Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcatYüklə 107,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.11.2016
ölçüsü107,36 Kb.
#487

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi 

və Monitorinqi PlanıCQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

MÜNDƏRİCAT

 

1

 GİRİŞ

 .................................................................................................................. 1

2

 

İDARƏETMƏ PLANLARINA 

DÜZƏLİŞLƏR

 ........................................................ 2

Cədvəl

 

Cədvəl 1: CQBKG ƏMSSİOMP

-

ə düzəlişlərin siyahısı .............................................. 3

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

 CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 GİRİŞ

 

Nəzərdə  tutulan  Cənubi  Qafqaz  Boru  Kəmərinin  Genişləndirilməsi

  (CQBKG) 

Layihəsinin 

56” 

layihə  konsepsiyası 

ilə  əlaqədar  ətraf  mühitə  və  sosial  sahəyə 

dəyəcək  təsirləri  qiymətləndirmək  və  hesabat  vermək  məqsədilə  Ətraf  mühitə  və 

sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi aparılmışdır 

(

ƏMSSTQ üzrə ƏMSSTQ-

nin son 


variantı

). 


Təklif  olunmuş  CQBKG  Layihəsinin  komponentlərinin  mənfi  və  müsbət, 

biofiziki  və  sosial

-

iqtisadi  təsirləri  CQBKG  üzrə  ƏMSSTQ  sənədinin  son  variantında 

tədqiq edilmişdir

.  

 

CQBKG üzrə Son ƏMSSTQ prosesinin gedişərzində ətraf mühitə və sosial sahəyə 

mənfi təsirlərin qarşısını almaq, onları minimum endirmək və azaltmaq zərurəti nəzərə 

alınmaqla,  layihə  qərarları  qəbul  edilmişdir

Potensial  mənfi  təsirlər  aşkar  edilən yerlərdə  CQBKG  üzrə  Son  ƏMSSTQ

-

də  üstün  təcrübəyə  əsaslanan  iş  üsullarının tətbiq edilməsi ilə bu təsirlərin nə dərəcədə azaldılacağı nəzərdən keçirilmişdir

 CQBKG  üzrə  Son  ƏMSSTQ  prosesinin  tərkib  hissəsi  olaraq,  Layihə  ilə  əlaqədar 

CQBKG üzrə Son ƏMSSTQ

-

nin Tikinti mərhələsinin öhdəliklərini yerinə yeti

rmək üçün 

qəbul  ediləcək  və  yerinə  yetiriləcək  ətraf  mühitin  və  sosial  sahənin  idarə  olunması 

tədbirlərinin  təsvir  edildiyi  Ətraf  Mühitin  və  Sosial  Sahənin  İdarə  Olunması

 

və 


Monitorinqi  Planı  (ƏMSSİOMP)  tərtib  edilmişdir  (CQBKG  üzrə  ƏMSSTQ  sənədi

nin 


son variantındakı

 

Qoşma 

D

-yə baxın)

.   


 

CQBKG Layihəsinin sonradan işlənməsi nəticəsində boru kəmərinin diametrinin 56”

-

dən  48”


-

ə  azaldılması  barədə  qərar  qəbul  edilmişdir

Bu  da  öz  növbəsində  ərsinlə təmizləmə stansiyasının  yerinin CQBKG KG0

-

da (CQBK KG23) boru kəmərinin yeni başlanma nöqtəsinə dəyişdirilməsi və digər müvafiq kiçik dəyişiklərin aparılması üçün 

Azərbaycanda  CQBKG  boru  kəmərinin  şərq  istiqamətində  34  km  uzadılması

 

ehtiyacının  yaranması  ilə  nəticələnmişdir (

boru  kəmərinin  təklif  olunmuş  əlavə 

hissəs

i). 


Yuxarıda  qeyd  olunan  dəyişikliklərə  birlikdə  bu  ƏMSSTQ

-

nə  Əlavədə “Layihənin layihələndirməsindəki

 

dəyişikliklər” kimi istinad olunur 

CQBKG  üzrə  ƏMSSTQ  sənədinin 

son  variantının  tərkib  hissəsi  olaraq  tərtib  edilmiş 

ƏMSSİOMP

-nin 


48” boru kəməri konsepsiyası üzrə ƏMSSTQ

-

nə geniş surətdə tətbiq oluna  bilmə  imkanları  qalmaqdadır

Bununla  belə,  Layihənin  layihələndirməsindəki dəyişikliklər

 

bir  sıra  yeni  öhdəliklərin,  həmçinin,  CQBKG  üzrə  ƏMSSTQ-

nin  son 

variantında

 

qeyd olunan müəyyən öhdəliklərin yenilənməsinə ehtiyacın yaranması ilə nəticələnmişdir

Bu sənəddə tətbiq edilə bilən idarəetmə planının və hissəsinin, yeni öhdəliklərin və həmçinin, dəyişikliklər edilmiş mövcud öhdəliklərin və köməkçi mətnə 

edilməsi tələb olunan hər hansı düzəlişlərin ətraflı təsvir edildiyi siyahı təqdim edilir

.  

 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

  CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 İDARƏETMƏ PLANLARINA

 

DÜZƏLİŞLƏR

 

CQBKG  üzrə  Son  ƏMSSTQ

-

nin  tərkib  hissəsi  kimi  təqdim  edilmiş  ƏMSSİOMP-

ə 

dəyişikliklərin xülasəsi aşağıdakı Cədvəl 1-

 təqdim edilmişdir

Cədvəl 1-

də üç növ 

düzəliş verilmişdir:

 

  

Layihə  layihələndirməsindəki  dəyişikliklər  nəticəsində  yaranmış  və  CQBKG üzrə ƏMSSTQ sənədinin son variantında

 

qeyd olunmamış yeni öhdəliklər 

 CQBKG  üzrə  ƏMSSTQ

-

nin  son  variantında 

verilmiş,  Layihənin 

layihələndirməsindəki  dəyişikliklərin  nəzərə  alınması  üçün  düzəliş  edilmiş 

öhdəliklər

öhdəliyin əslinə istinad verilmişdir və 

 Əlavə köməkçi mətn

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı 

 CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

Cədvəl 1: 

CQBKG ƏMSSİOMP

-

ə düzəlişlərin siyahısı

 

ƏMSSİOMP 

bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

Bərpa Planı

 

10.3.4


 

A4

 X3.02

 

Tikinti  

PODRATÇI


 

M/D


 

Qeyri


-

münbit torpaq qatının 

həssas sahələrində (Şirkətin 

müəyyən etdiyi kimi) torpağın 

üst qatını Şirkətin 

məqsədəuyğun saydığı növbəti 

əvəzedilmədə istifadə üçün 

qorumaq məqsədilə lazımi 

ehtiyat tədbirləri görüləcəkdir

 

Hazırda öhdəlik əlavə 

olaraq,


 KG

0

-KG6-

ya 


tətbiq olunur

 

10.4.4 

A8

 X4.10

 

Tikinti  

PODRATÇI


 

M/D


 

Boru kəmərinin

 

çəkilişinin ardınca ŞİRKƏT tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş xüsusi 

sahələrdə qiymətləndirmə 

aparılacaq və bu yekun relyef 

formasını layihələndirmək üçün 

istifadə olunacaqdır. Məqsəd, 

mümkün olduğu dərəcədə, 

əməliyyat zamanı boru 

kəmərinin bütünlüyünün təmin 

edilməsinə olan mühüm 

zərurətə lazımi diqqət 

yetirməklə və daha geniş 

ərazinin landşaft xarakterini 

saxlamaqla təbii görünən 

landşaft formasını 

yaratmaqdan ibarətdir

 

Düzəliş 


edilmiş 

öhdəlikdir

İndi 


həmçinin,

 

KG3.5-KG

4.7


-

yə 


tətbiq olunur

 

Landşaftın İdarə Olunması Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı 

 CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

ƏMSSİOMP bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

Ekoloji İdarəetmə Planı

 

10.7.4


 

A17


 

X7.25a


 

Tikinti


 

PODRATÇI


 

M/D


 

Torpağın üst münbit qatının və 

toxum fondunun mühafizəsinə 

lazımi diqqət yetiriləcəkdir

 

Düzəliş 


edilmiş 

öhdəlikdir

Öhdəlik indi əlavə olaraq,

 

KG3.5-KG4.7 

 KG18 

– 

KG34

-

ə tətbiq olunur

 

10.7.4 

A17


 

X7.25b


 

Əməliyyatlar

 

ŞİRKƏT


 

M/D


 

Əgər müəyyən edilmiş 

məskunlaşma sahəsində bitki 

örtüyünün uzun müddətli 

monitorinqi bərpanın aşağı 

səviyyədə getdiyini göstərərsə, 

bərpa tədbirləri nəzərdən 

keçiriləcəkdir.

 

Öhdəlik indi əlavə olaraq, 

KG3.5-KG


4.6 

 KG18

-

KG34

-

ə tətbiq olunur

  

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı 

4

  

CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

ƏMSSİOMP bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

10.7.4


 

A17


 

X7.32


 

Tikintidən qabaq

 

PODRATÇI


 

M/D


 

Şirkət tərəfindən tikinti öncəsi 

tədqiqat (aprel və may 

aylarında, mövsümdən asılı 

olaraq) aparılacaq və Kəmər 

sahəsi və ya Şirkət tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş spesifik 

yerlərdə işçi sahələrdə 

itikənarlı süsən (İris acutiloba) 

bitkisinin mövcudluğunun 

müəyyən edilməsini nəzərdə 

tutulacaqdır və sahə üçün 

səciyyəvi ətraf mühitin 

idarəedilməsi planı 

hazırlanacaqdır. Bu bitkilər 

gözlə görünə bildikdə, yəni 

aprel və may ayları arasında, 

bitkilərin çiçəkləmə fazasında 

və ya ondan sonra həyata 

keçiriləcəkdir.

 

Düzəliş 


edilmiş 

öhdəlikdir. 

Öhdəlik indi 

əlavə olaraq, 

KG

0

-KG8 və

 

KG18

-KG


34

-

ə tətbiq olunur

 

Tullantıların İdarə Olunması Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Çirklənmənin Qarşısının Alınması Planı 

5.5.5, 


12.2.1, 

12.5.1 


A30

 

D5.034 

Layihə


 

PODRATÇI


 

M/D


 

API RP 1102 standartının 

tələblərinə cavab vermək üçün 

boru kəmərinin seysmik 

qırılmalar ilə kəsişdiyi yerlərdə 

0,6 layihə əmsalı ilə tətbiq 

olunmaqla divarın qalınlığı 

artırılacaqdır

 

Düzəliş 


edilmiş 

öhdəlikdir.

 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı 

 CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

ƏMSSİOMP bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

10.8.4, 


10.12.4

 

A24 

X8.04


 

Tikinti


  

PODRATÇI


 

M/D


 

Layihə 


nəzərdə 

tutulan 


CQBKG  layihəsi  marşrutunun 

yaşayış 


 

yerlərinə yaxın keçdiyi 

ərazilərdə, yaşayış yerlərinə 

yaxın düşərgə və boru anbarı 

sahələrində tozun yaranmasına 

nəzarət edəcək və zəruri 

olduqda, onun yatırılması üçün 

tədbirlər görüləcəkdir

 

Düzəliş 


edilmiş 

öhdəlikdir

Hazırda 


öhdəlik 

həmçinin, 

KG

0 və


 

KG19-


tətbiq olunur

 

5.3.1


1, 

12.2.5 


A5

 

D5.006 

Layihə


 

PODRATÇI


 

ŞİRKƏT


 

aşağıdakı öhdəlikləri 

tikinti ərzində PODRATÇI 

tərəfindən həyata keçiriləcək

 

Layihənin işlənməsinə daxil edəcəkdir:

 

Boru kəmərinin əlavə hissəsinin üzərində üç qırılma 

kəsişməsi mövcuddur: CQBKG 

KG1, CQBKG KG 26 və 

CQBKG KG27. Boru kəməri 

xəndəyinin qırılmalarla kəsişən 

hissəsi trapesiya formasında 

qazılacaq, geotekstil

 

altlıq döşəmə materialı

 

və boş, doldurucu material fraksiyaları 

ilə doldrulacaqdır

 

Yeni 


öhdəlikdir

 

Resursların İdarə Olunması planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Tikinti


 

Düşərgəsinin İdarə Olunması Planı

 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil 

İnfrastruktur və Xidmətlərin İdarə Olunması Planı

 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

  CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

ƏMSSİOMP bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

İcmanın Sağlamlığı, Təhlükəsizliyi və Mühafizəsi Planı

 

10.4.4, 


10.5.4

 

A30 

X5.17


 

Tikinti


 

PODRATÇI


 

M/D


 

Çayın hidroloji 

qiymətləndirməsi əsasında 

boru kəmərinin quraşdırılma 

dərinliyi və boru kəmərinin 

mərkəzi ox xəttindən məsafəsi 

müəyyən edəcək sahə üçün 

səciyyəvi açıq kəsmə üsulu ilə 

keçidlərin layihəsi 

hazırlanacaq, boru kəmərinin 

tamlığını qorumaq üçün 

mühafizə işlərinin zəruriliyi 

nəzərdə tutulacaqdır

 

Hazırda öhdəlik əlavə 

olaraq, 


KG

18

-ə 

tətbiq edilir

  

10.9.4, 


10.12.4

 

A25 

X9.04


 

Tikintidən qabaq

 

PODRATÇI


 

M/D


 

Qiymətləndirmə

 

və ilkin səs-

küy səviyyəsi ilə bağlı tədqiqat 

yaşayış məntəqələrindən, 

məktəb və ya xəstəxanalar kimi 

digər həssas reseptorlardan 

450m məsafədə yerləşən hər 

hansı düşərgə və boru anbarı 

sahəsində, eləcə də təklif 

olunmuş CQBKG marşrutunun 

yaşayış məskənlərinə yaxın 

sahələrdən keçdiyi yerlərdə 

tikinti işlərinə başlamazdan 

əvvəl həyata keçirilməlidir

 

Hazırda öhdəlik əlavə 

olaraq, 


KG

0, 


KG

6, 


KG19 

 KG27

-

yə tətbiq edilir

 

İcma ilə Əlaqənin Yaradılması Planı  

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Y

erli Sakinlərin İşə Götürülməsi və Təlim Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Tədarük və Təchizat Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Milli İrsin İdarə Olunması Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

Torpağın İdarə Olunması Planı 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

 

7

  

CQBK-

nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

ƏMSSİOMP bölməsi

 

CQBKG 

 

Seriya

 

CQBKG 

  

Qrafik

 

Məsul tərəf

 

CQBKG üzrə əlavə mətn

 

ƏMSSTQ

-

yə Əlavənin 

öhdəliyi

 

Dəyişiklik

 

10.13.4


 

A32


 

X13.03


 

Tikintidən qabaq

 

ŞİRKƏT


 

ŞİRKƏT


 

CQBKG üzrə Torpaq 

sahələrinin əldə edilməsi və 

kompensasiyaların 

ödənilməsinə dair bazada

 

və Torpaq sahələrinin əldə 

edilməsi və kompensasiyaların 

ödənilməsinə dair təlimatlarda 

təsvir edilən prinsiplərə və 

ödəniş dərəcələrinə uyun 

olaraq torpaq sahələrinin əldə 

edilməsini və 

kompensasiyaların 

ödənilməsini həyata 

keçirəcəkdir

.  

 

ŞİRKƏT  

aşağıdakı öhdəliyi 

yerinə yetirəcəkdir:

 

Torpaq sahələrinin əldə edilməsi və kompensasiyaların 

ödənilməsinə dair təlimatda 

təsvir olunan yenilənmiş 

prinsiplərin əsasında, lazım 

olduqca, 2014

-

cü ildə torpağa və əkinə görə kompensasiya 

haqlarına yenidən baxılacaq və 

onlar yenilənəcəkdir

 

Yeni öhdəlikdir

 

Əməliyyatların İdarə Olunması Planı 

Yeni və ya düzəliş edilmiş öhdəlik mövcud deyil

 

 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı 

8

  

Document Outline

  • 1 GİRİŞ
  • 2 İDARƏETMƏ PLANLARINA DÜZƏLİŞLƏR
  • Blank Page
  • Blank Page

Yüklə 107,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin