BAĞimlilik ve adli BİLİmler enstiTÜSÜ ders iÇERİkleri adli Bİyoloji PROGRAMI ders iÇERİkleriYüklə 96,97 Kb.
tarix02.03.2017
ölçüsü96,97 Kb.
#9918
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS İÇERİKLERİ

1. ADLİ BİYOLOJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABB502 Adli Biyologlar için İstatistik.3 Kredi

Bayesian yaklaşıma odaklanarak adli bilim uygulamalarında istatistik. Mantık, olasılık istatistik mantık becerileri, R yazılım becerileri. Ön koşul: Lisans düzeyinde istatistik dersi görmüş olmak
ABB503 Temel Adli Biyoloji.3 Kredi

Kan ve diğer biyolojik örneklerin adli amaçlı incelenmesinde prensip ve teknikler ele alınacaktır. Adli biyoloji ve serolojide özgün teknikler.


ABB505 Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama.3 Kredi

Biyolojik delillerin toplanması, incelenmesi ve sonuçların yorumlanmasında kullanılan moleküler biyoloji yöntemleri


ABO514 Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller .3 Kredi

Adalet sisteminde biyolojik delillerin kullanımı, biyolojik delil kavramı, iddia ve savunma makamlarının beklentileri, istatistik hesaplamalarda karşılaşılan sorunlar, adli tıp uygulamaları, DNA, mt DNA, kromozom analizleri değerlendirilecektir.


ABB507 İleri Mikroskopi.3 Kredi

Biyolojik örneklerin mikroskopik incelenmesi, bitki, uyuşturucu maddelerin doğal kaynakları, hayvan ve insan kalıntıları dahil olmak üzere.


ABB508 İleri Adli Biyoloji.3 Kredi

İleri moleküler biyoloji teknikleri. Kurumuş kan ve diğer biyolojik örneklerin incelenme ve sınıflandırılmasında kullanılan değişik nükleer ve mitokondriyal markerler. Ön koşul FORS 6241 ya da danışman izni


ABB510 Bağımlılık Biyokimyası.3 Kredi

Bağımlılığa neden olan maddelerin insan organizmasına giriş yolları ve metabolizması, emilim, zehirsizleştirme ve atılımları, atılım ürünlerinden yola çıkarak sisteme giren maddelerin belirlenmesi bunların yasal düzenlemeler karşısındaki durumu, beyin üzerindeki etkilerinin biyokimyasal yöntemlerle saptanması, ileri görüntüleme teknikleri.


ABB512 Örüntü (Pattern) Analizi.3 Kredi

Yaralama ve öldürmelerde kullanılan silaha bağlı olarak meydana gelen lekelerin incelenmesi, yer, tavan, duvar, giysi üzerindeki lekelerin dağılımından silahın niteliği ve kinetiğinin araştırılması


ABB513 Adli Entomoloji.3 Kredi

Ölümden sonra geçen zamanın belirlenmesinde sinek, böcek ve her türlü antropodun ceset üzerinden toplanması, laboratuvara gönderme teknikleri, ölümden sonra geçen sürenin belirlenme prensipleri


ABB514 Adli Tıp – Thanatoloji.3 Kredi

Ölümün mekanizması, ölüm sonrası meydana gelen değişiklikler ve bunların nedenleri


ABB515 Bağımlılığın Nörobiyolojisi.3 Kredi

Beynin yapısı, bağımlılık ve ödül yolu, uyuşturucu maddelerin beyindeki etkileri, yeni yaklaşımlar. tedavide bu bilgilerin kullanımı


ABB516 Biyolojik Delillerin Kimliklendirilmesi.3 Kredi

Kan ve diğer vücut sıvılarının toplanması, korunması, paketlenip, laboratuvara gönderilmesi, idantifikasyon ve kimliklendirilmesinde kullanılan temel teknikler, DNA analizleri.


ABB517 Adli Biyolojide Güncel Uygulamalar.3 Kredi

Çağdaş adli biyoloji uygulamaları ile çözülen sorunlar, yeni yöntem ve gelişmeler


ABB518 Eser Deliller ve Mikroskopi.3 Kredi

Saç, kıl, sperm, ve değişik lekelerin kimliklendirilmesinde mikroskoik incelemenin kullanılması


ABB519 Adli Biyologlar ve Bilirkişilik.3 Kredi

Savcılık ve mahkeme taleplerini yanıtlayan adli biyologların rapor yazma teknikleri, çapraz sorgu, bilirkişilikle ilgili yasal düzenlemeler.


ABB522 Seminer. Kredisiz
ABB525 Dönem Projesi. 30 Kredi
ABB530 Tez Çalışması. 60 Kredi
2.ADLİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABO522 Adli Bilimlere Giriş ve Kriminalistik 3 Kredi

Kişisel kimliklendirme, uyuşturucu madde analizi, iz delilllerin şekilleri, biyolojik sıvıların tanımlanması, adli tıp ve adli toksikolojiyi de kapsayan, ceza adalet sistemine bilimin katkısını gösteren konulara yer verilecektir
ABT501 Adli Farmakoloji ve Toksikoloji 3 Kredi

adli toksikoloji çalışmalarında kullanılan antemortem ve postmortem biyolojik örnekler, bu örneklerin uygun yöntemlerle alınması, saklanması, laboratuara gönderilmesi ve analiz amaçlı hazırlanması için gerekli koşullar, analizlerde kullanılan cihaz ve yöntemler


ABT507 Yasadışı Maddeler ve Toksikoloji 3 Kredi

Uluslararası denetimdeki maddelerin metabolizmaya etkisi, bunların emilim ve atılımı, toksik dozları


ABT508 Olguya dayalı Toksikoloji 3 Kredi

Gerçek olaylara dayalı adli toksikoloji uygulamaları, çözülen davalar


ABT509 İlaç Etkisinin Prensipleri 3 Kredi

Müstahzar ilaçların emilim dağılım ve atlımı. Toksik dozları. Atılan ürünlerden yola çıkarak kullanılan maddenin niteliği ve miktarının saptanması


ABT510 Zehirler ve Zehirlenmeler3 Kredi

İnsan organizması üzerine etkili organik ve inorganik zehirler, bunların etki mekanizması, zehirsizleştirme yolları


ABT511 Toksikolojide Enstrümantal Analiz 3 Kredi

Postmortem toksikolojide kullanılan teknikler, ayırma teknikleri, miktar belirtimi, sonuçların yorumlanması. Modern enstrümantal analizin teori ve pratiği, kütle spektrometrisi, optik spektroskopi, mikroskopi, kromatoğrafik ve elektroforetik ayırma.


ABT512 Postmortem Toksikolojide Güncel Araştırma Teknikleri. 3 Kredi

Otopsi materyalinde toksikolojik analizde kullanılan tanı yöntemleri ve bunlardaki güncel gelişmeler


ABT518 Çevre Toksikolojisi 3 Kredi

Toprak, su ve hava örneklerinde toksikolojik analiz teknikleri


ABT519 Bağımlılık yapan maddelerin postmortem Toksikolojisi. 3 Kredi

Otopsi alınan sıvı ve katı örneklerde saptanan uyutucu-uyuştucu ve uyarıcı maddelerin ölüme neden olup olmadıklarının tartışılması


ABT520 Moleküler Toksikoloji. 3 Kredi

Farklı kimyasal maddelerin canlı organizmaya etkisinin incelendiği, biyoteknoloji ve biyofizik ve biyokimyanın araştırma yöntemlerinin toksikolojiye uygulanışına odaklanan bir derstir.

ABT502 Postmortem Toksikoloji. 3 Kredi

Toksikoloji kavramı, tarihsel gelişme, modern uygulamalar, toksik maddelerin atılımı, toksisite mekanizmaları, toksisiteyi etkileyen faktörler ve toksisitenin değerlendirilmesi


ABT504 İnsan Performans Toksikolojisi. 3 Kredi

Başta doping maddeleri gelmek üzere insan performansını etkileyen maddelerin emlimi, dağılımı, metabolizma ve atılımının incelendiği bir derstir.


ABT506 Analitik Toksikoloji3 Kredi

İnsan örneklerinden psikoaktif maddelerin ayrıştırılması, tanımlanması ve miktar belirtiminde kullanılan prensip ve yöntemler.


ABT521 Klinik Kimya3 Kredi

Psikoaktif maddelerin sınıflama, sentez ve yapılarının etkinlikleri ile ilişkisinin teori ve prensipleri. Maddenin (özellikle bağımlılık yapan uyuşturucuların) kullanımından tüketici üzerindeki etkisine kadar geçen sürede gerçekleşen karmaşık kimyasal süreçlerin tartışılması. Etanol, barbitüratlar, narkotikler, uyarıcılar ve halüsinojenler gibi sıklıkla tüketilen bağımlılık yapan maddelerin kimyasal, farmakolojik, toksikoloji ve patolojik karakteristikleri


ABT513 Nörofarmakoloji. 3 Kredi

İlaçların sinir sisteminin hücresel işlevlerini ve davranışı ne şekilde etkilediğinin incelendiği bir ders olup, davranış ve moleküler açıdan bağımlılığın beyin ile etkileşimine odaklanır.


ABT523 Sentetik Uyuşturucular3 Kredi

Son yıllarda gündeme gelen ve ciddi bir sorun oluşturan sentetik uyuşturan katı ve sıvı haldeki sentetik uyuşturucu ve bunların öncülleri ile, organizmanın kan, idrar gibi sıvılarının yanı sıra postmortem örneklerde belirtimine odaklanan bir ders.


ABT524 Uluslararası Denetimdeki Kimyasallar. 3 Kredi

Ululararası sözleşmelerin tarihsel gelişimi, kontrol altına alınmış doğal ve sentetik psikoaktif maddeler ve bunların öncüllerinin, ayrıca sentez ara ürünlerinin tarihsel tanı ve miktar belirtimi, rapor yazımı


ABO506 Kriminal Laboratuvar Yönetimi, Kalite Güvencesi, Etik. 3 Kredi

Kriminal laboratuvarlarda çalışan profesyonellerin sorumluluğu, etik, halkla ilişkiler ve kalite güvencesini içeren konular.


ABT522 Seminer
ABT525 Dönem Projesi 30 kredi
ABT530 Tez Çalışması 60 Kredi


3.ADLİ KİMYA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
ABK502 Adli Kimyada Separasyon Teknikleri. 3 Kredi

Adli kimyanın kullandığı kapiler elektroforez, kromatografi, ışık mikroskopisi teknikleri, lif delilleri, patlayıcı, cam, boya, jeolojik ve biyolojik malzeme, izler, kağıt, sahte para, mide içeriği v.b. farklı ürünlerin analizi


ABK503 Adli Kimyada Temel Prensipler. 3 Kredi

Adli kimya alanında örnek alma, spot testler, kristal testler, infrared spektroskometri ve gaz kromatoğrafisi – kütle spektrometrisi, kapiler elektroforez ile madde analizi gibi temel kimyasal işlemler, analizlerin tekrarlanabilirliği, kantitatif verilerde güvenilirlik dahil olmak üzere temel konulara odaklanacak. Uyuşturucu madde, yangın artıkları, patlayıcı, atış artıkları, boya örneklerinin analizinde kullanılan temel yöntemler tartışılacak ve adli kimya delillerinin analizindeki etik sorunlar değerlendirilecektir.


ABK505 Enstrümantal Analiz. 3 Kredi

Kromatografik ve spektroskopik teknikler ile kütle spektrometrisini içeren enstrümantal yöntemlerin, fiziksel delillerin adli amaçlı incelenmesinde kullanımının teori ve pratiği.


ABO514 Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller. 3 Kredi.

Adalet sisteminde delillerin kullanımı, delil kavramı, iddia ve savunma makamlarının beklentileri, sorunlar, adli tıp uygulamaları, DNA analizleri değerlendirilecektir.


ABK507 Adli Psikoaktif Madde Analizi. 3 Kredi

Psikoaktif maddelerin sınıflama, sentez ve yapılarının etkinlikleri ile ilişkisinin teori ve prensipleri. Maddenin (özellikle bağımlılık yapan uyuşturucuların) kullanımından tüketici üzerindeki etkisine kadar geçen sürede gerçekleşen karmaşık kimyasal süreçlerin tartışılması.


ABK509 Adli Analitik Kimya.3 Kredi

Etanol, barbitüratlar, narkotikler, uyarıcılar ve halüsinojenler gibi sıklıkla tüketilen bağımlılık yapan maddelerin kimyasal, farmakolojik, toksikoloji ve patolojik karakteristikleri, farklı ortamlardan izolasyon, tanı ve miktar belirtim yöntemlerine odaklanacaktır.


ABK508 İleri Adli Kimya.3 Kredi

Yangın hızlandırıcılarının, tekstil liflerinin, plastik ve boyaların incelenmesi. Polimerik malzemenin infrared spektrometri, piroliz-gaz-likid kromatoğrafi ile incelenmesinin yanı sıra geleneksel fiziksel vekimyasal analiz yöntemleri


ABK510 Uyuşturucu Madde ve Zehir Kimyası. 3 Kredi

İnsan örneklerinden psikoaktif maddelerin ayrıştırılması, tanımlanması ve miktar belirtiminde kullanılan prensip ve yöntemler


ABK511 Suç Soruşturmasında Adli Kimya. 3 Kredi

Adli kimya laboratuvarlarının kuruluş ve yönetimi, olay yerlerinden elde edilen sıvı ve katı örneklerin kontrole tabi olup olmadığı, hangi yasadışı maddenin öncülü ya da son ürünü olduğunun saptanması, ilgili disiplinlerle işbirliği, rapor yazımı.


ABK512 Adli Kimya ve Hukuk. 3 Kredi.

Sıvı ve toz delillerin analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerdeki yeri, adli kimya analizlerini yapacak olanlarda aranan nitelikler, rapor yazımı, bilirkişilik.


ABK513 Bağımlılık Biyokimyası. 3 Kredi

Psikoaktif maddelerin metabolizması, emilim, zehirsizleştirme ve atılımları, beyin üzerindeki etkilerinin biyokimyasal yöntemlerle saptanması, ileri görüntüleme teknikleri.


ABK514 Belge ve Mürekkep İncelemede Adli Kimya. 3 Kredi

Yazılı ve basılı belgelerin, imza ve mühürlerin oluşturulmasında kullanılan mürekkeplerin, kağıt, iplik ve ciltlerin yapımında kullanılan malzemenin kimyasal analizi


ABK515 Zehirler ve Zehirlenmeler. 3 Kredi

Adli kimya laboratuvarlarında analizi önem taşıyan organik ve inorganik zehirlerin analizi, etki mekanizmaları.


ABK516 Eser Deliller ve Mikroskopi.3 Kredi

Eser delillerin bulunması, transferi, değerlendirmesi ve karşılaştırılması dahil olmak üzere incelenmesinin prensipleri. Trafik kazaları, mermi giriş delikleri, diş izleri. Delil değeri, raporlanması ve bilirkişilik.


ABK517 Eser Delilleri Analizi (Cam, Boya, Toprak). 3 Kredi

Cam ve toprak incelemesi. İmmersiyon yöntemleri kullanarak refraktif indeks ölçümü, minerallerin polarize ışıkla incelenmesi, minerallerin X-ışını difraksiyon analizi ile incelenmesi, geleneksel kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleri.


ABK518 Yangın ve Patlayıcı İncelenmesi. 3 Kredi

Yangın hızlandırıcılarının, patlayıcı atıklarının infrared spektrometri, piroliz-gaz-likid kromatoğrafi ile incelenmesinin yanı sıra geleneksel fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri.


ABK522 Seminer. Kredisiz
ABK525 Dönem Projesi. 30 Kredi
ABK530 Tez Çalışması. 60 Kredi

4.OLAY YERİ İNCELEME VE KRİMİNALİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABO501 Temel Adli Bilimler I. 3 Kredi

Bu ders, geleneksel kriminal laboratuvar (kriminalistik) disiplinlerine yoğunlaşacaktır. Özellikle adli uyuşturucu madde kimyası, adli toksikoloji, iz deliller, yangın artıkları, patlayıcılar ve adli moleküler bioloji. Ders programında ayrıca 3-4 saat laboratuvar uygulaması (kütle spektrometresi, mikroskopi, DNA)
ABO502 Temel Adli Bilimler II. 3 Kredi

Bu ders olay yeri inceleme, medikolegal inceleme ve örüntü delilleri. Ateşli silahlar ve kesici-delici-batıcı alet izleri, parmak izi ile belgeler konularını işleyecektir.


ABO503 Olay Yeri İnceleme I. 3 Kredi

Olay yerinin incelenmesi, değerlendirmesi ve yeniden canlandırılması. Fiziksel delillerin tanınması, belgelenmesi, korunması ve toplanmasında kullanılan biyoloji, kimya ve fizik prensipleri.


ABO504 Olay Yeri İnceleme II. 3 Kredi

Olay yerinin incelenmesi, değerlendirmesi ve yeniden canlandırılması. Fiziksel delillerin tanınmasıo, belgelenmesi, korunması ve toplanmasında kullanılan biyoloji, kimya ve fizik prensipleri


ABO508 Yasa Dışı Maddeler ve Toksikoloji. 3 Kredi

Kullanımı yasak uyutucu – uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin niteliği, bunların katı halleri, üretim laboratuvarlarından elde edilen örneklerin olay yerinde ve laboratuvarında incelenmesi, kan ve idrardaki bulunma şekilleri, değerlerin yorumlanması


ABO510 Olguya Dayalı Olay Yeri İnceleme. 3 Kredi

Farklı olay yerlerinden (cinsel saldırı, adam öldürme, hırsızlık, araç kazası, oto hırsızlığı v.b.) delil toplanması ve bunların olayın aydınlatılmasına etkisi.


ABO506 Kriminal Laboratuvar Yönetimi, Kalite Güvencesi, Etik. 3 Kredi

Bu bölüm öğrencilerinin Kriminal laboratuvar yönetici olma ihtimalinin yüksekliği göz önüne alınarak gerekli bilgi ile donatılması, özellikle Kriminal laboratuvar alt yapısı, cihaz donanımı, personel seçimi, laboratuvar yönetimi, kalite güvencesi ve etik uygulamalar.


ABO507 Adli Fotografi ve Olay Yeri Dokümantasyonu. 3 Kredi

Olay yerlerinin yeniden rekonstrüksiyonu için gerekli olan dokümantasyona gerekli şema, eskiz, fotoğraf ve video kayıtların alınması, bunların oluşturulmasındaki prensipler, dikkat edilmesi gereken karakteristik özellikler üzerinde durulacaktır.


ABO511 Yasadışı Madde İmalathanelerinde olay yeri İnceleme. 3 Kredi

Yasadışı madde imalathanelerinin güvenli bicinde aranması, delil toplanması, paketlenip, laboratuvara gönderilmesini kapsayan bu ders, ekiplerin yanlarında götürecekleri malzemeden, karşılaşacaklar sağlığa zararlı öncül ve ara ürünler hakkında bilgi verilecektir.


ABO518 Ateşli Silahlar ve İz Analizi. 3 Kredi

Ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletlerin yasa karşısındaki durumu, bunlarla meydana gelen yaralar, ateşli silahların sınıflanması, balistik, yakın – uzak – bitişik atış ayırımı, barut artıkları, bunların saptanmasında kullanılan inceleme yöntemleri


ABO519 Belge İnceleme. 3 Kredi

El ve makine yazıları, bilgisayar, printer, faks çıktıları, mürekkep, stampa incelemeleri ve karşılaştırılarak aynı el ya da gereç ürünü olup olmadıklarının saptanması, hata kaynakları, rapor yazımında teknikler.


ABO509 Yangın ve Patlayıcılar. 3 Kredi

Yangın ve patlama olay yerlerinden delil toplama, laboratuvara gönderme teknikleri, delil teslim zinciri, yangın ve patlamaya neden olan faktörler.


ABO520 Kimlik ve örüntü saptama (Parmak izi, DNA, kan lekeleri) 3 Kredi

Kişilerin kimliğini saptamada kullanılan parmak izi, ayak izi, avuç izi, göz izi, DNA gibi biyometrik özellikler, bunların birbiriyle karşılaştırılmasındaki prensipler


ABO514 Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller. 3 Kredi

Bilimsel delil kavramı, diğer deliller ile arasındaki fark, mahkemelerce kabul görme kriterleri, olası hatalar, yanlış yöntem ve sonuçlar, hatalı mahkumiyetler, sahte parmak izleri, otopsi hataları, önyargılı bilirkişiler ve düzgün hazırlanmamış rapor yazımlarının yol açtığı adli sorunlar ele alınacaktır.

ABO522 Adli Bilimlere Giriş – Kriminalistik*. 3 Kredi (Bu bölüm öğrencilerine kredi sağlamaz)

Bu ders, geleneksel kriminal laboratuvar (kriminalistik) disiplinlerine yoğunlaşacaktır. Özellikle olay yeri inceleme, delil toplama, adli uyuşturucu madde kimyası, adli toksikoloji, iz deliller, yangın artıkları, patlayıcılar ve adli moleküler bioloji konularını içerecektir.


ABO512 Dijital Deliller. 3 Kredi

Suçun konusu ne olursa olsun, suçun aydınlanmasında faydalanabilecek ve suçu aydınlatmada kullanılabilecek elektronik ortamda kayıtlı olan bilgilerin saptanması, toplanması ve incelenmesini kapsar.

ABO513 Cinsel Suçlarda Soruşturma. 3 Kredi

Cinsel suçların işlenme nedenleri, şekilleri, olay yerlerindeki inceleme teknikleri, delil toplama, laboratuvardan talep edilecek analizler, ayrıca mağdurun muayeneye gidişindeki gecikmeyi azaltacak önlemleri aldıracak şekilde eğitim verilecektir


ABO515 Trafik Kazalarında Soruşturma. 3 Kredi

Kusur ve sürücü tespitinin yapılabilmesi için olay yeri inceleme, eskiz ve raporlama, fotoğraf ve video çekimi, MOBESE görüntü analizi, rekonstrüksiyon, araç içi ve kişilerden örnek alımı, laboratuvara gönderimi

ABO517 Sualtı Olay Yeri İnceleme. 3 Kredi

Dalış sertifikaları olan öğrencilere yönelik olarak açılan sualtı olay yeri inceleme, delil toplama, çıkartma ve laboratuvara gönderme dersi


ABO516 Öldürme ve Yaralama Suçlarında soruşturma. 3 Kredi

Cinayet mahallerinin sınıflandırılması, korunması, mağdur bilim, sahnelenen olay yerleri, soruşturma stratejileri, olay yerine ilk gelenlerin yapması gerekenler, görgü tanıkları, tanıklarla görüşme, adli tıp uzmanları ve savcı ile işbirliği, dokümantasyon, fotoğraflama, ölümden sonra geçen zaman, kimlik tespiti, failin bilinmediği durumlarda motif ve imza ile ilgili yorumlar, bunlara yönelik delil toplama, intihar


ABO521 Seminer
ABO525 Dönem Projesi
ABO530 Tez Çalışması

ABO522 Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Anabilim Dalı’na kayıtlı öğrencilere kredi sağlamaz


5.SUÇ ÖNLEME VE ANALİZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABO522 Adli Bilimlere Giriş ve Kriminalistik. 3 Kredi

Bu ders, geleneksel kriminal laboratuvar (kriminalistik) disiplinlerine yoğunlaşacaktır. Özellikle olay yeri inceleme, delil toplama, adli uyuşturucu madde kimyası, adli toksikoloji, iz deliller, yangın artıkları, patlayıcılar ve adli moleküler bioloji konularını içerecektir.
ABS501 Suç Önleme: Yaklaşım, Uygulama ve Değerlendirme. 3 Kredi

Suçun önlenmesini hedefleyen teknikler, bunların uygulama örnekleri ve başarı ölçütleri.


ABS502 Adam Öldürme Suçlarının Soruşturması. 3 Kredi

Mağdur özellikleri ve olay yerindeki gözlemlerin adam öldürmenin başta FBI olmak üzere uluslararası standartlarda göre sınıflanması, korunması, mağdur bilim, sahnelenen olay yerleri, soruşturma stratejileri, olay yerine ilk gelenlerin yapması gerekenler, görgü tanıkları, tanıklarla görüşme, adli tıp uzmanları ve savcı ile işbirliği, dokümantasyon, fotoğraflama, ölümden sonra geçen zaman, kimlik tespiti, failin bilinmediği durumlarda motif ve imza ile ilgili yorumlar, bunlara yönelik delil toplama, intihar


ABP506 Görgü Tanıklığı, İfade Alma ve Görüşme Teknikleri. 3 Kredi

Bir olayın faili, mağduru ya da tanığı olan kişilerle görüşme teknikleri, beden dili, yalan tespiti, bu amaçla yeni teknolojilerin kullanımı, beyin görüntüleme teknikleri.


ABS507 Cinsel Suçların Soruşturması. 3 Kredi

Cinsel suçlar delil eksikliği nedeniyle aydınlatılma oranı en düşük suç tiplerinden olup bu değerin yükseltilmesi için alınacak önlemler, toplumdaki farkındalığın artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar


ABS510 Suç Analizi ve Öngörü

Bireysel suç verileri ve veri tabanlarından yola çıkarak ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, bu amaçla yazılım geliştirmek ve var olanları sınamak, elde edilen sonuçların doğruluğunu sınamak


ABS511 Uyuşturucu Kaçakçılığının Uluslararası Denetimi. 3 Kredi

Uluslararası suçların başta geleni olan uyuşturucu suçlarının ekonomisi, elde edilen gelirlerin başkaca suçların aklanmasında kullanımı ve ulusal, uluslararası yasalarla denetimi


ABS512 Örgütlü Suçlar. 3 Kredi

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, alacakları cezalar. Örgüt tanımı, kurma, yönetme, üye olma farkı ve bunların delillendirilmesi


ABS513 Uyuşturucu Suçları

Kullanımı suç olan maddelerin niteliği, uyuşturucu, uyarıcı maddelerin kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ithal ve ihraç suçu, ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek dahil olmak üzere uyuşturucu suçlarının incelenmesi


ABS515 Çevresel Düzenleme ile Suç Önleme

Suçun önlenmesinde yerel yönetimlere düşen sorumluluklara yoğunlaşan bu ders kapsamında trafik düzenlemesinden, mimari açıdan dikkat edilmesi gereken konulara, kırsal alandaki bireysel yerleşimlerden toplu konut inşaatlarında suç önleme tedbirlerine değinilecektir.

ABP514 Genç Suçluluğunun Önlenmesi

Genç suçluluğu kendi içinde erişkin suçluluğundan önemli farklılıklar içerir. Bu ders kapsamında gençleri suça sürükleyen nedenler ve bunların önlenmesine yönelik tedbirler, gençlerin eğitim, istihdam, problem çözme sorunlarının yanı sıra iletişim becerileri, arkadaş ve eş seçme, aile kurmada dikkat etmeleri gereken konular, ayrıca onları suça iten sanal oyunlar, sosyal medya iletişiminde karşılaştıkları tehlikeler aktarılacaktır.
ABS516 Coğrafi Profilleme

Coğrafi profilleme önemli bir suç önleme aracı olup, büyük ölçüde yazılım teknolojisine dayanır. Bu ders kapsamında coğrafi profilleme teknolojilerine dayalı veri işleme ve geleceğe yönelik önermelerin yapılması üzerinde durulacak, gerek bireysel gerekse toplum düzeyinde bir sonraki suçun nerede ve ne zaman işlenebileceğine ilişkin varsayımlarda bulunma öğretilecektir

ABS517 Kanıta Dayalı Suç Önleme Teknikleri

Farklı ülkelerde başarı ile uygulanan suç önleme tekniklerinden örnekler verilerek, Türkiye’de geçerlilikleri üzerine tartışmaların yürütüleceği bir ders. Toplumsal dinamiklerin, ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkların suç önleme stratejilerine etkisi

ABS504 Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik

Yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumu olan denetimli serbestliğin ayrıca hapis cezasının belirlenen miktarını, iyi hal göstererek çekmiş olan bir mahkûmun cezasının geriye kalan kısmının, uygulanmasının, ertelenerek mahkûmun serbest bırakılmasının alternatif ceza olarak değerlendirilmesinin getirdiği yararlara odaklanacaktır.


ABS506 Ceza Adalet Sisteminde Kadın ve Çocuklar

Kadın ve çocuklar dezavantajlı grupların başında gelir, bu kişilerin tanık, mağdur ve fail olma durumunda karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmak üzere alınacak önlemler üzerine odaklanan bir derstir. Ayrıca tutuk ve cezaevlerindeki kadınlar ve kadınlarla birlikte cezaevinde yaşamak zorunda bırakılan çocukların hakları da ayrıca değerlendirilecektir.

Ayrıca Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır.

ABS510 Suç Analizi ve Öngörü

Suçların analizi proaktif bir mücadele teknolojisi olup, eldeki istatistiksel veriler sayesinde suçun nedenlerini belirleyerek yeniden oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına odaklanır. Ayrıca insan haklarına uygun veri tabanlarının uluslararası kullanımı ve geleceğe yönelik öngörü analizlere de konusuna girer.

ABS518 Uluslararası Örgütlü Suçlar

Başta uyuşturucu suçları gelmek üzere insan ticareti, organ ticareti, kadın ticareti, araç ticareti, terör suçları ve her türlü kaçakçılığın delillendirilmesine odaklanan ders, bu suçların özellikle sanal ortamda işlenmesi durumunu ele alacaktır.

ABS519 Terör ve Terörizm

Son on yılın dünya barışını etkileyen başlıca sorun olan terör ve terörizmin nedenleri, bu olaylara karışanların psikolojisi, kriminolojik yaklaşımlar ve başlıca terör olayları suç teorileriyle açıklanmaya çalışılacaktır.

ABS520 Suç Ekonomisi

Suçların toplum üzerine etkisi ve ülke ekonomisine getirdiği zararların hesaplanma tekniklerinin tartışıldığı bu ders kapsamında özellikle uyuşturucu maddelerden esrarın serbest bırakılmasını savunan akademisyenlerin gerekçeleri mercek altına alınacaktır.


ABS524 Viktimoloji

Mağduru psikolojik, sosyal ve hukuki ilişkiler kapsamında incelemek ve mağdurluğun önlenmesi için gerekli şartları belirlemek amaçlanır. Suçun meydana gelmesinde, fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi araştırmaya, kendini mağdurlaşma ve mağdur olma usulüne odaklanır. Suçun aydınlatılmasında fail-mağdur ilişkisinin önemi kriminalistikte yıllardır bilinse de viktimoloji, suçun önlenmesinde, suç teknikleri üzerine potansiyel mağdurun bilgilendirilmesi, mağdur eğiliminin ortadan kaldırılması veya azaltılması, mağdur yapılarının azaltılması, mağdur zamanları ve yerlerinin analizi ve mağdur yoğunluğunun ortaya konulması ile de ilgilidir.

ABP521 Seminer


ABP525 Dönem Projesi
ABP530 Tez Çalışması

6.ADLİ PSİKOLOJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABP501 Ceza Adalet Sisteminde Adli Psikoloji

Akıl Sağlığı, hukuk sistemi ve her ikisinin entegresinde karşılaşılan zorluklara yönelik yaklaşım farklılıklarına odaklanılacak bu derste, Amerikan hukuk ve sağlık sistemi (Türkiye hukuk sistemi) değerlendirilecektir. Bu iki sistemin kesiştiği cezai, sivil, çocuk ve aile hukuku gibi çeşitli alanlar tartışılacaktır. Yasal alanlarda akıl sağlığı çalışanlarının etiğine değinilecektir.
ABP502 Suçlu Davranışı

Bu derste suçlu davranışı teorileri psikodinamik, bilişsel, biyolojik ve genetik, sosyal öğrenme ve davranışçı ekollerinin bakış açısından değerlendirilecektir. Suçlu davranışında gelişimsel ve kültürel konular gözden geçirilecektir. Bütün bunlar arasındaki karşılıklı ilişki ve diğer sosyolojik teoriler üzerinde tartışılacaktır. Özel ilgi, şiddet ve agresyon, cinsel suçlar, ve maddenin kötüye kullanımının suçlu davranışındaki rolü etrafında şekillenen belirli noktalara verilecektir.


ABP503 Adli Davranış Bilimleri

Psikiyatride güncel yaklaşımların, psikiyatrik tedavi yöntemlerinin, mental hastalıkların sınıflandırılması ve terminolojisinin yanısıra, bu derste, bilirkişi tanıklığının değerlendirilmesi, hospitalizasyon ve ceza davalarında doğrudan ve çapraz sorgulama teknikleri ele alınacaktır.


ABP508 Adli Psikolojide Etik Konular

Profesyonel, etiksel ve yasal konular Adli psikoloji uygulamaları kapsamında değerlendirilecektir. APA, ACA ve ABA gibi ilgili etik kodları ve mevzuatlarda tanımlandığı gibi, Adli psikoloji servisine yönelik bu alanda çalışan profesyonellerden beklenen etiğe uygun davranışlar üzerine değinilecektir. Psikoloji ve hukuk alanları arasındaki etik ikilemler ve çatışmalar hem psikoloji hem de hukuk perspektifinden tartışılacaktır


ABP509 Cinsel Suç Faillerinin Değerlendirilmesi ve Danışmanlık

Cinsel suçların incelenmesi ve araştırılması alanlarında ilgili araştırmacı ve profesyoneller için yasal-hukuki ve tıbbi bilgiler ile psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların harmanlandığı bu derste, özellikle, cinsel sömürü ve yetişkinlerin (bireylerin) mağduriyetinin ele alındığı araştırma destekli verilerin tatbiki konuları üzerinde önemle durulacaktır.


ABP511 Psikopatoloji

Bu derste zihinsel hastalıkların etiyolojileri ve sınıflandırılmaları incelenecektir. Zihinsel hastalıkların dışavurumu, belirtileri ve temel tedavi yöntemleri DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kapsamında değerlendirilecektir. Özellikle, adli alanda öncelikli olan hastalık ve hastalık kategorilerine önem verilecektir.

ABP513 Adam Öldürme Suçlarında Kişilik Profili

Öğrencilere, birincil yasal materyallerin okunması ve anlaşılmasında yetenek gelişiminin üzerinde durularak, yasal araştırmanın temelleri tanıtılacaktır. Cezai ehliyet ve hukuksal akli maluliyet hali yasal kavramları tartışılacaktır. Akıl hastalarının, gelişimsel engellilerin ve çocukların yargı süreçleri ve onlara yapılan iyi muamele günümüz trendleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Pratikte adli-sivil taahhütlerde ve cinsel suçlu taahhüt süreçlerinde uygulanan tehlikelilik kavramı incelenecektir.


ABP514 Kriminolojide Çocukla İletişim

Çocuk istismarı alanıyla ilgili araştırmacı ve profesyoneller için tıbbi, bilimsel, yasal-hukuki bilgiler ile psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların harmanlandığı bu derste, özellikle çocuk cinayetleri, sömürü ve istismarı durumlarında araştırma destekli verilerin tatbiki konuları üzerinde önemle durulacaktır.


ABP517 Mahkum ve Yakınlarına Yönelik Danışmanlık

Bu derste, boşanma, çocuk velayeti, vesayet, aile içi şiddet ve cinsel suçlara ilişkin Psiko-yasal sorunlar ele alınacaktır. Boşanma arabuluculuğunun önemi vurgulanarak, dava etme süreci yerine uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerinde tartışılacaktır. Çocuk velayetlerinin ve yaşlılığın değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Bu alanda etik ve yasal sorunlar tartışılacaktır.


ABP518 Çok Kültürlü Ortamlarda Danışmanlık

Birey ve grup perspektiflerinden temel danışmanlık ve psikoterapi kuramlarına (Psikodinamik, Varoluşçu, Gestalt, Birey merkezli, Davranışçı, Bilişsel, Çok kültürlü teorilerine) giriş yapılacak bu derste, başta adli bilimler ile yakından ilgili noktalar olmak üzere bahsedilen kuramların terapötik yaklaşımlara tatbiki üzerinde durulacaktır.


ABP519 Cezaevlerinde Grup Terapisi

Özellikle islah edilen ve diğer kriminal popülasyon üzerinde durularak, grup terapisi ve grup danışmanlığı vasıf ve becerilerinin teorik ve deneysel bir anlayışla sunulacağı bu derste, grup dinamiğinin prensipleri, terapötik faktörleri, grup üyesi ve rol davranışları, liderlik stilleri ve yaklaşımları, seçim kriterleri, kısa-uzun vadeli süreç grupları incelenecektir.


ABP520 Mahkum Değerlendirmesi ve Tretman

Bu ders, öğrencileri, metodoloji, psikometri, rapor ve test dizaynlarıyla tanıştırma ve psikolojik değerlendirme alanına bir giriş sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. Bilişsel, kişilik, duygusal işlevsellik gibi alanlarda ve bütün bunların adli müracatında, sıklıkla kullanılan objektif ve projektif ölçümleri içermektedir.


ABP522 Seminer
ABP525 Dönem Projesi
ABP530 Tez Çalışması

7.ADLİ GENETİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ABG503 Adli Genetik.3 Kredi

Biyolojik delillerin toplanması, incelenmesi ve sonuçların yorumlanmasında kullanılan moleküler biyoloji yöntemleri
ABG504 İleri Adli Genetik.3 Kredi

İleri moleküler biyoloji teknikleri. Kurumuş kan ve diğer biyolojik örneklerin incelenme ve sınıflandırılmasında kullanılan değişik nükleer ve mitokondriyal markerler.


ABG 505 İnsan Topluluklarında Genetik Varyasyon.3 Kredi

İnsan topluluklarının genetik çeşitlilik ve evrim sürecinin ölçüm ve incelenmesi. Adaptif/selektif olaylara neden olan kültürel etkilerin değişikliklerin olası etkisi


ABG506 DNA Profillerinin Eldesi.3 Kredi

Adli amaçlı DNA profillerinin eldesi. Mitokondriyal DNAi Y kromozom analizi, babalık, akrabalık ve değişik nesep tayinlerinde kullanılan yöntemler, olasılık hesaplamaları, rapor yazımı, sunum ve çapraz sorgu


ABG507 Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler.3 Kredi

Sel, yangın, patlama, uçak kazası, terör olayları gibi mağdur sayısının fazla olduğu durumlarda kimlik tespiti


ABG508 Davranış Genetiği.3 Kredi

İnsan davranışını etkileyen genetik parametrelere teorik yaklaşım. Bunların incelenmesinde güncel yöntemler


ABG509 Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler.3 Kredi

Garklı biyolojik ortamlardan, insan vücut sıvıları ve dokularından, saç, kemik ve kalıntılardan DNA eldesinde kullanılan yöntemler


ABG510 Bağımlılık Genetiği. 3 Kredi

Bağımlılığa neden olan kalıtımsal nedenler, epigenetik, bu alanda yapılan araştırmalar, tanı ve tedavide kullanılma olasılığı


ABG511 Adli DNA Tipleme Protokolleri.3 Kredi

Nesep tayininde kullanılan uluslararası standart yöntemler ve hesaplamalar, kalite güvencesi


ABG512 Genetik Veri Tabanları ve Yasal Düzenlemeler.3 Kredi

DNA veri tabanları ile ilgili uluslararası düzenlemeler, farklı amaçlarla kullanımları, uluslararası işbirliği.

ABG513 İnsan Hakları ve Adli Genetik.3 Kredi

Adli amaçlı genetik analizlerde insan hakları sorunları, bilgi gizliliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası sorunlar


ABG514 Popülasyon Genetiği.3 Kredi

Popülasyonların genetik çeşitliliğinin orijini, muhafazası ve olası anlamı. Seleksiyon, genetik drift ve popülasyon yapısı odaklı olarak popülasyon genetiğinin teori ve uygulamadaki yeri


ABG 515 Biyoistatistik – Bilirkişilik - Rapor Yazımı .3 Kredi

Adli Genetik uygulamalarında biyoistatistik uygulamalar, hata payları, raporlara yansıması, bilirkişilik


ABG522 Seminer
ABG525 Dönem Projesi. 30 Kredi
ABG530 Tez Çalışması. 60 Kredi


8.BİLİŞİM SUÇLARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


ABO522 Adli Bilimlere Giriş ve Kriminalistik 3 Kredi

Bu ders, geleneksel kriminal laboratuvar (kriminalistik) disiplinlerine yoğunlaşacaktır. Özellikle olay yeri inceleme, delil toplama, adli uyuşturucu madde kimyası, adli toksikoloji, iz deliller, yangın artıkları, patlayıcılar ve adli moleküler bioloji konularını içerecektir.


ABS501 Siber suç soruşturması.3 Kredi Delil Toplama ve Yönetim 3 Kredi Bilişim soruşturmalarında kullanılan araç, yol ve yöntemlere girişin yapılacağı bur derste, FAT, NTFS, EXT VE HFS dosyalama sistemlerinin analizlerine ve verilerin dosyalama sistemleri düzeyinde nasıl depolandığına yer verilecektir. Laboratuvar harcı. Ders, bölüme kayıtlı ya da program direktörünün onayına sahip öğrencilerle kısıtlıdır.
ABS503 Siber Kriminoloji 3 Kredi

Mağduriyete neden olan sosyal bilim teorileri, siber taciz, siber yolla çocuk istismarı, internet suçları ve terörist eylemler için internet kullanımının yanı sıra, internet yoluyla kumar, dijital korsanlık, insan hakları konuları işlenecektir.

ABS504 Adli Bilişim 3 Kredi

Elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması


ABS506 Yüksek Teknoloji Suçlarının Soruşturması 3 Kredi Bu ders yalnızca ileri teknoloji suç araştırmaları programı final yarıyılı öğrencileri içindir. Adli bilişim araştırmaları simülasyonu: soruşturma planı oluşturma, suç mahalini güvence altına alma, davayı mahkemeye hazır hale getirme, eğitim mahkemelerinde ifade verme gibi konular ele alınacaktır. Laboratuvar harcı.

ABS507 Bilişim Hukuku 3 Kredi Mevcut davaların ve tüzüğün analizinin çeşitli cezai suç örüntülerine uygulanmasına odaklanılacak olan problem odaklı bu derste, bilişim suçları, dijital delillerin toplanması ve analizine yönelik ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku incelenecektir. Ders yalnızca kampüs dışı (of campus), uzaktan eğitim adli bilimler programı öğrencilerine açıktır.


ABS508 Dijital Deliller. 3 Kredi

Büyük miktarda verileri taşıyabilen, kendine has logları oluşturan, e-posta işlemlerinin yapıldığı, dahili sabit diskinin bulunduğu, kullanıcı hesaplarının yönetilebildiği ve en yaygın kullanılan elektronik cihazlar olması nedeni ile adli makamlar için çok önemli bir veri kaynağı konumundaki bilgisayarlardan delil eldesi, kurtarılması, fotoğraf, belge, video, internet geçmişi, yapılan işlemlerin saptanması.


ABS509 Siber Psikoloji 3 Kredi

Bu derste, adli bilişim incelemelerinin yürütülmesinde siber psikolojinin kullanımı, psikologların ve kullanılan metodların siber suçla davalarının incelenmesindeki rolleri ele alınacaktır.


ABS510 Olaya Dayalı Bilişim Suçları Soruşturması.3 Kredi

Örneklerle siber suçlardan elde edilen farklı nitelikte dijital delillerin yargı sistemine etkisi ele alınacaktır.

ABS516 Steganografi ve Elektronik İşaretleme 3 Kredi Bu derste, dijital veri saklama teknikler, veri saklama ve etiketlendirme tekniklerinin soruşturulması, steganografi ve filigranlı bilgilere karşı düzenlenen ataklar; ve bu ataklara karşı alınan önlemler üzerinde tartışılacaktır. Ders, yalnızca, bölüme kayıtlı ya da program direktörünün onayına sahip öğrenciler içindir. Laboratuvar harcı.
ABS517 Siber Suçların Önlenmesi 3 Kredi

Kullanımı giderek yaygınlaşan internetle birlikte bu mecrada işlenen suçların değişen niteliği ve hangi nedenle işlendikleri üzerine yoğunlaşan, bunların önceden fark edilmesi ve önlenmesini hedefleyen bir derstir.


ABS518 Siber Suçlar ve Siber Terörizm 3 Kredi

Siber suçlar arasında özel bir sınıf oluşturan siber terörizmin hangi yöntemleri kullandığı, bunların kanıtlanması, delil toplanması, hukuka uygun şekilde incelenmesi, raporlama ve bilirkişilik


ABS509 Siber Psikoloji 3 Kredi

Sanal ortamda işlenen suçların nedeni, bu kişileri motive eden gerekçeler, kişilik özellikleri, önceden fark edebilme ve önleme teknikleri.ABS522 Seminer
ABS525 Dönem Projesi 25 Kredi
ABS530 Tez Çalışması 30 Kredi
Yüklə 96,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin