Cevap anahtariYüklə 79,2 Kb.
tarix03.04.2017
ölçüsü79,2 Kb.
#13356

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

KOMİTE SINAVI II

CEVAP ANAHTARI

Adı Soyadı:
 1. ERC 2015 kılavuzuna göre aşağıda belirtilen STEMI hastaları ve bu hastalarla ilgili yönetim kararları seçeneklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 1. PKG’nin ulaşılabilir olmadığı bir bölgede fibrinoliz kontraendikasyonu olmayan bir STEMI hastasında personel ve ekipman donanımlı ve yeterliyse hastane öncesinde fibrinoliz verilmesi endikedir.

 2. PKG bulunmayan bir hastanede fibrinoliz verilmiş olan hastalarda girişim başarılı olduysa yatış yapılır ve medikal tedavisi yerinde tamamlanır.

 3. PKG olan bir kuruma sevk imkanı olan ancak başarıyla fibrinoliz uygulanmış olan hastalar fibrinoliz sonrasında hasta stabil hale gelir gelmez, münkünse de ilk 1 saat içinde acil PKG için sevk edilmelidir.

 4. Hastane dışında arest olmuş ve başarıyla SDGD sağlanmış STEMI hastaları PKG olanağı varsa acil olarak girişime alınmalıdır.

 5. PKG olanağı olmayan bir hastaneye yaygın enfarktı EKO ile görülen bir STEMI ile başvuran hastalar semptom başlangıcından itibaren 1-1,5 saat içerisinde PKG’ye girebilecek şekilde sevk imkanı varsa fibrinoliz verilmeden sevk edilmelidir.
  1. I, II, IV

  2. II, III, IV, V

  3. I, IV, V

  4. II, III, V

  5. I, II, III
 1. ERC 2015 kılavuzuna göre STEMI ile ilgili olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 1. Kardiyak biyobelirteçler geç salınımdan ötürü belirti başlangıcının ilk saatlerinde tanıda kullanılamaz.

 2. Semptom başlangıcından itibaren ilk 6 saat içinde başvuran hastalarda bakılan ilk hs-cTn negatif ise 2-3 saat sonra kontrol, normal troponin için ise 12 saat sonra kontrol görülmeden karar verilemez.

 3. hs-cTn klinik ile beraber değerlendirilmediği sürece 2 saat içerisinde 2 kez bakılan değerlerin negatif olmasıyla STEMI ekarte edilemez.

 4. STEMI hastalarında hs-cTn ile beraber CK-MB’ye de bakılması tanısal değerliliği arttırdığından bakılması önerilmektedir.

 5. AKS şüphesi olan her hastada yatakbaşı sınırlı acil servis EKO görüntülemesinin faydası gösterilememiştir.
  1. I, II, V

  2. II, IV, V

  3. I, II, III

  4. I, III, IV

  5. Hepsi doğrudur
 1. ERC 2015 kılavuzu aşağıda belirtilen yaralanmalara sahip ve hastaneye getirilmesinden önceki 15 dakika süresince vital bulguları alınamayan hastalardan hangisi için resüsitasyona başlanmamalıdır önerisinde bulunmamaktadır?
  1. Dekapitasyon

  2. Penetran yaygın kardiyak hasar

  3. Torakal 40X40 büyüklüğünde açık penetran ASY

  4. Bilateral kasıktan tam alt ekstremite ampütasyonu ile eviserasyon

  5. 3. derece %30’dan fazla yanık

 1. ERC 2015 kılavuzuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Lokal anestetik zehirlenmesinde 1,5 ml/kg bolus IV ardından 15 ml/kg/saat infüzyon şeklinde IV intralipid önerilir.

  2. Karbon monoksit zehirlenmesinde rutin hiperbarik oksijen tedavisi önerilmez.

  3. Opioid zehirlenmelerinde entübasyon gereksinimini azalttığından IV, IM, SK, İO veya intranasal olarak 2-3 dk’da bir 0.4-2 mg dozunda naloksan uygulanması önerilir.

  4. Sığ suya dalma, jet-ski, rüzgar sörfü gibi aktivitelere bağlı kaza öyküsü olmasa bile tüm boğulmalarda rutin omurgaya yönelik koruma yapılması önerilir.

  5. Çığ altından çıkarılan hastalar >60dk gömülü kalmış, hava yolu obstrüksiyonu tespit edilmiş ve ilk potasyum seviyeleri >8 mEq/L ölçülmüşse KPR yapılmayabilir.
 1. Resüsitasyon odasına 112 ile getirilen ve kan gazı aşağıda verilen hastada mevcut olan tüm asit-baz bozukluklarını belirtiniz.Post-op

Çözüm

Yanıtlar

pH

7.108

Asidemi

Respiratuvar asidoz (20)*

pCO2

55.5

Respiratuvar asidoz (beklenen 34)

Laktik asidoz (3.6)

HCO3

17.4
Hiperkloremik metabolik asidoz (10)*

Na

144

N

Hipoalbüminemik metabolik alkaloz (2.5)

K

7.1

Hiperkalemi

NAGMA (0.1)

Cl

119

Hiperkloremi
Laktat

3.6

Laktik asidoz
Glu

75

N
Albumin

3.2

Hipoalbuminemi
BE

-11.2

Metabolik asidoz
SID

-10

42-(144+7-119)
Albümin etkisi

2.5

Hipoalbüminemik metabolik alkaloz
AG

14.7cAG (Alb)

17.2SIG

-0.1

11.2-10+2.5-3.6 (NAGMA) 1. Bu bozukluklardan hangi ikisi hastanın asidemisine en büyük katkıyı sağlamaktadır?

Respiratuvar asidoz (20)*

Hiperkloremik metabolik asidoz (10)* 1. Yukarıdaki hasta entübe edilerek izlem ve tedaviye alınıyor. Ventilatör ile 12 soluk/dk hızında solutulan hastanın kan gazı aşağıdaki gibidir. Bu hastada var olan tüm asit-baz bozukluklarını yazınız.
Post-op

Çözüm

Yanıtlar

pH

7.40

Asidemi

Respiratuvar alkaloz (5)

pCO2

35

Resp alkaloz (beklenen 40)

Laktik asidoz (1,6)

HCO3

21
Hiperkloremik metabolik asidoz (5)

Na

146

N

Hipoalbüminemik metabolik alkaloz (3,5)

K

4.1

N

NAGMA (0.1)

Cl

113

Hiperkloremi
Laktat

1.6

Laktik asidoz
Glu

95

N
Albumin

2,8

Hipoalbuminemi
BE

-3,2

Metabolik asidoz
SID

-5

38-(146+113)
Albümin etkisi

3.5

Hipoalbüminemik metabolik alkaloz
AG

15.7cAG (Alb)

19.2SIG

-0.1

3.2-5+3.5-1.6 (NAGMA) 1. Soru 8’deki hastada kan gazı sonucuna göre ventilatör dakikada kaç soluğa ayarlanmalıdır?
  1. Aynı bırakılmalı

  2. 16/dk

  3. 20/dk

  4. 8/dk 1. Aşağıdakilerden hangisi KOAH kronik kompanzasyonuna ait bulgu değildir?
  1. Zorlu ekspirasyonda wheezing

  2. Yardımcı solunum kaslarının kullanılması

  3. Solunum seslerinde azalma

  4. Taşikardi

  5. Hafif taşipne


 1. Aşağıdakilerden hangisi astım patogenezisin de akut değişikliklerden değildir?
  1. Bronkokontriksiyon

  2. Mukus artışı

  3. Subendotelyal fibrozis

  4. Vazodilatasyon

  5. Ödem 1. Aşağıdakilerden hangisi Astım ilişkili kardiyak arrest için yanlıştır?
   1. İnhale kortikosteroidleri düşük doz ya da hiç kullanmamış olanlar daha yatkındır

   2. Klinik etkileri açısından IV ve oral kortikosteroidler arasında fark yoktur.

   3. Heliox akut astım başlangıç tedavisinde kullanılır.

   4. Tek başına pCO2 artışı entübasyon endikasyonu değildir.
 1. i

 2. ii

 3. iii

 4. ii – iii

 5. ii – iii – iv 1. Aşağıdakilerden hangisi bir kardiyak arrest hasta için yanlıştır?
  1. Değişen transtorasik impedans sebebiyle gebelikte defibrilasyon şok enerjisi daha yüksek dozdan başlar.

  2. Potansiyel gastro-özefageal sfinkter yetersizliği sebebiyle, gebelerde gastrik içeriğin aspirasyon riski artar.

  3. Yaşlılarda resusitasyon protokolleri ve resusitasyonun uzun dönemdeki sağ kalımı oranı aynıdır.

  4. Kardiyak arrest vakada, obezite ve sağ kalım arasındaki ilişki net değildir.

  5. Amniyotik sıvı embolisine bağlı arrest de buna özel spesifik tedavi yoktur.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Konjestif Kalp Yetmezliğinde uygulanan tedaviler için yanlış bilgidir?
  1. Pulmoner ödem varlığında 2-4 mg IV bolus morfin

  2. Nesiritide ön ve ardyükü azaltır.

  3. Dobutamin sonrası bronkokonstriksiyon gelişebilir

  4. Furosemid ardyükü azaltır

  5. Nitroprussid ile miyokard iskemisi gelişebilir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ACLS 2015 Temel Yaşam Desteği protokolüne göre doğrudur?
   1. Göğüs kompresyon hızı 100-120/dk, derinliği 5-6 cm olarak önerilmektedir.

   2. Tanıklı kardiyak arrestte OED(otomatik eksternal defibrilatör) hemen hazırsa kompresyondan önce şok verilebilir.

   3. Göğüs kompresyonları aralıksız yapılmaya çalışılmalı ve kompresyon fraksiyonu en az %40 olmalıdır.

   4. İleri havayolu yoksa, ventilasyon oranı tek ya da çift kurtarıcıda, erişkinde, halen 30:2 olarak önerilmektedir.
     1. Yalnız I

     2. I ve IV

     3. I, II, III

     4. I, II, IV

     5. I, II, III, IV 1. Kollaps olan bir hasta ile bir alışveriş merkezinde karşılaştınız. Hastanın nabzı yok. Yanıbaşınızda OED var. OED kullanım algoritması karışık sıra ile verilmiştir. Sırayı düzenleyip yazınız (Bazı seçenekler yanlıştır, bazı seçenekler çift kullanılabilir).
 1. OED görsel ve sözel komutları takip ederim.

 2. Yanımdaki kişiye OED yi getirmesini söyler, ben masaja başlarım.

 3. OED açtırırım.

 4. Makina üzerindeki pad yapıştırma talimatlarına bakarım.

 5. Padleri yerleştiririm.

 6. Pad kablolarını makinaya takılı olup olmadığını kontrol ederim.

 7. Makina değerlendirirken masaja devam ederim.

 8. Şok gerekirse kesintisiz masaj ile makinayı onaylarım.

 9. Hastanın göğüs kafesi tamamen çıplak kalacak şekilde kıyafetlerini çıkarırım.

 10. KPR ye devam ederim.

 11. Makina KPR yi durdur dediğinde durarım.

 12. Herkes temiz diye talimat veririm.

 13. Şok verilebilir ritm analiz ederse

 14. Şok düğmesine basarım.


Cevap: II- III –IV- VI- IX- V- I- XI-XIII-XII-XIV-X


 1. Aşağıdakilerden hangileri acil diyaliz endikasyonlarından değildir?
  1. Tedaviye yanıtsız pulmoner ödem

  2. Üremik ensefalopati

  3. Perikardit

  4. Mantar intoksikasyonu

  5. BUN>50
 1. Aşağıdakilerden hangisi hipotermi ayırıcı tanısında muhtemel sebep değildir?
  1. Hipopituatirism

  2. Alkol overdoz

  3. Hipertiroidi

  4. Hipoglisemi

  5. İntrakranial patoloji
 1. Tiroid kriz diyagnostik kriterlerinde aşağıdakilerden hangisi puanlamada kullanılmaz?
  1. Ateş

  2. Merkezi sinir sistemi bulguları

  3. Nabız

  4. Atriyal fibrilasyon

  5. Kan şekeri değeri 1. Pnömoni skorlama sistemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. CURB-65’te; BUN> 20 mg/dL olması 1 puan değerindedir.

  2. CURB-65’te; solunum sayısı > 30 soluk/dakika olması 1 puan değerindedir.

  3. SCAP’da; PaO2/FiO2<250 mmHg olması 6 puan değerindedir.

  4. PSI’de; yaş>65 olması 10 puan değerindedir.

  5. PSI’de; periferik arter hastalığının varlığı kriterlerden birisi değildir.

 1. Pnömoni etkenleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Streptococcus pneumonia , gram pozitif koktur ve erişkinlerde TKP’nin (toplum kökenli pnömoni) en sık sebebidir.

  2. Lejyonella, Mikoplasma, ve Klamidofila (Klamidya) atipik pnömoni etkenleridir.

  3. Influenza ve parainfluenza TKP’ye en sık sebep olan virüslerdir.

  4. Haemophilus influenzae, gram negatif basildir ve erişkinlerde TKP’ye sebep olan 2. en sık etkendir.

  5. Klebsiella pneumonia, gram negatif basildir ve erişkinlerde TKP’ye en sık sebep olan etkenlerdendir
 1. Hiperkalemi’de KPR yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. EKG değişikliği varsa 10ml %10 Ca glukonat IV bolus verilmelidir.

  2. Glukoz/insülin verilmeli (10 Ü kısa etkili insulin ve 25 g glukoz IV inf)

  3. Ciddi asidoz varsa 50mmol NaHCO3 IV bolus verilmelidir

  4. Hipoglisemi genellikle tedavinin ilk 1–3 saatinde ortaya çıkar.

  5. Rebaund hiperkalsemi özellikle tedavinin 4-6. saatleri arasında görülür 1. Hipotermi’de KPR yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Hipotermi; göğüs duvarında rijiditeye yol açarak kompresyonu zorlaştırabilir; mekanik kompresyon aletleri kullanılabilir.

  2. Vücud ısısı <30 derece iken adrenalin verilmemesi, >30 dereceden normotermiye kadar adrenalin verme aralığının 2 katına çıkarılması önerilmektedir.

  3. Vücud Kor ısısı <28 derece olan hastalarda 5 dk KPR sonrası <5 dk ara verilmesi, kor ısı <20 derece olan hastalarda ise 5 dk KPR’ ye <10 dk ara verilmesi önerilmektedir.

  4. VF saptanırsa, defibrilasyon; vücud ısısı >30 derecenin üzerine çıkana kadar uygulanmamalıdır.

  5. Hipotermik hastada; ilaçlar standart uygulamayla verilse bile toksik doza ulaşabilir, dikkatli olunmalıdır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi primer adrenal yetmezlikte beklenen durumlardan değildir?
  1. Hiponatremi

  2. Hiperkalemi

  3. Hiperkalsemi

  4. Hiperglisemi

  5. Hipokloremi
 1. 38 yaşında erkek hasta diabetik ketoasidoz nedeniyle hastaneye yatırılıyor. İstenilen laburatuvar tetkiklerinde kan Ph: 7.12, glukoz: 418 mg/dI, K:4.4 mEq/L, Na: 141 mEq/L olarak ölçülüyor. Aşağıdakilerden hangisi en uygun tedavi olur?
  1. Hipotonik (% 0.45) sıvı, potasyum, ve insülin ile tedavi

  2. İzotonik sıvı ve insülin ile tedavi

  3. İzotonik sıvı, potasyum ve insülinle tedavi

  4. İzotonik sıvı, bikarbonat ve insülin ile tedavi

  5. İzotonik sıvı, fosfat ve insülin ile tedavi
 1. Hiper-osmolar State (HHS) tanısında aşağıdaki parametrelerden hangisi yanlıştır?

  1. Kan glukoz › 600 mg/dl

  2. Arterial Ph › 7.3

  3. Serum bikarbonat › 15 mE/L

  4. Minimal ketonüri ve ketonemi

  5. Serum osmalaritesi ‹ 320 mOsm/kg

 2. 26 yaşında hemşire bir bayan 4 haftadır devam eden ateş, öksürük ve gece terlemesiyle bize başvurdu. Tüberkülozdan şüphelenilen hastada aşağıdakilerden hangisi tanı için ilk istememiz gereken tetkiktir?
  1. PAAC grafisi

  2. HRCT

  3. Balgam kültürü

  4. Kontrastlı-kontrastsız Toraks BT

  5. Balgam gram boyama 1. Aşağıdakilerden hangisi Centor kriterlerinden değildir?
  1. Tonsillerde eksuda

  2. Ağrılı sevikal LAP

  3. Burun tıkanıklığı

  4. Öksürük olmayışı

  5. Ateş 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Pulmoner emboli (Pe) hastalarının sadece %5'i kardiyak arreste sebep olur.

  2. Pe bağlı kardiyak arrestin mortalite oranı %60-90 arasıdır.

  3. Pe bağlı kardiyak arrest gelişen hastada CPR yapılırken tPA verilmez.

  4. Pe bağlı kardiyak arrestte tPA dozu 50 mg Alteplaz ve gerekirse 15 dak sonra ek 50 mg'dır.

  5. Pe bağlı kardiyak arrest gelişirse; tPA verilme süresi için aks'dakine benzer bir kısıtlama yoktur. 1. Opioid intoksikasyonuna bağlı kardiyak arrest düşünülen hastada:
  1. Verilecek ilk antidot nedir? ...NALOKSAN...

  2. Bu antidotun verilebileceği yöntem/yöntemler hangileridir? İM/ İNasal/ İV/ SC/ Entübasyon tüpünden (1'den çok seçenek seçilebilir) HEPSİ

  3. Bu ilaç opioid intoksikasyonu şüphesi olan bir hastaya verilse ama aslında hasta opioid intoksikasyonu olmasa bu uygulama yine de doğru olur mu? EVET 1. AED ile ilgili belirtilen ifadelerde Doğru/Yanlış'ı işaretleyiniz.
  1. Tanıklı bir arrest vakası ve yakınlarda AED varsa; ilk olarak CPR başlanır. ( D / Y )

  2. Tanık olmadığınız bir arrest vakası ve AED sonra gelecekse ilk olarak CPR başlanır. ( D / Y )


 1. Üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Tedavi tercihi için üriner sistem enfeksiyonlarını alt ve üst üriner sistem enfeksiyonu olarak sınıflandırmak daha uygundur.

  2. Erkeklerde tüm yaş gruplarında görülen üriner sistem enfeksiyonları komplike olarak kabul edilmelidir.

  3. Komplike üriner sistem enfeksiyonlarında tedavide ilk seçenek TMP-SMX’dur.

  4. Gebelerde asemptomatik bakteriüri tedavi gerektirmez.

  5. Kalıcı üriner katateri olan hastalarda profilaktik antibiyotik kullanımı önerilmektedir. 1. Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde akut üriner retansiyona sebep olmaz?
  1. Spinal travma

  2. Üriner taş

  3. Prostatit

  4. Kolinerjik ajanlar

  5. Tumor
 1. AHA ACLS algoritmasına göre taşikardi yönetiminde KV gerektirecek anstabilite kriterlerini yazınız.
  1. Şok bulguları

  2. Senkop

  3. Kalp yetmezliği

  4. Miyokard iskemisi
 1. Aşağıda klinikleri verilen hastalarda ilk tedavi seçeneğinizi yazınız.
  1. Yeni gelişen baş dönmesi, yorgunluk şikâyeti ile acil servise başvuran hastanın muayenesinde N: 35/dk, KB: 70/50 mmHg, SS: 22/dk, sat O2: %95 olup monitörde de 35/dk hızında bir ritim görülüyor. Atropin 0.5 mg

  2. Baskı tarzında göğüs ağrısı olan 48 yaşında erkek hasta gelişinde soluk, soğuk, terli ve sorularınıza yavaş veriyor. KB: 58/32 mmHg, N: 190/dk, SS: 18/dk, radial nabzı hissedemediğinizden satürasyon göremiyorsunuz. Çekilen EKG’sinde 190/dk hızında geniş kompleksli bir ritim görülüyor. Senkronize kardiyoversiyon

  3. Yeni gelişen baş dönmesi olan hastanın N: 180/dk, KB: 110/70 mmHg, SS: 18/dk, sat O2: %98, EKG’sinde 180/dk hızında düzenli dar kompleksli bir ritim görülüyor. Vagal manevra

  4. Yoğun bakımda monitörize olan hastada aniden 220/dk hızında dar kompleksli bir taşikardi gelişiyor. Hastanın KB: 128/58 mmHg, pETCO2: 38 mmHg, sat O2: %98. EKG’sinde iskemi bulgusu yok. Vagal manevra deneniyor ve başarısız oluyor. Adenozin 6mg

  5. Baş dönmesi ve sonrasında senkop şikâyeti ile acile getirilen hasta monitörize edildiğinde 40/dk hızında bradikardik bir ritim görülüyor. EKG’sinde 2. derece Mobitz Tip 2 AV blok mevcut. Atropin uygulaması faydasız. Eğer transkütan pacemaker cihazınız yoksa ilk tedaviniz ne olur? Adrenalin inf. 2-10 mcg/dak


 1. Son günlerde artan nefes darlığı şikâyeti ile acile başvuran 55 yaşında erkek hastanın çekilen akciğer grafisinde sağ hemitoraksın yarıdan fazlasını kaplayan plevral efüzyon saptanıyor. Hastaya torasentez uygulanarak 2,5 litre sıvı boşaltılıyor. Hastanın solunum sıkıntısı azalıyor, çekilen kontrol grafisinde sıvının çoğunun boşaltıldığı görülüyor. chest x-ray

Plevral sıvı örnek sonuçları beklenirken hastada aniden solunum sıkıntısı gelişiyor, oda havasında O2 saturasyonu %85’e düşüyor. Tekrar çekilen akciğer grafisi yanda görülen hastada sebep ne olabilir?


  1. Pnömotoraks

  2. Reekspansiyon pulmoner ödem

  3. Solid organ hasarı

  4. Enfeksiyon

  5. Şok
 1. 56 yaşında daha önce sağlıklı erkek 3 gündür yüksek ateş, üşüme titreme ile acile geliyor. Çekilen akciğer grafisi aşağıdaki gibi olan hastada ilk yaklaşımda torasentezin önemi nedir?
  1. Drenaj endikasyonunu belirlemek

  2. Transüda-eksüda ayırımı

  3. Dispneyi gidermek

  4. Sitoloji göndermek

  5. ADA istemek
Yüklə 79,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin