Dərs müddəti 2 həftə / 10 gün/ 60 saatYüklə 29,7 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü29,7 Kb.
#16256

TƏDRİS PLANI (İA) 

 

«Hematologiya (modul 3-4) » 

 

Hematoloq, terapevt və pediatrlar üçün 

 

             Dərs müddəti – 2 həftə / 10 gün/ 60 saat.             

Tədrisin  məqsədi:  Hemofiliyalı  və  digər  hemorragik  diatezli  xəstələrə  göstərilən  tibbi 

yardımın  təkmilləşdirilməsi  məqsədilə  xəstəxanada  və    poliklinikada  işləyən  hematoloq, 

terapevt və pediatrlara praktiki köməklik və nəzəri biliklərini artırmaq 

 

Kod 

 

Kurs və bölmələrin adları 

 

Dərs saatlarının sayı 

mühazirə 

təcrübə 

seminar 

cəmi 

1.0.  İrsi qan xəstəlikləri 

2.0. 

Hemostaz sistemi, fiziologiyası və 

patologiyası. 2.1.  Koaquloqramma və təhlili 

3.0. 

Hemofiliya A, B və Fon 

Villebrand xəstəliyi, patogenezi, 

klinikası 10 


3.1. 

Hemofiliyalı xəstələrin müalicə 

prinsipləri. 

3.2. 

Hemofiliyalı xəstələrin     I-II 

profilaktikası. 3.3. 

Trombositopenik purpura: 

patogenez, klinika və müalicəsi 

3.4. 

Trombositopatiyalar (Bernara –

Sulye və Qlansman sindromları) 3.5.  Hemorragik vaskulit 

 İMTAHAN: 

 

   CƏMİ: 

20 


14 

20 


60 

 

  

 

 

 

Peşə bacarıqları 

 

1.

 Pasientə ilkin yanaşma, anamnez və fiziki müayinə, hematoloji xəstəliklərin ümumi 

və klinik simptomları, hematoloji xəstəlikləri xarakterizə edən laborator və klinik 

göstəricilərin araşdırılması;  

2.

 Qanın ümumi göstəricilərinin interpretasiyası; 

3.

 Qan qrupunun və rezus faktorun təyini; 

4.

 Qan qruplarına və rezus faktora qarşı anticisimlərin təyini, hemolitik anemiyalarda 

düz və qeyri düz Kumbs reaksiyasının tətbiqi; 

5.

 

Qanaxma müddəti və qanama müddətinin təyini; 6.

 

PT (Protrombin vaxtı), APTT (Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin vaxtı) təyini; 7.

 

Faktor testləri ( faktor VIII:C və faktor VIII:C inhibitor testləri), daşıyıcılığın təyin olunması; 

8.

 Fibrinogen testləri; 

9.

 Trombositlərin aqqreqasiyası (ristosetin, ADP); 

10.


 

Qan qruplarının və rezus faktorun təyini, uyğunluq testləri; 

11.

 

Qan komponentlərinin transfuziyası; 12.

 

Hemotransfuziyanın ağırlaşmaları zamanı kəskin böyrək çatışmazlığı, təxirəsalınmaz yardım, hemodializ; 

13.


 

Qan köçürdülməsi  

14.

 

Qan komponentlərinin transfuziyası   

Ədəbiyyat

 

 

1)

 

Абдулкадыров К.М.. Гематология. Москва, 2004, 928 с. 2)

 

Алексеев  Н.А.  Геморрагические  диатезы  и  тромбофилии.  Гиппократ,  2005. 590 с. 

3)

 Алексеев  Н.А.  Гематология  и  иммунология  детского  возраста-  Гиппократ, 

2009. 


4)

 

Абдуллаев Г.М.- Гемофилия, 1973. 5)

 

Абдулкадыров  К.М.-  Приоритеты  и  опасности  гемокомпонентной  терапии. Санкт-Петербург, 1995. 

6)

 Аграненко В.А., Бахрамов С.М., Жеребцов Л.А. Компонентная  гемотерапия. 

7)

 Аграненко  В.А.,  Митеров  Ю.Г.,  Бахрамов  С.М.  Эритроцитная  масса  и  ее 

клиническое  применение . Ташкент 1995. 

8)

 

Аграненко В.А., Скачилова Н.Н. Гемотрансфузионные реакции и осложнения. М., 1979. 

9)

 Воробьев А.И. Руководство по гематологии в 3 томах. Москва, 2005. 

10)


 

Баркаган  З.С,  А.П.  Момот.  Основы  диагностики  нарушений  гемостоза. 

Москва, 1999, 224 с. 

11)


 

Балуда  В.П.,  Балуда  М.В.,  Деянов  Н.И.  Физиология  системы  гемостаза. 

Москва 1995-243 с. 

12)


 

Qədimova  E.Ə,  Yusifova  N.  İrsi  koaqulopatiyalar.hemofiliya  və  Villebrand 

xəstəliyi. Bakı, 2011,  92 s. 

13)


 

 Qədimova E.Ə, Yusifova N, Əlizadə G və başqaları. Hemofiliyanın diaqnostika və 

müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2015,  64 s. 

14)


 

Гематология  и  трансфузиология.  Научно-практический  журнал.  Санкт 

Петербург, 2015. 

15)


 

Мамаев А.Н. Коагулопатии: Руководство.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012,-164 с. 

16)

 

Румянцев А.Г , В.А. Аграненко. Клиническая трансфузиология. Москва, 1998, 575 с. 

17)


 

R.Rüstəmov. Qanaxmalar və trombozlar. Bakı, 2007, 360 s. 

18)

 

Шитикова  А.С.  Тромбоцитопатии:  врожденные  и  приобретенные/  Под  ред. О.Г.Головиной. – 2008.-320 с. 

19)


 

Ю.Л.  Шевченко,  В.Н.Шабалин.  Руководство  по  общей  и  клинической 

трансфузиологии. Санкт Петербург, 2003, 608 с. 

20)


 

Зубаиров 

Д.М. 

Молекулярные основы 

свертывания крови 

и 

тробообразования. Казан 2000, 367 с.  

Yüklə 29,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə