Antioksidlər (məhsulu turşumaqdan qorumaq üçün istifadə edilir) e 300-e 399Yüklə 329.43 Kb.
Pdf просмотр
tarix07.01.2017
ölçüsü329.43 Kb.

 

 

Cədvəldə  “E”  işarəsi  ingiliscə  Avropa  sözünün  baş  hərfindən  götürülüb.  Nömrələnmə  hər  bir  qida əlavəsinin xüsusi kodu olduğu üçün verilirb. Cədvəldə qida əlavələri həm nömrə, həm də bilavasitə adı ilə 

göstərilib.  Çünki  bəzən  məhsulların  üzərində    yalnız  nömrə  kimi  göstərilir.  (Məsələn  E-300).  Bəzən  də 

nömrə göstərilmir, sadəcə ad göstərlir(Askorbin turşusu). Bəzən hər ikis göstərilir- yəni E-300(Askorbin 

turşusu). 

 

DİQQƏT:  Qırmızı  ilə  göstərilən  qida  əlavələrinin  qidalarda  istifadəsi  və  həmin  qatqılı  qidaların  qəbulu tövsiyyə edilmir. 

 

Antioksidlər (məhsulu turşumaqdan qorumaq üçün istifadə edilir) E 300-E 399  

S.S 

E-

işarəsi 

Adı 

Halal 

Statusu 

Təyyibən statusu 

(Orqanizmə təsiri) 

Qeyd 

Е-300  Askorbin 

turşusu 


(Ascorbic Acid) 

Halal 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

Bütün 


ölkələrdə 

istifadəsinə 

icazə 

verilir 


E-301 


Natri  askorbat  (Sodium 

Ascorbate) 

Halal 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

Bütün 

ölkələrdə istifadəsinə 

icazə 


verilir 

E-302 Kalsium 

askorbat 

(Calsium ascorbate) 

Minerallardan 

alınırsa 

mənşəyi 


halaldır, 

sümükdın 

alınarsa şübhəlidir 

Böyrəklərdə  daşların 

əmələ 

gəlməsin sürətkəndirir 

İstifadəsi 

tövsiyyə 

olunmur. 

E-303 


Kali askorbat (Potassium 

Ascorbate) 

Halal 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

Bütün 

ölkələrdə istifadəsinə 

icazə 


verilir 

E-304 Askorbilpalmat 

(Ascorbyl Palmitate) 

Bitkidən 

alınarsa 

halaldır, 

donuz 


piyindən olsa Haram 

İndiyə kimi hər hansı 

bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 E-305 Аskorbilstearat 

(Ascorbyl Stearatе) 

Bitkidən 

alınarsa 

halaldır, 

heyvan 


mənşəli 

olsa 


şübhəlidir. 

Araşdırılır 

Araşdırılır 

Uyğun 


 

 E-306 

Tokoferol  konsentratının 

qarışığı 

(Mixed 

Tocopherols 

Concentrate) 

Bitkidən 

alınarsa 

halaldır, 

heyvan 

mənşəli 


olsa 

şübhəlidir. 

İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 E-307 


Alfa  tokoferol  (Alpha-

tocopherol) 

Alkaqollu  qıcqırtma 

metodundan  istifadə 

etmədən 


aparılırsa 

Halaldır,əks 

halda 

şübhəlidir İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 E-308 


Gamma- 

sintetik 

tokoferol(Synthetic 

Gamma-tocopherol) 

Şübhəli 

İndiyə kimi hər hansı 

bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

10 E-309 

Delta  sintetik  tokoferol (Synthetic 

Delta-

tocopherol) 

Şübhəli 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 11 

E-310 


Propriqalat 

(Propyl 


Gallate) 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır 

Mədə 


bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Uşaq 

qidalarında 

icazə 

verilmir. Ümumiyyətlə 

istifadəsi 

tövsiyyə 

edilmir. 

12 

E-311 


Oktilqallat 

 

(Octyl Gallate) 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır 

Mədə 


bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Uşaq 

qidalarında 

icazə 

verilmir. Ümumiyyətlə 

istifadəsi 

tövsiyyə 

edilmir. 

13 

E-312 


Dodesilqallat  (Dodecyl 

Gallate) 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır 

Mədə 

bağırsaq xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Uşaq 


qidalarında 

icazə 


verilmir. 

Ümumiyyətlə 

istifadəsi 

tövsiyyə 

edilmir. 

14 


E-313 

Etilqallat (Ethyl Gallate)  Şübhəli 

 

 


 

 

 15 

E-314 


Qvoyak  qətran  (Guaiac 

Resin) 


Şübhəli 

 

  

16 


E-316 

Eritorbik 

turşu 

(Erythorbic (Isoascorbic) Acid) 

Şübhəli 


 

 

 17 

E-317 


Kali 

izo 


askorbat 

(Potassium 

Isoascorbate) 

Şübhəli 


 

 

 18 

E-318 


Kalsium  izo  askorbat 

(Calcium 

Isoascorbate) 

Şübhəli 


 

 

 19 

E-319 


Tertiar butilhidrokin 

(Tertiary 

Butylhydroquinone) 

Şübhəli 


Ürəkbulanma, 

qusmaya  səbəb  ola 

bilər. 

Bəzi 


ölkələrdə 

istifadəsi 

məhdudlaşdırılıb. 

20 


E-320 

Butilhidroksianisol 

/Butylated 

Hydroxyanisole (BHA)/ 

Tərəvəz 

yağından 

istifadə 

olunsa 


Halaldır, 

digər 


hallarda şübhəlidir 

Mədə 


bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


 

21 


E-321 

Butilhidroksitoluen 

/Butylated 

Hydroxytoluene (BHT) 

Tərəvəz 

yağından 

istifadə 

olunsa 


Halaldır, 

digər 


hallarda şübhəlidir 

Mədə 


bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


 

22 


E-322 

Лецитины (Lecithins) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

 

 

23 E-323 

Anoksomer(Anoxomer) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

İnsan 

orqanizminə əks təsiri var 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır 

24 


E-324 

Etoksikvin(Ethoxyquin) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

İnsan 

orqanizminə əks təsiri var 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır 

25 


E-325 

Natri  Laktat  (Sodium  Mənşəyindən 

asılı   

 


 

 

Lactate) 

olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

26 

E-326 


Kali 

laktat(Potassium Lactate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

 27 

E-327 


Kalsium  laktat  (Calcium 

Lactate) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

 

 

28 E-328 

Ammonium laktat (Ammonium Lactate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır 

29 


E-329 

Maqnezium laktat 

/Magnesium 

Lactate 

(D,L-)

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır 

30 


E-330 

Limon  turşusu  (Citric Acid) 

Halal 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 31 

E-331 


Natri 

sitratlar 

(Monosodium, 

disodium,trisodium Monosodium Citrate, 

Disodium Citrate, 

Trisodium Citrate

Halal 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 32 

E-332 


Kali  sitratlar  (Mono,di, 

tri kalilər) 

/Potassium Citrates: 

(i)-Monopotassium 

Citrate, 

(ii)-Dipotassium Citrate, 

(iii)-Tripotassium 

Citrate

Halal 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

 33 

E-333 


Kalsium  sitratlar(mono,  Əgər 

kalsium  İndiyə kimi hər hansı 

 


 

 

di, tri kalsiumlar)  /Calcium Citrates: 

(i)-Monocalcium 

Citrate, 

(ii)-Dicalcium Citrate, 

(iii)-Tricalcium Citrate

sümükdən  alınııbsa 

Mübahisəlidir,  digər 

hallarda Halaldır 

 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

34 E-334 

Üzüm turşusu 

/Tartaric Acid (L(+)-)

Əgər 


qıcqırdılmış 

üzümdən    alınııbsa 

Şübhəlidir, 

digər 


hallarda Halaldır 

 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

35 E-335 

Natri tartrat: ( 

/Sodium Tartrates:  

Monosodium 

Tartrate  

Disodium 

Tartrate 

Əgər 


qıcqırdılmış 

üzümdən    alınııbsa 

Şübhəlidir, 

digər 


hallarda Halaldır 

 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

36 E-336 

Kali 

tartrat/Potassium 

Tartrates 

Monopotassium 

Tartrate,  

Dipotassium Tartrate 

Əgər 


qıcqırdılmış 

üzümdən    alınııbsa 

Şübhəlidir, 

digər 


hallarda Halaldır 

 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

37 E-337 

Tartrat kali-natri (Sodium 

potassium 

tartrate) 

Əgər 


qıcqırdılmış 

üzümdən    alınııbsa 

Şübhəlidir, 

digər 


hallarda Halaldır 

 

İndiyə kimi hər hansı bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

38 E-338 

Fosfor 


turşusu 

(Phosphoric 

Acid)

 

Halal  

 

39 E-339 

Natri 

ortofosfat(mono, 

di, 

tri) 

/Sodium Ortophosphates: 

Monosodium 

Halal 


Mədə 

bağırsaq 

problemlərinə  səbəb 

ola bilər. 

 

 


 

 

Ortophosphate, Disodium 

Ortophosphate, 

Trisodium 

Ortophosphate

40 


E-340 

Ortofosfat kali 

 /Potassium 

Ortophosphates 

Monopotassium 

Ortophosphate 

 Dipotassium 

Ortophosphate  

Tripotassium 

Ortophosphate/ 

Halal 

Mədə 


bağırsaq 

problemlərinə  səbəb 

ola bilər. 

 

 41 

E-341 


Kalsium 

ortofosfat(mono,  di,  tri 

kalsium fosfatlar) 

 /Calcium Phosphates  Monocalcium 

Ortophosphate  

Dicalcium 

Ortophosphate (iii) 

Tricalcium 

Ortophosphate

Əgər 


kalsium 

sümükdən  alınııbsa 

Şübhəlidir,  

İndiyə kimi hər hansı 

bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

 

42 


E-342 

Ammoniya 

ortofosfat(mono, 

di 


ammonium 

fosfatlar)/Ammonium Phosphates 

(i) Monoammonium 

Ortophosphate 

(ii) 

Diammonium 

Ortophosphate/

 

Halal 


İndiyə kimi hər hansı 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

  

 

43 E-343 

Maqnezium  ortofosfatlar 

(mono,di, 

tri 


fosfotlar)/Magnesium 

Ortophosphates: 

(i) 

Monomagnesium 

Ortophosphate 

(ii) 

Dimagnesium 

Ortophosphate 

(iii) 

Trimagnesium 

Ortophosphate

Halal 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

44 

E-344 


Lesitin sitrat 

Halal 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


 

45 


E-345 

Maqnezium 

sitrat(Magnesium 

citrate) 

Halal 

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

46 


E-349 

Ammonium 

malat 

(Ammonium malate) Halal 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

47 


E-350 

Natri 


malatlar:natri 

malat,  natri  hidrogen 

malat 

 /Sodium Malates: Sodium  Malate  Sodium 

Hydrogen 

Malate/ 

Halal 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

48 

E-351 


Kali  malat    (Potassium 

Malate

Halal 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

49 

E-352 


Kalsium  malat(Calcium 

Malates) 

Halal 

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

50 


E-353 

Меta-üzüm 

turşusu  Mübahisəli 

İndiyə kimi hər hansı  Bir  sıra  ölkələrdə  

 

(Metatartaric Acid) 

bir 


əks 

təsir 


müəyyənləşməyib 

 

rəsmən qadağandır  51 

E-354 


Kalsium tartrat 

(Calcium Tartrate) 

Şübhəli 

İndiyə kimi hər hansı 

bir 

əks 


təsir 

müəyyənləşməyib 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

52 


E-355 

Adipik turşusu 

(Adipic Acid) 

Şübhəli 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


 

53 


E-356 

Natri adipat 

(Sodium Adipate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

54 


E-357 

Kali adipat 

(Potassium Adipate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

55 


E-359 

Ammonium adipat 

(Ammonium Adipate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

56 


E-363 

Yantar  turşusu  (Succinic 

Acid) 

Halal 


Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 

gətirir 


Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

57 

E-365 


Natri fumarat 

(Sodium Fumarates) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə məhdudlaşdırırlıb 

58 


E-366 

Kali fumarat 

(Potassium Fumarates) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə məhdudlaşdırırlıb 

59 


E-367 

Kalsium fumarat 

(Calcium Fumarates) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə məhdudlaşdırırlıb 

60 


E-368 

Ammonium fumarat 

(Ammonium Fumarates) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya  

Bir  sıra  ölkələrdə 

məhdudlaşdırırlıb 


 

 

şübhəli ola bilər 61 

E-370 


1,4-heptonolokton 

(1,4-Heptonolactone) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

Əks təsiri vardır 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

62 


E-375 

Nikotin turşusu 

(Nicotinic Acid) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

Bir  sıra  ölkələrdə 

rəsmən qadağandır  

63 


E-380 

Ammoinium sitratlar 

/Ammonium Citrates/ 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Əks təsiri vardır 

 

 

64 E-381  

Ammonium 

dəmir 

sitrat(Ferric  Аmmonium Citrate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

65 


Е-383 

Kalsium 


qliserofosfat 

(Calcium 

Glycerophosphate) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

 65 

Е-384  


İzopropril 

sitrat 


(Isopropil Citrates) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

 

66 


Е-385 

Kalsium 


disodium 

(CANA2) 


Calsium disodium 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri 

əmələ 


gətirir 

 

67 E-386 

Disodium  etilen  diamin 

(Disodium 

Ethylene 

Diamine) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

 68 

E-387 


Oksistearin (Oxystearin) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

69 


E-388 

Tiodiproponik turşu 

Thiodipropionic Acid) 

Mənşəyindən 

asılı 

olaraq  halal  və  ya şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

70 


E-389 

Dilauril 

Tiodiproponik 

turşu 


Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

 

 

 (Dilauryl Thiodipropionate) 

şübhəli ola bilər 

71 

E-390 


Distearil  Tiodiproponik 

turşu 


 (Dustearyl 

Thiodipropionate) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

 

Bir  sıra  ölkələrdə rəsmən qadağandır  

72 


E-391 

Fitik  turşusu  (Phytic 

Acid) 

Mənşəyindən asılı 

olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər 

 

 73 

E-399 


Kalsium laktobionat 

(Calcium Lactobionate) 

Mənşəyindən 

asılı 


olaraq  halal  və  ya 

şübhəli ola bilər  

 

 Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə