Elmi ƏSƏRLƏRİn siyahisi №Yüklə 32,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.05.2017
ölçüsü32,37 Kb.
#16457

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrasının professoru,  

tibb üzrə elmlər doktoru Cavad-zadə Mir-Riyad Mir-Məmməd oğlu tərəfindən dərc edilmiş  

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI 

 

№ 

 

Elmi işlərin adı 

 

Nəşriyyatın adı, nömrəsi, ili 

 

Səhifələrin sayı 

 

Həmmüəlliflər 

 

Клинико-морфологические особенности урогенитального уреаплазмоза 

Достижения медицинской науки и практического 

здравоохранения Азербайджана,  

Баку, 2001, т. II, с. 174-182 

 Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

Влияние урогенитального уреаплазмоза на иммунную систему человека 

Akademik M.C.Cavad-zadənin 75 illik yubileyinə 

həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransın 

materialları. Bakı: Çaşıoğlu, 2002, s. 224-231 

 Керимов С.Г. Алиев Ф.А. 

Urogenital ureaplazmoz Tədris-metodik göstərişılər. Bakı: Maarif, 2003, 35 s. 

 

35 Kərimov S.H. 

Əliyev F.A. 

Состояние иммунной и антиоксидантной систем у пациентов с урогенитальным 

уреаплазмозом 

I Всероссийская конференция по иммунотерапии, 

Сочи, 2003. International Journal on 

Immunorehabilitation «Физиология иммунной 

системы». М.: Медицина – Здоровье, 2003, Т. 5, 

№2, реф. 397, с. 295-296 

Керимов С.Г. Алиев Ф.А. 

Факторы патогенности уреаплазм  

Azərbaycan Tibb Elmi və Praktik Səhiyyəsinin 

Müasir Nailiyyətləri (elmi əsərlər toplusu), Bakı, 

2004, II c., s. 212-218 

 Керимов С.Г. Алиев Ф.А. 

Клинико-эпидемиологические 

особенности урогенитального 

уреаплазмоза 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət həkimləri 

təkmilləşdirmə institutunun elmi əsərlər məcmuəsi. 

Bakı: Çaşıoğlu, 2004, s. 73-78 

Керимов С.Г. Алиев Ф.А. 

Оценка эффективности различных методов диагностики и лечения 

пациентов урогенитальным 

уреаплазмозом 

 

Sağlamlıq, Bakı, 2005, №7, s. 58-62  

Керимов С.Г. Алиев Ф.А. 

Комплексное лечение с использованием антиоксидантов при урогенитальном 

уреаплазмозе 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət həkimləri 

təkmilləşdirmə institutunun 70 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi. Bakı: Çaşıoğlu, 

2005, s. 26-33 

 Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

Алиев К.А. 

Некоторые вопросы классификации, клинико-эпидемиологической 

характеристики и патогенеза 

микоплазмозов 

 

4-cü Azərbaycan Beynalxalq elmi-praktik konfrans. Dermatologiya: nailiyyətlər və perspektivlər (konfans 

materiaaları), Bakı, 2005, s. 83-86 

 Алиев Ф.А. 10 

Исследование антифунгальной 

эффективности мази виосепт при лечении 

микозов кожи 

 

Ə.Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi. Bakı, 2006, 98-101 

Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

Исмайлова М.Ю. 

11 

Клиническая характеристика больных мужчин с урогенитальной 

уреаплазменной инфекцией 

 

Sağlamlıq, 2007, №3, s. 90-96  

Алиев Ф.А. 12 

Особенности клинического течения 

урогенитального уреаплазмоза у лиц 

женского пола 

 

Akademik M.M. Cavad-zadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi. Bakı, 2007, c. 

131-138 


 

Джавад-заде М.М., Алиев Ф.А. 

Исмайлова М.Ю. 

 

13 


Larva currens 

Sağlamlıq, 2009, №8, s. 7-10 

Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

Исмайлова М.Ю. 

 


 

14 


Рейтинговый алгоритм 

иммунологических показателей и 

степени иммуномодуляции больных c 

урогенитальным уреаплазмозом на фоне 

комплексного лечения 

 

 Экспериментальная и клиническая медицина. 

Тбилиси, 2009, № 4/2, с. 105-110 

Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

15 


Комплексное лечение больных 

урогенитальным уреаплазмозом в 

зависимости от степени иммунного 

дисбаланса 

 

Клиническая дерматология и венерология. Москва, 2010, №6, с. 12-15 

Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 

16 


Циклоферон в лечении урогенитального 

уреаплазмоза 

 

Ə.Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi. Bakı, 2012, 619-627 

Алиев Ф.А. 17 

Выявляемость вируса простого герпеса 1 

и 2 типа и цитоломегавируса в 

урогенитальном тракте при 

крупномасштабном скрининге. 

Akademik M.M.Cavad-zadənin 85 illik yubileyinə 

həsr olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi. Bakı, 2012, s. 

25-30 


C.Г. Керимов, 

В.Э. Эйвазов, 

Л.Ф. Рзаева 

18 

Общая динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путѐм, и хламидийная инфекция в 

Азербайджане на современном этапе 

Журнал «Клиническая дерматология и 

венерология»   №1. 2013 

 

C.Г. Керимов, В.Э. Эйвазов 

19 


Bakı şəhərində Ch. trachomatis və M. 

Hominis-in mono və mikst-infeksiyalar 

formasında yayılmasının xüsusiyyətləri 

 

Azerbaycan Tibb Jurnalı 2013/4 s. 130-133 M.M.Cavad-zadə, 

R.Ə. Təhməzov, 

V.E. Eyvazov, 

L.F.Rzayeva 

20 


Болезнь Прингля-Бурневилля: описание 

случая 


 

Ə.M. Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-

praktik konfransın məcmuəsi. Bakı, 2014, c. 198-203 

 Керимов С.Г., 

Алиев Ф.А. 

21 

Динамика развития острой хламидийной инфекции нижних мочевых путей в 

эксперименте 

Ə.M. Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-

praktik konfransın məcmuəsi. Bakı, 2014, c. 348-356 Керимов С.Г., Алиев Ф.А. 


Yüklə 32,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə