Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
1   2   3   4   5   6   7   8   9
kl

ə

rini bildirmiş  və

  h


əmin  gün  axşam  saat  tə

xmin


ə

n  18  rad

ə

l

ərind

ə

  yenidən  onların  evinə

 

gəlmişlə

r. Sahil ona polis

ə

 

əriz

ə

 və

 izahat verdikl

ərini, lakin Rahimin qaçdığı üçün polislə

rin 


onu saxlaya bilm

ə

diklərini bildirmişdir. Hə

min gec


ə

ni d


ə

 

onların evində qalaraq s

ə

hərisi gün 

öz  evlə


rin

ə

 getmişlə

r.  Bundan  t

ə

xmin


ə

n  10-


15  gün  sonra  Sahillə

  Arzu  yen

ə

  d


ə

  onlara 

g

əlmiş, 


Arzu  il

ə

  Sahil  ona  Rahimin  Arzunu  iki  də

f

ə  m

əcburi  restoranlara  apardığını 

söyləmişdir.  

 

Həmçinin  ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir  ki,  Arzunun  Rahim  tər

ə

findən  maşına  basılaraq 

aparıldığını  Sahil  ona  bildirmiş,  Arzu  ona  ə

vv

ə

llər  heç  nə

  dem


əmişdir.  Hə

min  vaxt  Sahil

ə

 

Şəkid

ə

  belə

  bir  hadis

ə

nin  ola  bilmə

y

əc

əyini  bildirmiş,  Arzudan  Rahimin  ona  nə

  etdiyini 

soruşduqda isə

 

Arzu ona cavabında Rahimin ona barmağını belə 

vurmadığını bildirmişdir.

 

M

əhk

ə

mə

 

istintaqı zamanı şahid 

qismində dindirilmiş Cabbarova Şahnaz Niymət qızı

 

ifad


ə

sind


ə

 

göstərmişdir  ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  onun  əmisi  qızıdır.  Arzu  ilə 

münasibə


tl

ə

ri  hər  zaman  yaxşı  olmuş,  aralarında  heç  bir  ə

dav


ə

t  v


ə

 

ya  düşmənçilik olmamışdır. Nə

sirov Rahim F

ərrux oğlunu tanımamış, Rahimlə

 

heç bir münasibəti, 

ə

davə

ti 


v

ə

 ya düşmənçiliyi olmamışdır. Arzu 2015

-ci ilin  t

ə

xmin


ən mart ayının sonlarında yaşadığı 

Şəmkir şə

h

ə

rindən Şəki şə

h

ərin

ə

 tibb texnikumuna təhsil almağa gəlmişdir. Həmin müddə

ərzind

ə

 Arzu  analığı  Zə

rif


ə

nin  evind

ə

 

qalmışdır.  Təxmin

ə

n  2015-ci  ilin  aprel  ayının 

ə

vvə

ll

ərind

ə

 yaşadığı evin hə

y

ətind

ə

 olan zaman Arzunun hə

y

ət qapısının yanından səsini 

eşidə


r

ək  qapıya  yaxınlaşmış,  Arzunun  orada  olmasını  görüb,  onunla  görüşüb  bir  qə

d

əsöhbət  etmişdir.  Hə

min  vaxt  Arzu  tibb  texnikumuna  q

əbul  olunduğunu  və

  t


əhsil  aldığını, 

h

əmçinin dərsl

ərinin çox olduğunu söyləmişdir. Bir qə

d

ə

r də

 

söhbət ed

ə

ndə

n sonra Arzunu 

ev

ə

 də

v

ət etmiş, lakin Arzu işlərinin  v

ə

 də

rsl


ərinin çox olduğunu bildirə

r

ək ev

ə

  gə

lm

əkd

əimtina  ed

ə

rək  getmişdir.  Arzu  bir  neçə

  d


ə

f

ə 

bu  şə


kild

ə

  onlara  gə

l

ər

ə

k  hə

y

ətd

ə

 söhbə

etmişlər.  

Şahid


 C

əbrayılov Vasif Əliyar oğlu ifadə

sind

ə

 göstərmişdir ki, İsmayılova Arzu Hikmə

qızı  onun  anası  Şahnazın  əmisi  qızıdır.  Nəsirov  Rahim  F

ərrux  oğlunu  tanımamışdır. 

Arzunun  Şə

kiy


ə

  g


ə

lm

əsi  ona  bir  müddət  sonra  m

əlum  olmuşdur.  Arz

unu  h

ə

min  vaxtlarda görmüş, lakin onunla ünsiyyət saxlamamışdır. İslam adlı taksi sürücüsü onunla görüşmüş, 

söhbət zamanı İslam ondan Arzunun Rahimdən şikayə

t etm

ə

si barə

d

ə 

soruşduqda bundan 

x

ə

bərinin  olmadığını  bildirə

r

ək  İslamla  bu  barəd

ə

 söhbət  etmiş,  hə

min  vaxt  onun  s

ə

sinin 


yazılmasından  xə

b

əri  olmamışdır.  İslamla  söhbət  ed

ə

ndə

n  sonra  onun  avtomobilind

ədüşər

ə

k evlə

rin


ə

 

getmişdir. 

M

əhk

ə

mə

d

ə   

şahid


 

qismində  dindirilmiş 

H

ə

sənov  İslam  Rüstəm  oğlu  ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, həm  N

ə

sirov  Rahim  Fərrux oğlunu,  İsmayılova Arzu  Hikmət  qızını tanıyır, 

onlarla aralarında heç bir ə

dav

ə

tlə

ri v


ə

 

ya düşmənçilikləri olmamışdır. Təxmin

ə

n 2015-ci ilin avqust ayının ə

vv

əll

ə

rində

 Rahiml


ə

 kafed


ə

 

oturub çay içən zaman Rahim ona L

əman adlı 

qadının  ondan  polisə

 

şikayət  etdiyini,  onu  m

əcburi  öz  avtomobilinə

 

otuzduraraq  “Marxal” deyil

ə

n  yerə

  t


ə

r

əf  apardığını,  orada  ona  həd

ə

-qorxu  gə

l

ər

ə

k  ondan  400  manat  pul  tə

l

əetm


əsini söyləmişdir. Rahimdə

n L


əmanın kim olmasını soruşmuş Rahimin izahından sonra 

h

əmin qadının Arzu olmasını anlamışdır. Bu zaman kafenin qarşısından Arzunun qohumu Vasif  adlı  oğlanın  keçdiyini  görmüş,    Rahim  də

 

ona  Vasifi  göstər

ə

rə

k  Arzunun  qohumu 

olmasını, onun da bu işlə

rd

ə 

əlinin olmasını bildirdikdə

 Rahim

ə

 Vasifi tanıdığını, onun xə

st

ə 

adam olduğunu, yenə

 d

ə

 bu mə

s

əl

ə

 ilə

 

bağlı onunla söhbət edib öyrən

ə

cəyini bildirmişdir. 

Rahimin yanından duraraq öz avtomobilinə

 

ə

yləşib Vasifin dalınca sürə

r

ək Vasifin yanında saxlamış,  Vasifə

  avtomobil

ə

 

oturmasını  bildirmişdir.  Avtomobildə  ged

ə

rkə

n  Vasifl

ə

  Rahim 


v

ə

 Arzu arasında 

olan m


ə

s

əl

ə

 ilə

 

bağlı söhbət etmişdir. Vasiflə 

söhbəti qurtardıqdan sonra 

Vasifi parkın yanında düşürüb yenidən avtomobilini sürə

r

ək  Rahimgilin  kafesin

ə

  gəlmişdir. 

Rahim


ə

 Vasifl


ə

 

söhbət etdiyini v

ə

 Vasifin bu işdə

 

heç bir günahının olmamasını bildirmişdir.  

Bir neçə


 

gün sonra Rahimin həbs olunduğunu eşitmişdir.

 

M

əhk

ə

mə

d

ə 

şahid  qismində

 

dindirilmiş  Laçınov  Rafiq  Musa  oğlu  ifadəsind

ə

 göstərmişdir  ki,  Şəki  rayonunun  Layısqı  kə

ndi 


ə

razisind


ə

  yerl


əşən  “Ördək  gölü”  adlanan 

11 

 

 istirah

ə

t mə

rk

əzind

ə

 işlə

yir. 2015-ci ilin t

ə

xmin


ən may ayında müştə

ri az g


ə

ldiyind


ə

n orada 


t

ək  işləmişdir.  Rahim və

  Arzunu 

ə

vvə

ll

ər  tanımamışdır.  Onların  təxmin

ə

n  2015-ci  ilin  may ayında  gə

ldikl


ərini  görmüş,  nə

  yeyib-


içdiklərini  xatırlamasa  da  yemək  sifariş  verdiklə

rini, 


qadının  kefsiz  olduğunu

,  h


ətta  qadına  içmə

y

ə  su  g

ə

tirdiyini,  lakin qadının  yemə

k  yeyib-

yem

ədiyini xatırlamıdğını bildirmişdir. Məhk

ə

mə

 icla protokolunda h

əmin xüsusatlar olduğu 

kimi  öz  əksini  tapsa  da,  lakin  hökmdə

   

“qadının  kefsiz  olduğu,  hətta  qadına  içməy

ə

  su g

ə

tirilməsi” xüsusatı öz əksini tapmamışdır.

 

İbtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi t

ədqiq edilmiş və

 

müə


yy

ən edilmişdir ki, Laçınov 

Rafiq Musa oğlu ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, o, Aşağı Göynük kəndind

ə

 yaşamaqla “Ördə

gölü”  istirahət  yerind

ə

 işlə

m

əy

ə

 başlamış  və

 

oranın  şərikl

ə

rindən  biri  olmuş,  maddi 

çə

tinlikləri  olduğu  üçün  gə

l

ən  müştəril

ə

rə

 

özləri  ofisiant  kimi  xidm

ət  göstə

r

ə

rə

k  yem


ə

k  v


ə

 

çay  verməkl

ə

 qulluq  etmişlə

r.  2015-

ci  ilin  may  ayında  sezonun  başlanğıcında  müştə

ri  az 


g

ə

ldiyində

n t


ək işlə

diyini, Rahim v

ə

 Arzuyla tanışlığının olmadığını, 2015

-

ci ilin may ayında g

ə

ldiklə

rini,  n


ə

  yeyib-


içdiklərini  xatırlamadığını,  hə

min  vaxt  iki  n

ə

f

ər  olduqlarını,  yemədes


ə

l

ər  d

ə

 qadının  yemə

k  yem


ə

diyini, 


qadının  kefsiz  olduğunu,  hətta  qadına  içmə

y

ə  su 

g

ətirdiyini, 

qadının  orta  bə

d

əquruluşlu  və

 

qarayanız  olduğunu,  adını  sonradan  bildiyini, Rahimin uca boylu, saçının ortasının az olduğunu, nə

 bar


ə

d

ə 

söhbə


t etdikl

ə

rini bilmə

diyini, 


t

ə

xminə

n bir saat oturduqdan sonra getdikl

ərini bildirmişdir.(cild1, i/v:244

-246). 


H

ə

tta  ibtidai  istintaq  zamanı  Laçınov  Rafiq  Musa  oğlunun  ifadə

sind


ə

 

göstərdiyi 

xüsusatların  obyektivliyini  müə

yy

ə

n  etmək  üçün  şəxsin  tanınması  istintaq  hə

r

ək

ə

ti keçirilmiş,  R.M.Laçınov  zə

r

ərçəkmiş  A.İsmayılovanı  zahiri  əlam

ə

tlə

rin


ə

 

görə 

tanıyaraq 

ifad

ə

sində

 

göstərdiyi 

tarixd


ə

 

A.İsmayılovanın işlə

diyi 


yem

ə

kxanaya g

ə

ldiyini bildirmişdir.(cild1, i/v:250

-251). 


T

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs

ə 

verilmiş  ittihamda  tə

svir  edil

ə

n  cinayə

əm

əlini  törə

tm

əsi  iş 


materiallarında olan digə

r s


ə

n

ədl

ə

rlə

 d

ə 

sübuta yetirilmişdir.

 

İş  materiallarına  əlav

ə

  edilmiş  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  18.06.2015

-ci  il  tarixli 

ə

riz


ə

sind


ən görünür ki, Rahim adlı şəxs ona bıçaq dirə

y

ər

ə

k onunla cinsi ə

laq


ə

d

ə 

olmasını 

ist

əmiş,  buna  razılıq  vermədikd

ə

 bildirmişdir  ki,  ayda  400  manat  pul  vermə

y

əc

ə

yi  halda şantaj edə

r

ək ail

əsini dağıdacaq(cild1, i

\v:3). 

Cinay


ət  işi  materiallarına  ə

lav


ə

 

edilmiş  Şəki  Tibb  Kolleci  t

ə

rə

find


ə

n  t


əqdim  edilmiş  7 

sentyabr  2015-

ci il tarixli 65 nömrə

li m


əktubla müə

yy

ən olunur ki, İsmayılova Arzu Hikməqızı  işlə

  t

ə

min  olunmaq  mə

qs

ədil

ə

 kursdan  keçmə

üçün  Azərbaycan  Respublikasının S

ə

hiyyə

  Nazirliyinin  Kadrlar  idar

ə

sin


ə

 

müraciət  etmiş  və  nazirlik  t

ə

rə

find


ən  Şə

ki  Tibb 

Kollecinin  kursdan  keçə

nl

ərin  elektron  siyahısına  daxil  edilmişdir.  İsmayılova  Arzu  Hikməqızı  29.03.2015

-ci  ild

ə

n  21.04.2015-ci  ilə

d

əfeldşer  ixtisası  üzrə

,  23.04.2015-ci  ild

ə18.05.2015-ci il

ə

dək tibb bacısının işi ixtisası üzrə

 

kurslarda iştirak edər

ə

k kursu bitirmə

sin


ə

 

dair şəhad

ə

tnamə

 

almışdır.( cild1 i/v:232-234).  

İş materiallarına ə

lav

ə

 edilmiş “kompakt diskə

 

baxış keçirilməsi h

aqqında” 02.12.2015

-

ci  il  tarixli  protokoldan  görünür  ki,  təqsirl

ə

ndirilən  şə

xs  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun 

istifad


ə

sind


ə

 olan 055-741-34-

22 Bakcell nömrə

sind


ə

n v


ə

 h

əmin nömrəy

ə

 edilə

n z


ə

ngl


ə

rin 


çıxarılması barə

d

ə Bakcell Telekom BM t

ə

rə

find


ən daxil olmuş

 11.11.2015-ci il tarixli CEO/L 

27151 №

-li m


əktubla göndərilmiş telefon zə

ngl


ərinin çıxarılması barə

d

ə t

əqdim olunmuş bir 

ə

d

əd CD-

R markalı diskə

 

baxış zamanı təqsirl

əndiriln şə

xs N

ə

sirov Rahim Fərrux oğlunun 

istifad


ə

sind


ə

  olan  055-741-34-

22  Bakcell  nömrə

sind


ə

n  z


ə

r

ərçəkmiş  şəxs  İsmayılova  Arzu Hikm

ət qızının istifadə

sind

ə

 olan 055-566-15-09 Bakcell nömrə

si il


ə

 19.05.2015-ci il tarixd

ə

 

saat 00.35-də

 9 saniy


ə

, saat 12.56-da 1 saniy

ə

, saat 13.09-da 198 saniyə

, 20.05.2015-ci il 

tarixd

ə

  saat  12.17-də

  2  saniy

ə

,  42  saniyə

,  saat  12.42-d

ə

  9  saniyə

,  saat  16.38-d

ə

  146 


saniy

ə

, saat 16.41-də

 235 saniy

ə

, 16.46-da 95 saniyə

, 22.51-d

ə

-d

ə 44 saniy

ə

, 23.05.2015-ci il tarixd

ə

 09.41-də

 11 saniy

ə

, 25.05.2015-ci il tarixdə

 00.24-d


ə

 11 saniy

ə

, saat 00.30-da 9 saniy

ə

,  05.06.2015-ci  il  tarixə

d

ək  olan  müddəə

rzində

  c


ə

mi  28  d

ə

f

ə  z

ə

ng  edilə

r

ədanışıqlar aparılmış, 20.05.15

-ci il tarixd

ə

 saat 22.27-də

 2 sms, 22.45-d

ə

 2 sms, 22.55-də

 2 


sms, saat 23.07-d

ə

 2 sms, saat 23.11-də

 2 sms, saat 23.14-d

ə

 2 sms, saat 23.18-də

 2 sms, 


12 

 

 saat  23.21-d

ə

  2  sms,  saat  23.25-də

    2  sms,  05.06.2015-ci  il  tarix

ə

d

ək  c

ə

mi  16  sms göndə

rilm


ə

kl

ə 

mütə


madi  olaraq  telefon  z

ə

nglərinin  olması  və

 

mesajların  göndərilm

ə

si müə

yy

ən olunmuşdur. (cild2,i/v 138-139) 

İş materiallarına ə

lav

ə

 edilmiş “kompakt diskə

 

baxış keçirilməs

i haqqında” 02.12.2015

-

ci  il  tarixli  protokoldan  görünür  ki,  Nəsirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun  istifadə

sind

ə

  olan  070-204-48-

44 Nar Mobile nömrə

sind

ə

n və

 h

əmin nömrəy

ə

 edilə

n z


ə

ngl


ərin çıxarılması barə

d

ə 

“Azerfon”  MMC  tə

r

ə

findən  daxil  olmuş  14.10.2015

-ci  il  tarixli  AZF/LGL-

1891/15  №

-li 


m

əktubla göndərilmiş telefon zə

ngl

ərinin çıxarılması barəd

ə

 təqdim olunmuş bir ə

d

əd CD-R 

markalı  diskə

 

baxış  zamanı  təqsirl

ə

ndirilən  şə

xs  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun 

istifad


ə

sind


ə

  olan  070-204-48-

44  Nar  Mobile  nömrə

sind


ə

n  z


ə

r

ərçəkmiş  şəxs  İsmayılova Arzu Hikm

ət qızının istifadə

sind

ə

 olan 055-566-15-09 Bakcell nömrə

si il


ə

 

mütəmadi olaraq 

18.05.2015-ci  il  tarixd

ə

  saat  22.07-də

  9  saniy

ə

,  22.05.2015-ci  il  tarixdə

  saat  13.26-da  44 

saniy

ə

,  saat  23.18-də

  43  saniy

ə

,  23.05.2015-ci  l  tarixdə

  saat  09.46-da  57  saniy

ə

,  saat 


11.24-d

ə

 84 saniyə

, saat 12.02-d

ə

 88 saniyə

, saat 12.06-da 8 saniy

ə

, 24.05.15-ci il tarixdə

 

saat 13.36-da 46 saniyə

, saat 14.01-d

ə

 33 saniyə

, saat 15.24-d

ə

 16 saniyə

, saat 15.26-da 

22  saniy

ə

,  25.05.2015-ci  il  tarixdə

  saat  00.21-d

ə

  42  saniyə

,  04.06.2015-ci  il  tarixd

ə

  saat 


11.28-d

ə

 14 saniyə

, saat 15.32-d

ə

 9 saniy


ə

, 05.06.2015-cii l tarixd

ə

 saat 17.3-da 30 saniyə

-

cə

mi  16  d

ə

f

ə  telefon  z

ə

nglərinin  olması  və

  23.05.2015-ci  il  tarixd

ə

,  saat  23.04-də

  1  sms, 

saat  23.35-d

ə

  3  sms,  24.05.2015-ci  il  tarixdə

  saat  23.09-da,  saat  23.18-d

ə

  sms, 


27.05.2015-ci il tarixd

ə

 saat 22.13-də

 2 sms, 29.05.2015-ci il tarixd

ə

 saat 16.01, saat 16.03-d

ə

 2 sms -cəmi 9 mesajların göndə

rilm


əsi müə

yy

ən olunmuşdur. (cild2, i/v:140-149). 

H

əmçinin “Azerfon” MMC-d

ən götürülmüş zə

ng  v

ə

  SMS-lərin çıxarışlarından görünür 

ki,  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun  istifadə

sind


ə

 

olmuş  070 

204  48  44  mobil  nömrə

sind

əİsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  istifadə

sind


ə

 

olmuş  55 

566  15  09  mobil  nömrə

sin

ə

 göndə

rdiyi 23.05.2015-ci il tarixd

ə

 

saat 23:04:59 və 23:05:05-

də “Seni sevirem” məzmunlu; 

23.05.2015-ci  il  tarixd

ə

  saat  23:35:25-də  “Senin    gozel  bedenin  bal  dadini  dodaqlarimda 

hiss  etmek  isteyirem.  Men  isteyirem  ki  sen  her  cun  yanimda  olasan  heyatim”  məzmunlu; 

23.05.2015-ci il tarixd

ə

 saat 23:35:39-də

 

“Janim men senin yaninda olmaq isteyirem senin bal  dodaqlarindan  opub  seni  bagrima  basmaq  isteyirem.senin    bedenin  o  qeseng  iyini 

burnumda  duymaq  isteyirem”  mə

zmunlu;  27.05.2015-ci  il  tarixd

ə

  saat  22:13:49  və

 

22:13:53-də

 

“Senin  yalan  danismaqini  sifdeden  bilirdim  .senin  hekim  olnadiqini  ve  senin 

medsestra olmaqinida hemkinin dunen istediyimide seni sinamaq ucun yazdim. Ancaq sen 

telefonunu  cun  erzinde  baqladin.  Ancaq  men  senin  bir  sozune  apteki  acdirdim.ayib  olsun 

sene yalan danisdiqin ucun xos

bext ol” mə

zmunlu; 29.05.2015-ci il tarixd

ə

 saat 16:01:39-də

 

“Telefonu qara  siyahiya  salmisan bes mene gonderdiyin  smsleri hara  edecen” məzmunlu; 

29.05.2015-ci  il  tarixd

ə

  saat  16:03:12  və

  16:03:17-d

ə

 

“Seni  sevirem  yazdiqin  mesajlar mende  durur  telefonda  is

tesen  kime  lazomdir  hostere  bilerem”  məzmunlu  mesajların 

m

ə

tnləri müə

yy

ən edilir.(cild2, i/.v6140-142). 

Qeyd edil

ə

n sms m


ə

tnl


ə

rinin m


ə

zmununa n

ə

z

ər yetirildikd

ə

 açıq

-

aşkar müəyy

ə

n edilir ki, z

ə

rərçəkmiş A.İsmayılova kursu bitirib Şəmkir rayonuna qayıtdıqdan sonra artıq bir növ 

t

əhlükəd

ən  uzaqlaşdığını  zə

nn  edib    R.N

əsirovun  telefon  nömrə

l

ərini  telefonda  “qara siyahıya”  salmış,  R.Nə

sirovun  t

ə

hdidl


ə

rind


ən  uzaq  olmaq  üçün  R.Nə

sirovun  bildiyi  telefon 

nömrə

l

ərini  bağlamış,  lakin  R.Nəsirov  z

ə

rərçəkmişin  göndə

rdiyi  sevgi  m

ə

zmunlu  sms-lə

ri 


kiml

ə

rə

s

ə 

göstə


r

ə

  bilə

c

əyi  h

ə

də

si  il


ə

  ona  smsl

ə

r  yazaraq,  zə

ngl


ə

r  ed


ə

r

ək  z

ə

rərçəkmiş 

bar


ə

sind


ə

 

rüsvayedici məlumatları yayacağı ilə ona h

ə

də

-qorxu g


ə

lm

əkd

ə

 davam etmişdir.  

 

Tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs R.F.N


ə

sirov ifad

ə

l

ərind

ə

 Arzuya yazdığı “Telefonu qara siyahıya 

salmısan  bə

s    m

ə

nə

 

göndərdiyin  smsl

əri  hara  edecen”  mə

zmunlu  v

ə

 “Sə

ni  sevir

əyazdığın mesajlar mende durur telefonda istesen kime lazımdır göstər

ə

 bilə

r

əm” məzmunlu 

mesajları Arzuya göndə

rm

ə

sinin sə

b

əbini Arzunun ona yazmasının qarşısını almaq, onunla ünsiyyə

ti  k


ə

sm

ək  m

ə

qsə

dil


ə

 

yazdığını  bildirməkl

ə

  obyektiv  hə

qiq


ə

td

ən  uzaqlaşmağa çalışmışdır.

 


13 

 

 Lakin  m

ə

hkə

m

ə 

hüquq  tə

f

əkkürü  ilə 

uyğun  təşkil  etmə

y

ən,  iş  materiallarında  olan kifay

ə

t  qə

d

ər  sübutlarla  təkzib  edil

ə

n  tə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin  ifad

ə

lə

rind


ə

 

göstərdiyi 

xüsusatları  qanunu  və  vicdanını  rəhbər  tutaraq  sübutların  məcmusunun  hərtərəfli,  tam  və 

obyektiv baxılmasına əsaslanmaqla öz daxili inamına görə qiymətləndirib 

t

ənqidi yanaşmaq ə

v

əzin

ə

,  zə

r

ərçəkmişin  kəskin”  ziddiyyət  olmadığını  izah  etmək  üçün  şərh

ə

  ehtiyyac olmayan  ittihamın  mahiyyəti  üzrə

 

əh

ə

miyyə

tli  ziddiyy

ə

t  t


əşkil  etmə

y

ən  halları,  bir  növ "m

əişət"  xarakterli  xüsusatları  “kə

skin  ziddiyy

ətli”  ifadə

l

ə

r  kimi  tə

qdim  etm

ə

kl

ə  Arzu 

İsmayılovanın  mə

hk

ə

mə

d

ə  verdiyi  ifad

ə

lə

rind


ə

ki 


xüsusatları  belə

 

əsassız  və  qanunsuz 

olaraq şübhə

 

altına almışdır.  

Bundan 


ə

lav


ə

 

iş  materiallarına  əlav

ə

 edilmiş  sə

n

ədl

ə

rə(ipoteka  müqavilə

si,  kredit 

müqavilə

si,  etibarnam

ə

,  etibarnə

m

ənin  l

əğv  edilməsi,  avtomobilin  üzə

rin

ə

  həbs  qoyulması 

bar


ə

d

ə m

ə

hkə

m

ə q

ə

tnamə

si v


ə

 dig


ə

r s


ə

n

ədl

ə

r) ə

sas


ən müə

yy

ən edilir ki, Rahim N

ə

sirovun idar

ə

 etdiyi "Nissan Sunny" markalı,  55 BM 017 dövlət  qeydiyyat  nişanlı avtomobil Lə

tifov 


İlqar Lətif oğlu tə

r

əfind

ən kredit müqavilə

si 

əsasında 24.07.2013-

cü il tarixdə

 

satın alınmış, 03.07.2014-

cü  il  tarixdə

  Rahim  N

ə

sirova  etibarnamə

 

əsasında  satılmış,  lakin  2014-

cü  ilin 

oktyabr  ayından  R.Nə

sirov  t


ə

r

əfind

ən  avtomobilin  kredit  borcu  ödə

nilm

ə

diyində

26.12.2014-cü il tarixdə

  R.N


əsirova verilmiş etibarnə

m

ənin  l

əğv edilmə

si  bar

ə

də

  notariusa 

müraciət edilmiş, hə

tta m


ə

hk

əm

ə

nin qərarı ilə

 

avtomobilin üzərin

ə

 həbs qoyulmuşdur.(cild1, 

i/v:184-197). 

Hökmdə

 

qeyd edilmişdir ki, İsmayılova Arzu Hikmət qızı 18 iyun 2015-ci il tarixd

ə

 ə

riz


ə

 

ilə

 

Şəki ŞRPŞ-n

ə

 müraciə

t etdikd


ə

n sonra h

ə

min tarixdə

 onun, 1  iyul 2015-ci il tarixd

ə

 is


ə

 

Rahim  Nəsirovun  izahatı  alınmış,  lakin  hə

qiq


ə

t

ən  Rahim  N

ə

sirov  tə

r

əfind

ə

n  Arzu İsmayılovaya  qarşı  hə

d

ə-qorxu  il

ə

  tə

l

əb  etm

ə

  cinayə

əm

əlinin  törə

dilib-

törə


dilm

ə

mə

si  il


ə

 

bağlı  müvafiq  əm

ə

liyyat  tə

dbirl


əri  keçirilməmiş,  yalnız  Arzu  İsmayılovanın  izahat  və

 

ifadə

l

ərin

ə

 istinad edilmişdir.

 

Mə

hk

əm

ə

  nə

z

ər

ə

 almamışdır  ki,  iş  materiallarında  olan  27.11.2015

-

ci  il  tarixli  Şəki 

rayon Polis şöbə

sinin 

ə

məliyyat  apparatının  ə

m

əliyyat  tapşırığına  cavab sən

ə

dinə

 

əsas

əmüə

yy

ən  edilir  ki,  Rahim  N

ə

sirov  zə

r

ərçəkmiş Arzu İsmayılovaya bıçaq tətbiq  ed

ə

rə

k  ona 


h

ə

r ay 400 manat pul vermə

yi, 


ə

ks t


ə

qdird


ə

 bar


ə

sind


ə

 

rüsvayedici məlumatlar yayacığı ilə 

h

əd

ə

ləmişdir.  Həmçinin  ə

m

əliyyat  tapşırığıan  cavabda  R.Nəsirov  t

ə

rə

find


ə

əvv

ə

llə

r  d


ə

 

A.İsmayılovaya  qarşı  zor  t

ə

tbiq  etmə

 

hallarının  olması  və 

s  kimi  hallar  da  göstərilmişdir.( 

cild2, i/v:134). 

CPM-in 137-ci madd

ə

sin


ə

 

əsas

əƏməliyyat

-

axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş materiallar «Əməliyyat

-

axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun  əldə  olunduqda  və  bu  Məcəllənin  tələblərinə  uyğun  təqdim  edildikdə  və 

yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə sübut kimi qəbul edilə bilər.

  

Eyni  zamanda  hökmdə 

göstə


rilir  ki, 

təqsirləndirilən  şəxs  Rahim  Nəsirov  elan  edilmiş 

ittihamda  göstərilən  tarixdə,  yəni  16  may  2015

-

ci  il  tarixdə  saat  15  radələrində  “Marxal” istirahət  mərkəzinin  arxa  tərəfində  olmadığını  bildirmiş,  “Azerfon”  MMC

-d

ən  götürülmüş anten  m

əlumatlarında  da  bunun  öz  təsdiqini  tapdığını  vurğulamaqla  qeyd  etmişdir  ki, 

çıxarışa görə

 16 may 2016-

cı il tarixdə

 saat 14:53:03-d

ə

 

Şəki şəh

ə

rində

 ATS istiqam

ə

tind


ə

 

olmuşdur.  Bununla  bağlı  müdafiə  t

ə

rə

fi  v


ə

sat


ə

t  ver


ə

r

ək  qeyd  olunan  halın,  yəni  “Azerfon” MMC-d

ən  götürülmüş  anten  məlumatlarında  “Şəki  ATS”  anten  dairəsinin  Şəki  şə

h

ə

rinin hansı  ə

razisini 

ə

hat


ə

  etm


ə

sinin  d


ə

qiql


əşdirilməsi  üçün  “Azerfon”  MMC

-y

ə 

müvafiq  sorğu 

verilm

əsini  xahiş  etmişdir.  “Azerfon”  MMC-d

ən  daxil  olmuş  mə

lumatla  (

ə

hatə

  dair


ə

sinin 


x

ə

ritə

sil


ə)  “Şəki  ATS”  anten  dairəsinin  şə

h

ərin  m

ə

rkə

z  hiss


ə

sini 


ə

hat


ə

  etdiyini, 

“Marxal” 

istirah


ət mərkəzinin ərazisini isə əhatə etmədiyi müə

yy

ən edilmişdir. 

Az

ərbaycan  dilinin  izahlı  lüğətind

ə

  "radə

l

ərind

ə"  sözününü  mənası  bir  az  tez,  bir  az 

gec m

ənasını ehtiva edir. 

Rahim Nəsirova elan edilmiş ittihamda göstərilən vaxt 15 radələri 

məhkəmə  tərəfindən  düzgün  olmayaraq  15.00  kimi  dəyərləndirilməsi,  Azerfon”  MMC

-d

əgötürülmüş anten məlumatlarında R.Nə

sirovun  16 may  2016-

cı il tarixdə

  saat  14:53:03-d

ə

 Şəki  şə

h

ərind

ə

  ATS  istiqamə

tind


ə

 

olması,  “Şəki  ATS”  anten  dairəsinin  şəh

ə

rin  mə

rk

ə

14 

 

 hiss

ə

sini ə

hat


ə

  etdiyi, 

“Marxal”  istirahət  mərkəzinin  ərazisini  isə  əhatə  etmədiyi  müə

yy

əedilm


ə

si  v


ə

  bunula  da  R.N

ə

sirovun  saat  15  radə

l

ərind

ə

 Marxal”  istirahət  mərkəzinin 

ərazisində olmasını istisna etməklə verilmiş ittihamı şübhə altına alması yol verilməzdir.

 

Yuxarıda t

ə

svir edilən sübutlar işin faktiki halları ilə

 m

əcmu halında qiymətl

ə

ndirilə

rk

əmüə


yy

ə

n  edilir  ki,  R.F.Nə

sirov  2015-

ci  ilin  may  ayının  ortalarında  faktiki  olaraq  Şə

mkir 


rayonu  Yuxarı  Seyfə

lli  k


ə

ndind


ə

 

yaşayan,  ailəli,  3  uşaq  anası,  Şəki  rayonu  il

ə

  hə

r  ha


nsı 

ə

laqə

si  olmayan, 

ə

vv

əll

ə

r  R.Nəsirovu tanımayan,  onunla  düşmənçilik və

 

ədav

ə

ti  olmayan, 29.03.2015-ci ild

ə

n 18.05.2015-ci lə

d

ək Şəki Tibb Kollecind

ə

 kursda təhsil amış İsmayılova 

Arzu  Hikm

ət  qızı  münasibət  yaradıb,  etibarını  qazandıqdan  sonra    idarə

  etdiyi  "Nissan 

Sunny"  markalı,  55  BM  017  dövlət  qeydiyyat  nişanlı  avtomobil  kredit  borcunu  ödə

m

ək  v

ə

 dig

ər  şəxsi  ehtiyyaclarını  ödə

m

ək  üçün  qazanc  əld

ə

  etmə

k  m


ə

qs

ədi  il

ə

 A.H.İsmayılovanı 

Şə

ki  rayonu ə

razisind


ə

  "Marxal"  istirah

ə

t  m


ə

rk

əzinin  arxasında  kimsəsiz  yer

ə

 aparıb 

ə

vvə

lc

ə  ona 

ə

l-qol  atıb  onunla  yaxınlıq  etmə

k  ist


əmiş,  hə

tta  m


ə

qs

ədin

ə

 nail  olmaq  üçün 

bıçaq  çıxarıb  həmin  bıçaqla  A.İsmayılovaya  hə

d

ə

-qorxu  gəlmiş,  lakin  mə

qs

ədin

ə

  nail  ola bilm

ə

dikdə

 

A.İsmayılovanın  telefonla  şəklini  çəkdiyini  v

ə

  səsini  yazdığını  bildirib  hə

min 


görüntülərin yayılmaması və

 

A.İsmayılovanın ərin

ə

 göstə

rilm


ə

m

əsi müqabilində h

ə

r ay ona 400  manat  pul  verm

ə

sini  tə

l

əb  etmiş,  A.İsmayılova  narahat  olub,  R.Nəsirovla  olan 

münasibə


tl

ə

rinin  və

 

sonuncunun  onun  şəkill

ə

rinin  və

  s


əs  yazılarının

  ail


ə

sin


ə

 

nümayiş edil

ə

cə

yi  t


ə

qdird


ə

  ail


əsinin  dağılmaması  üçün  ə

vv

əlc

ə

 üzə

rind


ə

 

olan  üzüyü  çıxarıb R.N

əsirova  vermiş,  lakin  R.Nə

sirov  h

əmin  üzüyü  ona  qaytarıb  hə

r  ay  400  manat  pul 

verm


ə

sini  bir  daha  t

ə

l

əb  etmişdir.  Beləlikl

ə

,  barə

sind


ə

  recvayedici  m

ə

lumat


ların 

yayılmasından,  ailəsinin  dağıla  bilə

c

ə

yindən  narahat  olan  A.İsmayılova  onunla 

münasibə


tl

ə

ri kə

sm

əm

əyi, bir növ və

ziyy

əti yumuşaldıb R.Nəsirovu fikrl

ə

rindən daşındırmaq 

üçün  hə


tta  R.N

ə

sirovun  ona  etdiyi  telefon  zə

ngl


ərini  qaldırıb  onunla  söhbə

tl

ər  etm

əm

ə

cburiyyə

tind


ə

 

qalmış,  hətta  R.N

əsirovla  Şə

ki  rayonu 

ə

razisində

 

"Ümid",  "Ördəkgölü" adlanan istirah

ə

t yerlə

rin


ə

 

getmiş, Şəki rayonunda olduğu  müddət h

ə

yacan və

 

qorxu içində 

yaşamışdır.  Bununla  da  A.İsmayılovanı  özündən  asılı  və

ziyy

ə

tə

  salan  R.N

ə

sirov 


18.05.2015-ci  il  tarixd

ə

 A.İsmayılovadan  90  manat,  24.05.2015

-ci  il  tarixd

ə

  is


ə

  c


ə

mi  3 


manat  pul  almağa  nail  olmuşdur.  A.İsmayılova  kursu  bitirdikdən  sonra  Şə

mkir  rayonuna 

qayıtdıqda  belə

  R.N


əsirov  "qurbanını"  tə

hdid  etm

ə

y

ə 

başlamış,  lakin  A.İsmayılova 

t

ə

hlükə

d

ən üzaqlaşdığını zən edib R.N

əsirovun telefon nömrəsini "qara siyahıya" saldıqda 

R.N

ə

sirov  onun  bu  hə

r

ək

ə

tində

n  q


ə

z

əbl

ə

nib  telefob  zə

ngl


ə

ri,  sms-l

ə

r  vasit


ə

si  il


ə

 

A.İsmayılovanı həd

ə

lə

yib h


ə

tta sonuncunun onun telefonunda olan sms-l

əri lazım gə

ldikd


ə

 

kimlə

r

əs

ə

 göstə

r

ə  bil

ə

cə

yi  il


ə

  h


ə

d

ə-qorxu  g

əlmişdir.  A.İsmayılova  baş  verə

nl

ə

ri  ailə

 

üzvlərind

ə

n  gizlə

tm

əy

ə

 çalışsa  da,  ə

vv

əlc

ə

 qızı,  daha  sonra  isə

 

əri  Sahil  İsmayılov  baş ver

ə

nləri  bilmiş,  nə

tic


ə

d

ə 

onlar  Şəki  şə

h

ə

rinə

  g


ə

lib  18.06.2015-ci  il  tarixd

ə

 

baş  ver

ə

nlə

barə

sind


ə

 

rayon Polis şöbəsin

ə

 ə

riz


ə

 il


ə

 

müraciət etmişlər.  

Şə

rh  edilə

n  hallar  z

ə

r

ərçəkmiş  A.İsmayılovanın  ibtidai  istintaq  zamanı  verdiyi  şahid, z

ə

rərçəkmiş şə

xs qismind

ə

 olan ifadə

l

əri, ibtidai istintaq zamanı ifadəsinin yerind

ə

 yoxlama protokolu, 

t

əqsirl

ə

ndirilən 

şə

xs R.N

əsirovla 

üzləşdirmə

d

ə 

dindirm


ə

 

protokolu, t

ə

qsirlə

ndiril


ən şə

xs R.N


ə

sirovun ifad

ə

sind


ə

 

göstərdiyi xüsusuatlar(zər

ərçəkmişə

 zor t

ə

tbiq etm

ə

klə

  h


ə

d

ə-qorxu  il

ə

  tə

l

əb  etm

ə

  hissə

si  istisna  edilm

ə

kl

ə),  şahidlər-

Sahil  İsmayılovun 

ifad

ə

sində

 

göstərdiyi  xüsusatlar(A.İsmayılova  baş  verənl

ə

r  barə

sind


ə

-R.N


ə

sirovun  ona 

h

ə

də

-qorxu  g

ə

l

ər

ə

k  400  manat  pul  istə

m

əsini,  90  manat,  3  manat  pul  verm

ə

sini ə

ri 


S.İsmayılova  bildirmişdir),  Arzu  İsmayılovanın  qayınanasının  xalası  qızı  Tağıyeva  Elvita 

Polad  q


ızının ifadə

sind


ə

 

göstərdiyi xüsusatlar(A.İsmayılova 2015-

ci ilin may ayında onlara 

g

ə

lə

rk

ən Rahimin ondan 90 manat pul alması, 400 manat pulu isə ist

ə

mə

si, Arzuya h

ə

min 


adama  400  manat  pul  verm

ə

sini  tə

klif  ets

ə

  d


ə

 

Arzu  pulunun  olmadığını,  əri  Sahild

ə

n  400 manat pul ist

ə

yə

 bilm


ə

y

əc

əyini bildirmişdir), R.Nə

sirovun z

ə

rərçəkmiş A.İsmayılovaya etdiyi 

telefon z

ə

ngl


ə

ri v


ə

 sms m


ə

tnl


ərini(“Senin yalan danismaqini sifdeden bilirdim .senin hekim 

olnadiqini ve senin medsestra olmaqinida hemkinin dunen istediyimide seni sinamaq ucun 

yazdim.  Ancaq  sen  telefonunu  cun  erzinde  baqladin.  Ancaq  men  senin  bir  sozune  apteki 


15 

 

 acdirdim.ayib  olsun  sene  yalan  danisdiqin  ucun  xosbext  ol”  mə

zmunlu;  29.05.2015-ci  il 

tarixd

ə

  saat  16:01:39-də

 

“Telefonu  qara  siyahiya  salmisan  bes  mene  gonderdiyin  smsleri 

hara  edecen”,  "Seni  sevirem  yazdiqin  mesajlar  mende  durur  telefonda  istesen  kime 

lazomdir  hostere  bilerem") 

ə

ks  etdir ən  müxtəlif  mobil  telefon  operatorlarının  sorğulara 

cavabları,  R.Nə

sirovun  h

ə

qiqə

t

ən  d

ə

  cinayə

əm

əlini  törə

d

ən  vaxt  A.İsmayılovanın ifad

ə

sində

 

göstərdiyi  kimi  avtomobilinin  kredit  borcunun  olmasını  təsdiq  ed

ən  iş 


materiallarında  olan  sə

n

ədl

ər,  A.İsmayılovanın  hə

qiq

ə

tə

n  d


ə

 

Şəki  Tibb  Kollecind

ə

  kursda t

əhsil almasını(İsmayılova Arzu Hikmət qızı 29.03.2015

-ci ild

ə

n 21.04.2015-ci ilə

d

ək feldşer ixtisası  üzrə

,  23.04.2015-ci  ild

ə

n  18.05.2015-ci  ilə

d

ək  tibb  bacısının  işi  ixtisası  üzrə 

kurslarda iştirak edə

r

ə

k kursu bitirmə

sin


ə

 

dair şəhad

ə

tnamə

 

almışdır) təsdiq ed

ə

n sə

n

ədl

ə

r, ə

m

əliyyat tapşırığına cabvab və 

işin faktiki halları ilə

  tamamil

ə

 öz təsdiqini tapmışdır. 

 

Lakin mə

hk

əm

ə

 əsassız olaraq, hər hansı mötə

b

ər d

ə

lillə

rl

ə t

ə

sdiq edilmə

y

ən, yalnız t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xsin  ifad

ə

sind


ə

 

göstərdikl

əri  subyektiv  mülahizə

l

ə

rə

 

əsaslanan 

arqumentl

ə

rl

ə,  k

əskin”  ziddiyyət  olmadığını  izah  etmə

üçün  şə


rh

ə

  ehtiyyac  olmayan ittihamın  mahiyyəti  üzrə

 

əh

ə

miyyə

tli  ziddiyy

ə

t  t


əşkil  etmə

y

ən  z

ə

rərçəkmişin  ibtidai  istintaq 

zamanı verdiyi ifadə

l

ə

rində

  

göstəril

ən  halları, bir növ "məişət" xarakterli xüsusatları “kə

skin 

ziddiyy


ətli” ifadə

l

ər kimi t

ə

qdim etmə

kl

ə 

yalnız zə

r

ərçəkmişin ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifad

ə

lə

r

ə qiym

ə

t vermə

y

ə 

çalışmış,

 z

ə

rərçəkmişin işin faktiki halları ilə

 

uyğunluq təşkil edən, 

dig


ər  sübutlarla  tə

sdiq  edil

ə

n  v


ə

 

işin  mahiyyət  üzrə    h

ər  hansı  ə

h

ə

miyyə

tli  ziddiyy

ə

ti 


olmayan  m

ə

hkə

m

əd

ə

  verdiyi  ifadə

l

ərind

əki  xüsusatları  isə

 

əsassız  və  qanunsuz  olaraq 

şübhə


 

altına  almış,  yuxarıda  şərh  edilmiş  sübutlarla 

Rahim  N

əsirovun  Arzu  İsmayılovaya 

zor  t

ə

tbiq  edilmə

kl

ə  bar

ə

sində

 

rüsvayedici  məlumatlar  yaymaqla  h

ə

də

l

əm

ə

si,  onun t

ə

rə

find


ə

n h


ə

d

ə-qorxu il

ə

 pul tə

l

əb edilib alınması kifayət q

ə

də

r t


ə

sdiq edils

ə

 d

ə, m

ə

hkə

m

ə 

bu  halların  aşkar  edilmə

diyi  q

ə

naə

tin


ə

  g


ə

lm

əkl

ə

 şə

xsin  t


əqsirliliyi  sübuta  yetirilmə

diyi 


əsasları ilə

 qanunsuz v

ə

 

əsassız olaraq N

ə

sirov Rahim Fə

rrux 


oğluna bə

ra

ət vermişdir. 

Göründüyü

 

kimi  məhkəmə  kollegiyası  toplanılmış  sübütlar  əsasında  deyil,  şəxsi mülahizələr  əsasında  bəraət  hökmü  çıxarmış, 

m

əhk

ə

mənin  müə

yy

ən  etdiyi  hallar  ancaq 

mülahizə


y

ə

 əsaslanmaqla işin faktiki hallarına uyğun olmamış,  işi qeyri

-obyektiv,  birt

ə

r

əfli 

v

ə  q

ə

rə

zli 


şə

kild


ə

  apararaq  cinay

ə

t  qanunun  və

  cinay


ə

t-

prosessual qanunun normalarının t

ə

lə

bl

ərini  kobud  şəkild

ə

 pozmuş,  bunun  nə

tic


ə

si  olaraq  z

ə

r

ərçəkmiş  şəxs

ə

  zor  tə

tbiq 


etm

ə

klə

 

hədə-

qorxu  ilə  tələb  etmə  kimi

 

ağır  cinayət  törətmiş  Rahim  Nəsirov  cinay

əm

ə

suliyyə

tind


ə

n k


ənarda qalmışdır. 

 

Ona görə

  d


ə

  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğluna  CM

-in  182.2.3-

cü  maddə

si  il


ə

 

tə

qsirl


ə

ndirilm


ə

sin


ə

  dair  cinay

ət  işi  üzrə

 

Şəki  Ağır  Cinayətl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  03  oktyabr 2016-

cı il tarixli hökmü əsassız və

 

işin faktiki hallarına uyğun olmadığına görə l

əğv edilə

r

ə

k, N

ə

sirov  Rahim  Fərrux  oğlunun  182.2.3

-

cü madd

ə

si  ilə

  t


ə

qsirli  bilinm

ə

sin


ə

  v


ə

  ona  cinay

əqanununun  müddəalarına  uyğun  cəza  t

ə

yin  edilmə

sin


ə

 

dair  ittiham  hökmü  çıxarılmasını xahiş etmişdir.

 

Zə

r

ərçəkmiş  şəxs  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı

  a


pellyasiya  şikayə

tini  onunla 

əsaslandırmışdır ki,

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 03 oktyabr 2016-cı il tarixli hökmü 

son  d


ə

r

əc

ə

də

 

ədal

ə

tsiz  onun  bir  insan  olaraq  konstitusiya  ilə

 

qorunan  hüquq  və 

azadlıqlarının kobud şə

kild

ə

 pozulmasıdır. Tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs N


ə

sirov Rahim F

ərrux oğlu 

ona 


qarşı  qatı  cinayət  törədir,  özbaşınalıq  və

  hegemonluq  edir,  m

ə

hk

əm

ə

  isə

  ona  b


ə

ra

əverir. O, bu 

ə

dal


ə

tsizliyi v

ə

 

qanunsuzluğu həzm ed

ə

 bilmir. Onun üzə

rind


ə

 zor t


ə

tbiq olunur 

əmlakını  ə

l

ə 

keçirmək  üçün  hər  cür  vasitə

l

ə

rdə

n  istifad

ə

 

edilir,  rüsvayedici  məlumatala

rı 


yaymaq  h

ə

də

si  il


ə

  qorxudulur,  m

ə

hk

əm

ə

  isə

  z


ə

r

ərçəkmiş  şəxsin  ifad

ə

lərini  şübhə

 

altına salmaq  üçün  bütün  imkanlardan  istifadə

  edilir.  Sanki  t

ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsi 


müdafiə

  edir. 


Halbuki,  onun  qanunla  müdafiəçisi

 

vardır.  İnsanlar  qanunsuzluğu  görənd

ə

 özbaşınalığın 

qarşısını almaq üçün dövlət orqanlarına, polisə

, m

ə

hkə

m

əy

ə

 müraciə

t edir. 


O,  bir  qadındır

,  ail


ə

si,  h


əyat  yoldaşı

  var.  Onu  qorxu  v

ə

  t


əlaş  içində

  saxlayan 

rüsvayedici məlumataları yaymaqla 

ondan  pul  t

ə

l

əb  edib, niyy

ə

tinə

 

çatması digəəxlaqsız 

h

ə

rə

k

ətl

əri  danılmazdır.  Bütün  bunlar  tə

qsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  etdiyi  qanunsuzluqdur. 16 

 

 M

ə

hkə

m

əd

ə

 çıxış  edən  şahidlə

r  bu  bar

ə

d

ə 

öz  ifadə

l

ə

rini  rəsmi  olaraq    bildirmişlə

r.  Ona 


edil

ə

n  bu  qorxunc ə

m

əl  bir  Az

ə

rbaycan  və

t

ənda

şına  edilib.  Bu  danılmazdır,  hansı 

m

ə

hkə

m

ənin  ittiham  üzrə  m

ə

hkə

m

ə 

prosesini  keçirmə

sind

ən  asılı  olmayaraq  ona  edil

əqanunsuzluq v

ə

 özbaşınalıq ört

basdır edilə bilm

ə

z. Mə

hk

əm

ə

 tə

r

əfind

ən şəxsin mesajları 

hökümdə

  t


ə

sbit  edil

ə

rk

ən  b

ə

s  nə

 

üçün  hökmün  14-

  sə

hif


əsinin  son  abzasının  axırıncı 

s

ətrind

ə

ki  ifadə

y

ə  qiym

ə

t  verilmir.  29.05.2015 ci    il  tarixd

ə

  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğluna 

m

əxsus olan 070-204-48-

44 saylı mobil telefondan İsmayılova Arzu Hikmət qızına mə

xsus 

055-566-15-09  saylı  mobil  nömrə

sin


ə

 

göndəril

ə

n  mesajda  deyilir: “Sə

ni  sevir

əm,  yazdığın 

mesajlar  m

ə

nd

ə  durur,  telefonda  ist

ə

sə

m  kim


ə

 

lazımdır  göstər

ə

  bilə

r

əm.  Bu  fikir  smsl

ə

 göndə

ril


ə

n mesaj h

ə

l

ə deyildirmi? Rahim N

ə

sirov tə

r

əfind

ə

n eyni ilə

 

göndəril

ə

n smsdə

 qeyd 


edir  ki,  telefonu  qara  siyahıya  salmısan,  bə

s  m


ə

n

ə 

göndə


rdiyin  smsl

ə

ri    hara  edə

c

əks

ə

n. S

ə

ni sevirəm yazdığın mesajlar mə

nd

ə durur, kim

ə

 lazımdır göstə

r

ə bil

ə

rəm”.

 

Göründüyü kimi bu kimi smslər açıq həd

ə

 idi. Rahim Nə

sirov qeyd olunan ist

ə

diyi pul m

ə

bləğini  bu  kimi  və

  dig


ə

r  qorxunc  h

ə

d

əl

ə

ri  ilə

  t


ə

l

əb  etmiş  və 

mütə


madi  olaraq  onu 

özündən  asılı  və

ziyy

ə

tə

  salmaqla,  t

əsir  altında  saxlamaqla 

ondan 


açıq  şə

kild


ə

  pul  t


ə

l

əedirdi. 


Ona  görə

 

ki,  bu  özbaşınalığın  qarşısı  alınsın.  İnsanlar  görsün  ki, bu  ölkəd

ə

  hər  şeyi 

qanunu  pozmaqla 

ə

ld

ə  etm

ə

k  olmaz. Ancaq  görə

nd

əki  cinay

ətkarı  mə

hk

ə

mə

 

buraxır, özbaşınalıq və

 

kriminal xarakterli insanlar hesab edir ki, ölkəd

ə

 hər şey etmək mümkündür. 

Çünki onları mə

hk

ə

mə

 

buraxır. Özü də hesab edir ki, N

ə

sirov Rahim Fərrux oğlunun etdiyi 

h

ər

ə

kə

tl

ər  doğrudur,  o,  qanuni  hər

ə

kə

t  edir. 

Bundan  sonrada  artıq    Rahim  Nə

sirov  dig

əözbaşınalıqlarını artıq getsin etsin. Çünki onu məhk

ə

mə

 yen


ə

 

buraxacaqdır. 

O,  apellyasiya  m

ə

hk

əm

əsinin bu işi  ə

dal

ə

tlə

 

aparacağına inanır.  Bütün məhk

ə

mə

  v


ə

 

hüquq  sisteminə 

aid  dövlət  orqanlarına  baş  ve

r

ən  özbaşınalıqla  əlaq

ədar  olaraq  müraciə

etmiş


dir

. Aparılan cinayət işinin mə

hk

ə

mə

 

istintaqının aparılmasını verilən b

ə

raət höhmü ilə

 

bağlı edilən qanunsuzluğa son qoyulmasını xahiş etmişdir. 

Hesab  edir  ki,  t

ə

r

əfinizd

ə

n  tam  və

 

obyektiv  araşdırma aparılmaqla  edilmiş məhk

ə

mə

 

ədal

ə

tsizliyinə

 

doğru dürüst hüquqi qiymət veril

ə

cə

kdir. 


Ona  görə

  d


ə

Şəki  Ağır  Cinayətl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  03  oktyabr  2016-cı  il  tarixli  hökmü 

l

əğv edilər

ə

k, CM-in 182.2.3-cü maddə

si il


ə

 t

əqsirl

ə

ndirilən şə

xs N


ə

sirov Rahim F

ərrux oğlu 

bar


ə

sind


ə

 

ona  verilmiş  ittiham  üzrə  madd

ənin  sanksiyasında  nə

z

ə

rdə

  tutulan  c

əzanın 

yuxarı həddind

ə

 cə

za t


ə

yin edilm

ə

sin


ə

 

dair hökm çıxarılmasını xahiş etmişdir. 

Təqsirləndirilən  şəxs  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu

 

apellyasiya  protesti  və  apellyasiya şikayətinə etiraz verərək apellyasiya protesti və apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini 

və  Şəki  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  03  oktyabr  2016

-

cı  il  tarixli  hökmünün dəyişdirilmədən saxlanılması barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.  

 

Mə

hk

əm

ənin  hökmündə

n  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu

  və

 

müdafiəçisi Şamxalov Tahir Camal oğlu 

t

ər

ə

findən apellyasiya şikayə

ti verilm

əmişdir.

 

Mə

hk

əm

ə

  kollegiyasının  icl

a

sındçıxış  edədövlə

t  ittiha

mçısı 

Cabbarov  Vidadi 

Ə

hm

əoğlu 

apellyasiya protestinin v

ə

 apellya


siya şikayə

tinin t


ə

min edilm

ə

sini xa


hiş etdi.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  çıxış  edə

n  zə

r

ərçəkmiş  şəxs  İsmayılova  Arzu 

Hikm

ət qızı və

 

nümayə

nd

ə

si M

ə

mm

ə

dov F

ərhad Möhübbət oğlu

 apellyasiya protestinin v

ə

 

apellyasiya şikayətinin t

ə

min edilməsini xahiş et

dil


ə

r. 


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının  iclasında  çıxış  edə

n  t

ə

qsirl

ə

ndiril

ən  şə

xs  N

ə

sirov  Rahim 

F

ə

rrux 

oğlunun

 

müdafiəçisi

 

Ə

liyev  Emil  Namiq 

oğlu 

apellyasiya  protestinin  v

ə

  apellyasiya şikayə

tinin  t


ə

min  edilm

ə

m

əsini, 

Şəki  Ağır  Cinayə

tl

ə

r  M

ə

hk

ə

m

ə

sinin  03  oktyabr  2016-

  il tarixli 

hökmünün isə

 d

əyişdirilməd

ən saxlanılmasını xahiş etdi.

 

M

əhk

ə

mə

  kollegiya

sının  icl

a

sındson  sözlə

 

çıxış  edən  t

ə

qsirl

ə

ndiril

ən  şə

xs  N

ə

sirov 

Rahim  F

ə

rrux 

oğlu hökmün qanuni və

 

əsaslı olduğunu göstərib,  apellyasiya  protestinin v

ə

 apellyasiya 

şikayə


tinin t

ə

min edilmə

m

əsini, 

Şəki Ağır Cinayə

tl

ə

r M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 03 oktyabr 

2016-

cı 

il tarixli 

hökmünün

 is


ə

 d

əyişdirilməd

ən saxlanılmasını xahiş etdi.

 

 


17 

 

  

  

                                           
Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə