku)
DOKONCNA OSKRBADIHALNE POTI

ENDOTREHEALNA INTUBACIJA

• priprava bolnika (hiperventilacija 1 minuto)

• priprava pripomockov  endotrahealni tubus (test tesnilnega baloncka); laringoskop (ustrezna lopatica); vodilo za tubus; material za pritrditev in zašcito

• prekinitev oživljanja - najvec 30 sekund (idealno brez prekinitev)

• tubus za ženske št. 7,0 - 8,0 za moške št. 8,0 - 8,5

• odrasla oseba št. 7,5

• ustrezno napihnjen tesnilni baloncek

• po intubaciji preverimo lego pritrdimo tubus

• 10 vpihov/minuto odrasli

• 12 - 20 vpihov /min otroci


SUPRAGLOTICNA OSKRBA DIHALNE POTI

•Laringealna maska

•i-gel tubus
DOKONCNA OSKRBA DIHALNE POTI

ALTERNATIVNE POTI

• kombiniran tubus

• laringealni tubus

• konikotomija


ZAŠCITENA (OSKRBLJENA) DIHALNA POT

Vpihe lahko dajemo brez prekinjanja masaže (izjemoma to naredimo, ce zrak uhaja mimo traheje in med defibrilacijo ter preverjanjem dihanja)


DIHANJE (odrasli) _ 10 / min

MASAŽA SRCA _ 100 / min

VENTILATOR (?) / RESPIRATOR

• Preverjanje lege tubusa

-enakomerno dviganje prsnega koša

-avskultacija desno in levo nad pljuci

-avskultacija nad epigastrijem

-Kapnometrija (35 – 39 mmHg), oksimetrija

• Izogibamo se hiperventilaciji !

• Pogoste kontrole lege tubusa !!!

• Ventilacija z dihalnim balonom

• Ventilacija z ventilatorjem

• ventilacija preko ventilatorja (_ respirator), prenosni ventilator – potisni plin, mobilni ventilator - bolnišnica

• parametri na ventilatorju: minutni volumen, frekvenca vpihov, vpihani tlak (upor v tubusu)

• zadostna ventilacija: doseganje nastavljenih parametrov; zašcita dihalne poti

• parametri na ventilatorju

• preprecevanje zapletov ET intubacije; ulkus na sluznici traheje (25-35 mm H2O); obstrukcija dihalne poti – edem

• alternativna dihalna pot ???


APLIKACIJA ZDRAVIL

• VENSKO (I.V.)

• periferna vena (v. radialis, v. cefalikus)

• centralna vena (v. jugularis, v. subclavia)

Zdravila, ki jih lahko apliciramo vensko: adrenalin, amiodaron, lidokain, atropin, nalokson, natrijev bikarbonat, kalcijeve soli; v bolusu (nerazredceno); razredceno v 10 - 20 ccm fiziološke raztopine (po zdravilu dodati 20 ccm fiziološke raztopine, okoncino dvigniti za 10 - 20 sek)

• OSALNO (I.O.)

• dolge kosti (o. tibia, o. humerus)

• plošcate kosti (o. manubrium)

• Drugi nacini niso primerni!

• Zdravila, ki jih lahko apliciramo osalno: adrenalin, amiodaron, lidokain, atropin, nalokson, natrijev bikarbonat, kalcijeve soli; v bolusu (nerazredceno); razredceno v 10 - 20 ccm fiziološke raztopine - po zdravilu dodati 20 ccm fiziološke raztopine; forsirana infuzija (s povecanim tlakom)


ZDRAVILA

• Kisik (na dihalni balon 10 - 15 l/min; dihalni balon z rezervoarjem!, prilagojen pacientu (maska in balon); prenosni ventilator 100 % kisik)

• Adrenalin (Suprarenin - zdravilo prvega izbora ob srcnem zastoju; vkljucen v univerzalni algoritem ZPO in DPO; uporaba: 1mg vensko ali osalno; odmerek ponavljamo na 3 - 5 minut. Delovanje: simpatikomimetik – vazokonstrikcija, poveca elektricno vzdražnost srca; izboljša prekrvavitev možganov in koronark)

• Amiodaron (Cordarone - vztrajna VF ali VT brez tipnih utripov; uporaba 300 mg vensko ali osalno v bolusu po 3 defibrilaciji (VF/VTbtu); 150 mg vensko ali osalno v bolusu po 5 defibrilaciji (VF/VTbtu). Delovanje: antiaritmik - podaljša akcijski potencial; stranski ucinki - hipotenzija, bradikardija)

• Lidokain (Xylocain - • vztrajna VF ali VT brez tipnih utripov; le ce nimamo Amiodarona; uporaba: 1 - 1,5 mg na kg TT (100 mg) vensko ali osalno v prvi uri do 3 mg na kg TT. Delovanje: antiaritmik – zviša prag defibrilacije; zmanjša avtomaticno proženje ventriklov)…
OSTALA ZDRAVILA

MAGNEZIJEV SULFAT

• vztrajna VF (hipomagnezemija),

• torsades de pointes

KALCIJ

• hiperkaliemija, hipokalciemija• zdravila, ki zavirajo kalcijeva kanale

NATRIJEV BIKARBONAT

metabolna acidoza, hiperkaliemija

• zastrupitev s triciklicnimi antidepresivi

Na preživetje dokazano vplivata :

• cas od srcnega zastoja do zacetka ABC(laiki)

• cas od srcnega zastoja do prve defibrilacije

Ni dokaza, da bi zdravila vplivala napreživetje (TPO!!!).


OSNOVNE MOTNJE SRCNEGA RITMA

ASISTOLIJA

Ustrezno ukrepanje: TPO, DPO, Adrenalin.

P-val ASISTOLIJA

Ustrezno ukrepanje: TPO, DPO, Adrenalin, zunanji transkutani spodbujevalec…

VENTRIKULARNA FIBRILACIJA

Ustrezno ukrepanje: TPO, DPO, defibrilacija, Adrenalin, Amiodaron.

VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA BTP

Ustrezno ukrepanje: TPO, DPO, defibrilacija, Adrenalin, Amiodaron.

AGONALNI RITEM

Ustrezno ukrepanje: TPO, DPO?
KLASICNA DEFIBRILACIJA

1. Monofazni VS bifazni defibrilatorji

2. Rocice VS samolepilne elektrode

3. Upornost prsnega koša

4. Položaj elektrod

5. Varnost


ENERGIJA PRVE DEFIBRILACIJE

Monofazni defibrilatorji _ 360 J

Bifazni defibrilatorji _ 150 - 200 J

ENERGIJA NADALJNIH DEFIBRILACIJ

Monofazni defibrilatorji _ 360 J

Bifazni defibrilatorji: ce je bila energija prve defibrilacije 150 J) _ 200 J ali max. energija kadar je bila energija prve defibrilacije 200 J _ 360 J


PONOVNI POJAV FIBRILACIJE

Zadnja energija s katero smo uspešno defibrilirali

OTROCI:4 J/kg telesne teže
SRCNI SPODBUJEVALCI

IMPLANTIRAN SRCNI SPODBUJEVALNIK: elektroda umaknjena 12 - 15 cm; postavitev elektrod

ZUNANJE TRANSKUTANO SPODBUJANJE

- P-asistolija, elektricna napetost (mV): max do 200 mV, frekvenca dražljajev: 70 - 90/min, standardni odvodi – za spremljanje ucinka


ALGORITEM PRI RITMIH, KI ZAHTEVAJO DEFIBRILACIJO

Cim prej izvedemo prvo defibrilacijo!

Nato po algoritmu...

Ce opazimo utripe  ukrepi po oživljanju

Ce ni utripov _ ukrepi po algoritmu za asistolijo in PEA
ALGORITEM PRI ASISTOLIJI IN PRI PEA

• Takoj zacnemo izvajati TPO (30 : 2)

• Preverimo kontakte na elektrodah brez prekinjanja TPO

• Cimprej vzpostavimo I.V. pot in apliciramo 1 mg Adrenalina I.V.

• Dokoncno oskrbimo dihalno pot in nato izvajamo masažo srca brez prekinitev za ventilacijo

• Ce opazimo utripe _ ukrepi po oživljanju

• Ce se pojavi na monitorju VF/VT brez utripov  ukrepi po algoritmu za ritme, ki zahtevajo defibrilacijo

• Ce je na EKG zapisu vidna asistolija, preverimo ali so vidni P - valovi (ta ritem vcasih dobro reagira na zunanje srcno vzpodbujanje)


PO-REANIMACIJSKA OSKRBA ROSC

• ponovi ABCDE pristop

• kontrolirana oksigenacija in ventilacija

• endotrahealna intubacija

• SaO2 94 - 98%!!!

• 12 kanalni EKG

• ponovi 4H - 4T - zdravi vzrok

• kontrola telesne temperature

• terapevtska hipotermija (32º - 34ºC) pri VSEH nezavestnih po sr

nem zastoju


NMP PRI NEKATERIH OBOLENJIH

AKUTNI KORONARNI SINDROM

Sindrom združuje vec obolenj

• angina pektoris

• akutni srcni infarkt (AMI)

• nenadna srcna smrt
AKUTNI MIOKARDNI INFARKT (AMI)

Vzrok :


nastanek strdka v koronarni arteriji.

Posledica : delna ali popolna zapora svetline koronarke, ki se kaže kot huda bolecina v prsnem košu.

ZNACILNI ZNAKI

• pekoca, tišcoca, stiskajoca bolecina

• prisotna v prsnem košu

• bolecina se lahko širi v vrat, roke, zgornji del trebuha

• lahko boli le zgornji del trebuha brez širjenja v prsni koš

• neodvisna od dihanja, položaja telesa in gibanja

• vecinoma nastane v mirovanju

• lahko tudi ob naporu in bistveno ne popusti v mirovanju ali po nitroglicerinu

• najveckrat huda bolecina, lahko jo spremlja težko dihanje, slabost, potenje

• bolecine je lahko netipicna pri starejših; sladkornih bolnikih; ženskah


UKREPI

•bolnik naj miruje (ustrezen položaj)!

•klic NMP (bolecina vec kot 5 minut )

•Terapija _MONA:

M = morfij (protibolecinska terapija)

O = kisik (visoka koncentracija ??!!! –

Hiperoksemija je lahko škodljiva pri bolnikih z nezapletenim infarktom!)

N = nitroglicerin - 2 vpiha nitroglicerina pod jezik (ce ima dober krvni tlak)

A = aspirin 300 mg (ce nima alergije)

Do prihoda ekipe NMP mora biti pacient pod nadzorom !!!5. PRISTOP, OCENA STANJA IN OSKRBA POŠKODOVANCA V PREDBOLNIŠNICNEM OKOLJU

• Preživetje hudo poškodovanih je odvisno od casa.

• Vse, kar pocnemo na terenu, mora imeti za cilj zvecanje možnosti preživetja.

• NE _ vse, kar povzroca nepotrebno izgubo casa na terenu.

• “Zlata ura” in “platinastih deset minut”
KAKO TO ZAGOTOVITI?

• Standardiziran pristop

• Hiter primarni pregled

• Sistematicen pregled

Predbolnišnicno okolje: ITLS Advanced, PHTLS...

Bolnišnica: ATLS, ETC..


INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT

• Mednarodna organizacija, ki z izobraževanjem skuša doseci svoj glavni cilj: preprecevanje smrti in invalidnosti zaradi poškodb

• Dodatni postopki (Advanced) in temeljni postopki (Basic) oskrbe poškodovanca v predbolnišnicnem okolju

• 4. avgust 2010 – Chapter Slovenia


PROTOKOL ITLS PREGLEDA

• standardiziran pristop

• sistematicen pregled

• hiter primarni pregled – 2 minuti

NAMEN: identifikacija stanj, ki ogrožajo življenje in jih moramo oskrbeti na terenu!

• Pregled izvaja oseba, ki je vodja ekipe (obicajno zdravnik, ni pa nujno); ta clan ekipe drugih posegov ne izvaja.

• Drugi clan ekipe je ves cas pri glavi (stabilizacija vratne hrbtenice, oskrba dihalne poti).

• Tretji clan ekipe izvaja vse posege, ki so indicirani s strani vodje ekipe.

Pregled lahko vodja prekine le v primeru:

• Nevarnosti na kraju intervencije;

• Zapore dihalne poti;

• Zastoja srca.

• Primarni pregled

– Ocena prizorišca:

– Zacetna ocena stanja poškodovanca

– Pregled (generaliziran vs. usmerjeni)

– ? – Kratka nevrološka ocena

• Sekundarni pregled

• Kontrolni pregled
I. OCENA PRIZORIŠCA:

• Varnost

• Zašcitna oprema

• Oprema za nudenje pomoci

• Število poškodovanih

• Dodatna pomoc

• Mehanizem poškodbe
II. ZACETNA OCENA STANJA:

• Splošen vtis (vecje krvavitve!!!)

• Pristop od spredaj in varovanje vratne hrbtenice

• Ocena zavesti (AVPU)

• Sprostitev dihalne poti

• Ocena dihanja _ Aplikacija kisika (Ohio!)

• Ocena krvnega obtoka (utrip/krvni tlak, stanje kože, vse pomembnejše krvavitve
OCENA ZAVESTI – AVPU METODA

A - (alert) = buden, se z vami pogovarja…

V - (verbal, voice) = se odziva na vaš glas…

P - (pain) = reagira na bolecino…

U – (unresponsive) = ne reagira…
PRIMARNI PREGLED

ZACETNA OCENA STANJA + MEHANIZEM

1. GENERALIZIRAN, HITRI TRAVMATOLOŠKI PREGLED

ali

2. USMERJEN PREGLED


III. HITRI TRAVMATOLOŠKI PREGLED

• Glava


• Vrat _ Vratna opornica!

• Prsni koš

• Trebuh

• Medenica

• Spodnje okoncine

• Zgornje okoncine

• Hrbet
SAMPLE anamneza
S - kakšne težave imate…

A - ali ste na kaj alergicni…

M - ali jemljete kakšna zdravila…

P - ali ste kaj bolni, ste bili kdaj bolni,

poškodovani…

L - kdaj ste nazadnje jedli…

E - kaj je zadnja stvar, ki se je spomnite…
Kratki nevrološki pregled

• Zenice


• GCS (Glasgowska lestvica)

• Netravmatski razlogi za nezavest (KRVNI SLADKOR!)

• Pri “load and go” situacijah ga izvedemo v reševalnem vozilu...

Glasgow coma scale

LOAD AND GO” SITUACIJE

ZACETNA OCENA STANJA

Motnje zavesti

• Motnje dihanja

• Motnje krvnega obtoka

MOŽEN RAZVOJ ŠOKA

• Nepravilnosti pri pregledu prsnega koša

• Bolec, napet trebuh

• Nestabilnosti medenice

• Zlom obeh stegnenic

• Težji mehanizem poškodbe in/ali slabo splošno zdravstveno stanje.

• Kadar si v dvomih: “Load and go!”


INTERVENCIJE, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI NA TERENU

• Sprostitev dihalnih poti

• Asistirana ventilacija

• Aplikacija kisika

• Izvajanje reanimacije

• Zaustavljanje krvavitev

• Namestitev vratne opornice

• Stabilizacija prsnega koša

• Dekompresija tenzijskega pnevmotoraksa

• Oskrba/pokrivanje odprtega pnevmotoraksa

• Stabilizacija vecjih tujkov

• Imobilizacija celega telesa


INTERVENCIJE, KI SE NE IZVAJAJO NA TERENU

• Imobilizacija okoncin

• Obveze ran

• Vzpostava I.V. poti (!!!?)

• Pogosto predolga endotrahealna intubacija

• Pogosto nepotrebno namešcanje aparatov (saturacija...)


SEKUNDARNI PREGLED

– Bolj natancen pregled (ocena vseh poškodb, ne samo tistih, ki ogrožajo življenje)

– Namešcanje monitorjev, obveza ran, imobilizaija okoncin, I.V. poti...

• Osnova odlocitvam o nadaljnih ukrepih

• Ogroženi poškodovanci – med transportom, NE na terenu!

– Krajši transport – ali je dovolj casa?


KONTROLNI PREGLED

– Kriticni poškodovanci na 5 min, stabilni na 15 min

– Zaznati vsako spremembo stanja poškodovanca

– Po vsakem izvedenem posegu

– Po vsakem premikanju poškodovanca

• Kadarkoli pride do poslabšanja stanja

• Kontroliramo vse parametre, posege..., ki se lahko spremenijo (vitalne funkcije...)

OBVEŠCANJE BOLNIŠNICE

• Cimprej

• Približen cas prihoda v bolnišnico

• Stanje poškodovanca

• Posebnosti, narocila...

6. OSNOVNI POLOŽAJI NAGLO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH
POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA oz. STABILEN BOCNI POLOŽAJ

http://alpirocnik.rasica.org/images/2/28/pp_polozaj_za_nezavestnega.jpg
POLOŽAJ PRI OŽIVLJANJU IN PRI ŠOKU

http://www.vizijavarnosti.com/vsebina/2010/diplomske-naloge/diplomska_naloga_01_datoteke/image049.jpg
POLOŽAJ PRI OŽIVLJANJU IN PRI ŠOKU – avtotransfuzijaPOLOŽAJ PRI SUMU NA POŠKODBE HRBTENICE


POLOŽAJ PRI POŠKODBAH PRSNEGA KOŠA, BOLECINI ZA PRSNICO IN PRI TEŽAVAH Z DIHANJEM -STRELNE RANE!


POLOŽAJ PRI POŠKODBAH TREBUHA IN BOLECINAH V TREBUHU - STRELNE RANE!POLOŽAJ NOSECNICEPOLOŽAJ PRI POŠKODBAH GLAVE (ZAVESTEN POŠKODOVANEC)


POLOŽAJ PRI OBSEŽNIH POŠKODBAH OBRAZA Obracanje v osi v bocni položaj…7. UPORABA ZAŠCITNE OPREME PRI NUDENJU NUJNE MEDICINSKE

POMOCI V PREDBOLNIŠNICNEM OKOLJU
Predbolnišnično okolje; Varnost

OSEBNA ZAŠCITNA SREDSTVA

• Uniforma: delovna obleka; zašcitna obleka

• Obutev

• Celada


• Zašcitne rokavice

• Zašcitni komplet pri zvecani nevarnosti za okužbo

• Specialna oprema
DELOVNA OBLEKA ZA MANJ ZAHTEVNE INTERVENCIJE

• Barva


• Neovirana gibljivost

• Naravni materiali

• Pranje

• Oznacbe


ZAŠCITNA BUNDA (VETRNA JAKNA) IN HLACE

DELOVNI CEVLJI

• Letni / zimski

• Naravni material

• Dober stik s podlago

• Neprepusten za vodo

• Zašcita podplata, prstov

• Odpornost na olja, kisline...
CELADA

• Barva


• Zašcitni vizir

• Svetilka


ROKAVICE

• Nesterilne pregledne (lateks, nitril)

• Sterilne (porod...)

• Zašcitne (tehnicno reševanje)


VECJA NEVARNOST ZA OKUŽBO (SARS, TBC, aviarna influenca...)

• Zašcitna maska (FFP3)

• Tyvec kombinezon

• Zašcitna ocala

• Rokavice

• Zašcita za obutev


SPECIALNA ZAŠCITNA OPREMA
8. UPORABA KISIKA V PREDBOLNIŠNICNEM OKOLJU
PRENOSNI SISTEM ZA APLIKACIJO KISIKA

Merjenje pretoka kisika

• Burdon (manometer)

• Thorpe (kroglica)

• Fiksni pretok

Prenosni kisikov sistem


NEVARNOSTI

• tehnicne

• tlak v jeklenki

• vnetljivost

• eksplozivnost

• zdravstvene

• bolniki s KOPB
IZRACUN PORABE KISIKA

APLIKACIJA KISIKA
Kisikova maska

l/min

%

6

35

8

40

10

46

12

52

15

60

Pretok kisika ne sme biti manjši od 6 l/min

Nosni kateter

l/min

%

1

24

2

28

3

32

4

36

5

40

6

44

Pretok kisika ne sme biti vecji od 6 l/min
Venturi maska

Primerna maska za kronicne pljucne bolnikel / min

%

2

24

4

28

6

31

8

35

10

40

12

50

15

60


Yüklə 245,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin