Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdirYüklə 255.18 Kb.
Pdf просмотр
tarix31.01.2017
ölçüsü255.18 Kb.

Azərbaycan Respublikasının  

2016-cı il 18 mart tarixli  

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

 

 

1 nömrəli əlavə 

 

 

Güclü təsir edən maddələrin və onların külli miqdarının  

SİYAHISI 

 

Sıra 

№-si 

Maddələrin adı 

Külli miqdar 

(qramlarla) 

daxil olmaqla 

aşağı hədləri 

1. 


Androstanolon 

2,5 


2. 

Androstenediol 

2,5 

3. 


Androstenedion 

2,5 


4. 

Baklofen (β-(aminometil)-4-xlorbenzolpropanol turşusu) 

12 

5. 


 

Benaktizin  (amizil) 

(2-dietilamin efirinin benzoy turşusunun hidroxloridi) 

6. Benzobarbital (1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbitur turşusu) 

10 


7. 

Bolasteron 

10 

8. 


Boldenon 

10 


9. 

Boldion (androst-1,4-dien-3,17-dion) 

10 

10. 


Bromizoval 

(N-(aminokarbonil)-2-brom-3-metilbutanamid) 

15 

11. 


 

 

Çovdar mahmızı (çovdar mahmızının erqotamin ştamının      sklerosiyaları, çovdar mahmızının erqotoksin ştamının  

sklerosiyaları) 

100 

12. 


 

Danazol   (17 α)-preqn-2,4-dien-20-ino 2,3-d-izoksazol-17-

ol) 

20 


 

13. 


 

Dehidroxlormetiltestosteron 

(4-xlor-17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on 

10 


14. 

Dezoksimetiltestosteron  (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-

ol) 

10 


15. 

Drostanolon 

10 

16. 


Efedrin – həb və ampul  şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli     

dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır) 

10 

17. 


 

 

Efedra otu (Acılıqotu) və Efedra cinsinə aid olan istənilən  növ bitkilərin oduncaqlaşmamış zoğları, eləcə də onların 

emal məhsulları  

1000 

18. 


 

Erqotal (çovdar mahmızının alkaloidlərinin fosfat   

duzlarının qarışığı) 

  19. Etilxlorid (xloretil) 

300 


20. 

 

Etilestrenol (19-nor-17α-preqn-4-en-17-ol) və eyni kimyəvi         strukturla və ya eyni bioloji effektlə olan ayrı substansiyalar 

10 


   21. 

 

Feprozidnin (sidnofen) (3-(β-fenilizopropil) sidnonimin hidroxlorid) 

0,6 


   22. 

 

Fenfluramin  N-Etil-α-metil-3-(triftormetil) benzoletanamin    23. 


Fluoksimesteron 

2,5 


   24. 

Formebolon 

10 

  25. 


Furazabol 

(17 metil-5α-androstano[2,3-c]furazan-17β-ol) 

10 

  26. 


İsofluran 2-xlor -2-(diftorometoksi)-1,1,1-triftoretan 

250 


27. 

 

Heksobarbital  (5-(1-tsikloheksen-1-il)-1,5-dimetil-2,4,6 (1H, 3H,5H)-    

pirimidintrion 

28. 


Gestrinon (17α-13-etil-17-hidroksi-18,19-dinorpreqna-

4,9,11-trien-20-in-3-on) 

10 

29. 


 

4-hidroksitestosteron   

(4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-on) 

10 


 

30. 


Xinbolon (kvinobolon) 

10 


31. 

Xloroform 

1500 

32. 


Xlorfenilpiperazin 

0,2 


33. 

Kalusteron   

10 

34. 


 

Klonidin (klofelin) (2-(2,6-dixlorfenilamin)-imidazolin      

hidroxlorid 

2 

35. 

Klostebol 2,5 

36. 


 

Kava-kava (sərxoşedici bibər) və onun tərkibində olan        

maddələr 

10 


37. 

Qammabutirolakton 

10 

38. 


Levomepromazin  

((R)-2-metoksi-N,N,β-trimetil-10H-fenotiazin-10 

propanamin) 

39. Mestanolon 

10 


40. 

Mesterolon (1α-metilandrostanodon) 

2,5 

41. 


 

Metandienon (metandrostenolon)  

(17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on) 

2,5 


42. 

Metandriol 

10 

43. 


 

Metasteron 

(2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol) 

10 


44. 

Metenolon 

10 

45. 


Metil-1-testosteron  

(17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on) 

10 

 

46.  

Metildienolon  

(17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9-dien-3-on) 

10 


47. 

 

Metilnortestosteron  (17 β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on) 

10 


48. 

Metiltestosteron 

10 


49. 

 

Metiltrienolon  (17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9,11-trien-3-on) 

10 


 

50. 


Miboleron 

10 


51. 

19- norandrostenediol 

2,5 

52. 


19- norandrostenedion  

(est-4-en-3, 17-dion) 

2,5 

53. 


N-metilefedrin 

10 


54. 

 

Nalbufin  (-)-17-(siklobutilmetil)-4,5α-epoksimorfinan-3,6α,14-   

triolhidroxlorid) 

10 

55. 


Nandrolon 

2,5 


56. 

Norboleton 

10 

57. 


Norklostebol 

10 


58. 

Noretandrolon 

10 

59. 


Oksabolon 

10 


60. 

Oksandrolon 

2,5 

61. Oksimesteron 

10 

62. 

Oksimetolon 10 

63. 


Orto-xlorbenzilidenmalonodinitril 

64. Propofol  (Diprivan) (2,6-di(propan-2-il) fenol) 

65. Prostanozol 

( [3,2-c] pirazol-5α -etioalloxolan-17 β-tetrahidropiranol) 

10 

 

66. Propilheksedrin 

67.  

 

Psevdoefedrin – həb və ampul  şəklində (başqa mürəkkəb    tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici  

sayılmır) 

10 

 

 68. 

 

Preqabalin (S)-3-(aminometil)-5-metilheksan turşusu  

69.  

Sibutramin və onun  eyni psixoaktiv təsirə malik struktur    

analoqları 

0,5 


70. 

 

Sefedrin  (2-[1-fenil-2-metil-(β-sianetil)]amino-propanol-1-

hidroxlorid) 

10 

71. 


Stanozolol 

2,5 


72. 

Stenbolon 

10 

73. 


Trenbolon 

10 


74. 

 

Tianeptin       (RS)- 7 [(3-xlor-6,11-dihidro-6-metildibenzo [с,f] [1,2]   

tiazepin-11-il) amino] heptanoik turşusu S, S-dioksid 

10 

75. 


 

1-testosteron 

(17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on) 

10 


76. 

 

Tetrahidrohestrinon (18α-homo-preqn-4,9,11-trien-17β-ol-3-on) 

10 


77. 

 

Triheksifenidil (siklodol) (1-sikloheksil-1-fenil-3-        piperidinpropan-1-ol) 

10 


78. 

Tropikamid 

0,2 


 

N-etil-3-hidroksi-2-fenil-N (piridin-4-il-metil) propanamid 

 

79. 


 

 

 Tramadol hidroxlorid 100mq-150mq-200mq və daha artıq. 

Bütün tramadol tərkibli dərman vasitələrinə şamil olunur. 

(+/-)-trans-2-[(dimetilamin) 

metil]-1-(m-metoksifenil)-

tsikloheksan-1-ol hidroxlorid) 

80.  

Natrium tiopental 

(5-(1-metilbutil)-5-etil-2 tiobarbitur turşusunun natrium 

duzu) 


81. 


 

 

Zopiklon 4-metil-1-piperazinkarbon turşusunun 6-(5-xlor-2-piridinil) 

6,7-dihidro-7-okso-5H-pirrolo [3,4-b]  pirazin-5-li-efiri 

0,9 

 

 

Qeyd: 

 

1. Bu Siyahıda göstərilən miqdarlar əsas təsiredici maddələrin təmiz çəkisidir. 

2.  Bu  Siyahıda  göstərilən  bütün  maddələrin  duzları  (belə  duzların    mövcudluğu  

mümkün  olduğu  halda),  izomerləri  (belə  izomerlərin  mövcudluğu    mümkün  olduğu 

halda), mürəkkəb və sadə efirləri güclü təsir edən maddələrə aiddir. 

3. Bu Siyahıda sadalanan maddələrin daxil olduğu bütün dərman formaları (qarışıq və 

məhlullar) hansı firma (ticari) adına malik olmasından asılı olmayaraq güclü təsir edən 

maddələrə aiddir.   

 

Каталог: store -> files
files -> Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında
files -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
files -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri
files -> Az ərbaycan Respublikasının dövlət qurumları r ə hb ə rl ə rinin
files -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
files -> Ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016
files -> Ming əçevir şə
files -> Dairə Dairənin adı Namizədin soyadı Toplanılan səslər faizi
files -> 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Zəhərli maddələrin


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə