Dilçilikdə müqayisəli-tipoloji metod MorfologiyaYüklə 18,18 Kb.
tarix28.12.2021
ölçüsü18,18 Kb.
#48215
1.Dilçilikdə müqayisəli


  1. Dilçilikdə müqayisəli-tipoloji metod

Morfologiya. Morfem konsepsiyası. Morfemlərin təsnifatı.Qrammatik məna və qrammatik kateqoriya konsepsiyası. Söz yaradılması və sözdəyişmə. Söz formaları, leksem, paradiqma, qrammatik kateqoriya. Dillərin morfoloji tipologiyası. Aqlütinasiya, fuziya, izolyasiya, analitizm

Sintaksis. Dil təsviri nəzəriyyəsində sintaksisin yeri. Avtonom sintaksis. Sintaksis və morfologiya (morfosintaksis), sintaksis və semantika (sintaktik semantika). Dərin və səthi sintaksis sintaktik təsvirin səviyyəsi kimi. Əsas sintaktik elementlər. Superfaza birliyi. Diskurs (əlaqəli mətn). Sintaktik əlaqələr, onların növləri. Sintaktik münasibətləri ifadə etmək formal vasitələr. Sintaktik sinonimlik və omonimlik. Sintaktik proseslər. Propozisiyanın predikat-arqument strukturu. Cümlənin sintaktik bölünməsi. Cümlənin tipologiyası. Bir cümləin sintaktik quruluşunun təqdim edilməsi üsulları. Generativ qrammatikanın elementləri.

Müqayisəli-tarixi dilçiliyin predmeti. Dil dəyişiklikləri informasiya kodunun diaxronik transformasiyası kimi. Müntəzəm fonetik uyğunluqlar prinsipi müqayisəli-tarixi dilçiliyin əsası kimi. Dillərin genetik əlaqəsi: Geneoloji ağac nəzəriyyəsi, Dalğa nəzəriyyəsi. “Proto-dil” konsepsiyası.

Hind Avropa dilləri. Rekonstruksiya metodları. Müasir müqayisəli linqvistik üsullardan istifadə. Müqayisəli-tarixi metod. Daxili rekonstruksiya üsulu. Sinxronlaşdırma və diaxroniya. Müqayisəli tədqiqatlarda digər metodların tətbiqi.

Hind Avropa dil arealı. Hind-Avropa linqvistik sahəsini müəyyənləşdirmək üçün fonetik və morfoloji izoqloslar. Leksik izoqloslar. Dil sahələrində isoqloslar. Hind-Avropa dil arealı.

Etimoloji lüğətlər. Etimologiyanın əsas prinsipləri. Etimoloji lüğətlərin tərkibi. Ayrı-ayrı dillərin və dil ailələrinin etimoloji lüğətləri.

Dillərin genetik təsnifat prinsipləri. Genetik təsnifatın ənənəvi üsulları. Dil ailələri və dil ittifaqları.

Statistik metodlar. Lexikostatistika və glottoxronologiya. Leksikostatistika əsasında dil divergensiyaları və dillərin genetik təsnifatı

Dil ailələri və makro ailələr. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə dillərin uzaq əlaqələri problematikası. Proto-linqvistik materialların rekonstruksiyası. Komparativistikanın ənənəvi müqayisəli üsulları. Dünya dillərinin genetik təsnifatı. Əsas dil ailələri və makro ailələrin qısa təsviri. Monogenez və poligenez problemi.

Tipologiyanın obyekti və onun empirik bazası. Tipologiyanın obyekti. Tipologiyanın empirik əsasları. Tipoloji metodun spesifikası. Tiplogiyanın digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsi (dil nəzəriyyəsi, təsviri dilçilik, kontrastiv dilçilik, areal dilçilik, müqayisəli tarixi dilçilik).

Areal və intragenik tipologiya. Areal və intragenik tipologiya. Dil taksonları və arealları daxilində tipoloji müxtəliflik. Areal-tipoloji tədqiqat nümunələri: Sirkumbaltik arealı. İntragenetik tədqiqat nümunələri: Qafqaz dilləri.

Fonoloji tipologiya. Müasir tipoloji tədqiqatın əsas məqsəd və istiqamətləri. Fonoloji tipologiya. Seqment inventarının tipologiyası. Heca strukturlarının tipologiyası. Vurğunun tipologiyası. Tonal sistemlərin tipologiyası.

Morfosintaktik tipologiya. Morfosintaktik tipologiya. Qeyri-konkatenativ morfoloji hadisələr (reduplikasiya, infiksasiya, metatezis, və s.). Söz hissələrinin tipologiyası. Fərdi qrammatik kateqoriyaların tipologiyası. Tranzitlik və aktant derivasiyalar. Zaman, forma, modallıq. Hal sistemlərinin tipologiyası. Cins, kəmiyyət, şəxs. Polipredikativ konstruksiyaların tipologiyası. Anaforanın tipologiyası.

Semantik tipologiya. Semantik tipologiya. Zaman, məkan, hadisələr, səbəb-təsir münasibətləri konseptualizasiyası. Leksik tipologiya və semantik keçidlər. Semantik xəritələr.

Kvantitativ metodlar. Tipologiyanın kəmiyyət və korpus metodları. Dil nümunələri. Kiçik və böyük nümunələr. Tipoloji əhatə dairəsinin paralel korpusunun yaradılması problemləri. Onların tətbiqi üçün statistik metodlar və şərtlər.
Yüklə 18,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin