Sinavi aşağıdakilerden hangisi, kırmızı ikazın özelliğidir? 4 puanYüklə 32,69 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü32,69 Kb.
#15808
Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Numarası:2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSKENDERUN AKDENİZ MTAL OLAĞANDIŞI DURUMLARDA ACİL YARDIM DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi, kırmızı ikazın özelliğidir? 4 puan

A) 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.

B) Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eder.

C) Savaş tehlikesi durumunda basın araçlarıyla duyuru/uyarı yoluyla yapılan ikazdır.

D) 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

E) Saldırının kimyasal silahlarla yapıldığını işaret eder.2.Maske filtresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4 puan

A) Aktif maddeleri tutan ve zehirli gazı emen kömürlü, karbon filtresi bulunur.

B) Filtre solunum yaparken havadaki zararlı gazı süzmeye yarar.

C) Solunan havayı temizleyen filtre oksijen de üretir.

D) Gaz ve toza karşı uygun filtre seçilmelidir.

E) Filtre, karbonmonoksit ve amonyağa karşı koruma sağlamaz.3. Arındırma çalışması ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden, hangisi yanlıştır? 4 puan

A) Arındırma öncesi ve sonrasında kimyasal kirlilik tespiti yapılır.

B) Yıkama işlemi ovmadan yapılır.

C) Arındırılmamış hasta, kesinlikle hastaneye alınmaz.

D) Hasta, basınçsız akan bol su altında ılık alanda veya hastaneye alınmadan önce yıkanır.

E) Arındırma, sağlık personeli tarafından ılık alanda planlanır ve uygulanır.


4.Aşağıdakilerden hangisi, bilinen en kuvvetli toksindir? 4 puan

A) Clostridium perfringens.

B) Difteri toksini.

C) Trichothecene mikotoksin.

D) Kolera toksini.

E) Clostridium botulinum.5. Aşağıdakilerden hangisi, radyasyondan arındırmada uyulacak kurallardan değildir? 4 puan

A) İlk önce göz ve kulakların arındırması yapılır.

B) Kirli bölgede kullanılan sedyeler, hep kirli bölgede kullanılır.

C) Arındırmadan önce ve sonra radyasyon ölçümü yapılır.

D) Arındırma işlemine varsa açık yaralardan başlanır, sonra en çok kirli alana geçilir.

E) Her yaralıdan sonra arındırma yeri bol su ile yıkanır.6. Aşağıdakilerden hangisi, yetişkin dokuzlar kuralına göre iki bacağın yanık oranıdır? 4 puan

A) % 18


B) % 9

C) % 36


D) % 14

E) % 28


7.Vücut sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde hipotermiyi engellemek için soğuk uygulama çalışmaları sonlandırılır? 4 puan

A) 39 °C altına düştüğünde

B) 40 °C altına düştüğünde

C) 41 °C altına düştüğünde

D) 41,5 °C altına düştüğünde

E) 42 °C altına düştüğünde8. Vücut sıcaklığı düştükçe titremenin yavaşlayarak durması hipotermide hangi seviyeye geçişin ilk göstergelerindendir? 4 puan

A) Hafif hipotermiye geçiş

B) Hipotermiden çıkış

C) Hafif hipotermiye giriş

D) Orta ve Ģiddetli hipotermiye geçiş

E) Yoğun hipotermiye geçiş9.Aşağıdakilerden hangisi,vücut iç sıcaklığının 41 derece ve üstüne çıkmasıyla gelişen tehlikeli bir durumdur? 4 puan

A)Sıcak krampları

B)Sıcak bitkinliği

C)Sıcak çarpması

D)Hipotermi

E)Hipokalsemi


10. Başlangıçta hafif ödem, kırmızı, siyanotik görünüm, duyu kaybı, ağrı, yanma ve karıncalanma; ardından kuru, siyah ve mumsu görünüm, hemorajik büller, deri nekrozu görülmesi donmanın kaçıncı derecesini gösterir? 4 puan

A) 1. derece donuk

B) 2. derece donuk

C) 3. derece donuk

D) 4. derece donuk

E) 5. derece donuk11.Kusturmadan veya mide yıkamasından hemen sonra yada mide içeriğinin herhangi bir nedenle boşaltılmasının kontrendike olduğu durumlarda tek baına içirilerek veya nazogastrik sonda yoluyla kullanılan antidotun adi hangisidir? 4 puan

A) Koroziv madde

B) Atropin

C) Aktif kömür

D)Ringer laktat

E) % 0,9 NaCl12. Aşağıdakilerden hangisi, göze yabancı cisim batmasında acil yardım uygulamalarından biri değildir? 4 puan

A) Gerekmedikçe yaralı yerinden oynatılmaz.

B) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz.

C) Simit sargı ile batan yabancı cisim sabitlenir.

D) Sadece yaralı göz temiz bezle kapatılır.

E) Göz bol su ile yıkanmaz.13.Hangisi göze kimyasal madde teması halinde yapılmaz? 4 puan

A)Gözler kesinlikle ovuşturulmaz.

B) Kontak lens varsa çıkartılmaz

C)Kirlenmiş olan göz bol su ile en az 10-15 dakika yıkanır.

D) Yıkama sırasında solüsyon olarak serum fizyolojik tercih edilir.

E) Konjoktiva boyunca göz küresi üstüne doğru içten dışa doğru yıkanır14. Aşağıdakilerden hangisi, buruna yabancı cisim kaçmasında yapılan acil yardım uygulamalarından biridir? 4 puan

A) Burun bol su ile yıkanarak cisim çıkartılır.

B) Hiçbir şey yapılmadan hasta sırtüstü yatırılarak nakli sağlanır.

C) Parmakla yabancı cisim olmayan burun duvarına bastırılarak kapatılır, kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.

D)Çıkmazsa sivri bir aletle çıkartılır.

E) Yabancı cismin kendi kendine çıkması beklenir.


15. Aşağıdakilerden hangisi UZEM’le ilgili yanlış bir bilgidir? 4 puan

A) Solunum yoluyla zehirlenmeler ile ilgili vakalarda tedaviye yönelik rehberlik yapmak.

B) Fazla görülen zehirlenme vakalarını tespit edip önleyici çalışmalar yapar.

C) Zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını karşılar.

D) Zehirlenme vakalarını kaydedip değerlendirerek saklar.

E) UZEM’in numarası 115’tir.


16.a) Hangisi karbonmonoksit zehirlenmesinde geçte olsa ortaya çıkan bir belirtidir?4 puan

A)Bulantı kusma

B) Çift görme

C)Larenkste spazm

D) Kiraz kırmızısı cilt rengi

E)Anizokorib) Aşağıdakilerden hangisi, ciddi organik fosfat zehirlenmesinde görülen zehirlenme belirti ve bulgularındandır? 4 puan

A) Karında kramplar

B) Baş ağrısı

C) Hâlsizlik

D)Baş dönmesi

E) Bulantıc))Deri yoluyla zehirlenmelerde acil yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 puan

A)Zehirle temas eden bölge en az 15-30 dakika tazyiksiz su ile yıkanır.

B) Hasta ile zehrin teması hemen kesilmelidir.

C) Yıkamadan önce toz kimyasal maddeler fırçalanarak vücuttan uzaklaştırılır.

D) Yıkanması gereken kişi sayısı fazla ise, her biri tek tek yıkanmalıdır.

E) Zehirle temas eden bölge önce yıkanır daha sonra kıyafetler çıkartılırd).Hangisi zehirlenmelerde yapılan acil yardımla ilgili yanlış bir ifadedir? 4 puan

A)İnhalasyon yolu ile olan bütün tarım ilaçları ile olan zehirlenmelerde yüksek yoğunlukta oksijen verilir.

B)Zehirli madde ağız yolu ile alınmış olsa bile hastanın duşun altında bol su ve sabunla yıkanması gerekir.

C) Hastada hipertansiyon yoksa damar yolu %0.9 NaCl ile açılır.

D)Kuru kimyasal maddeler öncelikle fırçalanarak uzaklaştırılmalı, sonra bol tazyiksiz su ile 10-15 dakika yıkanır.

E)Zehirlenmelerde hastanın nefesinin koklanır.e).Bozuk konserve yenmesinden sonra genellikle 12-36 saat içinde belirtilerin görüldüğü en tehlikeli besin zehirlenmesi hangisidir? 4 puan

A)Salmonella

B)Shigella

C)Stafiliokok

D)Organik fosfat

E)Botulizm17a) Aşağıdakilerden hangisi, akrep sokmasında görülen belirti ve bulgulardan değildir? 4 puan

A) Tükürük ve ter salgısında artış.

B) Kas felci ve koma

C) Terleme, kas güçsüzlüğü,

D) Eritem, şişlik

E) Hipertermib)Arı sokmalarında yapılan acil yardımla ilgili hangisi yanlıştır? 4 puan

A) Hafif ve orta dereceli alerjik belirtiler varsa antihistaminik ilaçlar uygulanır.

B) Anaflilaktik şok gelişmişse; yetişkinde 0,3-0,5 mg, SC ya da IM adrenalin, çocukta ise SC 0,01 mg/kg, - 0,5 mg adrenalin uygulanır

C) Bronkospazm varsa bronkodilatörler (Salbutamol) yetişkinde püskürtme ya da nebülizatörle, çocukta ise sadece nebülizatörle verilir.

D)Arının iğnesi hemen cımbızla çıkartılır

E) Hastanın bilinci açıksa ve arı ağızdan sokmuşsa kişiye buz emdirilir. Deriyede soğuk uygulama yapılır.c) Aşağıdakilerden hangisi, deniz canlıları sokmalarındaki acil yardım uygulamalarından biri değildir? 4 puan

A) Yaralı bölgenin stabilizasyonunu sağlanır.

B) Batan diken varsa ve görünüyorsa sıyırarak çıkartılır.

C) Denizanası çarpmasında derhâl deniz suyu ile yaralı bölge yıkanır.

D) Yaralanan bölgeye 43-45 °C ısıdaki sıcak su içinde bekletilir.

E) Yaralanan bölgeye soğuk uygulama yapılır.


d) Aşağıdakilerden hangisi, kene ısırmasında acil yardımla ilgili olarak yanlış bir uygulamadır? 4 puan

A) İnce uçlu bir pensle kene tam olarak deriye en yakın noktadan kavranır.

B) Cımbız hızlıca yukarı doğru çekilir.

C) Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için alkol, kolonya, gaz, kullanılmaz.

D) Kene uzaklaştırıldıktan sonra ısırık bölge sabunlu su ile yıkanır.

E) Kene uygun bir kaba konarak hasta ile birlikte sağlık kuruluşuna teslim edilir.e) Aşağıdakilerin hangisinde, ısıran köpeğin kuduz olup olmadığının saptanması için gözaltında tutulması gereken süre doğru verilmiştir? 4 puan

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 10 gün

D) 25 gün

E) 12 gün


Başarılar… DERS ÖĞRETMENLERİ
www.smlogretmenleri.com
Yüklə 32,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin