Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci IL 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında


Torpaq ehtiyatlarının idarə olunması, səhralaşma proseslərinin qarşısının alınmasıYüklə 0,61 Mb.
səhifə5/6
tarix01.05.2017
ölçüsü0,61 Mb.
#16452
1   2   3   4   5   6

3.3.3.

Torpaq ehtiyatlarının idarə olunması, səhralaşma proseslərinin qarşısının alınması 

3.3.3.1.

Torpaqların münbitliyinin qorunması və artırılmasına dair tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi, şoranlaşmış və şorakətləşmiş, eroziyaya uğramış torpaqlarda sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi

DTXK, KTN, MST ASC, ETSN

2011-2015

3.3.3.2.

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə sisteminin təkmilləşdirilməsi, torpaqların antropogen çirklənmədən qorunmasının gücləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması

DTXK, KTN, ETSN

2011-2015

3.3.3.3.

İri sənaye və dağ-mədən obyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində korlanmış torpaqların reabilitasiyasına dair tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

DTXK, SEN, ETSN

2011-2015

3.3.4.

Biomüxtəlifliyin davamlı idarə olunması

3.3.4.1.

Su bioloji ehtiyatlarının artımının davamlılığının təmin edilməsi

3.3.4.1.1.

Xəzər dənizi daxil olmaqla, su bioloji ehtiyatlarının kompleks tədqiqi, vəziyyətinin monitorinqi və davamlı inkişafını təmin edən tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

ETSN, AMEA

2011-2015

3.3.4.1.2.

Su bioloji ehtiyatlarının təbii artımına yardım edən balıqartırma müəssisələrinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi

ETSN

2011-2015

3.3.4.2.

Qorunan ərazilərin sahələrinin genişləndirilməsi və onların ümumi əraziyə olan nisbətinin 12 faizə çatdırılması

3.3.4.2.1.

Samur-Yalama Milli Parkının yaradılması

ETSN

2011-2013

3.3.4.2.2.

Zaqatala Biosfer Rezervatının yaradılması

ETSN

2011-2013

3.3.4.2.3.

Qızılağac Dənizkənarı Milli Parkının yaradılması

ETSN

2011-2013

3.3.5.

Atmosfer havasının davamlı idarə olunması 

3.3.5.1.

Yanacaq, energetika və istilik təchizatı sistemləri tərəfindən atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarının azaldılması üzrə tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

SEN, ETSN

2011 - 2015

3.3.5.2.

Avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair qəbul edilmiş Avropa standartlarına uyğun milli standartların hazırlanması və təsdiq edilməsi

SMPDK

2011-2015

3.3.5.3.

İqlim dəyişmələrinin ekosistemlərə və iqtisadiyyata mənfi təsirinin azaldılması

3.3.5.3.1.

İqlim dəyişmələrinin təsiri üzrə qiymətləndirmənin aparılması

ETSN, AMEA

2011-2015

3.3.5.3.2.

Kənd təsərrüfatının, iqtisadiyyat sahələrinin və əhalinin sağlamlığının iqlim dəyişmələrinə adaptasiya tədbirlərinin hazırlanması

ETSN, KTN, SEN

2011-2015

3.3.5.3.3.

İqlim dəyişmələri nəticəsində baş verə biləcək təbii fəlakətlərin təsirinin azaldılması üçün müşahidə sistemlərinin gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə “Qabaqcadan Xəbərdarlıq Sisteminin” modernləşdirilməsi.

ETSN

2011-2015

3.3.6.

Tullantıların kompleks idarə olunması

3.3.6.1.

Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmaları haqqında qeydiyyat və hesabat prosedurlarının keçirilməsi

ETSN, DGK

2011-2015

3.3.6.2.

Ölkədə tullantıların idarə edilməsi vəziyyətinin araşdırılması və tullantılar üzrə məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi

ETSN, DSK, KTN, YİH bələdiyyələr cəlb etməklə

2011-2014

3.3.6.3.

Xammala qənaət, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mühitin qorunması məqsədilə tullantıların təkrar istifadəsi, zərərsizləşdirilməsi, utilizasiyası, həmçinin az tullantılı və ya tullantısız texnologiyaların tətbiqi

ETSN, SEN, KTN, İİN, AMEA

2011-2013

3.3.6.4.

İqtisadi rayonlar üzrə sənaye və məişət tullantıları əsasında təkrar emal müəssisələrinin yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması

SEN, İİN, ETSN, AMEA

2011-2012

3.3.7.

Ətraf mühitin idarə olunmasına dair normativ hüquqi bazanın, monitorinq sistemlərinin və imkanlarının təkmilləşdirilməsi

3.3.7.1.

Ətraf mühitin mühafizəsini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın beynəlxalq norma və standartların, Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə uyğunlaşdırılması

ETSN, ƏN, XİN, KTN

2011-2015

3.3.7.2.

“Azərbaycanda ətraf mühitin əhalinin sağlamlığına təsiri haqqında” seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

DSK

2014

3.3.7.3.

Ətraf mühitin monitorinqi üzrə Gəncə, Masallı, Quba, Şirvan və Şəki şəhərlərində regional kompleks monitorinq laboratoriyalarının yaradılması

ETSN

2011-2015

3.3.8.

Ekoloji maarifləndirmənin və məlumatlandırmanın gücləndirilməsi

3.3.8.1.

Mövcud qlobal və lokal ekoloji problemlərin sosial-iqtisadi aspektləri üzrə tədris/təlim vəsaitlərinin və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üzrə təbliğat materiallarının hazırlanması və müxtəlif vasitələrlə əhali arasında yayılması

TN, AMEA, ETSN

2011-2015

3.3.8.2.

İxtisaslaşmış kursların aparılması vasitəsi ilə ekoloji təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi

ETSN, TN, YİH

2011-2015

3.4. Mədəniyyət

3.4.1.

Xalq tətbiqi sənətinin qorunması məqsədilə Bakı şəhərində və regionlarda mövcud olan mədəniyyət evlərinin nəzdində xalq tətbiqi sənəti emalatxanalarının yaradılmasının dəstəklənməsi

MdTN

2011-2015

3.4.2.

Mədəni turizm obyektləri kimi istifadəsi nəzərdə tutulan mədəniyyət obyektlərinin siyahısının və mədəni turizm marşrutlarının tərtib edilməsi

MdTN

2011-2015

3.4.3.

Tarix və mədəniyyət abidələri ətrafında yaşayan icmaların bu abidələrin qorunması işinə cəlb edilməsi və onlar üçün gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması

MdTN

2011-2015

3.4.4.

Ölkə üzrə şəhər (rayon) mərkəzi və digər kütləvi kitabxanaların internetə çıxışının təmin edilməsi, kitabxanalarda avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemlərinin yaradılması, elecə də kitab fondlarının konservasiyası və bərpa edilməsi

MdTN

2011-2015

3.4.5.

Yaşlı və gənc nəsil yazıçılarının, rəssamlarının və bəstəkarlarının xüsusi təqaüd fondunun maliyyələşdirilməsinin davam etdirilməsi

MdTN

2011-2015

3.5. Gender siyasəti

3.5.1.

Gender bərabərliyi mexanizminin inkişaf etdirilməsi 

3.5.1.1.

Ailə məsələləri üzrə mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin ekspertizasının aparılması

AQUPDK

2011-2015

3.5.1.2.

Seçkilərdə qadınların fəallığının artırılması məqsədilə təbliğat işlərinin həyata keçirilməsi, mövcud maneələrin aradan qaldırılması

AQUPDK

2013-2014

3.5.1.3.

“Qadınlara qarşı zorakılıq - insan hüquqlarının pozulmasıdır” mövzusunda müzakirələrin təşkil edilməsi

AQUPDK, DİN, ƏN

2011-2015

3.5.2.

Gender zorakılığı, uşaqlara qarşı zorakılıq, eləcə də insan alveri hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi

3.5.2.1.

Gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə etibarlı monitorinq mexanizminin yaradılması

AQUPDK, DİN, ƏN

2011-2015

3.5.2.2.

Uşaqların zorakılığa məruz qalma faktlarının analiz və qiymətləndirməsinin aparılması

AQUPDK, DİN, ƏN

2011

3.5.2.3.

Erkən nikah hallarının azaldılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi

3.5.2.3.1.

Nikah yaşına təsir göstərən sosial-iqtisadi amillərin öyrənilməsi məqsədilə qiymətləndirmənin aparılması

AQUPDK

2011-2015

3.5.2.3.2.

Erkən nikah hallarının azaldılması məqsədilə mövcud qanunvericiliyin pozulması hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və ictimai nəzarətin artırılması

AQUPDK, DİN

2011-2015

3.5.2.3.3.

Erkən nikah hallarının azaldılması məqsədilə yerli səviyyədə dövlət qurumlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin gücləndirilməsi

AQUPDK, DİN, TN, YİH

2011-2015

3.5.2.4.

İnsan alveri (qadın alveri) hallarının qarşısının alınması sahəsində layihələrin həyata keçirilməsi

AQUPDK, DİN

2011-2015

3.5.2.5.

İnsan alverinə məruz qalmış vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində təkliflərin hazırlanması

ƏƏSMN, DİN, DMX

2011-2013

3.5.2.6.

İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılmasına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi

ƏƏSMN, DİN, DMX

2011-2015

3.5.2.7.

İnsan alverinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktik və maarifləndirmə işlərinin aparılması

ƏƏSMN

2011-2015

3.5.2.8.

Zorakılıq qurbanları üçün siğınacaqların yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması

AQUPDK

2011-2014

3.5.2.9.

Qadınların ölkədən kənarda məşğulluğunun təhlükəli tərəfləri və mümkün nəticələri haqqında əhalinin maarifləndirilməsi

AQUPDK, DİN, ƏƏSMN

2011-2015

3.5.2.10.

Azərbaycan Respublikasında İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasının təmin olunması

DİN, ƏN, MTN, DMX, XİN, DSX, DGK, ƏƏSMN, AQUPDK, SN, RİTN, İİN, GİN

2011-2015

3.6. Uşaq və gənclər siyasəti

3.6.1.

Gənclər arasında sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması

3.6.1.1.

Gənclər arasında narkomanlığın və digər neqativ halların profilaktikası məqsədilə maarifləndirmənin genişləndirilməsi

GİN, TN, DİN, ƏN, SN

2011-2015

3.6.2.

Gənclərin ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı üçün şəraitin genişləndirilməsi

GİN

2011-2015

3.6.3.

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, istedadlı gənclərə və gənc ailələrə dövlət yardımı və asudə vaxtın təşkili

3.6.3.1.

Elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət və idman sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş istedadlı gənclərin həvəsləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması

GİN, MdTN, TN

2011-2015

3.6.3.2.

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi

GİN

2011-2015

3.6.3.3.

İstedadlı və yaradıcı gənclərə dövlət qayğısı, asudə vaxtın təşkili

GİN

2011-2015

3.6.4.

Uşaq siyasətinin gücləndirilməsi

3.6.4.1.

Uşaq problemlərinin araşdırılması və təhlil olunması fəaliyyətinin gücləndirilməsi

AQUPDK

2011-2012

3.6.4.2.

Dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və onlara alternativ qayğının təmin edilməsi məqsədilə konkret təbliğat strategiyasının işlənib hazırlanması

AQUPDK, TN, ƏƏSMN

2011

3.6.4.3.

Erkən uşaqlıq dövründə uşağın kompleks müdafiəsi üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

AQUPDK

2011-2015

3.6.4.4.

Uşaq rifahı və müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin ölkənin kütləvi-informasiya vasitələrində geniş təbliği

MTRŞ, AQUPDK

2011-2013

3.6.4.5.

Uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə uşaq istirahət düşərgələrinin yaradılması

AQUPDK, TN, ƏƏSMN

2011-2015

3.6.4.6.

Uşaq problemlərinin ayrı-ayrı sahələri üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təlim-seminarların keçirilməsi (müvafiq mütəxəssislər və valideynlər üçün)

AQUPDK beynəlxalq təşkilatları cəlb etməklə

2011-2015

3.6.4.7.

Uşaqların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması, onların maddi və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması

ƏN, ƏƏSMN, TN,
AQUPDK, MN

2011-2012

4. İnstitusional siyasət və səmərəli idarəetmə

4.1. Səmərəli idarəetmə

4.1.1.

Dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi və struktur islahatlarının davam etdirilməsi

4.1.1.1.

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə “Elektron hökumət”in formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi 

4.1.1.1.1.

“Elektron hökumət”in formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

RİTN

2011 - 2015

4.1.1.1.2.

E-hökumətin tətbiqinə, elektron xidmətlərin təqdim edilməsinə əlverişli zəmin yaradacaq mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin yaradılması

RİTN

2011-2013

4.1.1.2.

Dövlət idarəetməsində struktur islahatları zamanı meydana gələn ixtisarların mənfi təsirinin azaldılmasına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi

ƏƏSMN

2011-2015

4.1.2.

Dövlət qulluğu sahəsində islahatların sürətləndirilməsi

4.1.2.1.

Dövlət qulluğunun idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi 

4.1.2.1.1.

Dövlət orqanlarında kadr siyasətinin inkişafı strategiyasının layihəsinin hazırlanması və təsdiq edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi

DQMK, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

2011-2012

4.1.2.1.2.

Dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin məcəllələşdirilməsi

DQMK, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

2011-2015

4.1.2.1.3.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın fəaliyyətinin normal təşkili məqsədilə inzibati binanın tikilməsi üçün torpaq sahəsinin ayrılması

ƏMDK, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti

2011

4.1.2.1.4.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın strukturunun qanunvericiliklə Komissiyaya həvalə edilmiş yeni funksiyalara uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi

DQMK, MN

2011

4.1.2.1.5.

Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi

DQMK, KQMK

2011-2015

4.1.2.1.6.

Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin aparılması işinin təkmilləşdirilməsi

DQMK, bütün digər dövlət orqanları

2011-2015

4.1.2.1.7.

Dövlət orqanlarında etik davranış qaydalarının tətbiqi vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş nəticələrinin illik müzakirələrinin keçirilməsi

DQMK, bütün digər dövlət orqanları

2011-2015

4.1.2.1.8.

Etik davranış qaydaları ilə bağlı dövlət orqanlarının internet saytında müvafiq bölmənin yaradılması

bütün dövlət orqanları

2011

4.1.2.2.

Dövlət qulluğuna qəbul mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

4.1.2.2.1.

Dövlət qulluğuna qəbula dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

DQMK, ƏN

2011-2015

4.1.2.2.2.

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq dövlət qulluğu vəzifələri üzrə vəzifə təlimatlarının hazırlanmasının başa çatdırılması

DQMK, müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları

2011-2013

4.1.2.2.3.

Dövlət qulluğuna qəbul zamanı sənəd qəbulu sisteminin təkmilləşdirilməsi (elektron sənəd qəbuluna tam keçid)

DQMK

2011

4.1.2.3.

Dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsi sisteminin gücləndirilməsi

4.1.2.3.1.

Dövlət qulluqçularının əməyin odənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin nəticələrinə əsaslanan həvəsləndirilmə sisteminin yaradılması

DQMK, MN, ƏƏSMN

2011-2015

4.1.2.3.2.

Dövlət qulluqçularının özlərinin və ailə üzvlərinin dövlət hesabına icbari tibbi sığortasının tətbiqi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi

DQMK, MN, ƏƏSMN

2011-2015

4.1.2.4.

Dövlət qulluqçularının əlavə peşə təhsili sisteminin inkişaf etdirilməsi

4.1.2.4.1.

Dövlət qulluqçularının əlavə peşə təhsili sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

DQMK, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

2011-2012

4.1.2.4.2.

Dövlət qulluqçularının əlavə peşə təhsili ehtiyaclarının müəyyən edilməsi mexanizminin hazırlanması

DQMK, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

2011-2012

4.1.2.4.3.

Dövlət qulluqçuları üçün ümumi kitabxananın yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması

DQMK

2011-2013

4.1.2.5.

Dövlət qulluğu sahəsində təbliğat və maarifləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsi

4.1.2.5.1.

Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı ali təhsil müəssisələrinin yuxarı kurs tələbələri ilə görüşlərin keçirilməsi, QHT sektoru, KİV ilə əlaqələrin genişləndirilməsi

DQMK, bütün digər dövlət orqanları

2011-2015

4.1.2.5.2.

Dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqi üzrə maarifləndirmənin aparılması

DQMK, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

2011-2015

4.1.2.5.3.

Dövlət qulluğunun tənzimləmə institutları və bu sahədə insan resurslarının idarə edilməsinin aktual məsələlərinə dair nəşrlərin buraxılması

DQMK


2011-2015

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin