Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi firsatçi mikozlarYüklə 88,16 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.03.2017
ölçüsü88,16 Kb.
#11771

 

[FIRSATÇI MİKOZLAR] 

Sayfa 1 

Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi 

 

 

FIRSATÇI MİKOZLAR Fırsatçı mikoz 

ICD-10 B48.7 

Kandidoz 

ICD-10 B37  

Aspergilloz 

ICD-10 B44 

Kriptokokkoz 

ICD-10 B45 

Penisilloz  

ICD-10 B48.4 

Pnömosistoz 

ICD-10 B20.6 

Zigomikoz 

ICD-10 B46 Malassezia fungemisi 

ICD-10 B48.8 

Fusaryoz  

ICD-10 B48.8 

Trikosporonoz  

ICD-10 B48.8 

 

EPİDEMİYOLOJİSİ 

“Fırsatçı  mikoz”,  bağışıklık  sistemi  baskılanmış  kemoterapi  alan  hastalarda,  nötropenik 

konaklarda, organ nakli alıcılarında ve hematolojik malignitesi olanlarda gelişen mikozlara 

verilen ortak isimdir. Bu tanımlama klinik bir tanımlamadır. Etkenleri, taksonomik olarak 

farklı sınıflara ait, çok farklı küf ve maya mantarlarını içeren heterojen bir gruptur.  

Florada bulunan etkenler endojen enfeksiyona neden olabilir. Özellikle küf mantarları için 

ekzojen  bulaş  yolu  önemlidir.  Etkenin  özelliğine  bağlı  olarak  dolaşım  sistemi,  solunum 

sistemi, gastrointestinal sistem tutulabilir. Her sisteme ait belirti ve bulgular görülür. Bu 

rehberde yer alan Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Fusarium, Malassezia, Penicillium, 

Pneumocystis,  Trichosporon  cinsi  mantarlar  tarafından  oluşturulduğu  gibi,  bu  mantarlar 

dışındaki bütün küf ve mayalar da fırsatçı mikoz etkeni olabilir. 

 

KLİNİK 

ÖZELLİKLERİ 

Pnömoni, fungemi, deri ve derialtı mikozları, ürogenital sistem mikozları şeklinde ortaya 

çıkmalarına bağlı olarak farklı klinik görünümler sergilerler. 

 

FIRSATÇI MİKOZLARIN TANISI İÇİN LABORATUVAR İNCELEMESİ 

 

Laboratuvara ne tür 

klinik örnekler 

gönderebilirim? 

Hastanın  bir  “fırsatçı  mikoz”  vakası  olabileceği  akla  getirildiğinde,  laboratuvara  hangi 

klinik örneklerin gönderileceği hastalığın yerleşimine göre değerlendirilir. Bunlar; 

 balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL), endotrakeal aspirat (ETA), akciğer biyopsisi gibi alt 

solunum yolu örnekleri;  

 

yerleşime göre diğer doku biyopsi örnekleri (deri, ülser, lenf nodu, karaciğer, dalak);   

apse materyali;  

sinus aspirasyon materyali;  

beyin omurilik sıvısı (BOS);  

normalde steril diğer vücut sıvıları (perikard, periton, plevta…);  

kan, kemik iliği;  

kateter ucu;  

idrar, olabilir. 

 

Örnek almak için en uygun zaman nedir? 

Örnek almak için en uygun zaman antifungal tedavi öncesidir.  Kan kültürleri mümkünse hastanın ateşlenmeye başladığı erken bir dönemde alınmalıdır. 

Eğer antifungal tedavi alıyorsa o günkü doz verilmeden önce örnek alınmalıdır. Balgam  mümkünse  sabah  aç  karına  alınmalı;  mantar  enfeksiyonu  şüpheli  her  durumda 

kültür için 3 günde arka arkaya alınmış en az üç balgam örneği gönderilmelidir.  İdrar örnekleri mümkünse sabahın ilk idrarı olmalıdır.

 

 


 

Sayfa 2 


[

FIRSATÇI MİKOZLAR] 

Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi 

 

 Örneklerle birlikte 

göndermem gereken 

özel bir form var mı? 

Ek-4’de  verilen  veya  benzeri  bir  “Laboratuvar  Bilgi  Formu”  mutlaka  ve  eksiksiz  olarak 

doldurulmalı ve örneklerle birlikte laboratuvara gönderilmelidir. Formda ön tanı mutlaka 

yazılmalı;  ayrıca  konağın  immün  durumu  (kemoterapi,  organ  nakli,  nötropeni,  diabetes 

mellitus v.b.) mutlaka not edilmelidir. 

 

Örnek almak için gerekli malzemeler 

nelerdir? Nasıl temin 

edebilirim?* 

Klinik örnekleri hastadan nasıl almalıyım? 

Gerekiyorsa, hangi işlemleri uygulamalıyım?  

Şehir içi 

(kısa mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Şehirlerarası 

(uzun mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Steril, vida kapaklı, 

geniş ağızlı kap 

 

  

 

 % 3-10’luk hipertonik 

tuzlu su


 

Balgam: Örnek kalitesi önemlidir.

$

 Tükürük örnekleri kabul 

edilmez. Mümkünse sabah aç karına alınmalıdır. Hastanın -

postnazal akıntı değil- alt solunum yollarından gelen bir 

sekresyon örneği verebilmesi için iyi bir şekilde 

yönlendirilmesi gerekir; nasıl örnek vereceği hastaya iyi tarif 

edilmelidir. Örneğin bir hemşire ya da hekim gözetiminde 

toplanması ideal olur. Mümkünse oral florayı uzaklaştırmak 

için hasta ağzını çalkalamalı veya gargara yapmalıdır. Derin 

bir inspirium ve ardından öksürük ile çıkarılmış, en az 3 ml 

balgam, uygun örnek kabına toplanır.  Balgam provoke edilebilir (indüklenmiş balgam). Önce 

mümkünse hasta dişetlerini ve dilini fırçalayıp ağzını su ile 

çalkalamalıdır. Bir nebulizör yardımı ile hastaya % 3-10’luk 

hipertonik tuzlu su solutulur (25 ml veya 15-20 dk boyunca). 

Sonra derin inspirium ve öksürük ile balgam örneği uygun 

örnek kabına en az 1-2 ml toplanır. İndüklenmiş örneğin 

laboratuvarda tükürük sanılarak reddedilmemesi için 

üzerine indüklendiğine dair bir not yazılmalıdır! 

≤2 s; OS 

>2 s; +4°C 

<24 s; +4°C 

Steril, vida kapaklı 

(sızdırmaz) tüp veya 

geniş ağızlı kap,  

Steril distile su veya SF 

BAL/ETA fırçalama ya da yıkama: Hekim tarafından 

bronkoskopi/operasyon şartlarında örnek alınır. Steril distile 

su veya SF kullanılır. Mümkünse 5-10 ml örnek alınmalıdır. 

Örnek, yıkayarak ya da aspire edilerek, uygun örnek kabına 

toplanır. Fırça 2-3 ml SF içeren steril bir taşıyıcı tüpe konur. 

≤2 s; OS 

>2 s; +4°C  

≤24 s; +4°C 

Steril, vida kapaklı, 

geniş ağızlı kap, 

Steril SF 

Biyopsi (transbronşiyal veya açık akciğer biyopsisi, doku): 

Aseptik şartlarda, hekim tarafından alınır. En az 2-3 g doku 

örneği 2-3 parça halinde alınmalıdır. Alınan örnek, steril, 

geniş ağızlı, vida kapaklı bir kaba konur. Kurumayı önlemek 

için kaba 1-2 ml steril SF eklenir.  

Dokunun üzerine sürülmekle yetinilmiş bir silgiç asla örnek 

olarak gönderilmemeli; örnek formalin içermemeli ve asla 

buzdolabına konulmamalıdır! 

<1 s; OS 

≤24 s; OS 

Steril, vida kapaklı, 

geniş ağızlı kap, 

Steril SF 

Deri biyopsisi: Yaygın deri lezyonlarının veya travma sonrası 

sekonder olarak gelişen küçük lezyonların varlığında deri 

biyopsisi yararlıdır. Silgiç örneği kesinlikle kabul edilmez 

(çünkü pamuk ve benzeri hifsi yapılar mikroskopik 

değerlendirmede karışıklığa neden olur!)  

Örnek cerrahi olarak ya da “punch biyopsi” tekniği ile alınır. 

Sağlam deri ile lezyonun kesişme bölgesinden aseptik 

koşullarda 1-2 parça örnek alınmalı ve kurumayı önlemek 

için üzerine 1-2 ml steril SF eklenmelidir. Kültür yapılacaksa 

en az 2 parça alınmalıdır. Örnek formalin içermemelidir<1 s; OS 

≤24 s; OS Kemik iliği için heparinli 

veya sodyum oksalatlı 

vakumlu kan alma tüpü veya  

lizis-santrifügasyon 

tüpü (1.5 ml pediatrik 

isolator veya elle) NOT: Antikoagülan olarak 

kesinlikle sitrat kullanılmaz!

 

Kemik iliği biyopsisi (kültür için): Aseptik şartlarda, hekim 

tarafından alınır. İğnenin gireceği bölge cerrahi kesi yeri gibi 

hazırlanmalıdır! En az 0.5 ml kemik iliği alınmalıdır. 

Heparinize kemik iliğinin hasta yanında uygun kültür 

besiyerine ekilmesi idealdir. Besiyeri yoksa örnek heparinli 

veya sodyum oksalatlı bir kan tüpüne alınır.  

Örnek 30 dk içinde laboratuvara ulaşamayacaksa izolasyon 

şansını artırmak için lizis-santrifügasyon tüpüne (pediatrik 

Isolator) alınması tercih edilir.  Kemik iliği biyopsisi (mikroskopi için): Heparinli veya 

sodyum oksalatlı bir tüpe alınır.  

≤2 s; OS 

<24 s; OS 

Taşıma 

esnasında 

örnekleri 

25-35

arasında 

tutacak bir 

portatif 

inkübatör 

kullanmak 

ideal olur

Ŧ

 


 

[

FIRSATÇI MİKOZLARSayfa 3 


 

Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi

 

 

Örnek almak için gerekli malzemeler 

nelerdir? Nasıl temin 

edebilirim?* 

Klinik örnekleri hastadan nasıl almalıyım? 

Gerekiyorsa, hangi işlemleri uygulamalıyım?  

Şehir içi 

(kısa mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Şehirlerarası 

(uzun mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Kan kültürü şişeleri -

otomatik kan kültür 

cihazı için hazır veya 

laboratuvar tarafından 

hazırlanmış, konvan-

siyonel NOT: Otomatik kan kültürü 

sistemi kullanıcıları, örnek 

miktarı ve diğer hususlarda 

sistemin önerdiği yöntemi 

izlemelidir! 

Şişe tıpasının 

dezenfeksiyonu için: 

%70’lik izopropil alkol veya fenol bileşikleri 

Antisepsi için: %70’lik 

alkol ve iyotlu bir bileşik  

ya da klorheksidin 

Kan (kültür için): Aseptik koşullarda alınmalıdır. Kültür 

şişelerinin lastik tıpası %70’lik izopropil alkol veya fenol 

bileşikleri ile dezenfekte edilir ve 1 dk beklenir. Damara 

(ven) girilecek deri bölgesi antisepsi uygulamadan önce 

palpe edilir. Damar bölgesinin antisepsisi için: 1) bölge 

%70’lik alkolle silinir, 2) iyotlu bileşik merkezden başlayarak 

çevreye doğru yoğun olarak sürülür, 3) antiseptiğin 

kurumasına izin verilir, 4) bu bölgedeki ven steril eldivensiz 

palpe edilmez! 5) kan alınır, 6) kan alımından sonra bölge 

alkolle silinerek iyot uzaklaştırılır. 

On dakika içinde en az 2 farklı venden toplam 24-30 ml kan 

alınmalı, üç farklı şişeye her birine 8-10 ml olacak şekilde 

dağıtılmalıdır. Bu şekilde 1 kan kültür seti (üç şişe) 

hazırlanmış olur. Uygun tek bir ven varsa 20 dk arayla defada toplam 24-30 ml kan alınır ve benzer şekilde dağıtılır.  

<10 yaş çocuklardan 4-10 ml (2 şişeye 2-5 ml olacak şekilde 

dağıtılır); yeni doğandan 1-1.5 ml (tek şişe) kan alınmalıdır. 

Kan alınır alınmaz lastik tıpası dezenfekte edilmiş uygun kan 

kültürü şişesine aktarılır. Klinik duruma göre 24 saat 

içerisinde 2-3 set kan kültürü alınabilir.  İnoküle edilmiş 

şişeler mümkünse hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Kan kültürü şişeleri asla buzdolabına konmaz! 

≤2 s; OS 

≤24 s; OS 

Taşıma 

esnasında 

örnekleri 

25-35

arasında 

tutacak bir 

portatif 

inkübatör 

kullanmak 

ideal olur

Ŧ

 

Steril, vida kapaklı, sızdırmaz tüp veya kap,  

Alkol (%70’lik etanol), 

Steril su veya SF 

İntravenöz (i.v.) kateter örneği: Kateterin etrafındaki deri 

bölgesi %70’lik alkol ile temizlenir. Kateter aseptik şartlarda 

çıkarılır ve çıkan ucundan 5 cm.lik kısım doğrudan steril vida 

kapaklı tüpe konur. Kurumasını önlemek için birkaç damla 

steril su veya SF eklenir ve hemen laboratuvara gönderilir.  

≤15 dk; OS 

≤24 s; +4°C 

Steril şırınga 

Steril, vida kapaklı, 

geniş ağızlı kap veya 

Steril vida kapaklı tüp, 

Steril SF 

Steril pamuk uçlu silgiç, 

Lam, bir kenarı buzlu 

(önceden temizlenip 

hazırlanmış) 

Saf metanol 

Stuart veya Amies 

Transport Medium (TM) 

Lenf nodu/apse/yumuşak doku aspirasyon örneği: Deri iyot 

içeren dezenfektan ile 3 kez silinir, kuruması beklenir. Örnek 

bir şırınga ile aspire edilerek alınır. Lenf bezinde süpürasyon 

yoksa, doku içine önce şırınga aracılığıyla 0.5-1 ml steril SF 

enjekte edilir. Sonra aspirasyon yapılır. Alınan örneğin 

miktarı 1 ml’den az olmamalıdır. Aspire edilen materyal 

steril vida kapaklı bir tüpe aktarılır.  

Aspirat asla şırınga içinde laboratuvara gönderilmemelidir!  

Apse açık ise, aspirasyon yapılır ya da örnekleme için steril 

bir silgiç ile apsenin içine girilerek lezyon duvarından sürtme 

yapılır. Kültür ve yayma için ayrı ayrı 2 silgiç kullanılması 

idealdir. Silgiçlerin biri Stuart veya Amies TM içeren tüpe 

konur. Diğeri temiz lam üzerine 1-2 cm çapında sürülerek 

yayılır. Lam havada 

~

10 dk kurutulur ve üzerine saf metanol damlatılarak yayma fikse edilir. Uygun bir lam kutusuna 

konarak tüplerle birlikte laboratuvara gönderilir.  Aspirat örnekleri asla buzdolabına konmamalıdır! 

≤2 s; OS <24 s; OS 

Steril, vida kapaklı, 

geniş ağızlı kap (steril 

naylon idrar kabı) 

İdrar örneği:

#

 Hastaya idrarını nasıl vereceği tarif edilmelidir 

(mümkünse hastanın eline işlem adımlarını gösteren bir çizim veriniz). Buna göre; 

Kadın hastada; (1) labialar tutularak idrar başlatılır; (2) idrar 

birkaç ml dışarı akıtıldıktan sonra akışı durdurulmadan steril 

geniş ağızlı kaba en az 20 ml idrar konması (orta akım idrar); 

(3) kalan idrarın dışarı bırakılması, söylenir. Erkek hastada; (1) bol su ve sabun ile üretra ağzı ve 

çevresinin temizliğini yapması ve gazlı bez ile kurulaması; (2) 

(varsa) sünnet derisi geri çekilip tutulurken birinci kap içine 

idrarın ilk kısmını 5-10 ml koyacak şekilde idrar yapması (ilk 

akım idrar), (3) İkinci kaba idrarın orta kısmını 5-10 ml 

koyması (orta akım idrar); (4) Kalan idrarın dışarı bırakılması 

söylenir.  

≤1 saatte işleme alınamayacaksa idrar örnekleri 2-8

C’de 


tutulur ve soğuk zincirde laboratuvara gönderilir. 

≤1 s; OS <24 s; +4 

Sayfa 4 


[

FIRSATÇI MİKOZLAR] 

Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi 

 

 Örnek almak için 

gerekli malzemeler 

nelerdir? Nasıl temin 

edebilirim?* 

Klinik örnekleri hastadan nasıl almalıyım? 

Gerekiyorsa, hangi işlemleri uygulamalıyım?  

Şehir içi 

(kısa mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Şehirlerarası 

(uzun mesafe) taşıma  

süre-sıcaklık 

Steril, vida kapaklı 

(sızdırmaz) tüp  

(

DİKKAT: ağzı pamuk tıkaçlı veya flasterli bir tüp, 

asla kullanılmaz!

BOS:

§

 Aseptik koşullarda LP yapılarak hekim tarafından 

alınır. Önce iyotlu bir bileşik ile bölgeye antisepsi uygulanır. 

Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, L4-L5 ya da L5-S1 arasından girilir. 

Subaraknoid bölgeye ulaşılır. Ponksiyon iğnesinin mili 

çıkarılır ve her birine 1-2 ml sıvı olacak şekilde 3 ayrı tüpe

‡ 

örnek toplanır.  Mikolojik inceleme için alınan BOS örneği asla buzdolabına 

konmaz, asla dondurulmaz! 

≤15 dk; OS veya 30

o≤24 s; OS  

Steril, vida kapaklı, 

sızdırmaz kap veya tüp 

veya  

Pediyatrik kan kültürü 

şişesi 

Steril vücut sıvıları (perikard, periton, plevra, sinovya):

§

 

Örnek aseptik şartlarda, hekim tarafından alınmalıdır. Önce iyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. 

Perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla örnek alınır. 

Daima, mümkün olduğunca çok sıvı (en az 2 ml örnek) 

alınmalıdır. Tercihen hasta başında bir kan kültürü şişesine 

ekim yapılmalıdır. Yapılamıyorsa örnek steril vida kapaklı bir 

tüpe aktarılarak gönderilmelidir.  Laboratuvara örnek olarak asla sıvıya daldırılmış bir silgiç 

gönderilmemelidir. 

≤15 dk; OS 

(>15 dk ise; 

perikard 

sıvısı ve 

fungal 


kültür için 

sıvı +4


C’de 


gönderilir) 

≤24 s; OS; 

(perikard 

sıvısı ve 

fungal kültür 

için sıvı, <24 

s; +4C) 

Antikoagülansız, jelli 

vakumlu, serum tüpü 

DİKKAT: ağzı pamuk tıkaçlı 

veya flasterli bir tüp, asla 

kullanılmaz! 

Serum: Hastadan önerilen tüpe 

5 ml kan alınır; 5-6 kez yavaşça alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden 

kesinlikle kaçınılmalıdır. 15-20 dk bekledikten sonra santrifüj 

edilir ve laboratuvara gönderilir.  Laboratuvara ulaşma süresi >48 saat ise (ya da jel içermeyen 

kan tüpü kullanılmış ise) serum kısmı santrifüj sonrası 

hemen steril bir tüpe ayrılmalıdır. Bu serum en fazla 5 güne 

kadar buzdolabında saklanabilir; örneğin gönderilmesi daha 

uzun sürecek ise örnek -20

C’ye veya -70C’ye kaldırılmalı; 

çözülmeden kuru buzda laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

≤1 s; OS 

>1 s; +4≤48 s; +4>48 s; kuru 

buzda  


(-70

C)  

 

 

 Kısaltmalar - s: saat;    dk: dakika;    OS: oda sıcaklığı;   LP: lomber ponksiyon;  SF: serum fizyolojik 

* Tabloda önerilen örnekleme malzemesini -ayrıca belirtilmedikçe- hastanenizin laboratuvarından temin edebilirsiniz. 

$  Hastalardan alınan iyi bir örnek X10 büyütmede bir alanda ≤10 skuamöz epitel hücresi bulundurur. 

#  İdrar yapma öncesi bölge temizliğinin idrar kalitesini arttırmadığı kabul edilmektedir. 

§ Testin çalışılacağı laboratuvara örneğin alınması ve gönderilmesi ile ilgili özel bir uyarılarının olup olmadığını sormanız önerilir. 

‡ BOS örneğinin laboratuvara gönderilmesi ile ilgili karar, tüp sayısına göre verilir. Genellikle BOS örneği 3 tüpe alınır: biyokimyasal, 

mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler için. Eğer yalnızca 1 tüp örnek alınabilmiş ise bu tüp mikrobiyolojiye gönderilmelidir. 

Ŧ Taşıma esnasında örneklerin aşırı sıcaklık değerlerine (<18C veya >37C) maruz kalmasına kesinlikle izin verilmemelidir. 

 

  

Güvenlik önlemleri 

nelerdir? Kendimi 

nasıl koruyabilirim? 

En ciddi risk kan alma işlemi esnasında personele kan-kaynaklı patojenlerin (özellikle HIV 

ve  hepatit  etkenleri)  bulaşma  riskidir.  Kan  alma,  serum  ayırma  gibi  işlemler  yapılırken 

kesinlikle  eldiven  giyilmeli,  standart  güvenlik  önlemleri  uygulanmalıdır.  Ayrıca  her  türlü 

klinik  örnek  “enfeksiyöz”  kabul  edilmeli  ve  örnekleri  alırken,  dokunurken,  çalışırken 

standart güvenlik önlemleri alınmalı, uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. 

 

Örnekleri hangi laboratuvara 

gönderebilirim? 

Fırsatçı mikozlar söz konusu olduğunda klinik örneklerden mikroskopi ve Candida kültürü 

bünyesinde  Mikrobiyoloji  Uzmanı  bulunan  her  laboratuvarda  yapılabilir.  Hastanenizin/ 

Merkezinizin  laboratuvarı  bu  koşulu  sağlamıyorsa,  ya  da  diğer  fısatçı  mikozlardan 

şüpheleniyorsanız örnekleri size  en yakın Mikoloji Birimi olan Üniversite Hastanesi veya 

Eğitim  Araştırma  Hastanesi  Laboratuvarına  ya  da  Türkiye  Halk  Sağlığı  Kurumu,  Mikoloji 

Laboratuvarına gönderiniz (adres ve iletişim bilgileri için bkz. Ek-5). 

 

Hangi durumlarda  örnekler 

laboratuvara kabul 

edilmez?  

Şu örnekler laboratuvara kabul edilmez: 

 

taşıma kabı hasar gördüğü için sterilitesi bozulmuş veya kabın dışına sızmış örnekler;   

önerilen süre içerisinde ve uygun ortamda gönderilmemiş örnekler;   

formalin içine alınmış veya kurumuş biyopsi örnekleri 

dokunun üzerine sürülmüş silgiç örneği;  

hemolizli veya lipemik serum örnekleri (hatalı sonuç verebilir); 

 

şişe, tüp veya örnek kabı üzerinde hasta bilgileri yazılı olmayan örnekler;  

hastaya ait uygun bir istek formu düzenlenmemiş örnekler.  

 

[

FIRSATÇI MİKOZLARSayfa 5 


 

Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi

 

 

Hangi laboratuvar incelemelerini 

isteyebilirim? 

Sonuçları ne 

kadar zamanda 

alabilirim? 

Sonuçları nasıl yorumlamalıyım? 

Boyalı mikroskopik 

inceleme 

 

½-1 gün  Mikroskopi raporunda mantar elemanlarının görüldüğünün 

belirtiliyor olması tanıyı büyük oranda destekler.  

Kesin tanı kültür ile doğrulanmalıdır! 

Mantar kültürü 

1-4 hafta (etkene 

göre değişebilir)* 

Mantar kültüründe “fırsatçı mikoz” etkenlerinden birine ait “üreme” 

gözlenmesi tanı koydurucudur.  

Ancak kontaminasyona bağlı kültür pozitifliği olabileceği 

hatırlanmalı, kültür sonuçları, hastanın kliniği ve radyolojik / 

histopatolojik bulguları (ve varsa seroloji ya da antijen testleri) ile 

birlikte değerlendirilmelidir. 

Seroloji, antijen arama, 

PCR v.b. testler Bu testlerin anlamı ve yorumu için - etkene özel (kandidoz, 

aspergilloz, kriptokokkoz v.b.) modüllerde verilen bilgiye 

başvurunuz! 

 

  

* Sonucun çıkış süresi için laboratuvar ile bağlantı kurunuz! 

 

 

Daha fazla bilgi için önerilen kaynaklar: 

1.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri eds. Başustaoğlu A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M, Yapar M. 6. baskı, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010. 

2.

 Klinik Mikrobiyoloji (Manual of Clinical Microbiology. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA 

eds) 9. Baskı. Çeviri ed. Başustaoğlu A, Atlas Kitapçılık, Ankara, ISBN 978-975-7175-84-1, 2009. 3.

 

Clinical Mycology. Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA, eds. Churchill Livingstone, 2009. Yüklə 88,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin