Ankara üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ enstiTÜ kurul kararlariYüklə 136 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü136 Kb.
#8573
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURUL KARARLARI


Toplantı Tarihi: 04 Aralık 2012

Toplantı Sayısı : 2012-2013 / 1

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Enstitü Kurulu, 04 Aralık 2012 tarihinde saat 14.00’de Enstitü Müdür Vekili Prof. Dr. M. Kemal KÜÇÜKERSAN’ın başkanlığında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda toplanmıştır. Enstitü Kuruluna; 50 anabilim dalı başkanı katılmıştır. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.


KARARLAR
Karar 1-) Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde “Perfüzyon Yüksek Lisans” programı açılması isteminin kabulüne, program derslerinin aşağıdaki şekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Dersleri


Yüksek Lisans Dersler

Kod

Dersin Adı

Kredi

ECTS

Zorunlu

/ Seçmeli

Dersin İçeriği

27203001

Kardiyopulmoner ve dolaşım sistemi anatomisi

202

5

Z

Kardiyovasküler perfüzyonda anahtar fizyolojik sistemlerle ilgili yapıların anatomik olarak anlaşılmasının sağlanması

27203003

Kardiyopulmoner bypass ve dolaşım sistemi fizyopatolojisi

101

5

Z

Kardiyovasküler perfüzyonda anahtar fizyolojik sistemlerle ilgili yapıların genel olarak anlaşılmasının geliştirilmesi.

27203005

Kardiyovasküler farmakoloji

202

5

Z

Biyokimyasal yapıları ve biyokimyasal yapıların fonksiyonlarla ilişkisini ve ilaçların mekanizması ve metabolizması ve farmakolojinin genel olarak anlaşılmasının geliştirilmesi.

27203007

Dolaşım sistemi biyofiziği
202

4

Z

Kardiyopulmoner bypass’da temel ölçümlerde fizik, kimya kanunlarının anlaşılmasının geliştirilmesi

27203009

Perfüzyon hematolojisi

202

4

Z

Kan ve Kan komponentlerinin yapı ve fonksiyonlarının daha güçlü bir şekilde anlaşılması, (CPB) Kardiyopulmoner bypass tarafından nasıl etkilendiklerinin anlaşılması, hemostazın anahtar sistemleri ve bu sistemlerin CPB tarafından nasıl bozulduklarının anlaşılması, inflamatuar cevabın anlaşılması.

27203011

Perfüzyon teknikleri ve biyomedikal enstrümantasyon

223

6

Z

Perfüzyon tekniklerinin detaylı bir şekilde anlaşılmasının geliştirilmesi ve perfüzyon teknolojisinin prensiplerinin genel olarak anlaşılmasının sağlanması ile Kardiyovasküler perfüzyonla ilgili biyomedikal elektronik ve aletlerin genel olarak anlaşılmasının sağlanması

27203013

Kalp ve damar cerrahisinde anestezi

202

5

Z

Anestezik ajanların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri ile İnotrop ve kronotrop ajanların kardiyovasküler sistemi nasıl etkilendiğinin anlaşılması ayrıca CPB’ in bu ajanlardan nasıl etkileneceğinin genel olarak anlaşılmasının sağlanması.Hasta monitörüzasyonunun nasıl ve ne amaçla yapıldığının anlaşılmasının sağlanması.

27203015

Kardiyak cerrahi ve ekstrakorporeal dolaşım teknikleri

223

8

Z

Kardiyovasküler Cerrahi Teknikleri uygulamaları ve Kardiyopulmoner Bypass’ın rolünün nasıl ve ne amaçla yapıldığının anlaşılmasının sağlanması.

27204001

Pediatrik perfüzyon

223

8

S

Pediatrik ve neonatal perfüzyon tekniklerinin detaylı bir şekilde anlaşılmasının sağlanması

27204003

Dolaşım destek sistemleri ve kalp-akciğer nakli

202

8

S

Yetmezliğe giren kalp ve akciğerler için kullanılan bütün mekanik destek sistemlerinin tam olarak anlaşılmasının sağlanması.

27204005

Biyoistatistik

202

3

S

Kardiyopulmoner By-pass ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılacak olan istatistik yöntemlerinin anlaşılmasının sağlanmas


Karar 2-) Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca Enstitümüzde aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarında 2012-2013 Yaz Dönemi (parasız) açılmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosunun görüş ve onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.


 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

 • Ortodonti Anabilim Dalı

 • Pedodonti Anabilim Dalı

 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • Endodonti Anabilim Dalı

 • Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI
 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • TIP PROGRAMI
 • Biyofizik Anabilim Dalı

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMI
 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

 • Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı • VETERİNER PROGRAMI
 • Anatomi Anabilim Dalı

 • Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • Biyoistatistik Anabilim Dalı

 • Biyokimya Anabilim Dalı

 • Cerrahi Anabilim Dalı

 • Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

 • Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 • Fizyoloji Anabilim Dalı

 • Genetik Anabilim Dalı

 • Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • Parazitoloji Anabilim Dalı

 • Patoloji Anabilim Dalı

 • Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

 • Viroloji Anabilim Dalı

 • Zootekni Anabilim Dalı


Karar 3-) Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı doktora programı yeni ders açma önerisinin aşağıda belirtilen şekilde kabulüne ve düzenlemelerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.


Dersin Adı

Programı

Kredisi

Epilepsinin Nöral Temelleri

Doktora

2 0 2


Karar 4-) Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı derslerinin aşağıda belirtilen şekilde kabulüne ve düzenlemelerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.


STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Eski Statüsü

Yeni Statüsü

66804001

Çocukta Yaratıcılık

303

Seçmeli

Zorunlu

66804009

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

303

Seçmeli

ZorunluProf. Dr. M. Kemal KÜÇÜKERSAN

Enstitü Müdür VekiliProf. Dr. Canan AKBAY

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı(Katılmadı)__Prof._Dr._Serpil_NEBİOĞLU_Disiplinlerarası_Klinik_Eczacılık_Anabilim_Dalı_Başkanı__(Katılmadı)'>(Katılmadı)__Prof._Dr._Rıfkı_HAZIROĞLU_Patoloji_(Veteriner)_Anabilim_Dalı_Başkanı__(Katılmadı)'>(Katılmadı)


Prof. Dr. Yılmaz AKÇA

Viroloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Recep AKDUR

Halk Sağlığı Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet AKIN

Farmasötik Mikrobiyoloji (Eczacılık)

Anabilim NEXT Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat AKKAYA

Perıodontoloji

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. A. Murat AKSOY

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Melih ALTAN

Farmakoloji (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Zahir ALTUĞ

Ortodonti

Anabilim Dalı Başkanı


Doç. Dr. Gülsüm ANÇEL

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı (Sağlık Bilimleri)(Katılmadı)

Prof. Dr. Neriman ARAL

Çocuk Gelişimi

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Semra ATALAY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Mesut Birol ATAY

Fizik Tedavi ve Rehabilistasyon

Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı(Katılmadı)

Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Metin BAŞTUĞ

Fizyoloji (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Asuman BOZKIR

Farmasötik Teknoloji (Eczacılık)

Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ali BUMİN

Cerrahi (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)

Prof. Dr. Benay CAN EKE

Farmasötik Toksikoloji (Eczacılık)

Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Maksut COŞKUN

Farmasötik Botanik (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. K. Serdar DİKER

Mikrobiyoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Veli DUYAN

Sosyal Hizmet

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof.Dr. Atilla H. ELHAN

Biyoistatistik (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. M.Bahri EMRE

Fizyoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Levent ERGÜN

Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL

Genetik (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. A. Ezel ESATOĞLU

Sağlık Kurumları Yönetimi

(Sağlık Bilimleri)

Anabilim Dalı BaşkanıProf.Dr. Muharrem GERÇEKER

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof.Dr. Rüştü S. GÜNER

Spor Hekimliği

Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. Gürkan GÜR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı BaşkanıDoç.Dr. İ. Safa GÜRCAN

Biyoistatistik (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof.Dr. Gürhan GÜRMAN

Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. M. Bahaddin GÜZEL

Ortopedi ve Travmatoloji (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Patoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Merih HAZIROĞLU

Anatomi (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. Canan KALAYCIOĞLU

Disiplinlerarası Sinir Bilimleri

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. K. Zafer KARAER

Parazitoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Biyokimya (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Sezai KAYA

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Nahide KONUK

İç Hastalıkları (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Mitat KOZ

Beden Eğitimi Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Serpil NEBİOĞLU

Biyokimya (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Serpil NEBİOĞLU

Disiplinlerarası Klinik Eczacılık

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Feyyaz ONUR

Analitik Kimya (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Zeynep ÖKTE

Pedodonti

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof.Dr. Şehsuvar ERTÜRK

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ

Zootekni (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. H. Serdar ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. S. Candan PAKSOY

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Özden PALAOĞLU

Tıbbi Farmakoloji

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof. Dr. Engin SAKARYA

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Gülçin SALTAN

Farmakognozi (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU

Adli Bilimler

Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Asuman SUNGUROĞLU

Tıbbi Biyoloji

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL

İç Hastalıkları (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU

Tıp Tarihi ve Etik

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Sevgi ŞAR

Eczacılık işletmeciliği (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR

Anatomi (Tıp)

Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Necmettin TEKİN

Dölerme ve Sun’i Tohumlama (Veteriner)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Cahit ÜÇOK

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Meral TUNÇBİLEK

Farmasötik Kimya (Eczacılık)

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Belma TURAN

Biyofizik (Tıp)

Anabilim Dalı Başkanı

(Katılmadı)


Prof.Dr. Engin TURAN

Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN

Hepatoloji

Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Bengül YURDUKORU

Protetik Diş Tedavisi

Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. Fatmagül ZIRAMAN

EndodontiAnabilim Dalı Başkanı


Yüklə 136 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin