Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutununYüklə 0,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6

Qeyd: Mikrobiologiya və epidemiologiya  ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 4 həftəlik  peşə 

hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.                                

 

FTİ

ZİATRIYA KAFEDRASI 

Ünvan: Bakı şəhəri 1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser, Tel.: 431 00 51 

 

Kursun adı 

İştirakçılar

 

Tədrisin növü 

Keçirilmə tarixi 

Müdavimlə

rin sayı

 

1.

   Ftiziatriyanın aktual 

məsələləri  

həkim-ftiziatrlar 

İA 


15.09.15 – 09.10.15 

6

 2.

 

  

Uşаq və yеniyеtmə 

yаşlarının ftiziаtriyаsı 

həkim-pеdiаtrlаr  

İA 

12.10.15-23.10.15 4

 

3. 

 

  

Vərəm  və ağciyərdən 

kənar vərəmin müasir 

diaqnostika və müalicəsi 

həkim-ftiziаtrlаr və müаlicə 

prоfili üzrə həkimlər 

İA 

26.10.15 – 20.11.15 6

 

4. 

 

  

Vərəm və digər ağciyər  

xəstəliklərinin differensial  

diaqnostikası 

həkim-ftiziatrlar, ailə həkimləri 

həkim-terapevtlər 

İA 

23.11.15-18.12.15 5.

   Ftiziatriyanın aktual 

məsələləri 

həkim-ftiziatrlar 

İA 


21.12.15-15.01.16 

6. 

  Ftiziatriyanın aktual 

məsələləri 

həkim-ftiziatrlar 

İA 

18.01.16-12.02.16 7.

   Ağ ciyər vərəminin 

differensial diaqnostikası 

həkim-ftiziatrlar 

İA 


18.01.16-22.01.16 8.

 

  

 

Uşaq  və yeniyetmələrdə  vərəmin profilaktikası və  

aşkar olunması 

uşaq tibb müəssisələrinin həkim-

pediatrları 

İA 

15.02.16-26.02.16 9.

   Ftiziatriyanın aktual 

məsələləri 

həkim-ftiziatrlar 

İA 


29.02.16-25.03.16 

10. 

  Ftiziоpulmоnоlоgiyа 

həkim-ftiziаtrlаr, həkim- 

pulmоnоlоqlаr, həkim-tеrаpеvtlər 

İA 

28.03.16-08.04.16 11.


 

 

 Vərəm və digər tənəffüs  

orqanları xəstəlikləri 

həkim-pеdiаtrlаr, ailə həkimləri, 

həkim-pеdiаtrlаr 

İA 

12.04.16-23.04.16 12.


 

Ftiziatriya 

həkim-ftiziatrlar 

İA 


25.04.16-20.05.16 

13. 

 

  

Əhali arasında vərəmin 

aşkar edilməsində tibb  

müəssisələrinin köməyi 

həkim-terapevtlər,  həkim-

pediatrlar, həkim-ftiziatrlar 

İA 

23.05.16-17.06.16 14.


 

 

  

Vərəmin profilaktikası  

  

həkim-ftiziatrlar, həkim-terapevtlər, həkim-

pediatrlar, ailə həkimləri 

İA 

20.06.16-24.06.16 15.


 

  Vərəm və digər ağciyər  

xəstəliklərinin differensial  

diaqnostikası 

həkim-terapevtlər, həkim-

pulmonoloqlar, həkim-ftiziatrlar 

İA 

20.06.16-01.07.16 

 

Qeyd: Ftiziatriya  ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 6 həftəlik  peşə hazırlığı (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.          

 

SOSİAL GİGİYENA VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ KAFEDRASI

 

Ünvan: Bakı ş. Tbilisi pros. 3165-ci məhəllə, tel: 431-40-33 

                   

 

Kursun adı

 

İştirakçılar

 

Tədrisin 

növü 

Keçirilmə tarixi 

Müdavimlərin 

sayı

 

1.

   Xəstəxana xidmətinin 

Şəhər xəstəxanalarının baş 

İA 

15.09.15– 25.09.15 10

 


marketinqi 

həkimləri və müavinləri 

2.

 

  Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkilinin 

aktual məsələləri 

Şəhər poliklinikalarının baş 

həkimləri və müavinləri 

İA 

28.09.15- 23.10.15 20 

3.

   Rayon səhiyyə sisteminin 

idarə olunması 

Mərkəzi rayon xəstəxanalarının baş 

həkimləri və müavinləri 

İA 

26.10.15– 06.11.15 10

 

4. 

  Kənd xəstəxanalarında 

müalicə-diaqnostika 

xidmətlərinin təşkili 

Kənd və qəsəbə xəstəxanalarının 

baş həkimləri və müavinləri 

İA 

10.11.15– 20.11.15 10 

5.

   Ambulatoriya və tibb 

məntəqələrində ilkin tibbi 

sanitariya xidmətinin 

təşkili 


Həkim məntəqələrinin və kənd sahə 

xəstəxanalarının baş həkimləri  

İA 

23.11.15- 04.12.15 10 

6.

   Diri doğulmanın 

beynalxalq meyarlarına 

keçidlə bağlı statistik 

fəaliyyətin təşkili 

Perinatal mərkəzlərin 

direktorları, müavinləri, həkim- 

statistikləri 

İA 


07.12.15– 18.12.15 

10 


7.

 

  Qadın əsləhətxanalarında planlaşdırma və 

menecment 

Qadın məsləhətxanalarının və 

doğum evlərinin baş həkimləri və 

müavinləri 

İA 


21.12.15– 30.12.15 

10 


8.

 

  Tibb mərkəzlərində 

menecment 

Tibb mərkəzlərinin direktorları və 

müavinləri 

İA 

04.01.16– 15.01.16 10 

9.

   İllik hesabatlar əsasında 

səhiyyə orqan və 

müasissələrinin fəaliyyə-

tinin qiymətləndirilməsi 

Səhiyyə Nəzirliyinin əməkdaşları 

İA 


04.01.16 – 08.01.16 

10 


10.

 

  Metodik təşkilatı xidmətlərin təşkili 

Təşkilati- metodik bölmələrin 

həkim-metodistləri və statistikləri 

İA 


18.01.16– 29.01.16 

10 


11.

 

  Təcili və təxirəsalınmaz yardımın idarəolunması 

Təcili yardım stansiyalarının və 

yarımstansiyalarının rəhbərləri 

İA 


01.02.16– 12.02.16 

10 


12.

 

  Gigiyena və epidemiologiya 

mərkəzlərində 

menecmentin təşkili 

Gigiyena və epidemiologiya 

mərkəzlərinin direktorları və 

müavinləri 

İA 

15.02.16– 11.03.16 20 

13.


 

  Səhiyyə və marketinq  

Özəl  klinikalarının rəhbərləri 

İA 


14.03.16– 25.03.16 

10 


14.

 

  Uşaqların icbari dispanserizasiyasının 

təşkili 


Uşaq poliklinikalarının baş 

həkimləri, şöbə müdirləri və həkim- 

statistikləri 

İA 


28.03.16– 22.04.16 

20 


15.

 

  Qadın məsləhətxanalarında 

planlaşdırma və 

menecment 

Qadın məsləhətxanalarının və 

doğum evlərinin baş həkimləri və 

müavinləri 

İA 

25.04.16– 06.05.16 10 

16.


 

  Sosial gigiyena və 

səhiyyənin təşkilinin 

aktual məsələləri 

Şəhər poliklinikalarının baş 

həkimləri və müavinləri 

İA 

10.05.16– 03.06.16 20 

17.


 

  Rayon səhiyyə sisteminin 

idarə olunması 

Mərkəzi rayon xəstəxanalarının baş 

həkimləri və müavinləri 

İA 


06.06.16– 17.06.16 

10 


18.

 

  Tibbi sığortanın 

problemləri 

Sığorta problemi ilə tibbi yardım 

göstərənlər 

İA 

20.06.16 – 24.06.16 10 

19.


 

  Tibb 


mərkəzlərində 

menecment 

Tibb mərkəzlərinin direktorları və 

müavinləri 

İA 

20.06.16– 01.07.16 10 

 

 

GİGİYENA KAFEDRASI

 

Ünvan: Bakı ş. Tbilisi pros. 3165-ci məhəllə, tel: 431-40-33 

 

Kursun adı

 

Iştirakçılar 

Tədrisin 

növü 

Keçirilmə tarixi 

Müdavimlərin 

sayı

 

1.

 Gigiyenanın aktual məsələləri 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 

15.09.15 – 09.10.15 10 

2.

 Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası: 

məktəblərdə tədris məşğələlərininə 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


12.10.15-23.10.15 aid gigiyenik tövsiyələr 

3.

 Qida gigiyenası: qida məhsullarının 

bioloji təhlükəli amilləri 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


26.10.15 – 20.11.15 

10 


4.

 

Əmək gigiyenasında yeni amillər  – nanotexnologiyalar və 

nanohissəciklər 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


23.11.15-18.12.15 

10 


5.

 

Gigiyenanın aktual məsələləri GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


21.12.15-15.01.16 

10 


6.

 

Kənd təsərrüfatında əmək gigiyenası  GEM-in həkim-gigiyenistləri İA 

18.01.16-12.02.16 

10 

7.

 İçməli suyun keyfiyyətinə gigiyenik 

tələblər 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


15.02.16-26.02.16 

8. 

Gigiyenanın aktual məsələləri 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


29.02.16-25.03.16 

10 


9.

 

Qida gigiyenası: qida məhsullarında yad kimyəvi birləşmələr və qida 

əlavələri haqqında 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


28.03.16-08.04.16 

10. 

Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası: 

kompyuterlə iş zamanı gigiyenik 

tövsiyələr 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


11.04.16-22.04.16 

11. 

Gigiyenanın aktual məsələləri 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 


25.04.16-20.05.16 

10 


12.

 

Sağlam qidalanma, qida təhlükəsizliyi və qida dəyərliyi 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 

23.05.16-17.06.16 10 

13.


 

Elektromaqnit sahələrin  

gigiyenik reqlamentləri 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 

23.05.16-27.05.15 14.


 

Ətraf mühitin radiasion fonuna 

gigiyenik tələblər 

GEM-in həkim-gigiyenistləri 

İA 

20.06.16-01.07.16 

 

Qeyd:Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 4 həftəlik  peşə hazırlığı (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.                                 

Ə

CZAÇILIQ KAFEDRASI 

Ünvan: Bakı ş. Tbilisi pros. 3165-ci məhəllə, tel: 431-40-33 

 

Kursun adı

 

İştirakçılar

 

Tədrisin 

növü 

Tədrisin müddəti 

Müdavimlərin 

sayı

 

1.

   Əczaçılığın aktual 

məsələləri 

Aptek müdirləri, müavinləri, 

provizorları 

İA 

15.09.15 – 09.10.15 10

 

2. 

  Etibarlı aptek praktikası 

və keyfiyyətə nəzarət 

Əczaçılığın idarəetmə 

orqanlarında çalışan əczaçılar 

İA 


12.10.15- 23.10.15 

3. 

  Əczaçılığın aktual 

məsələləri 

Aptek müdirləri, müavinləri, 

provizorları 

İA 


26.10.15 – 20.11.15 

10

 4.

 

  Aptek müəsissələrinin işinin təşkili 

Fərdi əczaçılıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan hüquqi şəxs 

İA 


23.11.15 – 18.12.15 

10 


5.

 

  Əczaçılıq informasiyasına aid olan 

məsələlər 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 

21.12.15- 30.12.15 6.

   Dərman vasitələri 

haqqında Azərbaycan 

respublikası 

qanununlarına əlavələr 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 

21.12.15 – 25.12.15 7.

   Dərman 

vasitələrinin  

xüsusi 

siyahıları ilə 

tanışlıq 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 

04.01.16 – 08.01.16 8.

   Əczaçılığın aktual 

məsələləri 

Aptek müdirləri, müavinləri, 

provizorları 

İA 

11.01.16 – 05.02.16 10 

9.

   Etibarlı aptek praktikası 

və keyfiyyətə nəzarət 

Əczaçılığın idarəetmə 

orqanlarında çalışan əczaçılar 

İA 

08.02.16 – 19.02.16 10.


 

  Dərman vasitələrinin 

tətbiqinin əczaçı-iqtisadi 

məsələləri 

Stasionarda və diaqnostik 

mərkəzlərdə çalışan əczaçılar 

İA 

22.02.16 – 04.03.16 11.


 

  Dərman vasitələrinin  

müasir çeşidi 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 


22.02.16 – 26.02.16 12.

 

  Əczaçılığın aktual məsələləri 

Aptek müdirləri, müavinləri, 

provizorları 

İA 


07.03.16 – 01.04.16 

10 


13.

 

  Aptek müəsissələrinin işinin təşkili 

Fərdi əczaçılıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan hüquqi şəxs 

İA 


04.04.16 – 29.04.16 

10 


12 

Əczaçılıq 

informasiyasına aid olan 

məsələlər 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 

02.05.16 – 13.05.16 14.


 

Dərman vasitələrinin 

tətbiqinin əczaçı-iqtisadi 

məsələləri 

Stasionarda və diaqnostik 

mərkəzlərdə çalışan əczaçılar 

İA 

16.05.16 – 27.05.16 15.


 

  Əczaçılıq 

Aptek müdirləri, müavinləri, 

provizorları 

İA 

30.05.16 – 24.06.16. 10 

16.


 

  Dərman 

vasitələrinin  

xüsusi 


siyahıları 

ilə 


tanışlıq 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 


27.06.16 – 01.07.16 

17. 

  Famakoiqtisadi analiz 

Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan bütün kontingent 

İA 

27.06.16 – 01.07.16 

 

Qeyd: Əczaçılıq ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 4 həftəlik  peşə hazırlığı (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.                                 

 

 

“PATOLOJI ANATOMIYA VƏ MƏHKƏMƏ-TIBBI EKSPERTIZA” KAFEDRASI 

Ünvan: “MTE və PA” ETT Birliyinin Patoloji Anatomiya Bürosu 

(Bakı şəh., Şərifzadə küç., 758. Tel.: 431.13.13; 595.21.25)

  

Kursun  adı

 

İştirakçılar

 

Tədrisin 

növü 

Keçirilmə tarixi 

Müdavimlərin  

sayı

 

1. 


Patoloji anatomiyanın aktual 

Həkim- patoloqanatomlar 

İA 

15.09.16 – 09.10.15 

məsələləri 

2. 


Məhkəmə təbabətinin aktual 

məsələləri 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 


12.10.15 – 06.11.15 

3. Nəqliyyat travmalarının MTE-sı  

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 

10.11.15 – 04.12.15 4. 


Məhkəmə təbabətinin aktual 

məsələləri 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 


07.12.15 – 30.12.15 

5. Canlı şəxslərin MTE-sı 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 

04.01.16 – 29.01.16 6. 


Məhkəmə-tibbi tanatologiya 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 

01.02.16 – 26.02.16 7. 


Məhkəmə təbabətinin aktual 

məsələləri 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 


29.02.16 – 25.03.16 

8. Məhkəmə-tibbi travmatologiya 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 

28.03.16 – 22.04.16 9. 


Məhkəmə təbabətinin aktual 

məsələləri 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 


25.04.16 – 20.05.16 

10. Odlu silah zədələnmələrinin MTE-sı  Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 


23.05.16 – 17.06.16 

11. Nəqliyyat travmalarının MTE-sı 

Məhkəmə-tibb ekspertləri 

İA 

20.06.16 – 01.07.16  

Qeyd: Patoloji anatomiya və məhkəmə tibbi ekspertizası  ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 4 

həftəlik  peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.                                

 

 İxtisarlar:

 

İA 

– İxtisas artırılma kursu PH – Peşə hazırlığı kursu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin