AZƏrbaycan tariXİ haqqinda ümumi MƏlumat
  R. F. Sadiqov bunu hər bir azəRİ TÜRKÜ BİLMƏLİDİR (Azərbaycan tarixinin qısa şərhi) Bakı-2008 Elmi redaktor
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Тарих вя онун проблемляри, №3 2010 62 İsa quliyev bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixinin
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Əlisa əHMƏdov
w8/Tarix ve onun problem/2014 4
  Tarix və onun problemləri, №4 2014 238 S. Misirxanova bakı Dövlət Universiteti
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  260 Arxeologiya, Etnoqrafiya Tarix və onun problemləri
Turkologi/Tarix/2015
   I bitik. Tarixi qaynaqlar (2014)  II bitik
azp/curriculum/tarix/az/down
  ĠĠkar məHƏMMƏDƏLĠ oğlu qasimov
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  FƏridə Əliyeva
  RƏhilə KƏSƏMƏnli
images
  Doğma diyarın tədris muzeyi
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Tarix və onun problemləri, №3 2013
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 387
gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/test_bank/FK134
  ##book id= 191//book name= Mülki Müdafiə
kitablar/tarix
  SƏbuhi ƏHMƏdov
Turkologi/Tarix/2012
  Tercüman gazetesinin yayını olarak hazırlanan bu eser Garanti Matbaacılık ve Neşriyat tesislerinde dizilip basılmıştır
Turkologi/Tarix/2011
  A z ə r b a y c a n
Elaveler
  Dərsliklərindən
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/ders_cedveli
  Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya
Elaveler
  Dərslik II hiSSƏ 2
public_html/files/uploader/imthn/tarix F/1kurs/kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir

  Azəərbaycanda feodal münasibəətl
2013/01
  Тарихи эеолоэийа мювзу 1 (2 саат) тарихи эеолоэийанын мягсяд вя вязифяляри
w8/Tarix ve onun problem/2014 4
  Arxeologiya və Etnoqrafiya Tarix və onun problemləri, №4 2014 282
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  173 Tarix və onun problemləri, №3 2013
Elaveler
  İNGİLTƏRƏ
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 237 adiş MƏMMƏdov
w8/Tarix ve onun problem/2014 4
  Tarix və onun problemləri, №4 2014 17 ƏSMƏd muxtarova
userfiles
  Soyqirimlar: faktlar, realliqlar, uydurmalar s
directory kitablar tarix  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə