BAŞAĞrili hastada değerlendirme başAĞrilariYüklə 445 b.
tarix10.03.2017
ölçüsü445 b.


BAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME

 • BAŞAĞRILARI

 • 1. PRİMER SEKONDER !!!!

 • 2. Tip ??? Etyoloji !!!!

 • İlaç aşırı kullanımı !!!!

 • Tedavi: Tetkik:

 • *Antidepresan,Antikonvulsan Görüntüleme

 • Beta blk,Kal. kanal blk. Kan,BOS…

 • İndometasin,nöroleptik,lityum…… *Antiemetik,Analjezik,

 • NSAİ,steroid,Triptan


BAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME

 • Sekonder başağrıları ;

 • Tüm primer başağrılarını taklit edebilir !

 • - Sıklıkla gerilim başağrısı şeklinde ortaya çıkarBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Sekonder BA ?

 • Erkek hasta

 • 10 yaş öncesi - 50 yaş sonrası başlama

 • 6 ay içinde başlama veya şekil değiştirme

 • Akut şiddetli başağrısı

 • Giderek kötüleşen seyirBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Sekonder BA ?

 • Travma, efor ile ilişki

 • Ikınma, öksürme ile ilişki

 • Gövde-baş-boyun pozisyonu ilişkisiBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Sekonder BA ?

 • Seyrek görülen başağrıları

 • Otonom belirtinin varlığı

 • Atipik özelliklerBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Sekonder BA ?

 • Özgeçmiş özellikleri (sistemik hast.)

 • Uyku bozukluğunun varlığı

 • Semptomatik ilaç aşırı kullanımı

 • Muayene özellikleri

 • Nörolojik bulgu

 • Sistemik bulgu (ateş,hipoksi….)BAŞAĞRISI ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTA :

 • Öyküde tehlike işaretleri var mı ?  Evet

 •  

 • Hayır

 •  SEKONDER

 • Muayenede anormal bulgu var mı ?  Evet  BAŞAĞRISI

 •  AÇISINDAN

 • Hayır DEĞERLENDİR

 •  seyrek görülen tip 

 • Primer başağrısı ?  Evet

 •  atipik özellikler

 • Hayır

 • Primer başağrısı tipini belirleyip- tedaviyi düşün !BAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Sık görülen BA;

 • Migren

 • Gerilim tipi başağrısıBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Seyrek görülen BA;(Otonom bulgu +)

 • Küme

 • Paroksismal hemikraniya

 • Kısa süreli otonom belirtili tek taraflı nevraljiye benzer BA (SUNCT-SUNA)

 • Kronik-sürekli yarım başağrısı (hemikraniya

 • kontünya)BAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Seyrek görülen diğer BA;(otonom bulgu-)

 • Saplanma başağrısı

 • Öksürük başağrısı

 • Egzersiz başağrısı

 • Cinsel eylem başağrısı

 • Uyku başağrısı

 • Gökgürültüsü başağrısı

 • Yeni günlük kalıcı başağrısıBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Başağrısı – zaman ilişkisi

 • Kronik – Tekrarlayıcı

 • *sıklık

 • *süresi

 • *uyku-uyanıklık ilişkisi

 • *ağrısız dönemlerin varlığıBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Kronik BA;

 • (3 aydan uzun süreli-ayda 15 günden daha sık)

 • Kronik gerilim

 • Kronik migren

 • Kronik sürekli yarım başağrısı (Hemikraniya

 • kontünya)BAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Tekrarlayıcı başağrıları;

 • Atak süreleri; Atak sıklığı;

 • Episodik gerilim 30 dak-7 gün <15 gün /ay

 • Migren 4-72 saat 1-4 /ay

 • Küme 15-180 dak 1-8 /gün

 • Park.Hemikraniya 2-30 dak 5-40 /gün

 • SUNCT 4 dak dan az 3-200 /günBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • İleri yaşlarda başlayabilen primer BA;

 • -Öksürük başağrısı

 • -Uyku başağrısı

 • -Kısa süreli tektaraflı otonom belirtili nevraljiye

 • benzer başağrısı (SUNCT-SUNA)

 • -Hemikaniya kontünyaBAŞAĞRILI HASTADA DEĞERLENDİRME Primer başağrısının tipini belirleme;

 • Başağrısı özellikleri

 • Lokalizasyon

 • Şiddet

 • Karekter

 • Eşlik eden özellikler

 • (otonom belirtiler,bulantı,kusma,

 • ışık-ses-kokudan etkilenme...) • N. K. 42 y. Kadın

 • 10 gün önce iş dönüşü tuvalette ani şiddetli başağrısı ile düşüp başını vuruyor

 • Bir sağlık kurumuna gidiyor

 • Kraniyografi çekilip eve gönderiliyor

 • Olayın 7. günü total afazi,sağ hemiparezi

 • gelişiyor

 • Afazi nedeniyle hikaye tam alınamıyor • N. K. 42 y. Kadın

 • Genç iskemik inme olarak tetkike alınıyor

 • TKD de sol OSA hızlı akım+

 • Anjiografi yapılıyor

 • Klinik düzelme sonrası hasta başağrısını,

 • “sanki beyin kanaması geçirmekteyim” şeklinde tanımladığını belirtti. • *Sol OSA

 • anevrizma

 • *SAK

 • *Vazospazm

 • *İskemi • ANAHTAR BİLGİLER

 • Hastanın hikayesi :

 • efor sırası akut şiddetli BA

 • Hastanın ağrıyı tanımlaması :

 • beyin kanamasını düşündüren şiddetli BA • Hastayı dinleyin,

 • size tanısını söyleyecektir.

 • Osler, 1904 • A.T. 56 Y. Erkek

 • 3-4 aydır başağrısı,

 • başın arka tarafında belirli tüm başa yayılıyor

 • künt özellikte

 • genellikle hafif – zaman zaman orta şiddette

 • sürekli-gün içinde dalgalı seyir • A.T. 56 Y. Erkek

 • Devlet memuru

 • Hastanın eşi kronik günlük başağrısı şikayeti ve psikiyatrik sorunları nedeniyle uzun zamandır kliniğimizde izlenmekte

 • sistemik-nörolojik muayene özellik yok

 • psikiyatrik değerlendirmede depresyon+

 • Tetikleyici faktörler ? İşi ? Eşi ?

 • TANI : ? • A. T. 56 Y. E

 • KLİNİK TANI : Kronik gerilim tip başağrısı

 • TEDAVİ : Antidepresan • A. T. 56 Y. Erkek

 • 6 HAFTA SONRA KONTROL BİLGİLERİ ;

 • Ağrılarda artış

 • Başın arkaya veya öne eğik tutulması ile ağrılarda şiddetlenme- pozisyon değişince hafifleme

 • SEKONDER BAŞAĞRISI ? MR ? • OLGU :A.T.56 y.E

 • MR:Sağ serebellar

 • hem. kitle • DİKKATE ALINMAYAN ANAHTAR BİLGİLER :

 • cinsiyet - erkek

 • başlama yaşı - 56

 • ağrının yaşı - 3-4 ay

 • UYARICI ANAHTAR BİLGİLER :

 • ağrının giderek kötüleşmesi

 • tetik faktör - baş pozisyonu ile ilişki • N.D 41 y. Kadın

 • Avukatlık yapan hasta

 • Çalışma sırasında başlayan akut şiddetli yaygın başağrısı ile müracaat ediyor

 • Nörolojik muayene normal

 • Tanı ve tetkik ? • SAK ?

 • BT yapılıyor,

 • A.D 41 y. Kadın

 • BT normal

 • Basit analjezik-NSAİ ilaç veriliyor

 • Yaklaşık bir hafta istirahatle iyi

 • Çalışmak üzere evden çıkıyor ancak başağrısı ile geri dönüyor

 • Yatmak zorunda kaldığını

 • Yattığı sürece ağrının geçtiğini ifade ediyor – Tanı ve tetkik ? • A.D 41 y Kadın

 • Kafa içi basınç düşüklüğü ?

 • Anamnez özelliği nedeniyle kontrastlı MR isteniyor

 • C.K. 56 y. Erkek

 • İki ay önce subakut başlangıçlı yatınca hafifleyen çok şiddetli olmayan başağrısı

 • MR tetkiki yapılıp semptomatik tedavi+

 • Giderek kötüleşiyor ve şuur etkileniyor • 56 y. E • Benzer patoloji klinik olarak farklı başlangıç ! • M.Ç 48 y. Kadın - Taşköprü

 • 3 yıl önce sağ göz çevresinde otonom belirtilerin eşlik ettiği nevralji tipi ağrılar

 • Ağrılar 2-3 ay ara verip birkaç hafta sık olarak tekrarlıyor

 • 2 yıl trigeminal nevralji olarak çeşitli tedavilerle izleniyor • M.Ç 48 y. Kadın - Taşköprü

 • Son bir yıl ağrılar sıklaşıyor

 • Son aylarda çift görme tabloya ekleniyor

 • Tanı ? Tetkik ? • M.Ç 48 y. K

 • TANI :

 • Sağ kavernöz

 • meningiom • 73 y. K.

 • 2 senedir sol göz çevresinde belirli nevralji tip ağrılar

 • Maksiller ve mandibular alanıda tutuyor

 • Zaman zaman otonom belirtiler eşlik ediyor

 • Trigeminal nevralji tanısı ile tedavide ancak tedaviye yanıt yetersiz • 73 y. K.

 • Sol ponto-serebellar köşe

 • kistik tm. • Farklı patoloji,

 • klinik olarak benzer tipte başağrısı • ANAHTAR BİLGİLER :

 • Trigeminal nevralji için sık karşılaşılmayan atipik özellikler

 • - Oftalmik dalı tutması

 • - Otonom belirtilerin eşlik etmesi

 • SUNCT (kısa süreli tek taraflı nevraljiye benzer otonom belirtili başağrısı)düşünüldüğünde ise seyrek görülme özelliği nedeniyle ileri tetkik düşünülmeli • OLGU : F. Ö. 57 y. Kadın

 • -30 yıldır basağrısı var

 • -10 yıl öncesine kadar ayda 1-3 kez migren tipi

 • -10 yıldır belirginleşen sıklaşma

 • -sürekli avmigran-vermidon 1-3 tbl/gün

 • -Kronik günlük başağrısı gelişiyor

 • -5 aydır sağ temporal bölgede hassasiyet ve

 • akşamları artan ağrı-gıdıklanma hissi başlıyor • OLGU : F. Ö. 57 y. Kadın

 • Bu nedenle sağlık kurumuna gidiyor

 • Benzer tip analjezik tedavi öneriliyor

 • Tanı ve tetkik ? • OLGU : F. Ö. 57 y. Kadın

 • Bir ay sonunda sağ gözde vizyon kaybı gelişmesi üzerine

 • Tekrar sağlık kurumuna başvuruyor

 • Tanı ve tetkik ? • OLGU : F.Ö. 57 y. Kadın

 • -SEDİMANTASYON 70 mm/saat

 • -TANI : TEMPORAL ARTERİT • ANAHTAR BİLGİLER :

 • -Hastanın yaşı - 57

 • -Kronik başağrısı zemininde belirli bir

 • lokalizasyon ve farklı özellikte yeni

 • bir ağrının tanımlanması

 • -Yaş ve klinik özelliklerle ayırıcı tanıda

 • temporal arterit düşünülmeli

 • -İlaç aşırı kullanımı dikkate alınmalı • Son olgu ;

 • Özgeçmiş özelliklerinin kötü kullanımı ! • Z.A 55 y. K

 • 30 senedir zaman zaman orta şiddette yaygın başağrıları

 • Son 2 yıldır sol göz çevresinde belirli her iki şakak bölgesine yayılan şiddeti azalıp çoğalan ancak eski ağrılarından daha şiddetli giderek kötüleşen başağrıları

 • 4 aydır sol göz de kayma çift görme ekleniyor • Z.A 55 y K

 • 5 seneyi geçen bir süredir hipertansiyon,diyabet ve glokom tedavisinde

 • Yaygın başağrısı hipertansiyon ile

 • Sol göz çevresi ağrı glokom ile

 • Çift görme diyabet ile ilişkilendiriliyor

 • Ancak tablo giderek kötüleşiyor

 • Z.A. 55 y. K

 • Hastanın yaşı

 • Farklı özellikte giderek kötüleşen yeni bir başağrısı tanımlanıyor,

 • ANCAK,

 • Özgeçmiş özellikleri yeni ağrılarından sorumlu tutularak tetkik yapılmıyor.

 • (özgeçmiş özelliklerinin kötü kullanımı !)Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə