«alfa siğorta» asc-nin 01yanvar 2014-cü IL tarixinə olan Uçot siyasəti və izahlı qeydləri



Yüklə 76,04 Kb.
tarix06.12.2016
ölçüsü76,04 Kb.
#947
«ALFA SIĞORTA» ASC-nin

01yanvar 2014-cü il tarixinə olan

Uçot siyasəti və izahlı qeydləri


 1. Uzunmüddətli aktivlər


Torpaq, tikili və avadanlıqlar
01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətin torpaq, tikili və avadanlıqlar kateqoriyasından olan vəsaitlərinin balans dəyəri 1,433,305.08 manat, köhnəlməsi 416,438-69 manat və qalıq dəyəri 1,016,866.39 manat olmuşdur. Bu vəsaitlərin tərkibinə tikili, avadanlıq, nəqliyyat vasitəsi və digər əsas vəsaitlər daxildir. Köhnəlmə norması qanunvericiliyə əsasən kateqoriyalar və normalar üzrə tətbiq edilmiş və tikili üçün 3%-ə qədər, maşın-avadanlıq və nəqliyyat vasitələri üçün 25%-ə qədər, digər əsas vəsaitlər üçün isə 20%-ə qədər götürülmüşdür.

01.01.2013-cü il tarixinə tikili, avadanlıq və nəqliyyat vasitəsinin ilkin dəyəri və yığılmış amortizasiyanın hərəkəti aşağıdakı cədvəldə ğöstərilir.








Tikili

Maşın və avadanlıqlar

Sair Ə.V.

Nəqliyyat vasitəsi

01.01.2013-cü il tarixə olan ilkin dəyər

1,029,187.40

174,068.02

98,650.84

40,646.00

01.01.2013-cü il tarixə yığılmış amortiz.

265,809.27

64,647.09

31,075.53

10,161.50

01.01.20013-cü il tarixə mövcud olan dəyər

763,378.13

109,420.93

67,575.31

30,484.50

dövr ərzində alış və ya Ə.V. dəyərinin artması

-

24,393.56

9,654.26

56,680.00

dövr ərzində satış

-




-

-

dövr ərzində silinən

-




-

-

dövr ərzində amortizasiya

7,633.78

15,125.34

14,539.05

7,422.13

31.12.2013-cü il tarixə olan ilkin dəyər

1,029,187.40

198,461.58

108,305.10

97,326.00

31.12.2013-cü il tarixə yığılmış amortizasiya

273,443.05

79,772.43

45,614.58

17,583.63

31.12.2013-cü il tarixə mövcud olan dəyər

755,744.35

118,689.15

62,690.52

79,742.37
















Qeyri-maddi aktivlər
01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətə məxsus qeyri-maddi aktivlərin balans dəyəri 179,352.16 manat, köhnəlməsi 31,509.42 manat, qalıq dəyəri isə 147,842.74 manat təşkil etmişdir.

01.01.2014-cü il tarixinə qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyəri və yığılmış amortizasiyanın hərəkəti aşağıdakı cədvəldə ğöstərilir.




01.01.2012-ci il tarixə olan ilkin dəyər

55,360.13

01.01.2012-ci il tarixə yığılmış amortizasiya

26,576.45

01.01.20012-ci il tarixə mövcud olan dəyər

28,783.68

dövr ərzində alış

123,992.03

dövr ərzində satış

-

dövr ərzində silinən

-

2012-ci il üzrə amortizasiya

4,932.97

31.12.2012-ci il tarixə olan ilkin dəyər

179,352.16

31.12.2012-ci il tarixə yığılmış amortizasiya

31,509.42

31.12.2012-ci il tarixə mövcud olan dəyər

147,842.74







 1. Uzunmüddətli maliyyə aktivləri


Qeyri-dövlət qiymətli kağızları.

01.01.2014-cü il tarixinə qeyri-dövlət qiymətli kağızlarının qalığı 46,621.5 manat təşkil etmişdir.




 1. Debitor borclar

Cəmiyyətə birbaşa sığorta üzrə olan borclar 896.321,62 manat, təkrarsığorta əməliyyatları üzrə borc 436.825,02 manat olmuşdur. Büdcə üzrə 173.642,14 manat debitor borc yaranmışdır. Ilin sonuna cəmi 2.133.218,90 manat debitor borcu qalmışdır.




 1. Pul vəsaitləri


Kassa əməliyyatları
01.01.2014-cü il tarixinə kassa qalığı 4,011.57 manat təşkil etmişdir. Il ərzində 1,636,560.58 manat kassaya mədaxil, 1,652,758.41 manat kassadan məxaric olmuşdur.
Hesablaşma hesabı və valyuta hesabının açıqlanması
Hesablaşma hesabı üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə 1,574,205.80 manat və 31.12.2013-cü il tarixinə 1,240,324.59 manat olmuşdur.

O cümlədən,



Banklar üzrə


Bankın adı

01/01/2013

01/01/2014

Bank Respublika

187,61

297,79

Nikoylbank

428,07

55 636,06

Muğanbank

3 240,00

6,02

Royalbank

4 923,83

4 923,83

Paşabank

271,88

1,215,61

Bank of Azərbaycan

0

530 000,00

Zaminbank

1203,26

919,26

Bank Of Baku

1,18

1,18

Bank BTB

103 119,68

54 480,95

AG bank

4 634,24

1 636,98

BankTechnique

1 423 297,77

420 185,27

Turanbank

0

0

Bank VTB

28 958,60

0

Bank Melli İran

45,68

45,68

ABB Nərimanov f-li

3410,00

1 597,07

Atra Bank Tebriz

484,00

12 795,00

Parabank




160 506,77

Cəmi:__43,104.31__69,097.88'>Cəmi:__1_574_205,80__1_240_324,59'>Cəmi:

1 574 205,80

1 240 324,59


Valyuta hesabı hesabı üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə 43,104.31 manat dəyərində ABŞ dolları və Avro, və 01.01.2014-cü il tarixinə 69,097.88 manat dəyərində ABŞ dolları və Avro olmuşdur.
Banklar üzrə


Bankın adı

01.01.2013

01.01.2014

Bank Respublika

5,928.19




Bank BTB

0

33,597.73

Paşabank

0




Bank Technique

37,136.87

35,464.11

Turanbank

0




Bank Melli İran

39.25

39.22

Cəmi:

43,104.31

69,097.88



Banklarda olan depozit hesablar üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə 5,068,500.00 və 01.01.2014-cü il tarixinə 6,050,000.00 manat olmuşdur.
Banklar üzrə


Bankın adı

01.01.2013

01.01.2014

Nikoylbank

50,000.00

1,650,000.00

Muğanbank

100,000.00

0

Royalbank

0

0

Paşabank

100,000.00

0

Zaminbank

0

0

Bank BTB

3,320,476.00

1,900,000.00

AG Bank

0

0

Bank Technique

1,000,000.00

2,500,000.00

Turanbank

0

0

Bank Melli İran

0

0

Bank VTB

500,000.00

0




0

0

Cəmi:

5,070,476.00

6,050,000.00




 1. Qısamüddətli maliyyə aktivləri

31 dekabr 2013-cü il tarixinə dövlət qiymətli kağızlarının dəyəri 478.000,00 AZN olmuşdur.

Onlar:


 • BOKT Kredit House MMC - 100,000.00 AZN

 • Vestmark Financial Leasing Investment Company ASC - 300,000.00 AZN

 • Finans Leasing - 78,000.00 AZN




 1. Sair aktivlər

31 dekabr 2013-cü il tarixinə Cəmiyyətin sair aktivləri 185.077,48 manat olmuşdur.

Onlardan:


 • gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri – 2.029,76

 • verilmiş avanslar – 159.667.00

 • təhtəl hesablar – 18.185,8

 • sair aktivlər – 5.194,92




 1. Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı

2013-ci ilin sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 1.460.658,43 manat olmuşdur.




 1. Kapital

31 dekabr 2013-cü il tarixinə Cəmiyyətin elan edilmiş və tam ödənilmiş nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 1.000,00 AZN olan 4.750 ədəd səhmdən ibarət olmuşdur (2011: hər birinin nominal dəyəri 1.000,00 AZN olan 4.750 ədəd tam ödənilmiş səhm). Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar Azərbaycan Manatı ilə həyata keçirilmişdir. 31 dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan il ərzində buraxılmış səhmləririn sayında dəyişiklik olmuşdır. Səhmlərin nominal dəyərinin 1.000,00 AZN olmaqla 2012-ci ildə əlavə olaraq 3.030,00 səhm buraxılmışdır. Cəmiyyətin 01.01.2013-cü il tarixinə olan nizamnamə kapitalını 7.780.000,00 manat təşkil edir. 2013-cü il ərzində nizamnamə kapitalı dəyişməmişdir.

31 dekabr 2012 və 2013-cü il tarixlərinə Cəmiyyətin səhmdarı və iştirak payı aşağıdakı kimi olmuşdur.

2013 2012

Səhmlərin İştirak Məbləğ Səhmlərin İştirak Məbləğ Səhmdarın adı sayı payı(%) AZN-lə sayı payı(%) AZN-lə

_______________________________________________________________________________

1."Bank Technique" ASC 7780 100% 7.780.000,00 7780 100% 7.780.000,00


 1. Kapital ehtiyatları


Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
31 oktyabr 2012-ci il “007” saylı ekspert rəyinə əsasən ofisin dəyəri artırılmış və 247 425,14 AZN-lik ehtiyyat yaratmışdır. 2013-cü ildə əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi olmamışdır.


 1. Sığorta ehtiyatları


Sığorta ehtiyatlarının tərkibi
Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatının hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur.


Ümumi məbləğ Təkrarsığortaçıların payı Xalis

01 yanvar 2013-cü il tarixə qazanıl

mamış sığorta haqları ehtiyatı 2.819.374,04 685.861,67 2.133.512,37

_________________________________________________________________________________



01 yanvar 2013-cü il tarixə

qeyri-həyat sığortası üzrə

sığorta ehtıyatları 3.384.333,28 902.165,3 2.482.167,98

_________________________________________________________________________________

31 dekabr 2013-cü il tarixə qazanıl

mamış sığorta haqları ehtiyatı 3.895.187,25 1.356.489,62 2.538.697,63

Baş vermiş, lakin bildirilməmiş

zərərlər ehtiyatı 209.538,7 70.003,82 139.534,88

Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş

zərərlər ehtiyatı 197.521,55 34.164,9 163.356,65

Əlavə ehtiyatlar 10.618,50 0.00 10.618,50

________________________________________________________________________________



31 dekabr 2013-cü il tarixə

qeyri-həyat sığortası üzrə

sığorta ehtıyatları 4.312.866,00 1.460.658,34 2.852.207,66
Sığorta ehtiyatlarının ümumi məbləği olan 4.312.866,00 manatının 3.949.311,39 manatı könüllü sığorta sinifləri üzrə, 363.554,61 manatı isə icbari sığorta sinifləri üzrədir.


 1. Kreditor borcları

01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətin 171.704, 32 manat kreditor borcu olmuşdur.




 1. Öhdəliklər

01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətin 675.697,21 manat öhdəlikləri olmuşdur.


Gəlirlər

Əsas əməliyyat gəlirləri
2013-cü il ərzində cəmiyyətin birbaşa sığorta üzrə sığorta mükafatlarının (haqqlarının) cəmi məbləği 4.476.686,01 manat, təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə aldığı sığorta mükafatları 1.184.944,92 manat, təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə komisyon muzdların həcmi 151.263,70 manat, sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı 366.969,76 manat təşkil etmişdir. Əsas əməliyyat gəlirləri 6.179.864,39 manat olmuşdur.
Investisiya gəlirləri
Cəmiyyətin 2013-cü il ərzində investisiya gəliri 450.215,37 manat olmuşdur.
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində sığorta ehtiyatlarının artması nəticəsində xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (mənfi) 370.039,68 manat təşkil etmişdir.
Subroqasiya gəlirləri
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində subroqasiya gəlirləri 187.716,94 manat olmuşdur.
Sair gəlirlər
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində sair gəlirlər 89.466,17 manat olmuşdur.
Cəmiyyətin 2013-cü ilin yekunlarına görə ümumi gəliri 6.537.223,19 manat olmuşdur.


 1. Xərclər və ödənişlər


Birbaşa sığorta üzrə sığorta ödənişləri
Hesabat dövründə cəmiyyət tərəfindən 1.321.022,60 manat baş vermiş sığorta hadisəsinə görə sığorta ödənişi edilmiş, 193.846,55 manatı isə vaxtından əvvəl xitam verilmiş müqavilələr üzrə sığorta haqqları qaytarılmışdır.
Işlərin aparılması xərcləri
Cəmiyyətin 2013-cü il ərzində işlərin aparılması xərci cəmi 2.834.276,02 manat təşkil etmişdir və bu xərclər aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə aparılmışdır:


Əmək haqqı

834.635,25

DSMF-yə ayırmalar

164.710,70

Təsərrüfat xərcləri

19.297,04

Dəftərxana xərcləri

25.743,15

Bank xidməti xərcləri

19.126,91

Reklam işinin aparılması xərcləri

90.938,08

Amortizasiya ayırmaları

64.790,77

İşçilərin ixtisasartırması xərcləri

2.599,19

İcarə haqqı

117.165,38

Fiziki və hüquqi şəxs olan sığorta agentlərinə komisyon muzdlar

836.330,61



Təkrarsığortaya ödənilmiş komisyon muzdlar

285.205,72

Ezamiyyə xərcləri

4.210,41

Məsləhət xidmətləri

4.414,30

Əsas vəsaitlərin təmiri üzrə xərclər

19.749,15

Rabitə xərcləri

10.056,84

ATM silinməsi

0.00

DSN üzrə ödəmələr

14.658,07

İSB üzrə ödəmələr

32.916,77

Avtomobillərin saxlanması üzrə xərclər

24.706,15

Mühafizə xidməti

32.491,56

Komunal xərclər

7.585,91

Blanklar üzrə xərclər

10.701,40

Üzvlük haqqı

1.500,00

Sair xərclər- cəmi

210.742,66

Cəmi

2.834.276,02



Təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə
2013-cü il ərzində cəmiyyətin təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə hesablanmış sığorta haqları 2.040.471,49 manat olmuşdur. Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 122.328,80 manat olmuşdur.
Cəmiyyətin il ərzində xərclərin cəmi 6.511.945,46 manat təşkil etmişdir.
2013-cü il ərzində cəmiyyətin mənfəəti 25.277,73 manat, xalis mənfəət isə (mənfəət vergi bəyannaməsi üzrə mənfəət vergisi 171 496.55 AZN, faiz üzrə nənbədən tutulmuş vergi məbləği isə (sətr 244) 31 184.30 AZN olmuşdur.) 22.162,72 manat olmuşdur.

Idarə Heyətinin Sədri


Baş mühasib
Yüklə 76,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin