Azәrbaycan Vәtәndaş Cәmiyyәtinin


Konfliktlə işləmək: 1990 cı illərYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix04.05.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#16579
1   2   3   4

Konfliktlə işləmək: 1990 cı illər  

 

Sovetlər  Birliyi  və  Şərq  blokunun  süqutundan  sonra  artan  konfliktlər  əsnasında  Xfare  təcili 

durum  və  reabilitasiya  fəaliyyətlərinə  başladı.    1990-cı  illərdə  Yuqoslaviyaya  da  humanitar 

kömək göstərdi. 

 

Xfare 1990-cı ilin ortalarında Mərkəzi Afrikada Böyük Göllər bölgəsində olan fəlakətə çox diqqət yetirdi verdi. Lakin yalnız kömək etmək bölgədəki sosial-iqtisadi problemləri həll 

etməyə  imkan  vermədi.  Bu  sahədəki  işlər  BMT  və  Afrika  Birliyi  Təşkilatının  lobbiçilik 

fəaliyyətləri ilə dəstəkləndi. 

 

1994-cü  ildə,  8  ölkədəki  digər  yardım  və  inkişaf  agentlikləriylə  birləşməklə Beynəlxalq Xfare yaradılmış oldu.   

 

1996-cı  ildə,  ilkd  dəfə    Xfare  Britaniyada  yoxulluqla  bağlı  məsələlərə  yönəlik fəaliyyətə start verdi. 

 

İşbirliyi 

 

Dünyadakı  digər  təşkilatlarla  birgə  çalışmağın    önəmi,  1990-cı  ildə  qurulmuş  Azad  Ticarət 

Təşkilatı  tərəfindən  sübur  olunmuşdur.  Bu  təşkilatın  məqsədi,  Üçüncü  dünya  ölkələrində 

işçilərin  suiistifadə  edilməsi  problemini  həll  etməkdir.  Xfare  dünyanın  bir  çox  yerində 

fəlakətlərə  yardım  komitəsinin  yerini  almış,  və  dünyanın  bir  çox  yerində  fəaliyyət 

göstərmişdir. ( Bangladeşdəki sel, Mitç qasırğası, Sudan və Kosovadakı müharibələrdən təsir 

görən insanlara kömək). Xfare eyni zamanda London, Edinburq, Kardiff  və Kölndə keçrilən 

Böyük  7lik  (G7)  dünya  liderlərinin  toplantısına  yönəlik  təşkil  olunan    nümayişlərə  borc 

yardımı üçün hazırlanan  kampaniyaya - Jubile 2000 kampaniyasına qatılmışdır.  

 

  

 

  

 


 

47 


 

QHT Təşkilati İkişafı  – Mərhələlər və Xüsusiyyətlər 

 

Yerli Təşkilatlar Yeni Yaranan Təşkilatlar 

Genişlənməkdə olan Təşkilatlar 

Yetkin Təşkilatlar 

İ

darəçilik  

 

  

 

İdarə Heyəti 

• 

Hər hansı bir İdarə heyəti və müstəqil qurum nəzarət etməz

 

• İ

darə Heyəti İdarəetmə və məzarət 

arasında fərq görməz

 

• Ə

gər İdarə Heyəti nəzarət eləməyə 

başlarsa, seçicilərin maraqlarını təmsil 

etməyəcək

 

• 

İdarə heyəti, ictimai rəyi 

formalaşdırmaqda və yeni fondler 

tapmaqda  menecmentə kömək edə 

bilməz


 

• 

İdarə Heyəti Üzvləri 

müəyyənləşdirilmiş lakin 

hələdə liderlik rolunu oynamır

 

• İ

darə Heyəti Nəzarət əvəzinə 

mikro səviyyədə idarəçilik edir

 

• İ

darə heyəti ictimi fikrə təsir 

edə bilməz

 

• İ

darə Heyəti Seçicilərin 

ehtiyaclarından və onların 

rolundan xəbərsizdir 

  

• 

İdarə Heyəti üzvləri stabil bir 

formadadır və fəaliyyət 

göstərir.

 

• İ

darə heyəti nəzarətdən əlavə 

mikro səviyyədə idarəçiliklə 

məşğuldur.

 

• 

İdarə Heyətində bəzi 

məsələlərdə liderliyi olanlar 

var, ancaq geniş bir sahədə 

təmsil edilmirlər.

 

• 

Idarə heyəti seçicilərin maraqlarının qorunması və 

gözlənilməsinin vacibliyini 

anlayır, ancaq bunu tutarlı  

şə

kildə yerinə yetirə bilmir. 

• 

İdarə Heyəti, QHT missiyası  

ilə bağlı liderlər, siyasəti 

yönləndirənlərdən, ictimai 

ə

laqələr, lobbiçilik sahəsində faəliyyət göstərən şəxslərdən 

ibarətdir.  

• 

Seçicilərdən gələn informasiyaları toplaya biləcək 

mexanizmlər 

müəyyənləşmişdir və təşkilati 

planlaşdırma İdarə Heyətinin 

siyasətini əks etdirir.  

  

  

 

 Missiya/Hədəf, 

Məqsəd 


 

• 

QHT-nin üzərinə götürdüyü missiya və etməyə çalışdığı töfhəylə bağlı 

qeyri-müəyyən   fikir  var  

• 

Missiya yalnız İdarə heyətindən və bir neçə nəfər tərindən qavranılır 

• 

QHT üzvlərinin fəaliyyətləri missiya ilə çox az əlaqəli ola bilər   

• 

Missiyanı öz daxilində anlasalar da ictimai səviyyədə 

hələ də  

• 

Missiya, planlaşdırma vəya iş funksiyalarında özünü 

göstərmir  

• 

Baxış: işçilər, kənar şəxslər və seçicilər tərəfindən başa 

düşülür; strategiya və hədəflər 

missiyaya uyğundur.  

• 

Operativ planlaşdırma, yuxarı menecment tərəfindən həyata 

keçrilə bilər və büdcə 

işləmləriylə bağlı ola bilər. 

Ancaq işçilərinin və seçicilərin 

bu müddətdə iştirakı hiss 

edilən deyil.  

• 

QHT-nin missiyası və baxışı, işçilər və kənar şəxslər 

tərəfindən anlaşılmışdır.  

• 

QHT strategiyası missiya ilə uyğundur və necə nəqsədə 

çatmağı çox yaxşı əks etdirir.  

• 

Strategiyalar, QHT fəaliyyəti çərçivəsində realdır və dəqiq 

proqram hədəflərinə çevrilə 

bilinir. 

Seçicilər

 

• 

QHT-nin seçicilərlə olan əlaqələri çox zəifdir. 

• 

QHTlər, seçiciləri potensial ə

məkdaşlar olaraq deyil, passiv bir 

qrup olaraq qiymətləndirərlər 

• 

QHT seçiciləri üçün vəkillik fəaliyyətini üstlənməz. 

• 

QHTlər seçiciləri ilə əlaqələr yaradır. 

• 

Seçicilər arasında bəzi təsir etmə bacarığına malik olanlar 

qərar vermə prosesində iştirakı 

təmin edilir və fikirləri öyrənilir. 

Çünki bu şəxslərin nəticə 

üzərindəki təsirlərinin çox 

olduğu əvvəlcədən bilinən 

reallıqdır. 

• 

QHT-lərin seçiciləri üçün bir çeşid vəkillik funksiyası 

üstləndiyi başa düşülür.  

• 

QHT seçiciləri yaxşı müəyyənləşdirilmişdir, onların 

ehtiyac və fikirləri nəzərə 

alınmışdır.  

• 

QHT, seçicilərin adına lobbiçilik və vəkillik işləriylə 

məşğuldur.  

• 

Özü özünə kömək edəbiləcək bacarıqlar yaratmaqda 

seçicilərə QHT dəstəyinə 

təsadüfən rastlanır 

• 

QHT-lərin seçiciləri dəqiq müəyyənləşdirilmişdir və 

planlaşdırma prosesində 

yaxından iştirak edirlər.  

• 

QHT seçiciləri tərəfdaş kimi tanıyır.  

• 

QHT, cəmiyyət üçün yeni sturkturların yaradılmasını 

dəstəkləyir və seçicilərin 

planlaşdırma və qərarvermə 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. 

planning and decision-making. 

• 

Seçicilər adından vəkillik  

 

48 


 

 

 Yeni Təşkilatlar 

İ

nkişafda olan Təşkilatlar 

Genişlənməkdə olan 

təşkilatlar 

Yetişkən Təşkilatlar 

 

İ

nzibati Prosedurlar İ

nzibati prosedurlar qeyri 

rəsmidir və QHT işçillərinin 

mövzuyla ağlı ortaq 

anlayışları yoxdur. 

 

• İ

nzibati prosedurlar olduqca 

formal xarakter daşıyır. 

• 

Sənədləri saxlama və toplama prosedurları hələdə 

istifadə edilməməkdədir. 

• 

İ

darəçilik üçün  özündə qaydaları əks etdirən bir 

bildiriş yoxdur. 

• 

Inzibati Sistemlər işlərini yerinə uetirəbiləcək şəkildə 

formalaşdırıb. 

• 

İ

drəçilik üçün bi rkitabça mövcuddur, lakin ona istinad 

az edilir 

• 

İ

nzibati prosedurlar yaxşı müəyyənləşmişdir, yumşaqdır 

və vəziyyəti müəyyənləşdirmə 

xarakteri daşıyır.  

• 

Daxili İdarəçilik üçün kitabça,bildiriş davamlı olaraq 

gözdən keçrilir və yenilər. 

 

 

  

Heyət 


• 

Maaşları vəya verilən 

yardımları idarə edəcək vəya 

heyətlə əlaqəli məlumatların 

saxlanacağı rəsmi prosedur 

yoxdur. 


• 

Rəsmi işəgötürmə proseduru 

yoxdur. 

• 

Əsas heyəti qeydə alma 

sistemi mövcuddur, ancaq 

rəsmi olmayan işə qəbul 

hələdə qalmaqdadır.  

• 

İşə


 götürmə, işdən çıxarılma 

haqqında ortaq bir prosedur 

yoxdur. 

• 

Bütün lazımlı heyət sistemləri rəsmiləşdirilmiş və təbiq 

edilmişdir. 

• 

Bəzən rəsmi olmayan heyət sistemləri istifadə edilir.  

• 

İnsan resurslarınn və heyət in 

strateji planlaşdırma 

mərhələsində daxil 

edilməsinin strateji əhəmiyyəti 

tam olaraq qavranmayıb.  

• 

İşçi sistemi bütün heyət 

tərəfindən tam olaraq 

qavranılır. 

• 

İnsan resursları prosedurları 

haqqında işçi heyətinin fikri 

öyrənilir. 

• 

Rəsmi işlər izlənilir və QHTnin missiya və siyasəti ilə necə 

uyğunlaşması daimi 

nəzarətdədir.  

 

  

 

 Planlaşdırma 

• 

Bəzi planlaşdırma aparılır ancaq heyət və seçicilərdən 

çox az informasiya alınır. 

• 

Missiyanı həyat keçirmək üçün qərar qəbul edilir, lakin 

bular strategiyaya uyğun 

olaraq edilməz.  

• 

Fəaliyyətləri həyata keçirtmək üçün gərəkli olan resursların 

dəyərləndirilməsi çox limitlidir.  

• 

Bir vəya birneçə şəxs qərar vermə  və planlaşdırma 

məsuliyyətini öz üzərinə 

götürür  və bu qərərları yerinə 

yetirən şəxslərə çox az 

məlumat verilir.  

• 

Illik iş planları inkişaf etdirilir və öncəliklə heyət tərəfindən 

nəzərdən keçirilir. BU 

edilərkən tətbiqetməyə təsir 

etməmək üçün bir il əvvəlki 

ilin planaşması, resursların 

mümkünlüyü təhlili və digər 

amillər göz önündə olmaz.  

• 

İllik planlaşdırma aparılarkən 

işçilərdən hərhansı bir 

məlumat alınmaz 

• 

Strateji və qısa müddətli planlaşdırma, ilk öncə yüksək 

menecment tərəfindən həyata 

keçrilir.  

• 

Heyət vəSeçicilər planlaşdırmada iştirak edirlər 

ancaq qərarvermədə iştirak 

etməzlər.  

• 

İş Planları bəzən gözdən 

keçirilir.  

• 

QHTnin uğurları illik olaraq nəzərdən keçrilir və resurs 

yetərliliyi təhlili aparılır. 

• 

QHTnin bütün bölümləri onun missiya və strategiyasına 

uyğun illik iş planı hazırlayır 

• 

Üzun müddətli planlaşdırmalar davamlıl 

olaraq gözdən keçirilir.  

 

 

  

 

  

49 


 

Sessiya 13

 

 Maraqlı tərəflər xəritəsi  

Hədəflər:  

• 

Təşkilatların necə əlaqəli olduqları barədə anlayışı formalaşdırmaq • 

Təşkilatlar arası əlaqələrin formalaşmasına hansı amillərin təsir etdiyini 

müəyyənləşdirmək 

Metod:  

• 

Birgə fəaliyyət göstədiyiniz təşkilatları müəyyən etmək və onların töfhələrini üzə çıxarmaq.Təşkilatlararası əlaqələr niyə mövcuddur vəya mövcud deyilsə niyə 

deyil. 


• 

Fərqləri müəyyənləşdirin və ortaq təcrübələrinizi flipçart üzərində qeyd edin.. 

• 

Maraqlı tərəflər xəritəsini izah edin  

• 

Çalışma – Qrup halında, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları üçün özünüzün müəyyənləşdirdiyiniz bir mövzuda maraqlı tərəflər təhlilini aparın.  

• 

Müzakirə  

• 

VCT-lər üçün dərslər nələrdir?   

 

Əsas öyrənmə məqamları 

• 

Tərəflərin maraqlarının müəyyənləşdirilməsi.   • 

Fərqli maraqları uzlaşdırmanın çətin olduğuna nəzər yetirmək Müddət: 

90  dəqiqə Vəsaitlər: 

• 

Bildiriş : Maraqlı Tərəflər Konsepti;Maraqlı Tərəf  • 

Prezentasiya;  Qeydlər:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

50 


 

Maraqlı Tərəflər anlayışı

 

QHT-lərin müxtəlif maraqlı tərəflərin, donorların  və benefisiarların aralarında vasitəçilər 

olduğu anlayışı və maraqlı tərəflərin təsiri dairəsində olması anlayışı geniş yayılmışdır. 

Ə

slində, bəziləri QHT menecmentini digər maraqlı tərəfləri razı salmaq üçün olan fəaliyyət kimi görürlər. Foüler, QHT-ni müəyyən prioritet kəsb edən tərəflərə təsir göstərən “sonuncu 

sətir ” adlandırır.  

 

 

Bəs Maraqlı tərəflər kimlərdir və bu ideya haradan gəlir?   

1970- ci illərdə menecmentdə maraqlı tərəflər anlayışı meydana çıxdı. Bu anlayış təşkilat və 

mühit arasında körpü rolunu oynayan strateji təhlilə əsaslanır. Maraqlı tərəflərə  

“təşkilata 

təsir edən vəya təsirlənən bütün tərəflər” kimi tərif vermək olar.   

 

Maraqlı tərəflər təhlili son zamanlar daha çox istifadə edilməyə başlanıb ki, bunun da əsas səbəbi QHT-lərin modeldə əks olunan kimi müxtəlif maraqlı tərəflərin təsir dairələrində 

olmasıdır. Bu təhlil QHT-lərə istənilən işdə maraqlı tərəfləri üzə çıxarmaqda kömək edir. Bu 

informasiya QHT menecmenti üçün çox vacibdir.  

 

Maraqlı tərəfləri adətən hörümçək diaqramı vasitəsi ilə əks etdirirlər. Belə bir diaqram nümunəsini aşağıda görə bilərsiniz.  

 

  

 

  

 

  

            Benefisiarlar   

 

 

Yerli Hökümət   

 

  

 

  

 

  

Qiyamçı Qruplar 

 

 

  

  

 

 

 

QHT  

          Heyət   

 

 

  

              Ordu 

 

 

 İ

darə heyəti   

 

 

    

 

  

 

     Donorlar 

 

  

 

 Milli Hökümət 

 

  

 

  

 

51 


 

 

Maraqlı Tərəflər Təhlili 

 

 

Maraqlı tərəflərin təhlili iki mərhələni özündə cəmləşdirir:  

1.  Maraqlı tərəflərin müəyyənləşməsi 

 

2.  İki meyara əsaslanaraq maraqlı tərəfləri müəyyənləşdirmək  

•  Maraqlı tərəflərin QHT-lərə təsirləri  

•  QHT-lərin maraqlı tərəflərə təsiri 

 

  

        


 

                                                  Ese         EE        E 

                          Yüksək

     


 

QHT-nin maraqlı  

tərəflərə təsiri 

  

                             Orta  

 

  

 

                           Aşağı  

 

                                              Aşağı                           Orta                          Yüksək

 

 Maraqlı tərəflərin QHT-lərə təsiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxil edilməsi vacib             

Daxil edilməsi vacib

        

Daxil edilməsi vacib

 

 

  

            

 

 

Daxil edilməsi arzuolunan     

Daxil edilməsi arzuolunan

  

Daxil edilməsi vacibdir 

 

  

 

  

Mümkünsə daxil edilə bilər    Daxil edilməsi arzuolunan    Daxil edilməsi vacidir

 

 

  

  


 

52 


 

Sessiya 14 

 

Mövzu

 

SWOT Təhlili 

Hədəflər:  

• 

Təsirli sivil hərəkətlər üçün limit və imkanların müəyyənləşdirilməsi Metod:  

• 

Təşkilatın güclü və zəif tərəflərinin, imkanlar və təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi:   

• 

Müzakirələr – Fərdi təhlillərin bölüşdürülməsi və ortaq nöqtələrin, fərqliliklərin təsbiti, bunun VCT-lərə tətbiqi  

 

• Müzakirə Qrupları: Azərbaycanda VCT-lər üçün hansı imkanlar var? Misallar. (10 

dəq) 


• 

Müzakirə 

 

Müddət: 

90  dəqiqə Vəsaitlər: 

• 

Bildiriş : SWOT Təhlili;   

 

SWOT analizi bir təşkilatın güclü və zəif nöqtələrini, və xarici mühitdə qarşılaşdığı 

imkan  və təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilir.  

 

 

Güclü və Zəif tərəflər təşkilatın özünə daxilinə bağlıdır  

 

İmkanlar təşkilat üçün mühitdə olan üstünlüklərdir. 

 

  

 

Təhlükələr xarici mühitdə gözlənilməz dəyişikliklər  və durğunluğa apara biləcək 

amillərdir. 

 


 

53 


 

Đ

mkanlar təşkilata öz missiyasını həyata keçirməyə kömək edir. Təhlükələr isə bu işi 

çətinləşdirir və onun baş tutmasına mane olur. 

 

Təhlil adətən aşağıda göstərilən matriksin köməyi ilə aparılır. 4 tərəfin içindəkiləri 

müəyyənləşdirmək üçün araşdırmalar aparıla bilər.  

 

  

 

Pozitiv 

Negativ 

 

 

 

 

 

Daxili 

 

  

Güclü tərəflər 

 

 

  

 

Zəif tərəflər  

 

 

 

Xarici 

 

  

 

İmkanlar 

 

  

 

  

 

  

Təhlükələr 

 nbə: ‘Strategies for Success’ by Hilary Barnard and Perry Walker, NCVO, 1994 

 

  

 

 

 

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin