6- sinf 1- variant Quyonsuyak qaysi oilaga mansub o`simlik hisoblanadi?


Archaning urug’ kurtagidagi arxegoniyda nima yetiladi?Yüklə 0.79 Mb.
səhifə4/6
tarix25.03.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. Archaning urug’ kurtagidagi arxegoniyda nima yetiladi?

A) Arxegoniy C) Qubbameva

B) Tuxum hujayra D) Chang donalari

4.O`simliklarning suv bug`latishi qaysi hujayralar orqali amalga oshadi ?

A) Yasmiqchalar B) Mexanik to`qima

C) Ildiz po`stlogi hujayralari D) Barg og`izchalari

5.Zig`irning hayotiy shaklini aniqlang.

A) chala buta B) buta C) ko`p yillik o`t D) bir yillik o`t6.Kartoshkaning tugunagidagi ko`zchalarida nima joylashadi?

A) poyalar B) kurtaklar C) yasmiqchalar D) ildizchalar7. Loviya o`simligi urug`ida asosan qanday modda to`planadi?

A) oqsil B) kraxmal C) moy D) efir8.Bir necha meva barglarining birikib o`sishidan hosil bo`lgan ko`p urug`li quruq mevali o`simliklarni aniqlang

A) mingdevona,bo’shnoch B) bo’ritaroq,singirtak

C) bangidevona, lola D) shirinmiya,sho`ra

9.Qaysi o’simlikning guli boshqa o’simlikning po’stlog’i orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?


  1. suv qaroqchisi B) Raffleziya Arnoldi C) baobab D) keyreuk

10.Hozirga kelib yer yuzida hukmronlik qilayotgan o`simliklar guruhini aniqlang?

A) yo`sinlar B) qirqquloqlar C) yopiq urug`lilar D) qirqbo`gimlar11.Olga sorbariyasi o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) ra’nodoshlar B) loladoshlar

C) tokdoshlar D) burchoqdoshlar

12.O`simlik bargidagi nay tolali boylamlarni …..lar hosil qiladi ?

A) naychalar , elaksimon naychalar va tolalar

B) faqat naychalar

C) faqat elaksimon naychalar va tolalar

D) naychalar , elaksimon naychalar va tukchalar
13.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14.Qaysi o`simliklarning urug`i suv o`tkazmaydigan qalin qobiqqa ega bo`lganligi uchun suv orqali uzoqlarga tarqaladi? 1.zarpechak 2.qo`ypechak 3.qurttana 4.chinor 5.saksovul

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,515.Quyidagi qaysi o`simliklar popuk ildiz tizim hosil qiladi: 1. g`o`za 2.lola 3. bangidevona 4.chuchmoma 5.olgi 6. xolmon 7. bo`ritaroq 8.kanop

A) 4.5.6 B) 3.4.6 C) 1.7.6 D) 7.816. O’simliklar hayotida muhim ahamiyatga ega bo’lgan elementlarni aniqlang?1.temir 2.mis 3.kaliy 4.marganes 5.azot 6.oltingugurt 7.fosfor

A)1.3.5. B)2.3.4. C)4.5.6. D)3.5.717.Quyidagi qaysi o`simliklarning changchilari gultojibargning qo`shilishidan hosil bo`lgan nayga o`rnashgan: 1.Bangidevona 2. Bo`ritaroq 3. Kanop 4. G`o`za 5. Keyreuk 6.o`sma 7.tamaki

A) 2.3. B) 1.7. C) 4.5. D) 3.618. Asosiy to’qima o’simlikning qaysi qismida uchraydi: 1) barg 2) ildiz qinchasi 3)yosh novda 4) meva 5)havo ildizi 6)kambiy 7) lub tolalari 8)yog’ochlik 9)o’zak

A)1.3.4.5. B) 2.4.6. C) 3.5.7.8 D) 7.8.9.


19.Ildiz tukchalari necha hujayradan iborat?
20.Barg og`izchalari hujayralarda xloroplast bo’ladimi?
21.Qaysi o`simlikning urug`i yashovchanlik qobiliyatini 100 yilgacha saqlab qolishi mumkinligi aniqlangan?
22Poyaning lub tolali qavati qanday ataladi?
23.O`simliklarga qizil rangni berib turuvchi hujayra organoidi qanday ataladi?
24.Qaysi o`simlikning barg hujayralarida sitoplazmaning harakatini aniq ko`rish mumkin?
25. Makkajo’xorining to’pguli qanday nomlanadi?
Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» (специализированная школа)

6 класс I – вариант.
1. Укажите ряд последовательности строения стебля

1 – сердцевина 2 – кора 3 – луб 4- древесина 5 –камбий 6 – сосуды

  1. 2, 3, 5,4,1,6 C) 3,2,5,1,4,6 B) 1,2,4,5,3,6 D) 4,2,3,1,6,5

2.Какие инфекционные заболевания вызывают паразитические бактериии?

A) геппатит, туберкулез B) тиф, гоммоз C) холера, СПИД D)холера, дифтерия3. Что созревает в семяпочке архегония арчи?

A) архегоний C) шишка

B) яйцеклетка D) пыльца

4.Определите клетки растений, которые испаривают воду?

А) чечевички В) механическая ткань

С) клетки кожицы корня D) устьицы листьев

5.Определите жизненную форму растения – лен?

А) полукустарник В) кустарник С) многолетнее растения D) однолетние растения6.Что размешается на « глазках» картофелья?

А) стебель В) почки С) чечевички D) корневище7.Какое вещество накапливает семена растения фасоль?

А) белок В) крахмал С) масло D) эфир8.Определите растения, у которого плод образовалось из сросшихся плодолистников?

А) дурман,ромашка В) хлопчатник,клевер

С) дурман,тюльпан D) солодка, марь белая

9.Определите растения, которое внедряесь в кожицу другого растения питается ее соком?

А) непентес В) рафлезия С) баобаб D) кейреук10.Господствующая группа растений на Земле в настоящее время-……..

А) мхи В) папоротники С) покрытосеменные D) хвощи11.К какой семействе относиться растения Сорбария Ольги?

А) розоцветные В) лилейные С) виноградные D) бобовые12.Какова роль испарения в жизни растений?

A) сосуды.ситовидные трубочки и волокна

B) только сосуды

C) только ситовидные сосуды и волокна

D)сосуды,ситовидные сосуды и волосок

13.Определите растения с сложными листями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14. У каких растений благодаря водонепронецаемой оболочке семена уносящая водой и не тонут в течении нескольких дней? 1. Повелика. 2.Вьюнок 3.Гулявник Лезеля 4.Клен 5.Саксаул

А) 1,2,3 В)3,4,5 С)2,4,5 D)1,2,515.Определите растения ,которые имеют мочкаватый корень?

1.хлопчатник 2.тюльпан 3.дурман .4.подснежник 5. рис 6.ячмень 7.мальва 8.кенаф

А) 4.5.6 В) 3.4.6 С) 1.7.6 D) 7.8

16.Какие соли являются самыми важными для жизни растения?

1.железа 2.медь 3.калий 4.марганец 5.азот 6.сера 7.фосфор

А)1.3.5 В) 2.3.4 С) 4.5.6 D) 3.5.7

17.Определите растения, у которых венчик образован из 5 сросшихся с другом до половины или до верхушки лепестков.

1.дурман. 2.баклажан 3.кенаф 4.хлопчатник 5.марь белая 6.усьма 7.табак

А) 2.3. В) 1.7. С) 4.5. D) 3.6

18. В какой части растений имеется образовательная ткань: 1.лист 2.корневой чехлик 3.молодые побеги 4.плод 5.воздушные корни 6.камбий 7.лубяные волокна 8.древисина 9.сердцевина

А) 1.3.4.5 В) 2.4.6 С) 3.5.7.8 D) 7.8.919. Из скольких клеток состоят корневые волоски?
20.Есть ли хлоропласт в клетках устьиц?
21.Растение, семена которого сохраняют способность роста до ста лет?
22. Как называется лубяной слой стебля?
23.Какой органоид клетки растений определяет красный цвет растений?
24.В клетках листьев, какого растения можно ясно рассмотреть движение цитоплазмы под микроскопом?
25. Как называется соцветие у кукурузы?

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (ixtisoslashtirilgan maktablar)
6- sinf 2-variant
1.Yong`oqning changchi urug`chi gullari qayerda joylashgan

A) bitta o`simlikda B) boshqa- boshqa o`simlikda

C) gullari jinssiz D) faqat yangi novdalarda

2. Qaysi o'simliklar o'q ildiz tizimiga ega?

A) O'rik, olma, na'matak B) Bug'doy, makkajo'xori

C) No'xot, loviya, bug'doy D) Lavlagi, sabzi, rediska, turp, sholg'om

3. Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va unda erigan moddalarni shimadi?

A) bo'linuvchi qism B) o`suvchi qism

C) so'ruvchi qism D) o'ikazuvchi qism

4.Kollenxima bu-……….

A) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari

B) o’tkazuvchi to’qimaning o’lik hujayralari

C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari

D) asosiy to’qimaning tirik hujayralari

5. Yog’ochlik --….

A) suv va unda erigan mineral tuzlarni poya bo’ylab pastga o’tkazadi B) shakli va kattaligi jihatidan turli hujayralardan iborat

C) floemadan hosil bo’ladi

D) o’z hujayralarida organik moddalarni to`playdi6.Mikroskopik kesimda o’simlikning qaysi organida ustunsimon hujayralarni ko’rish mumkin?

A) ildiz B) barg C) meva D) gul7.Quyidagi qaysi o’simlikning savatchasidagi gullari tilsimon shaklda bo’ladi?

A) kungaboqar B) ituzum C) partenossisus D) ukrop8. Lola o’simligining meva turini aniqlang?

A) dukkak B) ko’sak C) yong’oqcha D) qanotchali9.O’rik,olcha,shaftolining mevasini aniqlang?

A) ho’l,soxta B) ho’l,rezavor C) soxta, bir urug’li D) ho’l,chin10.Qiyshiq gulga ega bo`lgan o`simliklarni aniqlang:

A) mosh,gladiolus B) karam,oq sho`ra

C) gilos,qovoq D) kanop,g`o`za

11.Qaysi o`simlik urug`i tarkibida zaharli moddalar ko`p bo`ladi?

A) mastak B) chinnigul C) loviya D) shivit12.Ismaloq qaysi oila vakili hisoblanadi?

A) Karamdoshlar oilasi B) Ra`nodoshlar oilasi

C) Sho`radoshlar oilasi D) Ituzumdoshlar oilasi

13.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14..oshqozon ichak kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni aniqlang

1-namatak 2- jag’ jag’ 3- cherkez 4- itsigak 5- gulhayri 6- tugmachagul 7- ituzum 8- sachratqi 9- ermon shuvoq

А)6.1.2 В)7.3.4 С)6.8.9 Д)5.2.9
15.Quyidagi qaysi o’simliklarning ildizida tugunakli bakteriyalar bo’ladi?1.sachratqi 2.ligustrum 3.Yapon saforasi 4.sebarga 5. bodom 6.chinor

A)1.3. B)3.4. C)4.5.6. D)4.2.16.Ituzum turkumiga mansub o’simliklarni aniqlang? 1.bangidevona 2.ituzum 3.mingdevona 4.kartoshka 5.baqlajon 6.tamaki

A)4.1. B)5.4. C)2.3. D)2.6.17.Quyidagi qaysi o’simliklarning guli ostkosachabargga ega? 1.kungaboqar 2.lola 3.tugmachagul 4.kanop 5.g’o’za 6.sachratqi

A)1.6. B)5.2. C)3.4. D)3.4.6.18. Asosiy to’qima o’simlikning qaysi qismida uchraydi: 1) barg 2) ildiz qinchasi 3)yosh novda 4) meva 5)havo ildizi 6)kambiy 7) lub tolalari 8)yog’ochlik 9)o’zak

A)1.3.4.5. B) 2.4.6. C) 3.5.7.8 D) 7.8.9.19.Zamburug’lar qanday oziqlanadi?
20. Oloy xiyoli qaysi oila vakili hisoblanadi?
21.Teresken o’simligining hayotiy shakli?
22.O’zbekiston «Botanika» ilmiy institutida qancha nusxa gerbariy saflanmoqda?
23.Karamdoshlar oilasining gul formulasini belgilang?
24.Virgin Archasining Vatanini aniqlang?
25 .Saksovul qaysi oila vakili hisoblanadi?
Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» (специализированная школа)

6 класс 2 – вариант
1.Где расположены пестичные и пестичное цветки у ореха

A) на одном растении B) на разных растениях

C) цветы бесполые D) только на новых ветках

2. какие растения имеют стержневую систему?

A) Абрикос, яблоня, шиповник B) пшеница, кукуруза

C) горох, фасоль, пшеница D) свекла, морковь, редиска, редька, репа

3. Какой частью корень поглощает воду и растворенные минеральные вещества?

A) размножающаяся B) зона роста

C) всасывающая D) проводящая зона

4. Колленхима это—……..

А) мертвые клетки механической ткани

В) мертвые клетки проводящей ткани

С) живые клетки механической ткани

D) живые клетки ассимиляционной ткани

5.Древисина -

А) проводит воду и минеральные соли вниз по стеблю

В) состоит из разных по форме и величине клеток

С) образуется из флоэмы

D) запасает в своих клетках органические вещества

6. Укажите.орган растения,на микроскопическом срезе которого можно увидить столбчатую ткань?

А) корень В) лист С) плод D) цветок7.Укажите растение, в соцветии которого имеются цветки в виде язычков?

А) подсолнечник В) паслён С) портеноциссус D) укроп8.Какой плод характерен для растения тюльпан?

А) боб В) коробочка С) орех D) крылатка9.Какие плоды у урюка,вишни,персика?

А) сочные,ложные В) сочные,ягода

С) ложные, односеменные D) сочные,истинные

10.Определите ратения, у которых цветки считаются неправильными?

А) маш, гладиолус В) капуста, марь белая

С) черешня, тыква D) кенаф, хлопчатник

11.В составе которой семени содержатся ядовитое вещество?

А) плевел В) гвоздика С) фасоль D) укроп12.К какому семейству относиться шпинат ?

А) капустные В) розоцветные C) марьвые D) пасленовые13.Определите растения с сложными листями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14..Укажите растения используемые в медицине при заболеваниях желудочно-кишечного тракта?

1.шиповник 2.пастушья сумка 3.солянка рихтера 4.ежовник 5.алтай 6.мальва 7.паслен 8.цикорий 9.полынь

А)6.1.2 В)7.3.4 С)6.8.9 Д)5.2.9

15.Определите растения,на корнях которых бывают клубеньки с бактериями?

1.цикорий 2.лигуструм 3.сафора японская 4.клевер 5.миндаль 6.клен

А)1.3. В)3.4. С)4.5.6. D)4.2.

16.Выделите растения из рода паслен:

1.дурман 2.паслен красный 3.белена 4.картофель 5.баклажан 6.табак

А)4.1. В)5.4. С)2.3. D)2.6.

17.Определите растения ,у которых в цветке двуслойная чашечка и много подчаший ?

1.подсолнечник 2.тюльпан 3.мальва 4.кенаф 5.хлопчатник 6.цикорий

А) 1.6. В) 5.2. С) 3.4. D) 3.4.6.

18. В какой части растений имеется образовательная ткань: 1.лист 2.корневой чехлик 3.молодые побеги 4.плод 5.воздушные корни 6.камбий 7.лубяные волокна 8.древисина 9.сердцевина

А) 1.3.4.5 В) 2.4.6 С) 3.5.7.8 D) 7.8.919. Как питаются грибы?
20.К какому семейству относится дурман?
21.Жизненная форма растения терескен?
22.Количество видов растений в коллекции научном институте «Ботаника» Республики Узбекистан?
23.Укажите формулу семейства капустоцветных?
24.Укажите Родину Виргинского можжевельника?
25.К какой семействе относиться растения саксаул?

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (ixtisoslashtirilgan maktablar)

6- sinf 3- variant
1. Suvo’tlarda xlorofill vazifasini nima bajaradi?

A) xromatofora C) xloroplast B) leykoplast D) sitoplazma2. . Ikki urug’pallali o’simliklarning urug’i qanday qismlardan tuzilgan?

A) po’st, endosperm, murtak B) po’st, 2 ta urug’palla, murtak

C) endosperm, ildizcha, kurtakcha D) ildizcha, poyacha, kurtakcha

3. Urug’ nafas olganda nima yutib, nima chiqaradi?

A) kislorod yutadi, karbonat angidrid,suv, issiqlik chiqaradi

B) karbonat angidrid yutadi, kislorod chiqaradi

C) kislorod yutadi, havo, karbonat angidrid hiqaradi

D) karbonat angidrid yutadi, issiqlik, havo chiqaradi

4. Loviya o`simligi urug`ida asosan qanday modda to`planadi?

A) oqsil B) kraxmal C) moy D) efir5.Bir necha meva barglarining birikib o`sishidan hosil bo`lgan ko`p urug`li quruq mevali o`simliklarni aniqlang

A) mingdevona,bo’shnoch B) bo’ritaroq,singirtak

C) bangidevona, lola D) shirinmiya,sho`ra

6.Qaysi o’simlikning guli boshqa o’simlikning po’stlog’i orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?


  1. suv qaroqchisi B) Raffleziya Arnoldi C) baobab D) keyreuk

7.Hozirga kelib yer yuzida hukmronlik qilayotgan o`simliklar guruhini aniqlang?

A) yo`sinlar B) qirqquloqlar C) yopiq urug`lilar D) qirqbo`gimlar8.Olga sorbariyasi o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) ra’nodoshlar B) loladoshlar

C) tokdoshlar D) burchoqdoshlar
9. Qaysi oila vakillarida bir jinsli gullar bo’ladi 1-ziradoshlar 2-tokdoshlar 3- ituzumdoshlar 4-dukkakdoshlar 5-gulhayridoshlar 6- sho’radoshlar

А)1.6 В)2.5 С)3.4 Д)3.210. Qaysi o’simliklarning barglari to kech kuzgacha ham o’z yashil rangini yo’qotmaydi?

A) yong’oq, terak, chinor B) nastarin, atirgul, ligustrum

C) olma, olcha, tog’olcha D) eman, zirk, qayrag’och

11.Apreldan dekabr oyigacha cho’lda qurimasdan o’sib turadigan o’simliklar qaysi oilaga mansub?

A) sho’radoshlar B) ituzumdoshlar

C) ra`nodoshlar D) gulxayridoshlar

12.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

13.Qaysi o`simliklarning urug`i suv o`tkazmaydigan qalin qobiqqa ega bo`lganligi uchun suv orqali uzoqlarga tarqaladi? 1.zarpechak 2.qo`ypechak 3.qurttana 4.chinor 5.saksovul

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,514.Quyidagi qaysi o`simliklar popuk ildiz tizim hosil qiladi: 1. g`o`za 2.lola 3. bangidevona 4.chuchmoma 5.olgi 6. xolmon 7. bo`ritaroq 8.kanop

A) 4.5.6 B) 3.4.6 C) 1.7.6 D) 7.815.Ituzum turkumiga mansub o’simliklarni aniqlang? 1.bangidevona 2.ituzum 3.mingdevona 4.kartoshka 5.baqlajon 6.tamaki

A)4.1. B)5.4. C)2.3. D)2.6.16.Quyidagi qaysi o’simliklarning guli ostkosachabargga ega? 1.kungaboqar 2.lola 3.tugmachagul 4.kanop 5.g’o’za 6.sachratqi

A)1.6. B)5.2. C)3.4. D)3.4.6.17. Asosiy to’qima o’simlikning qaysi qismida uchraydi: 1) barg 2) ildiz qinchasi 3)yosh novda 4) meva 5)havo ildizi 6)kambiy 7) lub tolalari 8)yog’ochlik 9)o’zak

A)1.3.4.5. B) 2.4.6. C) 3.5.7.8 D) 7.8.9.18. Kollenxima bu-……….

A) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari

B) o’tkazuvchi to’qimaning o’lik hujayralari

C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari

D) asosiy to’qimaning tirik hujayralari
19.O`simliklarga qizil rangni berib turuvchi hujayra organoidi qanday ataladi?
20.Qaysi o`simlikning barg hujayralarida sitoplazmaning harakatini aniq ko`rish mumkin?
21.Ulotriks zoosporasining hivchini nechta?
22. Oloy xiyoli qaysi oila vakili hisoblanadi?
23.Qaysi hujayralarning qo’shilishidan endosperm hosil bo’ladi?
24.Sholining to’pguli qanday?
25. Kurtak bilan payvandlash qanday nomlanadi?
Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» (специализированная школа)

6 класс 3– вариант
1. Какой органоид выполняет функцию хлорофилла у водорослей?

A) хромотофор C) хлоропласт B) лейкопласт D) цитоплазма2. Из каких частей состоит семя двудольных растений?

A) кожица, эндосперм, зародыш

B) кожица, 2 семядоли, семяпочка

C) эндосперм, корешок, почечка

D) корешок, зачаточный побег, семяпочка

3. Что поглашяет и выделяет семя при дыхании?

A) поглащает кислород, карбонат ангидрид,воду, тепло

B) поглащает карбонат ангидрид, выделяет кислород

C) поглащает кислород, воздух, выделяет карбонат ангидрид

D) поглащает карбонат ангидрид, выделяет тепло и воздух

4.Какое вещество накапливает семена растения фасоль?

А) белок В) крахмал С) масло D) эфир5.Определите растения, у которого плод образовалось из сросшихся плодолистников?

А) дурман,ромашка В) хлопчатник,клевер

С) дурман,тюльпан D) солодка, марь белая

6.Определите растения, которое внедряесь в кожицу другого растения питается ее соком?

А) непентес В) рафлезия С) баобаб D) кейреук7.Господствующая группа растений на Земле в настоящее время-……..

А) мхи В) папоротники С) покрытосеменные D) хвощи8.К какой семействе относиться растения Сорбария Ольги?

А) розоцветные В) лилейные С) виноградные D) бобовые


9.В каких семействах встречаются однополые цветы?

1.сельдерейные 2.виноградные 3.пасленовые 4.матыльковые 5.мальвовые 6.марьевые

А)1.6 В)2.5 С)3.4 Д)3.2

10. У каких растений листья остаются зелеными до поздней осени?

А) орех,тополь ,клен В) сирень ,роза,лигуструм

С) яблоня,вишня ,алыча, D) каштан,дуб,барбарис

11.Определите к какой семействе относяться растения пустыньи,которые цветут с апреля месяца до декабря?

А) маревые В) пасленовые С) розоцветные D) мальвовые12.Определите растения с сложными листями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

13. У каких растений благодаря водонепронецаемой оболочке семена уносящая водой и не тонут в течении нескольких дней? 1. Повелика. 2.Вьюнок 3.Гулявник Лезеля 4.Клен 5.Саксаул

А) 1,2,3 В)3,4,5 С)2,4,5 D)1,2,514.Определите растения ,которые имеют мочковатый корень?

1.хлопчатник 2.тюльпан 3.дурман .4.подснежник 5. рис 6.ячмень 7.мальва 8.кенаф

А) 4.5.6 В) 3.4.6 С) 1.7.6 D) 7.8

15.Выделите растения из рода паслен:

1.дурман 2.паслен красный 3.белена 4.картофель 5.баклажан 6.табак

А)4.1. В)5.4. С)2.3. D)2.6.

16.Определите растения ,у которых в цветке двухслойная чашечка и много подчаший ?

1.подсолнечник 2.тюльпан 3.мальва 4.кенаф 5.хлопчатник 6.цикорий

А) 1.6. В) 5.2. С) 3.4. D) 3.4.6.

17. В какой части растений имеется образовательная ткань: 1.лист 2.корневой чехлик 3.молодые побеги 4.плод 5.воздушные корни 6.камбий 7.лубяные волокна 8.древисина 9.сердцевина

А) 1.3.4.5 В) 2.4.6 С) 3.5.7.8 D) 7.8.918. Колленхима это—……..

А) мертвые клетки механической ткани

В) мертвые клетки проводящей ткани

С) живые клетки механической ткани

D) живые клетки ассимиляционной ткани

19.Какой органоид клетки растений определяет красный цвет растений?
20.В клетках листьев, какого растения можно ясно рассмотреть движение цитоплазмы под микроскопом?
21. Сколько жгутиков у зооспоры улотрикса?
22. К какому семейству относится дурман?
23. Из слияния каких клеток образуется эндосперм?
24. Какое соцветие у риса?
25. Как называется прививка почкой?
Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi (ixtisoslashtirilgan maktablar) uchun nazorat materiallari

7- sinf 1- variant
1. Bir biriga zich ustun bo’lib joylashgan hujayralar o’simlikning qayerida joylashgan?

А) ildiz uchida В) yogochlikda

С) bargda D) barg ogizchalarida
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə