Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
1   2   3   4   5   6   7   8   9


-

ci il tarixli qərarından 

görünür ki, həmin tarixdə Nəsirov Rahim Fərrux oğlunun barəsində, həbsetmənin əvvəli 12 

avqust  2015-

ci  il  tarixdən  hesablanmaqla  25  noyabr  2015

-

ci  il  tarixədək  “həbs”  q

ətimkan 


tədbiri seçilmişdir. 

 

Cinayət  işinin  materiallarında  olan  və

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  elan 

olunmaqla  t

ədqiq  edilmiş

 

Azərbaycan  Respublikası  DİN-

nin  Baş  Əməliyyat  və  Statistik 

İnformasiya  İdarəsindən alınmış  tələbnamədən görünür

 

ki, Nəsirov  Rahim Fərrux oğlunun məhkumluğu yoxdur. 

 

Cinayət  işinin  materiallarında  olan  və

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  elan 

olunmaqla  t

ədqiq  edilmiş

 

Şəki  şəhər  İcra  Hakimiyyəti  “Ağvanlar”  məhəlləsi  nümayəndəsi tərəfindən  verilmiş  arayışla  müəyyən  olunur

 

ki,  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu  Şəki  şəhəri, “Ağvanlar” məhəlləsi, M.F.Axundov küçəsi, 15/4 saylı evdə yaşamaqla, ailə üzvləri 

həyat yoldaşı Nəsirova Ceyran Məmmədiyə qızı, qızı Nəsirli Şəbnəm Rahim qızı, anası Nəsirova 

Həqiqət Yusif qızından ibarətdir.

 

Cinay


ət  işinin  materiallarında  olan  və

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  elan 

olunmaqla  t

ədqiq  edilmiş

 

Şəki  şəhər  İcra  Hakimiyyəti  “Ağvanlar”  məhəlləsi  nümayəndəsi tərəfindən  verilmiş  xasiyyətnamə  ilə

 

Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu  müsbət  xarakterizə olunmuşdur. 

 

Cinayə

işinin  materiallarında  olan  və  m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının  iclasında  elan 

olunmaqla  t

ədqiq  edilmiş

 

“nikah  haqqında  şəhadətnamə”nin  surətindən  görünür

  ki, 


İsmayılova Arzu Hikmət qızı 14.08.2007

-

ci il tarixdən Hüseynov Sahil Məzahir oğlu ilə rəsmi nikah bağlamışdır. 

 

Məhkəmə  kollegiyası  bu  qənaətdədir  ki,  birinci  instansiya  məhkəməsi  CPM-in  125-ci 

maddəsinin  tələbləri  baxımından  c

ina

yət  işi

 

üzrə  toplanmış  və  məhkəmədə  hərtərəfli,  t

am 

və  obyektiv  tədqiq  edilmiş

 

həqiqiliyinə,  yaranma  mənbəyinə  və  əldə  edilməsinə  şübhələr 

olmayan,  biri  digərinini  tamamlayan  mümkün  və  mötəbər  sübutları  tam  və  obyektiv 

yoxlayaraq,  hər  bir  sübuta  mənsubiyyəti,  mümkünlüyü  və  mötəbərliyinə  uyğun  olaraq 

qiymət verərək, düzgün olaraq bu nəticəyə gəlmişdir ki, təqsirləndirilən şəxs 

N

ə

sirov Rahim 

F

ə

rrux 

oğluna  elan  olunmuş  CM

-in  182.2.3-  madd

ə

si  il

ə

  n

ə

z

ə

rd

ə

 

tutulmuş  cin

ay

əə

m

ə

linin 

törə

dilm

ə

sind

ə

 t

əqsirliliyi sübut

a yetirilm

ə

diyind

ə

n ona b

ə

ra

ə

t verilm

ə

lidir. 

Belə ki, öyrənilən işdən bəlli olur ki,  Nəsirov Rahim Fərrux oğlunun CM

-in  182.2.3-c

ü 

maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməsi ilə bağlı ittihamın əsasını 

zərər çəkmiş 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının,  şahidlər  Hüseynov  Sahil  Məzahir  oğlunun,  İsmayılova 

Zərifə Asvar qızının, Tağıyeva Elvira Polad qızının, Laçınov Rafiq Musa oğl

unun, Cabbarov 

Nüyvər  Cəlil  oğlunun,  Cabbarov  Vasif  Əliyar  oğlunun  və  Həsənov  İslam  Rüstəm  oğlunun 

ifadələri,  Rahim  Nəsirovla  Arzu  İsmayılova  arasında  keçirilmiş  üzləşdirmə  protokolu,  Arzu 

İsmayılovanın  ifadəsinin  yerində  yoxlanılması  haqqında  protokol,  Rahim  Nəsirovun 

istifadəsində  olmuş  070

 

204  48  44  və  055

 

741  34  22  nömrələrindən  Arzu  İsmayılovanın 

istifadəsində olmuş 055

 

566 15 09 nömrəsinə etdiyi mütəmadi zənglər və 

29.05.2015 ci  il 

tarixdə  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğluna  məxsus  olan  070

-204-48-

44  saylı 

mobil  telefondan 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızına  məxsus  055

-566-15-

09  saylı  mobil  nömrəsinə  göndərilən 

mesajda  deyilir:  “Səni  sevirəm,  yazdığın  mesajlar  məndə  durur,  telefonda  istəsəm  kimə 

lazımdır  göstərə  bilərəm.  Bu  fikir  smslə  göndərilən  mesaj  hədə deyildirmi?  Rahim  Nəsirov 

tərəfindən  eyni  ilə  göndərilən  smsdə  qeyd  edir  ki,  telefonu  qara  siyahıya  salmısan,  bəs 

mənə göndərdiyin smsləri  hara edəcəksən. Səni sevirəm yazdığın mesajlar məndə durur, 

kimə lazımdır göstərə bilərəm” kimi 

sms-

lərr

 

təşkil edir. Həmçinin apellyasiya protestinin 

və 


29 

 

 apellyasiya şikayətinin müəllifi də yuaxarıda qeyd olunanları bir daha apellyasiya protestində 

sadalayaraq təqsirləndirilən şəxs barəsində ittiham hökmünün çıxarılmasını xahiş etmişdir. 

 

Lakin,  mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  apellyasiy

a  protestinin  sadalanan  d

ə

lill


ə

rini 


mötə

b

ər  v

ə

 tutarlı bir fakta söykə

nm

əm

ə

si sə

b

əbind

əəsassız hesab edir.

   


Bel

ə

  ki,  CPM-in  349.5.1-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  mə

hk

əm

ə

nin  gə

ldiyi  n


ə

tic


ə

l

ər  yalnız m

ə

hkə

m

ə 

istintaqında  tədqiq  edilmiş  sübutlara  əsaslandıqda  əsaslı

  hesab  edilir.  H

ə

min M

ə

cə

ll

ənin  351.2-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n  mə

hk

əm

ənin  ittiham  hökmü  ehtimallara  ə

saslana 

bilm


ə

z  v


ə

 

yalnız  məhk

ə

mə

 

baxışı  zamanı  təqsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  t


əqsiri  sübuta  yetirildikdə

 

çıxarılır. 

CPM-in  351.3-

cü  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  mə

hk

əm

ə

  bu  Mə

c

əll

ə

nin  346.1.1-346.1.6-cı 

madd


ə

l

ərind

ə

 göstə

ril


ə

n  m


ə

s

əl

ə

lə

r

ə  t

ə

sdiqedici  cavab  verdikdə

,  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin 


cinay

ətin törə

dilm

ə

sində

 t

əqsiri aşağıdakılar nəz

ə

rə

 

alınmaqla sübuta yetirilmiş hesab edilə 

bil


ə

r: 


t

əqsirsizlik prezumpsiyasını rə

hb

ə

r  tutaraq;  bu  Mə

c

əll

ə

də

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş qaydalar 

daxilind


ə

  m


ə

hk

əm

ə

 baxışında  ittihamın  baxılması  nə

tic


ə

sin


ə

 

əsaslanaraq;  m

ə

hkə

m

ə 

istintaqında  tədqiq  edilmiş  mötə

b

ə

r  və

 

mümkün  sübutlara  əsaslanaraq;  t

ə

qsirlə

ndiril


ə

şəxsin t

ə

qsirliliyinə

 

dair aradan qaldırıla bilməy

ən şübhə


l

ə

ri onun xeyrinə

 

şərh ed

ə

rə

k.  


CPM-in 346.1.1-346.1.3-

cı maddə


l

ə

rinə

 

görə is

ə

 mə

hk

əm

ə

 baxışının nə

tic


ə

l

ərin

ə

 dair müşavirə

 

otağında  aşağıdakı  məs

ə

lə

l

ər  göstəril

ən  ardıcıllıqla  mə

hk

ə

mə

  t


ə

r

əfind

əmüzakirə

 edilm


ə

lidir(hakim t

ə

r

əfind

ən baxılmalıdır)

 

cinay


ə

t  hadis


əsinin  olmasının  sübuta  yetirilib  yetirilmə

diyi;  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin 


törə

tdiyi 


ə

m

əld

ə

  cinayə

t  t


ərkibinin  olmasının  sübuta  yetirilib

-yetirilm

ə

diyi;  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin cinay

ətin törə

dilm

ə

sinə

 aidiyy


ətinin sübuta yetirilib

-yetirilm

ə

diyi. 


Oxşar hüquqi mövqeyi paylaşan insan hüquqları üzrə

 Avropa M

ə

hk

əm

ə

sinin Barbera, Messegue  v

ə

 Habardo  İspaniyaya  qarşı  iş  üzrə

  q


ərarında  qeyd  edilir  ki,  tə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin t

ə

qsirliliyi barə

d

ə m

ə

hkə

m

ənin n

ə

ticə

si h


ə

m yet


ə

rlilik, h

ə

m d


ə

 

inandırıcılıq təl

ə

blə

rin


ə

 

uyğun  olmalı,  onun  əsasını  isə 

yalnız  elə

 

sübutlar  təşkil  etməlidir  ki,  hansı  ki,  qanuna müvafiq yə

ni, qanuni yolla 

ə

ld

ə 

olunmalıdır.

 

Cinayət işinin ibtidai istintaq materialları ilə müəyyən edilir ki,  İsmayılova Arzu Hikmət qızının istintaq orqanına verdiyi ilkin  izahatı, şahid  qismində verdiyi ifadəsi və  zərərçəkmiş 

şəxs qismində verdiyi ifadələri arasında kəskin ziddiyyətlər olmuş, ibtidai istintaqın gedişində 

isə həmin ziddiyyətlərə düzgün hüquqi qiymət verilməmişdir. 

 

Belə  ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  18.06.2015-

ci  il  tarixli  ilk  izahatından  sonra 

10.08.2015-

ci il tarixdə şahid qismində dindirilmiş, 13.08.2015

-

ci il tarixdə zərərçəkmiş şəxs qismində  tanındıqdan  sonra  həmin  tarixdə  zərərçəkmiş  şəxs  qismində  dindirilmiş,  bundan 

sonra 27.10.2015-

ci il tarixdə və 18.01.2016

-

cı il tarixlərdə zərərçəkmiş şəxs qismində əlavə olaraq dindirilmişdir. 10.08.2015

-

ci il tarixdə şahid qismində verdiyi ifadəsi ilə 13.08.2015-ci il 

tarixdə  zərərçəkmiş  şəxs  qismində  verdiyi  ifadəsi  tamamilə,  o  cümlədən  sual  və

  cavab 

hissələrdə belə eynilik təşkil etmişdir.  (bax cinayət işi I cild səh.7

-9,  57-60,  131-135,  II  cild 

67-69, 292-293) 

 

İlkin  olaraq  şahid  və  zərərçəkmiş  şəxs  qismində  dindirilərkən  verdiyi  ifadələrində (10.08.2015-

ci il və 13.08.2015

-

ci il tarixli ) Şəki şəhərində kursda olduğu vaxt şəhərin “otaq eşiyi”  küçəsində,  ünvanını  dəqiq  bilmədiyi  bir  evdə  kirayə  yaşadığını  desə  də,  sonrakı 

ifadələrində, həmçinin məhkəmə istintaqı zamanı dindirilərkən “otaq eşiyi” küçəsində analığı 

Zərifəyə məxsus evdə yaşadığını

 

bildirmiş, həmçinin 

ilkin olaraq şahid və zərərçəkmiş şəxs 

qismində dindirilərkən verdiyi ifadələrində (10.08.2015

-

ci il və 13.08.2015-ci il tarixli ) 16 may 

2015-


ci  il  tarixdə  orta  tibb  məktəbindən  çıxdıqdan  sonra  saat  15  radələrində  Rahim 

tərəfindən güc

 

tətbiq edilməklə avtomobilə mindirilərək tanımadığı yerə aparılaraq maşından düşürüləndən  sonra  Rahim

in 


onun  yubkasını  qaldıraraq  özünə  tərəf  çəkərək  zorla  cinsi 

əlaqədə  olmaq  istədiyini  bildirsə  də,  27  oktyabr  2015

-

ci  il  tarixdə  verdiyi  ifadəsində  həmin gün  Rahimin  onu  avtomobilə  mindirərək  tanımadığı  istiqamətdə  apararkən  bir  neçə  dəfə 

maşını  yoldan  kənara  sürərək  ona  əl

-qol  at

dığını,  sinəsini  aç

araq

,  yubkasını  çıxartmaq 30 

 

 istədiyini  göstərmiş,

  y


olboyu  bir  neçə  dəfə  əl

-

qol  atdığı  üçün  əynində  olan  köynəyinin 

düyməsi qırıldığını, yubkasının zamokunun bir tərəfinin söküldüyünü bildirmişdir.   

 

 

Bundan  əlavə 

ilkin  olaraq  şahid  və  zərərçəkmiş  şəxs  qismində  dindirilərkən  verdiyi 

ifadələrində (10.08.2015

-

ci il və 13.08.2015-ci il tarixli )

, üzləşdirmədə dindirmə 

protokolunda 

(bax  cinayət  işi  I  cild  səh,119

-124)  16  may  2015-

ci  il  tarixdə  Rahim  tərəfindən  maşınla 

tanımadığı  yerə  aparılaraq  maşından  düşürüldükdən  sonra  Rahimin  onunla  cinsi  əlaqədə 

olmaq  istədiyini  gördükdən  sonra  müqavimət  göstərərkən  Rahimin  maşından  bir  ədəd  cib 

bıçağı götürərək boğazına dirəyərək ondan müqavimət göstərməməyi tələb etdiyini bildirsə 

də,  27  oktyabr  2015

-

ci  il  tarixdə  verdiyi  ifadəsində  isə  həmin  vaxt  Rahimin  cib  bıçağını cibindən çıxardığını bildirmişdir.    

 

Bundan  başqa  Arzu  İsmayılova  ilkin  olaraq  şahid  və  zərərçəkmiş  şəxs  qismində dindirilərkən verdiyi ifadələrində göstərmişdir ki, (10.08.2015

-

ci il və 13.08.2015-ci il tarixli ) 

16  may  2015-

ci  il  tarixdə  Rahim  onu  bıçaqla  hədələyərək  zorlamaq  istədiyi  vaxt  ona  nə 

istəsə verəcəyini

 

bildirdiyindən Rahim ondan 400 manat istədiyindən bununla razılaşmışdır. Həmçinin    Rahim  ona  bildirmişdir  ki,  400  manat  pulu  verəcəyi  təqdirdə  ondan  əl  çəkəcək. 

Lakin, 


istintaq  zamanı  verdiyi  sonrakı  ifadəsində,  həmçinin  məhkəmə  istintaqı  zamanı 

verdiyi i

fadəsində Rahimin ondan hər ay üçün 400 manat istədiyini bildirmişdir.  

 

HəmçininArzu  İsmayılova  ilkin  olaraq  şahid  və  zərərçəkmiş  şəxs  qismində 

dindirilərkən verdiyi ifadələrində göstərmişdir ki, (10.08.2015

-

ci il və 13.08.2015-ci il tarixli ) 

16  may  2015-

ci  il  tarixdə  saat  15  radələrində  Rahim  tərəfindən  güc  tətbiq  edilməklə 

avtomobillə  tanımadığı  yerə  aparılaraq  orada  onu  bıçaqla  hədələyərək  zorlamaq  istədiyi 

vaxt  ona  nə  istəsə  verəcəyini  bildirdiyindən  Rahim  maşınının  kreditdə  olduğunu,  onu 

bağlamaq  üçün  üstündə  olan  qızıl

-

zinət  əşyalarını  verməsini  təklif  etdikdə,  bundan  imtina edərək üzərində olan qızıllarının götürüləcəyi halda ərinin bundan xəbər tutacağını bildirsə 

də, 27 oktyabr 2015

-

ci il tarixdə verdiyi ifadəsində göstərmişdir ki, həmin vaxt Rahim onun 

boğazına  bıçaq  dirədiyi  vaxt  barmağında  olan  qızıl  üzüyü  çıxararaq  Rahimə  vermiş  və 

başqa  nə  istəsə  verəcəyini  bildirmiş,  Rahim  üzüyü  alandan  sonra  bir  qədər  fikirləşərək 

üzüyü qaytararaq ona hər ay 400 manat pul verməli olduğunu bildirmişdir. 

 

 Daha  sonra “İfadənin  yerində  yoxlanılması  haqqında”  protokoldan  görünür  ki,  Arzu 

İsmayılova

 

həmin  vaxt  Rahimin  onu  şantaj  etməməsi  üçün  məcbur  olaraq  onunla  birlikdə “Ördək  gölü”  adlanan restorana  getdiyini  bildirərək  orada  yemək yediyini  göstərsə  də 

(bax 


c

inayət  işi  I  cild  səh.106

-

118)  birinci  instansiya  məhkəməsinin  məhkəmə  istintaqı  zamanı verdiyi ifadəsində isə orada halının pis olduğunu bildirərək yemək yemədiyini göstərmişdir. 

 

 Eləcədə,

  03  noyabr  2015-

ci il tarixli üzləşdirmə protokolundan görünür ki,

 

İsmayılova Arzu  Hikmət  qızı  ilə  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu  arasında  üzləşdirmə  istintaq  hərəkəti 

aparılarkən təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin Arzuya ünvanladığı adı Arzu olduğu halda 

Rahim  Nəsirovla  tanış  olarkən  niyə  özünü  Səbinə  və  Ləman  kimi  təqdim  etdiyi  ilə  bağlı 

sualına cavab olaraq bildirmişdir ki, həyatda adı faktiki olaraq Arzu olsa da, lakin onu hamı 

Səbinə  və  Ləman  kimi  tanıdığından  bu  adları  demişdir.  Lakin  ilkin  olaraq  şahid  və 

zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilərkən verdiyi ifadələrində 

(10.08.2015-

ci il və 13.08.2015

-

ci il tarixli ) göstərmişdir ki, Rahimin şantajlarından yaxa qurtarmaq üçün adını Səbinə kimi demiş, lakin hardansa Rahim onun əsl adını öyrənmişdir. 

 

Bundan  başqa  şahid  və  zərərçəkmiş  şəxs  qismində  dindirilərkən  verdiyi  ifadələrində (10.08.2015-

ci il və 13.08.2015

-

ci il tarixli ) Rahim Nəsirovdan şikayət etdiyindən ona pul və qızıl

-

zinət əşyası vermədiyini bildirsə də, 27 oktyabr 2015-

ci il tarixli ifadəsində göstərmişdir 

ki, 18 may 2015-

ci il tarixdə Rahim ondan 90 manat, 2

4 may 2015-

ci il tarixdə isə 3 manat 

pul götürmüşdür. 

 

Arzu İsmayılova ilkin ifadəsində 16 may 2015-

ci il tarixdə Rahim Nəsirovun onu bıçaqla 

hədələyib  zorlamaq  istəyərək  pul  tələb  etdiyi  vaxt  sonuncunun  onun  telefonunu  əlindən 

alaraq onun nömrəsindən öz nömrəsinə mesajlar göndərdiyini, zənglər etdiyini göstərsə də 

sonrakı ifadələrində bununla bağlı heç nə bildirməmişdir.

 


31 

 

 İlkin  izahatında  göstərmişdir  ki,  16  may  2015

-

ci  il  tarixdə  Rahim  tərəfindən  bıçaqla hədələnərək  400  manat  pul  istənildikdən  sonra  onu  maşına  mindirərək  evlərinə  gətirən 

zaman  Rahim  yolda  onun  telefonundan  xəbəri  olmadan  nömrəsini  çıxartdığını  bildirsə  də 

sonrakı  ifadələrində  bu  halı  anlaya  bilmədiyini,  Rahimin  yalnız  onun  telefonunu  götürüb 

özündə saxladığını, yalnız səhəri gün tele

fonu qa

ytardığnı bildirmişdir. 

Həmçinin  tədqiq  edilmiş  iş  materiallarından  görünür  ki,  Arzu  İsmayılovanın 

istifadəsində  olmuş  055

 

566  15  09  nömrəsindən  Rahim  Nəsirovun  istifadəsində  olmuş 055 

741 34 22 nömrəsinə 18 may 2015

-

ci il tarixdə saat 15.28-

də 101 saniyə,

 saat 18.17-

də 


58 saniyə, saat 18.30

-

da 12 saniyə, saat 18.50-

də 51 saniyə, saat 20.08

-

də 1 saniyə, 20.17-

də  179  və  586  saniyə,  20.20  və  20.23

-

də  180  saniyə,  saat  20.26-

da  47  saniyə;  20  may 

2015-

ci il tarixdə saat 11.08-

də 20 saniyə, saat 12.33

-

də 15 saniyə; 21 may 2015-

ci il tarixdə 

saat 9.24-

də 63 saniyə; 22 may 2015

-

ci il tarixdə saat 11.12-

də 77 saniyə; 23 may 2015

-ci il 

tarixdə saat 15.58-

də 29 saniyə, saat 17.15

-

də 6 saniyə, saat 23.23-

də 179 və 275 saniyə, 

saat 23.26-

da 96 saniyə; 24 may 2015

-ci il t

arixdə saat 8.52

-

də 67 saniyə, saat 13.44-

də 1 


saniyə,  saat  13.50

-

də  54  saniyə,  saat  15.17-

də  24  saniyə,  saat  22.45

-

də  53  saniyə,  saat 22.50-

də 74 saniyə, saat 22.44

-

də Rahim Nəsirovun 70 

204 48 44 nömrəsinə 4 saniyə; 25 

may  2015-

ci  il  tarixdə  saat  00.13

-d

ə  28  saniyə,  00.25-

də  46  saniyə,  00.30

-

da  26  saniyə, 08.55-

də 49 saniyə, 11.32

-

də 16 saniyə, 26 may 2015-

ci il tarixdə saat 12.52

-

də 36 saniyə, 05  iyun  2015-

ci  il  tarixdə  saat  17.58

-

də  179 saniyə  müddətində mütəmadi olaraq  çoxsaylı zənglər  edilmiş  və  20  ma

y  2015-


ci  il  tarixdə  saat  23.06

-dan  23.20-

dək  6,  24.05.2015

-ci  il 


tarixdə saat 23.18

-

də 1, 25 may 2015-

ci il tarixdə saat 12.11

-

dən 16.51-

dək 8, 25 may 2015

-

ci il tarixdə saat 22.35-

dən 26 may 2015

-ci  il  saat  12.05-

dək 8 SMS göndərilmişdir. 

Birinci 

instans


iya  məhkəməsində  və  hazırkı  məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  zərərçəkmiş  şəxs 

qismində dindirilən Arzu İsmayılova ifadəsində göstərmişdir ki, istifadəsində olmuş 055

 566 

15  09  mobil  nömrədən  heç  vaxt  Rahim  Nəsirovun  mobil  nömrələrinə  SMS  göndərməmişümumiyyətlə 

o, 

mobil telefon vasitəsilə SMS yaza və göndərə bilmir. Həmin SMS-

lərin onun 

nömrəsindən  hansı  qaydada  Rahim  Nəsirovun  nömrəsinə  göndərildiyini  bilm

ir,  onun 

tərəfindən müxtəlif  vaxtlarda edilmiş çoxsaylı zənglərlə bağlı isə bildirir ki, Rahimlə məc

buri 


şəkildə, onun tərəfindən hədə

-

qorxuya məruz qaldığı üçün əlaqə saxlamış, gecə saatlarında hansı səbəbdən əlaqə saxlaması ilə bağlı suala isə ümumiyyətlə cavab verə bilməmişdir.    

 

Kollegiyanın  xatırlatmasına  görə  zərərçəkmiş  şəxs  ibtidai  istintaq  zam

anı  verdiyi  ilkin 

ifadələrində  Rahim  tərəfindən  fotoşəkillərinin  çəkildiyini  göstərməsə  də  sonrakı  ifadəsində 

16  may  2015-

ci  il  tarixdə  tanımadığı  yerdə  maşından  düşdükdən  sonra,  Rahimin  onunla 

cinsi əlaqəyə girmək istədiyindən qorxaraq qaçdığı vaxt çəkdiyini bildirmişdir. 

 

Həmçinin birinci  instansiya 

məhkəmə  istintaqının  əvvəlində  zərər  çəkmiş  şəxs 

qismində dindirilərkən verdiyi ifadəsində Rahimin onun fotoşəkillərini maşında olarkən, onu 

tanımadığı  yerə  apararkən  çəkdiyini  bildirsə  də  məhkəmə  istintaqı  zamanı

 

və  hazırkı məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  verdiyi

 

ifadəsində  foto  şəkillərin  həmin  yerdə  maşından düşdükdən sonra, onunla cinsi əlaqəyə girmək istədiyindən qorxaraq qaçdığı vaxt çəkdiyini 

bildirmişdir. Halbuki, tədqiq edilən iş materiallarından aydı

n olur ki, 

Rahim Nəsirovun mobil

 

telefonunda  Arzu  İsmayılovaya  məxsus  əxlaqsız  video  çəkilişin  və  fotoşəkillərin  olması müəyyən edilməmişdir.

 

Həmçinin birinci instansiya məhkəməsinin iclasında verdiyi  verdiyi ifadəsində Rahimin ona  qarşı  zor  tətbiq  edərək  maşına  mindirməsi,  yolda  ona  əl

-

qol  atması  nəticəsində bədənində ağrılar yaranmasına baxmayaraq həm xəsarət almadığı üçün, həm də ki, Rahim 

Nəsirovdan qorxduğu üçün ekspertizadan keçməkdən imtina etdiyini  bildirmişdir. 

 

Hazırkı  məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  isə  zərərçəkmiş  əvvəlki  verdiyi  ifadələrlə tamamilə  ziddiyyət  təşkil  edən  ifadə  verərək  göstərmişdir  ki,  o

qadın  xəst

ə

liyi  ilə

 

bağlı ə

m

əliyyat olunduğundan onda əks cins

ə

 qarşı heç bir hisiyyat qalmamışdır. Halbuki, birinci 

instansiya m

ə

hk

əm

ə

sinin iclasında verdiyi ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, Rahimə bir neçə dəfə bildirmişdir  ki,  zorakılıqla  olan  cinsi  əlaqəni  istəmir,  özünü  hazır  hiss  etdiyi  vaxt  razılığı  ilə 

cinsi əlaqədə olacaq.  

 

32 

 

 Ona  görə

  d


ə

,m

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  fikrincə 

İsmayılova  Arzu  Hikmə

qızının  həibtidai  istintaq  zamanı,  hə

m  m

ə

hkə

m

ə 

istintaqı  zamanı

,  el

ə

cə

d

ə 

hazırkı  mə

hk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında 

verdiyi  çoxsaylı  ziddiyyə

tli  ifad

ə

lərini  obyektiv,  işin  faktiki  hallarına 

uyğun ifadə

l

ə

r kimi qə

bul etm


ək ümumiyyə

tl

ə 

mümkün deyil

 v

ə

 tə

dqiq edil

ən iş materialları 

il

ə  bir  m

ənalı  olaraq  tə

sdiq  olunur  ki, 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  ifadə

l

ə

rində

  Rahim 


N

əsirovla aralarında olmuş münasibə

tl

ə

r barə

d

ə obyektiv, h

ə

qiqi ifadə

l

ər verm

əmişdir. 

 

Göstərilənlərə əsasən məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  həm  ibtidai  istintaq  zamanı,  həm  də  məhkəmə  istintaqı 

zamanı  verdiyi  çoxsaylı  ziddiyyətli  ifadələrini  obyektiv,  işin  faktiki  hallarına  uyğun  ifadələr 

kimi qəbul etməməkdə haqlı olmuşdur. 

 

Məhkəmə  kollegiyası  həmçininhəm  ibtidai  istintaq,  həm  də  birinci  instansiya 

məhkəməsində şahid qismində dindirilmiş İsmayılova Zərifə Asvar qızının, Cabbarov Nüyvər 

Cəlil  oğlunun,  Cabbarov  Vasif  Əliyar  oğlunun  və  Həsənov  İslam  Rüstəm  oğlunun 

ifadələrinədə

 

hüquqi qiymət verərək bu qənaətdəir ki, bu ifadələr təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli  sürülmüş  ittihamın  əsasını  təşkil  edə  bilməz.  Çünki,  tədqiq  edilən  iş  materiallarından 

görünür ki,

 

onlar Rahim Nəsirovun  Arzu İsmayılovanı hədələməsini, ondan hədə-

qorxu ilə 

p

ul  tələb  etməsini  nə  görməmişlər,  nədə  ki  bu  barədə  eşitməmişlər.  Digər  tərəfdən zərəçəkmiş  təqsirləndirilən  şəxsin  ondan  hər  ay  400

 

manat  istədiyini  bildirsədə,  istinad edilmiş şahidlərin ifadələrində bu hal öz təsdiqini tapmır.

   


Bundan  əlavə  şahid  Tağıyeva  Elvira  Polad  qızının  birinci  instansiya  məhkəməsində 

məhkəmə istintaqı zamanı verdiyi ifadəsindən müəyyən olunur ki, 

Rahim Arzudan 90 manat 

pul  almış,  400  manat  pulu  isə  istəmişdir.  Pulun  nəyə  görə  istənildiyini  bilməmiş,  Rahimin  

Arzuya bıçaqla hədə

-q

orxu gəlməsini, yaxud da digər formada onu təhdid etməsini nə Arzu İsmayılovadan nədə ki, digər şəxslərdən eşitməmişdir. 

  

Cinayət  işinin  materiallarında  olan  və  məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  elan olunmaqla  tədqiq  edilmiş  Elvira  Tağıyevanın  ifadəsindən  görünür  ki,  Arzu  Rahimə əvvəlcə 

90  manat  pul  vermiş,  lakin  Rahim  400  manat  pulu  da  istəmişdir.  Arzu  İsmayılova  isə 

ifadələrində əvvəlcə Rahimin 400 manat pul istədiyini, iki gün sonra, yəni 18 may 2015

-ci il 


tarixdə isə 90 manatı aldığını bildirmişdir.   

 

Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə istintaqı zamanı 

şahid qismində dindirilmiş 

Arzu İsmayılovanın əri Hüseynov Sahil Məzahir oğlu isə Arzu İsmayılovanın ifadəsinə zidd 

olaraq  arvadının  Rahim  Nəsirova  kredit  ödəmək  üçün  150,  400,  90,  10  və  3  manat 

məbləğində pul verdiyini bildirmiş, bu barədə arvadının ona dediyini göstərmişdir. Həmçinin 

ifadəsində  “məni  bağışla,  pulu  sənə  çatdıra  bilmədim”  məzmunlu  sms  yazarkən  Arzunun 

Rahimə  verəcəyi  150  manat  taksi  pulunu  nəzərdə  tutduğunu  bildirsə  də,  Arzu  İsmayılov

ifadəsində 156 manat pulun hədə-

qorxu ilə tələb olunduğunu bildirmişdir. 

 

Arzu  İsmayılova  birinci  instansiya  məhkəməsində  məhkəmə  istintaqının  gedişində verdiyi ifadəsində əvvəllər verdiyi ifadəsinə zidd olaraq göstərmişdir ki, Rahim ona Marxalda 

avtomob


ilinin  kreditdə  olduğunu  bildirərək  əvvəlcə  156  manat,  avtomobilinin  krediti 

qurtarana qədər hər ay 400 manat verməli olduğunu demiş, sonra Rahim onun üstünə

 

bıçaq 


çıxardığından əlacsız qalaraq Rahimə ayda 400 manat verməyə razı olduğunu bildirmişdir. 

 

Cinayət  işinin  materiallarında  olan  və

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  elan 

olunmaqla t

ədqiq edilmiş

 

“Azerfon” MMC-

dən götürülmüş zəng və SMS

-

lərin çıxarışlarından görünür  ki,  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlunun  istifadəsində  olmuş  070

 204  48  44  mobil 

nömrəsindən  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  istifadəsində  olmuş  55

 566  15  09  mobil 

nömrəsinə göndərdiyi 23.05.2015

-

ci il tarixdə saat 23:04:59 və 23:05:05-

də “Seni sevirem” 

məzmunlu;  23.05.2015

-

ci  il  tarixdə  saat  23:35:25-

də  “Senin    gozel  bedenin  bal  dadini 

dodaqlarimda 

hiss etmek isteyirem. Men isteyirem ki sen her cun yanimda olasan heyatim” 

məzmunlu;  23.05.2015

-

ci  il  tarixdə  saat  23:35:39-

də  “Janim  men  senin  yaninda  olmaq 

isteyirem  senin  bal  dodaqlarindan  opub  seni  bagrima  basmaq  isteyirem.senin    bedenin  o 

qeseng iyin

i burnumda duymaq isteyirem” məzmunlu; 27.05.2015

-

ci il tarixdə saat 22:13:49 və 22:13:53

-

də “Senin yalan  danismaqini  sifdeden  bilirdim  senin  hekim  olnadiqini  ve  senin 

33 

 

 medsestra olmaqinida hemkinin dunen istediyimide seni sinamaq ucun yazdim.  Ancaq sen 

telefonunu  cun  erzinde  baqladin.  Ancaq  men  senin  bir  sozune  apteki  acdirdim.ayib  olsun 

sene yalan danisdiqin ucun xosbext ol” məzmunlu; 29.05.2015

-

ci il tarixdə saat 16:01:39-

də 


“Telefonu  qara  siyahiya  salmisan  bes  mene  gonderdiyin  smsleri  hara  edecen”  məzmun

lu; 


29.05.2015-

ci  il  tarixdə  saat  16:03:12  və  16:03:17

-

də  “Seni  sevirem  yazdiqin  mesajlar mende  durur  telefonda  istesen  kime  lazomdir  hostere  bilerem”  məzmunlu  mesajların 

mətnləri müəyyən edilir.

 

 

İstintaq  orqanı  Rahim  Nəsirovun  Arzu  İsmayılovaya  etdiyi  çoxsaylı  zənglərin  və göndərilən  yuxarıdakı  məzmunlu  sms

-

lərin  Rahim  Nəsirova  istinad  edilən  əməlin törədilməsinə dəlalət etdiyini, Arzu İsmayılovanın həmin məzmunlu SMS

-

lərlə hədəyə məruz qaldığını  hesab  etmişdir.  Lakin  məhkəmə  kollegiyası  hesab  edir  ki,  hər  iki  şəxs  arasında 

telefon zəngləri və SMS göndərişləri qarşılıqlı olmuş, Rahim Nəsirov tərəfindən göndərilən 

SMS mətnləri müəyyən olunsa da, Arzu İsmayılova tərəfindən göndərilmiş SMS mətnlərinin 

məzmunu  müəyyən  edilməmişdir.  Lakin  Rahim  Nəsirov  ifadələrində  Arzu  İsmayılova 

tərəfindən  ona  müxtəlif  vaxtlarda  sevgi  məzmunlu  SMS  mətnlərinin

 

göndərildiyini bildirmişdir.  

 

 Bundan  əlavə  məhkəmə  kollegiyası  hesab  edir  ki,  Rahim  Nəsirov  tərəfindən 

göndərilən  həmin  məzmunlu  SMS  mətnlərində,  xüsusilə  də  “Telefonu 

qara  siyahiya 

salmisan bes mene gonderdiyin smsleri hara edecen” məzmunlu və “Seni sevirem yazdiqin 

mesajlar  mende  durur  telefonda  istesen  kime  lazomdir  hostere  bilerem”  məzmunlu  SMS 

mətnləri vasitəsi ilə Arzu İsmayılovanın hansı şəkildə hədə

-

qorxuya məruz 

qalması, ondan 

hansı məbləğdə pulun və ya digər əmlakın tələb edilməsi görünmür. 

 

 İbtidai istintaq orqanının qənaətinə görə Rahim Nəsirov İsmayılova Arzu Hikmət qızını 

16 may 2015-

ci il tarixdə «Marxal» İstirahət Mərkəzinin arxasına apararaq, orada idarə

 etdiyi 


avtomobilin  içərisində  saxladığı  istintaqa  məlum  olmayan  cib  bıçağını  götürüb  onun 

boğazına dirəyib zor tətbiq etməklə, həmçinin özünün mobil telefonunda Arzu İsmayılovanın 

ona  göndərdiyi  sevgi  mesajlarının,  əxlaqsız  video  çəkilişinin  və  fotoşəkillərinin  olmasını 

deyib,  həmin  mesajları  onun  ərinə  və  qohumlarına  göstərərək  yayacağını  bildirməklə 

barəsində  rüsvayedici  məlumatlar  yayma  hədəsi  ilə  Arzu  İsmayılovadan  ona  hər  ay  400 

(dörd  yüz)  manat  pul  istəmişdir.  Göründüyü  kimi  istintaq  orqanı  hesab  etmişdir  ki,  həmin 

günə,  yəni  16  may  2015

-

ci  il  tarixədək  Arzu  İsmayılova  tərəfindən  Rahim  Nəsirova  sevgi məzmunlu  mesajlar  göndərilmişdir.  Lakin  iş  materiallarında  olan  və  məhkəmə  istintaqı 

zamanı  tədqiq  edilmiş  zəng  və  SMS

-

lərin  siyahısından  görünür  ki,  Arzu  İsmayılova tərəfindən  Rahim  Nəsirova 

20  may  2015-

ci  il  tarixdə  saat  23.06

-dan  23.20-

dək  6, 

24.05.2015-

ci il tarixdə saat 23.18

-

də 1, 25 may 2015-

ci il tarixdə saat 12.11

-

dən 16.51-

dək 


8,  25  may  2015-

ci  il  tarixdə  saat  22.35

-

dən  26  may  2015-ci  il  saat  12.05-

dək  8  SMS 

göndərilmişdir.

 

 Həmçinin  ibtidai  istintaq  zamanı  Rahim  Nəsirovun  mobil  telefonunda  Arzu 

İsmayılovaya məxsus əxlaqsız video çəkilişin və fotoşəkillərin olması müəyyən edilməmişdir.

 

Birinci  instansiya  məhkəməsində  məhkəmə  istintaqı  zamanı  təqsirləndirilən  şəxs Rahim Nəsirov elan edilmiş ittihamda göstərilən tarixdə, yəni 16 may 2015

-

ci il tarixdə saat 15  radələrində  “Marxal”  istirahət  mərkəzinin  arxa  tərəfində  olmadığını  bildirmiş,  “Azerfon” 

MMC-


dən  götürülmüş anten  məlumatlarında da  bunun  öz  təsdiqini  tapdığını  vurğulamaqla 

qeyd  etmişdir  ki,  çıxarışa  görə  16  may  2016

-

cı  il  tarixdə  saat  14:53:03-

də  Şəki  şəhərində 

ATS  istiqamətində  olmuşdur.  Bununla  bağlı  müdafiə  tərəfi  vəsatət  verərək  qeyd  olunan 

halın,  yəni  “Azerfon”  MMC

-

dən  götürülmüş  anten  məlumatlarında  “Şəki  ATS”  anten dairəsinin  Şəki  şəhərinin  hansı  ərazisini  əhatə  etməsinin  dəqiqləşdirilməsi  üçün  “Azerfon” 

MMC-


yə  müvafiq  sorğu  verilməsini  xahiş  etmişdir.  “Azerfon”  MMC

-

dən  daxil  olmuş məlumatla (əhatə dairəsinin xəritəsilə) “Şəki ATS” anten dairəsinin şəhərin mərkəz hissəsini 

əhatə etdiyini, “Marxal” istirahət mərkəzinin ərazisini isə əhatə etmədiyi müəyyən edilmişdir.

 

Bundan başqa iş materialları tədqiq edilərkən müəyyən edilmişdir ki, İsmayılova Arzu Hikmət  qızı  Şəki  ŞRPŞ

-

nin  rəisinə  ünvanlandığı  18.06.2015-

ci  il  tarixli  ərizədə  Şəki 34 

 

 şəhərində  olarkən  Rahim  adlı  şəxsin  ona  bıçaq  dirəyərək  onunla  cinsi  əlaqədə  olmasını 

istəmiş,  buna  razılıq  vermədikdə  bildirmişdir  ki,  ayda  400  manat  pul  verməyəcəyi  halda 

şantaj edərək ailəsini dağıdacaq. Həmin ərizədə göstərilmiş “400” rəqəminin üzərində olan 

dəyişikliklərdən  görünür  ki,  ərizədə  əvvəlcə  başqa  rəqəmlər  olmuş,  yəni  Arzu  İsmayılova 

ondan  400  manat  deyil,  başqa  məbləğin  tələb  edildiyini  bildirmiş,  sonradan  həmin 

rəqəmlərdə düzəliş edilərək məbləğ “400” manat kimi göstərilmişdir.  

 

Bundan  başqa  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  polis  şöbəsinə  ünvanladığı  ərizəsində  və polis  şöbəsində  verdiyi  izahat  və  ilkin  ifadələrində  Rahim  Nəsirov  tərəfindən  bıçaqla 

hədələndiyini  və  şillə  ilə  bir  neçə  dəfə  vurulduğunu  bildirsə  də  onun  barəsində  müvafiq 

ekspertizalar  keçirilərək  rəy  alınmamışdır.  Arzu  İsmayılova  isə  məhkəmə  istintaqı  zamanı 

verdiyi ifadələrində həm xəsarət almadığı üçün ekspertizadan keçmək istəmədiyini, həm də 

ki,  Rahim  Nəsirovdan  qorxduğu  üçün  ekspertizadan  keçməkdən  imtina  etdiyini    bildirmiş, 

verdiyi  ifadələr  arasında  olan  ziddiyyətə  isə  aydınlıq  gətirə  bilməmiş,  Rahimdən  qorxduğu 

təqdirdə  hansı  səbəbdən  istintaq  orqanına  müraciət  etməməsi  barədə  isə  heç  nə 

göstərməmişdir.

 

Həmçinin istintaq orqanı tərəfindən verilmiş ittihamdan görünür ki, Rahim Nəsirov Şəki şəhəri ərazisində yerləşən «Mator aralığı» deyilən yerdə Arzu İsmayılovadan 18 may 2015

-

ci il tarixdə saat 08.15 radələrində 90 (doxsan) manat, 24 may 2015-

ci il tarixdə saat 08.15 

radələrində  3(üç)  manat  pulu  almışdır.  İş  materiallarına  əlavə  edilmiş  Şəki  Tibb  Kolleci 

tərəfindən təqdim edilmiş 07 sentyabr 2015

-

ci il tarixli 65 nömrəli məktubla müəyyən olunur ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  işlə  təmin  olunmaq  məqsədilə  kursdan  keçmək  üçün 

Azərbaycan

 

Respublikasının  Səhiyyə  Nazirliyinin  Kadrlar  idarəsinə  müraciət  etmiş  və nazirlik  tərəfindən  Şəki  Tibb  Kollecinin  kursdan  keçənlərin  elektron  siyahısına  daxil 

edilmişdir.  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  29.03.2015

-

ci  ildən  21.04.2015-

ci  ilədək  feldşer 

ixtisas

ı  üzrə,  23.04.2015-

ci  ildən  18.05.2015

-

ci  ilədək  tibb  bacısının  işi  ixtisası  üzrə kurslarda iştirak edərək kursu bitirməsinə dair şəhadətnamə almışdır. Arzu İsmayılova həm 

ibtidai istintaq zamanı, həm məhkəmə istintaqı zamanı ifadələrində 18 may 2015

-ci il 

tarixdə 


və  24 may 2015

-

ci il tarixdə dərsə getdiyini göstərmişdir. Məktubdan göründüyü kimi Arzu İsmayılovanın  18  may  2015

-

ci  il  tarixədək  kursda  iştirak  etməsi  və  şəhadətnamə  alması nəzərə alınsa həmin ifadənin həqiqi, obyektiv ifadə olması şübhə doğuru

r. 


“Əməliyyat

-

axtarış  fəaliyyəti  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununun  1-ci 

maddəsinə  əsasən

 

Əməliyyat-

axtarış  fəaliyyətinin  vəzifələrinə  hazırlanan  və  törədilən 

cinayətlərin  qarşısının  alınması,  törədilmiş  cinayətlərin  aşkar  edilməsi  və  açılması,

 

cinayətləri hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi və digər vəzifələr aiddir.  Həmin  qanunun 

11-ci  m


addəsinin  II  bəndinə  əsasən  əməliyyat

-

axtarış  tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün səbəblərdən biri fiziki şəxslərin ərizələridir. 

 

İş  materiallarından  görünür  ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  18  iyun  2015-

ci  il  tarixdə 

ərizə ilə Şəki ŞRPŞ

-

nə müraciət etdikdən sonra həmin tarixdə onun, 01 iyul 2015-

ci il tarixdə 

isə  Rahim  Nəsirovun  izahatı  alınmış,  lakin  həqiqətən  Rahim  Nəsirov  tərəfindən  Arzu 

İsmayılovaya  qarşı  hədə

-

qorxu  ilə  tələb  etmə  cinayət  əməlinin  törədilib-

törədilməməsi  ilə 

bağlı  müvafiq  əməliyyat  tədbirləri  keçirilməmiş,  yalnız  Arzu  İsmayılovanın  izahat  və 

ifadələrinə istinad edilmişdir.  

 

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi  Plenumunun  “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4

-

cü maddəsinin şərh edilməsinə dair” 21 oktyabr 2011-ci il 

tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, istənilən hədə

-

qorxu real olmalı və zərərçəkmiş şəxs tərəfindən həyata keçirilə bilən hədə kimi qəbul edilməlidir. Hədə

-

qorxu ilə tələb etmə zamanı hədə

-

qorxu əmlak və digər əmlak mənfəəti əldə etmək üçün vasitə qismində çıxış edir. Hədə

-

qorxu zərərçəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumlarının şəxsiyyəti üzərində zor göstərmə,  onların  haqqında  rüsvayedici  məlumatları  yayma  və  ya  onların  əmlakını  tələf 

etmə formalarında ifadə oluna bilər. Hədə

-

qorxu şifahi və ya yazılı, açıq və ya gizli, şəxsən və ya vasitəçi ilə ifadə oluna bilər. Zor tətbiq etmə hədəsi dedikdə isə, sağlamlığa yüngül, 

az  ağır  və

 

ağır  zərər  vurulması  hədəsi  başa  düşülür.  Rüsvayedici  məlumatları  yayma 35 

 

 zərərçəkmiş  və  onun  yaxın  qohumları  üçün  yayılması  arzuolunmaz  məlumatların  üçüncü 

şəxslərə verilməsidir. Rüsvayedici məlumatlar həqiqət olub

-

olmamasından asılı olmayaraq zərərçəkmiş  şəxs  tərəfindən  onun  şərəf  və  ləyaqətini  alçaldan  məlumatlar  hesab  edilən 

istənilən  məlumatlardır.  Məlumatların  rüsvayedici  kimi  qiymətləndirilməsi  tamamilə 

zərərçəkmiş  şəxsin  həmin  məlumatları  necə  qəbul  etməsindən  asılıdır.  Zərərçəkmiş  şəxs 

həmin  məlumatları  gizli  saxlamağa  çalışır,  onları  yayma  hədəsi  isə  təqsirkar  tərəfindən 

zərərçəkmiş şəxsdən müəyyən əmlak əldə etmək məqsədilə istifadə olunur. Hədə

-

qorxu ilə tələb  etmə  təqsirkarda  birbaşa  niyyət  və  tamah  məqsədi  olmasını  ehtiva  edir.  Təqsirkar 

qanunsu


z tələb irəli sürdüyünü anlayır və bu yolla əmlak əldə etmək istəyir. Belə olan halda 

həmin cinayət subyektiv cəhətdən birbaşa qəsdlə törədilir. Eyni zamanda, cinayət əməlinin 

tərkibi  üçün  təqsirkarın  hədəni  həqiqətən  həyata  keçirmək  niyyətinin  olub

-olmama


sı 

əhəmiyyət kəsb etmir.

           

«Qavazov  Bolqarıstana  qarşı»  iş  üzrə

  06  mart  2008-ci  il  tarixli  q

ərarında  Avropa 

M

ə

hkə

m

əsi qeyd etmişdir ki, sübutlar qiymətl

ə

ndirilə

rk

ən, bir qayda olaraq 

əsaslı şübhə

d

ək

ə

nar standartlar tə

tbiq olunur. 

«Mahmudov  Rusiyaya  qarşı»  iş  üzrə

  26  iyul  2007-ci  il  tarixli  q

ərarında  İnsan  Haqları 

üzrə


  Avropa  M

ə

hkə

m

əsi  qeyd  etmişdir  ki,  Konvensiya  araşdırmalarında  sübutları qiym

ə

tlə

ndir


ə

rk

ən, bir qayda olaraq affirmanti, non necanti insumbit probation (sübut etməyükü  tə


kzib  ed

ə

nin  deyl,  iddia  edənin  üzə

rin


ə

 

düşür)  prinsipi  rəhb

ər  tutulur.  Sübut  kifayə

q

əd

ər güclü, aydın və

  bir-birin

ə

 uyğun qə

na

ətl

ə

rin  həm mövcudluğundan, həmçinin tə

kzib 


olunmaz oxşar fakt ehtimallarından irə

li g


ə

lir. 


Cinay

ə

t  və

  cinay


ə

t-

prosessual qanunlarının tətbiqind

ə

 aradan qaldırılmamış şübhə

l

ət

əqsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  xeyrin

ə

  h


əll  olunmalıdır.  Əsaslı  şübhə

l

ər  dedikd

ə

 şə

xsin  t


ə

qsirinin 

t

ə

sdiq  edilmə

sind


ə

 

mühüm  rol  oynaya    biləc

ək  sübutların  mə

zmunu,  m

ə

nbəyi,  işə

  aid 


olması  ilə

 

bağlı  olan  şübhəl

ə

r,  habelə

 

müxtəlif  sübutlar  arasında  olan  elə  ziddiyy

ə

t  və

 

anlaşılmazlıqlar başa düşülməlidir ki, onları heç bir prosessual vasitə il

ə

 aradan qaldırmaq 

mümkün olmasın. Yə

ni, t

əqsirsizlik prezumpsiyası təl

əb edir ki, şübhə

li v

ə

 ya tə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin t

əqsiri heç bir şübhə

 

doğurmayan sübutlarla təsdiq olunsun. 

CPM-in  1-ci  madd

ə

sin


ə

 

görə  Az

ərbaycan  Respublikasının  cinayə

t-prosessual 

qanunvericiliyi ona yönəlmişdir ki, qanunla cinayə

t hesab olunan 

ə

məli törətmiş hər bir şə

xsi 


ifşa etmə

k  v


ə

  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  etm


ə

mümkün olsun, cinayət törətm

ə

kdə

  t


ə

qsiri 


olmayan  heç  kə

si  cinay

ə

t  prosesini  həyata  keçirən  orqanların  və

zif


əli  şə

xsl


ə

rinin  v


ə

  ya 


hakiml

ərin  özbaşına  hə

r

ə

kə

tl

əri  il

ə

 qanunsuz  şübhə

 

altına  almaq,  ittiham  və  ya  m

ə

hkum etm

ək mümkün olmasın.

 

CPM-in  8-ci  maddə

sin


ə

 

görə  cinay

ət  mühakimə

 

icraatının  vəzif

ə

ləri    şə

xsiyy


ə

ti, 


c

ə

miyyə

ti  v


ə

 

dövləti  cinay

ə

tkar  qə

sdl


ə

rd

ən  qorumaq,  h

ə

qiqi  və

  ya  ehtimal  edil

ə

n  cinay


ə

törətm

ə

si  ilə

 

əlaq

ədar  şə


xsiyy

ə

ti  və

zif


ə

  s


ə

lahiyy


ə

tl

ərind

ə

n  sui-istifadə

  edilm


əsi  hallarından 

qorumaq,  cinay

ə

tl

əri  tezlikl

ə

 açmaq,  cinayə

t  t


ə

qibi  il


ə

 

bağlı bütün halları hərt

ə

rə

fli,  tam  v

ə

 

obyektiv  araşdırmaq,  cinayət  törətmiş  şəxsl

əri  ifşa  və

  cinay

ə

t  mə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  etm


ə

k, 


cinay

ət törə


tm

ə

kdə

 

ittiham olunan şəxsl

ə

rin təqsirini müə

yy

ən ed

ə

rək onları cəzalandı

rmaq 


v

ə

  təqsirsiz şə

xsl


ə

r

ə  b

ə

raə

t  verm


ə

k  m


ə

qs

ədi  il

ə

 ə

dal


ət mühakimə

sini  h


əyata keçirmə

kd

əibar


ə

tdir. 


CPM-in 8.0.5-ci madd

ə

sinə

 

görə cinay

ət mühakimə

 

icraatının əsas v

ə

zifə

l

ərind

ə

n biri m

əhz  şə


xsiyy

ə

ti  qanunsuz  və

 

əsassız  mühakimə  edilm

ə

kdən,  onun  hüquqlarının  və

 

azadlıqlarının qanunsuz və 

əsassız məhdudlaşdırılmalardan qorumaqdan ibarə

tdir. Cinay

əprosessual  qanunvericiliyin  t

ə

lə

bl

əri  baxımından  cinayət  işi  və  ya  cinay

ə

t  tə

qibi  il


ə

 

bağlı dig

ər  materiallar  üzrə

  yekun  q

ə

rar  o  halda ə

dal


ə

tli  hesab  edilir  ki

,  iş  üzrə

 

bütün  hallar,  o cümlə

d

ən  şəxsi  cinay

ət  törə


tm

ə

kdə

 

ifşa  edən  v

ə

  onun  mə

suliyy


ətini  ağırlaşdıran  hallarla 

yanaşı,  ona  bə

ra

ə

t  verə

n  v


ə

  ya  onun  v

ə

ziyy


ətini  yüngülləşdirən  hallar  da  aydınlaşdırılmış 

olsun.  


36 

 

 CPM-in  28.5-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ən,  şə


xsin  cinay

ət  törə


tm

ə

kdə

  t


əqsirli  olmasına  dair 

m

əhk

ə

mə

 q

ərarı mülahizəl

ə

rə

 

əsaslana bilm

ə

z və

 

işə aid biri dig

ə

rinə

 kifay


ə

t q


ə

d

ər uyğun g

ə

lən mötə

b

ər sübutların məcmusu il

ə

 təsdiq olunmalıdır.

 

CPM-in  125.1-ci  maddə

sin


ə

 

görə  m

əlumatların,  sə

n

ə

dlə

rin  v


ə

  dig


ə

əşyaların h

ə

qiqiliyinə

, yaranma m

ə

nb

əyin

ə

 və

 

əld

ə

 edilməsi hallarına şübhə

l

ər olmadıqda onlar sübut kimi q

ə

bul edilə

 bil


ə

rl

ər. 

CPM-in  144-

cü  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n,  cinayə

t  t


əqibi  üzrə

 

toplanmış  sübutlar  tam, h

ə

rtə

r

əfli  v

ə

 obyektiv  yoxlanılmalıdır.  Yoxlama  zamanı  cinayə

t  t


əqibi  üzrə

 

toplanmış sübutlar  tə

hlil  olunur  v

ə

  bir-biri  ilə

 

müqayisə 

edilir,  yeni  sübutlar  toplanır,  ə

ld

ə

 olunmuş 

sübutların mə

nb

əyinin mötəb

ərliliyi müə

yy

ə

nləşdirilir.

 

CPM-in  145.1-ci  maddə

sinin  m


əzmununa  görə

  hakim  qanunu  v

ə

 

vicdanını  rəhb

ətutaraq 

sübutların  mə

cmusunun  h

ə

rtə

r

əfli,  tam  v

ə

 obyektiv  araşdırılmasına  ə

saslanmaqla 

öz daxili inamına görə

 

sübutları qiymətl

ə

ndirir. Hər bir sübuta mə

nsubiyy


əti, mümkünlüyü və

 

mötəb

ərliyi  üzrə,  bütün  toplanmış  sübutların  mə

cmusuna  is

ə

  cinayət  işinin  (və

  ya  dig

əmaterialın) həlli üçün kifayət etm

əsi nöqteyi

-n

ə

zə

rind


ə

n qiym


ə

t verir. 

CPM-in 145.3-

cü maddə


sin

ə

 görə

 

ittihamın subut olunmasında yaranan şübhəl

ə

r digə

sübutlarla aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, onlar şübhəli v

ə

 ya tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin 


xeyrin

ə

 tə

fsir edilir.  

CPM-in  146.1-ci  madd

ə

sinə

 

görə  cinay

ə

t  təqibi  üzrə

  topla


nmış  sübutl

a

rın  kifay

əetm

ə

si  dedikdə

 

müəyy

ə

n  edilmə

li  halla

r  üzrə

 

mümkün  sübutla

rın  elə


  bir  h

ə

cmi  nə

z

ərd

ə

 tutulur ki, onla

r sübut etmə

 

predmetinin müəyy

ə

n edilməsi üçün mötə

b

ər v

ə

 yekun nə

tic


ə

y

ə 

g

əlm

ə

yə

 imkan versin. 

Az

ə

rbayjan  Respublikası  Konstitusiy

a

sının  63-

cü  m


add

ə

sinin  1-ci  hissə

sin


ə

 

əsas

əh

ə

r kə

sin t


əqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vardır. Cinayətin törə

dilm


ə

sind


ə

 t

əqsirl

ə

ndirilə

hər  bir  şə

xs,  onun  t

ə

qsiri  qanunla  nə

z

ərd

ə

  tutulan  qaydada  sübuta  yetirilmə

yibs


ə

  v


ə

  bu 


bar

ə

də

 m

əhk

ə

mənin qanuni qüvvə

y

ə 

minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır;

 

H

əmin  madd

ə

nin  III  hissə

sin


ə

 

əsas

ə

n  jinayətin  törə

dilm


ə

sind


ə

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


özünün təqsirsizliyini sübuta yetirmə

y

ə borclu deyildir; 

H

əmin madd

ə

nin IV hissə

sin


ə

 

əsas

əə

dal


ət mühakimə

si h


əyata keçirilə

rk

ən qanunu 

pozmaqla 

ə

ld

ə 

edilmiş sübutlardan istifadə

 oluna bilm

ə

z. CPM-in  21.1-ci madd

ə

sinin tə

l

əbin

ə

 görə

 cinay


ətin törə

dilm


ə

sind


ə

 t

əqsirl

ə

ndirilə

n h


ə

bir şəxs onun t

ə

qsiri bu Mə

c

əll

ə

də

 n

əz

ə

rdə

 

tutulmuş qaydada 

sübut


a yetirilm

ə

yibsə

 v

ə bu 

bar


ə

d

ə qa

nuni qüvvə

y

ə

 minmiş mə

hk

əm

ənin hökmü yoxdurs

a, t

ə

qsirsiz sayılır;

 

CPM-in  21.2-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ən  şə


xsin  t

əqsirli  olduğuna  əsaslı şübhə

l

ə

r  varsa  da onun  t

ə

qsirli  bilinmə

sin


ə

  yol  verilmir.  Bu  M

ə

c

əll

ənin  müddəalarına  uyğun  surə

td

ə

 müvafiq 

hüquqi  prosedura  daxilində

 

ittihamın  sübuta  yetirilməsind

ə

 aradan  qaldırılması  mümkün 

olmayan şübhə

l

ə

r tə

qsirl


ə

ndiril


ən şəxsin (şübhəli şə

xsin) xeyrin

ə

 h

əll edilir. Eyni il

ə

 cinayə

və

  cinay


ə

t-

prosessual  qanunlarının  tətbiqind

ə

 aradan  qaldırılmamış  şübhə

l

ər  d

ə

  onun xeyrin

ə

 həll olunmalıdır. 

 

Eyni zamanda CPM-in 21.3-cü maddə

sin


ə

 

görə cinay

ət törə


dilm

ə

sində

 t

əqsirl

ə

ndirilə

şəxs  özünün  təqsirsiz  olmasını  sübuta  yetirməy

ə

 borclu  deyildir.  İttihamı  sübuta  yetirmə

k, 


şüb

h

əli  v

ə

  ya  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şəxsin  müdafiəsi  üçün  irəli  sürülə

n  d


ə

lill


ə

ri  t


ə

kzib  etm

əvə

zif


ə

si  ittiham  t

ə

r

əfinin  üzərin

ə

 düşür.  Oxşar  mə

s

əl

əni  bölüşə

n  CPM-in  145.3-

cü 


madd

ə

sində

 

göstərilir  ki,  i

ttihamın  sübut  olunmasında  yaranan  şübhə

l

ə

ri  digər  sübutlarla

 

aradan  qaldırmaq  mümkün  olmadıqda,  onlar  şübhəli  v

ə

  ya  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin  xeyrin

ə

 

tə

fsir edilir. 

Oxşar  hüquqi  mövqedə

 

olan  İnsan  Hüquqları  üzrə  Avropa  M

ə

hkə

m

əsinin  Barbara, 

Messege,  Habordo  İspaniyaya  qarşı  işində

 

qeyd  edilmişdir  ki,  təqsirsizlik  pre

zumsiyası 

prinsi dig

ə

r mə

s

əl

ə

lə

rl

ə 

yanaşı tə

l

əb edir ki, öz vəzif

ə

sini yerinə

 yetir


ə

rk

ən m

ə

hkə

m

ə 

üzvlə


ri 

t

əqsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  ittiham  edildiyi  cinay

ə

ti  h


ə

qiq


ə

t

ən  törətm

ə

sinə

  dair  q

ə

r

əzli  fikird

ə

 olmasınlar,  sübutetmə

 

yükü  ittiham  tər

əfinin  üzə

rin

ə

 düşür

  v


ə

  h


ər  hansı  şübhə

 

tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin xeyrin

ə

 h

əll edilm

ə

lidir. 37 

 

 Yuxa

rıd


istinad  edilmiş  qanunvericiliyin  normalarına  və

 

işin  müəyy

ən  edilmiş  faktiki 

hallarına  ə

saslanaraq  m

ə

hk

əm

ə

  kollegiyası  hes

a

b  edir  ki,  iş  materialla

rınd


a  ola

n  sübutl

ar 

Rahim  N

ə

sirovun  CM-in  182.2.3-

  maddə

si  il


ə

  t


ə

qsirli  bilinm

əsi  üçün  kif

ay

ət  etmir, 

topla


nmış sübutl

a

rın mötəb

ərliyi şübhə

 

doğurur


.  

Az

ərbaycan 

Respublikası

 

Konstitusiyasının 63-

cü, Azə


rbaycan Respublika

 CPM-nin 21.2-ci  madd

ə

sinə

 

görə 

şə

xsin  tə

qsirli 


olduğuna

 

əsas

 şübhə

l

ər  varsa,  onun  t

ə

qsirli bilinm

ə

sinə

  yol  verilmir.  Bu  M

ə

c

əll

ə

nin müddəalarına

 

uyğun  sur

ə

tdə

 

müvafiq 

hüquqi


 

prosedurlar daxilind

ə

 

ittihamın 

sübuta


 yetirilm

ə

sində

 aradan 


qaldırılması

 

mümkün olmayan 

şübhə


l

ə

 rtə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin (şübhəlişəxsin) xeyrin

ə

 hə

ll edilir. Eyni il

ə

 cinay


ə

t v


ə

 cinay


ə

prosesual qanunlarının

  t


ə

tbiqind


ə

  aradan 

qaldırılmamış

 

şübhəl

ə

r  də

  onun  xeyrin

ə

  h


ə

ll 


olunmalıdır. CPM

-nin  21.3-

  madd


ə

sin


ə

 

görə  cinay

ətörə

dilm


ə

sind


ə

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxs 

özünün


 t

ə

qsirsiz olmasını

 

sübuta yetirm

ə

yə

 borclu 


deyildir. İttihamı

 

sübuta yetirm

ək, şübhə

li 

v

ə  t

ə

qsirlə

ndiril


ə

şəxsin 

müdafiə


si 

üçün


  ir

ə

li sürülə

n  d


ə

lill


ə

ri  t


ə

kzib  etm

ə

k  v


ə

zif


ə

si  ittiham 

t

ə

rə

finin 


üzə

rin


ə

 

düşür.  

Az

ərbaycan  Respub

likası


 

Konstitusiyasının  63

-  maddə

sind


ə,  «İnsan

 

hüquqlarının 

v

ə 

ə

sas azadlıqların

 

müdafiəsi 

haqqında» Avropa

 

Konvensiyasının 6-

 maddə

sind


ə

, CPM-


in 21-ci madd

ə

sində

 n

əz

ə

rdə

 tutulan t

ə

qsirsizlik prezumpsiyasını, 

qanunvericiliyin 

ittihamın

 

sübuta  yetirilm

ə

sində

  aradan 

qaldırılması

 

mümkün  olmayan 

şübhə


l

ə

rin  tə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin  xeyrin

ə

  hə

ll  edilm

ə

li,  t


ə

fsir  edilm

ə

li  v


ə

 

şərh edilm

ə

li olmasına

  dair  t

ə

l

əbl

ə

rini  rə

hb

ətutaraq,  m

ə

hk

əm

ə

 baxışında

 

ittihamın 

baxılması

  n

ə

ticə

l

ərin

ə

 ə

saslanaraq,  t

ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin  t

ə

qsirliliyinə

  dair  aradan 

qaldırıla

  bilm


ə

y

əşübhə


l

ə

ri  onun  xeyrinə

 

şərh  ed

ə

rə

mə

hk

əm

ə

 kollegiyası 

hesab  edir  ki,  N

ə

sirov  Rahim  Fə

rrux 


oğlunun

  CM-in  182.2.3-c

ü 

madd


ə

sind


ə

 n

əz

ə

rdə

 

tutulmuş cinay

əə

m

əlini törətm

əsi sübut olunm

ur. 

Beyn


əlxalq  insan  hüquqları  konsepsiyasının  tə

rkib  hiss

ə

sind


ə

n  biri  kimi  insan 

hüquqlarına  dair  ə

sas  s


ə

n

ədl

ə

rdə,  o  cümlə

d

ən  İnsan  Hüquqları  haqqında  Ümumi B

ə

yannamə

nin  11-ci  madd

ə

sind


ə,  İnsan  hüquqlarının  və

 

əsas  azadlıqlarının  müdafiəsi 

haqqında  Avropa  Konvensiyasının  6

-

cı  maddəsind

ə,  Mülki  və

 

Siyasi  hüquqlar  haqqında Beyn

ə

lxalq  Paktın  14

-

cü  maddəsind

ə

 öz  ə

ksini  tapan,  Az

ərbaycan  Respublikasının 

Konstitusiyasında  və

  Cinay

ə

t-Prosessual  Mə

c

əll

ə

sində

  t


əsbit  edilmiş  tə

qsirsizlik 

presumpsiyası nə

z

ərd

ə

  tutur  ki,  cinayətin törə

dilm


ə

sind


ə

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ə

n  h


ər bir şə

xs  onun 

t

ə

qsiri  qanunvericilikdə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  qaydada  sübuta  yetirilmə

yibs


ə

  v


ə

  bu  bar

ə

d

ə 

qanuni qüvvə

y

ə

 minmiş mə

hk

əm

ənin hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır. Şəxs yalnız o halda 

cinay

əti  törətm

ə

kdə

  t


ə

qsirli  hesab  edil

ə

  bil


ə

r  ki,  onun  konkret 

ə

m

əli  törətm

ə

kdə

  t


ə

qsiri 


s

ə

lahiyyə

tli subyektl

ə

r  t


ə

r

əfind

ən qanunla müə

yy

ən edilmiş prosessual qaydada toplanmış v

ə

 mə

hk

əm

ə

də

 qiym


ə

tl

əndirilmiş sübutlar əsasında məhk

ə

mənin müvafiq ittiham hökmü ilə

 

tə

sdiq edilsin v

ə

 

bu hökm qanuni qüvvəy

ə

 minmiş olsun.

 

Radçıkov Rusiya Federasiyasına qarşı şikayətlə bağlı qərarda istintaqın natamamlığı və  birtərəfli  aparılmasına  istinad  edərək    təqsirləndirilən  şəxs  haqqında  çıxarılmış  bəraət 

hökmünü  yuxarı  məhkəmə  instansiyasında  ləğv  edilməsinə  nail  olan  prokurorluq 

orqanlarının  hərəkətləri  ilə  bağlı  Avropa

 

Məhkəməsi  bildirmişdir  ki,  şikayətçinin  işi  üzrə “istintaqın  natamam  və  birtərəfli  olması  və  səhvən  bəraətə  gətirib  çıxarması”  haqqında 

bəyanat  mahiyyət  etibarı  ilə

-

məhkəmə  səhvləri  olmadığı,  səlahiyyətlərdən  sui-

istifadə 

edilmədiyi, maddi hüququn tətbiqində səhvlər olmadığı təqdirdə

-

məhkəmə araşdırmasında əhəmiyyətli  pozuntunun  mövcudluğunu  göstərmir  (bax  Bratyakin  Rusiya  Federasiyasına 

qarşı  şikayətlə  bağlı  Avropa  Məhkəməsinin  Qərarı).  Əks  təqdirdə  istintaq  orqanları 

tərəfindən  ibtidai  istintaqın  lazımi  səviyyədə  keçirilməməsinin  nəticələrinin  yükü  tamamilə 

şikayətçinin  üzərinə  qoyulardı  və  ən  əhəmiyyətlisi  odur  ki,  yalnız  istintaq  prosedurunda 

qüsurların  və  ya  səhvlərin  olması  ilə  bağlı  təkcə  mülahizə,  onların  kiçik  və  əhəmiyyətsiz 

olduğundan asılı olmayaraq, ittiham orqanları üçün artıq baxılmış və yekun qərar çıxarılmış 

işlər üzrə icraatın təzələnməsi haqqında vəsatətlər verməklə səlahiyyətlərindən sui

-

istifadə üçün sərhədsiz imkanlar yaradardı. Bu prosedurdan sui

-

istifadə imkanının təhlükəli olması haz

ırki  şikayətə  əsas  olan  işlər  kimi  işlərdə  xüsusilə  ciddidir,  çünki  ittiham  tərəfi  istintaqın 38 

 

 qüsurlarını  görərək  və  məhkəmədən  həmin  işin  əlavə  istintaq  edilməsi  üçün  qaytarılması 

haqqında  vəsatət  vermək  imkanına malik  olduqları  halda  bu  imkandan  istifadə

 

etməməyə üstünlük vermiş, bunun əvəzinə (kassasiya) nəzarət qaydasında hüquqi müfadiə vasitəsinə 

müraciət  etmişlər.  Bu  işlə  bağlı  Avropa  Məhkəməsi  hesab  etmişdir  ki,  dövlət  hakimiyyət 

orqanlarının səhvləri və ya qüsurları təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Başqa 

sözlərlə  istintaq  orqanlarının  və  ya  hətta  məhkəmələrin  səhvləri  ilə  bağlı  risqləri  dövlət 

daşımalıdır  və  belə  səhvlər  maraqlı  şəxsin  (təqsirləndirilən  şəxsin)  hesabına  aradan 

qaldırıla bilməz. Beləliklə, bu işdə Avropa Məhkəməsi hesab etmişdir ki, şikayətçinin işi üzrə 

bəraət  hökmünün  ləğv  edilməsi  məhkəmə  səhvinin  və  ya  ədalət  mühakiməsinin  həyata 

keçirilməsi  zamanı  yol  verilən  səhvin  aradan  qaldırılması  məqsədini  daşımamış,  sadəcə 

təkrar məhkəmə araşdırması və işin yenidən baxılması məqsədi üçün istifadə edilmişdir.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası iş üzrə

 

əld

ə

 olunmuş sübutlar mə

cmusuna h

ə

rt

ər

ə

fli və

 obyektiv 

qiym

ə

t  verə

r

ək  CPM-in  21.2,  145.3  v

ə

  351.3.4-cü  maddə

l

ərinin  ittihamın  sübuta yetirilm

ə

sində

 

aradan  qaldırılması  mümkün  olmayan  şübhəl

ə

rin  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin 


xeyrin

ə

 hə

ll edilm


ə

li, t


ə

fsir edilm

ə

li v


ə

 

şərh edilm

əli  olmasına dair tə

l

ə

blə

rini r


ə

hb

ər tutaraq 

bel


ə

  n


ə

tic


ə

y

ə 

ğə

lir  ki,  birinci  instansiya  mə

hk

əm

ə

si  CM-in  182.2.3-  madd


ə

si  il


ə

 

tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs Nə

sirov Rahim F

ə

rrux 

oğlu

 bar


ə

sind


ə

 

ittiham olunduğu maddəl

ər üzrə


 

b

əra

ət hökmü çıxarmaqda haqlı olmuşdur.

 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının mövqeyi belədir ki, şəxsin t

ə

qsirliliyi barə

d

ə 

sübutlara qiymə

veril


ə

rk

ən  h

ər  hansı  bir  şübhə

y

ə

 yer  qalmamalıdır.  Zira  bütün  şübhə

l

ər  qanunun  t

ə

lə

bin


ə

 

əsas

ə

n  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin  xeyrin

ə

  h


əll  olunacaqdır.  Şübhə

l

əəsasında  ittiham 

hökmünün  çıxarılması  Konstitusiyanın,  cinayə

t  v


ə

  cinay


ə

t  prosessual  qanunvericliyin 

t

ə

lə

bl

ərinin kobud sur

ə

tdə

 

pozulmasıdır.  

Ona görə


 d

ə

 ittiham tə

r

əfinin t

əqdim etdiyi sübut

lar 

hazırkı vəziyy

ə

tdə

 Rahim Nə

sirova 

qarşı irəli sürülmüş ittihamın əsasını təşkil edən mötə

b

ər sübut kimi dəy

ə

rlə

ndiril


ə

 bilm


ə

z. 


Bu s

ə

bə

bd

ən d

ə

, mə

hk

əm

ə

 kollegiyası 

N

əsirov Rahim F

ərrux oğluna CM

-in  182.2.3-

cü maddə


si il

ə

 tə

qsirl


ə

ndirilm


ə

sin


ə

 dair cinay

ət işi üzrə

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 03  oktyabr  2016-

cı il tarixli hökmü  əsassız  və

 

işin faktiki hallarına uyğun olmadığına  görə 

l

əğv  edilər

ə

k,  Nə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun 

CM-in  182.2.3-

cü 

madd


ə

si  il


ə

  t


ə

qsirli 


bilinm

ə

sinə

  v


ə

  ona  cinay

ə

t  qanununun müddəalarına  uyğun  cə

za  t


ə

yin  edilm

ə

sin


ə

  dair 


ittiham  hökmü  çıxarılması

na  dair  apellyasiya  protestinin  v

ə

 

Şəki  Ağır  Cinayə

tl

əM

ə

hkə

m

əsinin  03  oktyabr  2016-

cı  il  tarixli  hökmünün

  l

əğv  edilər

ə

k,  CM-in  182.2.3-cü 

madd


ə

si il


ə

 t

əqsirl

ə

ndirilən şə

xs N


ə

sirov Rahim F

ərrux oğlu barə

sind


ə

 

ona verilmiş ittiham üzrə

  madd


ənin  sanksiyasında  nə

z

ərd

ə

  tutulan  cəzanın  yuxarı  hə

ddind


ə

  c


ə

za  t


ə

yin 


edilm

ə

sinə

 

dair  hökm  çıxarılmasına  dair  apellyasiya  şikayətinin  d

ə

lillərini  inandırıcı  qə

bul 


etmir. 

Bel


ə

  olan  halda  m

ə

hk

əm

ə

  kollegiyası  hes

ab  edir  ki, Şəki  Ağır  Cinayə

tl

əM

ə

hk

ə

m

ə

sinin  03  oktyabr  2016-

cı  il  tarixli  hökmündən  dövlət  ittihamçısı  Musayev  Fuad 

Möhübbət oğlu tə

r

ə

find

ən verilmiş apellyasiya protesti və

 z

ə

r

ərçəkmiş şəxs İsmayılova Arzu 

Hikm

ət  qızı  tə

r

ə

find

ən  verilmiş  apellyasiya  şikayə

ti  t

ə

min  edilmə

m

əli,  iş  üzrə 

Şəki  Ağır 

Cinay

ə

tl

ə

r  M

ə

hk

ə

m

ə

sinin  03  oktyabr  2016-

  il  tarixli  1(091)-58/2016 nömrə

li 

hökmü 


d

əyişdirilmə

d

ən saxlanılmalıdır. 

 

Nə

tic

ə

vi hiss

ə

 

 

Məhkəmə  kollegiyası  şərh  olunanlara  əsaslanaraq  və  CPM-in  42.1.2,  350,  352-353, 

407 və 410

-

cu maddələrini rəhbər tutaraq 

 

Qərara aldı:

 

 

Şəki  Ağır  Cinayətl

ə

r  M

ə

hk

ə

m

ə

sinin  03  oktyabr  2016-

cı  il  tarixli  hökmündən  dövləittihamçısı  Musayev  Fuad  Möhübbət  oğlu  tə

r

ə

find

ən  verilmiş  apellyasiya  protesti  və

 

39 

 

 z

ə

r

ərçəkmiş şəxs İsmayılova 

Arzu Hikm

ət qızı tə

r

ə

find

ən verilmiş apellyasiya şikayə

ti t

ə

min edilm

ə

sin. İş üzrə

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 03 oktyabr 2016-

 il tarixli 1(091)-58/2016 nömrə

li 

hökmü dəyişdirilmə

d

ən saxlanılsın. 

Q

ərardan  Az

ərbaycan  Respublikası  CPM

-nin  410-cu  madd

ə

sində

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş 

müddə


td

ə

  və

  qaydada  Az

ərbaycan  Respublikası  Ali  Mə

hk

əm

ə

sinin  Cinayət  Kollegiyasına 

kassasiya şikayə

ti v

ə

 ya kassasiya protesti verilə

 bil


ə

r. 


      

         

           

Sədrlik edən:imza

 

 

Hakimlər: imzalar                     

          

Düzdür

 

  

                   

Hakim:                                                   İmanverdi Şükürov

 

 Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin